Docstoc

Su dung trò choi va tu vung tieng anh

Document Sample
Su dung trò choi va tu vung tieng anh Powered By Docstoc
					  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƢỜNG CHÀ
Sử dụng trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu
     trúc ngữ pháp tiếng anh 6


        *====== *======*


    Giáo viên thực hiện: Nguyễn Trung Dũng
       Đơn vị trường THCS Na Sang
         Năm học 2010 - 2011
  SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
                MỤC LỤC


                                  Trang
      I. Lý do chọn đề tài.                  3
      II. Cơ sở lý luận                    4
      III. Thực trạng và giải pháp               7
      1. thực trạng                      7
      2. giải pháp                       8
      IV Bài học kinh nghiệm                  23
      1. Kinh nghiệm                      23
      2. Kết quả                        23
      3. Kiến nghị                       24
Designer: Trung Dũng         2    Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
             I : LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
    Hiện nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới và hơn
bốn mươi quốc gia sử dụng nó như một ngôn ngữ chính và gần 400 triệu người dùng
nó như một ngôn ngữ thứ hai trong giao tiếp và nay đất nước ta đã gia nhập vào tổ
chức thương mại thế giới WTO thì việc biết tiếng Anh và sử dụng được tiếng Anh sẽ
giúp chúng ta có nhiều cơ hội để nâng cao sự hiểu biết và phát triển về mọi mặt.
Chính vì vậy môn ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng ngày càng trở nên quan
trọng hơn . Ngày nay ở nước ta trong các nhà trường phổ thông, đại học hay cao đẳng
và chương trình đào tạo sau đại học bộ môn tiếng Anh đã được coi như là một môn
học chính - một môn học bắt buộc
   Đặc biệt ngày nay trong cuộc sống chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng
của Tiếng anh trong mọi lĩnh vực của cuôc sống từ nhưng chi tiết nhỏ nhất đến những
kiến thức khoa học co ý nghĩa to lớn, thế nhưng hiện nay các em học sinh của chúng
ta vẫn chưa ý thức được điều quan trọng đó. Đặc biệt với điều kiện của trường của tôi
một ngôi trường vùng sâu khó khăn 100% học sinh người dân tộc thiểu số các em vừa
phải học Tiếng việt như một ngôn ngữ thứ nhất, các em hầu hết nói tiếng việt chưa
sõi. Tiếng anh với các em như là một ngôn ngữ thứ 2 nên việc học ngôn ngữ là thật sự
khó khăn. Gia đình các em còn chua đủ điều kiện trong sinh hoạt của gia đình hằng
ngày với mức thu nhập của gia đình các em còn thấp nên thời gian cho ôn luyện ở nhà
hầu như là không có vì các em còn phải lo toan quá nhiều đến công việc trong cuộc
sống nên thời gian cho việc ôn luyện là không có.
   Là giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh, chúng tôi luôn mong muốn học sinh của
mình có thể hiểu bài một cách nhanh nhất, chủ động nhất, đặc biệt các em có thể vận
dụng những kiến thức đã học vào giao tiếp thực tế. Muốn vậy, chúng ta cần phải đổi
mới phương pháp giảng dạy sao cho mỗi tiết lên lớp học sinh đều hứng thú học tập
tích cực rèn luyện và nhớ được bài ngay tại lớp.
   Chúng ta đều biết bất cứ một thứ ngôn ngữ nào trên thế giới thì từ vựng và cấu
trúc là các thành phần nhỏ nhất để hình thành lên ngôn ngữ đó, muốn sử dụng thành
thạo bất kỳ loại ngôn ngữ nào chúng ta cũng đều phải có một vốn từ phong phú, phải
có sự hiểu biết về các cấu trúc câu bởi từ vựng là một thành phần nhỏ nhất cấu tạo
 Designer: Trung Dũng          3    Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
nên ngôn ngữ và không thể thiếu được trong ngôn ngữ. Trong tiếng Anh chúng ta
không thể rèn luyện và phát triển bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của học sinh mà
không dựa vào nền tảng của từ vựng và cấu trúc ngữ pháp
   Bởi lý do đó đã thôi thúc tôi thực hiện đề tài này nhằm một phần nào đó giúp
các em có được môi trường thực hành và không còn cảm thấy môn tiếng anh là một
môn học khô khan và khó học nữa. thông qua một số hoạt động trò chơi “Chơi mà
học, học mà chơi” nhưng không gò bó nhắm giúp khả năng nắm bài tại lớp thật sự có
được hiệu quả hơn và giúp cho các em có thể đọc và áp dụng tốt các ngữ liệu mới có
trong giờ học và cũng như trong cuộc sống thực tế


