MuzikApresiasi-ZamanBarok by Thanabalan_Narainasa

VIEWS: 622 PAGES: 17

									Topik 4 X Muzik
                    Apresiasi:
                    Zaman Barok
     HASIL PEMBELAJARAN
  Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
  1.  Menyenaraikan ciri-ciri Zaman Barok;
  2.  Membezakan antara karya dari genre vokal dan instrumental;
  3.  Mengenali latar belakang komposer-komposer Zaman Barok;
  4.  Menyenaraikan beberapa karya dari Zaman Barok; dan
  5.  Menganalisis karya Zaman Barok dari segi nada lagu, tekstur dan
     instrumentasi.


X     PENGENALAN
Bersama lagi dalam Topik 4 iaitu topik yang akan mendedahkan anda kepada
satu zaman yang dikenali sebagai Zaman Barok (Baroque). Zaman Barok adalah
antara zaman yang paling awal dalam sejarah muzik klasik barat. Zaman ini
bermula pada kurun ke-17 iaitu lebih kurang dari tahun 1600 ke 1750. Muzik
dalam zaman ini mempunyai beberapa ciri-ciri yang penting seperti bentuk
muzik yang berbeza, alat muzik, saiz orkestra dan dinamik. Ciri-ciri inilah yang
membezakan Zaman Barok dari zaman-zaman yang lain.

Dalam topik ini, anda akan diperkenalkan kepada asal usul Zaman Barok. Kita
akan membincangkan ciri-ciri penting dalam Zaman Barok bermula dengan latar
belakang zaman ini. Anda juga akan mempelajari gaya komposisi zaman ini,
komposer-komposer terkenal pada zaman ini dan juga karya mereka. Pada akhir
topik ini, anda akan belajar teknik-teknik penting untuk menganalisis skor lagu
zaman ini.

Kebanyakan daripada ciri-ciri muzik zaman ini bermula sekitar tahun 1600 dan
telah mula pudar pada 1730an. Antara matlamat utama muzik pada Zaman
Barok adalah muzik harus mempunyai unsur emosi yang dapat menarik
perasaan seseorang pendengar.
56 X   TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK
 4.1    LATAR BELAKANG ZAMAN BAROK
Sebelum kita teruskan dengan lebih mendalam, kita lihat dahulu sejarah Zaman
Barok. Zaman Barok bermula pada sekitar tahun 1600 dan berakhir sekitar tahun
1750. Zaman ini berlangsung selama lebih daripada satu kurun. Zaman ini telah
menghasilkan antara komposer-komposer yang paling terkenal dalam era muzik
klasik barat. Muzik zaman ini adalah merdu dan bersemangat. Muzik Zaman
Barok mempunyai corak dan bentuk melodi yang sedap untuk didengar. Ciri-ciri
muzik zaman ini sering dikaitkan dengan perkataan seperti tuneful, melodious
dan lively.

Muzik pada Zaman Barok amat digemari oleh golongan bangsawan dan kerabat
diraja. Gereja pada masa itu tidak memainkan peranan yang penting dalam
budaya muzik jika dibandingkan dengan Zaman Renaissance sebelum ini.
Persembahan awam untuk golongan rakyat biasa tidak banyak diadakan
sehingga tahun 1700an. Kebanyakan daripada persembahan diadakan untuk
golongan yang kaya, bangsawan dan kerabat diraja.

Ahli-ahli muzik dan musicologist zaman sekarang telah membahagikan muzik
Zaman Barok kepada dua kategori. Jadual 4.1 menunjukkan kepada anda dua
kategori muzik pada Zaman Barok.

          Jadual 4.1: Dua kategori muzik pada Zaman Barok

        Kategori Pertama               Kategori Kedua
 Bermula sekitar tahun 1600 sehingga     Bermula dari 1650 ke 1750. Muzik pada
 1664. Muzik pada era ini dikenali sebagai  era ini dikenali sebagai Music of the Late
 Music of the Early Baroque.         Boroque.

Muzik dari Zaman Awal Barok dan Zaman Akhir Barok mempunyai sedikit
perbezaan dari segi penggubahan, alat muzik dan gaya muzik setiap komposer.
Pada akhir zaman Barok, ciri-ciri muzik telah berubah dan bergerak ke arah
Zaman Klasikal. Tetapi dalam topik ini, anda akan mempelajari ciri-ciri Zaman
Barok secara keseluruhan iaitu ciri-ciri Zaman Awal Barok dan Akhir Barok.

