Undangan 40 hari by kinneas86

VIEWS: 15,266 PAGES: 1

More Info
									  Kel. Alm. Bapa Cinda S                                          Kel. Alm. Bapa Cinda S
  Rt.02 Rw.01 Dusun Padamulya                                        Rt.02 Rw.01 Dusun Padamulya
     Desa Padamenak                                              Desa Padamenak
                         Kahatur Pengersa                                             Kahatur Pengersa
                         Bapa/Saderek :                                              Bapa/Saderek :
                         .....................................................                           .....................................................
                         di-                                                    di-
                                          Panglinggihan                                              Panglinggihan
        Assalamu ‘alaikum warrahmatullahi wabarakatuh                               Assalamu ‘alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

    Manawi aya widi ti Gusti Nu Maha Suci, kalayan teu kendat                         Manawi aya widi ti Gusti Nu Maha Suci, kalayan teu kendat
  nuhunkeun Ridho sareng Rahmat ti manteun-Na, sim kuring sakulawargi                    nuhunkeun Ridho sareng Rahmat ti manteun-Na, sim kuring sakulawargi
     seja ngahaturanan Bapa miwah Saderek sumping dina raraga                         seja ngahaturanan Bapa miwah Saderek sumping dina raraga
         Ngintunan du’a Saratus Dinten pupusna:                                  Ngintunan du’a Saratus Dinten pupusna:
   Alm. Bapa Cinda Sutrisna Bin Supanta                                   Alm. Bapa Cinda Sutrisna Bin Supanta
    Dupi katangtosan waktosna, Insya Allah bade dilaksanakeun dina :                     Dupi katangtosan waktosna, Insya Allah bade dilaksanakeun dina :
               Dinten : Minggu                                              Dinten : Minggu
             Kaping : 27 Februari 2011                                         Kaping : 27 Februari 2011
         Waktos : Tabuh 16.30 WIB (Ba’da Ashar)                                  Waktos : Tabuh 16.30 WIB (Ba’da Ashar)
    Tempat : Padumukan Simkuring Rt.02 Rw.01 Dusun Padamulya                         Tempat : Padumukan Simkuring Rt.02 Rw.01 Dusun Padamulya
          Desa Padamenak - Kecamatan Jalaksana                                   Desa Padamenak - Kecamatan Jalaksana
Mangrupikeun hiji tawis kabingah sareng kabagjaan manah sim kuring sakulawargi              Mangrupikeun hiji tawis kabingah sareng kabagjaan manah sim kuring sakulawargi
       saumpami Bapa/Saderek kersa sumping dina waktosna.                            saumpami Bapa/Saderek kersa sumping dina waktosna.
    Tina sadaya kaweningan galih sareng kasaean manah Bapa/Saderek                      Tina sadaya kaweningan galih sareng kasaean manah Bapa/Saderek
 teu hilap sim kuring ngahaturkeun timpah rewu nuhun laksaketi kabingahan.                 teu hilap sim kuring ngahaturkeun timpah rewu nuhun laksaketi kabingahan.
       Wassalamu ‘alaikum warrahmatullahi wabarakatuh                              Wassalamu ‘alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

                 Kel. Alm. Bapa Cinda S.                                          Kel. Alm. Bapa Cinda S.
                   Sakulawargi                                                Sakulawargi

								
To top