; posvet
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

posvet

VIEWS: 8 PAGES: 7

 • pg 1
									   14.Posvet slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev, članov
           folklornih skupin in pevskih zborov v ZR Nemčiji
                 Baasem 13-15. marec 2009

                                            Letošnji posvet je potekal pod okriljem
                                            koordinatorja slovenskih društev v NRW,
                                            g.Jožeta Pahiča in predsednka slovenske-
                                            ga društva Bled Essen, g. Ivana Hudine.
                                            Za Slovence v Nemčiji je posvet velika
                                            priložnost za izmenjavo lastnih izkušenj
                                            in poglobitev odnosov, saj so slovenske
                                            skupnosti razširjene po celotni državi in
                                            je to tradicionalno srečanje bistvenega
                                            pomena za tukaj živeče Slovence. Veli-
                                            ka zahvala gre prav Uradu za Slovence
                                            v zamejstvu in po svetu, ki ne samo, da
                                            so glavni finančni pokrovitelji tega pos-
                                            veta , temveč skrbno spremljajo in z nji-
                                            hovo prisotnostjo spodbujajo Slovence
                                            v našem skupnem slovenskem prostoru.
                                            Voditelji delavnic so svoje delo odlično
                                            opravili in s svojim znanjem in skrbjo za
                                            Slovence na tujem doprinesli, da je nam
Pozdravne besede državnega sekretarja na Uradu za Slovence v zamejstvu in po
svetu, dr.Borisa Jesiha. Posveta sta se udeležila tudi pooblaščena ministrica in
                                            naša draga domovina spet nekaj korakov
odpravnica poslov iz veleposlaništva v Berlinu, ga. Alenka Jerak in generalni konzul  bližja.
RS iz Münchna, g.Alfred Killer.
                                      Med gosti so bili tudi sekretar iz Urada za slovence v zame-
                                      jstvu in po svetu, g.Jurček Žmauc, vicekonzul g.Urban Gan-
                                      tar in konzulka ga.Marjana Počivalšek-Bokal
Navzoče je pozdravil tudi predsednik komisije za odnose s
Slovenci v zamejstvu in po svetu, g.Miro Petek.

                                            Letošnji posvet je obogatilo predavanje
                                            o retoriki, ki jo je vodila Irena Fištravec-
                                            Polak, napovedovalka in waldorfska ped-
                                            agoginja. Za mlade so uvedli delavnico
                                            učenja diatonične harmonike. Že tradi-
                                            cionalne delavnice zborovskega petja,
                                            folklore in dramskega dela so potrdile,
                                            da so nezamenljiv del tega posveta. Veli-
                                            ka želja in skrb za ohranjanje slovenskih
                                            korenin ob strokovni pomoči g.Toneta
                                            Partljiča je dodala zaključni prireditvi še
                                            slavnostni pridih.
                                            Na svidenje do naslednjega leta, kjer
                                            bomo gostovali pri Slovencih iz Münch-
                                            na.

V imenu učiteljev, je prisotne nagovoril vodja skupnosti učiteljev slovenskega do-
polnilnega pouka v ZR Nemčiji, prof. Vinko Kralj                             14.Posvet, Baasem 13-15.marec 2009  1
                                                        Vodja dramske delavnice,
                                                        g.Tone Partljič je tokrat pred-
                                                        lagal, da obudimo spomin na
                                                        našega največjega pesnika,
                                                        Franceta Prešerna. Sporočilo
                                                        zdravljice  je   brezčasno.
                                                        Sožitje, strpnost in sprava
                                                        vseh Slovencev so teme, ki
                                                        so nedokončane še danes. So-
                                                        net nesreče O Vrba, ki govori
                                                        o Prešernovem domotožju in
                                                        obžalovanju, da je zapustil
                                                        domače okolje, pooseblja
                                                        mnoge Slovence med nami.
                                                        V pesmi Nezakonska mati, je
                                                        samogovor mlade matere zelo
                                                        pretresljiv, vendar žalost in
                                                        bolečino prevlada brezpogojna
                                                        materinska ljubezen.Člani SKUD Triglav iz Stuttgarta, Andrej, Marija in Mateja se radi udeležujejo dramskih delavnic. Gospodična
Urška je moderirala program, dolgoletni učitelj slovenskega dopolnilnega pouka, g.Čegovnik je upodobil
Prešerna.
   Dirigent in skladatelj Ivan Florjanc, je odlično vodil delavni-      Svetovni podprvak v igranju diatonične harmonike “fraj-
   co zborovskega petja.                           tonarce” Matej Banovšek, je v svoji delavnici pritegnil ve-
                                        liko zanimanje mladih.

