Spare Part Catalog Reservdelskatalog by gyvwpsjkko

VIEWS: 179 PAGES: 44

									Spare Part Catalog
Reservdelskatalog
   Koala P+
              Koala P+
            Spare Part Catalog
            Reservdelskatalog
Produced and published by Permobil AB, Sverige  Framtagen och utgiven av Permobil AB, Sverige
Edition no. 1, 2002-10              Utgåva 1, 2002-10
Order no. 201240-SV-0              Artikelnr: 201240-SV-0
PAB no: 1240:1                  PAB nr: 1240:1
Spare Part Catalog Koala P+                               Table of contents
 Contents                                  Page

 Table of Contents Eng. ...................................................4
 Catalog Organization.......................................................6
 Position List .....................................................................8
 Ordering.........................................................................10
 Item Number Codes/Order Sample ...............................12
 Chassis...................................................................14 - 15
 Driving unit and Brake release ...............................16 - 17
 Covers ....................................................................18 - 19
 Cable harness and Electronics ..............................20 - 21
 Seat elevator ..........................................................22 - 23
 Bumper...................................................................24 - 25
 Index Numerical Order .......................................... 26 - 30
 Index Alphabetical Order ENG .............................. 31 - 36
 Index Alphabetical Order SV ................................. 37 - 42
PAB 1240:1                             4                 0210
Reservdelskatalog Koala P+                                 Innehållsförteckning
               Innehåll                                  Sida

               Innehållsförteckning ........................................................5
               Katalogens uppbyggnad..................................................7
               Beskrivning positionslista ................................................9
               Beställningsförfarande ...................................................11
               Koder till artikelnumret/Beställningsexempel.................13
               Chassi ....................................................................14 - 15
               Drivpaket och bromsfrigöring .................................16 - 17
               Kåpor......................................................................18 - 19
               Kablage och Elektronik ..........................................20 - 21
               Sitslyft.....................................................................22 - 23
               Stötfångare.............................................................24 - 25
               Register nummerordning....................................... 26 - 30
               Register namnordning ENG .................................. 31 - 36
               Register namnordning SV ..................................... 37 - 42
PAB 1240:1                   5                                0210
Spare Part Catalog Koala P+                                  Catalog organization
The catalog is composed of three sections:
The first section, pages 6 - 12, describes the structure of the catalog and shows how to use the item numbers
when ordering spare parts. This section also contains a sample order.
The second section, pages 14 - 25 shows exploded diagrams and position lists.
The third section, pages 26 - 36 consists of two indexes; one with the parts in numerical order and the other is
alphabetized by part name.

Position List Description
The Position list consists of:

A=   Indicates the sparepart-group covered by the catalog.
B=   Indicates part of the sparepart-group and picture number.

C=   under C there are five columns:
1=   Position number
2=   Total number of given pos-no.
3=   Part number
4=   Name in English and Swedish
5=   RemarksMain Part
A main part does not have by any dots before the name.

Number
The number stated before a main part indicates the total number for the entire wheelchair.

Sub-part
A sub-part has from one to three dots before the name.
One dot before the name indicates that the part is included in the closest part above without a dot.
A part with two dots is included in the closest part above one dot.
A part with three dots is included in the closest part above two dots.

Number
The number stated before a sub-part refers to what is included in a main part. Even if there are three of a main part
the number of sub-parts refers to how many are included in one main part only.

Example 1:
Driving unit, pos 24, includes the following parts with one dot before the name, in other words pos. 25-30.

Example 2:
When a rim pos. 15 is ordered the number stated in the catalog is two. In other words there are two rims on the
chassis. But if you look at the sub-parts pos 16-18 the number is only half of what is required to equip the chair
with two complete rims. The numbers before the sub-parts refer to the number of details for one rim only.
PAB 1240:1                        6                           0210
Reservdelskatalog Koala P+                                Katalogens uppbyggnad
Katalogen är uppbyggd i tre delar:

Första delen, sid 7 - 13, beskriver hur katalogen är uppbyggd samt visar hur artikelnumret används vid beställning
av reservdel. I denna del finns även ett beställningsexempel.

Andra delen, sid 14 - 25, visar sprängskisser och positionslistor.

Tredje delen, sid 26 - 42, består av två register; ett i artikelnummerordning och ett i namnordning.

Beskrivning av positionslistor
Pos-listan består av:

A=   visar vilken reservdelsgrupp katalogen beskriver.
B=   visar vilken del av gruppen som avses samt bildnummer.

C=   under C finns fem kolumner:
1=   Positionsnummer
2=   Antal av aktuellt pos-nr.
3=   Detaljnummer
4=   Benämning på svenska och engelska
5=   Anmärkning (exempel)Huvudartikel
En huvudartikel har ingen markering (punkt) framför benämningen.

Antal
Det angivna antalet framför en huvudartikel är det sammanlagda antalet för hela produkten.

Underartikel
En underartikel har en till tre punkter framför benämningen.
En punkt framför benämningen markerar att artikeln ingår i närmsta artikel ovanför, utan punkt.
Artikel med två punkter ingår i närmsta artikel ovanför med en punkt.
Artikel med tre punkter ingår i närmsta artikel ovanför med två punkter.

Antal
Det angivna antalet framför en underartikel avser vad som ingår i en huvudartikel.
Även om det finns tre stycken av huvudartikeln, anger antalet underartiklar hur många som ingår i endast en
huvudartikel.

Ex 1:
I drivpaketet. Pos. 24, ingår de efterföljande poser som har en punkt före beteckningen, Alltså i pos 24 ingår
poserna 25 till 30.

Ex 2:
Beställs en fälg, pos. 15, så står det att antalet är två. Det finns med andra ord två stycken fälgar på denna stol.
Men om man tittar på antalet underartiklar pos 16-18 är antalet bara hälften av vad som behövs för att få stolen
komplett med två fälgar. Här avser antalet endast en av fälgarna.
PAB 1240:1                        7                          0210
Spare Part Catalog Koala P+                            Description position list
              A                                 B


Spare Part Catalog Koala P+                               Chassis - Picture                          C
    1    2   3        4                              5  Pos Pcs     Part    Description           Benämning          Remark
  no        no                                    Anmärkning
 01    1    308556    BRAKE RELEASE          BROMSFRIG
 02    1    308551    *BRACKET             *FÄSTE INKL. BÄLGRING
 03    1    305317    *WIRE HOLDER           *WIREHÅLLARE
 04    1    308554    *FAUCET BRAKE REL.        *LÅSTAPP
 05    1    308559    *RUBBER PROTECT BRAKE REL.    *BÄLG
 06    1    307073    *WIRE 910            *WIRE 910
 07    1    307074    *WIRE 305            *WIRE 305
 08    1    601922    *HANDLE GRIP BRAKE RELEASE    *DRAGHANDTAG
 09    1    600232    *NUT ISO 4032 M6 fzb       *MUTTER ISO 4032 M6 fzb
 10    2    601187    *SCREW ISO 7380 M4x10 fzb    *SKRUV ISO 7380 M4x10 fzb
 11    2    600544    *WASH ISO 7089 M4 fzb      *BRICKA ISO 7089 M4 fzb
 12    1    601204    CABLE TIE HOLDER TM2S8      BUNTBANDSFÄSTE TM2S8
 13    1    600137    CABLE TIE SST2S 4.6x172     BUNTBAND SST2S 4.6x172
 14    1    600171    SCREW ISO 7045 M4x8 fzb     SKRUV ISO 7045 M4x8 fzb
 15    2    309351    RIM 1.50-8" FRONT        FÄLG 1.50- 8" FRAM
 16    1    601410    *SCREW ISO 4017 M8x25 fzb ESL  *SKRUV ISO 4017 M8x25 fzb ESL
 17    1    601831    *WASH NORD-LOCK 8.6x16,6x2.6 fzb *BRICKA NORD-LOCK 8.6x16,6x2,6 fzb
 18    1    600771    *WASH SS 1466 TBRSB 8.4x26x5 fzb *BRICKA SS 1466 TBRSB 8.4x26x5 fzb
 19    2    602228    TIRE 2.50- 8" FRONT KOALA     DÄCK 2.50- 8" FRAM KOALA
 20    2    602229    TUBE 2.50- 8" FRONT KOALA     SLANG 2.50- 8" FRAM KOALA
 21    2    309052    *HUB SOCKET           *NAVKAPSEL
 22    6    602113    *SCREW ISO 4017 M8x20 fzb    *SKRUV ISO 4017 M8x20 fzb
 23    6    600239    *WASH ISO 7089 M8 fzb      *BRICKA ISO 7089 M8 fzb
 24    2    310273    DRIV MOTOR/GEAR 25.8:1      DRIVMOT/VÄX 25.8:1          Ex 1.
 25    1    600640    *KEY 4x4x20 GEAR         *KIL RK 4x4x20 VÄXEL
 26    1    601188    *KEY 3x3x16 BRAKE        *KIL RK 3x3x16 BROMS
 27    2    600188    *SCREW ISO 4762 M5x8 fzb     *SKRUV ISO 4762 M5x8 fzb
 28    1    307805    *PLAST PLUG BRAKE        *PLASTPL BROMS
 29    1    307804    *RUBBER PROTECT DRIV       *GUMMISKYDD MAGNETBROMS
 30    2    600271    *CIRCLIP DIN 471 Ø10       *SPÅRRING DIN 471 Ø10
 31    2    310257    BRAKE UNIT DRIV MOTOR      MAGNETBROMS DRIVMOTOR  Ex 2.
 32    1    307789    *BRAKE PLATE           *BROMSPLATTA
 33    1    602109    *O-RING EPDM           *O-RING EPDM
 34    3    602108    *SCREW ISO 7045 M4x35 fzb    *SKRUV ISO 7045 MRX-Z M4x35 fzb
 35    3    600544    *WASH DIN 127B 4.1 fzb      *BRICKA DIN 127B 4.1 fzb
PAB 1240:1                         8                       0210
Reservdelskatalog Koala P+                            Beskrivning positionlista
              A                                    B


Reservdelskatalog Koala P+                                  Chassi - bild 14                          C
    1    2   3        4                              5  Pos Pcs     Part    Description           Benämning           Remark
  no        no                                     Anmärkning