Komposer-komposer pada Zaman Barok percaya bahawa muzik seharusnya
menyentuh perasaan seseorang pendengar. Muzik haruslah mempunyai unsur
emosi yang dapat menarik perhatian pendengar. Idea ini datangnya daripada
zaman sebelum Zaman Barok iaitu dari Zaman Renaissance. Falsafah utama
Zaman Renaissance adalah „muzik adalah alat komunikasi yang sangat penting
dan dapat membangkitkan sebarang jenis emosi dalam pendengar.‰ Falsafah
yang sama telah dipraktikkan oleh komposer-komposer Zaman Barok. Antara
               TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK  W  57kesemua zaman dalam era klasik barat, muzik Zaman Baroklah yang
mempunyai unsur emosi yang paling tinggi.


4.1.1    Ciri-ciri Muzik Zaman Barok
Zaman Barok mempunyai beberapa ciri-ciri yang penting yang membezakannya
daripada muzik dari zaman lain. Antara ciri-ciri penting ini adalah:
(i)  Basso Continuo atau Figured Bass;
(ii)  Bahagian irama yang menggunakan banyak not semikuaver untuk
    menghasilkan perasaan berterusan;
(iii) Terraced Dynamics diperkenalkan;
(iv) Penekanan diberikan kepada bahagian alat muzik bertali. Antara alat muzik
   yang banyak digunakan adalah violin, viola dan selo. Penggunaan alat
   muzik lute telah mula pudar pada tahun 1620an. Alat muzik utama dalam
   keluarga woodwind adalah flut, obo dan bason. Alat muzik brass seperti
   horn, trompet dan trombon digunakan dalam orkestra besar dan jarang
   digunakan dalam persembahan solo. Alat muzik tuba tidak digunakan
   dalam era Barok;
(v)  Muzik mode diganti oleh nada major dan minor;
(vi) Pergerakan kord yang menggunakan kord triad diperkenalkan;
(vii) Tanda masa, baluk, tanda nada dan baluk dipopularkan dan dipraktikkan
   dengan lebih sistematik;
(viii) Bentuk berlainan diperkenalkan dan dipopularkan seperti opera, oratorio,
    cantata dan sonata;
(ix)  Melodi yang panjang penuh dengan ornamentasi. Tetapi hanya mempunyai
    satu motif;
(x)  Tekstur polifoni banyak digunakan. Tetapi tekstur homofoni juga
    digunakan; dan
(xi)  Satu emosi dari permulaan lagu ke akhir lagu.

Dalam bahagian yang seterusnya, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut
beberapa ciri-ciri penting Zaman Barok yang telah dinyatakan di atas. Kita hanya
akan membincangkan ciri-ciri yang utama yang menjadikan Zaman Barok itu unik
dan berbeza dari zaman-zaman yang lain.
58 X   TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK(a)  Basso Continuo
   Harmoni adalah elemen muzik yang menjadi sangat popular dan banyak
   digunakan dalam gubahan-gubahan Zaman Barok. Basso Continuo
   merupakan bahagian bes yang dimainkan secara berterusan dan
   menghasilkan bahagian harmoni untuk sesebuah komposisi. Ia merupakan
   iringan bes yang konsisten. Dalam muzik Zaman Barok, Basso Continuo
   selalunya diwakili oleh satu baris notasi sahaja dan bahagian harmoni
   diwakili oleh nombor. Bahagian nombor ini dikenali sebagai figured bass.
   Komposisi-komposisi muzik Zaman Barok hanya akan mempunyai
   bahagian melodi dan bahagian bes sahaja. Pemain muzik dikehendaki untuk
   memainkan bahagian bes dan memasukkan harmoni untuk lagu tersebut
   dengan hanya membaca nombor-nombor di bahagian bes. Setiap nombor
   melambangkan inversion atau balikkan yang berlainan. Setiap pemain alat
   muzik continuo haruslah arif dengan balikkan yang dilambangkan oleh
   setiap nombor. Bahagian ini biasanya dimainkan oleh alat muzik seperti
   harpsichord, organ atau lute. Rajah 4.1 adalah contoh lagu 3 bar yang
   menggunakan iringan figured bass.
    Rajah 4.1: Skor 1 (Melodi dan bahagian bes dengan iringan figured bass)

