ubvu by niusheng11

VIEWS: 20 PAGES: 11

									 Webcursus Informatievaardigheden
Joan de Roos     Wilma van den Brink   Coby Haentjens
j.d.roos@ubvu.vu.nl  w.vd.brink@ubvu.vu.nl  c.haentjens@ubvu.vu.nl
020-5985208      020-5985178       020-5985176
020-5985228
Inhoud     • Inleiding
     • De interactieve webcursus
     • Webcursus A voor juristen
Inleiding

• Start in 2002
• Project is een samenwerking van het
 Onderwijscentrum van de VU en de UBVU
• Samenwerking t/m september 2004
• CMS door Intralect
De doelstellingen

• Algemene invalshoek
• Vraag student als uitgangspunt
• Student kan informatie vinden, beoordelen en
 verwerken
• Individueel doorlopen op meerdere niveaus
• Verschillende vakgebieden  aangepaste versies
• Inhoudelijke integratie van het onderwijs vanuit de
 UBVU met de facultaire curricula
Eerste opzet

Webcursus bestaat uit 3 niveaus:

   A: beginnend student

   B: studenten die een essay schrijven

   C: scriptiestudenten
Het product


  www.ubvu.vu.nl > Webcursussen en online
  handleidingen > Webcursus
  Informatievaardigheden Niveau A of B
De toekomst

•  Najaar 2004: Eindtoets Niveau A (20-30 vragen)
•  Najaar 2004: Niveau B
•  September 2005: Niveau C
•  September 2005: Cursus in het Engels?
Webcursus A voor juristen:
verweven in het curriculum


• aanbieden als gelijkwaardig deel van het onderwijs
• student brengt vaardigheden direct in praktijk
Webcursus A voor juristen:
bijzonderheden juridische variant


• extra module: specifiek juridische informatie
• begeleiding:
  • “drempelvrees”
  • verzoek faculteit/evaluatie
Webcursus A voor juristen:
knelpunten

• extra module: didactisch verantwoorde totale lengte
 webcursus A
• begeleiding: vergrote druk personeel + computerzaal
• veel leeswerk
• liever “live” in plaats van schermafbeeldingen
Webcursus A voor juristen:
bevindingen en toekomst

 • evaluatieformulieren na literatuurlijst vak Project
 • mondelinge reacties direct na doorlopen
  webcursus:
   •  niveau en lengte
   •  veel leeswerk
   •  live gaan
   •  druk op personeel en computerzaal

								
To top