Uctovne vykazy-nove-ENG by zhangyun

VIEWS: 10 PAGES: 11

									                          Komentár k súboru

Tento súbor slúži ako pomôcka pri preklade účtovných výkazov v plnej forme.

Súbor obsahuje 5 listov:
     Cover BS English      prvá strana súvahy s identifikačnými údajmi firmy.
                   Pre zjednodušené pohybovanie sa po políčkach použite klavesu TAB (tabulátor)
                   pre pohyb dopredu a SHIFT+TAB pre pohyb späť.

     Assets           samotné formuláre súvahy v plnej forme.
     Equity+Liabilities     Všetky polia so vzorcami sú z dôvodu ochrany pred prepísaním/zmazaním
                   uzamknuté. Odporúča sa pohyb pomocou tabulátora - posunie vás k najbližšiemu
                   neuzamknutému políčku. (t.j. namiesto ENTER stlačte TAB)

     Cover IS English      prvá strana výkazu ziskov a strát s identifikačnými údajmi firmy.
                   Všetky údaje sa automaticky preberajú z Cover BS English.

     IS English         Výkaz ziskov a strát v plnej forme
                   Všetky polia so vzorcami sú z dôvodu ochrany pred prepísaním/zmazaním
                   uzamknuté. Odporúča sa pohyb pomocou tabulátora - posunie vás k najbližšiemu
                   neuzamknutému políčku.
                                             Balance Sheet Úč POD 1-01                       BALANCE SHEET
                     as at 31 December 2004 (SKK '000)


                         Month    Year           Month   Year
               for the period from 0 1     2 0 0 4      to   1 2    2 0 0 4
                                      Financial statements     Financial statements
                                      *)              *)


                                      x    - ordinary     x    - prepared
                                           - extraordinary       - approved
                                           - interim


                                      *) check              x
Identification number (IČO)
9 9 9 9 9 9 9 9

Legal name (designation) of the accounting entity
A B C     S  l  o v e n s k á          v ý  r o b a ,     s. r. o.


Legal form of the accounting entity
S p o l.      s   r. o.

Registered office of the accounting entity, street and number
V ý   r o b n á      u l.    1Zip code        Municipality
8 0 0 0 0       B r a t    i  s  l a v a

Phone area code       Telephone number            Fax numbere-mailPrepared on:         Signature of the accounting    Signature of the person      Signature of the person
               entity's statutory body      responsible for the preparation responsible for
               or a sole trader who is      of the financial statements:   bookkeeping:
               the accounting entity:
Approved on:
                                                                  Preceding
Desig-                  ASSETS              Line      Current accounting period         accounting
 nation                   b               No.                             period
    a                                  c   Gross      Correction      Net       Net
                                          1         2         3        4

        Total assets line 002 + line 003 + line 032 + line 062  001   519,044      153,519     365,525        372,952

A.       Receivables related to unpaid share capital (353)     002       0         0        0         0

B.       Non-current assets line 004 + line 013 + line 023     003   304,603      128,930     175,673        122,687
        Non-current intangible assets - total (lines 005
B.I.
        to 012)
                                     004     21,564       4,323      17,241       5,000

   B.I.1. Incorporation expenses (011) - /071, 091A/          005      200        200         0         0

      2. Capitalized development costs (012) - /072, 091A/      006      5,000       1,000       4,000       5,000

      3. Software (013)-/073, 091A/                 007      1,349       108       1,241         0

      4. Valuable rights (014) - /074, 091A/             008     15,000       3,000      12,000         0

      5. Goodwill (015) - /075, 091A/                009       0         0        0         0
       Other non-current intangible assets
      6.
       (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
                                     010       15         15        0         0

        Acquisition of non-current intangible assets
      7.
        (041) - 093
                                     011       0         0        0         0

        Advance payments made for non-current intangible
      8.
        assets (051) - 095A
                                     012       0         0        0         0
        Property, plant and equipment - total (lines 014 to
B.II.
        022)
                                     013   262,939      118,607     144,332        110,687

   B.II.1. Land (031) - 092A                      014      880         0       880         0

      2. Structures (021) - /081, 092A/               015     21,722       135       21,587         0
       Individual movable assets and sets of movable
      3. assets                           016   196,554        90,022    106,532        40,508
       (022) - /082, 092A/

        Perennial crops
      4.
        (025) - /085, 092A/
                                     017       0         0        0         0