   Setiap nombor mempunyai maknanya yang tersendiri. Sebagai contoh
   nombor di bawah not C diterjemahkan seperti dalam Rajah 4.2.
              Rajah 4.2: Terjemahan not C
               TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK     W  59   Setiap nombor di bawah Rajah 4.1 (skor 1) seharusnya dimainkan seperti
   dalam Rajah 4.3 (skor 2) di bawah.
     Rajah 4.3: (Skor 2) Melodi dalam skor 1 dengan bahagian harmoni

(b)  Terraced dynamics
   Terraced dynamics bermaksud bunyi kuat atau lembut yang berlangsung
   untuk satu jangka masa yang lama kemudian ia akan bertukar secara
   mendadak ke dinamik yang lain. Tetapi perubahan ini tidaklah sangat
   mendadak seperti dari pp ke ff. Dalam muzik zaman ini, dinamik seperti
   sangat kuat ff dan sangat lembut pp tidak digunakan. Jika komposisi
   tersebut bermula dengan f, maka hampir keseluruhan lagu tersebut akan
   berada pada dinamik yang sama. Tetapi ada ketika di mana dinamik ini
   akan bertukar ke p selepas satu frasa yang lama. Inilah yang dimaksudkan
   dengan terraced dynamics.

   Terraced dynamics boleh dikaitkan dengan fenomena tangga. Dinamik
   lagu tersebut akan menjadi lebih kuat atau lebih lembut seperti menaik
   atau menurun tangga. Terraced dynamics merupakan ciri-ciri muzik
   Zaman Barok yang penting.

(c)  Irama
   Irama dan meter tertakluk kepada emosi yang hendak ditunjukkan oleh
   seseorang komposer. Dalam Zaman Barok, iramanya banyak menggunakan
   not-not kuaver dan semi kuaver. Irama dalam muzik zaman ini
   mempunyai kesinambungan di antara satu bar ke bar yang lain dan satu
   frasa ke frasa yang lain. Irama dalam melodi zaman ini juga mempunyai
   perbezaan di antara bit yang kuat dan bit yang lembut. Pengelompokan not
   dalam setiap bar menjadi lebih teratur. Setiap corak irama dapat
   menimbulkan perasaan yang tertentu.

(d)  Harmoni
   Pada permulaan Zaman Barok, chromaticism digunakan untuk tujuan
   emosi dan perasaan. Tetapi pada akhir zaman ini, chromaticism digunakan
60 X    TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK   untuk membentuk bahagian harmoni sesebuah lagu. Nada major dan
   minor digunakan untuk menunjukkan hubungan di antara kord-kord yang
   berlainan. Nada major digunakan untuk lagu-lagu yang bersemangat dan
   patriotik, manakala nada minor sering digunakan untuk menunjukkan
   perasaan sedih dan murung.

   Kehadiran harmoni dalam lagu telah membantu komposer-komposer
   untuk membangkitkan emosi dan perasaan yang dinyatakan. Bahagian
   harmoni biasanya jelas kedengaran dalam bahagian basso continuo apabila
   seseorang pemain memainkan kord-kord untuk mengisi ruang di antara
   melodi dan bahagian bes.

(e)  Perpaduan dalam mood lagu (Unity of Mood)
   Hanya satu emosi sahaja yang diberi tumpuan dalam muzik zaman ini.
   Emosi yang diperkenalkan pada permulaan lagu akan berterusan ke akhir
   lagu. Lagu yang bermula riang akan berakhir dengan mood yang sama.
   Dinamik lebih banyak digunakan dalam muzik Zaman Barok. Tanda p, mp,
   f dan mf lebih banyak digunakan jika dibandingkan dengan Zaman
   Renaissance. Beberapa corak irama dan melodi yang khusus digunakan
   untuk menunjukkan emosi-emosi ini.

   Sama dengan dinamik dalam lagu, mood dalam muzik Zaman Barok akan
   berkekalan untuk suatu jangka masa yang lama sebelum ia berubah sedikit
   ke mood yang lain bergantung kepada teks lagu atau keinginan komposer.

    SEMAK KENDIRI 4.1
    1.   Apakah yang anda faham tentang Basso Continuo?

