Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Slide 1 - Bar-ama-Baro

VIEWS: 323 PAGES: 14

									Software Development Course

  Introduction To Software


   Taught by : Ahmed-kafi Abdullahi
                         Casharkii hore
                                 Computers
                 General-purpose Computers         Special-purpose Computers               Microcomputers(Desktops, Laptops)
         Hardware                               Software
Input Devices  Processing Unit   Output Devices   Storage Devices
        Waxyaabahaan ku baranayno Casharkan
•  Waa maxay Software?
•  Qaybaha uu Software-gu u kala baxo.
•  Operating System-ka iyo Shaqadiisa.
•  File Extensions
•  Programming Languages
•  Client-Server model (Production Environment).
•  Client-Server model (Development Environment)
    Waa maxay Software?


    Software Classification

                            Personal Computer                                               Hardware

                   Software
    Application Software                  System Software                Programming Languages              Operating Systems


                                                IBM computer

                                        Windows XP
      Internet Explorer        Java
Examples
   Software Classification
  Application Software
   Word processing (Microsoft Word)
    Spreadsheet(Microsoft Excel)
       Internet Explorer     System Software
Utility Programs (Virus scanners, Backup software)
 Programming Tools (Compilers, Interpreters)
        Operating Systems
         Hardware
              Operating SystemsOperating System waa software agaasima(maamula) hardware-ga iyo software-radda
kale. Operating System-ka hawlihiisa waxaa ka mid ah:-
  - in uu koontaroolo memory-ga kombuyuutarka.
  - in uu turjubaan u noqdo program-yada noocoodu yahay Application Software-ka si
   marka ay la xariirayaan ama amarro siinayaan CPU-ga iyo hardware-ka kale
   ee kombuyuutarka.
  - in uu maamulo faylasha furitaankooda, xiridooda, masixidooda, abuuridooda iwm.
  - in uu isticmaalayaasha u fududeeyo siinta amarrada kombuyuutar-ka isagoo u
  ogolaanaya in ay isticmaalaan mouse-ka halkii ay commands ka isticmaali lahaayeen
  (Graphical User Interface ama GUI).

Noocyada Operating Systems-ka waxaa ka mid ah Windows iyo Linux.
                 File Name Extension
•  File Name Extension waa xarfaha ama numberada ugu danbeeya ee magaca
   falaylasha ku lamaan, kuwaasoo dhanka midig ka xiga dhibicda kala badha magaca
   faylka iyo extension-kiisa. Tusaale:-
   introductionToSoftware.doc
       .doc waa File extension-ka
       Microsoft Word 97-2003
    introductionToSoftware
    waa File-ka magaciisa  File Name Extension-ku wuxuu u fududeeyaa Operating System-ka in uu
  faylkan la xariiriyo application-kii(program-kii) uu ku furi lahaa. Program-
  kaasoo garanaya sida loo akhriyo faylkaas.
       File Name Extension-ka program-yada isticmaali doono qaarkood


.java = waa fayl luqu qoray Java(Source Code). Xasuusnoow faylku empty buu ahaan karaa
.class = waa fayl qoraalka ku jira uu java yahay (Byte Code)
.html | .htm = HTML Faayl ah, program-yada aalaba lagu furo faylashan waa Web Browsers-ka sida Internet Explorer
.txt = waa fayl text ah waxaad ku furi kartaa program-kasta oo Text Editor ah sida Notepad, Word, Textpad
.doc = document file. Microsoft Word
.jpg | .jpeg | .gif = faylkan waa sawir. Waxaa lagu furi karaa program-yada loo yaqaano Image Editors iyo kuwa kalaba
.avi = falkan waa video. Waxaa lagu furi karaa video player sida Windows Media player.
.mp3 = waa fayl maqal ah waxaa lagu furi karaa program-yada falasha maqalka.
                       Programming Languages

                            Programming Languages
      Low-level Programming Languages                    High-level Programming Languages
Native Machine Languages   Assembly Languages


