AHOLD_Jaaroverzicht_2008_DE

Document Sample
AHOLD_Jaaroverzicht_2008_DE Powered By Docstoc
					Jaaroverzicht 2008 VOOR MEER INFORMATIE

 www.ahold.com/reports2008
             Jaaroverzicht 2008
Voor meer informatie over ons Annual Report en het corporate responsibility rapport
2008 ga naar: www.ahold.com/reports2008
   www.ahold.com/reports2008
                           AHOLD JAAROVERZICHT 2008  |  1
2   De groep in één oogopslag
2   Onze marktgebieden
3   Kerngegevens

4   Brief van de CEO

6   Onze strategie

 8  Financiële resultaten
10  Onze werkmaatschappijen

16  Maatschappelijk verantwoord ondernemen
18  Gezondheid
19  Duurzame handel
20  Klimaat
21  Lokale betrokkenheid
22  Onze mensen

23  Bestuurders en Commissarissen

24  Verkorte jaarrekening
24  Financiële samenvatting
24  Accountantsverklaring
25  Geconsolideerde winst- en verliesrekening
26  Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en
   niet-gerealiseerde resultaten
27  Geconsolideerde balans
28  Geconsolideerd kasstroomoverzicht

29  Governance
29  Corporate governance
30  Beloningsverslag

34  Aandeelhoudersinformatie

36  Contactgegevens

37  Waarschuwing
   www.ahold.com/reports2008
2  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008
De groep in één oogopslag
Ahold is een internationale groep van toonaangevende supermarkten, actief in de
Verenigde Staten en Europa. Wij bieden klanten waar voor hun geld, een prettige en
aantrekkelijke winkelervaring en gezonde keuzes. We hebben een passie voor de
foodsector en we streven naar een leidende positie in elke markt waarin we actief zijn.

Met onze sterke lokale merken onderscheiden we ons van de concurrentie. Als groep
zijn wij in staat onze kennis, ons consumenteninzicht en onze schaalgrootte beter te
benutten, om op een eenvoudige, verantwoorde en efficiënte wijze te werken.

Onze medewerkers spelen een belangrijke rol bij het versterken van de binding
met onze klanten en de lokale gemeenschappen. We streven naar duurzame groei
en winstgevendheid door het voortdurend verbeteren en innoveren van onze
producten, diensten en winkelformules.Onze marktgebieden
Activiteiten in de Verenigde Staten                    Activiteiten in Europa

                                                   ZWEDEN


                                                NOORWEGEN
                          MAINE                            ESTLAND
              PENNSYLVANIA NEW YORK
                                                        LETLAND
                             NEW HAMPSHIRE
                                                       LITOUWEN
           WISCONSIN              MASSACHUSETTS
                                               NEDERLAND
                              RHODE ISLAND
            ILLINOIS                                     TSJECHIË
                             CONNECTICUT
                                                      SLOWAKIJE
             DISTRICT OF        NEW JERSEY
             COLUMBIA
                          DELAWARE
                         MARYLAND
                      VIRGINIA
                     WEST VIRGINIA
    www.ahold.com/reports2008
                                                 AHOLD JAAROVERZICHT 2008    |  3
Kerngegevens
In 2008 hebben we goede vooruitgang geboekt met
onze strategie voor duurzame winstgevende groei.
Enkele hoofdpunten waren:
                                            €25,7 miljard
                                            netto-omzet

Ahold
                                            Netto-omzet
• Netto-omzet €25,7 miljard, een stijging van 6,9% tegen constante
                                            2008          2007
 wisselkoersen;
• Bedrijfsresultaat €1,2 miljard, een stijging van 12,2% oftewel €130 miljoen
 ten opzichte van 2007;
• Operationele retailmarge van 5,0%; onderliggende operationele retailmarge
 eveneens 5,0%;
• €1,1 miljard schuld afgelost, kosten verlaagd, en voorstel om het dividend voor                  2008     2007

 2008 te verhogen met 12,5% naar €0,18;                                    €m   %   €m    %
                                            ■ Stop & Shop/
• CO2-footprint voor het eerst gepubliceerd, evenals de doelstellingen voor elk van   Giant-Landover   11.681 45,4 12.192 49,0
 de thema’s binnen onze strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.    ■ Giant-Carlisle   3.238 12,6  3.145 12,6
                                            ■ Albert Heijn    9.029 35,1  7.998 32,1
Ahold USA                                        Albert/Hypernova  1.774 6,9   1.558 6,3
• Stop & Shop/Giant-Landover voltooide het Value Improvement Program (VIP)
 en introduceerde een nieuw logo en winkeldesign;
• In de tweede helft van het jaar realiseerde Giant-Landover een positieve identieke
 omzetgroei, de eerste kwartalen met positieve omzetgroei sinds 2002;
                                            €1,2 miljard
                                            bedrijfsresultaat
• Giant-Carlisle zette haar sterke resultaten met aanhoudende groei voort;
• Carl Schlicker ging van Giant-Carlisle naar Stop & Shop/Giant-Landover als
                                            Bedrijfsresultaat uit
 President & CEO;
                                            retailactiviteiten
• Sander van der Laan stapte over van Albert Heijn naar Giant-Carlisle en werd
                                            2008          2007
 daar benoemd tot President & CEO.

Ahold Europe
• Ahold verkocht haar belang van 73,2% in Schuitema;
• Albert Heijn opende en/of vernieuwde 95 winkels;
• Etos opende haar 500ste winkel en werd gekozen tot “de beste drogist                       2008     2007
 van Nederland”;                                               €m   %   €m    %

• Gall & Gall won de Nederlandse Retail Jaarprijs voor foodspeciaalzaken;       ■ Stop & Shop/
                                             Giant-Landover    485 37,5   486 40,0
• Albert/Hypernova boekte verdere vooruitgang met de rebranding van haar winkels    ■ Giant-Carlisle    160 12,4   156 12,8
 onder het merk Albert;                                ■ Albert Heijn     648 50,0   573 47,2
                                             Albert/Hypernova    1 0,1     0 0,0
• In Tsjechië werd Albert voor het vierde jaar op rij verkozen tot “Supermarkt van
 het jaar”.
   www.ahold.com/reports2008
4  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008
Brief van de CEO
Het doet mij genoegen u te kunnen melden dat
2008 voor Ahold wederom een succesvol jaar is
geweest. Ondanks de wereldwijde turbulente
economische omstandigheden boekten we goede
vooruitgang met onze strategie voor winstgevende
groei, verbeterden we onze omzet en bedrijfsresultaat
en versterkten we onze concurrentiepositie.
We hebben het Value Improvement Program bij onze Amerikaanse       “We boekten goede
ketens Stop & Shop en Giant-Landover afgerond en nieuwe logo’s en     vooruitgang met
een nieuw winkeldesign geïntroduceerd. Zoals verwacht groeiden omzet   onze strategie voor
en marge gedurende het jaar. Voor Giant-Carlisle was ook 2008 weer    winstgevende groei, we
een uitstekend jaar. In een sterk concurrerend klimaat bleef Giant-    verbeterden onze omzet
Carlisle groeien en marktaandeel winnen.
                                     en bedrijfsresultaat
Albert Heijn had een uitstekend jaar, met een hogere omzet, een groter  en we versterkten onze
marktaandeel en wederom een gezonde winstmarge. Verder hebben       concurrentiepositie.”
we een belangrijke stap gezet met de verkoop van ons belang van 73%
in Schuitema, die ons in staat stelde 56 winkels over te nemen. Deze
zijn inmiddels omgebouwd tot Albert Heijn-winkels. In Tsjechië en
Slowakije gingen wij verder met herpositionering en rebranding. De
resultaten in beide landen voldoen nog niet aan onze verwachting.
Het management gaat zich in 2009 dan ook richten op omzetgroei,
kostenverlaging en het sluiten van onvoldoende presterende winkels.

Voor ICA, onze joint venture in Scandinavië en de Baltische Staten,
was 2008 een lastig jaar. De omzet is weliswaar gestegen, maar het
bedrijfsresultaat van de ICA Groep nam licht af, vooral als gevolg van
een verliesgevend ICA Noorwegen.
    www.ahold.com/reports2008
                                         AHOLD JAAROVERZICHT 2008  |  5
Een belangrijke prioriteit voor ons in het afgelopen jaar was de
uitvoering van onze strategie voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Onze werkmaatschappijen blijven zich inzetten voor
onze klanten, medewerkers en andere belanghebbenden op het gebied
van gezondheid, duurzame handel, klimaat en lokale betrokkenheid.
Zo hebben we Amerikaanse voedselbanken gesteund die voedsel
verstrekken aan het toenemende aantal mensen die dat nodig hebben
door de huidige economische teruggang. Lees meer over deze
activiteiten en de inzet van onze medewerkers in dit Jaaroverzicht
en in het corporate responsibility rapport 2008.

In 2008 hebben diverse belangrijke benoemingen plaatsgevonden.      “Wij zijn van mening
Mark McGrath werd door de jaarlijkse Algemene Vergadering van       dat we een goede
Aandeelhouders (AVA) in 2008 benoemd als lid van de Raad van        uitgangspositie hebben
Commissarissen. Lawrence Benjamin, de Chief Operating Officer van     om in te spelen op de
Ahold USA, is voorgedragen voor benoeming in de AVA in 2009 als      effecten van economische
lid van de Raad van Bestuur. In juli is Carl Schlicker aangesteld als
                                      teruggang en op snelle
nieuwe President en CEO van Stop & Shop/Giant-Landover. Sander
                                      veranderingen in
van der Laan van Albert Heijn volgde hem op als President en CEO
van Giant-Carlisle.
                                      consumentengedrag.”

Voor 2009 is wereldwijd alle aandacht gericht op het economische
klimaat. Wij zijn van mening dat we een goede uitgangspositie hebben
om in te spelen op de effecten van economische teruggang en op snelle
veranderingen in consumentengedrag. We hebben een sterke balans,
en de herpositionering van onze supermarkten in de afgelopen jaren
stelt ons in staat om meer waarde te bieden aan onze klanten.

Onze resultaten in 2008 en de vooruitgang die wij boeken met de
uitvoering van onze strategie voor winstgevende groei, is te danken aan
de inzet en de passie van al onze medewerkers. Ik ben trots op deze
prestatie en wil onze medewerkers daarvoor hartelijk bedanken, mede
namens de andere bestuursleden. Hun betrokkenheid en inzet geven
mij het vertrouwen dat Ahold ook in 2009 weer waarde zal kunnen
leveren voor klanten en aandeelhouders.

Namens de Raad van Bestuur,
John Rishton
Chief Executive Officer
Amsterdam, 27 februari 2009
   www.ahold.com/reports2008
6  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008
Onze strategie
De strategie van Ahold voor duurzame en
winstgevende groei is gericht op het versnellen van                 Wij opereren in markten
de identieke omzetgroei, het verbeteren van het                   waar we verzekerd zijn van
rendement, het verstevigen van onze basis voor                    een eerste of tweede positie.
toekomstige uitbreiding en het creëren van waarde
voor onze aandeelhouders.
                                           €500 miljoen
De strategie richt zich op vijf gebieden:                      reductie operationele kosten
• Portefeuille;                                   eind 2009
• Groei;
• Organisatie;                                    We maken onze organisatie
• Financiële doelstellingen;                             eenvoudiger en maken onze
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen.                      activiteiten efficiënter.
Onze portefeuille
Wij opereren in de levensmiddelendetailhandel in de Verenigde Staten en Europa,
in markten waar we verzekerd zijn van een eerste of tweede positie, met duidelijke
vooruitzichten op duurzame winstgevende groei.

In 2008 hebben we, als onderdeel van de groeistrategie voor Albert Heijn, ons
aandeel van 73,2% in Schuitema verkocht aan private equity firma CVC Capital
Partners. We zijn bezig met de verkoop van ons aandeel in Jerónimo Martins Retail.

Groei
Om onze groeidoelstellingen te realiseren transformeren we onze supermarktketens
in krachtige, lokale consumentenmerken. De cruciale elementen van deze
transformatie zijn:

• Verbeterde producten en diensten;
• Elke dag scherpe prijzen;
• Kostenreductie;
• Beter inzicht in de consument.