    2.   Apakah yang dimaksudkan dengan Terraced Dynamics?
4.1.2    Genre Vokal dan Instrumental
Sekarang kita akan bincangkan tentang genre vokal dan juga instrumental. Genre
vokal adalah genre yang lebih terkenal dan mendapat sambutan yang lebih baik
jika dibandingkan dengan genre instrumental. Genre vokal dan instrumental
adalah dua genre yang amat berbeza. Muzik dalam kedua-dua genre ini
mempunyai bentuk yang berlainan.
                TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK   W  61(a)  Genre Vokal
   Genre vokal boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu:
   x   Berunsur agama (sacred); dan
   x   Tidak mempunyai unsur agama (secular).
   Antara genre vokal yang terkenal ditunjukkan dalam Rajah 4.4.
              Rajah 4.4: Antara genre vokal terkenal

   (i)   Opera
       Persembahan drama vokal yang mempunyai iringan muzik.
       Dipersembahkan dengan kostum di atas pentas bersama iringan orkestra.
       Teks dalam persembahan opera tidak mempunyai unsur agama.
       Persembahan opera adalah mengenai perkara yang dialami oleh setiap
       masyarakat seperti cinta, pergaduhan, perkahwinan dan komedi.

   (ii)  Chamber Opera
       Opera yang lebih kecil daripada opera yang biasa.

   (iii) Concertato Madrigal
      Komposisi vokal di mana bahagian alat muzik dan vokal diberi
      penekanan yang sama.

   (iv) Cantata
      Cantata adalah antara genre vokal yang paling terkenal dalam Zaman
      Barok. Pada awal kurun ke-17, Cantata membawa maksud komposisi
      vokal yang dipersembahkan oleh satu penyanyi solo diiringi oleh
      bahagian basso continuo. Tetapi pada pertengahan kurun ke-17, Cantata
      biasanya dipersembahkan oleh beberapa orang penyanyi diiringi oleh
      sekumpulan pemuzik. Beza di antara Cantata dan opera adalah penyanyi
      opera mempunyai pakaian atau kostum mereka yang khusus bersama
      dengan perhiasan pentas yang terperinci. Tetapi Cantata tidak
      mempunyai perhiasan pentas atau kostum.

   (v)   Oratorio
       Komposisi muzik berskala besar yang berunsur agama untuk
       penyanyi solo diiringi oleh orkestra dan kumpulan koir. Persembahan
62 X      TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK        Oratorio juga tidak mempunyai perhiasan pentas atau kostum. Teks
        dalam persembahan Oratorio adalah berunsur agama.

(b)   Genre Instrumental
    Genre instrumental amat terkenal pada Zaman Barok. Dalam zaman ini,
    alat muzik bertali seperti violin, viola dan selo dan alat muzik woodwind
    seperti picollo, flut dan klarinet banyak digunakan. Antara genre dan
    bentuk instrumental yang terkenal pada Zaman Barok ditunjukkan dalam
    Rajah 4.5.
   Rajah 4.5: Antara genre dan bentuk instrumental yang terkenal pada Zaman Barok


    (i)   Suite
        Suite adalah sebuah komposisi instrumental biasanya dalam gaya
        tarian. Suite adalah komposisi instrumental yang pertama yang
        merangkumi beberapa pergerakan. Suite merupakan antara bentuk
        instrumental yang sangat terkenal dalam era Barok.

    (ii)  Sonata
        Perkataan Sonata digunakan untuk merujuk kepada beberapa jenis
        komposisi dalam Barok. Sonata pada amnya merujuk kepada sebuah
        karya muzik untuk satu atau lebih alat muzik dalam beberapa
        pergerakan. Sonata biasanya dikategorikan sebagai sonatas da chiesa
        (sonata untuk gereja) atau sonatas da camera (sonata untuk dewan).
        Sebagai contoh, Sonata for Two Violins, Piano Sonata, Trio Sonata dan
        sebagainya.
              TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK  W  63   (iii) Theme and Variation
      Komposisi di mana satu tema yang utama dimainkan dan kemudian
      tema ini akan mempunyai beberapa variasi yang berlainan. Genre ini
      adalah amat popular pada era Barok.

   (iv) Concerto
     Concerto adalah komposisi instrumental yang digubah untuk satu
     alat muzik solo diiringi oleh orkestra.