             II. CƠ SỞ LÝ LUẬN
   Trong quá trình dạy - học : kiến thức là yếu tố quan trọng nhất, nhưng cũng cần
phải chú ý đến phương pháp truyền đạt các kiến thức đó tới học sinh như thế nào
trong mỗi tiết dạy, giúp học sinh tiếp thu bài nhanh hơn và có sự say mê và yêu thích
môn học. Khi dạy ngoại ngữ,đặc biệt là môn tiếng Anh giáo viên phải làm thế nào để
giúp học sinh tiếp cận, nhận biết được những yếu tố nhỏ nhất và cơ bản đầu tiên để
thành lập được một ngôn ngữ đó chính là dạy từ vựng và cấu trúc câu.
   Đặc biệt là học sinh lớp 6 có thể nhớ được từ và cấu trúc câu, sử dụng từ và cấu
trúc để thực hành và áp dụng cho thực tế trong cuộc sống. Luyện tập là vô cùng quan
trọng. Để làm tốt được điều này người giáo viên cần phải sáng tạo, áp dụng các
phương pháp mới trong giảng dạy để bài giảng có hiệu quả và phù hợp với từng đối
tượng học sinh và với từng lớp dạy của mình.
   Qua các đợt tập huấn, hội thảo và bồi dưỡng về chuyên môn, mỗi giáo viên đều
được học hỏi và tiếp thu những phương pháp dạy học mới phù hợp với từng kiểu bài ,
dạng bài lên lớp. Bên cạnh đó mỗi giáo viên cần phải học hỏi thêm các phương pháp
dạy học hay của đồng nghiệp bằng cách đi dự giờ, trao đổi phương pháp để rút ra
kinh nghiệm và cách dạy học sao cho phù hợp ,sáng tạo hơn.
   Bộ sách giáo khoa mới có nhiều ưu điểm, nhưng cũng đòi hỏi học sinh phải
chủ động học tập và tiếp thu kiến thức và các bài học có tính giao tiếp cao. Điều đó