 01    1    308556    BRAKE RELEASE          BROMSFRIG
 02    1    308551    *BRACKET             *FÄSTE INKL. BÄLGRING
 03    1    305317    *WIRE HOLDER           *WIREHÅLLARE
 04    1    308554    *FAUCET BRAKE REL.        *LÅSTAPP
 05    1    308559    *RUBBER PROTECT BRAKE REL.    *BÄLG
 06    1    307073    *WIRE 910            *WIRE 910
 07    1    307074    *WIRE 305            *WIRE 305
 08    1    601922    *HANDLE GRIP BRAKE RELEASE    *DRAGHANDTAG
 09    1    600232    *NUT ISO 4032 M6 fzb       *MUTTER ISO 4032 M6 fzb
 10    2    601187    *SCREW ISO 7380 M4x10 fzb    *SKRUV ISO 7380 M4x10 fzb
 11    2    600544    *WASH ISO 7089 M4 fzb      *BRICKA ISO 7089 M4 fzb
 12    1    601204    CABLE TIE HOLDER TM2S8      BUNTBANDSFÄSTE TM2S8
 13    1    600137    CABLE TIE SST2S 4.6x172     BUNTBAND SST2S 4.6x172
 14    1    600171    SCREW ISO 7045 M4x8 fzb     SKRUV ISO 7045 M4x8 fzb
 15    2    309351    RIM 1.50-8" FRONT        FÄLG 1.50- 8" FRAM
 16    1    601410    *SCREW ISO 4017 M8x25 fzb ESL  *SKRUV ISO 4017 M8x25 fzb ESL
 17    1    601831    *WASH NORD-LOCK 8.6x16,6x2.6 fzb *BRICKA NORD-LOCK 8.6x16,6x2,6 fzb
 18    1    600771    *WASH SS 1466 TBRSB 8.4x26x5 fzb *BRICKA SS 1466 TBRSB 8.4x26x5 fzb
 19    2    602228    TIRE 2.50- 8" FRONT KOALA     DÄCK 2.50- 8" FRAM KOALA
 20    2    602229    TUBE 2.50- 8" FRONT KOALA     SLANG 2.50- 8" FRAM KOALA
 21    2    309052    *HUB SOCKET           *NAVKAPSEL
 22    6    602113    *SCREW ISO 4017 M8x20 fzb    *SKRUV ISO 4017 M8x20 fzb
 23    6    600239    *WASH ISO 7089 M8 fzb      *BRICKA ISO 7089 M8 fzb
 24    2    310273    DRIV MOTOR/GEAR 25.8:1      DRIVMOT/VÄX 25.8:1          Ex 1.
 25    1    600640    *KEY 4x4x20 GEAR         *KIL RK 4x4x20 VÄXEL
 26    1    601188    *KEY 3x3x16 BRAKE        *KIL RK 3x3x16 BROMS
 27    2    600188    *SCREW ISO 4762 M5x8 fzb     *SKRUV ISO 4762 M5x8 fzb
 28    1    307805    *PLAST PLUG BRAKE        *PLASTPL BROMS
 29    1    307804    *RUBBER PROTECT DRIV       *GUMMISKYDD MAGNETBROMS
 30    2    600271    *CIRCLIP DIN 471 Ø10       *SPÅRRING DIN 471 Ø10
 31    2    310257    BRAKE UNIT DRIV MOTOR      MAGNETBROMS DRIVMOTOR  Ex 2.
 32    1    307789    *BRAKE PLATE           *BROMSPLATTA
 33    1    602109    *O-RING EPDM           *O-RING EPDM
 34    3    602108    *SCREW ISO 7045 M4x35 fzb    *SKRUV ISO 7045 MRX-Z M4x35 fzb
 35    3    600544    *WASH DIN 127B 4.1 fzb      *BRICKA DIN 127B 4.1 fzb
PAB 1240:1                         9                       0210
Spare Part Catalog Koala P+                                             OrderingWhen placing an order the following information must always be provided:

•   Number
•   Wheelchair model
•   Wheelchair serial number (located on the frame)
•   Part name (as stated in the spare part catalog)
•   Part number
   (Part number instructions follow below.)Part Number
A part number consists of three parts:    1    =    Item number
                       2a    =    Color code plastic/paint
                       2b    =    Color code upholstery (upholstered parts)
                       3    =    Form
              309368-                    -       -
                     1             2a       2b      3
1.    The item number consits of six digits and is the part´s ”ID-number” and forms the body of the part number.

2a.    Code position 2a always states the color of a plastic or painted surface. The code for galvanized/untreated
     is also stated here. If the item is not upholstered the code position 2b is excluded from the part number.

2b.    When a part has padded details with upholstery in addition to plastic or painted surfaces the code position
     2b indicates the type of upholstery.

     Occasionally a part consists of plastic, painted surface(s) and upholstery. It is then assumed that the color
     is Anthracite grey (code 38). In such cases code position 2a refere to the plastic and code position 2b
     refers to the type of upholstery.

3.    The last digit refers to the form of the part; Right, Left or Neutral. It is also indicated here if the part is sold
     in packages. Please refer to the list of codes that follows.
PAB 1240:1                          10                             0210
Reservdelskatalog Koala P+                                    BeställningsförfarandeVid beställning av reservdelar skall följande alltid anges:

•   Antal
•   Rullstolsmodell
•   Rullstolens tillverkningsnummer (återfinns på ramen)
•   Artikelns benämning (använd samma som i reservdelskatalogen)
•   Artikelnummer
   (Hur du anger artikelnummer framgår nedan.)Artikelnummer
Artikelnumret består av tre delar:     1    =    Detaljnummer
                      2a    =    Färgkod plast/lack
                      2b    =    Färgkod klädsel (artikel med klädsel)
                      3    =    Utförande
              309368-                  -       -
                    1            2a      2b       3
1.    Detaljnumret som består av sex siffror, är artikelns ”ID-nummer” och bildar stommen i
     artikelnumret.

2a.   Kodplats 2a anger alltid färgen på plast eller lackad yta. Här anges också koden för
     förzinkad/obehandlad. Om detaljen inte har klädsel, utesluts kodplats 2b i artikelnumret.

2b.   När en artikel förutom plast eller lackad yta, även består av stoppade detaljer med
     klädsel, anger kodplats 2b typ av klädsel.

     Ibland händer det att en artikel består av både plast, lackad yta och klädsel.
     Då förutsätts att lacken är Antracitgrå (kod 38). I kodplats 2a anges i detta fall
     plasten och i kodplats 2b, typ av klädsel.

3.    Sista siffran anger artikelns utförande; Höger, vänster eller neutral.
     Här anges även om artikeln säljs i flerpack. Se lista över koder.
PAB 1240:1                         11                           0210
Spare Part Catalog Koala P+                                         Item number codes/Order samplePart Number Codes
Color Codes for Plastic and Painted Surfaces (2a)

00  Black               19    White Metallic (resembles silver)
02  Red                20    Black Metallic
03  Orange              28    Sparkling Grey
04  Yellow              29    White Metallic/Anthracite Grey
06  Blue               36    Dark Blue
08  Grey               38    Anthracite Grey
09  White               39    Carbon fibre silver
14  Carbon fibre gold         40    Black Structure varnish
16  Blue Metallic           99    Galvanized, untreated or when there is no dominant color.

Remark:
For more detailed information about a specific product, please contact Permobil.
Color Codes for Upholstery (2b)

80  Check            (Grey base white black grid)
90  Skai            (black imitation lether)Form Codes (3)

0   Neutral
1   Right
2   Left


Sample Order
This is how to order a ”Cover” :
Find pos. 7 and make a note of the item number. Your covers is painted red and so you want an red cover. Find
the color code for red in the list of color codes for plastic and painted surfaces. Find the form code for neutral
model in the list of form cods.

The part number is as follows:           307811-02-0

                                     Pos Pcs  Part   Description         Benämning
                             10       no.    number
                                11


    15
                  1                 12
                                      1  1  307809  BATTERY BOX LID MONT     BATTERILÅDSLOCK
                 2-6
                                      2  2  600445  *SCREW ISO 7045 M4x20 fzb  *SKRUV ISO 7045 M4x20 fzb
             9                         3  4  600225  *LOCK NUT ISO 7040 M4 fzb  *LÅSMUTTER ISO 7040 M4 fzb
        8                             4  2  307812  *SAFETY COVER R/L      *KLÄMKÅPA H/V
                                      5  2  602115  *SCREW ISO 7045 M4x12 fzb  *SKRUV ISO 7045 M4x12 fzb
                       7
                                      6  4  602133  *DUMMY RIVET AL-S 4.0x12.7  *BLINDNIT AL-STÅL 4.0x12.7
                     8 - 13              7  1  307811  COVER FRONT/REAR       KÅPA FRAM/BAK
                                      8  1  308020  *COV RUB SHEET CHARG SOCK  *SKYDD GUMMIDUK
                                  13   9  1  307956  *DECAL WARNING EL INTAKE   *DEKAL VARNING
                                     10  1  307958  *DECAL "KOALA"        *DEKAL "KOALA"
                                     11  1  306200  *EMBLEM "PERMOBIL"      *EMBLEM "PERMOBIL"
                                     12  1  307955  *DECAL BRAKE REL       *DEKAL BROMSFRIGÖRING
                                     13  1  307967  *DECAL STRIPE COVER     *DEKAL STRIPE KÅPA
               14
                                     14  2  308093  *COVER BRACK PLATE      *KÅPHÅLLARPLÅT
                                     15  2  602739  RATT WN4662-20 M5x16     RATT WN4662-20 M5x16
          16
                                     16  6  601625  SCREW MRX-SEMS M5x12 fzb   SKRUV MRX-SEMS M5x12 fzb

PAB 1240:1                                     12                             0210
Reservdelskatalog Koala P+                                 Koder till artikelnummret/BeställningsexempelKoder till artikelnumret
Färgkoder plast och lackade ytor (2a)

00  Svart              19    Vitmetallic (liknande silver)
02  Röd               20    Svartmetallic
03  Orange              28    Gråmetallic
04  Gul               29    Silver/antracitgrå
06  Blå               36    Mörkblå
08  Grå               38    Antracitgrå
09  Vit               39    Kolfiber silver
14  Kolfiber guld          40    Svart strukturlack
16  Blåmetallic           99    Förzinkad, obehandlad eller om ingen dominant färg finns.

Anm:
För mer exakt information om vad som gäller för respektive produkt, kontakta Permobil AB.
Färgkoder klädsel (2b)

80  Check           (grå bas med svart rutsystem)
90  Skai            (svart syntetläder)Koder utförande (3)

0   Neutral
1   Höger
2   Vänster


Beställningsexempel
Så här beställer Du en ”Kåpa” :
Leta fram pos. 7 och anteckna detaljnumret. Dina kåpor är röda, alltså vill du ha en röd kåpa. Sök i
färgkodstabellen för plaster och lackade ytor efter färgkoden för rött. Kontrollera vilken kod neutralt utförande har i
utförande tabellen.