   (v)  Tocata
      Tocata merujuk kepada komposisi muzik untuk alat muzik seperti
      organ dan keybord. Ia merangkumi satu pergerakan yang pendek.

   (vi) Fugue
     Komposisi untuk alat muzik yang mempunyai tekstur counterpoint.
     Ini bermaksud komposisi ini mempunyai dua suara atau lebih yang
     sama penting yang dimainkan serentak. Irama dan melodi dalam
     komposisi fugue adalah lebih ceria dan rancak.


      AKTIVITI 4.1

  Berikan EMPAT jenis komposisi instrumental yang digubah dalam
  genre yang telah dibincangkan di atas.
 4.2    KOMPOSER
Zaman Barok telah menghasilkan antara komposer-kompoer yang paling
terkenal dalam era muzik klasik Barat. Komposer Zaman Baroklah yang menjadi
perintis di antara kesemua zaman untuk menghasilkan muzik yang masih
dimainkan dan dipersembahkan sehingga ke hari ini.


4.2.1    Kronologi Nama-nama Pencipta
Seterusnya anda akan diperkenalkan kepada beberapa komposer Zaman Barok
yang terkenal. Jadual 4.1 menunjukkan komposer-komposer terkenal pada
zaman Barok.
64 X   TOPIK 4   MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK       Jadual 4.1: Komposer-komposer terkenal pada zaman Barok

       Bil.        Komposer        Tahun
        1   Claudio Monteverdi        1567-1643
        2   Henry Purcell          1659-1695
        3   Johann Pachelbel         1659-1706
        4   Antonio Vivaldi         1678-1741
        5   Johann Sebastian Bach      1685-1750
        6   George Frideric Handel      1685-1759
        7   Domenico Scarlatti        1685-1787


(a)  Claudio Monteverdi (1567-1643)
   Monteverdi adalah seorang komposer Itali dan merupakan antara
   komposer Zaman Barok yang terawal. Komposisi-komposisi beliau masih
   mempunyai elemen-elemen dan ciri-ciri dari Zaman Renaissance. Beliau
   sering dirujuk sebagai seorang revolusi yang menjadi komposer perintis
   yang memulakan era Zaman Barok walaupun karya beliau yang awal tidak
   mempunyai ciri-ciri Zaman Barok.

(b)  Henry Purcell (1659-1695)
   Purcell merupakan komposer Zaman Barok dari England yang paling
   terkenal dari negara ini. Purcell berasal daripada keluarga yang agak
   berada. Bapa beliau merupakan seorang pemuzik untuk kerabat diraja.
   Purcell telah menggubah untuk hampir kesemua genre muzik dalam
   zaman beliau. Beliau telah menggubah beberapa opera, choral muzik dan
   lagu instrumental.

(c)  Johann Pachelbel (1659-1706)
   Antara karya terkenal komposer ini adalah Canon in D yang sering dirujuk
   sebagai PachelbelÊs Canon. Pachelbel adalah seorang komposer Jerman.
   Beliau juga telah menggubah untuk genre-genre lain seperti vokal,
   instrumental, chamber dan orkestra.

(d)  Antonio Vivaldi (1678-1741)
   Vivaldi merupakan seorang komposer dari Itali. Antara karya terkenal
   beliau adalah The Four Seasons yang merupakan antara karya Zaman
   Barok yang paling terkenal. Beliau banyak menggubah untuk vokal dan
   orkestra. Beliau juga terkenal untuk komposisi solo concerto, concerto dan
   sonatas.
              TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK  W  65(e)  Johann Sebastian Bach (1685-1750)
   Bach adalah antara komposer Barok yang paling terkenal yang berasal dari
   Jerman. Beliau belajar untuk bermain harpsichord dan violin dari bapanya
   yang merupakan seorang pemain organ di St. George's Church. Karya-
   karya beliau sering dikatakan mempunyai ciri-ciri Barok yang sangat
   ketara. Komposisi-komposisi beliau sering menggunakan elemen
   counterpoint yang merupakan antara teknik komposisi yang terkenal pada
   era Barok. Beliau banyak menggubah untuk alat muzik organ, harpsichord
   dan clavichord.