Designer: Trung Dũng           4     Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
đòi hỏi các em phải có và biết vận dụng kỹ năng nghe - nói tốt hơn . Để giúp các em
học sinh, nhất là các em còn rụt rè ngại giao tiếp có cơ hội và hứng thú học tốt tiếng
Anh tôi đã dạy và luyện tập từ vựng, cấu trúc câu thông qua một số trò chơi. Vì vậy
trong đề tài này tôi đưa ra cách thức chơi một số trò chơi được áp dụng trong hoạt
động luyện tập từ vựng và cấu trúc câu trong quá trình giảng dạy tiếng Anh ở lớp 6 để
có thể nâng cao chất lượng trong hoạt động dạy và học có hiệu quả cao hơn.
   Có rất nhiều các trò chơi mà giáo viên có thể sử dụng để luyện tập từ và cấu
trúc cho các em nhằm tạo hứng thú, sự mạnh dạn trong giao tiếp với bạn bè trong lớp.
Đồng thời thông qua các trò chơi giáo viên có thể kiểm tra mức độ hiểu bài của học
sinh đến đâu để từ đó có thể bổ xung và mở rộng hơn cho các em. Tôi thường sử dụng
một số trò chơi sau :
   + Bingo               + Matching
   + Chaingame             + Simon says
   + Hangman              + Word square
   + Jumbled words           + Slap the board
   + Lucky number           + Networks
   + Jumbled letters          + Survey
   + Noughts and crosses        + Brainstorming
   + Rub out and remember       + Shark attact
   + Guessing games          + Substitution drill.
    ……………..
   Giáo viên cần phải nghiên cứu từng bài học cụ thể , từng tiết học cụ thể xem có
thể sử dụng trò chơi nào thì phù hợp và đạt hiệu quả cao khi luyện tập để áp dụng triệt
để, chứ không nhất thiết không phải sử dụng cùng lúc tất cả các trò chơi cho một bài,
thậm chí chỉ dành cho từng phần : thực hành từ vựng, thực hành cấu trúc, hoặc cả hai.
   - Các trò chơi được chia theo hai nhóm chính :
    1- Nhóm dành cho luyện tập từ vựng
    2- Nhóm luyện tập từ vựng kết hợp với cấu trúc.
Designer: Trung Dũng           5     Na Sang junior high school
  SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
  *Nhóm trò chơi để luyện tập từ vựng gồm có :
       + Hangman
       + Shark attact
       + Slap the board
       + Rub out and remember
       + Bingo
       + Jumbled letters
       + Wordsquare
       + Brainstorming
       + Matching
       + Networks
       + Simon says
       ………..
*Nhóm trò chơi để luyện tập từ vựng kết hợp với cấu trúc gồm có :
       + Noughts and crosses
       + Take a survey
       + Lucky number
       + Jumbled words
       + Chaingames
       + Substitution drill
       + Matching
       + Networks
        …………..
Designer: Trung Dũng         6    Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
        III. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
1. thực trạng
a) Về phía trương chình
   Đối với chương trình sách giáo khoa với các em học sinh ở vùng khó khăn thì
chương trình THCS (Tiếng anh lớp 6) các em còn nhiều bỡ ngỡ khi bắt đầu với
chương trình mới các em lần đầu tiếp xúc với Tiếng anh còn quá chậm, nếu là các học
sinh vùng thuận lợi thì việc đó là đơn giản nhưng do điều kiện cũng như điều kiện
vùng miền các em phải học cùng lúc 2 thứ tiếng (Tiếng việt và Tiếng anh ) nên việc
lồng ghép chương trình gặp rất nhiều khó khăn
b) Về phía học sinh
   Toàn bộ học sinh là người dân tộc Tiếng việt con chưa sõi nên việc học cùng lúc
2 ngoại ngữ là một khó khăn không nhỏ đối với các học sinh là người dân tộc.
   Trong thực tế khi giảng dạy, tôi nhận thấy việc học tập và thực hành bộ môn
tiếng Anh của các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Các em chưa có khả năng vận
dụng kiến thức ngôn ngữ một cách chủ động trong việc giao tiếp ở trên lớp. Mặt khác
trong tiếng Anh hiện tượng ngữ pháp, cấu trúc và từ vựng được thiết lập và phát âm
hoàn toàn khác so với tiếng việt. Cách viết và cách đọc của từ cũng hoàn toàn khác
nhau. Vị trí các từ để tạo thành câu cũng khác hẳn trong tiếng việt , do đó rất khó khăn
cho người học.
   Cơ hội tiếp cận với tiếng anh của các em là chưa có (không có môi trường giao
tiếp) mặt khác các em là học sinh là dân tộc thiểu số có hoàn cảnh và và điều kiện còn
khó khăn trong việc học tập, các em vừa phải học tiếng việt vừa phải học tiếng anh
nên dẫn đến việc học nhiều ngôn ngữ một lúc cũng là điều kiện không tốt cho các em
   Nhìn chung trình mức độ nhận thức của các em chưa đồng đều, điều kiện và
môi trường sống của các em còn quá nhiều khó khăn, chưa đủ để giúp các em có được
thời gian tập trung vào học tập.
  Phần lớn các em chưa chuyên cần, dẫn đến việc các em học trước quên sau và đó
là nguyên nhân chính làm cho chất lượng học tập của các em chưa cao.
Designer: Trung Dũng            7     Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
    Một số em tuy rất chăm chỉ học tập song chưa có phương pháp học sao cho có
hiệu quả, có thể tiếp thu kiến thức từng bài tốt nhưng chưa biết cách tổng hợp và vận
dụng các kiến thức về từ vựng , cấu trúc ngữ pháp để giao tiếp với bạn bè và thầy cô.
c) Về phía giáo viên
    Trình độ đào tạo không đồng đều, hầu hết đội ngũ giáo viên còn non trẻ về kinh
nghiệm. Trong mỗi một đơn vị nhà trường số lượng giáo viên ngoại ngữ còn ít (mỗi
nhà trường chỉ từ 1 hoặc 2 giáo viên) nên cơ hội học hỏi tại cơ sở còn nhiều hạn chế
    Giáo viên còn chủ quan khi cho rằng mình đã dạy trọng tâm vào từng phần
trong các tiết học cụ thể, và học sinh đã hiểu bài là có thể thực hành tốt các cấu trúc
ngữ pháp cũng như từ vựng và giao tiếp tốt với bạn bè trong lớp.
    Trong thực tế việc áp dụng các bước , các tình huống giao tiếp cho học sinh
một cách triệt để trong quá trình dạy học còn gặp nhiều khó khăn do giáo viên còn
thiếu và yếu về kinh nghiệm. Nhiều giáo viên còn không nắm vững được quy trình lên
lớp của từng kiểu bài cụ thể, phát âm các từ ngữ còn chưa được chuẩn xác
d) Về cở sở vật chất
    Là một trường vùng cao cơ sở vật chất còn thiếu thốn chưa có đủ các phòng học
bộ môn đặc biệt là môn ngoại ngữ cần phải có phòng nghe, phòng đọc riêng cho các
em nhưng cho đến nay nhà trường vẫn chưa có
    Băng đài, các tài liệu tham khảo còn thiếu thốn giáo viên và học sinh đều phải
tự tìm tòi tài liệu để nghiên cứu cũng như học tập
    Là vùng khó khăn nên việc đi lại tham quan học hỏi với các đơn vị trường bạn
la không có và găp nhiều hạn chế
2. Giải pháp
a) Về phía học sinh
    Cần phải tạo được hứng thú học tập cho các em ngay trong các bài giảng trên
lớp, các em có thể học thuộc các từ mới và áp dụng được cấu trúc mới ngay trong các
tiết học.
    Khơi dậy cho học sinh tinh tự giác, cần cù siêng năng trong học tập bằng các
phần thưởng khích lệ và các ưu đãi tại nhà trường