Artikelnumret kommer då att se ut enligt följande:              307811-02-0
                                     Pos Pcs  Part   Description         Benämning
                             10       no.    number
                               11


    15
                 1                 12  1  1  307809  BATTERY BOX LID MONT     BATTERILÅDSLOCK
                 2-6
                                     2  2  600445  *SCREW ISO 7045 M4x20 fzb  *SKRUV ISO 7045 M4x20 fzb
            9                         3  4  600225  *LOCK NUT ISO 7040 M4 fzb  *LÅSMUTTER ISO 7040 M4 fzb
        8                             4  2  307812  *SAFETY COVER R/L      *KLÄMKÅPA H/V
                                     5  2  602115  *SCREW ISO 7045 M4x12 fzb  *SKRUV ISO 7045 M4x12 fzb
                                     6  4  602133  *DUMMY RIVET AL-S 4.0x12.7  *BLINDNIT AL-STÅL 4.0x12.7
                      7
                    8 - 13              7  1  307811  COVER FRONT/REAR       KÅPA FRAM/BAK
                                     8  1  308020  *COV RUB SHEET CHARG SOCK  *SKYDD GUMMIDUK
                                  13   9  1  307956  *DECAL WARNING EL INTAKE   *DEKAL VARNING
                                     10  1  307958  *DECAL "KOALA"        *DEKAL "KOALA"
                                     11  1  306200  *EMBLEM "PERMOBIL"      *EMBLEM "PERMOBIL"
                                     12  1  307955  *DECAL BRAKE REL       *DEKAL BROMSFRIGÖRING
                                     13  1  307967  *DECAL STRIPE COVER     *DEKAL STRIPE KÅPA
                                     14  2  308093  *COVER BRACK PLATE      *KÅPHÅLLARPLÅT
              14
                                     15  2  602739  RATT WN4662-20 M5x16     RATT WN4662-20 M5x16
          16
                                     16  6  601625  SCREW MRX-SEMS M5x12 fzb   SKRUV MRX-SEMS M5x12 fzb


PAB 1240:1                                     13                            0210
Spare Part Catalog Koala P+                          Chassis - Picture 14
Reservdelskatalog Koala P+                            Chassi - Bild 14                          22
       17        18

                            23
                                                  24                                                  30


                                                  31


  19


                                                25                                                32
  20

  33


                                                26
                                                27

  29
                                     21

                               2

                               3
  28                 14
                               4

                               5

               16               13
                                                1
                               5               2 - 14
               15


                                 6

                   12             7
                  13 - 14              9       8
                                           9


                                         9
                                           10
                                             11


                                                2
PAB 1240:1                  14                            0210
Spare Part Catalog Koala P+                          Chassis - Picture 14
Reservdelskatalog Koala P+                            Chassi - Bild 14

Pos Pcs  Part    Description           Benämning            Remark
no.    number                                   Anmärkning
1  1  307772   REAR WHEEL SUSPENSION      BAKHJULSUPPHÄNGNING
2  4  301146   *PLAST PLUG REAR WHEEL      *PLASTPL HJUL
3  2  602124   *SCREW ISO 4017 M8x16 fzb ESL  *SKRUV ISO 4017 M8x16 fzb ESL
4  2  305390   *WASH 8.5x23x3 fzb        *BRICKA 8.5x23x3 fzb
5  4  600752   *BALL BEAR 6002-2RS1       *KULLAGER 6002-2RS1
6  2  307390   *WHEEL FORK REAR R/L       *HJULGAFFEL BAK H/V
7  2  601184   *SPACER DIN 988 15x21x0.5    *BRICKA DIN 988 15x21x0.5
8  2  307188   *WHEEL 200x50 REAR V.2      *HJUL 200x50 BAK V.2/a
9  2  600752   **BALL BEAR 6002-2RS1      **KULLAGER 6002-2RS1
10  2  900018   *LOCK WASH SKF MB1        *LÅSBRICKA SKF MB1
11  2  900019   *HUB NUT SKF KM1         *AXELMUTTER SKF KM1
12  1  307784   *SWING ARM            *SVÄNGARM
13  4  600751   **CIRCLIP DIN 472 Ø32      **SPÅRRING DIN 472 Ø32
14  1  602132   **SLIDE BEAR 182015 A      **GLIDLAGER 182015 A
15  1  602124   SCREW ISO 4017 M8x16 fzb ESL   SKRUV ISO 4017 M8x16 fzb ESL
16  1  305390   WASH 8.5x23x3 fzb        BRICKA 8.5x23x3 fzb
17  1  307808   STOP BATTERY           BATTERISTOPP
18  1  309956   BRACK PLATE ELECTRON/FUSE    FÄSTPLÅT ELEKTRONIK/SÄKR.
19  2  602145   PLAST PLUG GL 13         PLASTPL GL 13
20  2  602146   PLAST PLUG GL 30         PLASTPL GL 30
21  2  602736   REFLECTOR SIDE          REFLEX SIDA
22  4  601161   SCREW ISO 4017 M5x10 fzb     SKRUV ISO 4017 M5x10 fzb
23  4  600237   WASH ISO 7089 M5 fzb       BRICKA ISO 7089 M5 fzb
24  1  309954   BRACKET PLATE SLS+KOP      FÄSTPLÅT SLS+KOP
25  1  307814   GUARD STRIP FRAME        SKYDDSLIST RAM
26  2  602079   REFLECTOR REAR V.2        REFLEX BAK V.2
27  2  307653   BRACKET REFLECTOR REAR      REFLEXFÄSTE BAK
28  2  307816   REFLECTOR FRONT         REFLEX FRAM
29  1  307572   FRAME              RAM
30  4  600238   WASH ISO 7089 M6 fzb       BRICKA ISO 7089 M6 fzb
31  2  600277   LOCK NUT ISO 7040 M6       LÅSMUTTER ISO 7040 M6
32  1  309018   DECAL MANUFACT. NO CHASSIE    TILLV.NUMMERDEKAL
33  1  309970   DECAL SETTINGS P+        DEKAL INSTÄLLN.VÄRDEN
PAB 1240:1                    15                      0210
Spare Part Catalog Koala P+                                 Driving unit and brake release - Picture 16
Reservdelskatalog Koala P+                                   Drivpaket och bromsfrigöring - Bild 16


                          1
                         2 - 12                          2    5  11 10


                                                  8
                7
                                               4
                                            3
                  13                     9
                    14

                                                      28

           12                                          34

                                                    35

                                                 31
        26   6
 27                                             32 - 33

                                          33
                                     32
                                30
  24                           29
 25 - 30                25
  23
      22
            15
           16 - 18
                       20
                                                         18
                                                           17
                                            19
                                                              16
                                                                21
PAB 1240:1                              16                               0210
Spare Part Catalog Koala P+                Driving unit and brake release - Picture 16
Reservdelskatalog Koala P+                  Drivpaket och bromsfrigöring - Bild 16

Pos Pcs  Part    Description           Benämning             Remark
no.    number                                    Anmärkning
1  1  308556   BRAKE RELEASE          BROMSFRIG
2  1  308551   *BRACKET             *FÄSTE INKL. BÄLGRING
3  1  305317   *WIRE HOLDER UPPER        *WIREFÄSTE ÖVRE
4  1  308554   *FAUCET BRAKE REL.        *LÅSTAPP
5  1  308559   *RUBBER PROTECT BRAKE REL.    *BÄLG
6  1  307073   *WIRE 910            *WIRE 910
7  1  307074   *WIRE 305            *WIRE 305
8  1  601922   *HANDLE GRIP BRAKE RELEASE    *DRAGHANDTAG           ELESA 32426
9  1  600232   *NUT ISO 4032 M6 fzb       *MUTTER ISO 4032 M6 fzb
10  2  601187   *SCREW ISO 7380 M4x10 fzb    *SKRUV ISO 7380 M4x10 fzb
11  2  600544   *WASH ISO 7089 M4 fzb      *BRICKA ISO 7089 M4 fzb
12  1  601204   CABLE TIE HOLDER TM2S8      BUNTBANDSFÄSTE TM2S8
13  1  600137   CABLE TIE SST2S 4.6x172     BUNTBAND SST2S 4.6x172
14  1  600171   SCREW ISO 7045 M4x8 fzb     SKRUV ISO 7045 M4x8 fzb
15  2  309351   RIM 1.50-8" FRONT        FÄLG 1.50- 8" FRAM
16  1  601410   *SCREW ISO 4017 M8x25 fzb ESL  *SKRUV ISO 4017 M8x25 fzb ESL
17  1  601831   *WASH NORD-LOCK 8.6x16,6x2.6 fzb *BRICKA NORD-LOCK 8.6x16,6x2,6 fzb
18  1  600771   *WASH SS 1466 TBRSB 8.4x26x5 fzb *BRICKA SS 1466 TBRSB 8.4x26x5 fzb
19  2  602228   TIRE 2.50- 8" FRONT KOALA     DÄCK 2.50- 8" FRAM KOALA
20  2  602229   TUBE 2.50- 8" FRONT KOALA     SLANG 2.50- 8" FRAM KOALA
21  2  309052   *HUB SOCKET           *NAVKAPSEL
22  6  602113   *SCREW ISO 4017 M8x20 fzb    *SKRUV ISO 4017 M8x20 fzb
23  6  600239   *WASH ISO 7089 M8 fzb      *BRICKA ISO 7089 M8 fzb
24  2  310273   DRIV MOTOR/GEAR 25.8:1      DRIVMOT/VÄX 25.8:1
25  1  600640   *KEY 4x4x20 GEAR         *KIL RK 4x4x20 VÄXEL
26  1  601188   *KEY 3x3x16 BRAKE        *KIL RK 3x3x16 BROMS
27  2  600188   *SCREW ISO 4762 M5x8 fzb     *SKRUV ISO 4762 M5x8 fzb
28  1  307805   *PLAST PLUG BRAKE        *PLASTPL BROMS
29  1  307804   *RUBBER PROTECT DRIV       *GUMMISKYDD MAGNETBROMS
30  2  600271   *CIRCLIP DIN 471 Ø10       *SPÅRRING DIN 471 Ø10
31  2  310257   MAGN. W.LOCK DRIVE UNIT V.2   MAGNETBROMS DRIVPAKET V.2
32  1  307789   *BRAKE PLATE           *BROMSPLATTA
33  1  602109   *O-RING EPDM           *O-RING EPDM
34  3  602108   *SCREW ISO 7045 M4x35 fzb    *SKRUV ISO 7045 MRX-Z M4x35 fzb
35  3  600544   *WASH DIN 127B 4.1 fzb      *BRICKA DIN 127B 4.1 fzb
PAB 1240:1                    17                       0210
Spare Part Catalog Koala P+                           Covers - Picture 18
Reservdelskatalog Koala P+                             Kåpor - Bild 18                                      5

                               4


                      2
                                    3                                    6
                                         10
                                             11
                           1                     12
        15                  2-6                    9
               8
                                  7
                                 8 - 13
                                               13
                        14