                                                     Folklorni plesi imajo pri mladih
                                                     v Nemčiji zelo veliko tradici-
                                                     jo. Vodja folklorne delavnice,
                                                     g.Vasja Samec vedno znova
                                                     dokazuje, da je vrhunski strok-
                                                     ovnjak na področju folklore
                                                     in odličen pedagog. Mladi so
                                                     ga odlično sprejeli medse in z
                                                     navdušenjem plesali še pozno v
                                                     noč.
                                                     Slovenska folklora je trdno
                                                     zasidrana med Slovenci na tu-
                                                     jem in z veseljem spremljamo,
                                                     da se ponovno vedno več mla-
                                                     dih odloča za to zvrst širjenja
                                                     slovenske kulturne dediščine.
                                                        14.Posvet, Baasem 13-15.marec 2009  2
Voditeljica retorike, ga.Irena Fištravec-Polak in Tone Partljič
pazljivo spremljata potek predstavitev delavnic.                  Mladenči, zdaj se pije
                                         zdravljica vaša, vi naš up;
                                           ljubezni domačije
                                        noben naj vam ne usmŕti strup;
                                             ker zdaj vas
                                             kakor nas,
                                         jo sŕčno bránit kliče čas!
           Bog živi vas Slovenke,
           prelepe, žlahtne rožice;
            ni take je mladenke,
           ko naše je krvi dekle;
               naj sinóv
               zarod nov
         iz vas bo strah sovražnikov!
                                          Živé naj vsi naródi,
                                         ki hrepené dočakat dan,
                                         ko, koder sonce hodi,
                                        prepir iz svéta bo pregnan,
                                             ko rojak
          Edinost, sreča, sprava                      prost bo vsak,
         k nam naj nazaj se vrnejo;                  ne vrag, le sosed bo mejak!
           otrók, kar ima Slava,
          vsi naj si v róke sežejo,
              de oblast
             in z njo čast,
         ko préd, spet naša boste last!                         Nazadnje še, prijatlji,
                        kozarce zase vzdignimo,
                         ki smo zato se zbratli,
                        ker dobro v srcu mislimo;
                            dókaj dni
                             naj živí
                       vsak, kar nas dobrih je ljudi!
                                                  14.Posvet, Baasem 13-15.marec 2009  3
                              Kaj pa je tebe treba bilo,
                              dete ljubó, dete lepó!
                              meni mladi deklici,
                              neporočeni materi? -

                              Oča so kleli, tepli me,
                              mati nad mano jokáli se;
                              moji se mene sram’váli so,
                              tuji za mano kazali so.

                              On, ki je sam bil ljubi moj,
                              on, ki je pravi oča tvoj;
                              šel je po svéti, Bóg ve kam;
                              tebe in mene ga je sram!

                              Kaj pa je tebe treba bilo;
                              dete ljubó, dete lepó!
                              Al te je treba bilo, al ne,
                              vender presrčno ljúbim te.

                              Meni nebö odprto se zdi,
                              kadar se v tvoje ozrem oči,
                              kadar prijazno nasmejaš se,
                              kar sem prestala, pozabljeno je.

                              On, ki ptíce pod nebam živi,
                              naj ti dá srečne, vesele dni!
                              Al te je treba bilo, al ne,
Mateja Strnad recitira Prešernovo pesem Nezakonska mati  vedno bom srčno ljubila te.
V nemškem jeziku jo je recitirala Marija Mauko.
                             14.Posvet, Baasem 13-15.marec 2009  4
                                        Maik in njegova harmonika sta nerazdružljiva
          Predstavitev zborovskih narodnih pesmi
                                        mlade Slovenke in Slovenci so radi med seboj
Predstavitev folklornega spleta
                                               Naj Mariborčana
 Predsednica SKŠPD Slovenija iz Berlina, ga.Anica Kraner,
 predsednik SKUD Triglav iz Reutlingena, g.Alojz Stegenšek
         v pogovoru z g.Samcem            Podpredsednik in predsednik komisije za slovence v zamejstvu in po
                               svetu g.Mirko Brulc in g.Miro Petek s sekretarko Katjo Jerman spreml-
                                           jajo delo na delavnicah                                                 14.Posvet, Baasem 13-15.marec 2009  5
g.Vasja Samec je svoje delo nadaljeval še pozno v noč. Da  eden izmed njih je bil tudi takoimenovani “polstertanz” z
ne bo pomote, prepeval res ni, je pa ob velikem navdušenju      rjuho, ki ga tudi ne vidimo več pogosto.
    mladih pokazal še nekaj starih slov. plesov.
      Izmenjava mnenj na državni ravni.            Še nekaj akrobacij svetovnega podprvaka.

                               Prve dame SKUD Triglav iz Stuttgarta: predsedni-
                               ca folklorne skupine, ga.Darja Toš, koreografinja
                                   Patricija Babšek in Marija Mauko.
                                      g.Klemen Žumer je predstavil tematiko
                                          Slovenci v EU in po svetu
        Fantje, takole se raztegne harmonika.

                                              14.Posvet, Baasem 13-15.marec 2009  6
             Glavna akterja folklorne in dramske delavnice.
        Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, al lepše od ... bilo ni nobene.
Najmlajši udeleženec posveta                Mladost in izkušnje so prava kombinacija. Podpredsednik
                              SKSD Bled iz Essna, Andreas Kolšek in predsednik slov.
                                   društva Maribor Hilden, Jože Pahič
                                            14.Posvet, Baasem 13-15.marec 2009  7

								
To top
;