        Livestock
      5.
        (026) - /086,092A/
                                     018       0         0        0         0
        Other property, plant and equipment
      6.
        (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
                                     019     28,450      28,450        0         0

       Acquisition of property, plant and equipment
      7.
       (042) - 094
                                     020     11,180         0      11,180      70,047

       Advance payments made for property, plant and
      8. equipment                          021      4,153         0       4,153        132
       (052) - 095A

        Value adjustment to acquired assets
      9.
        (+/- 097) +/- 098
                                     022       0         0        0         0

B.III.     Non-current financial assets - total (lines 024 to 031)  023     20,100       6,000      14,100       7,000

        Shares and ownership interests in a controlled entity
   B.III.1.
        (061) - 096A
                                     024     15,000       6,000       9,000       2,000

        Shares and ownership interests with significant
      2.
        influence over enterprises (062) - 096A
                                     025      5,000         0       5,000       5,000

        Other long-term shares and ownership interests
      3.
        (063, 065) - 096A
                                     026      100         0       100         0
                                                                  Preceding
Desig-                 ASSETS              Line      Current accounting period         accounting
nation                  b               No.                             period
   a                                  c   Gross      Correction      Net       Net
                                         1         2         3        4

     4. Intercompany loans (066A) - 096A               027       0         0        0         0
      Other non-current financial assets (067A, 069, 06XA) -
     5.
      096A
                                     028       0         0        0         0
       Loans with maturity up to one year (066A,067A,06XA)-
     6.
       096A
                                     029       0         0        0         0
      Acquisition of non-current financial assets
     7.
      (043) - 096A
                                     030       0         0        0         0

      Advance payments made for non-current financial
     8. assets                            031       0         0        0         0
      (053) - 095A

C.      Current assets line 033 + line 041 + line 048 + line 056  032   210,699        24,589    186,110        246,982

C.I.     Inventory - total (lines 034 to 040)            033     78,110       9,500      68,610      85,883

   C.I.1. Raw material (112, 119, 11X) - /191, 19X/          034     25,405       5,000      20,405      10,485
      Work in progress and semi-finished products
     2.
      (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/
                                     035     37,961       3,000      34,961      51,714

       Construction contracts where the expected time of
     3.
       completion exceeds one year 12X-192A
                                     036       0         0        0         0

     4. Finished goods (123) - 194                  037     12,990       1,500      11,490      18,839

     5. Animals (124) - 195                     038       0         0        0         0

     6. Merchandise (132, 13X, 139) - /196, 19X/           039      542         0       542         519
      Advance payments made for inventory (314A) -
     7.                               040      1,212         0       1,212       4,326
      391A
C.II.     Non-current receivables - total (lines 042 to 047)     041       0         0        0         0
     Trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
 C.II.1.
     31XA) - 391A
                                     042       0         0        0         0

       Receivables from a controlled entity and a
     2.
       controlling entity (351A) - 391A
                                     043       0         0        0         0

      Other intercompany receivables
     3.
      (351A) - 391A
                                     044       0         0        0         0
       Receivables from participants, members, and
     4.
       association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
                                     045       0         0        0         0
       Other receivables (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A,
     5.
       375A, 376A, 378A) - 391A
                                     046       0         0        0         0

     6. Deferred tax asset ( 481 A)                 047       0         0        0         0

C.III.    Current receivables - total (lines 049 to 055)       048     85,639      15,089      70,550      86,248
     Trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
 C.III.1.
     31XA) - 391A
                                     049     57,147      13,889      43,258      54,617

       Receivables from a controlled entity and a
     2.
       controlling entity (351A) - 391A
                                     050       0         0        0         0
      Other intercompany receivables
     3.
      (351A) - 391A
                                     051      1,000         0       1,000         0

      Receivables from participants, members, and
     4.
      association (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A
                                     052       0         0        0         0
                                                              Preceding
Desig-                 ASSETS          Line      Current accounting period         accounting
nation                  b           No.                             period
   a                              c   Gross      Correction      Net       Net
                                     1         2         3        4

     5. Social security (336) - 391A             053       0         0        0         0

     6. Tax assets (341, 342, 343, 345) - 391A        054     21,482         0      21,482         0
      Other receivables
     7. (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) -  055      6,010      1,200       4,810      31,631
      391A

C.IV.     Financial accounts - total (lines 057 to 061)   056     46,950         0      46,950      74,851

C.IV.1. Cash on hand (211, 213, 21X)               057      274         0       274       15,557

