Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

istimewanya wanita- juan3 by anamaulida

VIEWS: 13 PAGES: 2

									  Phanji Jhanggo    September 30 at 10:01am Reply
Kaum feminis bilang susah jadi wanita, lihat saja peraturan dibawah ini :

1.Wanita auratnya lebih susah dijaga (lebih banyak) dibanding lelaki.
2.Wanita perlu meminta izin dari suaminya apabila mau keluar rumah tetapi
tidak sebaliknya.
3.Wanita kesaksianya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki.
4.Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki.
5.Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak.
6.Wanita wajib taat kepada suaminya, sementara suami tak perlu taat pada
isterinya.
7.Talak terletak di tangan suami dan bukan isteri.
8.Wanita kurang dalam beribadat karena adanya masalah haid dan nifas yang
tak ada pada lelaki.
9. Dll.

Itu sebabnya mereka tidak henti-hentinya berpromosi untuk "MEMERDEKAKAN
WANITA". Pernahkah kita lihat sebaliknya (kenyataannya) ?

1.Benda yang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta disimpan
ditempat yang teraman dan terbaik. Sudah pasti intan permata tidak akan
dibiar terserak bukan? Itulah bandingannya dengan seorang wanita.
2.Wanita perlu taat kepada suami, tetapi tahukah lelaki wajib taat kepada
ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada bapaknya?
3.Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki, tetapi tahukah
harta itu menjadi milik pribadinya dan tidak perlu diserahkan kepada
suaminya, sementara apabila lelaki menerima warisan, ia perlu/wajib juga
menggunakan hartanya untuk isteri dan anak-anak.
4.Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak, tetapi
tahukah bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala makhluk, malaikat dan
seluruh makhluk ALLAH di muka bumi ini, dan tahukah jika ia mati karena
melahirkan adalah syahid dan surga menantinya.
5.Di akhirat kelak, seorang lelaki akan dipertanggungjawabkan terhadap
empat wanita, yaitu : Isterinya, ibunya, anak perempuannya dan saudara
perempuannya. Artinya, bagi seorang wanita tanggung jawab terhadapnya
ditanggung oleh 4 orang lelaki, yaitu : suaminya, ayahnya, anak lelakinya
dan saudara lelakinya.
6.Seorang wanita boleh memasuki pintu syurga melalui pintu surga yang
mana saja yang disukainya, cukup dengan empat syarat saja, yaitu : salat
lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, taat kepada suaminya dan menjaga
kehormatannya.
7.Seorang lelaki wajib berjihad fisabilillah, sementara bagi wanita jika
taat akan suaminya, serta menunaikan tanggungjawabnya kepada ALLAH, maka
ia akan turut menerima pahala setara seperti pahala orang pergi berjihad
fisabilillah tanpa perlu mengangkat senjata.
Masya ALLAH ! Demikian sayangnya ALLAH pada wanita... kan

Ingat firman Nya, bahwa mereka tidak akan berhenti melakukan segala
upaya, sampai kita ikut tunduk kepada cara-cara peraturan buatan mereka.
(emansipasi ala western) Yakinlah, bahwa sebagai dzat yang Maha Pencipta,
yang menciptakan kita, maka sudah pasti Ia yang Maha Tahu akan manusia,
sehingga segala hukumnya peraturannya, adalah YANG TERBAIK bagi manusia
dibandingkan dengan segala peraturan hukum buatan manusia. Jagalah
isterimu karena dia perhiasan, pakaian dan ladangmu, sebagaimana
Rasulullah pernah mengajarkan agar kita (kaum lelaki) berbuat baik selalu
(gently) terhadap isterimu.

Adalah sabda Rasulullah bahwa ketika kita memiliki dua atau lebih anak
perempuan, mampu menjaga dan mengantarkannya menjadi muslimah yang baik,
maka surga adalah jaminannya. (untuk anak laki2 berlaku kaidah yang
berbeda).

Berbahagialah wahai para muslimah. Jangan risau hanya untuk apresiasi
absurd dan semu di dunia ini. Tunaikan dan tegakkan kewajiban agamamu,
niscaya surga menantimu.

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan
isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke
seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk
dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S :33 Al Ahzab 59)

Semoga menjadi Tarbiyah buat diri ini....
Subhanallah wabihamdi Subhanallah wabihamdika AsyaduAllahilaha Illallah
Anta Astagfiruka wa'atubu Ilaik..
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

								
To top