Organisatie
Wij opereren vanuit twee continentale platforms: Ahold USA en Ahold Europa,
beide geleid door een Chief Operating Officer. Deze structuur helpt ons om
de juiste balans te vinden tussen de lokale, continentale en wereldwijde
beslissingsprocessen. Daardoor kunnen we onze schaalgrootte en ons talent
effectief benutten om onze lokale werkmaatschappijen te ondersteunen.

Financiële doelstellingen
Onze financiële doelstellingen op de lange termijn zijn: een duurzame groei van
de netto-omzet van 5% (voornamelijk door de groei van de identieke omzet) en
een duurzame operationele retailmarge van 5%, met behoud van onze investment
grade credit rating.
    www.ahold.com/reports2008
                                                 AHOLD JAAROVERZICHT 2008  |  7
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is volledig geïntegreerd in de dagelijkse     We streven ernaar de
werkzaamheden bij Ahold. Onze activiteiten in dit kader zijn georganiseerd rond
vier hoofdthema’s: gezondheid, duurzame handel, klimaat en lokale betrokkenheid.
                                             balans te vinden tussen
Dit zijn de meest relevante thema’s voor ons bedrijf en op deze gebieden kunnen     de belangen van de mens,
wij de grootste bijdrage leveren. Wij streven ernaar de balans te vinden tussen de    de aarde en winst.
belangen van de mens (“people”), de aarde (“planet”) en winst (“profit”) zodat we
een bedrijf zijn dat verantwoord, duurzaam en winstgevend opereert. Onze strategie
en onze doelstellingen worden op wereldwijd niveau door Ahold opgesteld en op      Lange termijn financiële
lokaal niveau door onze werkmaatschappijen toegepast.                  doelstelling
Ons bedrijfsmodel
Ahold is een groep van supermarktketens in de Verenigde Staten en Europa.
                                             5%
Wij verwerven de loyaliteit van onze klanten door hen de gevraagde producten       netto-omzetgroei
en diensten te bieden tegen concurrerende prijzen.

                                             We bouwen sterke,
                                             klantgerichte merken
    Kapitaal toewijzen            Verlagen van de kosten
    voor groei                                    in al onze markten.


                                             Lange termijn financiële
                                             doelstelling

                                             5%
                                             operationele retailmarge
    Stimuleren identieke           Bouwen van sterke
    omzetgroei                consumentenmerkenKapitaal toewijzen voor groei
We blijven groeien waar we een aantrekkelijk rendement kunnen realiseren.
Wij verbeteren onze bestaande winkelformules en openen innovatieve, nieuwe
formules in de markten waarin we actief zijn.

Verlagen van de kosten
We realiseren kostenbesparingen door vereenvoudiging van alle aspecten
van ons bedrijf. Dit omvat de winkeloperatie, voorraadderving, logistiek,
het energieverbruik en overheadkosten. Verder nemen we de noodzakelijke
maatregelen indien winkels onvoldoende presteren. We blijven werken op
basis van onze continentale inkoopstrategie.

Bouwen van sterke consumentenmerken
We bouwen sterke, klantgerichte merken in al onze markten door het bieden
van de beste keuze, winkelgemak en dagelijks scherpe prijzen.

Stimuleren identieke omzetgroei
De kracht van onze merken en ons aanbod verhogen onze aantrekkelijkheid voor
huidige en nieuwe klanten en dat leidt tot identieke omzetgroei van onze supermarkten.
   www.ahold.com/reports2008
8  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008
Financiële resultaten
Eind 2008 exploiteerde Ahold 2.897 winkels in de
Verenigde Staten en Europa, had meer dan 200.000
mensen in dienst en realiseerde een netto-omzet van
                                              €25,7 miljard
                                              netto-omzet
€25,7 miljard.

Operationele resultaten
In 2008 leverden we een solide prestatie, met een bijzonder goed resultaat in
                                              6,9%
het laatste kwartaal. De onderliggende operationele retailmarge in 2008 was 5,0%.     netto-omzetgroei tegen constante
De netto-omzet bedroeg €25,7 miljard, een stijging van 3,3% (6,9% tegen          wisselkoersen
constante wisselkoersen).

Gedurende 2008 werd het Value Improvement Program bij Stop & Shop en
Giant-Landover afgerond en introduceerden beide ketens een nieuw logo en          €1,2 miljard
winkeldesign. Dit versterkte onze relatieve prijspositie, wat leidde tot een groter    bedrijfsresultaat
marktaandeel en verbeterde financiële resultaten in de tweede helft van het jaar.
Giant-Carlisle realiseerde intussen opnieuw goede resultaten en vergrootte haar
marktaandeel aanzienlijk.

In Europa was het opnieuw een uitstekend jaar voor Albert Heijn, dat 54 winkels
                                              5,0%
                                              onderliggende operationele
ombouwde tot Albert Heijn-winkels als onderdeel van de verkoop van ons aandeel
                                              retailmarge
in Schuitema. Albert/Hypernova slaagde erin haar marktpositie te consolideren en
behaalde een break-even resultaat in de zeer concurrerende markten in Tsjechië
en Slowakije.

Aholds bedrijfsresultaat steeg met €130 miljoen tot €1.198 miljoen, een stijging
                                              €1,1 miljard
van 12,2%. Het resultaat uit voortgezette activiteiten bedroeg €868 miljoen, een      nettowinst
stijging van 15,3% in vergelijking met 2007.

Nadat vorig jaar de jaarlijkse dividenduitkering werd hervat, stellen wij voor 2008    Netto-omzet
een dividend voor van 18 eurocent per gewoon aandeel, een verhoging van 12,5%       2008          2007
ten opzichte van 2007.

Netto-omzet
                                2008         2007

                       In miljoenen     In miljoenen
                           euro’s   %    euro’s   %

Stop & Shop/Giant-Landover           11.681     45,4  12.192    49,0  ■ Stop & Shop/Giant-Landover
Giant-Carlisle                  3.238     12,6   3.145    12,6  ■ Giant-Carlisle
Albert Heijn                   9.029     35,1   7.998    32,1  ■ Albert Heijn
Albert/Hypernova                 1.774     6,9   1.558    6,3   Albert/Hypernova
Totaal                     25.722    100,0  24.893   100,0
     www.ahold.com/reports2008
                                                          AHOLD JAAROVERZICHT 2008  |  9
Bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten
                             2008           2007
                                                 Bedrijfsresultaat uit
                     In miljoenen       In miljoenen          retailactiviteiten
                        euro’s   %      euro’s   %
                                                 2008            2007
Stop & Shop/Giant-Landover           485    37,5      486    40,0
Giant-Carlisle                 160    12,4      156    12,8
Albert Heijn                  648    50,0      573    47,2
Albert/Hypernova                 1    0,1       0    0,0
Totaal                    1.294    100,0    1.215    100,0                                                 ■ Stop & Shop/Giant-Landover
                                                 ■ Giant-Carlisle
                                                 ■ Albert Heijn
                                                  Albert/Hypernova
Resultaten
                                             2008                2007
                                 In miljoenen        %   In miljoenen          %   Wijziging
                                    euro’s   netto-omzet      euro’s     netto-omzet      %

Netto-omzet                           25.722       100,0     24.893         100,0     3,3%
Brutowinst                            6.924        26,9     6.860          27,6     0,9%
Bedrijfskosten                          (5.627)       (21,9)    (5.621)         (22,6)    (0,1)%
Onderliggend bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten       1.297        5,0     1.239          5,0     4,7%
Bijzondere posten niet opgenomen in het onderliggend
bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten:
  Bijzondere waardeverminderingen en terugneming van
  bijzondere waardeverminderingen                  (13)        (0,1)     (29)         (0,1)     nvt
  Winsten (verliezen) op de verkoop van vaste activa         46         0,2      37          0,1     nvt
  Herstructurerings- en gerelateerde kosten             (36)        (0,1)     (32)         (0,1)     nvt
Bedrijfsresultaat uit retailactiviteiten              1.294         5,0    1.215          4,9    6,5%
Corporate Center kosten                        (96)        (0,3)    (120)         (0,5)   20,0%
Niet-toegerekende kosten                        –          –     (27)         (0,1)  100,0%
Bedrijfsresultaat                          1.198         4,7    1.068          4,3    12,2%
Saldo financiële baten en lasten                   (214)               (300)               28,7%
Belastingen                             (225)               (153)              (47,1)%
Aandeel in resultaat van joint ventures                109                138              (21,0)%
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten            868                753               15,3%
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten             211               2.192              (90,4)%
Nettowinst                             1.079               2.945              (63,4)%
     www.ahold.com/reports2008
10  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Financiële resultaten
Onze werkmaatschappijen
Ahold – USA

Stop & Shop/Giant-Landover
Stop & Shop
Bedrijfsnaam          The Stop & Shop Supermarket Company LLC

Opgericht           1914
                                           “Van self-service
                                           supermarkten tot de
Onderdeel van Ahold sinds   1996
                                           opening van de eerste
Regio             Verenigde Staten: Massachusetts, Connecticut,     superstore in ons
                Rhode Island, Maine, New Hampshire, New York
                en New Jersey                     marktgebied, Stop
Winkelformules         Supermarkten en superstores
                                           & Shop is altijd een
                                           pionier geweest.”
Huismerken           Onder andere Stop & Shop, Nature’s Promise, Simply
                                           Carl Schlicker
                Enjoy, CareOne, Guaranteed Value, Cottontails,
                                           President en CEO
                Simply Dry en Companion                Stop & Shop/Giant-Landover

Stop & Shop is één van de grootste foodretailers in het noordoosten van de
Verenigde Staten. We exploiteren meer dan 380 winkels in zeven staten en hebben
60.000 mensen in dienst.Giant-Landover
Bedrijfsnaam          Giant of Maryland LLC

Opgericht           1936
                                           “Wij bij Giant zijn trots op
                                           onze voorgeschiedenis en
Onderdeel van Ahold sinds   1998
                                           onze stevige verankering
Regio             Verenigde Staten: Virginia, Maryland en Delaware    in de samenleving.”
                en het District of Columbia
                                           Robin Michel
Winkelformules         Supermarkten en superstores              Executive Vice President en General Manager
                                           Giant-Landover
Huismerken           Onder andere Giant, Nature’s Promise, Simply Enjoy,
                CareOne, Guaranteed Value, Cottontails, Simply Dry
                en Companion

Giant-Landover is één van de toonaangevende supermarkten aan de oostkust van
de Verenigde Staten. We exploiteren meer dan 180 supermarkten in drie staten
en het District of Columbia en hebben meer dan 22.000 mensen in dienst.Peapod
Stop & Shop/Giant-Landover exploiteert ook Peapod, LLC (“Peapod”), een
internetsupermarkt met bezorgservice die nauw samenwerkt met de Stop &
Shop/Giant-Landover operatie. Peapod bedient daarnaast de grootstedelijke
gebieden van Chicago, Illinois en Milwaukee, Wisconsin. De omzet is opgenomen
in de omzet van Stop & Shop/Giant-Landover.
     www.ahold.com/reports2008
                                                 AHOLD JAAROVERZICHT 2008   |  11
Hoofdpunten: Stop & Shop/Giant-Landover                          Netto-omzet
• Het Value Improvement Program (VIP) werd voltooid;
• In juli werd Carl Schlicker benoemd tot President & CEO van Stop&Shop/Giant
 Landover;                                                 45,4%
• In augustus lanceerden Stop & Shop en Giant-Landover hun nieuwe                      bijdrage aan
 merkidentiteit met nieuwe logo’s en initiatieven om onze klanten een nog betere              netto-omzet
 winkelervaring te bieden;                                ■ Ahold (totale groep) €25.722m
• Giant-Landover vernieuwde 33 winkels als onderdeel van Project Refresh.         ■ Stop & Shop/Giant-Landover €11.681mNetto-omzet                                        Bedrijfsresultaat uit
De netto-omzet steeg in 2008 met 2,4% naar $17,1 miljard. De stijging was het       retailactiviteiten
resultaat van identieke omzetgroei en de opening van nieuwe en vervangende
winkels. Winkelsluitingen drukten de stijging gedeeltelijk. De netto-omzet omvatte
$114 miljoen uit de verkopen aan Tops. Vóór de desinvestering van Tops werden
dergelijke verkopen verantwoord als intercompany verkopen.
                                                       37,5%
                                                       bijdrage aan retail
Exclusief de netto-omzet uit benzineverkoop steeg de identieke omzet bij Stop &               bedrijfsresultaat
Shop in 2008 met 2,1%, in vergelijking met een stijging van 0,6% in 2007. Over       ■ Ahold (totale groep) €1.294m
het hele jaar genomen was de identieke winkelomzet van Giant-Landover negatief       ■ Stop & Shop/Giant-Landover €485m
onder invloed van een lagere omzet van geneesmiddelen. In de tweede helft van
het jaar was de identieke omzetgroei echter positief – voor het eerst sinds 2002.
In de loop van 2008 is Giant-Landover begonnen met de verkoop van benzine in
twee winkels.