     2. Bank accounts (221A, 22X +/-261)           058     43,176         0      43,176      59,294
      Bank accounts with notice period exceeding one
     3.
      year 22XA
                                 059       0         0        0         0

       Current financial assets
     4.
       (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X)
                                 060      3,500         0       3,500         0

       Acquisition of current financial assets
     5.
       (259) - 291
                                 061       0         0        0         0

D.      Accruals/deferrals - line 063 and line 064     062      3,742         0       3,742       3,283

   D.1. Prepaid expenses (381, 382)              063      3,742         0       3,742       2,610

     2. Accrued income (385)                 064       0         0        0         673

       Control number - total ( lines 001 to 064)     888  2,072,434      614,076     1,458,358     1,488,525
                                                            Preceding
Desig-               LIABILITIES AND EQUITY           Line
                                                            accounting
nation                     b               No.  Current accounting period      period
    a                                    c         5             6


        Total equity and liabilities line 066 + line 086 + line 116  065            365,525          372,952

A.       Equity line 067 + line 071 + line 078 + line 082 + line 085  066            214,305          141,026

A.I.      Share capital - total (lines 068 to 070)            067             67,300           27,300

   A.I.1. Share capital (411 or +/- 491)                   068             67,300           27,300

      2. Own shares and own ownership interests (/-/252)         069                 0           0

      3. Change in share capital +/- 419                 070                 0           0

A.II.      Capital funds - total (lines 072 to 077)            071              7,755           5,730

 A.II.1. Share premium       (412)                   072                 0           0

      2. Other capital funds (413)                    073              5,000           5,000
        Legal reserve fund (Non-distributable fund) from capital
      3.
        contributions (417, 418)
                                        074                730          730
       Differences from revaluation of assets and liabilities
      4.
       (+/- 414)
                                        075                 0           0
      5. Investment revaluation reserves (+/- 415)            076              2,025            0
       Differences from revaluation in the event of
      6. amalgamation into a separate accounting entity or        077                 0           0
       demerger    (+/- 416)

A.III.     Funds created from profit - total (lines 079 to 081)      078             25,230           20,230
 A.III.1. Legal reserve fund (421)                      079              6,000           6,000
      2. Non-distributable fund (422)                   080                 0           0
      3. Statutory funds and other funds (423, 427, 42X)         081             19,230           14,230
        Net profit/loss of previous years
A.IV.
        line 083 and line 084
                                        082             80,117           8,284

 A.IV.1. Retained earnings from previous years (428)              083             80,117           9,684

      2. Accumulated losses from previous years (/-/429)         084                 0         -1,400
        Net profit/loss for the accounting period /+-/
A.V.      line 001 - (line 067 + line 071 + line 078 + line 082 + line  085             33,903           79,482
        086 + line 116)

B.       Liabilities line 87 + line 91 + line 102 + line 112      086            148,103          228,534
B.I.      Provisions - total (lines 088 to 090)             087              7,698          12,126
   B.I.1. Legal provisions (451A)                      088                 0          3,520
      2. Other long-term provisions (459 A, 45XA)             089                750          700
      3. Short-term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)        090              6,948           7,906
B.II.      Non-current liabilities - total (lines 092 to 101)       091             55,259           78,326

   B.II.1. Non-current trade liabilities (479A)               092                 0           0
      2. Unbilled long-term supplies (476A)                093                 0           0
       Non-current liabilities to a controlled entity and a
      3.
       controlling entity (471A)
                                        094                 0           0
      4. Other non-current intercompany liabilities (471A)        095                 0           0
      5. Long-term advance payments received (475A)            096                 0           0
                                                           Preceding
Desig-               LIABILITIES AND EQUITY          Line
                                                           accounting
 nation                    b              No.  Current accounting period      period
   a                                    c         5             6

     6. Long-term bills of exchange to be paid (478A)         097                 0            0
     7. Bonds issued (473A/-/255A)                   098                 0            0
     8. Liabilities related to social fund (472)            099                240           180
       Other non-current liabilities (474A, 479A, 47XA, 372A,
     9.
       373A, 377A)
                                      100             52,029           78,019

     10. Deferred tax liability   (481A)               101              2,990            127

B.III.     Current liabilities - total (lines 103 to 111)        102             40,308           85,994
      Trade liabilities (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A,
 B.III.1.
      47XA)
                                      103             35,020           45,366