Designer: Trung Dũng            8     Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
   Tự tạo môi trường giao tiếp trong chính cuộc sống hàng ngày của các em sử
dụng Tiếng anh trong lớp, ngoài lớp cũng như ở nhà
b) Về phía giáo viên:
   Xây dựng tốt mối quan hệ giữa thầy và trò, tôi muốn áp dụng các hoạt động trò
chơi này nhằm mang lại kết quả tốt nhất trong việc học tập của học sinh và giảng dạy
của giáo viên. Qua đó tăng thêm lòng yêu thích môn học và học tốt môn học này cho
các em học sinh.
   Tạo sân chơi cho các em bằng nhiều hinh thức, tổ chức các buổi ngoại khóa các
hội thi nói Tiếng anh để các em có thể tham gia và dần dần không còn coi Tiếng anh
la ngoại ngữ
   Những giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn ngoại ngữ cần phải nghiên cứu,
trao đổi để tìm ra những phương pháp dạy học hay mà phù hợp với từng kiểu bài hoặc
từng đối tượng học sinh. Phải tự trao dồi kiến thức bằng cách tìm nhưng tài liệu, các
phần mềm hỗ trợ trong giảng dạy giúp cho học sinh dễ hiểu bài, dễ nhớ từ và cấu trúc
tôi đã mạnh dạn áp dụng một số hoạt động trò chơi trong khi giảng dạy và luyện tập
Tiếng anh như sau


A - Nhóm trò chơi để luyện tập từ vựng :
1- Hangman , Shark attact :
 - Giáo viên gợi ý số chữ của từ cần đoán bằng số gạch ngắn trên bảng.
 ( _ _ _ _ _ _ _ ) : Mỗi chỗ gạch ngang biểu thị cho một chữ cái
 - Yêu cầu học sinh đoán các chữ có trong từ.(Đọc các chữ cái theo cách đọc bảng
chữ cái tiếng Anh)
 - Nếu học sinh đoán sai , giáo viên gạch một gạch (theo thứ tự trong hình vẽ
“Hangman”), hoặc bước xuống một bậc “Shark attact”
 - Học sinh đoán sai 8 lần thì bị thua (bị treo cổ), đoán sai 3 hoặc 4 lần sẽ bị rơi vào
mồm cá mập (bị cá mập ăn thịt), sau đó giáo viên giải đáp từ.
2- Slap the board :
 - Giáo viên viết một số từ mới hoặc dán tranh lên bảng.
 - Gọi 2 nhóm học sinh lên bảng (mỗi nhóm từ 2 đến 4 học sinh)
Designer: Trung Dũng          9    Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
 - Yêu cầu 2 nhóm đứng cách bảng một khoảng cách bằng nhau.
 - Giáo viên hô to từ tiếng Việt nếu trên bảng là từ tiếng Anh và ngược lại.
 - Lần lượt học sinh ở 2 nhóm chạy lên bảng và vỗ vào từ mà cô giáo vừa đọc.
 - Nhóm nào vỗ được nhiều từ hơn ( ghi được nhiều điểm hơn) thì thắng.
3- Rub out and remember :
 - Giáo viên viết từ mới hoặc dán tranh lên bảng, cho học sinh đọc vài lần để ghi
nhớ.
 - Xoá dần từng từ tiếng Anh và yêu cầu học sinh nhìn từ tiếng việt để đọc lại các từ
bị xoá.
 - Khi các từ đã bị xoá hết, yêu cầu học sinh lên viết lại.
4- Bingo :
 - Giáo viên chuẩn bị một dãy số hoặc từ vựng.
 - Yêu cầu học sinh vẽ một bảng gồm 9 ô vuông.
 - Học sinh tự viết vào 9 ô vuông 9 con số hoặc 9 từ bất kỳ.
 - Giáo viên đọc to lần lượt các con số hoặc từ trong dãy số, tữ vựng mà mình đã
chuẩn bị sẵn.
 - Học sinh lắng nghe và đánh dấu vào ô có con số, từ mà giáo viên vừa đọc.
 - Học sinh nào có 3 ô liên tiếp ở hàng ngang, dọc hoặc chéo thì hô lớn : BINGO, học
sinh nào hô BINGO trước sẽ thắng.
5- Jumbled letters:
 - Để kiểm tra mức độ nhớ từ của học sinh giáo viên viết một số từ là các chữ cái đã
bị xáo trộn lên bảng.(có thể chuẩn bị sẵn trên bìa)
 - Chia học sinh làm 2 nhóm chơi để tính điểm.
 - Từng em đại diện nhóm lên sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành từ có nghĩa.
 - Nhóm nào sắp xếp được nhiều từ hơn sẽ thắng.
6- Wordsquare :
 - Giáo viên viết ô chữ lên bảng hoặc chuẩn bị sẵn lên bìa.
 - Nêu chủ điểm của các từ và số lượng từ cần tìm trong ô chữ.
 - Chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm cử đại diện lên bảng khoanh tròn các từ đã tìm
thấy( theo hàng dọc, ngang, chéo…)
Designer: Trung Dũng            10     Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
 - Nhóm nào tìm được nhiều từ hơn sẽ thắng.
7- Brainstorming, Networks :
 - Giáo viên viết chủ đề từ vựng lên bảng.
 - Chia lớp thành 2 nhóm. Mỗi nhóm có khoảng 2 phút chuẩn bị để liệt kê các từ liên
quan đến chủ điểm của nhóm.
 -Mỗi nhóm cử đại diện luân phiên nhau lên bảng viết từ theo chủ điểm của nhóm
mình.
 - Nhóm nào viết được nhiều từ hơn và nhanh hơn sẽ thắng.
8- Matching:
 - Giáo viên viết các từ mới hoặc từ muốn ôn lại cho học sinh thành cột. Cột khác
viết ý nghĩa, từ tiếng Việt , hoặc vẽ thành một cột khác không theo thứ tự của các từ ở
cột kia.
 - Yêu cầu học sinh nối các từ tương ứng ở 2 cột với nhau.( có thể ghép từ với tranh)
 - Sau đó giáo viên kiểm tra lại kết quả của học sinh.
9 - Simon says :
 - Giáo viên có thể chia lớp thành 2 nhóm.(mỗi nhóm có thể đứng thành vòng tròn)
 - Giáo viên hoặc mọt em học kha làm người hô (chỉ đạo)
 - Học sinh sẽ làm theo người chỉ đạo đó bắt đầu câu mệnh lệnh bằng từ : “Simon
says”
  VD :
  - Người chỉ đạo hô : “Simon says : Stand up!” -> Học sinh sẽ đứng dậy.
  - Người chỉ đạo hô: “Stand up!” -> Học sinh không làm theo mệnh lệnh đó.
 (Lưu ý: Có thể chơi theo nhóm, nhóm nào có ít người vi phạm sẽ thắng, nếu thua sẽ
bị phạt : hát hoặc nhảy lò cò)
B - Nhóm trò chơi để luyện tập từ vựng kết hợp với cấu trúc :
1- Noughts and crosses :
 - Giáo viên chuẩn bị 9 ô vuông lên bảng hoặc bìa, mỗi ô chứa 1 từ hoặc hình vẽ.
 - Chia học sinh thành 2 nhóm : Nhóm 1 – Noughts (O)
                 Nhóm 2 – Crosses (X)
 - Hai nhóm sẽ lần lượt chọn từ trong từng ô và đặt câu với từ đó, mỗi câu đúng
Designer: Trung Dũng           11     Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
sẽ được một (O) hoặc một (X).
 - Nhóm nào có 3 (O) hoặc 3 (X) trên một hàng ngang, dọc, chéo trước sẽ thắng
cuộc.
2- Take a survey :
 - Giáo viên yêu cầu học sinh kẻ bảng vào vở theo yêu cầu nội dung bài học.
 - Giáo viên nêu chủ điểm hoặc câu hỏi lên bảng.
 - Học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm, hỏi đáp và ghi các thông tin về cá nhân(
của bạn mình) vào bảng đã kẻ.
 - Sau khi học sinh phỏng vấn xong, giáo viên yêu cầu một số học sinh tường thuật
lại nội dung các thông tin vừa ghi được.
3- Lucky number:
 - Chia lớp thành 2 nhóm.
 - Giáo viên chuẩn bị một số câu hỏi và đánh số câu hỏi lên bảng ( trong các số đó sẽ
có khoảng 3- 4 số may mắn    - VD : 3, 6 , 9
           1    2    3    4    5
             6    7    8    9    10