Bedrijfsresultaat
In 2008 steeg het bedrijfsresultaat met $39 miljoen (5,9%) naar $701 miljoen.
De stijging was met name het gevolg van een hogere omzet en verdere
kostenbesparingen. De resultaten omvatten ongeveer $59 miljoen aan bijzondere
waardeverminderingen, herstructureringskosten en daarmee verwante lasten,
alsmede boekwinsten op de verkoop van onroerend goed van $30 miljoen.

                                28 december 30 december
                                    2008    2007
                                   Aantal   Aantal

Ontwikkeling van de winkelportfolio
Stop & Shop                              381     376
Giant-Landover                            182     184
Stop & Shop/Giant-Landover                      563     560
   www.ahold.com/reports2008
12  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Financiële resultaten
Giant-Carlisle
Bedrijfsnaam           Giant Food Stores, LLC

Opgericht             1923

Onderdeel van Ahold sinds     1981
                                               “David Javitch bouwde
                                                Giant op het principe
Regio               Verenigde Staten: Pennsylvania, Virginia, Maryland      ‘het beste product voor
                 en West Virginia
                                                de eerlijkste prijs.’ 85 jaar
Winkelformules          Supermarkten en superstores
                                                later huldigt Giant nog
Huismerken            Onder andere Giant, Nature’s Promise, Simply Enjoy,     altijd datzelfde principe
                 CareOne, Guaranteed Value
                                                en is het een vertrouwd
Giant-Carlisle is één van de leidende supermarkten in haar marktgebied. We           onderdeel van de
exploiteren ongeveer 150 winkels (waarvan 25 onder de naam Martin’s Food            samenleving.”
Market) in vier staten en hebben ongeveer 27.000 mensen in dienst.
                                                Sander van der Laan
                                                President en CEO
                                                Giant-Carlisle
Hoofdpunten: Giant-Carlisle
• Voortzetting van de jarenlange continue groei in omzet en marktaandeel;
• In juli werd Sander van der Laan benoemd tot President en CEO van
 Giant-Carlisle;
• Viering van het 85-jarig jubileum;
• Uitbreiding van het huismerk-assortiment, in het bijzonder het op een gunstige
 prijs-kwaliteit gerichte merk Guaranteed Value.


Netto-omzet                                          Netto-omzet
In 2008 steeg de netto-omzet met 10% naar $4,7 miljard. Exclusief de omzet
uit benzineverkoop steeg de identieke omzet met 4,7% in 2008, vergeleken met
3,2% in 2007. Giant-Carlisle blijft groeien in een concurrerende markt door het
aanbieden van kwaliteitsproducten en -diensten en door het voeren van effectieve                   12,6%
promotiecampagnes.                                                  bijdrage aan
                                                           netto-omzet

Bedrijfsresultaat                                       ■ Ahold (totale groep) €25.722m
                                                ■ Giant-Carlisle €3.238m
In 2008 steeg het bedrijfsresultaat met $20 miljoen (9,4%) tot $233 miljoen.
De verbetering kwam voort uit een sterke omzetgroei, kostenefficiëntie en
kostenbesparingsinitiatieven. Het resultaat werd voor $11 miljoen beïnvloed          Bedrijfsresultaat uit
door herstructureringskosten en daarmee verwante lasten.                    retailactiviteiten
                                  28 december 30 december
                                     2008    2007


                                                           12,4%
                                     Aantal   Aantal

Ontwikkeling van de winkelportfolio
Giant                                  123     120              bijdrage aan retail
Martin’s                                 25      25              bedrijfsresultaat
Giant-Carlisle                              148     145
                                                ■ Ahold (totale groep) €1.294m
                                                ■ Giant-Carlisle €160m
     www.ahold.com/reports2008
                                               AHOLD JAAROVERZICHT 2008  |  13
Ahold – Europe

Albert Heijn/Etos/Gall & Gall
Albert Heijn
Bedrijfsnaam         Albert Heijn

Opgericht          1887                          “Eén van de sterkste
Regio            Nederland                        punten van Albert Heijn
Winkelformules        XL-supermarkten, supermarkten, gemakswinkels
                                           als supermarktbedrijf
               en internetbezorgwinkels                schuilt in ons vermogen
Huismerken          Onder andere AH Huismerk, AH Excellent,         om te begrijpen wat de
               AH Biologisch, AH Express en Euroshopper        klant van ons verwacht.
Albert Heijn is het grootste supermarktbedrijf in Nederland en één van ’s lands   Dat zie je terug in ons
bekendste merken. Albert Heijn exploiteert meer dan 820 winkels en heeft meer    innovatieve aanbod van
dan 70.000 mensen in dienst.
                                           producten en diensten.”
De Albert Heijn operating company omvat ook Etos en Gall & Gall en Ahold Coffee   Dick Boer
Company B.V, die koffie produceert voor met name Aholds dochtermaatschappijen    President en CEO
en joint ventures.                                  Albert HeijnEtos
Bedrijfsnaam         Etos
                                          “Klanten komen naar
Opgericht          1918                          Etos voor het ruime
Onderdeel van Ahold sinds  1974                          assortiment van A-merken
Regio            Nederland                        en huismerkproducten,
Winkelformules        Drogisterijen
                                           de scherpe prijzen en de
                                           deskundigheid van onze
Huismerken          Onder andere Etos Huismerk en Etos Voordeelselectie
                                           medewerkers.”
Etos is één van de toonaangevende speciaalzaken op het gebied van gezondheids-    Jan van Dam
en schoonheidsproducten in Nederland met meer dan 500 winkels en met meer      General Manager
dan 2.500 mensen in dienst.                             Etos
Gall & Gall
Bedrijfsnaam         Gall & Gall                      “Ons streven is de meest
                                           toegankelijke en
Opgericht          1884
                                           inspirerende slijter van
Onderdeel van Ahold sinds  1989
                                           Nederland te zijn.”
Regio            Nederland
                                           Peter Zoutendijk
Winkelformules        Winkels voor wijn en gedistilleerde dranken       General Manager
                                           Gall & Gall
Huismerken          Assortiment van geselecteerde Gall & Gall-huiswijnen

Gall & Gall is de grootste speciaalzaak voor wijn en gedistilleerde dranken in
Nederland met meer dan 530 winkels en met meer dan 1.200 mensen in dienst.
    www.ahold.com/reports2008
14  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Financiële resultaten
Hoofdpunten: Albert Heijn/Etos/Gall & Gall                           Netto-omzet
• Albert Heijn voegde 71 winkels toe aan haar winkelbestand, inclusief
 54 voormalige Schuitema-winkels;
• Albert Heijn introduceerde een nieuwe slogan “Gewoon bij Albert Heijn”
 en vernieuwde de website (www.ah.nl);
                                                          35,1%
                                                          bijdrage aan
• Uitrol van de nieuwe Albert Heijn supermarktformule gestart;                           netto-omzet

• Etos opende haar 500ste winkel en werd gekozen tot beste drogist               ■ Ahold (totale groep) €25.722m
 van Nederland;                                        ■ Albert Heijn/Etos/Gall & Gall €9.029m

• Gall & Gall verbouwde 11 Schuitema-slijterijen en opende vier nieuwe
 Gall & Gall-winkels.                                     Bedrijfsresultaat uit
                                                retailactiviteiten
Netto-omzet
De netto-omzet nam in 2008 toe met 12,9% tot €9 miljard. De groei was
primair het gevolg van het aanhoudende succes van de herpositionering van Albert                  50,0%
Heijn, de effectieve promotionele activiteiten en de ombouw van 54 voormalige                    bijdrage aan retail
Schuitema-winkels naar het Albert Heijn merk in de tweede helft van het jaar.                    bedrijfsresultaat
Etos en Gall & Gall realiseerden eveneens een sterke omzetgroei.
                                                ■ Ahold (totale groep) €1.294m
                                                ■ Albert Heijn/Etos/Gall & Gall €648m
Bedrijfsresultaat
In 2008 steeg het bedrijfsresultaat met €75 miljoen (13,1%) naar €648 miljoen
door de hogere identieke omzet en lagere pensioenkosten. De resultaten werden
voor €4 miljoen negatief beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen en
herstructureringskosten en daarmee verwante lasten; dit werd meer dan teniet
gedaan door €24 miljoen aan winsten uit de verkoop van onroerend goed.

                                  28 december 30 december
                                      2008    2007
                                     Aantal   Aantal

Ontwikkeling van de winkelportfolio
Albert Heijn                               823     752
Etos                                   506     485
Gall & Gall                                532     519
Albert Heijn/Etos/Gall & Gall                      1.861    1.756
Albert/Hypernova
                                                “Wij richten ons op het
Bedrijfsnaam           Albert/Hypernova                       aanbieden van de beste
Opgericht             1991 (Ahold Czech Republic), 2001 (Ahold Slovakia)      producten en de beste
Regio               Tsjechië en Slowakije                     service – en ook de
                                                inspiratie die het verschil
Winkelformules          Hypermarkten en supermarkten
                                                maakt in het dagelijks
Huismerken            Onder andere Albert, Albert Excellent, Albert Bio,
                 Euroshopper
                                                leven van onze klanten.”
                                                Johan Boeijenga
Albert en Hypernova behoren tot de bekendste foodretailmerken in Tsjechië en          President en CEO
                                                Albert/Hypernova
Slowakije. We exploiteren 300 winkels in Tsjechië en 25 winkels in Slowakije
en we hebben meer dan 14.500 mensen in dienst.
     www.ahold.com/reports2008
                                                  AHOLD JAAROVERZICHT 2008   |  15
Hoofdpunten: Albert/Hypernova                                Netto-omzet
• Albert werd in Tsjechië voor het vierde jaar op rij door klanten gekozen
 tot Supermarkt van het Jaar;
• Albert/Hypernova behoorde tot de top 30 van beste werkgevers in Tsjechië;                  6,9%
• Albert/Hypernova ging door met de uitrol van haar nieuwe logo met                      bijdrage aan
 één merk, Albert;                                              netto-omzet

• Albert werd geprezen voor haar innovatieve en prijswinnende                ■ Ahold (totale groep) €25.722m
 advertentiecampagnes.                                   ■ Albert/Hypernova €1.774mNetto-omzet                                         Bedrijfsresultaat uit
De netto-omzet steeg met 13,9% naar €1,8 miljard in 2008. Tegen constante          retailactiviteiten
wisselkoersen steeg de netto-omzet met 2,8%. De stijging van de netto-omzet was
met name het gevolg van identieke omzetgroei, die gedeeltelijk teniet werd gedaan
door winkels die gedurende het jaar waren gesloten wegens verbouwing. In het
tweede deel van het jaar verslechterde de markt als gevolg van de economische
                                                        0,1%
                                                        bijdrage aan retail
neergang en aanhoudende stevige concurrentie.                                 bedrijfsresultaat

                                              ■ Ahold (totale groep) €1.294m
Bedrijfsresultaat                                      ■ Albert/Hypernova €1m
De werkmaatschappij verhoogde haar break-even bedrijfsresultaat in 2007 naar
€1 miljoen in 2008. Het resultaat omvatte ongeveer €3 miljoen aan winst uit de
verkoop van onroerend goed en €1 miljoen aan het terugnemen van een bijzondere
waardevermindering.