     2. Unbilled supplies (326, 476A)                 104                 0            0
       Liabilities to a controlled entity and a controlling entity
     3.
       (361A, 471A)
                                      105                 0            0

        Other intercompany liabilities
     4.
        (361A, 36XA, 471A, 47XA)
                                      106                 0            0
       Liabilities to partners and association (364, 365, 366, 367,
     5.
       368, 398A, 478A, 479A)
                                      107                 0            0

     6. Liabilities to employees (331,333,33X,479A)          108              3,415           4,135
     7. Liabilities related to social security (336, 479A)       109              1,062           1,928
       Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347,
     8.
       34X)
                                      110                 0          30,955

     9. Other liabilities (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)  111                811          3,610
        Bank loans and financial assistance - total (lines 113 to
B.IV.
        115)
                                      112             44,838           52,088

 B.IV.1. Long-term bank loans (461A, 46XA)                 113             17,750           25,000

     2. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)      114             27,088           27,088

        Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A,/-
     3.
        /255A)
                                      115                 0            0

C.       Accruals/deferrals - total (lines 117 and 118)        116              3,117           3,392
   C.1. Accrued expenses (383)                      117                17            4
     2. Deferred income (384)                     118              3,100           3,388

        Control number - total (lines 065 to 118)          999           1,425,080          1,408,934
                                           Income Statement Úč POD 2-01                      INCOME STATEMENT
                     as at 31 December 2004 (SKK '000)


                         Month   Year           Month   Year
               for the period from 0 1     2 0 0 4     to   1 2    2 0 0 4
                                     Financial statements     Financial statements
                                     *)              *)


                                     x    - ordinary     x    - prepared
                                          - extraordinary       - approved
                                          - interim


                                     *) check              x
Identification number (IČO)
9 9 9 9 9 9 9 9

Legal name (designation) of the accounting entity
A B C     S  l  o v e n s k á          v ý r o b a ,     s. r. o.


Legal form of the accounting entity
S p o l.      s   r. o.

Registered office of the accounting entity, street and number
V ý r o b n á         u l.    1Zip code        Municipality
8 0 0 0 0       B r a t    i  s  l a v a

Phone area code       Telephone number           Fax numbere-mailPrepared on:         Signature of the accounting   Signature of the person      Signature of the person
               entity's statutory body     responsible for the preparation  responsible for
               or a sole trader who is     of the financial statements:   bookkeeping:
               the accounting entity:
Approved on:
                                                     Actual data

 Desig-                                  Line                      Preceding
                      Text                 Current accounting period
 nation                                  No.                     accounting period


    a                    b              c        1                 2


I.       Revenue from the sale of merchandise (604)         01              2,370                1,124

A.       Cost of merchandise sold ( 504)              02              2,371                1,759

+        Trade margin line 01- line 02               03                 -1               -635

II.       Production line 05 + line 06 + line 07           04             454,656              708,513

        Revenue from the sale of own products and services
    II.1.
        (601, 602)
                                      05             474,734              676,625

        Changes in internal inventory
      2.
        ( +/- account group 61)
                                      06             -23,228                31,888

      3. Own work capitalized (account group 62)           07              3,150                 0

B.       Production line 09 + line 10                08             320,244              485,595

      Consumed raw materials, energy consumption, and
    B.1. consumption of other non-inventory supplies (501, 502,     09             259,447              383,260
      503)

      2. Services (account group 51)                 10             60,797              102,335

+        Added value line 03 + line 04 -line 08           11             134,411              222,283

C.       Personnel expenses total (lines 13 to 16)         12             58,568                65,382

    C.1. Wages and salaries (521, 522)                 13             41,829                47,504

        Remuneration of board members of company or
      2.
        cooperative (523)
                                      14                 0                0

      3. Social security expenses (524, 525, 526)           15             15,836                17,116

      4. Social expenses (527, 528)                  16                 903               762

D.       Taxes and fees (account group 53)             17                 285               338

        Amortization of non-current intangible assets and
E.
        depreciation of property, plant and equipment (551)
                                      18             16,699                11,184

        Revenue from the sale of non-current assets and raw
III.
        materials (641, 642)
                                      19              2,182                3,771

        Carrying value of non-current assets sold and raw
F.
        materials sold (541, 542)
                                      20              5,477                3,136

        Use and reversal of provisions against operating income
IV.       and accounting for complex deferred expenses (652,     21              6,056                4,695
        654, 655)

