Docstoc

publicaties

Document Sample
publicaties Powered By Docstoc
					  College Rijk, Rijker, Rijkst
• Een wereld apart. De uitsluiting van de
 Derde Wereld - Michiel van Spee

• Casus: de ontwikkeling van Vietnam
 (prekoloniaal, koloniaal en postkoloniaal) –
 Dennis Ratering
          Goodnight Saigon
•  We met as soul mates on Parris Island
  We left as inmates from an asylum
  And we were sharp, as sharp as knives
  And we were so gung ho to lay down our
  lives
  We came in spastic like tameless horses
  We left in plastic as numbered corpses
  And we learned fast to travel light
  Our arms were heavy but our bellies were
  tight
  We had no home front, we had no soft
  soap
  They sent us Playboy, they gave us Bob
  Hope
  We dug in deep and shot on sight
  And prayed to Jesus Christ with all our might
  Au Lac, Dai Co Viet, Nam Viet
•  Het eerste Vietnamese rijk, genaamd
  Au Lac en later Nam Viet, wordt in 111
  v. Chr. Veroverd door de Han dynastie
  van Peking.

•  Dai Co Viet maakt zich onafhankelijk
  van China in 939 n. Chr.

•  Het Hindoeïstische Champa rijk is
  tussen 4e en 13 e eeuw een
  handelsmacht en piratennest.

•  Romeinse munten, gevonden in Hoi
  An, tonen de handelsrelaties tussen
  Hoi en India en India, Klein Azië en het
  Romeinse rijk aan.
      Invallen van Mongolen en
           Chinezen
•  Twee Mongoolse invasies, de laatste in
  1287, werden afgeslagen. De Vietnamese
  generaal Tran Hung Dao wordt in het
  huidige Vietnam nog steeds geëerd in
  bepaalde tempels.

•  Ondanks dat de Chinezen ook de Mongolen
  van zich af moeten slaan wordt Vietnam
  wederom ingevallen. Ongeacht deze
  vijandschap neemt Vietnam onbedoeld veel
  Chinese cultuurelementen over, met name
  op het terrein van het landsbestuur.

•  In de strijd tegen de Mongolen (13e eeuw)
  en de Chinezen komt Le Loi op, die als die
  daarna als koning Le Thai To, de Le-
  dynastie sticht.
     De culturele diversiteit van
          Vietnam
•  Ten zuiden van Champa lag het Khmer
  rijk. Champa voerde regelmatig oorlog met
  zowel Vietnam als het Khmer rijk.

•  Tekort aan voedsel dwong de Vietnamese
  boeren om landbouwgronden in het zuiden
  te gaan zoeken.

•  Champa werd door de Vietnamese
  strijders in de 13e eeuw ingenomen. De
  Champs gingen gedeeltelijk op in de
  Vietnamese bevolking of vluchtten voor
  een deel naar het zuiden. Het grondgebied
  van het Champa rijk werd toegevoegd aan
  Vietnam.

•  Tot op de dag van vandaag wonen in de
  bergstreek in het noorden, in het centrale
  massief in het zuiden en in de Mekong
  delta ongeveer 45 etnische groeperingen.
    De eerste deling van Vietnam
      van 1627 tot 1802
•  De Le-dynastie levert officieel de keizers.

•  De feitelijke macht is vanaf vroeg 17e eeuw echter
  vooral in handen van de Trinh familie in het
  noorden en de Nguyen familie in het zuiden.

•  Verschil in sociaal-economische structuur in
  noord en zuidelijk Vietnam ontstaat: collectief
  grondbezit in het noorden.

•  De Nguyen veroveren de zuidelijke delta in de 18e
  eeuw. De Khmer stad Prey Nokor wordt
  omgedoopt tot Saigon.

•  VOC vertegenwoordigers bewogen zich van Hoi
  An (Nguyen gebied) naar Pho Hien (Trinh gebied)
  om wapens te verkopen en geld te lenen.
  Verbreiding van het Katholicisme
•  Fransen komen eerst als missionarissen
  om de Vietnamese bevolking tot het
  katholicisme te bekeren.

•  Alexandre de Rhodes is het meest actief
  in Vietnam, vaak met gevaar voor eigen
  leven.

•  Alexandre de Rhodes werkte doorgaans
  vanuit de Chinees-Portugese kolonie
  Macau. Hij richt echter op Phu Quoc een
  missionarispost op. Van daaruit werden
  missionarissen naar het Vietnamese
  vasteland gestuurd.

