Panduan Permohonan Baru Jawatan AKS Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia

Document Sample
Panduan Permohonan Baru Jawatan AKS Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia Powered By Docstoc
					       Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran  2009
PANDUAN PENGGUNA
PERMOHONAN ONLINE
ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN
(E-PERMOHONAN AKS)
Permohonan Baru
       1
                       Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran     2009
A. PENGENALAN – MODUL e-PERMOHONAN BARU ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN
   Sistem e-Permohonan AKS ini membolehkan setiap pemohon bagi jawatan Anggota
   Kumpulan Sokongan (AKS) memohon secara online.

   Borang e-Permohonan ini boleh dicapai dengan mengakses laman web utama Suruhanjaya
   Perkhidmatan Pelajaran (SPP) www.spp.gov.my.

   Panduan Capaian E-Permohonan AKS


   Langkah 1 :
   Dari muka depan laman web SPP, sila pergi ke ruangan DAFTAR PEMOHON BARU. Rujuk Rajah 1.
                      Rajah 1
                       2
                   Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran  2009Langkah 2 :
Di ruangan DAFTAR PEMOHON BARU, klik Jawatan Sokongan Sekolah (AKS) untuk masuk ke
Sistem Permohonan Online Anggota Kumpulan Sokongan. Rujuk Rajah 2.
                 Rajah 2
                   3
                         Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran     2009
1. DAFTAR PENGGUNA BARU

   Langkah 1:

   Skrin AKS e-permohonan akan dipaparkan. Sebagai pengguna baru anda perlu mendaftar
   dahulu. Sila baca Panduan Permohonan Online AKS dan iklan yang disiarkan di laman
   web SPP sebelum anda membuat permohonan bagi mengelakkan sebarang kesilapan. Rujuk
   Rajah 3.
   Borang e-Permohonan hanya boleh diakses oleh mereka yang berdaftar sahaja. Oleh itu

   pengguna baru hendaklah mendaftar terlebih dahulu dengan klik pada butang
                         Rajah 3
                         4
                      Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran  2009
Langkah 2:

Masukan maklumat Borang diperlukan dan medan yang bertanda * , merupakan maklumat

yang MESTI diisi. Untuk mendaftarkan akaun pemohon sila klik pada butang
                        Rajah 4
Nota : Selepas berjaya mendaftar sebagai pengguna baru , ruang No. Kad Pengenalan
pada skrin Login e-Permohonan akan sedia ada mengikut no kad pengenalan yang telah
didaftarkan. Bagi kemasukan kali kedua dan seterusnya , pemohon dikehendaki mengisi
sendiri kedua-dua ruang No Kad Pengenalan dan Kata Laluan.
                      5
                         Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran    2009
3. MENGAKSES BORANG E PERMOHONAN AKS

   Selesai mendaftar sebagai pengguna baru, skrin Login e-Permohonan akan dipaparkan.
   Masukkan No Kad Pengenalan dan Kata Laluan yang telah didaftarkan dan klik butang


         .

   Nota : Selepas berjaya mendaftar sebagai pengguna baru , ruang No. Kad Pengenalan
   pada skrin Login e-Permohonan akan sedia ada mengikut no kad pengenalan yang telah
   didaftarkan. Bagi kemasukan kali kedua dan seterusnya , pemohon dikehendaki mengisi
   sendiri kedua-dua ruang No Kad Pengenalan dan Kata Laluan.

    Seterusnya skrin berikut akan dipaparkan

Skrin Menu Utama e-Permohonan AKS
                         6
                         Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran  2009
Sila Klik pada butang ‘e-Permohonan Anggota Khidmat Sokongan (AKS)’ untuk ke
borang e-Permohonan AKS.

Pengguna e-Permohonan AKS akan melalui 6 proses kemasukkan data maklumat iaitu :
(sila rujuk skrin langkah e-Permohonan di bawah)

            1.  Maklumat Jawatan Dipohon
            2.  Maklumat Peribadi
            3.  Maklumat Perkhidmatan
            4.  Maklumat Kelulusan (Akademik/Peperiksaan am atau khas)
            5.  Perakuan Pemohon dan
            6.  Pengesahan Penerimaan
Sila pilih Kategori Permohonan : Baru dan klik butang TERUSKAN.
                         7
                            Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran    2009


B. PERMOHONAN BARU – KEMASUKAN DATA
  Untuk masuk ke skrin borang e-Permohonan Baru sila ikuti langkah berikut:.
       1.  Paparan skrin Maklumat Permohonan Baru berikut akan dipaparkan. Nama Penuh dan
          No Kad Pengenalan Baru mengikut format      (contoh : 771116105242) bagi
          pemohon berkenaan akan dipaparkan. Klik butang Permohonan Baru untuk mengisi borang
          e-Permohonan yang baru .
       2.   Maklumat ringkas yang dipaparkan adalah No Rujukan , Tarikh Permohonan dan
          Status Borang Permohonan. Pada Skrin Maklumat Permohonan Baru, klik pada butang
          Permohonan Baru.
1. MAKLUMAT PILIHAN JAWATAN

  Paparan skrin Pilihan Jawatan.
     Sila buat pilihan Kelayakan Tertinggi. Senarai pilihan Nama Jawatan yang dipaparkan akan
        bergantung kepada pilihan Kelayakan Tertinggi ini. Ketiga-tiga medan pada skrin ini adalah
        mandatori.
         Paparan senarai jawatan yang dipilih akan dipaparkan . Sila buat pilihan jawatan-jawatan
          yang lain. Pengguna hanya dibenarkan memasukkan pilihan maksimum sebanyak lima(5)
          pilihan jawatan sahaja. Rujuk iklan yang dikeluarkan bagi jawatan yang ditawarkan.                           8
                       Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran  2009