                 16
PAB 1240:1                        18                  0210
Spare Part Catalog Koala P+                          Covers - Picture 18
Reservdelskatalog Koala P+                            Kåpor - Bild 18

Pos Pcs  Part    Description           Benämning           Remark
no.    number                                   Anmärkning
 1  1  307809   BATTERY BOX LID MONT       BATTERILÅDSLOCK        CABLE INCL.
 2  2  600445   *SCREW ISO 7045 M4x20 fzb    *SKRUV ISO 7045 M4x20 fzb
 3  4  600225   *LOCK NUT ISO 7040 M4 fzb    *LÅSMUTTER ISO 7040 M4 fzb
 4  2  307812   *SAFETY COVER R/L        *KLÄMKÅPA H/V
 5  2  602115   *SCREW ISO 7045 M4x12 fzb    *SKRUV ISO 7045 M4x12 fzb
 6  4  602133   *DUMMY RIVET AL-S 4.0x12.7    *BLINDNIT AL-STÅL 4.0x12.7
 7  1  307811   COVER FRONT/REAR         KÅPA FRAM/BAK
 8  1  308020   *COV RUB SHEET CHARG SOCK    *SKYDD GUMMIDUK
 9  1  307956   *DECAL WARNING EL INTAKE     *DEKAL VARNING
10  1  307958   *DECAL "KOALA"          *DEKAL "KOALA"
11  1  306200   *EMBLEM "PERMOBIL"        *EMBLEM "PERMOBIL"
12  1  307955   *DECAL BRAKE REL         *DEKAL BROMSFRIGÖRING
13  1  307967   *DECAL STRIPE COVER       *DEKAL STRIPE KÅPA
14  2  308093   *COVER BRACK PLATE        *KÅPHÅLLARPLÅT
15  2  602739   RATT WN4662-20 M5x16       RATT WN4662-20 M5x16
16  6  601625   SCREW MRX-SEMS M5x12 fzb     SKRUV MRX-SEMS M5x12 fzb
PAB 1240:1                    19                     0210
Spare Part Catalog Koala P+                  Cable harness and Electronic - Picture 20
Reservdelskatalog Koala P+                       Kablage och Elektronik - Bild 20
        17
                                                   19
                                                 7

   1
                  2
                                                 6
                                                 7
                    25       5  4                                                    24

                    11
                                             21      23

   1                               18
                                                    22
                      10
               3

               9                         20
                                       21 - 24
                                8
                               9 - 11

         13


                                             14
                                            15 - 16


                                     15


                                        16               12
PAB 1240:1                    20                          0210
Spare Part Catalog Koala P+                Cable harness and Electronic - Picture 20
Reservdelskatalog Koala P+                    Kablage och Elektronik - Bild 20

Pos Pcs  Part    Description           Benämning            Remark
no.    number                                   Anmärkning
 1  1  309391   CONTROL PANEL P+        M.PANEL P+
 2  1  309392   CABLE UPPER           KABL ÖVRE
 3  2  602192   SCREW ISO 7046 M3x6 fzb     SKRUV ISO 7046 M3x6 fzb
 4  1  309393   ELECTRONICS P+         ELEKTRONIK P+
 5  1  602386   FUSE AUTOM.NC 100H 1PB 63A   SÄKR.AUTOM.NC 100H 1PB 63A
 6  1  307813   ACTU SEAT LIFT         S.DON SITSLYFT
 7  1  307897   *CABLE             *KABLAGE
 8  1  309394   CABLE LOWER           KABL NEDRE
 9  1  305556   *CHARGER SOCKET 3-PIN V.2    *LADDHYLSA 3-POL V.2
10  1  601198   *FUSE HOLDER          *SÄKRINGSHÅLLARE
11  1  601089   *FUSE PLUG 15 A         *SÄKRING STICK 15 A
12  2  600106   POLE SHOE+ 8082 GYCOM.AUTOM.  POLSK.SK.+ 8082 GYCOM.AUTOM.
13  2  600107   POLE SHOE- 8082 GYCOM.AUTOM.  POLSK.SK.- 8082 GYCOM.AUTOM.
14  1  307120   CABLE              KABL.BRYTARE BROMSFRIG.
15  2  602192   SCREW MFX-Z 3x6 fzb       SKRUV MFX-H M2,3x14 fzb
16  2  600594   NUT M6M M2,3 fzb        MUTTER M6M M2,3 fzb
17  1  308802   NYCKEL PILOT          KEY PILOT
18  1  309972   CABLE LOW SPEED         KABL. HALVFART
19  1  305963   CABLE              KABL.SATS KN.LÅDA V.2
20  1  309971   ELEKTRONIKENHET SLS+      ELEKTRONIKENHET SLS+
21  1  309082   *CABLE JUMPER          *KABL ÖVERKOPPL.
22  1  601850   *CABLE TIE SST1M-M0       *BUNTBAND SST1M-M0
23  1  309082   *CABLE SLS+/          *KABL SLS+/STR.GR.KORT
24  1  309966   *CABLE SITSL./         *KABL SITSL./STR.GR.KORT
25  2  600767   SCREW ISO 4762 M5x35 fzb    SKRUV ISO 4762 M5x35 fzb
PAB 1240:1                   21                      0210
Spare Part Catalog Koala P+                                                  Seat elevator - Picture 22
Reservdelskatalog Koala P+                                                       Sitslyft - Bild 22
                                                        1
                                                             2
          4

                 5
                                                                    3

                         6

                                8


                 43
                    42
                        41                           7
                                                    8

                                                      9
                                                           10

  38                                                               12
                              40
                                  37                                   5
  37
                                     39                                    4

  36


  35
                                     14
                                                               13
                                15                         11
                                                                      23
                           16                            12 - 19
                   11
              46                                                       24
                                                        22
         17                                     21
                                                                            45
                                 19        20


                      18

                                            25
                                     23

  12
    34
       31                                                                44
                                                                        45
                         29                        45
                         31
                            28
                      30
                      31                 27
       33    32
                                             26
PAB 1240:1                                          22                               0210
Spare Part Catalog Koala P+                        Seat elevator - Picture 22
Reservdelskatalog Koala P+                             Sitslyft - Bild 22

Pos Pcs  Part    Description           Benämning            Remark
no.    number                                    Anmärkning
 1  1  600227   LOCK NUT ISO 7040 M6 fzb     LÅSMUTTER ISO 7040 M6 fzb
 2  1  601364   WASH SS 71 6.4x14x1.5 fzb    BRICKA SS 71 6.4x14x1.5 fzb
 3  1  601886   FITTING BOLT ISO 7379 8x20 M6  SKRUV PASSBULT ISO 7379 8x20 M6
 4  4  602124   SCREW ISO 4017 M8x16 ESL fzb   SKRUV ISO 4017 M8x16 fzb ESL
 5  4  602112   WASH NB 8x25x1.5 fzb       BRICKA NB 8x25x1.5 fzb
 6  1  307381   SHAFT REAR TIE BAR        AXEL BAKRE
 7  1  307806   TIE BAR UPPER          PARALLELLSTAG ÖVRE
 8  2  602240   *SLIDE BEARING 161825 A     *GLIDLAGER 161825 A
 9  2  307389   SHAFT REAR PARALLEL TUBE     AXEL BAKRE PARALLELLRÖR
10  1  307990   CATCH SEAT LIFT         SPÄRR SITSLYFT
11  2  307480   ADJ PARALLEL TUBE R/L      JUSTERBART PARAL.RÖR H/V     Alt. pos 44
12  4  602123   *SLIDE BEAR 161815 A       *GLIDLAGER 161815 A
13  1  602119   *EXPANDER PIN ISO 8750 8x20   *RÖRPINNE ISO 8750 PRYM 8x20
14  1  602128   *GAS SUSPENSION SEAT ELEV    *GASFJÄDER SITSLYFT
15  1  600189   *SCREW ISO 4762 M5x10 fzb    *SKRUV ISO 4762 M5x10 fzb
16  1  307472   *BRACKET GAS SUSPENSION     *GASFJÄDERFÄSTE
17  1  307494   *ADJ HANDLE M6x47        *LÅSSPAK M6x47
18  1  600227   *LOCK NUT ISO 7040 M6 fzb    *LÅSMUTTER ISO 7040 M6 fzb
19  1  602120   *EXPANDER PIN PRYM 8x18     *RÖRPINNE PRYM 8x18
20  1  307518   FREE SETTING TAP         FRIGÖRNINGSTAPP
21  1  600233   NUT ISO 4032 M8 fzb       MUTTER ISO 4032 M8 fzb
22  1  602084   FORK LINK M8x16 S        GAFFELLÄNK M8x16 S
23  2  602142   SCREW ISO 7045 M5x8 fzb     SKRUV ISO 7045 M5x8 fzb
24  1  308030   CABLE GALVANIC JUNCTION     KABLAGE GALVANISK FÖRB.
25  rq  601850   CABLE TIE SST1.5I 3.4x137    BUNTBAND SST1.5I 3.4x137
26  2  602121   CIRCLIP DIN 471 Ø16       SPÅRRING DIN 471 Ø16
27  1  307385   SHAFT FRONT PARALLEL       AXEL FRÄMRE
28  2  600222   SCREW ISO 4017 M6x20 fzb     SKRUV ISO 4017 M6x 20 fzb
29  2  302345   BUSHING LEGREST C        BUSSNING BENSTÖD C
30  1  307470   SEAT BRACKET SEAT LIFT      SITSFÄSTE SITSLYFT
31  4  602240   *SLIDE BEARING 161825 A     *GLIDLAGER 161825 A
32  1  602125   ADJ SCREW LOCKABLE AK8      INSTÄLLN.BULT LÅSBAR AK8
33  1  307519   FREE SETTING BLOCK        FRIGÖRNINGSFÄSTE
34  1  307383   SHAFT FRONT TIE BAR       AXEL FRÄMRE
35  2  600886   RUBBER BLOCK SEAT ELEV      GUMMIKUDDE ANSLAG
36  2  307491   REINFORCEMENT TIE BAR      FÖRST.STYCKE
37  3  600239   WASH ISO 7089 8.4x16x1.6 fzb   BRICKA ISO 7089 8.4x16x1.6 fzb
38  2  602117   SCREW ISO 4014 M8x35 fzb     SKRUV ISO 4014 M8x35 fzb
39  1  602118   SCREW ISO 4014 M8x45 fzb     SKRUV ISO 4014 M8x45 fzb
40  1  307394   ACTU SLEEVE FRONT        S.DONSHYLSA FRÄMRE
41  1  305390   WASH 8.5x23x3 fzb        BRICKA 8.5x23x3 fzb
42  1  600228   LOCK NUT ISO 7040 M8 fzb     LÅSMUTTER ISO 7040 M8 fzb
43  1  602173   SCREW ISO 4014 M8x30 fzb     SKRUV ISO 4014 M8x30 fzb
44  2  307485   PARALLEL TUBE UPPER       PARALLELLRÖR ÖVRE        Alt. pos 11
45  4  602123   *SLIDE BEAR 161815 A       *GLIDLAGER 161815 A
46  2  308077   STICKER WARNING GAS SUSPEN.   DEKAL VARNING GASFJÄDER
PAB 1240:1                    23                       0210
Spare Part Catalog Koala P+                     Bumper - Picture 24
Reservdelskatalog Koala P+                     Stötfångare - Bild 24
   8
                             7                 6
                   3
                     4
               5