                                 28 december 30 december
                                    2008    2007
                                    Aantal   Aantal

Ontwikkeling van de winkelportfolio
Czech Republic                             300     296
Slovakia                                25      25
Albert/Hypernova                            325     321
ICA
Ahold heeft een belang van 60% in ICA, een groep van foodretail- en
groothandelsbedrijven met het hoofdkantoor in Stockholm, Zweden. De andere
40% is in handen van Hakon Invest AB, een Zweedse onderneming met een
notering aan de effectenbeurs van Stockholm. Per 31 december 2008 bediende
ICA meer dan 2.200 franchise – en eigen supermarkten in Zweden, Noorwegen,
Estland, Letland en Litouwen. De groep rapporteerde een netto-omzet van
€9,5 miljard in 2008, een stijging van 9,6% tegen constante wisselkoersen
ten opzichte van het vorige jaar. ICA biedt haar klanten ook een aantal financiële
diensten aan via haar bank in Zweden.

Volgens de aandeelhoudersovereenkomst met Hakon Invest AB geeft ons aandeel
van 60% in ICA ons geen doorslaggevende stem in de besluitvorming; de
overeenkomst schrijft voor dat strategische, financiële en operationele beslissingen
alleen genomen worden op basis van wederzijdse instemming.
   www.ahold.com/reports2008
16  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Hoofdpunten 2008
• Ahold management stelt gezamenlijk de prioriteiten voor verantwoord
 ondernemen vast;
                                            Ahold management stelt
• Gezondheid: kinderen helpen gezonde keuzes te maken;
                                            gezamenlijk prioriteiten
• Duurzame handel: ICA verbetert de controle op toeleveranciers in Azië;        voor maatschappelijk
• Klimaat: Ahold publiceert CO2-footprint en de doelstelling om uitstoot van      ondernemen vast
 broeikasgassen met 20% per vierkante meter winkeloppervlak te verlagen per 2015;
• Lokale betrokkenheid: ondersteuning van lokale voedselbanken in marktgebieden
 in de Verenigde Staten;
• Onze mensen: Albert Heijn gekozen tot de beste multiculturele werkgever
 in Nederland.

Geïntegreerd in ons bedrijf
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geïntegreerd in de dagelijkse
                                            Het senior management van Ahold
bedrijfsvoering van Ahold. Als één van ’s werelds grootste supermarktbedrijven hebben  kwam bij elkaar op een management
onze activiteiten elke dag invloed op de levens van miljoenen mensen. Daardoor     conferentie in Washington D.C. in
kunnen we klanten helpen te begrijpen wat de consequenties zijn van de keuzes die    september 2008 om te praten over
                                            de prioriteiten voor Ahold op het
ze in de supermarkt maken voor hun gezondheid, het milieu en de lokale gemeenschap.   gebied van maatschappelijk
                                            verantwoord ondernemen. Daarbij
We vinden het belangrijk voor al onze belanghebbenden (“stakeholders”) om te      werd vooral gesproken over onze
bouwen aan een duurzame toekomst voor ons bedrijf. Onze klanten, investeerders,     strategie en ons commitment om
leveranciers, werknemers en buurtgenoten verwachten van ons dat we de belangen     te bouwen aan een duurzame
                                            onderneming. De Raad van Bestuur,
van mens en milieu meewegen in onze dagelijkse activiteiten.
                                            de management teams van de
                                            werkmaatschappijen en senior
Voor meer informatie over onze strategie, activiteiten en prestaties over
                                            managers van het Corporate Center
maatschappelijk verantwoord ondernemen, lees ons volledige corporate          stelden de prioriteiten vast en
responsibility rapport 2008 (gepubliceerd in het Engels, ga naar            bespraken dilemma’s.
www.ahold.com/reports2008).

Evenwicht in de balans tussen de belangen van de mens,
de aarde en het maken van winst
Verantwoord ondernemen is in het belang van al onze stakeholders en het ondersteunt
de winstgevendheid van ons bedrijf. We werken volgens het “Triple P”-model.
   Profit         People
                              Doel:
          3P                   het creëren van
                              verantwoorde winst

          Planet
     Profit     Corporate responsibility    Good cause

Dit model streeft ernaar de belangen van de mens (“people”), de aarde (“planet”)
en winst (“profit”) in evenwicht te brengen om een bedrijf te creëren dat
winstgevend en duurzaam is.


      www.ahold.com/reports2008
                                               AHOLD JAAROVERZICHT 2008     |  17
Onze visie, ons beleid, onze doelstellingen en meetpunten worden op groepsniveau
door Ahold opgesteld en op lokaal niveau toegepast. Dit geeft onze werkmaatschappijen
de vrijheid om te voldoen aan de behoeften van stakeholders in hun marktgebieden.
                                            Albert Heijn publiceert
Deze structuur stelt ons ook in staat om deskundigheid en middelen te delen en te    MVO-brochure
gebruiken binnen het gehele bedrijf. Onze werkmaatschappijen bevinden zich in
verschillende stadia. Door het delen van kennis over succesvolle initiatieven kunnen
wij kiezen voor de juiste oplossingen op het juiste moment en op de juiste plaats.

Stakeholder engagement
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is complex en stelt ons voor uitdagingen,
die we alleen maar kunnen oplossen door te leren van anderen, binnen en buiten
ons bedrijf.

Interactie met stakeholders – klanten, medewerkers, buurtbewoners, leveranciers
                                            Albert Heijn publiceerde in 2008
en aandeelhouders – is belangrijk omdat het ons in staat stelt de problemen die voor  voor het eerst een aparte brochure
hen, en dus ook voor ons, belangrijk zijn beter te begrijpen.              over de activiteiten op het gebied
                                            van maatschappelijk verantwoord
                                            ondernemen. De brochure “Bewust
Onze prioriteiten: de belangrijkste thema’s binnen                   en Betrokken” werd gemaakt voor
                                            de medewerkers van Albert Heijn.
maatschappelijk verantwoord ondernemen                         Naast de uitleg over de vier pijlers
                                            van Aholds MVO-strategie bevatte
                                            de publicatie ook details van de
                                            vele activiteiten op dit gebied van
                                            Albert Heijn.

           Klanten &
          maatschappij
                       betrokkenheid
  Gezondheid          Duurzame                Klimaat
          handel
                         Lokale
           Medewerkers


Het delen van deskundigheid binnen Ahold leidt tot beter inzicht in markttrends.
Ons doel is om deze trends te begrijpen en te kunnen voorspellen hoe zij zich
verder ontwikkelen. Dit stelt ons in staat om de juiste oplossingen op het juiste
moment te bieden.

Onze activiteiten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn
georganiseerd rond vier hoofdthema’s: gezondheid, duurzame handel, klimaat en
lokale betrokkenheid. Dit zijn de gebieden waarop wij de meeste invloed kunnen
uitoefenen. Al onze activiteiten vallen onder één of meer van deze thema’s.      www.ahold.com/reports2008
18  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Gezondheid
We maken het makkelijker om gezonder te leven.
Ons assortiment bevat gezonde keuzes en we
bieden productinformatie en diensten die een
gezond voedingspatroon en een gezonde levensstijl                 Help kinderen bij het
aanmoedigen. Daarnaast bieden we onze medewerkers                 maken van gezonde keuzes
gezondheids- en welzijnsprogramma’s.

Het bevorderen van een gezonde manier van leven ligt dicht bij de kern van onze
maatschappelijke betrokkenheid. Als één van de leidende supermarktbedrijven in
de wereld kunnen wij onze klanten en anderen helpen bij het maken van keuzes
die passen bij een gezondere manier van leven.

De samenleving vraagt om een reactie op wereldwijde ontwikkelingen, zoals het
stijgende aantal mensen met obesitas, hartziekten en diabetes. Onze supermarkten  Door een nieuwe samenwerking
                                          tussen Albert/Hypernova en
bieden gezonde, betaalbare producten. Samen met universiteiten, de industrie,   Bambiriáda, een landelijk evenement
wetenschappers en voedingsdeskundigen werken we aan programma’s voor het      voor kinderen in Tsjechië, kan de
bevorderen van gezond leven voor onze klanten en onze medewerkers. Samen met    supermarkt meer kinderen les geven
                                          over het belang van een gezond
onze leveranciers breiden we ons assortiment van gezonde producten verder uit.
                                          voedingspatroon door middel van
                                          haar “Healthy 5”-programma.
Onze belangrijkste doelen voor gezondheid zijn:                  Albert/Hypernova is nu de
                                          belangrijkste regionale partner van
• Erkend worden als een leidende foodretailer die een gezonde levensstijl
                                          Bambiriáda, dat in 2008 in 22
 op de meest betrouwbare en bereikbare manier benadert;              steden plaatsvond. Meer dan 100
• Het voor klanten eenvoudig maken om gezonde producten te kiezen;         jeugdverenigingen en – groepen
                                          komen samen voor het evenement,
• Klanten aanmoedigen om gezonde keuzes te maken door middel van informatie    dat gericht is op het stimuleren
 en educatie;                                   van de persoonlijke ontwikkeling
                                          van kinderen.
• Het bieden van gezondheids- en welzijnsprogramma’s voor onze medewerkers.

Een aantal initiatieven:
• Help kinderen bij het maken van gezonde keuzes (zie case study hiernaast);
• KlasseLunch programma vestigt record;
• Help klanten met een beperkt budget;
• Gezondere keuzes bij de kassa;
• Albert Heijn loopt voorop met gezondheidsinformatie over producten;
• Albert Heijn stimuleert het verminderen van de zoutconsumptie.
     www.ahold.com/reports2008
                                             AHOLD JAAROVERZICHT 2008   |  19
Duurzame handel
We bieden producten die veilig zijn en die op een
verantwoorde manier worden geproduceerd. We
kiezen onze leveranciers zorgvuldig uit en werken met
hen samen om de impact van onze producten op de                   ICA verbetert controle van
samenleving en het milieu te verbeteren.                       toeleveranciers in Azië

Duurzame handel is gericht op het borgen van verantwoord handelen bij elke
fase van het productieproces. We brengen winstdoelstellingen in evenwicht met
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent ook dat we leveranciers
helpen om hun bedrijfsprocessen duurzaam te maken, zowel op het gebied van
sociale omstandigheden, het milieu als hun commerciële bedrijfsvoering.

Ons programma voor duurzame handel beoogt de inkoopketen transparant te
maken. We streven naar vergroting van onze invloed op de herkomst en productie    ICA richtte in 2008 een inkoop- en
van onze producten.                                 kwaliteitsorganisatie op in Hong
                                           Kong om beter inzicht te krijgen in
                                           de inkoopketen in Azië. Dat leidde
Onze belangrijkste doelen binnen duurzame handel zijn:                tot lagere inkoopprijzen en meer
• Productveiligheid – de veiligheid van onze producten voor onze klanten gaat vóór  zicht op, en controle over haar
                                           leveranciers. De ICA-teams voor
 alles. Het is het beginpunt voor het beschermen van de gezondheid en het
                                           kwaliteit en social compliance zijn
 welzijn van onze klanten;                             ook actief in Shanghai en Ho Chi
                                           Minh stad. De lokale vestiging maakt
• Verantwoorde inkoop – wij streven ernaar dat onze leveranciers de rechten van
                                           het voor ICA mogelijk om ter plekke
 hun werknemers respecteren, veilige werkomstandigheden bieden en het milieu    toezicht te houden op leveranciers
 beschermen;                                    en hen te helpen met verbeteringen.

• Inkoop dicht bij huis – we moeten de internationale inkoop in evenwicht brengen
 met de lokale inkoop. Dit kan gemeenschappen en kleine, lokale bedrijven
 helpen bij hun ontwikkeling.

Onze specifieke doelstellingen:
• We streven naar Global Food Safety Initiative-certificering (GFSI of een
 soortgelijke certificering) voor voedselveiligheid voor leveranciers van
 huismerk producten;
• We streven naar sociale audits van leveranciers van food- en non-food
 huismerken in hoog-risicolanden.