                                Interpreted Languages            Complied Languages (Normal
                                (Scripting Languages)            Programming Languages)
Intel Machine Language   x86 assembly language
                        Groovy      JavaScript    VBScript     Java      C++       C
             Classification Of Programming Languages and Other Software

Languages & other    Examples
Software Types
Programming       Java ( Java Enterprise Edition) , C++, C#, Smalltalk
Languages


Scripting Languages   VBScript, JavaScript, PHP, groovy, Beanshell

Markup Languages     HTML (HyperText Markup Language), XML (Extensible Markup Language ), XHTML (Extensible HyperText Markup
             Language)
Stylesheet Languages   CSS (Cascading Style Sheets), XSL (Extensible Stylesheet Language )

Query Languages     SQL (Structured Query language), OQL (Object Query Language)

Integrated Development
Environment       Eclipse, NetBeans, Jcreator,
(IDEs)

Web Browsers       Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari

Databases Systems    MySQL, Microsoft Access, Derby,

Operating Systems    Windows(Xp, Vista, 2000), Unix, Linux, Solaris

Web Servers       Apache Tomcat, Jetty
(Containers)
Application Servers   JBOSS, Apache Geronimo, Glassfish, WebSphere


Frameworks        Spring, Ofbiz, Apache Struts, JavaServer Faces,

Modelling Languages   UML (Unified Modelling Language), SysML (System Modelling Language)

Protocols        HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP(Post
             Office Protocol)
           Client/Server model

Waa maxay Client/Server?
             Client-Server Model (Production Environment)         Client                           Server

                                 Java ( Java Enterprise Edition)
                                        HTML Pages
                                        XML files
                                        CSS files
      Web Browsers            HTTP            MySQL ama Derby
                                      Apache Tomcat

                                     Apache Geronimo
                                          Ofbiz
                                       JavaScript files

                                       Groovy files


Xiriirka Server-ka                       Xiriirka Client-iga
-Codsi ayuu ka sugaa Client-iga (Request)           -Codsi ayuu u diraa Server-ka (Request)
-Codisguu qiimeeyaa                      -Jawaab ayuu helaa Server-ka (Response)
-Jawaab ta codsiguu u diraa Client-ga
         Client-Server model (Development Environment)

                      Server
                 Java ( Java Enterprise Edition)
                      HTML Pages
                       XML files
                       CSS files
                   MySQL ama Derby
                     Apache Tomcat
                   Apache Geronimo
                    Ofbiz framework

                     JavaScript files

                     Groovy files


                     Client
                     UML tool

                     Eclipse
                    Web Browsers


Marka la qorayo Software-ga uma baahnid 2 computer oo mid yahay Server midna yahay Client. Hal Computer
ayaad ka dhigan kartaa server iyo client-iba.
                   Programming Terminology

•  Production Environment: Waa marka software-ga la qoray uu ku shaqaynayo meeshii iyo qalabkii loogu talay
  galay in uu cimrigiisa ku dhamaysto ama hawshii loogu tala galay in uu baahideeda daboolo meeshuu ku
  qabanayo. Hadii Software-ga uu ku shaqaynayo Production Environement waa software dhamaystiran oo aan
  qabyo ahayn.
•  Development Environment: Waa marka software-ga uu ku shaqaynayo meeshii iyo qalabkii lagu qoray.
  Micnaheedu waa softwareku waa qabyo oo weli dhisme iyo tijaabooyin ayaa ku socda.
•  Data: Data-du waa wax kasta oo computer-ku kuu hayo. Waxay noqon kartaa qoraal aad galisay sida warqad
  aad qof u diraysid ama xisaab aad doonaysid in computer-ku kaaga shaqeeyo (Text). Waxay kale oo noqon kartaa
  sawiradda (images), faylasha maqalka (audio) iyo kuwa muuqaalkaba (video).

								
To top