                               1
                               2-8
                          2
                          3-4
PAB 1240:1                  24                  0210
Spare Part Catalog Koala P+                           Bumper - Picture 24
Reservdelskatalog Koala P+                           Stötfångare - Bild 24

Pos Pcs  Part    Description            Benämning            Remark
no.    number                                    Anmärkning
 1  1  307666   BUMPER FRONT           STÖTF FRAM
 2  1  308059   *BUMPER FRONT TUBE KIT      *STÖTF FRAM SLANGSATS
 3  2  602302   **SCREW ISO 7045 M5x16 fzb    **SKRUV ISO 7045 M5x16 fzb
 4  2  601059   **WASH DIN 9121B 5.3x15x1.6 fzb  **BRICKA DIN 9121B 5.3x15x1.6 fzb
 5  2  602303   *STAR HANDLE CT.47630P M6x25   *LÅSRATT CT.47630P M6x25
 6  2  601364   *WASH SS 71 6.4x14x1.5 fzb    *BRICKA SS 71 6.4x14x1.5 fzb
 7  2  600227   *LOCK NUT ISO 7040 M6 fzb     *LÅSMUTTER ISO 7040 M6 fzb
 8  2  307816   *REFLECTOR FRONT         *REFLEX FRAM
PAB 1240:1                   25                       0210
       Inex Numerical Order
       Register Nummerordning
PAB 1240:1       26       0210
Spare Part Catalog by Number Koala P+/Reservdelskatalog i Nummerordning Koala P+

Pic  Pos Pcs Part    Description          Benämning         Remark
    no.   no                                  Anmärkning
14   2   4  301146  PLAST PLUG REAR WHEEL     PLASTPL HJUL
22  29   2  302345  BUSHING LEGREST C       BUSSNING BENSTÖD C
16   3   1  305317  WIRE HOLDER UPPER       WIREFÄSTE ÖVRE
14   4   2  305390  WASH 8.5x23x3 fzb       BRICKA 8.5x23x3 fzb
14  16   1  305390  WASH 8.5x23x3 fzb       BRICKA 8.5x23x3 fzb
22  41   1  305390  WASH 8.5x23x3 fzb       BRICKA 8.5x23x3 fzb
20   9   1  305556  CHARGER SOCKET 3-PIN V.2    LADDHYLSA 3-POL V.2
20  19   1  305963  CABLE             KABL.SATS KN.LÅDA V.2
18  11   1  306200  EMBLEM "PERMOBIL"       EMBLEM "PERMOBIL"
16   6   1  307073  WIRE 910            WIRE 910
16   7   1  307074  WIRE 305            WIRE 305
20  14   1  307120  CABLE             KABL.BRYTARE BROMSFRIG.
14   8   2  307188  WHEEL 200x50 REAR V.2     HJUL 200x50 BAK V.2/a
22   6   1  307381  SHAFT REAR TIE BAR       AXEL BAKRE
22  34   1  307383  SHAFT FRONT TIE BAR      AXEL FRÄMRE
22  27   1  307385  SHAFT FRONT PARALLEL      AXEL FRÄMRE
22   9   2  307389  SHAFT REAR PARALLEL TUBE    AXEL BAKRE PARALLELLRÖR
14   6   2  307390  WHEEL FORK REAR R/L      HJULGAFFEL BAK H/V
22  40   1  307394  ACTU SLEEVE FRONT       S.DONSHYLSA FRÄMRE
22  30   1  307470  SEAT BRACKET SEAT LIFT     SITSFÄSTE SITSLYFT
22  16   1  307472  BRACKET GAS SUSPENSION     GASFJÄDERFÄSTE
22  11   2  307480  ADJ PARALLEL TUBE R/L     JUSTERBART PARAL.RÖR H/V  Alt. pos 44
22  44   2  307485  PARALLEL TUBE UPPER      PARALLELLRÖR ÖVRE     Alt. pos 11
22  36   2  307491  REINFORCEMENT TIE BAR     FÖRST.STYCKE
22  17   1  307494  ADJ HANDLE M6x47        LÅSSPAK M6x47
22  20   1  307518  FREE SETTING TAP        FRIGÖRNINGSTAPP
22  33   1  307519  FREE SETTING BLOCK       FRIGÖRNINGSFÄSTE
14  29   1  307572  FRAME             RAM
14  27   2  307653  BRACKET REFLECTOR REAR     REFLEXFÄSTE BAK
24   1   1  307666  BUMPER FRONT          STÖTF FRAM
14   1   1  307772  REAR WHEEL SUSPENSION     BAKHJULSUPPHÄNGNING
14  12   1  307784  SWING ARM           SVÄNGARM
16  32   1  307789  BRAKE PLATE          BROMSPLATTA
16  29   1  307804  RUBBER PROTECT DRIV      GUMMISKYDD MAGNETBROMS
16  28   1  307805  PLAST PLUG BRAKE        PLASTPL BROMS
22   7   1  307806  TIE BAR UPPER         PARALLELLSTAG ÖVRE
14  17   1  307808  STOP BATTERY          BATTERISTOPP
18   1   1  307809  BATTERY BOX LID MONT      BATTERILÅDSLOCK      Cable Inc.
18   7   1  307811  COVER FRONT/REAR        KÅPA FRAM/BAK
18   4   2  307812  SAFETY COVER R/L        KLÄMKÅPA H/V
20   6   1  307813  ACTU SEAT LIFT         S.DON SITSLYFT
14  25   1  307814  GUARD STRIP FRAME       SKYDDSLIST RAM
14  28   2  307816  REFLECTOR FRONT        REFLEX FRAM
24   8   2  307816  REFLECTOR FRONT        REFLEX FRAM
20   7   1  307897  CABLE             KABLAGE
18  12   1  307955  STICKER BRAKE REL       DEKAL BROMSFRIGÖRING
18   9   1  307956  STICKER WARNING EL INTAKE   DEKAL VARNING
18  10   1  307958  STICKER "KOALA"        DEKAL "KOALA"
18  13   1  307967  STICKER STRIPE COVER      DEKAL STRIPE KÅPA
22  10   1  307990  CATCH SEAT LIFT        SPÄRR SITSLYFT
18   8   1  308020  COV RUB SHEET CHARG SOCK    SKYDD GUMMIDUK
22  24   1  308030  CABLE GALVANIC JUNCTION    KABLAGE GALVANISK FÖRB.
PAB 1240:1                    27                    0210
Spare Part Catalog by Number Koala P+/Reservdelskatalog i Nummerordning Koala P+

Pic  Pos Pcs Part    Description          Benämning            Remark
    no.   no                                     Anmärkning
24   2   1  308059  BUMPER FRONT TUBE KIT     STÖTF FRAM SLANGSATS
22  46   2  308077  STICKER WARNING GAS SUSPENS.  DEKAL VARNING GASFJÄDER
18  14   2  308093  COVER BRACK PLATE       KÅPHÅLLARPLÅT
16   2   1  308551  BRACKET            FÄSTE INKL. BÄLGRING
16   4   1  308554  FAUCET BRAKE REL.       LÅSTAPP
16   1   1  308556  BRAKE RELEASE         BROMSFRIG
16   5   1  308559  RUBBER PROTECT BRAKE REL.   BÄLG
20  17   1  308802  NYCKEL PILOT          KEY PILOT
14  32   1  309018  STICKER MANUFACT. NO CHASSIE  TILLV.NUMMERDEKAL
16  21   2  309052  HUB SOCKET           NAVKAPSEL
20  21   1  309082  CABLE JUMPER          KABL ÖVERKOPPL.
20  23   1  309082  CABLE SLS+/          KABL SLS+/STR.GR.KORT
16  15   2  309351  RIM 1.50-8" FRONT       FÄLG 1.50- 8" FRAM
20   1   1  309391  CONTROL PANEL P+        M.PANEL P+
20   2   1  309392  CABLE UPPER          KABL ÖVRE
20   4   1  309393  ELECTRONICS P+         ELEKTRONIK P+
20   8   1  309394  CABLE LOWER          KABL NEDRE
14  24   1  309954  BRACKET PLATE SLS+KOP     FÄSTPLÅT SLS+KOP
14  18   1  309956  BRACK PLATE ELECTRON/FUSE   FÄSTPLÅT ELEKTRONIK/SÄKR.
20  24   1  309966  CABLE SITSL./         KABL SITSL./STR.GR.KORT
14  33   1  309970  STICKER SETTINGS P+      DEKAL INSTÄLLN.VÄRDEN
20  20   1  309971  ELEKTRONIKENHET SLS+      ELEKTRONIKENHET SLS+
20  18   1  309972  CABLE LOW SPEED        KABL. HALVFART
16  31   2  310257  MAGN. W.LOCK DRIVE UNIT V.2  MAGNETBROMS DRIVPAKET V.2
16  24   2  310273  DRIV MOTOR/GEAR 25.8:1     DRIVMOT/VÄX 25.8:1
20  12   2  600106  POLE SHOE+ 8082 GYCOM.AUTOM.  POLSK.SK.+ 8082 GYCOM.AUTOM.
20  13   2  600107  POLE SHOE- 8082 GYCOM.AUTOM.  POLSK.SK.- 8082 GYCOM.AUTOM.
16  13   1  600137  CABLE TIE SST2S 4.6x172    BUNTBAND SST2S 4.6x172
16  14   1  600171  SCREW ISO 7045 M4x8 fzb    SKRUV ISO 7045 M4x8 fzb
16  27   2  600188  SCREW ISO 4762 M5x8 fzb    SKRUV ISO 4762 M5x8 fzb
22  15   1  600189  SCREW ISO 4762 M5x10 fzb    SKRUV ISO 4762 M5x10 fzb
22  28   2  600222  SCREW ISO 4017 M6x20 fzb    SKRUV ISO 4017 M6x 20 fzb
18   3   4  600225  LOCK NUT ISO 7040 M4 fzb    LÅSMUTTER ISO 7040 M4 fzb
22   1   1  600227  LOCK NUT ISO 7040 M6 fzb    LÅSMUTTER ISO 7040 M6 fzb
22  18   1  600227  LOCK NUT ISO 7040 M6 fzb    LÅSMUTTER ISO 7040 M6 fzb
24   7   2  600227  LOCK NUT ISO 7040 M6 fzb    LÅSMUTTER ISO 7040 M6 fzb
22  42   1  600228  LOCK NUT ISO 7040 M8 fzb    LÅSMUTTER ISO 7040 M8 fzb
16   9   1  600232  NUT ISO 4032 M6 fzb      MUTTER ISO 4032 M6 fzb
22  21   1  600233  NUT ISO 4032 M8 fzb      MUTTER ISO 4032 M8 fzb
14  23   4  600237  WASH ISO 7089 M5 fzb      BRICKA ISO 7089 M5 fzb
14  30   4  600238  WASH ISO 7089 M6 fzb      BRICKA ISO 7089 M6 fzb
16  23   6  600239  WASH ISO 7089 M8 fzb      BRICKA ISO 7089 M8 fzb
22  37   3  600239  WASH ISO 7089 8.4x16x1.6 fzb  BRICKA ISO 7089 8.4x16x1.6 fzb
16  30   2  600271  CIRCLIP DIN 471 Ø10      SPÅRRING DIN 471 Ø10
14  31   2  600277  LOCK NUT ISO 7040 M6      LÅSMUTTER ISO 7040 M6
18   2   2  600445  SCREW ISO 7045 M4x20 fzb    SKRUV ISO 7045 M4x20 fzb
16  11   2  600544  WASH ISO 7089 M4 fzb      BRICKA ISO 7089 M4 fzb
16  35   3  600544  WASH DIN 127B 4.1 fzb     BRICKA DIN 127B 4.1 fzb
20  16   2  600594  NUT M6M M2,3 fzb        MUTTER M6M M2,3 fzb
16  25   1  600640  KEY 4x4x20 GEAR        KIL RK 4x4x20 VÄXEL
14  13   4  600751  CIRCLIP DIN 472 Ø32      SPÅRRING DIN 472 Ø32
14   5   4  600752  BALL BEAR 6002-2RS1      KULLAGER 6002-2RS1
PAB 1240:1                    28                      0210
Spare Part Catalog by Number Koala P+/Reservdelskatalog i Nummerordning Koala P+