Een aantal voorbeelden van onze initiatieven:
• ICA verbetert controle van toeleveranciers in Azië (zie case study hiernaast);
• Stoppen met de verkoop van bedreigde vissoorten, schaal- en schelpdieren;
• Giant-Carlisle wint prijs voor het ondersteunen van plaatselijke producenten;
• Ondersteunen van productie en gebruik van duurzame palmolie;
• Fairtrade-bloemen uit Afrika;
• Inkoop van vlees en melk van koeien die de (buiten)ruimte krijgen;
• Albert Heijn Foundation helpt Afrikaanse gemeenschappen.
   www.ahold.com/reports2008
20  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Klimaat
Ahold ondersteunt de wereldwijde actie om het
probleem van klimaatverandering aan te pakken
met een groot aantal initiatieven binnen onze
werkmaatschappijen en de productieketen. Prioriteiten                Nieuwe technologie creëert
zijn onder andere het verlagen van energieverbruik,                 aanzienlijke energiebesparing
                                          voor Albert Heijn
het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
en het verminderen van waterverbruik en afval.

De consensus in de wetenschap is dat de aarde de huidige uitstoot van
broeikasgassen niet kan verwerken. Hoewel supermarktbedrijven daaraan relatief
weinig bijdragen maken we onze activiteiten zo efficiënt mogelijk, zodat onze
impact op het milieu verder wordt verlaagd. We werken samen met onze
leveranciers en klanten zodat ook zij de impact van hun handelen op het       Door toepassing van nieuwe
milieu kunnen verkleinen.                              technologie verlaagde Albert Heijn
                                          het energieverbruik in haar nieuwe
In 2008 hebben we een berekening gemaakt van onze CO2 footprint op basis      winkels met 15%-20% per vierkante
                                          meter gekoelde ruimte, in
van internationaal erkende richtlijnen zoals GRI’s G3 Richtlijnen, het Greenhouse
                                          vergelijking met conventionele
Gas Protocol en het Carbon Disclosure Project. We hebben een actieprogramma     technieken. Deze reductie wordt
opgesteld om onze CO2 footprint te verkleinen.                   gerealiseerd door het gebruik van
                                          LED-verlichting, zowel binnen als
We maken onze werkzaamheden zo efficiënt mogelijk en beperken onze invloed     buiten. Daarnaast worden
op het klimaat en het milieu. Het is onze prioriteit om onze energie-efficiëntie  bewegingssensoren gebruikt die de
                                          verlichting automatisch uitschakelen
te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.           en verlichting die aangepast wordt
                                          naarmate het buiten lichter of
Onze belangrijkste doelen op het gebied van klimaat zijn:              donkerder is. Albert Heijn heeft ook
                                          energiebesparende maatregelen
• Verbetering van onze ecologische – en milieu-footprint door onze activiteiten   getest, zoals het gebruiken van de
 meer efficiënt te maken;                             warmte die geproduceerd wordt door
                                          de koelsystemen in de winkels.
• Het ontwikkelen van milieubewuste manieren om water te besparen en afval
 te verminderen;
• Het aanmoedigen van onze leveranciers en klanten om milieubewust
 te handelen.

We zullen onze CO2-uitstoot per vierkante meter winkeloppervlak per 2015 met
20% verlagen in vergelijking met het niveau van 2008, zoals gepubliceerd in het
corporate responsibility rapport.

Een aantal initiatieven:
• Nieuwe technologie creëert aanzienlijke energiebesparing voor Albert Heijn
 (zie case study hiernaast);
• Het introduceren van supermarkten die gebruik maken van zonne-energie;
• Erkenning van “groen leiderschap” van Stop & Shop/Giant-Landover;
• ICA meet de invloed van meer producten op het klimaat;
• Minder brandstofgebruik voor transport;
• Albert wordt geprezen voor haar milieuvriendelijke verpakking;
• ICA compenseert de uitstoot van broeikasgassen voor vliegreizen.
     www.ahold.com/reports2008
                                             AHOLD JAAROVERZICHT 2008    |  21
Lokale betrokkenheid
We zijn actieve, betrokken leden van de maatschappij
en ondersteunen de gemeenschappen waarin we
actief zijn.
                                           Giant-Carlisle’s ervaring
Lokale betrokkenheid verbindt ons bedrijf, onze klanten en onze medewerkers met   helpt voedselbanken
elkaar. We luisteren naar hun mening en steunen doelen die voor hen belangrijk
zijn. We ondersteunen een groot aantal initiatieven in lokale gemeenschappen met
financiële – en productdonaties en onze deelname in samenwerkingsverbanden.

Vaak valt onze bijdrage binnen één van onze thema’s voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen, zoals het bevorderen van een gezondere manier van leven.

Onze belangrijkste doelen in lokale betrokkenheid zijn:
• Ondersteuning van maatschappelijke doelen die belangrijk zijn voor onze klanten,
                                           Giant-Carlisle heeft een sterke
 medewerkers en andere stakeholders en waarop we daadwerkelijk invloed kunnen    relatie met de regionale voedselbank.
 uitoefenen;                                    In 2008 zette de supermarkt een
                                           multifunctioneel team op van interne
• Het aanmoedigen van activiteiten in onze winkels die passen binnen ons       deskundigen, die vertegenwoordigers
 programma voor lokale betrokkenheid;                        van de voedselbank helpen met hun
                                           activiteiten. De ondersteuning
• Bevorderen van deelname van onze winkels aan lokale activiteiten.
                                           varieert van logistiek tot management.
                                           De brandstofleverancier van Giant-
Een aantal voorbeelden van onze initiatieven:                    Carlisle levert brandstof tegen
• Giant-Carlisle’s ervaring helpt voedselbanken (zie case study hiernaast);     kostprijs aan de Central Pennsylvania
                                           Food Bank en vult de tanks ’s
• Albert/Hypernova werkt samen in Slowakije om kinderen en moeders          nachts bij. Daarnaast vervoeren de
 te vaccineren;                                   beschikbare vrachtwagens van Giant
                                           gedoneerde goederen naar de
• Albert Heijn helpt aandachtswijken;                        voedseldistributiepunten. Andere
                                           producten, zoals vlees, groente en
• Albert ondersteunt een 24-uurs hotline voor kinderen in nood;           fruit en kantoorbenodigdheden
• Giant-Landover zet zich in voor de buurt;                     worden tegen kostprijs aan
                                           voedselbankpartners geleverd.
• Onderwijs mogelijk maken voor kansarme jongeren;                  Dit alles leidt ertoe dat er meer
                                           maaltijden beschikbaar zijn voor
• ICA sponsort hardloopevenementen rond campagne voor bloeddonatie.
                                           mensen die dat nodig hebben.

Honger bestrijden in onze marktgebieden en daarbuiten
Onze werkmaatschappijen in de Verenigde Staten ondersteunen plaatselijke
voedselbanken en helpen daardoor miljoenen mensen. Zo wordt tijdens de
kerstdagen kalkoen uitgedeeld aan gezinnen die zich anders geen kerstmaaltijd
zouden kunnen veroorloven.
   www.ahold.com/reports2008
22  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Onze mensen
Onze mensen vormen de basis van ons bedrijf.
Wij zijn één van de grootste supermarktbedrijven
ter wereld en onze medewerkers bedienen elke
dag honderdduizenden klanten. Hun inzet en                     Albert Heijn benoemd tot
betrokkenheid bepaalt hoe klanten onze winkels                   de beste multiculturele
                                          werkgever in Nederland
ervaren en hoe succesvol we zijn.

Aholds Human Resources (HR) management speelt daarbij een sleutelrol door
het ontwikkelen van het personeelsbeleid en het coördineren van HR-activiteiten
binnen Ahold. Dit leidt tot het delen van kennis en ervaring, het toepassen
van succesvolle concepten elders binnen het bedrijf en het ontwikkelen van
standaardprocessen.

Ons doel is om de beste mensen aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen.
We willen ook dat mensen er trots op zijn om voor Ahold te werken. We willen    In maart 2008 werd Albert Heijn
                                          benoemd tot de beste multiculturele
werknemers een uitdagende carrière, een stimulerende werkomgeving en kansen    werkgever in Nederland in een
bieden om zich te ontwikkelen, zowel in hun huidige als in toekomstige functies.  jaarlijks onderzoek onder meer dan
                                          1.500 Nederlandse burgers die niet
We zorgen er ook voor dat onze werknemers eerlijk behandeld worden en gelijke   in Nederland zijn geboren. De prijs
kansen krijgen – waar en op welk niveau ze ook werken.               was gedeeltelijk gebaseerd op het
                                          werk dat Albert Heijn verricht om
                                          diversiteit te stimuleren binnen het
Onze HR-initiatieven hebben tot doel om Aholds succes               bedrijf en haar toewijding om alle
te stimuleren door ervoor te zorgen dat:                      werknemers gelijke kansen te bieden
• Onze mensen hooggekwalificeerd en klantgericht zijn;               op promotie.

• Ahold en haar werkmaatschappijen geweldige bedrijven zijn om voor
 te werken;
• Onze managers in staat zijn om op de korte termijn praktische resultaten
 te behalen en voor de langere termijn getalenteerde en gemotiveerde teams
 op te bouwen.

Hoofdpunten 2008:
• Albert Heijn benoemd tot de beste multiculturele werkgever in Nederland
 (zie case study hiernaast);
• Mensen met een arbeidshandicap helpen een carrière op te bouwen;
• Stop & Shop investeert in de loopbaanontwikkeling van vrouwen;
• ICA investeert in toekomstige leiders;
• Stop & Shop medewerkers kunnen deelnemen aan gezondheidsevenementen.
     www.ahold.com/reports2008
                                                       AHOLD JAAROVERZICHT 2008    |  23
Bestuurders en Commissarissen
Raad van Bestuur
John Rishton       Kimberly Ross        Peter Wakkie        Dick Boer             Lawrence Benjamin
Chief Executive Officer  Executive Vice President   Executive Vice President  Executive Vice President      Executive Vice President
             en Chief Financial Officer  en Chief Corporate     en Chief Operating         en Chief Operating
                            Governance Counsel     Officer Ahold Europe,       Officer Ahold USA
                                         President en CEO
                                         Albert Heijn            Fungerend lid van de
                                                           Raad van Bestuur.
Raad van Commissarissen
René Dahan, Voorzitter  Tom de Swaan,        Karen de Segundo      Derk C. Doijer
Voorzitter van de     Vice-voorzitter                     Voorzitter van de
Selectie- en       Voorzitter van de                    Remuneratiecommissie
Benoemingscommissie    Auditcommissie
Stephanie M. Shern    Judith Sprieser       Mark McGrath
    www.ahold.com/reports2008
24  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Verkorte jaarrekening
Financiële samenvatting
Waarschuwing aan lezers                      Uitgangspunten bij de opstelling van de financiële
Deze verkorte jaarrekening is een verkorte versie van de      overzichten
geconsolideerde jaarrekening van Koninklijke Ahold N.V.      Aholds geconsolideerde jaarrekening, waaraan deze verkorte
zoals opgenomen in het Annual Report 2008. Deze verkorte      jaarrekening is ontleend, is opgesteld in overeenstemming met
jaarrekening bevat niet alle informatie die in de volledige    International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals
jaarrekening wordt verstrekt en dient gelezen te worden in     goedgekeurd door de Europese Unie (EU).
combinatie met de volledige jaarrekening en met de bespreking
                                  Aholds boekjaar bestaat uit 52 of 53 weken en eindigt op de
in het Annual Report 2008 van risico’s met mogelijk materiële
                                  zondag die het dichtst ligt bij 31 december. Het boekjaar 2008
nadelige gevolgen voor Aholds financiële positie, resultaten
                                  bestond uit 52 weken en eindigde op 28 december 2008. Het
en liquiditeit. Aholds Annual Report 2008 is in het Engels
                                  vergelijkende boekjaar 2007 bestond uit 52 weken en eindigde
beschikbaar op www.ahold.com/reports2008.
                                  op 30 december 2007.
De onderstaande verkorte jaarrekening moet worden gelezen
                                  De volgende valutakoersen van de euro per US Dollar werden
in combinatie met de in dit Jaaroverzicht opgenomen
                                  gebruikt bij de opstelling van deze verkorte jaarrekening:
toelichting.
                                                           2008   2007

                                  Gemiddelde valutakoers             0,6828  0,7307
                                  Valutakoers ultimo boekjaar          0,7111  0,6795


Aan de Aandeelhouders, Raad van Commissarissen en Raad van
Bestuur van Koninklijke Ahold N.V.