(f)  George Frideric Handel (1685-1759)
   Handel adalah seorang komposer Jerman yang terkenal untuk karya-karya
   opera, oratorio dan concerti grossi berliau. Handel telah mendapat
   pendidikan awalnya di Jerman dan Itali dan kemudian telah tinggal di
   England untuk suatu jangka masa yang lama. Bapa beliau adalah seorang
   doktor yang telah menentang aspirasi anaknya untuk menjadi seorang
   pemuzik. Antara karya terkenal Handel adalah Messiah yang merupakan
   sebuah oratorio.

(g)  Domenico Scarlatti (1685-1787)
   Scarlatti adalah seorang komposer Itali yang merupakan antara komposer
   terakhir Zaman Barok. Karya-karya beliau banyak mempunyai pengaruh
   muzik Zaman Barok dan juga muzik dari zaman selepas Zaman Barok iaitu
   Zaman Klasik. Seperti karya-karya oleh komposer yang lain, kebanyakan
   daripada hasil karya Scarlatti hanya mendapat tumpuan dan dicetak
   selepas kematian beliau.


4.2.2   Karya-Karya
Apa kata sekarang kita pelajari karya-karya popular dari Zaman Barok.
Perbezaan yang amat ketara di antara karya Zaman Barok dengan karya dari
zaman-zaman yang lain adalah dalam penggunaan alat muzik dan warna ton
alat muzik.

Penggunaan harpsichord dan clavichord memberikan karya-karya pada zaman
ini warna ton yang amat berbeza. Berikut adalah senarai beberapa karya popular
dalam genre vokal dan instrumental dari Zaman Barok.
66 X   TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK(a)  Karya Instrumental
   (i)  Brandenburg Concerto No. 1 in F Major oleh J. S. Bach
   (ii) Toccata & Fugue in D Minor oleh J. S. Bach
   (iii) Air on G String dari Orchestral Suite Overture No. 3 in D Major oleh J.
      S. Bach
   (iv) The Four Seasons Concerto For Violin, Op. 8 oleh Antonio Vivaldi
   (v) PachelbelÊs Canon in D oleh Johann Pachelbel

(b)  Karya Vokal
   (i)  Messiah oleh George Frideric Handel
   (ii) Jephtha oleh George Frideric Handel
   (iii) Wachet Auf oleh J. S. Bach
   (iv) Mass in B Minor oleh J. S. Bach 4.3    MENGANALISA KARYA-KARYA
Dalam bahagian ini, kita akan menilai beberapa karya terkenal dari Zaman
Barok. Karya-karya ini akan dianalisis dari segi nada, melodi, alat muzik, bentuk
dan tekstur.

Kita akan mulakan dengan karya oleh J. S. Bach iaitu Orchestral Suite Overture
No. 3 in D Major. Bahagian solo violin untuk karya ini telah diadaptasikan oleh
August Wilhelmj, seorang pemain violin Jerman yang amat terkenal pada kurun
ke-19. Beliau telah mengadaptasikan Overture ini untuk dimainkan oleh violin
dan piano. Beliau telah menukar nada asal lagu ini untuk memudahkan
permainannya di atas tali G dalam violin. Maka nama untuk bahagian Overture
ini adalah Air on G String.
                TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK   W  67(a)  Analisis Lagu bagi Air on G String oleh J. S. Bach
   Sekarang kita akan menganalisa lagu Air on G String oleh J.S. Bach (Sila
   lihat Rajah 4.6)
          Rajah 4.6: Skor lagu Air on G String oleh J. S. Bach

   (i)  Lagu ini adalah dalam nada D major, nada asal lagu ini.
   (ii)  Bahagian lagu dalam skor di atas adalah dalam bentuk A, B dan C.
       x  Bahagian A adalah dari bar 1 ke bar 6. Kemudian frasa ini
         diulangi dan berakhir di bar 7.
       x  Bahagian B bermula dari bar 8 dan berakhir di bar 11.
       x  Bahagian C Bermula dari bar 12 dan berakhir di bar 19.
   (iii) Alat muzik yang digunakan untuk lagu ini adalah violin dan piano.
      Tetapi lagu ini juga telah disusun untuk dimainkan oleh alat tali
      seperti violin, viola, selo dan contra bass.
68 X   TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK   (iv) Tekstur untuk lagu ini adalah polifonik kerana setiap alat muzik
      mempunyai peranannya yang tersendiri.