•  Bedenker van Quoc Ngu (gebaseerd op
  het alfabet) ter vervanging van het chu
  nom (gebaseerd op Chinese tekens).
          Tay Son opstand
•  Opstand van de Tay Son broers aan
  het einde van de 17e eeuw. Zij willen
  een einde maken aan de eeuwen
  durende deling.

•  Zowel de Trinh heren uit het noorden
  als de Nguyen familie in het zuiden
  worden uitgeschakeld.

•  Quang Trung roept zichzelf tot keizer
  uit, maar wordt echter verslagen door
  een zuid - Vietnamees – Frans leger.

•  De Franse missionaris Béhaine helpt
  Nguyen Anh om keizer Gia Long te
  worden.

•  De nieuwe dynastie is Neo -
  Confucianistisch van aard en daarmee
  in toenemende mate antikatholiek.
    Confucianisme in Vietnam
•  Confucianistische waarden bepalen
  omgangsvormen in Vietnamese
  samenleving. De relatie tussen keizer
  en onderdanen is als die tussen
  ouders en kinderen.

•  Hieu (ontzag), On (morele schuld),
  Hieu (Goedkeuring van
  ouders/keizer) Dung (moed) en Trung
  (loyaliteit).

•  Boeddhistische waarden bepalen
  ook het gezinsleven: Tinh, Nhan,
  Dieu.
        Traditioneel Vietnam en
         Koloniaal Indochina
•  Fransen zijn verwikkeld in
  Imperialistische concurrentiestrijd
  met Engeland en zoeken daarom een
  landweg naar China.

•  Xenofobische keizer Tu Duc laat
  katholieke missionarissen vervolgen.

•  Frans-Spaanse troepen gaan in 1858
  bij Danang aan wal om wraak te nemen
  voor de moord op twee
  missionarissen.

•  Inval van de Fransen leidt tot grote
  druk op het keizerlijke hof in Hue. Het
  hof wordt gedwongen een verdrag te
  accepteren waarin het Franse gezag
  over de Mekong delta wordt
  geformaliseerd.
          Traditioneel Vietnam en
           modern Frankrijk
•  Groot Mandarijn Phan Tanh Gian
  bezoekt Frankrijk in 1862 om dit af te
  wenden, zij het zonder succes.

•  De traditionele Phan Tanh Gian raakt
  zeer onder de indruk van het moderne
  Frankrijk van Napoleon III.

•  Bij terugkeer in Vietnam ziet hij het
  zinloze van verzet in. Adviseert de
  keizer de legers terug te trekken en
  pleegt zelfmoord.

•  Vele Vietnamezen trekken weg uit de
  Mekong delta en uit het publieke leven.
  `Ìn deze onnatuurlijke tijden zijn de
  watervallen naar boven gaan stromen’
  beweert de dichter Tran Te Xuong …..
      Vietnam als wingewest
•  Vanaf 1883 wordt Vietnam opgenomen
  in de Franse kolonie Indochina samen
  een kolonie van Frankrijk. Grondstoffen
  (koffie, rijst, kolen, rubber) worden
  weggehaald en op plantages worden
  Vietnamese arbeiders te werk gesteld.

•  De Franse bank `Indochine’ heeft 85%
  tot 95% van alle Westerse investeringen
  in handen.

•  Paul Doumer bouwt in Hanoi de grootste
  brug van Zuid Oost Azië.

•  Franse belastingheffing zorgen voor
  grote armoede onder de Vietnamese
  boeren. Een klasse van
  grootgrondbezitters en een onderklasse
  van landloze ontstaan.

•  Het traditionele verzet pleegt aanslagen,
  maar is ineffectief.
      Ontstaan van Vietnamese
     moderniseringsbewegingen
•  Vereniging voor een Modern Vietnam wordt
  door Phan Boi Chau en Phan Chu Trinh in
  1904 opgericht.

•  De school Dong Kinh Nghia Thuc wordt door
  deze vereniging (naar Japans voorbeeld)
  opgericht.

•  De Fransen zijn bevreesd voor dit
  Vietnamese initiatief, sluiten de school en
  zetten een concurrerend koloniaal
  onderwijssysteem op. Het curriculum is
  echter gericht op de Franse koloniale
  belangen. Rond 1940 gaan maar zo’n 5000
  studenten in heel Vietnam naar de
  middelbare school.

•  Het Quoc Ngu (het alfabet ontworpen door
  Alexandre de Rhodes) wordt door deze
  Vietnamese modernisten gepropageerd
  middels een groeiend aantal tijdschriften en
  kranten.
   Modernisering in verschillende
        gedaantes
•  Brede schakering antikoloniale, pro
  moderniseringspartijen ontstaat in
  jaren `30.