Accountantsverklaring
Opdracht                              Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-
Wij hebben gecontroleerd of de in dit Jaaroverzicht op pagina   informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
25 tot en met 28 opgenomen verkorte jaarrekening van
Koninklijke Ahold N.V. te Zaandam voor het jaar eindigend     Oordeel
op 28 december 2008 op de juiste wijze is ontleend aan de     Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van
door ons gecontroleerde jaarrekening voor het jaar eindigend    materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend
op 28 december 2008 van Koninklijke Ahold N.V. Bij die       aan de jaarrekening.
jaarrekening hebben wij op 27 februari 2009 een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de entiteit is  Toelichting
verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening  Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist
in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in     is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële
de jaarrekening voor het jaar eindigend op 28 december 2008    positie en de resultaten van de entiteit en voor een toereikend
van Koninklijke Ahold N.V. Het is onze verantwoordelijkheid    inzicht in de reikwijdte van onze controle de verkorte
een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening     jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de
te verstrekken.                          volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met
                                  de door ons daarbij op 27 februari 2009 verstrekte goedkeurende
Werkzaamheden                           accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met      ons oordeel.
Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle
                                  Deloitte Accountants B.V.
zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de    Drs. M.R. van Leeuwen RA
juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening.           Amsterdam
                                  27 februari 2009
     www.ahold.com/reports2008
                                                AHOLD JAAROVERZICHT 2008  |  25
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
In miljoenen euro’s                                            2008      2007


Netto-omzet                                              25.722    24.893
Kostprijs van de omzet                                        (18.798)   (18.033)
Brutowinst                                               6.924     6.860

Verkoopkosten                                              (4.973)   (4.980)
Algemene beheerskosten                                          (753)    (812)
Totaal bedrijfskosten                                          (5.726)   (5.792)

Bedrijfsresultaat                                            1.198    1.068

Rentebaten                                                 110       133
Rentelasten                                                (344)      (427)
Overige financiële baten (lasten)                                      20       (6)
Saldo financiële baten en lasten                                     (214)      (300)

Resultaat vóór belastingen                                        984       768

Belastingen                                                (225)      (153)
Aandeel in resultaat van joint ventures                                  109       138
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten                              868       753

Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten                               211    2.192
Nettowinst                                               1.079    2.945

Toekomend aan:
  Houders van gewone aandelen                                     1.074    2.931
  Minderheidsbelangen                                           5      14
Nettowinst                                               1.079    2.945


Resultaat per aandeel (in euro’s)
Nettowinst per aandeel toekomend aan houders van gewone aandelen
 Gewoon                                                  0,91      2,03
 Verwaterd                                                0,89      2,01
Resultaat per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toekomend aan houders van gewone aandelen
 Gewoon                                                  0,74      0,52
 Verwaterd                                                0,73      0,52
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000)
 Gewoon                                               1.173.924  1.447.378
 Verwaterd                                              1.237.813  1.456.484
    www.ahold.com/reports2008
26  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Verkorte jaarrekening
Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten
In miljoenen euro’s                              2008   2007


Nettowinst                                 1.079  2.945

Valutaomrekeningsverschillen buitenlandse belangen:
  Valutaomrekeningsverschillen vóór belastingen               (15)  (314)
  Cumulatieve omrekeningsverschillen met betrekking tot desinvesteringen    –   (120)
  Belastingen                                 –    3
Kasstroomafdekkingen:
  Reële waardewinsten in de loop van het jaar                 9    51
  Transfers naar nettowinst                         (37)   (32)
  Belastingen                                 6    (3)
Aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van joint ventures – netto       9    37
Niet-gerealiseerde resultaten                         (28)  (378)

Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten        1.051  2.567

Toekomend aan:
  Houders van gewone aandelen                       1.046  2.553
  Minderheidsbelangen                             5    14
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten        1.051  2.567
     www.ahold.com/reports2008
                              AHOLD JAAROVERZICHT 2008  |  27
Geconsolideerde balans
                                 28 december  30 december
In miljoenen euro’s                           2008     2007


Activa
Materiële vaste activa                       5.532     5.390
Vastgoedbeleggingen                          495      463
Immateriële vaste activa                       598      603
Investeringen in joint ventures                    802      869
Overige financiële vaste activa                    485      397
Uitgestelde belastingvorderingen                   358      370
Overige vaste activa                          26      25
Totaal vaste activa                         8.296     8.117

Voor verkoop aangehouden activa                    179      206
Voorraden                              1.319     1.263
Vorderingen                              744      941
Overige vlottende financiële activa                  18      22
Te vorderen winstbelasting                       66       7
Overige vlottende activa                       107      125
Geldmiddelen en kasequivalenten                   2.863     3.263
Totaal vlottende activa                       5.296     5.827

Totaal activa                           13.592    13.944

Groepsvermogen en passiva
Eigen vermogen toekomend aan houders van gewone aandelen      4.676     3.810
Minderheidsbelangen                           –      77
Groepsvermogen                           4.676     3.887

Leningen                              2.260     2.658
Overige langlopende financiële verplichtingen            1.664     1.688
Pensioenen en overige vergoedingen na uitdiensttreding        113      183
Uitgestelde belastingverplichtingen                  115      34
Voorzieningen                             442      408
Overige langlopende verplichtingen                  184      153
Totaal langlopende verplichtingen                  4.778     5.124

Crediteuren                             2.284     2.240
Overige kortlopende financiële verplichtingen             579     1.342
Te betalen winstbelasting                       101      126
Voorzieningen                             170      196
Overige kortlopende veplichtingen                  1.004     1.029
Totaal kortlopende veplichtingen                  4.138     4.933

Totaal groepsvermogen en passiva                 13.592    13.944
    www.ahold.com/reports2008
28  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008                       AHOLD JAAROVERZICHT 2008  |  28

Verkorte jaarrekening
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
In miljoenen euro’s                                   2008      2007


Bedrijfsresultaat                                   1.198     1.068
Aanpassingen voor:
 Afschrijvingen, amortizatie en bijzondere waardeverminderingen            674      705
 Boekwinst op verkoop vaste activa                           (46)     (35)
 Overige                                        32      31
Kasstroom uit operationele activiteiten vóór mutaties werkkapitaal          1.858     1.769
Mutaties in voorraden                                 (103)     (11)
Mutaties in vorderingen en overige vlottende activa                   (11)     (44)
Mutaties in crediteuren en overige kortlopende verplichtingen              214      231
Mutaties in vaste activa en langlopende verplichtingen                 (91)     (201)
Schikking massa-effectenclaim                               –     (284)
Kasstroom uit operationele activiteiten                        1.867     1.460
Ontvangen (betaalde) winstbelasting                          (147)      62
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten – voortgezette bedrijfsactiviteiten        1.720     1.522
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten – beëindigde bedrijfsactiviteiten           23      318
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten                        1.743     1.840

Verwerving van vaste activa                              (1.019)    (738)
Desinvestering van vaste activa                              88      74
Verwerving van bedrijven, na aftrek van verworven geldmiddelen              (26)     (31)
Desinvestering van bedrijven, na aftrek van afgestoten geldmiddelen           321    5.435
Dividend van joint ventures                                70      66
Ontvangen rente                                     110     124
Overige                                         (15)      2
Kasstroom uit investeringsactiviteiten – voortgezette bedrijfsactiviteiten       (471)    4.932
Kasstroom uit investeringsactiviteiten – beëindigde bedrijfsactiviteiten          –     (145)
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten                       (471)    4.787

Betaalde rente                                     (349)     (431)
Aflossing leningen o/g                                (1.069)     (577)
Aflossing financiële leaseverplichtingen                         (43)     (47)
Uitgekeerd dividend op gewone aandelen                         (188)      –
Kapitaalterugbetaling                                   –    (2.995)
Inkoop van eigen aandelen                                 –    (1.021)
Overige                                         (36)      27
Kasstroom uit financieringsactiviteiten – voortgezette bedrijfsactiviteiten      (1.685)    (5.044)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten – beëindigde bedrijfsactiviteiten        (32)     (96)
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten                     (1.717)    (5.140)

Nettokasstroom uit bedrijfs-, investerings- en financieringsactiviteiten        (445)    1.487
     www.ahold.com/reports2008
                                                   AHOLD JAAROVERZICHT 2008  |   29

Governance
Corporate governance
Ahold wil een corporate governance-                 Ahold Business Control Framework
structuur die het meest geschikt is voor              Het doel van het Ahold Business Control Framework (ABC
                                  Framework) is om een redelijke mate van zekerheid te bieden
haar bedrijf en alle belanghebbenden
                                  dat risico’s die zijn verbonden aan het behalen van belangrijke
(stakeholders), en voldoet aan relevante              doelstellingen worden geïdentificeerd en gemitigeerd.
regels en voorschriften.
                                  Gedragscode
Koninklijke Ahold N.V. is een naamloze vennootschap opgericht    Ahold’s Global Code of Professional Conduct and Ethics is
naar Nederlands recht. Ahold wordt bestuurd door een Raad      gebaseerd op de kernwaarden van de onderneming. De code
van Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht       is bedoeld als ondersteuning voor alle medewerkers, zodat
op en adviseert de Raad van Bestuur. Beide organen leggen      ze de relevante nalevings- en integriteitsregels kunnen
verantwoording af aan de Algemene Vergadering van          begrijpen en navolgen en weten wanneer en bij wie ze
Aandeelhouders.                           om advies moeten vragen.

Naleving van de Nederlandse Corporate                Bewaking
Governance Code                           Ahold maakt gebruik van een uitgebreid planning- en
Ahold past alle relevante bepalingen van de Nederlandse       prestatiebeoordelingsproces om de resultaten te bewaken.
Corporate Governance Code toe.
                                  Risicofactoren
Risicobeheer en interne beheersing                 Risico’s nemen is een inherent onderdeel van het
                                  ondernemersschap. Ahold erkent verschillende risicocategorieën
Enterprise Risk Management
                                  op strategisch, operationeel en financieel niveau. Zie het
Aholds ondernemingsrisico (“enterprise risk management”)
                                  onderdeel “risk factors” in het Annual Report 2008 van
programma biedt het senior management van Ahold inzicht in
                                  Ahold voor een meer gedetailleerde beschrijving.
de belangrijkste bedrijfsrisico’s en bijbehorende maatregelen
ter beheersing van die risico’s. In elke werkmaatschappij
identificeert het functionele management de belangrijkste
risico’s voor het behalen van de doelstellingen op hun gebied
en de mogelijke maatregelen ter beheersing ervan.Het onderstaande schema geeft de bestuursstructuur van Ahold en haar bedrijfsonderdelen weer.


