Adab Menjaga Kemudahan Awam

					TAJUK 6 : ADAB MENJAGA KEMUDAHAN AWAM.

1. Berikut adalah adab ketika menggunakan kemudahan awam kecuali

  A.  Menggunakan mengikut peraturan
  B.  Bertimbang rasa dengan pengguna lain
  C.  Bertanggungjawab terhadap keselamatan’
  D.  Membuangkan kemudahan awam apabila rosak

2. Berikut adalah contoh penyalahgunaan kemudahan awam yang berlaku

   i.  Menggunakan paip bomba untuk memadamkan api
  ii.  Membunag sampah di tempat pembuangan sampah
  iii.  Menconteng papan tanda di jalan
  iv.   Membuat panggilan palsu

  A.  i dan ii
  B.  ii dan iii
  C.  ii dan iv
  D.  iii dan iv

3. Perbuatan merosakkan kemudahan awam yang dilakukan oleh remaja dipanggil

  A.  jenayah vandalisme
  B.  jenayah kolar biru
  C.  jenayah ju.vana
  D.  jenayah sosial

4. Setiap rakyat berkewajipan menjaga kemudahan awam kerana

  A.  mengelakkan ia disalahgunakan untuk kepentingan peribadi
  B.  dapat dapat digunakan apabila memerlukannya
  C.  meringankan beban pihak berwajib
  D.  akan menyebabkan rakyat mundur
5. Maksud Kemudahan Awam ialah


    A. kemudahan yang disediakan di tempat awam

    B. kemudahan yang disediakan oleh pihak tertentu untuk kegunaan
     orang ramai

    C. kemudahan yang diberikan oleh penjaga sesuatu tempat awam

    D. kemudahan yang melakukan aktiviti di tempat awam6. Berikut adalah bukan daripada kepentingan kemudahan awam


    A.  Memberi kemudahan kepada golongan kurang upaya

    B.  membantu ketika kecemasan

    C.  menyediakan banyak peluang pekerjaan

    D.  dapat menarik pelancong7. Berikut adalah cara penyalahgunaan kemudahan awam kecuali


    A.  menconteng papan tanda jalan raya

    B.  melakukan penebangan hutan

    C.  membuat panggilan palsu kepada polis atau bomba

    D.  membuang sampah merata-rata
8. Antara berikut manakah yang merupakan kemudahan awam yang disediakan
  oleh kerajaan

    i.   elaun bulanan
    ii.   taman rekreasi
   iii.   telefon
   iv.    papan tanda jalan raya


     A.     i, ii dan iii

     B.     ii, iii dan iv

     C.     i, iii dan iv

     D.     i, ii dan iv9. Berikut adalah akibat penyalahgunaan kemudahan awam kecuali


     A.     berlaku pembaziran

     B.     menjatuhkan maruah masyarakat dan negara

     C.     masyarakat akan menjadi porak poranda

     D.     menyusahkan ketika berlaku kecemasan


10. Nilai yang manakah paling sesuai diperoleh apabila setiap manusia
  mengamalkan adab menjaga kemudahan awam?

     i.  Simpati
     ii.  Bertolak-ansur
    iii.  Menghargai
    iv.   Bersyukur

       A. i dan ii
       B. ii dan iii
       C. iii dan iv
       D. i dan iv
 SUBJEKTIF

1. apakah maksud kemudahan awam?
                                    [2 markah]

2. Jelaskan dua cara menjaga kemudahan awam terhadap masyarakat.
                                    [2 markah]

3. Apakah yang perlu dilakukan selepas kerosakan kemudahan awam berjaya dikesan?
                                    [2 markah]

4. Nyatakan dua kesan apabila kemudahan awam dirosakkan.
                                    [2 markah]

5. Nyatakan dua kepentingan menjaga kemudahan awam terhadap masyarakat.
                                  [4 markah]

6. Huraikan adab-adab menggunakan kemudahan awam yang disediakan.
                                    [4markah]

7. Terangkan dua langkah untuk mencegah remaja daripada merosakkan kemudahan
  awam.
                                   [4 markah]

8. Terangkan dua kepentingan kemudahan awam terhadap individu.
                                    [4 markah]

9. Senaraikan amalan yang tidak bertanggungjawab terhadap kemudahan awam.
                                   [4 markah]

10. Terangkan faktor-faktor manusia suka melakukan kerosakan terhadap kemudahan
  awam.
                                    [4 markah]

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:869
posted:5/20/2011
language:Malay
pages:4