Docstoc

Viktige-fakta-om-sokemotorer

Document Sample
Viktige-fakta-om-sokemotorer Powered By Docstoc
					AUTODOG DEVELOPMENT 2005


Viktige fakta om søkemotorer og
søkemotoroptimalisering
Størrelsen på et nettsted påvirker rangeringsmulighetene
Her ser vi at VG er et enormt nettsted, med over en halv million sider i Google. Et nettsteds
størrelse er med på å påvirke søkemotorenes vurdering av hvor viktig nettstedet er. Selv om
ditt nettsted ikke er en avis bør utvidelse av antall sider være et vedvarende arbeid. I de aller
fleste bransjer kan utgivelse av nyheter og aktuelle fagartikler bidra til at nettstedet vokser.




Høy tilstedeværelse (mange innkommende lenker)
påvirker din synlighet i søkeresultatene
Dersom et nettsted har mange innkommende lenker er dette en indikator for søkemotorene på
at nettstedet har høy kvalitet, siden så mange har valgt å lenke til det. Søkemotorene ønsker å
presentere sider med høy kvalitet i sine søkeresultater, og det vil derfor kunne være en direkte
fordel å ha mange innkommende lenker

Skjermbildet under viser at VG har mange innkommende lenker (over 16 tusen), noe som vil
påvirke deres rangeringer i søkeresultatene.




Kvaliteten til nettsteder som lenker til deg har betydning
for søkemotorenes vurdering av ditt nettsted
Google opererer med teknologien PageRank, som er et mål på hvor viktig en side er. Hver
lenke til et nettsted fungerer som en ”stemme” til dette nettstedet. Systemet er rekursivt, det
vil si at det er ulik vekt på disse stemmene etter hvor høy PageRank siden som stemmer er.
Sider med høy PageRank rangerer lettere høyt i søkeresultatene hvis andre betingelser er
oppfylte, som god nøkkelordbruk og relevant tekst i innkommende lenker. Du kan få en
indikasjon på Google PageRank ved å installere Google Toolbar i IE, eller en PageRank-
plugin for Mozilla.


        AUTODOG DEVELOPMENT | PARKVEIEN 22 B | 5007 BERGEN |
            TLF 94 30 21 81 - omichaelsen@gmail.com
AUTODOG DEVELOPMENT 2005


Søkemotorenes algoritmer endres stadig
Google og andre søkemotorer foretar stadig endringer i algoritmene som bestemmer
søkeresultatene. Når Google foretar omfattende justeringer kalles det en Google-oppdatering,
og oppdateringen får navn etter en Amerikansk storm. Tidligere oppdateringer er kalt
Esmeralda og Florida. I begynnelsen av 2004 kom "Allegra", hvor mange mener at Google
har tatt i bruk teknologien latent semantisk indeksering (LSI), som gjør det mulig å finne det
semantiske temaet på et nettsted..




Brudd på retningslinjene til Google kan medføre
utestengelse
Mange fikk med seg at Radisson SAS ble utestengt fra Google høsten 2004 fordi de benyttet
metoder for å lure søkemotorene, der søkemotorene ble identifisert og tildelt spesielle sider
som vanlige brukere ikke så.

META keywords-taggen påvirker ikke rangeringene
META keywords-taggen, som kan legges inn i toppen av hver webside, var egentlig med å
spesifisere hvilke nøkkelord som er relevante for den aktuelle siden. Denne ble imidlertid så
mye misbrukt at søkemotorene ikke benytter den lengre.

META description-taggen benyttes noen ganger i
søkeresultatene
Både Google, Msn og Yahoo, som er de viktigste søkemotorene, benytter i noen tilfeller
innholdet i META description i den korte beskrivelsen av de enkelte søkeresultatene, under
lenken til nettstedet.


        AUTODOG DEVELOPMENT | PARKVEIEN 22 B | 5007 BERGEN |
            TLF 94 30 21 81 - omichaelsen@gmail.com
AUTODOG DEVELOPMENT 2005


Søkeroboten er en blind bruker (uten mus)
Søkeroboten kan ikke se det bilder eller animasjoner på nettstedet ditt, og kan ikke klikke på
knapper eller nedtrekksmenyer. Det er derfor viktig å tilpasse nettstedet slik at bilder får en
alternativ tekstrepresentasjon, og knapper og nedtrekksmenyer gis alternative lenker.

W3C-standarder gir søkemotorvennlighet
De viktigste standardene fra W3C innebærer at HTML-koden skal spesifisere semantiske
elementer (overskrifter, avsnitt, lister, definisjoner etc), men være fri for presentasjon.
Dersom man følger W3C-standarder vil man gi gode pekepinner til søkemotorene om hva en
side handler om.

Brukervennlighet gir søkemotorvennlighet og omvendt
Et stort antall av brukervennlighetsprinsippene gjelder også for søkemotoroptimalisering, og
alle prinsippene for søkemotoroptimalisering (som vi følger), gjelder også for
brukervennlighet. Dette innebærer at en søkemotoroptimalisering automatisk vil gjøre
nettstedet ditt mer brukervennlig og tilgjengelig. Eksempler: Klar navigasjon, hurtig
nedlastingstid, uthevede nøkkelord, lenker til relatert innhold.

Google er den aller viktigste søkemotoren i dag
Google er den søkemotoren flest bruker. Det antas at 50 prosent av alle søk i verden gjøres fra
Google. Dette betyr at vi legger høyest vekt på Googles retningslinjer og Googles
rangeringsalgoritme.

Kvasir, Eniro og Sol får sine frisøkresultater fra Google




                                           .




        AUTODOG DEVELOPMENT | PARKVEIEN 22 B | 5007 BERGEN |
            TLF 94 30 21 81 - omichaelsen@gmail.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4
posted:5/19/2011
language:Norwegian
pages:3