                   Algemene Vergadering
                    van Aandeelhouders                    Auditcommissie

                   Raad van Commissarissen                Remuneratiecommissie

                     Raad van Bestuur                    Selectie– en
                      en hoofdkantoor                  Benoemingscommissie


Continentale              Ahold USA          Ahold Europa
platforms

                         Stop &
Werkmaatschappijen       Giant-     Shop/Giant-   Albert    Albert/
                                                 ICA       JMR*
                Carlisle     Landover    Heijn    Hypernova

 * Voorgenomen verkoop
  Ongeconsolideerde joint venture
   www.ahold.com/reports2008
30  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Governance
Beloningsverslag
Arbeidsovereenkomsten met de individuele leden           Peter Wakkie
van de Raad van Bestuur                      De arbeidsovereenkomst met Peter Wakkie, gedateerd 9 oktober
                                  2003, voorziet thans in een basisjaarsalaris van €600.000.
John Rishton
                                  Het voorziet tevens in deelname aan het jaarlijkse bonusplan
De herziene arbeidsovereenkomst met John Rishton ten gevolge
                                  en deelname aan het op aandelen gebaseerde langetermijn
van zijn benoeming als CEO van Ahold, gedateerd 20 november
                                  incentive-plan (GRO – zie pagina 32). De uitbetaling onder
2007, voorziet in een basisjaarsalaris van €945.000. Het
                                  het jaarlijkse bonusplan bedraagt 100 procent van het
voorziet tevens in deelname aan het jaarlijkse bonusplan en
                                  basisjaarsalaris indien de gestelde doelstellingen worden
in deelname aan het op aandelen gebaseerde langetermijn
                                  gerealiseerd met een maximum van 125 procent indien de
incentive-plan (GRO – zie pagina 32) van Ahold. De uitbetaling
                                  gestelde doelstellingen worden overtroffen. Peter Wakkie werd in
onder het jaarlijkse bonusplan bedraagt 100 procent van het
                                  2008 herbenoemd. Tenzij de arbeidsovereenkomst van Peter
basisjaarsalaris indien de gestelde doelstellingen worden
                                  Wakkie anderszins wordt beëindigd, is hij herverkiesbaar in
gerealiseerd met een maximum van 125 procent indien de
                                  2012. Indien Ahold de arbeidsovereenkomst van Peter Wakkie
gestelde doelstellingen worden overtroffen. Bij aanvang van zijn
                                  beëindigt om anders dan dringende redenen of indien hij
dienstverband zijn aan John Rishton 100.000 Ahold-aandelen
                                  niet wordt herbenoemd, heeft Peter Wakkie recht op een
voorwaardelijk toegekend ter compensatie voor het verlies van
                                  beëindigingsvergoeding gelijk aan één basisjaarsalaris. De
langetermijnemolumenten bij zijn vorige werkgever. Deze
                                  arbeidsovereenkomst vermeldt een opzegtermijn van twaalf
aandelen werden onvoorwaardelijk na drie jaar dienstverband in
                                  maanden voor Ahold en zes maanden voor Peter Wakkie. Peter
januari 2009. Tenzij de arbeidsovereenkomst van John Rishton
                                  Wakkie neemt deel aan Aholds Nederlandse pensioenplan.
anderszins wordt beëindigd, is hij herverkiesbaar in 2010.
Indien Ahold de arbeidsovereenkomst van John Rishton
                                  Dick Boer
beëindigt om anders dan dringende redenen of indien hij
                                  De herziene arbeidsovereenkomst met Dick Boer, gedateerd
niet wordt herbenoemd, heeft John Rishton recht op een
                                  29 maart 2007, voorziet in een basisjaarsalaris van €625.000,
beëindigingsvergoeding gelijk aan één basisjaarsalaris. De
                                  deelname aan het jaarlijkse bonusplan en deelname aan het op
arbeidsovereenkomst vermeldt een opzegtermijn van twaalf
                                  aandelen gebaseerde langetermijn incentive-plan (GRO – zie
maanden voor Ahold en zes maanden voor John Rishton. John
                                  pagina 32). De uitbetaling onder het jaarlijkse bonusplan
Rishton neemt deel aan Aholds Nederlandse pensioenplan.
                                  bedraagt 100 procent van het basisjaarsalaris indien de
                                  gestelde doelstellingen worden gerealiseerd met een maximum
Kimberly Ross
                                  van 125 procent indien de gestelde doelstellingen worden
De herziene arbeidsovereenkomst met Kimberly Ross,
                                  overtroffen. Tenzij de arbeidsovereenkomst van Dick Boer
gedateerd 25 februari 2008, voorziet in een basisjaarsalaris
                                  anderszins wordt beëindigd, is hij herverkiesbaar in 2011.
van €500.000, met terugwerkende kracht vanaf 16 november
                                  Indien Ahold de arbeidsovereenkomst van Dick Boer
2007, deelname aan het jaarlijkse bonusplan en deelname
                                  beëindigt om anders dan dringende redenen of omdat hij
aan het op aandelen gebaseerde langetermijn incentive-plan
                                  niet wordt herbenoemd, heeft Dick Boer recht op een
(GRO – zie pagina 32). De uitbetaling onder het jaarlijkse
                                  beëindigingsvergoeding gelijk aan één basisjaarsalaris. De
bonusplan bedraagt 100 procent van het basisjaarsalaris
                                  arbeidsovereenkomst met Dick Boer vermeldt een opzegtermijn
indien de gestelde doelstellingen worden gerealiseerd met een
                                  van twaalf maanden voor Ahold en zes maanden voor Dick Boer.
maximum van 125 procent indien de gestelde doelstellingen
                                  Dick Boer neemt deel aan Aholds Nederlandse pensioenplan.
worden overtroffen. Tenzij de arbeidsovereenkomst van Kimberly
Ross anderszins wordt beëindigd, is zij herverkiesbaar in 2012.
Indien Ahold de arbeidsovereenkomst van Kimberly Ross
beëindigt om anders dan dringende redenen of indien ze
niet wordt herbenoemd, heeft Kimberly Ross recht op een
beëindigingsvergoeding gelijk aan één basisjaarsalaris.
De arbeidsovereenkomst van Kimberly Ross vermeldt een
opzegtermijn van twaalf maanden voor Ahold en zes maanden
voor Kimberly Ross. Kimberly Ross neemt deel aan Aholds
Amerikaanse pensioenplannen: het Salary Continuation Plan
(SCP), het Ahold USA Pension Plan en het 401(k) Plan.
     www.ahold.com/reports2008
                                                                   AHOLD JAAROVERZICHT 2008      |  31
Beloning van de leden van de Raad van Bestuur
De beloning van de leden van de Raad van Bestuur, vanaf het jaar dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de benoeming
van een lid heeft goedgekeurd, was als volgt:

                                                    Op aandelen
                                                     gebaseerde         Beëindigings-
  In duizenden euro’s                           Basissalaris  Bonussen1   beloning2  Pensioenen3  vergoedingen    Overig4, 5   Totaal

  J.F. Rishton
  2008                                     945    1.143      528      189         –    156      2.961
  2007                                     835    1.044      224      177         –    149      2.429
  K.A. Ross
  2008                                     500      605      218      132         –    190      1.645
  2007                                      –       –       –       –         –     –        –
  P.N. Wakkie
  2008                                     600     726      377      140         –      13     1.856
  2007                                     600    1.050      231      165         –      13     2.059
  A.D. Boer
  2008                                     625      756      469      152         –    209      2.211
  2007                                     625      781      908      239         –     10      2.563
  A.C. Moberg (per 1 juli 2007 afgetreden uit de RvB)
  2008                                     –       –       –       –       –       –        –
  2007                                    750     2.556      457       –     3.379      111      7.253
  Totaal 2008                                2.670     3.230     1.592      613       –      568      8.673

  Totaal 2007                                2.810     5.431     1.820      581     3.379      283     14.304
1
  De bonussen hebben betrekking op opgebouwde bonussen die in het volgende jaar worden uitgekeerd. De bonus van Peter Wakkie in 2007 bevatte een bedrag van
  €300.000 in verband met de succesvolle afronding van het desinvesteringsprogramma.
2
  De in de tabel vermelde bedragen voor op aandelen gebaseerde beloningen betreffen de last uit hoofde van op aandelen gebaseerde beloningen, berekend volgens IFRS 2.
  De reële waarde van de op aandelen gebaseerde beloning wordt lineair ten laste van het resultaat gebracht gedurende de wachtperiode die voor de toekenningen geldt. Voor
  meer informatie over op aandelen gebaseerde beloningen, inclusief de uitstaande opties en aandelen voor individuele leden van de Raad van Bestuur, zie pagina’s 32 en 33.
3
  De pensioenlasten zijn de totale nettoperiodekosten voor pensioenen.
4
  De categorie “overig” bevat voornamelijk representatievergoedingen, woonkostenvergoedingen, verhuiskostenvergoedingen, vergoedingen voor particuliere
  ziektekostenverzekeringen, internationale schoolkosten, werkgeversbijdragen aan sociale verzekeringen en vergoedingen in natura zoals belastingadvies en medische kosten.
5
  Voor aandelen toegekend onder het Global Reward Opportunity programma (GRO, geïntroduceerd in mei 2006) is het toegestaan om voldoende aandelen te verkopen
  om te voldoen aan de inkomstenbelastingverplichting op het moment dat deze ontstaat. Dit was echter niet toegestaan voor de 190.333 voorwaardelijke aandelen
  die in januari 2006 aan Dick Boer waren toegekend en die in januari 2008 onvoorwaardelijk werden. Gegeven de restricties voortvloeiend uit regels inzake voorkennis
  bij de handel in effecten, konden geen aandelen worden verkocht (teneinde te voldoen aan de inkomstenbelastingverplichting) tot eind augustus 2008. “Overig” bevat
  in 2008 een vergoeding voor het verlies in waarde van de aandelen die anders zouden zijn verkocht bij het onvoorwaardelijk worden.


Beloning van de leden van de Raad van Commissarissen
  In duizenden euro’s                                                               2008        2007

  R. Dahan (benoemd in 2004)                                                            68         71
  T. de Swaan (benoemd in 2007)                                                           83         75
  D.C. Doijer (benoemd in 2005)                                                           60         631
  M.G. McGrath (benoemd in 2008)                                                          43         –
  K.M.A. de Segundo (benoemd in 2004)                                                        72         75
  S.M. Shern (benoemd in 2005)                                                           79         86
  J. Sprieser (benoemd in 2006)                                                           79         79
  M. Hart (afgetreden in 2007)                                                            –         50
  J. Hommen (afgetreden in 2007)                                                           –         26
  Totaal                                                                      484        525
1
  Verminderd met €12.000 ten opzichte van het Annual Report 2007, waarin ten onrechte BTW was opgenomen.
      www.ahold.com/reports2008
32   |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008

Governance
Aandelen en andere belangen in Ahold
Per 28 december 2008 was het aandelenbezit en andere belangen in Ahold van de leden van de Raad van Bestuur als volgt:

                                                                           Gewone aandelen

  J.F. Rishton                                                                       –
  K.A. Ross                                                                         1
  P.N. Wakkie                                                                      6.000
  A.D. Boer                                                                      119.151
  Totaal                                                                       125.152

Bij aanvang van zijn dienstverband op 1 januari 2006 zijn aan John Rishton 100.000 Ahold-aandelen voorwaardelijk toegekend.
Deze aandelen werden onvoorwaardelijk na drie jaar dienstverband in januari 2009.

Per 28 december 2008 had René Dahan 112.000 Ahold-aandelen in bezit. Geen van de andere leden van Raad van
Commissarissen was in het bezit van Ahold-aandelen.

GRO programma
In 2008 bestond Aholds op aandelen gebaseerde beloningsprogramma uit een programma voor het voorwaardelijk toekennen van
aandelen (Global Reward Opportunity, GRO). Dit programma, geïntroduceerd in 2006, verving de aandelenoptieplannen. In het
GRO-programma worden Ahold-aandelen toegekend via een middellang (drie jaar) en een langlopend (vijf jaar) programma.

De volgende tabel biedt een samenvatting van de status van het GRO-programma in 2008 voor de leden van de Raad van Bestuur
en voor alle overige medewerkers in totaal (waarbij de uitstaande aandelen voor ieder jaar bestaan uit een gelijk aantal aandelen
toegekend volgens het driejarige en vijfjarige programma):

                                       Uitstaand aan het                           Uitstaand aan het
                                        begin van 20081     Toegekend1     Vereffend2   Vervallen   eind van 20081

  J.F. Rishton
  Toegekend in 2006                               69.848         –           –       –    69.848
  Toegekend in 2007                               70.536         –           –       –    70.536
  Toegekend in 2008                                  –      159.284           –       –    159.284
  K.A. Ross
  Toegekend in 2006                               12.386         –           –       –     12.386
  Toegekend in 2007                               22.398         –           –       –     22.398
  Toegekend in 2008                                  –       84.278           –       –     84.278
  P.N. Wakkie
  Toegekend in 2006                               59.974         –           –       –    59.974
  Toegekend in 2007                               48.452         –           –       –    48.452
  Toegekend in 2008                                  –      101.134           –       –    101.134
  A.D. Boer
  Toegekend in 2006                               57.926         –           –       –    57.926
  Toegekend in 2007                               79.558         –           –       –    79.558
  Toegekend in 2008                                  –      105.348           –       –    105.348
  Overige medewerkers
  Toegekend in 2006                             5.079.536         –       142.294    242.238 4.695.004
  Toegekend in 2007                             3.722.980         –       47.392    261.354 3.414.234
  Toegekend in 2008                                 –     4.589.770       11.821    194.231 4.383.718
  Totaal aantal aandelen                           9.223.594     5.039.814       201.507    697.823 13.364.078
1
  Omvat het oorspronkelijk aantal toegekende aandelen.
2
  Omvat stijgingen/(dalingen) gebaseerd op de TSR-prestatie (Total Shareholder Return, koerswinst plus dividenden).
      www.ahold.com/reports2008
                                                                AHOLD JAAROVERZICHT 2008     |  33
Aandelenoptieplannen
De volgende tabel biedt een samenvatting van de status van de aandelenoptieplannen tijdens 2008 voor de leden van de Raad
van Bestuur en voor alle overige medewerkers in totaal. Na de introductie van GRO worden opties niet langer toegekend als
beloningscomponent:

                        Uitstaand aan het                             Uitstaand aan het    Uit-
  Beschrijving van toekenning         begin van 2008 Toegekend   Uitgeoefend    Vervallen  Verlopen   eind van 2008  oefenprijs  Verloopdatum

  J.F. Rishton                –           –        –        –      –          –      –        –
  K.A. Ross
  Toekenning 2004 (looptijd 5 jaar)    9.000           –     9.000          –      –       – 5,83 28/12/2008
  Toekenning 2005 (looptijd 8 jaar)   33.150           –       –          –      –     33.150 6,36 03/04/2013
  Toekenning 2002 (looptijd 10 jaar)    833           –       –          –      –      833 32,68 30/12/2011
  Toekenning 2003 (looptijd 10 jaar)   9.000           –       –          –      –     9.000 11,65 29/12/2012
  Toekenning 2004 (looptijd 10 jaar)   9.000           –       –          –      –     9.000 5,83 28/12/2013
  P.N. Wakkie
  Toekenning 2005 (looptijd 5 jaar)1   45.000           –        –    9.000        –     36.000      6,36 03/04/2010
  Toekenning 2005 (looptijd 10 jaar)1  45.000           –        –    9.000        –     36.000      6,36 03/04/2015
  A.D. Boer
  Toekenning 2004 (looptijd 5 jaar)   21.000           –    21.000          –      –       – 5,83 28/12/2008
  Toekenning 2005 (looptijd 8 jaar)   70.200           –       –          –      –     70.200 6,36 03/04/2013
  Toekenning 2001 (looptijd 10 jaar)   12.000           –       –          –      –     12.000 34,36 31/12/2010
  Toekenning 2002 (looptijd 10 jaar)   12.000           –       –          –      –     12.000 32,68 30/12/2011
  Toekenning 2003 (looptijd 10 jaar)   21.000           –       –          –      –     21.000 11,65 29/12/2012
  Toekenning 2004 (looptijd 10 jaar)   21.000           –       –          –      –     21.000 5,83 28/12/2013
  Subtotaal leden van de Raad
  van Bestuur              308.183           –    30.000     18.000        –    260.183
  Gewogen gemiddelde uitoefenprijs     8,96           –     5,83      6,36        –     9,50
  Overige medewerkers
  Looptijd 5 jaar           2.202.714           –  1.891.119     50.268     73.227  188.100 6,40
  Looptijd 8 jaar           5.116.888           –  1.499.270     126.734       – 3.490.884 6,36
  Looptijd 10 jaar          6.833.707           –   295.291     207.680     4.619 6.326.117 19,18
  Subtotaal overige medewerkers   14.153.309           –  3.685.680     384.682     77.846 10.005.101 14,47
  Totaal opties           14.461.492           –  3.715.680     402.682     77.846 10.265.284 14,34

  Gewogen gemiddelde
  uitoefenprijs                   12,14      –      5,96     11,87     6,99       14,34
  Gewogen gemiddelde
  aandelenkoers op de datum
  van de uitoefening                               9,06
1
  De opties toegekend aan leden van de Raad van Bestuur in 2005 bevatten een prestatie-criterium bij onvoorwaardelijk worden. Het aantal uitstaande opties aan het
  begin van 2008 weerspiegelde het maximum (120%-niveau), terwijl het aantal uitstaande opties aan het eind van 2008 het aantal weerspiegelt dat in 2008 uiteindelijk
  werd toegekend.
      www.ahold.com/reports2008
34  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008
Aandeelhoudersinformatie
De afdeling Investor Relations richt zich op
                                          Geografische spreiding van
de communicatie over Aholds prestaties en                      aandeelhouders
vooruitzichten met particuliere en institutionele                                   Februari
                                                             2009
                                                                  Februari
                                                                   2008
beleggers in aandelen en obligaties.                                            %      %

                                          ■ Noord-Amerika           35,0    28,1
                                          ■ VK/Ierland             14,1     7,1
Meer achtergrondinformatie en financiële gegevens vindt u op www.ahold.com     ■ Nederland             11,0     8,5
bij Investor Relations.                               ■ Rest van Europa           3,3     3,9
                                          ■ Zwitserland             3,1     2,4
                                          ■ Frankrijk              2,7     2,9
Aandeleninformatie
                                          ■ Rest van de wereld         2,2     1,7
Per 28 december 2008 was het maatschappelijke aandelenkapitaal van Ahold      ■ Duitsland              1,7     2,9
als volgt samengesteld:                                Onbekend*             27,0    42,5
                                          *Het percentage onbekend is inclusief al het
• 1.700.000.000 gewone aandelen van €0,30 per aandeel;                particuliere aandelenbezit

• 477.580.949 cumulatieve preferente financieringsaandelen van €0,30
 per aandeel;
• 1.250.000 cumulatieve preferente aandelen van €500 per aandeel.

Ahold is een naamloze vennootschap statutair gevestigd in Nederland en genoteerd
(symbool: AH) aan de beurs van Euronext Amsterdam (AEX). De gewone aandelen
worden in de Verenigde Staten verhandeld via de zogenaamde over-the-counter
markt via www.pinksheets.com (symbool: AHONY) in de vorm van American
Depositary Shares (ADS’s) en worden gestaafd door American Depositary Receipts
(ADR’s). De depotbank voor de ADS’s is de Bank of New York.

Koersontwikkeling
De onderstaande tabel geeft de aandelenkoersen weer van het gewone aandeel
Ahold op Euronext Amsterdam in 2008:

                               2008      2007

Slotkoers gewone aandelen op Euronext (EUR)       8,83    9,47
Gemiddelde slotkoers gewone aandelen op Euronext (EUR)  8,75    9,27
Hoogste slotkoers gewone aandelen op Euronext (EUR)   9,90   11,20
Laagste slotkoers gewone aandelen op Euronext (EUR)   6,67    7,37
Gemiddeld dagelijks handelsvolume op Euronext    8.380.638 10.439.399
Bron: Euronext
     www.ahold.com/reports2008
                                                 AHOLD JAAROVERZICHT 2008  |  35
De onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de slotkoersen van het gewone
aandeel Ahold op Euronext Amsterdam zien ten opzichte van de AEX-index in
2008 (basis 100 = 2 januari 2008).                             €0,18
120
                                              voorgesteld dividend 2008 per
                                              gewoon aandeel
100


 80


 60     Ahold
       AEX
 40
    Jan   Feb  Mrt  Apr  Mei  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
   2008  2008  2008  2008  2008  2008  2008  2008  2008  2008  2008  2008
Dividenden
In het boekjaar 2007 heeft Ahold haar jaarlijkse dividenduitkering op gewone
aandelen hervat en heeft een nieuw dividendbeleid aangekondigd. Dit beleid
moet de toekomstige jaarlijkse dividenduitkering laten stijgen terwijl in de
kapitaalbehoefte van de onderneming wordt voorzien en een efficiënte “investment
grade” kapitaalstructuur wordt behouden.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2008
werd voor het boekjaar 2007 een contant dividend van €0,16 per gewoon aandeel
goedgekeurd en dit werd betaald op 13 mei 2008.

Het aangekondigde dividend voor het boekjaar 2008 van €0,18 per gewoon
aandeel zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
die op 28 april 2009 wordt gehouden.

Dividenden op cumulatief preferente financieringsaandelen
Ahold is van plan om in 2009 dividend uit te keren op de cumulatief preferente
financieringsaandelen en keerde in 2008 een jaardividend uit op die aandelen,
in beide gevallen conform de voorwaarden van die aandelen.
    www.ahold.com/reports2008
36  |  AHOLD JAAROVERZICHT 2008
Contactgegevens
Algemene informatie          ADR-informatie
Ahold Communications          The Bank of New York Investor Relations
Postbus 985              Church Street Station
1000 AZ Amsterdam           P.O. Box 11258
Telefoon: 020 509 5100         New York, NY 10286-1258
Fax: 020 509 5110           Verenigde Staten
E-mail: communications@ahold.com    Telefoon: +1 800 649 4134
                    E-mail: shareowner-svcs@bankofny.com
Aandeelhoudersinformatie        www.adrbny.com
Ahold Investor Relations
Postbus 985              Kantooradres
1000 AZ Amsterdam           Ahold Corporate Center
Telefoon: 020 509 5213         Piet Heinkade 167-173
Fax: 020 509 5202           1019 GM Amsterdam
E-mail: investor.relations@ahold.com  www.ahold.com
                    Handelsregisternr. 35000363
     www.ahold.com/reports2008
                                                 AHOLD JAAROVERZICHT 2008  |  37
Waarschuwing
Dit Jaaroverzicht omvat toekomstgerichte uitspraken, die niet  inzichtelijker te maken, valutakoers- en renteschommelingen,
verwijzen naar historische feiten maar naar verwachtingen    mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit huurgaranties, een
gebaseerd op de huidige gezichts- en uitgangspunten van het   groter dan verwachte liquiditeitsbehoefte van Ahold, waaronder
management, die onderhevig zijn aan bekende en onbekende     mede begrepen verplichtingen inzake gezondheidszorg en
risico’s en onzekerheden, waardoor daadwerkelijke resultaten,  pensioenen, kredietrisico’s met betrekking tot bepaalde
de uitvoering of gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen   financiële instrumenten, risico’s betreffende de naleving van
van die tot uitdrukking gebracht in zulke uitspraken.      wet- en regelgeving, alsmede andere factoren zoals besproken
                                 in dit Jaaroverzicht, het Annual Report 2008 in de paragrafen
Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking
                                 over risk management en internal control, het corporate
op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en evenmin
                                 responsibility rapport 2008 en in documenten welke namens
nauwkeurig voorspelbaar zijn, zoals Aholds mogelijkheden om
                                 Ahold in openbare registers zijn neergelegd.
haar plannen en strategieën succesvol te implementeren en af
te ronden en haar doelstellingen te bereiken, tegenvallende of  De lezer wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze
andere dan verwachte voordelen van en middelen uit Aholds    toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend geacht worden te
plannen en strategieën, het effect van algemene economische   zijn gedaan op de datum van dit Jaaroverzicht. Ahold neemt,
of politieke omstandigheden, de gedragingen van de        tenzij daartoe gehouden ingevolge toepasselijk effectenrecht,
aandeelhouders, concurrenten en klanten van Ahold alsmede    geen verplichting op zich om openbare informatie te wijzigen of
van andere derden, de toename van of veranderingen in      enige gewijzigde toekomstgerichte uitspraak te publiceren naar
concurrentie, Aholds mogelijkheden om personeel te behouden   aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich
en aan te trekken dat bepalend is voor het succes van haar    voordoen na de datum van dit Jaaroverzicht. Buiten Nederland
ondernemingsactiviteiten, Aholds IT outsourcing en        presenteert Koninklijke Ahold N.V. – dat is haar statutaire naam
informatiebeveiliging, Aholds mogelijkheden om onderwerpen    – zich onder de naam “Royal Ahold” of kortweg “Ahold.” Dit
betreffende voedsel- en productveiligheid en duurzaam      Jaaroverzicht is een Nederlandse vertaling van Aholds Summary
ondernemen te adresseren, Aholds mogelijkheden om de       Review 2008. Voor zover deze Nederlandse vertaling afwijkt van
rapportage inzake duurzaam ondernemen uit te breiden en de    de Engelstalige versie is de laatstgenoemde leidend.
gegevens over duurzaam ondernemen binnen de hele groep
Dit Jaaroverzicht is gedrukt op FSC-gecertificieerd papier

Ontwerp en productie: Likemind.
Drukwerk: Hollandia Printing, Heerhugowaard.
   www.ahold.com/reports2008
Kijk voor meer informatie over ons Annual Report
en corporate responsibility rapport 2008 op:
www.ahold.com/reports2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:5/20/2011
language:Dutch
pages:40