(b)  Analisis Lagu bagi PachelbelÊs Canon in D
   Sekarang kita akan menganalisa lagu PachelbelÊs Canon in D (Sila lihat Rajah 4.7)
       Rajah 4.7: Sebahagian daripada lagu PachelbelÊs Canon in D

    Lagu ini mempunyai beberapa jenis penyusunan atau susunan skor untuk alat
    muzik yang berlainan. Dalam bahagian ini, kita akan menganalisis skor Canon in
    D yang disusun oleh Danial Dorff untuk Violin I, Violin II, Viola dan Cello.
    (i)  Lagu ini adalah dalam nada D Major.
    (ii)  Canon bermaksud melodi yang dimainkan secara contrapuntal di mana frasa
       melodi yang dimainkan oleh satu alat muzik akan di imitasi oleh alat muzik
       yang lain. Canon adalah antara jenis imitasi contrapuntal yang dipopularkan
       pada Zaman Barok.
             TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK  W  69   (iii) Perhatikan bahawa frasa yang dimainkan oleh Violin 1 di imitasi oleh
      Violin II bermula dari bar ke 5 dan kemudian diimitasi oleh Viola
      bermula dari bar ke 9. Inilah yang dimaksudkan dengan Canon.
   (iv) Bahagian bes untuk keseluruhan canon ini bergerak dalam sekuan dari I
      V vi iii - IV dan ke I. Jarak antara setiap kord dalam satu bar adalah
     pada jeda ke 5.

   AKTIVITI 4.2
1.  Dalam kumpulan yang kecil, tuliskan analisa untuk lagu dalam skor
   di bawah.

2.  Analisa anda haruslah merangkumi, nada lagu, jenis instrumentasi,
   tekstur dan harmoni.
70 X   TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK
x  Zaman Barok bermula pada sekitar tahun 1600 dan berakhir sekitar tahun
  1750.

x  Muzik Zaman Barok mempunyai corak dan bentuk melodi yang sedap untuk
  didengar.

x  Ciri-ciri muzik zaman ini sering dikaitkan dengan perkataan seperti tuneful,
  melodious dan lively.

x  Antara ciri-ciri penting Zaman Barok:
    Basso Continuo atau Figured Bass digunakan;
    Bahagian irama yang menggunakan banyak not semi kuaver untuk
    menghasilkan perasaan berterusan;
    Terraced Dynamics diperkenalkan;
    Penekanan diberikan kepada bahagian alat muzik bertali. Alat muzik
    tuba tidak digunakan dalam era Barok;
    Pergerakan kord yang menggunakan kord triad diperkenalkan;
    Tanda masa, baluk, tanda nada      dan   baluk  dipopularkan  dan
    dipraktikkan dengan lebih sistematik;
    Bentuk berlainan diperkenalkan dan dipopularkan seperti opera,
    oratorio, cantata dan sonata;
    Tekstur polifoni banyak digunakan. Tetapi tekstur homofoni juga
    digunakan; dan
    Satu emosi dari permulaan lagu ke akhir lagu.
x  Genre vokal dan instrumental menjadi popular.

x  Bentuk dan genre muzik baru diperkenalkan dalam genre instrumental
  seperti sonata dan theme and variation.

x  Opera, Chamber Opera, Concerto Madrigal, Cantata dan Oratorio adalah
  antara genre vokal pada Zaman Barok.

x  Suite, Sonata, Theme and Variation, Concerto, Tocata dan Fugue adalah
  antara genre instrumental pada Zaman Barok.
               TOPIK 4  MUZIK APRESIASI: ZAMAN BAROK  W  71x  Komposer terkenal pada Zaman Barok adalah
    Claudio Monteverdi
    Henry Purcell
    Johann Pachelbel
    Antonio Vivaldi
    Johann Sebastian Bach
    George Frideric Handel
    Domenico Scarlatti
Basso Continuo               Opera
Canon                   Oratorio
Cantata                  Sekuan
Chamber Opera               Sonata
Concertato Madrigal            Suite
Contrapuntal                Terraced Dynamics
Figured Bass                Tocata
Fugue                   Theme and Variation
Harpsichord
Kamien, R. (1996). Music: An appreciation (7th Ed). New York: McGraw-Hill
  Companies, Inc.

Taylor, E. (1989). The AB guide to music theory. London: ABRSM

								
To top