Pic  Pos Pcs Part    Description            Benämning             Remark
    no.   no                                       Anmärkning
14   9   2  600752  BALL BEAR 6002-2RS1        KULLAGER 6002-2RS1
20  25   2  600767  SCREW ISO 4762 M5x35 fzb     SKRUV ISO 4762 M5x35 fzb
16  18   2  600771  WASH SS 1466 TBRSB 8.4x26x5 fzb  BRICKA SS 1466 TBRSB 8.4x26x5 fzb
22  35   2  600886  RUBBER BLOCK SEAT ELEV      GUMMIKUDDE ANSLAG
24   4   2  601059  WASH DIN 9121B 5.3x15x1.6 fzb   BRICKA DIN 9121B 5.3x15x1.6 fzb
20  11   1  601089  FUSE PLUG 15 A          SÄKRING STICK 15 A
14  22   4  601161  SCREW ISO 4017 M5x10 fzb     SKRUV ISO 4017 M5x10 fzb
14   7   2  601184  SPACER DIN 988 15x21x0.5     BRICKA DIN 988 15x21x0.5
16  10   2  601187  SCREW ISO 7380 M4x10 fzb     SKRUV ISO 7380 M4x10 fzb
16  26   1  601188  KEY 3x3x16 BRAKE         KIL RK 3x3x16 BROMS
20  10   1  601198  FUSE HOLDER            SÄKRINGSHÅLLARE
16  12   1  601204  CABLE TIE HOLDER TM2S8      BUNTBANDSFÄSTE TM2S8
22   2   1  601364  WASH SS 71 6.4x14x1.5 fzb     BRICKA SS 71 6.4x14x1.5 fzb
24   6   2  601364  WASH SS 71 6.4x14x1.5 fzb     BRICKA SS 71 6.4x14x1.5 fzb
16  16   2  601410  SCREW ISO 4017 M8x25 fzb ESL   SKRUV ISO 4017 M8x25 fzb ESL
18  16   6  601625  SCREW MRX-SEMS M5x12 fzb     SKRUV MRX-SEMS M5x12 fzb
16  17   1  601831  WASH NORD-LOCK 8.6x16,6x2,6 fzb  BRICKA NORD-LOCK 8.6x16,6x2,6 fzb
20  22   1  601850  CABLE TIE SST1M-M0        BUNTBAND SST1M-M0
22  25   rq  601850  CABLE TIE SST1.5I 3.4x137     BUNTBAND SST1.5I 3.4x137
22   3   1  601886  FITTING BOLT ISO 7379 8x20 M6   SKRUV PASSBULT ISO 7379 8x20 M6
16   8   1  601922  HANDLE GRIP BRAKE RELEASE     DRAGHANDTAG            ELSA 32426
14  26   2  602079  REFLECTOR REAR V.2        REFLEX BAK V.2
22  22   1  602084  FORK LINK M8x16 S         GAFFELLÄNK M8x16 S
16  34   3  602108  SCREW ISO 7045 M4x35 fzb     SKRUV ISO 7045 MRX-Z M4x35 fzb
16  33   1  602109  O-RING EPDM            O-RING EPDM
22   5   4  602112  WASH NB 8x25x1.5 fzb       BRICKA NB 8x25x1.5 fzb
16  22   6  602113  SCREW ISO 4017 M8x20 fzb     SKRUV ISO 4017 M8x20 fzb
18   5   2  602115  SCREW ISO 7045 M4x12 fzb     SKRUV ISO 7045 M4x12 fzb
22  38   2  602117  SCREW ISO 4014 M8x35 fzb     SKRUV ISO 4014 M8x35 fzb
22  39   1  602118  SCREW ISO 4014 M8x45 fzb     SKRUV ISO 4014 M8x45 fzb
22  13   1  602119  EXPANDER PIN ISO 8750 8x20    RÖRPINNE ISO 8750 PRYM 8x20
22  19   1  602120  EXPANDER PIN PRYM 8x18      RÖRPINNE PRYM 8x18
22  26   2  602121  CIRCLIP DIN 471 Ø16        SPÅRRING DIN 471 Ø16
22  12   4  602123  SLIDE BEAR 161815 A        GLIDLAGER 161815 A
22  45   4  602123  SLIDE BEAR 161815 A        GLIDLAGER 161815 A
14   3   2  602124  SCREW ISO 4017 M8x16 fzb ESL   SKRUV ISO 4017 M8x16 fzb ESL
14  15   1  602124  SCREW ISO 4017 M8x16 fzb ESL   SKRUV ISO 4017 M8x16 fzb ESL
22   4   4  602124  SCREW ISO 4017 M8x16 ESL fzb   SKRUV ISO 4017 M8x16 fzb ESL
22  32   1  602125  ADJ SCREW LOCKABLE AK8      INSTÄLLN.BULT LÅSBAR AK8
22  14   1  602128  GAS SUSPENSION SEAT ELEV     GASFJÄDER SITSLYFT
14  14   1  602132  SLIDE BEAR 182015 A        GLIDLAGER 182015 A
18   6   4  602133  DUMMY RIVET AL-S 4.0x12.7     BLINDNIT AL-STÅL 4.0x12.7
22  23   2  602142  SCREW ISO 7045 M5x8 fzb      SKRUV ISO 7045 M5x8 fzb
14  19   2  602145  PLAST PLUG GL 13         PLASTPL GL 13
14  20   2  602146  PLAST PLUG GL 30         PLASTPL GL 30
22  43   1  602173  SCREW ISO 4014 M8x30 fzb     SKRUV ISO 4014 M8x30 fzb
20   3   2  602192  SCREW ISO 7046 M3x6 fzb      SKRUV ISO 7046 M3x6 fzb
20  15   2  602192  SCREW MFX-Z 3x6 fzb        SKRUV MFX-H M2,3x14 fzb
16  19   2  602228  TIRE 2.50- 8" FRONT KOALA     DÄCK 2.50- 8" FRAM KOALA
16  20   2  602229  TUBE 2.50- 8" FRONT KOALA     SLANG 2.50- 8" FRAM KOALA
22   8   2  602240  SLIDE BEARING 161825 A      GLIDLAGER 161825 A
22  31   4  602240  SLIDE BEARING 161825 A      GLIDLAGER 161825 A
PAB 1240:1                     29                        0210
Spare Part Catalog by Number Koala P+/Reservdelskatalog i Nummerordning Koala P+

Pic  Pos Pcs Part    Description          Benämning          Remark
    no.   no                                   Anmärkning
24   3   2  602302  SCREW ISO 7045 M5x16 fzb    SKRUV ISO 7045 M5x16 fzb
24   5   2  602303  STAR HANDLE CT.47630P M6x25  LÅSRATT CT.47630P M6x25
20   5   1  602386  FUSE AUTOM.NC 100H 1PB 63A   SÄKR.AUTOM.NC 100H 1PB 63A
14  21   2  602736  REFLECTOR SIDE         REFLEX SIDA
18  15   2  602739  RATT WN4662-20 M5x16      RATT WN4662-20 M5x16
14  10   2  900018  LOCK WASH SKF MB1       LÅSBRICKA SKF MB1
14  11   2  900019  HUB NUT SKF KM1        AXELMUTTER SKF KM1
PAB 1240:1                    30                    0210
PAB 1240:1  31  0210
       Inex Alphabetical Order
PAB 1240:1       32       0210
Spare Part Catalog by Description Koala P+

