Docstoc

Bahasa Austronesia

Document Sample
Bahasa Austronesia Powered By Docstoc
					PENGENALAN: LINGUISTIK BANDINGAN
1772-Warren Hastings, gabenor kolonial di Benggala, India merancang menyusun semula sistem pemerintahan Inggeris di India, berdasarkan hukum peribumi-hukum Hindu untuk orang peribumi. •Kolonial tidak mengetahui hukum peribumi dan hanya bergantung kepada penasihant asal orang India. Justeru, seorang hakim kolonial, William Jones tiba di Culcatta (1783) dan berusaha mempelajari bahasa Sanskerta untuk mengetahui sistem undang-undang di India. •Melalui proses belajar itu, Jones mulai sedar adanya hubungan erat antara Sanskerta, Latin dan Yunani (Sebelumnya telah mengarang buku Grammar of the Persian language (1771). Dengan wawasan itu, Jones mencetuskan permulaan ilmu linguistik moden-pidato disampaikan kepada anggota Persatuan Asia Diraja Benggala 1786, berjudul The Third Anniversary Discourse. •Esei inilah yang mengasaskan ilmu Linguistik Sejarawi dan pengkajian bahasa Keluarga Indo-Eropah. •1791, Jones menyampaikan satu lagi pidato-The Eighth Anniversary Discoursemembahas bangsa-bangsa Kepulauan Asia, antaranya mengkaji unsur bahasa Sanskerta dalam bahasa Melayu (Rujuk).
• Tahun

KELUARGA /RUMPUN BAHASA

• Rumpun Melayu- definisi politik • Rumpun merujuk satu kelompok bahasa yang luas, misalnya Rumpun Melayu Polinesia. • Istilah rumpun bahasa merujuk sekelompok bahasa yang tumbuh daripada akar yang sama atau moyang bahasa yang sama. • Bahasa dalam keluarga/rumpun yang sama memperlihatkan ciri kesamaan,-leksikon, nahu (morfologi). • Konsep keluarga bahasa dicetuskan oleh William Jones 1786 di Culcatta, India. Beliau menunjukkan ikatan antara Latin, Greek (Yunani) dengan Sanskerta dan Parsi. Keluarga bahasa yang dikaji oleh Jones ini dinamakan Keluarga Indo-Eropah (tersebar di India dan Eropah).

Perbandingan bahasa Melayu dan bahasa Polinesia
Makna akar ubi api ikan Bahasa Melayu Bahasa Tonga akar ubi api ikan aka ‘ufi afi ika Bahasa Samoa a’a ufi afi i’a Bahasa Hawaii a’a uhi ahi i’a

Keluarga Austronesia

Keluarga Bahasa Austronesia

Keluarga bahasa di Malaysia
• Hasilnya, terdapat banyak keluarga bahasa di dalam dunia ini yang dapat ditentukan dan jumlahnya tidak kurang daripada 30 keluarga bahasa. • Antaranya ialah keluarga Afro- Asiatic, Algonquian, Altaic, AndeanEquatorial, Australian Aboriginal, Austro-Asiatic, Austronesian, AztecTanoan, Caucasian, Darvidian, Eskimo-Aleut, Ge-Pano-Carib, Hokan, IndoEropah, Indo-Pacific, Japanese, Khoisan, Korean, Macro-Chibchan, MacroSiouan, Na-Dene, Niger-Congo, Nilo-Saharan, Oto-Manguen, Palaeosiberian, Penutian, Sino-Tibetan, Tai, dan Uralic. • Sebahagian daripada keluarga bahasa ini terdapat penuturnya di Malaysia.

• Keluarga bahasa tersebut ialah Austronesia, Indo-Eropah, Sino-Tibet, Dravidik, Tai-Kaddai, Afro-Asia dan Austro-Asia. • Bahasa Melayu tergolong dalam keluarga Austronesia. • Keluarga bahasa yang banyak di negara ini memperlihatkan bahawa perkembangan bahasa Melayu mempunyai ekologi yang kompleks, dikelilingi oleh pelbagai keluarga bahasa 1. Keluarga Austronesia - Bahasa Melayu - Bahasa Iban - Jawa - Melanau - Kelabit - Limbawang - Kenyah

1. Keluarga Indo-Eropah - Bahasa Inggeris – bahasa yang diwarisi daripada penjajah dan semakin mendapat tempat di Malaysia. Malah pengajaran sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris. Dituturkan oleh orang Inggeris, Melayu, Cina, India. - Bahasa Portugis – bahasa yang dituturkan oleh sekelompok orang Portugis yang di Melaka yang dikenali juga sebagai Bahasa Kristang . - Bahasa Hindi , Bahasa Panjabi, Bahasa Gujerati, Bahasa Nepali 3. Bahasa Sino-Tibet - Hokkien, Foow Chow, Khek, Hakka, Mandarin 4. Afro-Asiatic - Arab 5. Tai-Kaddai - Tai 6. Austro-Asiatic 7. Semai, Temiar, Mah Meri, jahut, Vietnam, Khemer 8. Dravidik - Tamil, Telegu, Malayalam

• Apabila menggunakan istilah keluarga/rumpun bermakna sudah wujud konsep keturunan.Semua bahasa dalam sesuatu keluarga/rumpun bahasa diturunkan daripada bahasa yang sama, yakni daripada satu bahasa yang dikenal sebagai bahasa moyang atau bahasa purba. • Bahasa Melayu, Iban, Jawa dan Bugis- Aadanya hubungan hubungan kekeluargaan, tetapi bahasa Melayu + Iban lebih dekat hubungannya, manakala Jawa Bugis agak jauh dengan bahasa Melayu + Iban. • Kajian mengenai hubungan jauh rapatnya sesuatu bahasa dalam sesuatu keluarga/rumpun bahasa dikenal sebagai SALASILAH BAHASA. • Hubungan salasilah bahasa digambarkan dalam gambar rajah pohon.

Bahasa Purba

Bahasa Melayu Salasilah Bahasa

Iban

Jawa

Bugis

Salasilah bahasa merujuk kepada penyusunan semula keturunan sesebuah keluarga bahasa daripada sumbernya.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:2542
posted:6/30/2009
language:Malay
pages:10
Description: Bahasa Austronesia