 - Nếu chọn đúng số may mắn, học sinh được điểm mà không phải làm gì.
 - Mỗi số còn lại ứng với một câu hỏi hoặc một yêu cầu, nếu trả lời đúng hoặc làm
đúng yêu cầu, học sinh sẽ được điểm.
 - Nếu mỗi nhóm trả lời sai, nhóm kia có quyền tiếp tục trả lời câu hỏi đó và dành
được điểm của câu hỏi đó.
 - Khi các số đã được chọn hết, nhóm nào có nhiều điểm hơn thì thắng cuộc.
4- Chain games :
 - Giáo viên có thể chia lớp thành 2- 4 nhóm.
 - Giáo viên đưa ra một câu mẫu.
 - Các nhóm lần lượt đặt câu nối tiếp câu của cô giáo và của nhóm khác.
 - Nhóm nào đặt được nhiều câu nối tiếp với câu đã đưa ra hơn thì thắng cuộc.
5- Substitution drill :


Designer: Trung Dũng               12      Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
 - Sau khi đã dạy học sinh cấu trúc câu mới. Cho học sinh lặp lại câu có cấu trúc cần
luyện tập.
 - Giáo viên đưa ra một số từ cần thay thế vào các vị trí tương ứng trong câu sao cho
giống với câu mẫu.
 - Học sinh đặt câu với từ mà giáo viên đã đưa ra bằng cách thay thế từ trong cấu trúc
mà cô giáo đã đưa ra.
6- Matching :
 - Giáo viên chia 2 cột. Cột đầu viết các câu hỏi hoặc một vế của 1 câu. Cột khác
viết câu trả lời hoặc vế còn lại của câu không theo thứ tự của các câu ở cột kia.
 - Yêu cầu học sinh nối các câu hỏi cho phù hợp với các câu 2 cột với nhau.
( hoặc có thể ghép lời cho tranh )
 - Sau đó giáo viên kiểm tra lại kết quả của học sinh.
7- Networks :
 - Giáo viên viết câu hỏi hoặc chủ đề cần ôn lại lên bảng.
 - Học sinh làm việc cá nhân tìm những thông tin liên quan để trả lời câu hỏi hoặc
theo chủ điểm đã cho .
 - Sau đó so sánh với bạn hoặc nhóm của mình(có thể áp dụng cho phương pháp
khăn trải bàn).
 - Giáo viên tập hợp các thông tin phản hồi từ học sinh và sửa lỗi nếu có.
   * Dƣới đây là một số tiết dạy mà tôi đã thiết kế áp dụng trực tiếp với đơn vị
trƣờng mình
             UNIT 4 – BIG OR SMALL ?
             PERIOD 23: C1,2,3 (P49)
I-Objectives :

