Iklan dan maklumat jawatan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak tutup 31 Mei 2011 by vacancysarawak

VIEWS: 552 PAGES: 6

More Info
									   LEMBAGA SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR, SARAWAK
      (NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT BOARD, SARAWAK)

                IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak
dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh iklan ditutup bagi mengisi
kekosongan jawatan seperti berikut:


A.  1) Jawatan            :  PENOLONG    PEGAWAI   KAWALAN       ALAM
                      SEKITAR
                    :  (3 Kekosongan – Kuching dan Bintulu)

   2) Kumpulan Perkhidmatan     :  Sokongan

   3) Klasifikasi Perkhidmatan    :  Perkhidmatan Sains

   4) Jadual Gaji          :  Gred C27

                      P1T1  RM1,215.14   - P1T26   RM3,045.29
                      P2T1  RM1,284.72   - P2T26   RM3,242.02
                      P3T1  RM1,357.31   - P3T26   RM3,426.42

   5)  Syarat Lantikan

     Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

     a)  Diploma dalam bidang Kejuruteraan Awam, Perhutanan, Pertanian, Ukur Tanah
        atau yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
        tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan
        pada Gred C27: P1T6); ATAU

     b)  Diploma Mikrobilogi atau Kimia Industri yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
        institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
        dengannya. (Gaji permulaan pada Gred C27: P1T6)

     c)  Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
        Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
        Kerajaan.

   6)  Taraf Jawatan        :  Jawatan Berasaskan Caruman

   7)  Tempoh Percubaan       :  1 hingga 3 tahun
8)  Pengesahan Dalam     :  Calon-calon yang dilantik adalah layak disahkan
   dalam Perkhidmatan      perkhidmatan apabila telah:

                 i)  Memenuhi tempoh percubaan;
                 ii) Hadir dengan jayanya Kursus Induksi serta lulus
                    peperiksaan awam yang telah ditetapkan; dan
                 iii) Diperakukan oleh ketua perkhidmatan.

9)  Penetapan Gaji Permulaan :  Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 boleh
                 ditetapkan oleh Lembaga Sumber Asli dan Alam
                 Sekitar, Sarawak berasaskan kepada pengalaman
                 kerja berkaitan.

10) Pergerakan Gaji Tahunan  :  Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan
                 akan  ditetapkan   oleh  ketua  perkhidmatan
                 berdasarkan prestasi perkhidmatan.

11) Cara-cara Memohon

   a)  Permohonan hendaklah dibuat secara online sahaja dengan melayari laman
     web di alamat seperti berikut: www.nreb.gov.my

   b)  Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dengan jabatan Kerajaan, Badan-
     Badan Berkanun atau Pihak berkuasa Tempatan hendaklah membawa Surat
     Pengesah daripada Ketua Jabatan semasa menghadiri temuduga nanti.

12) Tarikh Tutup       :  31 Mei 2011

13) Perhatian

   Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
   Sekiranya anda tidak menerima sebarang maklumbalas selepas tempoh tiga bulan
   dari tarikh tutup permohonan maka permohonan anda adalah tidak berjaya.
   LEMBAGA SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR, SARAWAK
      (NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT BOARD, SARAWAK)

                IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak
dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh iklan ditutup bagi mengisi
kekosongan jawatan seperti berikut:


A.  1) Jawatan             :  PEMBANTU PENGUATKUASA
                    :  (1 Kekosongan – Kuching)

   2) Kumpulan Perkhidmatan      :  Sokongan

   3) Klasifikasi Perkhidmatan    :  Perkhidmatan dan Sokongan

   4) Jadual Gaji           :  Gred N17

                      P1T1  RM820.38 -   P1T22  RM2,151.35
                      P2T1  RM871.81 -   P2T22  RM2,272.50
                      P3T1  RM924.75 -   P3T22  RM2,397.95

   5)  Syarat Lantikan

     Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

     a)  i)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan; ATAU

        ii)  Bekas anggota Polis Di Raja Malaysia atau Angkatan Tentera Malaysia
           yang berpangkat Koperal ke atas dan telah disahkan dalam jawatan
           tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan boleh
           bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu dengan
           memuaskan ;

     b)  Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut :

        i)  Lelaki dan mempunyai ketinggian sekurang-kurangnya 1.57m tanpa
           bersepatu ;

        ii)  Berat badan sekurang-kurangnya 48 kg ;

        iii) Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan
          semasa menarik nafas 84 sm;
     iv) Lulus ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan
       dangan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;

     v)  Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan

     vi) Diakui sihat dan sesuai oleh Pegawai Perubatan kerajaan

   c)  Calon yang memiliki kelayakan di perenggan a) (i) atau (ii) di atas hendaklah
     Lulus Bahasa Malaysia/atau Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
     peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf denganya
     oleh Kerajaan.