Pic  Pos Pcs Part    Description           Remark
    no.   no
20   6  1  307813  ACTU SEAT LIFT
22   40  1  307394  ACTU SLEEVE FRONT
22   17  1  307494  ADJ HANDLE M6x47
22   11  2  307480  ADJ PARALLEL TUBE R/L      Alt. pos 44
22   32  1  602125  ADJ SCREW LOCKABLE AK8
14   5  4  600752  BALL BEAR 6002-2RS1
14   9  2  600752  BALL BEAR 6002-2RS1
18   1  1  307809  BATTERY BOX LID MONT      CABLE INCL.
14   18  1  309956  BRACK PLATE ELECTRON/FUSE
16   2  1  308551  BRACKET
22   16  1  307472  BRACKET GAS SUSPENSION
14   24  1  309954  BRACKET PLATE SLS+KOP
14   27  2  307653  BRACKET REFLECTOR REAR
16   32  1  307789  BRAKE PLATE
16   1  1  308556  BRAKE RELEASE
24   1  1  307666  BUMPER FRONT
24   2  1  308059  BUMPER FRONT TUBE KIT
22   29  2  302345  BUSHING LEGREST C
20   14  1  307120  CABLE
20   7  1  307897  CABLE
20   19  1  305963  CABLE
22   24  1  308030  CABLE GALVANIC JUNCTION
20   21  1  309082  CABLE JUMPER
20   18  1  309972  CABLE LOW SPEED
20   8  1  309394  CABLE LOWER
20   24  1  309966  CABLE SITSL./
20   23  1  309082  CABLE SLS+/
16   12  1  601204  CABLE TIE HOLDER TM2S8
22   25  rq  601850  CABLE TIE SST1.5I 3.4x137
20   22  1  601850  CABLE TIE SST1M-M0
16   13  1  600137  CABLE TIE SST2S 4.6x172
20   2  1  309392  CABLE UPPER
22   10  1  307990  CATCH SEAT LIFT
20   9  1  305556  CHARGER SOCKET 3-PIN V.2
16   30  2  600271  CIRCLIP DIN 471 Ø10
22   26  2  602121  CIRCLIP DIN 471 Ø16
14   13  4  600751  CIRCLIP DIN 472 Ø32
20   1  1  309391  CONTROL PANEL P+
18   8  1  308020  COV RUB SHEET CHARG SOCK
18   14  2  308093  COVER BRACK PLATE
18   7  1  307811  COVER FRONT/REAR
16   24  2  310273  DRIV MOTOR/GEAR 25.8:1
18   6  4  602133  DUMMY RIVET AL-S 4.0x12.7
20   4  1  309393  ELECTRONICS P+
20   20  1  309971  ELEKTRONIKENHET SLS+
18   11  1  306200  EMBLEM "PERMOBIL"
22   13  1  602119  EXPANDER PIN ISO 8750 8x20
22   19  1  602120  EXPANDER PIN PRYM 8x18
16   4  1  308554  FAUCET BRAKE REL.
22   3  1  601886  FITTING BOLT ISO 7379 8x20 M6
22   22  1  602084  FORK LINK M8x16 S
14   29  1  307572  FRAME
PAB 1240:1                     33          0210
Spare Part Catalog by Description Koala P+

Pic  Pos Pcs Part    Description          Remark
    no.   no
22   33  1  307519  FREE SETTING BLOCK
22   20  1  307518  FREE SETTING TAP
20   5  1  602386  FUSE AUTOM.NC 100H 1PB 63A
20   10  1  601198  FUSE HOLDER
20   11  1  601089  FUSE PLUG 15 A
22   14  1  602128  GAS SUSPENSION SEAT ELEV
14   25  1  307814  GUARD STRIP FRAME
16   8  1  601922  HANDLE GRIP BRAKE RELEASE
14   11  2  900019  HUB NUT SKF KM1
16   21  2  309052  HUB SOCKET
16   26  1  601188  KEY 3x3x16 BRAKE
16   25  1  600640  KEY 4x4x20 GEAR
18   3  4  600225  LOCK NUT ISO 7040 M4 fzb
14   31  2  600277  LOCK NUT ISO 7040 M6
22   1  1  600227  LOCK NUT ISO 7040 M6 fzb
24   7  2  600227  LOCK NUT ISO 7040 M6 fzb
22   18  1  600227  LOCK NUT ISO 7040 M6 fzb
22   42  1  600228  LOCK NUT ISO 7040 M8 fzb
14   10  2  900018  LOCK WASH SKF MB1
16   31  2  310257  MAGN. W.LOCK DRIVE UNIT V.2
16   9  1  600232  NUT ISO 4032 M6 fzb
22   21  1  600233  NUT ISO 4032 M8 fzb
20   16  2  600594  NUT M6M M2,3 fzb
20   17  1  308802  NYCKEL PILOT
16   33  1  602109  O-RING EPDM
22   44  2  307485  PARALLEL TUBE UPPER      Alt. pos 11
16   28  1  307805  PLAST PLUG BRAKE
14   19  2  602145  PLAST PLUG GL 13
14   20  2  602146  PLAST PLUG GL 30
14   2  4  301146  PLAST PLUG REAR WHEEL
20   13  2  600107  POLE SHOE- 8082 GYCOM.AUTOM.
20   12  2  600106  POLE SHOE+ 8082 GYCOM.AUTOM.
18   15  2  602739  RATT WN4662-20 M5x16
14   1  1  307772  REAR WHEEL SUSPENSION
24   8  2  307816  REFLECTOR FRONT
14   28  2  307816  REFLECTOR FRONT
14   26  2  602079  REFLECTOR REAR V.2
14   21  2  602736  REFLECTOR SIDE
22   36  2  307491  REINFORCEMENT TIE BAR
16   15  2  309351  RIM 1.50-8" FRONT
22   35  2  600886  RUBBER BLOCK SEAT ELEV
16   5  1  308559  RUBBER PROTECT BRAKE REL.
16   29  1  307804  RUBBER PROTECT DRIV
18   4  2  307812  SAFETY COVER R/L
22   43  1  602173  SCREW ISO 4014 M8x30 fzb
22   38  2  602117  SCREW ISO 4014 M8x35 fzb
22   39  1  602118  SCREW ISO 4014 M8x45 fzb
22   28  2  600222  SCREW ISO 4017 M6x20 fzb
14   22  4  601161  SCREW ISO 4017 M5x10 fzb
22   4  4  602124  SCREW ISO 4017 M8x16 ESL fzb
14   3  2  602124  SCREW ISO 4017 M8x16 fzb ESL
14   15  1  602124  SCREW ISO 4017 M8x16 fzb ESL
PAB 1240:1                    34          0210
Spare Part Catalog by Description Koala P+

Pic  Pos Pcs Part    Description            Remark
    no.   no
16   22  6  602113  SCREW ISO 4017 M8x20 fzb
16   16  2  601410  SCREW ISO 4017 M8x25 fzb ESL
22   15  1  600189  SCREW ISO 4762 M5x10 fzb
20   25  2  600767  SCREW ISO 4762 M5x35 fzb
16   27  2  600188  SCREW ISO 4762 M5x8 fzb
18   5  2  602115  SCREW ISO 7045 M4x12 fzb
18   2  2  600445  SCREW ISO 7045 M4x20 fzb
16   34  3  602108  SCREW ISO 7045 M4x35 fzb
16   14  1  600171  SCREW ISO 7045 M4x8 fzb
24   3  2  602302  SCREW ISO 7045 M5x16 fzb
22   23  2  602142  SCREW ISO 7045 M5x8 fzb
20   3  2  602192  SCREW ISO 7046 M3x6 fzb
16   10  2  601187  SCREW ISO 7380 M4x10 fzb
20   15  2  602192  SCREW MFX-Z 3x6 fzb
18   16  6  601625  SCREW MRX-SEMS M5x12 fzb
22   30  1  307470  SEAT BRACKET SEAT LIFT
22   27  1  307385  SHAFT FRONT PARALLEL
22   34  1  307383  SHAFT FRONT TIE BAR
22   9  2  307389  SHAFT REAR PARALLEL TUBE
22   6  1  307381  SHAFT REAR TIE BAR
22   12  4  602123  SLIDE BEAR 161815 A
22   45  4  602123  SLIDE BEAR 161815 A
14   14  1  602132  SLIDE BEAR 182015 A
22   31  4  602240  SLIDE BEARING 161825 A
22   8  2  602240  SLIDE BEARING 161825 A
14   7  2  601184  SPACER DIN 988 15x21x0.5
24   5  2  602303  STAR HANDLE CT.47630P M6x25
18   10  1  307958  STICKER "KOALA"
18   12  1  307955  STICKER BRAKE REL
14   32  1  309018  STICKER MANUFACT. NO CHASSIE
14   33  1  309970  STICKER SETTINGS P+
18   13  1  307967  STICKER STRIPE COVER
18   9  1  307956  STICKER WARNING EL INTAKE
22   46  2  308077  STICKER WARNING GAS SUSPENSION
14   17  1  307808  STOP BATTERY
14   12  1  307784  SWING ARM
22   7  1  307806  TIE BAR UPPER
16   19  2  602228  TIRE 2.50- 8 FRONT KOALA
16   20  2  602229  TUBE 2.50- 8 FRONT KOALA
22   41  1  305390  WASH 8.5x23x3 fzb
14   4  2  305390  WASH 8.5x23x3 fzb
14   16  1  305390  WASH 8.5x23x3 fzb
16   35  3  600544  WASH DIN 127B 4.1 fzb
24   4  2  601059  WASH DIN 9121B 5.3x15x1.6 fzb
22   37  3  600239  WASH ISO 7089 8.4x16x1.6 fzb
16   11  2  600544  WASH ISO 7089 M4 fzb
14   23  4  600237  WASH ISO 7089 M5 fzb
14   30  4  600238  WASH ISO 7089 M6 fzb
16   23  6  600239  WASH ISO 7089 M8 fzb
22   5  4  602112  WASH NB 8x25x1.5 fzb
16   17  1  601831  WASH NORD-LOCK 8.6x16,6x2,6 fzb
16   18  2  600771  WASH SS 1466 TBRSB 8.4x26x5 fzb
PAB 1240:1                     35        0210
Spare Part Catalog by Description Koala P+

Pic  Pos Pcs Part    Description         Remark
    no.   no
22   2  1  601364  WASH SS 71 6.4x14x1.5 fzb
24   6  2  601364  WASH SS 71 6.4x14x1.5 fzb
14   8  2  307188  WHEEL 200x50 REAR V.2
14   6  2  307390  WHEEL FORK REAR R/L
16   7  1  307074  WIRE 305
16   6  1  307073  WIRE 910
16   3  1  305317  WIRE HOLDER UPPER
PAB 1240:1                     36      0210
PAB 1240:1  37  0210
       Register Namnordning
PAB 1240:1      38      0210
Reservdelskatalog i namnordning Koala P+