 - At the end of the lesson students will be able to talk about their routine day (in the
morning)

 - Simple present tense with thirst singular pronoun
II. Language Contents:
   1. Vocabulary: get up, get dress, have breakfast…

Designer: Trung Dũng            13     Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
   2. Grammar: present simple tense
III. Teaching Aids:
   sub boards, pictures of activities.
IV. Teaching Methods:
   Communicative method
V. Procedures:
 A. Class organization:
 B. Check old lesson
 C. New lesson:
1-Warm-up :
-Let sts play a game Net works (brainstorming).
- Can tell me some activities you do in the morning. (May be in Vietnamese)
*Net works:
 Brush teeth          get up         Wash the face
         “activities you do in the morning?”
 Get dressed       have break fast ……
2-Presentation:
-T uses pictures to present some new words.
- Ss must give meaning of these words
*New words:
-get up (v)     (picture)
-get dressed    (picture)
-wash…face     (picture)


Designer: Trung Dũng           14    Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
-brush…teeth   (picture)
-have breakfast    (picture)
-go to school     (picture)
-Check the new words by game “Slap the board”

               Rửa mặt    Mặc quần áo
      ăn sáng


     đánh răng               Ngủ dậy
                 đi học
- T gives modeling.
* Model sentences:
-What do you do every morning?

        get
   I          my teeth
        up
        brush   breakfast
        have

-What does Ba do in the morning?

      gets
      up
   He   brush his teeth
      es
      has    breakfast
-Who can give the difference between two sentences?
-Give the notes.
*Notes:
-I,we,you,they-> get,have,brush,go…
-He,she,it,Ba-> gets,has,brushes,goes…
3- Practice:
-T plays the tape.(2 or 3 times)
-Ss listen and repeat.
-T Gets Ss to work pair and to say about their routine everyday.
-T calls some to practice.
Designer: Trung Dũng            15    Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
   P1: What do you do everymorning?
    P2: I get up.Then I …
-T asks thers listen and retell about his/her routine day.
-Retell their friend’s activities.
   “-He/she gets up.Then …”


4-Production:
-T asks Ss to write five sentences about Ba ( works invidually).
-Ss share and compare with a partner.
-T get feedback and correct their answer .
“Every morning Ba gets up.Then he…”
5- Consolidation:
- T asks Ss to answer the question “What do you do everymorning ( work in groups)
- T guides Ss to play chain game
- Call on sts to speak aloud.
- Call sts to speak aloud.
* Chain games:
    S1: I get up.
    S2: I get up and I brush my teeth.
    S3: I get up, brush my teeth and I get dreesed.
    S4: …………………………………
5-Homework:
- Do exercises in the workbook.
- Learn by heart new words.
- Prepare next lesson.
         ____________________________________________
               UNIT 5 – THINGS I DO
            PERIOD 25- WEEK 9 : A1,2(P52,53)
I-Objectives :


Designer: Trung Dũng             16     Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
 -At the end of the lesson students will be able to say about their routin day and their
 partner’s,ask and answer about things that they do.
II. Language Contents:
   1. Vocabulary: get up, get dress, have breakfast…
   2. Grammar: review
III. Teaching Aids:
   sub boards, pictures of activities.
IV. Teaching Methods:
   Communicative method
V. Procedures:
 A. Class organization:
 B. Check old lesson
 C. New lesson:
1-Warm-up :
- T lets Ss play a gameNoughts and crosses:


         6.15     9.25    8.00
         11.30     8.15    7.30
         12.00     2.20    4.15
-Say the time .
  S1: What time is it?
  S2: It’s ….
2-Presentation:
-T uses these picture teach some new words.
*New words:
-Everyday  Every morning
       Every afternoon
       Every evening
-Play games (v)      (picture)
-do homework       (picture)
Designer: Trung Dũng           17     Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
-T guides sts to read them.


- T checks new words by rubout and remember

                  Go to
                  school
                           Do
        Have                homework
       breakfas
         t
                         Get
           Play game         dressed

 * Structure


-T asks Ss to look at the picture 1 and change subject( the 1st)to the 3rd person.
(He/she)
   -Everyday I get up at six.
   -> Everyday Nga gets up at six.
- Ss work individually
- T give structure answer about time we use
       “at + a point of time”
   Example I go to school at 12 o’clock
- Ss make more axample and then listen to the tape and repeat.
(sentence by sentence)
   P1: I get up at…
   P2:Nga gets up at
3-Practice:
-T plays the tape again and asks Ss to answer these questions.
- Ss work in pair
-Call some pairs read louder their answer infront class.
- T gives feedback and correct their answer if necessary
* Key:    a-She gets up at six.
       b-She goes to school.
Designer: Trung Dũng            18     Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
      c-She plays games.
       d-She does her homework.
4-Production:
-Take a survey.
-Ask your partner
*Survey:

                              Do
                    Have
               Get        Play   your
       Name          breakf
               up        games  homewor
                    ast
                              k

         Nam   5.30     6.15  4.30   7.00

      Your
      classm
      ate

      you

   S1: What time does Nam get up ?