6)  Taraf Jawatan        :  Jawatan Berasaskan Caruman

7)  Tempoh Percubaan      :  1 hingga 3 tahun

8)  Pengesahan Dalam      :  Calon-calon yang dilantik adalah layak disahkan
   dalam Perkhidmatan       perkhidmatan apabila telah:

                   i)  Memenuhi tempoh percubaan;
                   ii) Hadir dengan jayanya Kursus Induksi serta lulus
                     peperiksaan awam yang telah ditetapkan; dan
                   iii) Diperakukan oleh ketua perkhidmatan.

9)  Penetapan Gaji Permulaan :   Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 boleh
                   ditetapkan oleh Lembaga Sumber Asli dan Alam
                   Sekitar, Sarawak berasaskan kepada pengalaman
                   kerja berkaitan.

10) Pergerakan Gaji Tahunan   :  Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan
                   akan  ditetapkan   oleh  ketua  perkhidmatan
                   berdasarkan prestasi perkhidmatan.

11) Cara-cara Memohon

   a)  Permohonan hendaklah dibuat secara online sahaja dengan melayari laman
     web di alamat seperti berikut: www.nreb.gov.my

   b)  Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dengan jabatan Kerajaan, Badan-
     Badan Berkanun atau Pihak berkuasa Tempatan hendaklah membawa Surat
     Pengesah daripada Ketua Jabatan semasa menghadiri temuduga nanti.

12) Tarikh Tutup         :  31 Mei 2011

13) Perhatian

   Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
   Sekiranya anda tidak menerima sebarang maklumbalas selepas tempoh tiga bulan
   dari tarikh tutup permohonan maka permohonan anda adalah tidak berjaya.
   LEMBAGA SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR, SARAWAK
     (NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT BOARD, SARAWAK)

                IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia yang bermastautin di Sarawak
dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh iklan ditutup bagi mengisi
kekosongan jawatan seperti berikut:


  1) Jawatan            :  PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
                   :  (1 Kekosongan – Kuching)

  2) Kumpulan Perkhidmatan     :  Sokongan

  3) Klasifikasi Perkhidmatan    :  Perkhidmatan Kewangan

  4) Jadual Gaji          :  Gred W17

                     P1T1  RM821.89 -   P1T22  RM2,152.86
                     P2T1  RM873.32 -   P2T22  RM2,274.01
                     P3T1  RM926.26 -   P3T22  RM2,399.46

  5)  Syarat Lantikan

     Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

     a)  i)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
          oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek matematik pada peperiksaan
          tersebut;
          atau

       ii)  Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat
          Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
          dengannya oleh kerajaan.

          (Gaji permulaan ialah pada Gred W17: P1T2); atau

       iii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat
          Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
          oleh kerajaan.

          (Gaji Permulaan ialah pada Gred W17: P1T5); atau
     iv) Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan kira-kira yang
       diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau
       kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

        (Gaji permulaan ialah pada Gred W17:P1T9);

     dan

   b)  Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
     peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf
     dengannya oleh kerajaan.

6)  Taraf Jawatan        :  Jawatan Berasaskan Caruman

7)  Tempoh Percubaan      :  1 hingga 3 tahun

8)  Pengesahan Dalam      :  Calon-calon yang dilantik adalah layak disahkan
   dalam Perkhidmatan       perkhidmatan apabila telah:

                   i)  Memenuhi tempoh percubaan;
                   ii) Hadir dengan jayanya Kursus Induksi serta lulus
                     peperiksaan awam yang telah ditetapkan; dan
                   iii) Diperakukan oleh ketua perkhidmatan.

9)  Penetapan Gaji Permulaan :   Gaji permulaan yang lebih tinggi atas P1 boleh
                   ditetapkan oleh Lembaga Sumber Asli dan Alam
                   Sekitar, Sarawak berasaskan kepada pengalaman
                   kerja berkaitan.

10) Pergerakan Gaji Tahunan   :  Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan
                   akan  ditetapkan   oleh  ketua  perkhidmatan
                   berdasarkan prestasi perkhidmatan.

11) Cara-cara Memohon

   a)  Permohonan hendaklah dibuat secara online sahaja dengan melayari laman
     web di alamat seperti berikut: www.nreb.gov.my

   b)  Pemohon-pemohon yang sedang berkhidmat dengan jabatan Kerajaan, Badan-
     Badan Berkanun atau Pihak berkuasa Tempatan hendaklah membawa Surat
     Pengesah daripada Ketua Jabatan semasa menghadiri temuduga nanti.

12) Tarikh Tutup         :  31 Mei 2011

13) Perhatian

   Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
   Sekiranya anda tidak menerima sebarang maklumbalas selepas tempoh tiga bulan
   dari tarikh tutup permohonan maka permohonan anda adalah tidak berjaya.

								
To top