Bild  Pos Pcs Part    Benämning              Anmärkning
    no.   no
22   6  1  307381  AXEL BAKRE
22   9  2  307389  AXEL BAKRE PARALLELLRÖR
22   34  1  307383  AXEL FRÄMRE
22   27  1  307385  AXEL FRÄMRE
14   11  2  900019  AXELMUTTER SKF KM1
14   1  1  307772  BAKHJULSUPPHÄNGNING
18   1  1  307809  BATTERILÅDSLOCK           CABLE INCL.
14   17  1  307808  BATTERISTOPP
18   6  4  602133  BLINDNIT AL-STÅL 4.0x12.7
22   41  1  305390  BRICKA 8.5x23x3 fzb
14   4  2  305390  BRICKA 8.5x23x3 fzb
14   7  2  601184  BRICKA DIN 988 15x21x0.5
14   16  1  305390  BRICKA 8.5x23x3 fzb
16   35  3  600544  BRICKA DIN 127B 4.1 fzb
24   4  2  601059  BRICKA DIN 9121B 5.3x15x1.6 fzb
22   37  3  600239  BRICKA ISO 7089 8.4x16x1.6 fzb
16   11  2  600544  BRICKA ISO 7089 M4 fzb
14   23  4  600237  BRICKA ISO 7089 M5 fzb
14   30  4  600238  BRICKA ISO 7089 M6 fzb
16   23  6  600239  BRICKA ISO 7089 M8 fzb
22   5  4  602112  BRICKA NB 8x25x1.5 fzb
16   17  1  601831  BRICKA NORD-LOCK 8.6x16,6x2,6 fzb
16   18  2  600771  BRICKA SS 1466 TBRSB 8.4x26x5 fzb
22   2  1  601364  BRICKA SS 71 6.4x14x1.5 fzb
24   6  2  601364  BRICKA SS 71 6.4x14x1.5 fzb
16   1  1  308556  BROMSFRIG
16   32  1  307789  BROMSPLATTA
22   25  rq  601850  BUNTBAND SST1.5I 3.4x137
20   22  1  601850  BUNTBAND SST1M-M0
16   13  1  600137  BUNTBAND SST2S 4.6x172
16   12  1  601204  BUNTBANDSFÄSTE TM2S8
22   29  2  302345  BUSSNING BENSTÖD C
16   5  1  308559  BÄLG
18   10  1  307958  DEKAL "KOALA"
18   12  1  307955  DEKAL BROMSFRIGÖRING
14   33  1  309970  DEKAL INSTÄLLN.VÄRDEN
18   13  1  307967  DEKAL STRIPE KÅPA
18   9  1  307956  DEKAL VARNING
22   46  2  308077  DEKAL VARNING GASFJÄDER
16   8  1  601922  DRAGHANDTAG
16   24  2  310273  DRIVMOT/VÄX 25.8:1
16   19  2  602228  DÄCK 2.50- 8" FRAM KOALA
20   4  1  309393  ELEKTRONIK P+
20   20  1  309971  ELEKTRONIKENHET SLS+
18   11  1  306200  EMBLEM "PERMOBIL"
22   33  1  307519  FRIGÖRNINGSFÄSTE
22   20  1  307518  FRIGÖRNINGSTAPP
16   15  2  309351  FÄLG 1.50- 8" FRAM
16   2  1  308551  FÄSTE INKL. BÄLGRING
14   18  1  309956  FÄSTPLÅT ELEKTRONIK/SÄKR.
14   24  1  309954  FÄSTPLÅT SLS+KOP
22   36  2  307491  FÖRST.STYCKE
PAB 1240:1                     39            0210
Reservdelskatalog i namnordning Koala P+

Bild  Pos Pcs Part    Benämning           Anmärkning
    no.   no
22   22  1  602084  GAFFELLÄNK M8x16 S
22   14  1  602128  GASFJÄDER SITSLYFT
22   16  1  307472  GASFJÄDERFÄSTE
22   12  4  602123  GLIDLAGER 161815 A
22   45  4  602123  GLIDLAGER 161815 A
22   8  2  602240  GLIDLAGER 161825 A
22   31  4  602240  GLIDLAGER 161825 A
14   14  1  602132  GLIDLAGER 182015 A
22   35  2  600886  GUMMIKUDDE ANSLAG
16   29  1  307804  GUMMISKYDD MAGNETBROMS
14   8  2  307188  HJUL 200x50 BAK V.2/a
14   6  2  307390  HJULGAFFEL BAK H/V
22   32  1  602125  INSTÄLLN.BULT LÅSBAR AK8
22   11  2  307480  JUSTERBART PARALLELLRÖR H/V  Alt. pos 44
20   8  1  309394  KABL NEDRE
20   24  1  309966  KABL SITSL./STR.GR.KORT
20   23  1  309082  KABL SLS+/STR.GR.KORT
20   21  1  309082  KABL ÖVERKOPPL.
20   2  1  309392  KABL ÖVRE
20   18  1  309972  KABL. HALVFART
20   14  1  307120  KABL.BRYTARE BROMSFRIG.
20   19  1  305963  KABL.SATS KN.LÅDA V.2
20   7  1  307897  KABLAGE
22   24  1  308030  KABLAGE GALVANISK FÖRB.
20   17  1  308802  KEY PILOT
16   26  1  601188  KIL RK 3x3x16 BROMS
16   25  1  600640  KIL RK 4x4x20 VÄXEL
18   4  2  307812  KLÄMKÅPA H/V
14   5  4  600752  KULLAGER 6002-2RS1
14   9  2  600752  KULLAGER 6002-2RS1
18   7  1  307811  KÅPA FRAM/BAK
18   14  2  308093  KÅPHÅLLARPLÅT
20   9  1  305556  LADDHYLSA 3-POL V.2
14   10  2  900018  LÅSBRICKA SKF MB1
14   31  2  600277  LÅSMUTTER ISO 7040 M6
18   3  4  600225  LÅSMUTTER ISO 7040 M4 fzb
24   7  2  600227  LÅSMUTTER ISO 7040 M6 fzb
22   1  1  600227  LÅSMUTTER ISO 7040 M6 fzb
22   18  1  600227  LÅSMUTTER ISO 7040 M6 fzb
22   42  1  600228  LÅSMUTTER ISO 7040 M8 fzb
24   5  2  602303  LÅSRATT CT.47630P M6x25
22   17  1  307494  LÅSSPAK M6x47
16   4  1  308554  LÅSTAPP
20   1  1  309391  M.PANEL P+
16   31  2  310257  MAGNETBROMS DRIVPAKET V.2
16   9  1  600232  MUTTER ISO 4032 M6 fzb
22   21  1  600233  MUTTER ISO 4032 M8 fzb
20   16  2  600594  MUTTER M6M M2,3 fzb
16   21  2  309052  NAVKAPSEL
16   33  1  602109  O-RING EPDM
22   44  2  307485  PARALLELLRÖR ÖVRE       Alt. pos 11
22   7  1  307806  PARALLELLSTAG ÖVRE
PAB 1240:1                    40         0210
Reservdelskatalog i namnordning Koala P+

Bild  Pos Pcs Part    Benämning             Anmärkning
    no.   no
16   28  1  307805  PLASTPL BROMS
14   19  2  602145  PLASTPL GL 13
14   20  2  602146  PLASTPL GL 30
14   2  4  301146  PLASTPL HJUL
20   13  2  600107  POLSK.SK.- 8082 GYCOM.AUTOM.
20   12  2  600106  POLSK.SK.+ 8082 GYCOM.AUTOM.
14   29  1  307572  RAM
18   15  2  602739  RATT WN4662-20 M5x16
14   26  2  602079  REFLEX BAK V.2
24   8  2  307816  REFLEX FRAM
14   28  2  307816  REFLEX FRAM
14   21  2  602736  REFLEX SIDA
14   27  2  307653  REFLEXFÄSTE BAK
22   13  1  602119  RÖRPINNE ISO 8750 PRYM 8x20
22   19  1  602120  RÖRPINNE PRYM 8x18
20   6  1  307813  S.DON SITSLYFT
22   40  1  307394  S.DONSHYLSA FRÄMRE
22   30  1  307470  SITSFÄSTE SITSLYFT
22   43  1  602173  SKRUV ISO 4014 M8x30 fzb
22   38  2  602117  SKRUV ISO 4014 M8x35 fzb
22   39  1  602118  SKRUV ISO 4014 M8x45 fzb
14   15  1  602124  SKRUV ISO 4017 M8x16 fzb ESL
14   22  4  601161  SKRUV ISO 4017 M5x10 fzb
22   28  2  600222  SKRUV ISO 4017 M6x 20 fzb
14   3  2  602124  SKRUV ISO 4017 M8x16 fzb ESL
22   4  4  602124  SKRUV ISO 4017 M8x16 fzb ESL
16   22  6  602113  SKRUV ISO 4017 M8x20 fzb
16   16  2  601410  SKRUV ISO 4017 M8x25 fzb ESL
22   15  1  600189  SKRUV ISO 4762 M5x10 fzb
20   25  2  600767  SKRUV ISO 4762 M5x35 fzb
16   27  2  600188  SKRUV ISO 4762 M5x8 fzb
18   5  2  602115  SKRUV ISO 7045 M4x12 fzb
18   2  2  600445  SKRUV ISO 7045 M4x20 fzb
16   14  1  600171  SKRUV ISO 7045 M4x8 fzb
24   3  2  602302  SKRUV ISO 7045 M5x16 fzb
22   23  2  602142  SKRUV ISO 7045 M5x8 fzb
16   34  3  602108  SKRUV ISO 7045 MRX-Z M4x35 fzb
20   3  2  602192  SKRUV ISO 7046 M3x6 fzb
16   10  2  601187  SKRUV ISO 7380 M4x10 fzb
20   15  2  602192  SKRUV MFX-H M2,3x14 fzb
18   16  6  601625  SKRUV MRX-SEMS M5x12 fzb
22   3  1  601886  SKRUV PASSBULT ISO 7379 8x20 M6
18   8  1  308020  SKYDD GUMMIDUK
14   25  1  307814  SKYDDSLIST RAM
16   20  2  602229  SLANG 2.50- 8" FRAM KOALA
16   30  2  600271  SPÅRRING DIN 471 Ø10
22   26  2  602121  SPÅRRING DIN 471 Ø16
14   13  4  600751  SPÅRRING DIN 472 Ø32
22   10  1  307990  SPÄRR SITSLYFT
24   1  1  307666  STÖTF FRAM
24   2  1  308059  STÖTF FRAM SLANGSATS
14   12  1  307784  SVÄNGARM
PAB 1240:1                    41           0210
Reservdelskatalog i namnordning Koala P+

Bild  Pos Pcs Part    Benämning          Anmärkning
    no.   no
20   5  1  602386  SÄKR.AUTOM.NC 100H 1PB 63A
20   11  1  601089  SÄKRING STICK 15 A
20   10  1  601198  SÄKRINGSHÅLLARE
14   32  1  309018  TILLV.NUMMERDEKAL
16   7   1  307074  WIRE 305
16   6   1  307073  WIRE 910
16   3   1  305317  WIREFÄSTE ÖVRE
PAB 1240:1                   42          0210
              Permobil Inc. USA
6961 Eastgate Blvd. Lebanon, TN 37090 USA Tel: 800-736-0925 Fax: 800-231-3256

                Permobil AB
      Box 120, 861 23 Timrå, Tel: 060-59 59 00 Fax: 060-57 52 50

             Permobil AS Norge
Solheimsveien 4, P.B. 23 1476 Rasta, Norge Tel: +47-67 972510 Fax: +47-67 972590

                Permobil BV
  Zuiddijk 1, NL-5705 CS Helmond, Holland, Tel. 492 598 260, Fax. 492 598 261

								
To top