   S2: at five thirty.
5- Consolidation:
-Retell about your friends.
 Example: Everyday Nga gets up at 6 o’clock
6- Homework:
-Write it up.(about your friends)
-Do exercises in workbook(a1,2)
          ___________________________________
                  UNIT 6 – PLACES
             PERIOD 32: A 1,2,3(P 62,63)
I-Objectives :Designer: Trung Dũng            19   Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
   -At the end of the lesson students will be able to read the text about where
Thuy lives to understand the details and practice country vocabulary, describe about
their house.
II. Language Contents:

   1. Vocabulary: river / yard /         a town   / a village
/a city /the country.
   2. Grammar:review
III. Teaching Aids:
   sub boards, pictures of places
IV. Teaching Methods:
   Communicative method
V. Procedures:
 A. Class organization:
 B. Check old lesson
 C. New lesson:
1-Warm-up :
- T lets Ss play a game Brain storming: .
 What are there near your house?
 ( May be speak in Vietnamese)
 Near the house (there is /are …)
   - trees , flowers , yard ,…..
2-Presentation:
- T uses the picture (P62) to introduce new words
* vocabulary.
        - a lake        (picture)
        - a river       (picture)
        - a park        (picture)
        - a hotel       (picture)
        - a rice paddy     (picture)

Designer: Trung Dũng            20   Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
      - a tree        (picture)
        - flowers        (picture)
        - near > < far     (drawing /explan)
        - beautiful       (meaning)


- Checking by game. slap the board.
- T sets the scence : This is Thuy’s house . Listen to the text and try to understand
what is near her house . .
* opening prediction: give some questions
   Where is her house ?
   What is near her house?
- Ss do group work of 3 or 4
It’s in the country.
There is a lake, There is a park, There are trees. ….
 3-Practice:
- T plays the tape and then asks sts to read the text.
- Ss work in two groups to ask and answer the questions a -> f.
- T guides Ss play a game “ Lucky number”.
*Lucky numbers:
        1(lucky)     2(a)      3(b)
        4(c)       5(lucky)    6(d)
        7(e)       8(f)      9(lucky)
- T give feedback and correct their doing.
   1 , 5 , 9 : Lucky numbers.
   a. She is 12.
   b. She is a students
   c. His name is Minh.
   d. He is 20
   e. She lives in a house near a lake.
   f. There is a rice paddy near the house.
Designer: Trung Dũng           21       Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
- T points the things in the picture to ask and answer about name of things.
  What is this /that ?
  What are these/those?
- Ss to practice in pairs.
- T calls on some pairs to practice speaking.
 4-Production:
- T asks sts to look at the pictures and answer questions .
   What is this?
   What are these?
- Ss write invidually.
- Call one best student to write on the board.
5- Consolidation:
- T guides Ss to play game: jumble words
                   teloh
           akel
                           rakp

           olwer      Paydd
           f        reci

5-Homework:
- Learn by heart new words.
- Describe their house.
                 * Tiểu luận :
    Nhìn chung khi giảng dạy tiếng Anh ở các lớp, tuỳ theo tình hình học sinh và
thời gian có thể cho phép , tôi đã hướng dẫn các em học sinh vừa học từ vựng và cấu
trúc câu mới, vừa giúp các em nhớ lại các kiến thức cũ đã học ở các bài học trước .
    Đồng thời tôi còn có thể sử dụng một số trò chơi để kiểm tra việc học bài cũ
của học sinh vào đầu giờ các tiết học .
    Qua các hoạt động trò chơi học sinh có thể tự đánh giá được kết quả học tập và
khả năng giao tiếp của chính bản thân mình và giáo viên biết được mặt mạnh, yếu của
các em để từ đó giúp các em học tập tốt hơn.