     Seterusnya klik butang Simpan .
  Klik pada ikon   untuk mengemaskini pilihan jawatan , dan klik pada
  menghapuskan pilihan jawatan yang berkaitan.
  ikon                                 untuk
  Klik butang TERUSKAN untuk ke skrin berikutnya.
                       9
                           Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran     2009
2. MAKLUMAT PERIBADI

   Pemohon dikehendaki mengisi maklumat peribadi pada skrin maklumat Peribadi yang berikut;
    Bagi medan yang bertanda * merupakan medan mandatori (MESTI diisi). Sekiranya butang SIMPAN
    diklik tanpa mengisi medan mandatori , paparan mesej amaran seperti berikut akan dipaparkan
    Pada medan tarikh , klik pada ikon untuk memaparkan pop-up kalendar seperti di bawah.
    Data tarikh juga boleh dimasukkan tanpa perlu klik pada pop-up kalendar, tetapi perlu mengikut
    format yang telah ditetapkan iaitu dd/mm/yyyy contoh : 24/12/1973
                          10
                        Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran    2009


  Nota: Sekiranya pop-up ini TIDAK dipaparkan , sila DISABLE fungsi pop-up blocker pada browser
  anda.
  Maklumat 2.2 Alamat Surat-Menyurat dan Pusat Temuduga.
      Berikut paparan skrin bagi pilihan Negeri selain Sabah/Sarawak. Paparan      medan
      Bahagian tidak dipaparkan. Pilihan data pada medan Daerah bergantung kepada pilihan yang
      dibuat pada medan Negeri.
  Medan Pusat Temuduga bergantung kepada pilihan yang dibuat pada medan Negeri .


  Sila klik butang SIMPAN untuk menyimpan maklumat peribadi ini.
                        11
                       Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran  2009


Skrin paparan maklumat peribadi yang telah diisi akan dipaparkan.
    Klik pada butang TERUSKAN untuk ke skrin maklumat Perkhidmatan.
    Klik butang EDIT untuk mengemaskini makluma peribadi.
                       12
                           Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran      2009


3. MAKLUMAT PERKHIDMATAN

 Maklumat perkhidmatan ini perlu diisi sekiranya pemohon sedang berkhidmat. Tiada          maklumat
 mandatori yang perlu diisi pada skrin ini. Ruangan ini boleh ditinggalkan kosong jika tidak berkaitan. Hanya
 klik butang SIMPAN untuk ke skrin seterusnya.
   Klik butang SIMPAN untuk menyimpan maklumat perkhidmatan. Paparan skrin berikut akan
   dipaparkan.
   Klik butang TERUSKAN untuk ke skrin maklumat kelulusan.
                          13
                          Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran     20094. MAKLUMAT KELULUSAN


 (a) Skrin maklumat Kelulusan berbeza bergantung kepada pilihan Kelayakan Tertinggi yang telah dipilih
   pada skrin maklumat Pilihan Jawatan. Contoh berikut adalah skrin maklumat kelulusan bagi Sijil
   Pelajaran Malaysia (SPM).
                         14
                          Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran      2009
(b) Berikut skrin Maklumat Kelulusan bagi kelulusan Sijil Rendah Pelajaran (SRP/PMR) /Tingkatan 3.
(c) Berikut skrin Maklumat Kelulusan bagi kelulusan tamat sekolah Tingkatan 3.
                         15
                        Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran    2009
  Sila pastikan medan mandatori telah diisi sebelum klik pada butang SIMPAN. Seterusnya skrin
  paparan maklumat kelulusan (contoh skrin , bagi kelulusan SPM) akan dipaparkan.
  Klik butang TERUSKAN untuk ke skrin pengesahan.
                        16
                           Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran     2009


5. PERAKUAN
    Pada peringkat ini , status bagi setiap bahagian adalah Rekod Lengkap. Jika pengguna klik
    butang SIMPAN       tanpa mengisi maklumat mandatori , borang permohonan TIDAK akan
    disimpan, sebaliknya skrin sistem akan meminta pengguna mengisi medan mandatori terlebih dahulu.


    Medan Perakuan adalah mandatori   , pemohon MESTI membuat perakuan sebelum klik butang
    HANTAR.

    Jika pemohon tidak membuat Perakuan , dan ingin keluar ke Menu Utama, klik pada link
    6.Pengesahan, dan klik butang TAMAT.

    Sekiranya , pemohon telah membuat Perakuan , dan klik butang HANTAR, borang berkenaan akan
    disimpan ke pangkalan data dan pihak SPP akan menerima borang    e-permohonan
    berkenaan.

   Nota: Setelah Perakuan dibuat , pemohon tidak lagi dibenarkan mengemaskini atau melihat
   borang e-permohonan ini.
                          17
                         Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran      20096. PENGESAHAN


   Skrin pengesahan akan dipaparkan sekiranya proses menyimpan borang permohonan berjaya.
   Klik pada butang       untuk melihat paparan borang e-permohonan dan mencetaknya.
   Tunggu sehingga paparan skrin pilihan pencetak dipaparkan untuk mencetak borang permohonan
   berkenaan.
                         18
                     Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran  2009


  Klik butang    untuk kembali ke menu utama AKS e-Permohonan Baru.
  Klik pada senarai nama Jawatan dipohon untuk melihat status proses bagi jawatan yang
  berkaitan.
                     19

				
DOCUMENT INFO
Description: Panduan Permohonan Baru Jawatan AKS Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) Malaysia. Uploaded by VacancySarawak.blogspot.com