        Creation of provisions for operations and accounting for
G.
        complex deferred expenses (552, 554, 555)
                                      22              4,510                6,410
                                                        Actual data

 Desig-                                     Line                      Preceding
                      Text                    Current accounting period
 nation                                     No.                     accounting period


    a                   b                  c        1                 2

       Use and reversal of value adjustments against operating
V.
       income (657, 658, 659)
                                        23              6,029                 0

       Creation of value adjustments against operating
H.
       expenses (557,558,559)
                                        24             10,229                21,029

VI.     Other operating income (644, 645, 646, 648)            25              1,369                580

I.      Other operating expenses (543 to 546, 548, 549)          26                 693               948

VII.     Transfer of operating income (-) (697)               27                 0                0

J.      Transfer of operating expenses (-) (597)              28                 0                0

       Profit/loss from operations line 11 - line 12 - line 17 - line
*      18 + line 19 - line 20 + line 21 - line 22 + line 23 - line 24 +  29             53,586              122,902
       line 25 - line 26 + (-line 27) - (-line 28)

VIII.    Revenue from the sale of securities and shares (661)        30                 0                0

K.      Securities and shares sold (561)                  31                 0                0

       Income from non-current financial assets
IX.
       line 33 + line 34 + line 35
                                        32              2,500                 0

       Income from securities and ownership interests in a
    IX.1. controlled entity and in a company where significant       33              2,500                 0
       influence is held (665A)

      2. Income from other long-term securities and shares (665A)     34                 0                0

      3. Income from other non-current financial assets (665A)       35                 0                0

X.      Income from current financial assets (666)             36                 0                0

L.      Expenses related to current financial assets (566 )        37                 0                0

       Gains on revaluation of securities and income from
XI.
       derivative transactions (664, 667)
                                        38                 0                0

       Loss on revaluation of securities and expenses related to
M.
       derivative transactions (564, 567)
                                        39                 0                0

XII.     Interest income (662)                       40              1,040                1,979

N.      Interest expense (562)                       41              9,435                9,786

XIII.    Exchange rate gains (663)                     42              7,890               16,868

O.      Exchange rate losses (563)                     43              6,704                5,999

XIV.     Other income from financial activities (668)            44                 0                0

P.      Other expenses related to financial activities    (568, 569)  45                 500              1,000
                                                        Actual data

Desig-                                     Line                      Preceding
                     Text                     Current accounting period
nation                                     No.                     accounting period


   a                   b                  c        1                 2

      Use and reversal of provisions against income from
XV.
      financial activities (674)
                                        46                 0                 0

Q.     Creation of provisions for financial activities (574)        47                 0                 0

      Use and reversal of value adjustments against income
XVI.
      from financial activities (679)
                                        48                 0                 0

      Creation of value adjustments against expenses related
R.
      to financial activities (579)
                                        49              3,000                3,000

XVII.    Transfer of financial income (-) (698)               50                 0                 0

S.     Transfer of financial expenses (-) (598)              51                 0                 0

      Profit/loss from financial activities line 30 - line 31 + line 32
      + line 36 -line 37 + line 38 - line 39 + line 40 - line 41 + line
*
      42 - line 43 + line 44 - line 45 + line 46 - line 47 + line 48 -
                                        52              -8,209                -938
      line 49 + (-line 50) - (- line 51)

T.     Income tax on ordinary activities line 54+ line 55         53             13,264                42,447

    T.1. - current (591,595)                        54             11,545                41,320

     2. - deferred (+/-592)                        55              1,719                1,127

      Profit/loss from ordinary activities
**
      line 29 + line 52 - line 53
                                        56             32,113                79,517

XVIII.   Extraordinary income (account group 68)               57              6,660                 1

U.     Extraordinary expenses (account group 58)              58              3,677                 64

      Income tax on extraordinary activities
V.
      line 60 + line 61
                                        59              1,193                 -28

   V.1. - current (593)                           60              1,193                 -28

     2. - deferred (+/- 594)                        61                 0                 0

      Profit/loss from extraordinary activities
*
      line 57 - line 58 - line 59
                                        62              1,790                 -35

      Transfer of net profit/net loss shares to partners
Z.
      (+/-596)
                                        63                 0                 0

      Profit/loss for the accounting period
***
      (+/-) line 56 + line 62 - line 63
                                        64             33,903                79,482

      Control number total (lines 01 to 64)                99            2,045,619             3,200,065

								
To top