Designer: Trung Dũng            22     Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
   Với chất lượng đầu năm là 80% số học sinh chưa biết đọc và đọc kém trong
môn học tiếng anh chỉ có 20% là các em đã biết đọc và hiểu được ở một số mẫu câu
đơn giản và có thể giao tiếp ở cấp độ thấp cho đến nay sau khi áp dụng các phương
pháp mà tôi đã nêu ở trên thì đã thu được kết quả rất đáng khích lệ các em không còn
ngại khi nói Tiếng anh các em có thể sử dụng các câu nói bằng Tiếng anh ở nhiều tình
huống khi giao tiếp
          IV: BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Kinh nghiệm :
      * Trong quá trình giảng dạy bài mới như dạy từ vựng hoặc cấu trúc ngữ
pháp, giáo viên cần chú ý tới đặc điểm của học sinh, phải đảm bảo tính tích cực, tự
lực, tính sáng tạo của học sinh. Việc thực hiện đúng nội dung chương trình , tìm ra
cách dạy học sao cho vừa phù hợp với đặc điểm và khả năng tiếp thu bài học của học
sinh , vừa phải phát huy được tính sáng tạo , kích thích sự say mê môn học cho các
em.
    Để làm tốt được điều này cần phải có sự kết hợp đồng bộ giữa thầy và trò :
Thầy là người hướng dẫn, Trò chủ động tích cực tiếp thu kiến thức. Tôi nghĩ rằng nếu
làm điều đó thì hoạt động dạy và học sẽ có hiệu quả cao.
    Thủ thuật dạy từ vựng và cấu trúc cũng như việc thực hành các cấu trúc ngữ
pháp và từ vựng đó thông qua các trò chơi sẽ giúp cho các em học sinh dễ nhớ từ và
cấu trúc hơn. Các hoạt động trò chơi cũng giúp các em tập trung vào bài học hơn và
có hứng thú với môn học hơn, đồng thời tạo môi trường và phát triển được khả năng
giao tiếp tiếng Anh cho các em. Từ đó học sinh học bài, tiếp thu bài trên lớp, thực
hành luyện tập không còn thụ động nữa.
   Thông qua mỗi trò chơi các em còn có cơ hội để giao lưu, trao đổi kiến thức,
củng cố vốn ngữ pháp và từ vựng của mình. Từ đó giúp các em hình thành kỹ năng kỹ
xảo để thực hành tốt các hoạt động , các trò chơi, các bài tập trong các giờ học trên
lớp, và khơi dậy lòng say mê hứng thú học tập bộ môn tiếng Anh hơn.

Designer: Trung Dũng           23    Na Sang junior high school
    SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
    Trong quá trình giảng dạy mỗi giáo viên cần biết kết hợp nội dung kiến thức với
các hình thức luyện tập ngôn ngữ sao cho thích hợp và có hiệu quả nhất. Giáo viên có
thể sử dụng các hoạt động trò chơi ngay cả khi kiểm tra bài cũ, dạy ngữ liệu mới, đưa
tình huống để giới thiệu chủ đề bài học … và phối hợp với các bài tập nhằm nâng cao
trình độ cho học sinh để không gây cho học sinh sự nhàm chán.
2. Kết quả:
    Trong quá trình giảng dạy tôi đã tiến hành luyện tập từ vựng và cấu trúc cho các
em bằng các trò chơi, thực hiện một cách nghiêm khắc theo đúng trình tự như vậy và
kết quả mà tôi và học sinh của tôi đã đạt được là rất tốt. Khi áp dụng tôi thấy rằng lớp
học rất sôi nổi, học sinh hiểu bài và nhớ bài lâu hơn, nhiều học sinh còn yếu ở bộ môn
tiếng Anh nay đã mạnh dạn giao tiếp cùng bạn bè. Học sinh có thể nắm được nội dung
bài học đến 90% tại lớp.
  Đây là kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm và hai bài kiểm tra của học sinh khối lớp
6 sau một thời gian thực hiện đề tài trong đầu năm học 2010 – 2011 :
    - Tổng số học sinh : 97
Bài kiểm tra    Giỏi     Khá    Trung bình   Yếu     Kém
Khảo sát      0=0%     4=4%   17=18%     40=41%    36=37%
Bài số 1      2=3%     10=10%  55=56%     20=21%    10=10%
Bài số 2      5=6%     13=13%  56=56%     17=18%    6=7%
3.Những kiến nghị :
     - Đề nghị cấp trên trang bị thêm đài, băng, máy chiếu để phục vụ cho việc học
tập của học sinh cũng như giảng dạy của giáo viên có hiệu quả hơn.
     - Đề nghị nhà trường và cấp trên đầu tư thêm tài liệu tham khảo, sách nâng cao,
từ điển Tiếng Anh cho giáo viên và học sinh.
     - Thường xuyên có những đợt bồi dưỡng về phương pháp dạy học cho giáo
viên, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh có cơ hội tham quan học hỏi các kinh
nghiệm giảng dạy của các đơn vi trường có đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm nhằm
mở rộng và trao đổi phương pháp giữa các giáo viên, giữa các trường học trong địa
bàn.


Designer: Trung Dũng            24     Na Sang junior high school
   SKKN sử dung trò chơi vào giảng dạy từ vựng và cấu trúc – Tiếng anh 6
   Vì thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài này có hạn nên tôi không tránh khỏi
những thiếu sót. Tôi kính mong được sự góp ý của ban giám khảo giúp tôi có những
phương pháp giảng dạy hay hơn nữa.
 Tôi xin chân thành cảm ơn./
                   Na Sang ngày 30 tháng 11 năm 2010.
                       Nguyễn Trung Dũng
Designer: Trung Dũng          25     Na Sang junior high school

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10625
posted:5/19/2011
language:Vietnamese
pages:25