•  Communistische frontorganisaties
  worden door Ho Chi Minh en de zijne
  opgezet om tal van maatschappelijke
  groeperingen aan zich te binden.

•  Diffuse nationalistische partijen en
  sekten vormen wisselende coalities:
  nationalisten, Dong Minh, Hao Hao
  (boeddhisten), Cao Dai en Katholieken.

•  Kranteneigenaar Nguyen Tuong Tam
  speelt een inspirerende rol vanaf de
  zijlijn bij de nationalisten.
  Desintegratie van de Vietnamese
     samenleving jaren `40
•  Twee moderniseringsmodellen komen in
  de loop van de jaren `40 scherper
  tegenover elkaar te staan: het
  nationalistische en het communistische
  ontwikkelingsmodel.

•  Onder de wisselende bezettingen
  (Frankijk, Japan, China/Engeland en
  Frankrijk en hongersnood in het noorden
  valt de Vietnamese samenleving uit
  elkaar.

•  Het communistische model schiet wortel
  in het noorden (Viet Bac), terwijl de vele
  nationalistische groeperingen kleine
  samenlevingen in het zuiden inrichten.
          Einde van het Franse
            koloniale rijk
•  Onder Japans toezien wordt keizer Bao
  Dai op 11 maart opnieuw staatshoofd.
  Het kabinet onderleiding van Tran
  Trong Kim is echter machteloos.

•  Eind augustus 1945 keren Ho Chi Minh
  en de zijne terug uit de noordelijke
  bergen naar de noordelijke hoofdstad
  Hanoi. Op 2 september 1945 roepen zij
  de Democratische Republiek Vietnam
  uit.

•  De Fransen spelen de verschillende
  partijen tegen elkaar uit. Eind mei 1948
  vormt Bao Dai samen met andere
  anticommunistische organisaties een
  voorlopige centrale regering.

•  De Fransen beginnen in Haipong een
  militiare campagne en willen Dien Bien
  Phu veroveren als bruggenhoofd om
  zowel Laos als de Viet Bac basis aan te
  vallen.
      Dien Bien Phu, Genève en
        de 17e breedtegraad
•  Fransen worden in 1953 bij Dien Bien
  Phu verslagen. Zij wilden in de vallei een
  luchtstrip aanleggen om de aanval op
  Laos en de Viet Bac te organiseren.

•  De Fransen rekenden er niet op dat de
  manschappen van Vo Nguyen Giap
  instaat zouden zijn om zware artilerie
  over de hoge bergkammen te vervoeren.
  Het Franse leger (inclusief Duitse
  huurlingen) wordt in de pan gehakt!

•  Bij het vredeserdrag van Genève
  (waaraan Frankrijk, Groot Brittannie, de
  VS en de USSR deelnamen) raakt
  Vietnam verdeeld in een communistisch
  Noord- en een kapitalistisch Zuid-
  Vietnam rond de 17e breedte graad.

•  De VS onderteken het verdrag van
  Genève echter niet.
        Deel 2
• Video Kim Phuc
           Ngo Dinh Diem
•  De Franse rol in Vietnam was
  uitgespeeld. De Fransen
  financierden ¾ van de oorlogkosten
  reeds met Amerikaans geld.

•  De steile katholiek Ngo Dinh Diem
  werd na afwezigheid van 20 jaar
  vanuit de VS in de Zuid-Vietnamese
  politiek gelanceerd. Spoedig wist hij
  Bao Dai volledig naar de zijlijn te
  manoeuvreren.

•  Ngo Dinh Dien stellen de
  verkiezingen, die noord en zuid
  zouden moeten verenigen uit. Met
  Amerikaanse politieke en financiële
  hulp weet hij de oppositie tegen
  elkaar uit te spelen. Bij de
  verkiezingen van 1955, ondersteund
  door de CIA, behaalt hij 98% van de
  stemmen.

•  De nationalistische organisaties
  worden beroofd van hun beweging,
  doordat de Amerikanen Ngho Dinh
  Diem tot Ho Chi Minh’s tegenpool
  kneden.
  Het verzet tegen Ngo Dinh Diem
•  Het verzet tegen het beleid van Ngo
  Dinh Diem neemt begin jaren `60 toe.
  Protesten monden uit in
  Boeddhstische zelfverbranding.

•  Begin jaren `60 keren ook de
  Communistische verzetsstrijders
  terug naar het zuiden. De SU, China
  en Hanoi steunde het Zuid-
  Vietnamese verzet middels
  wapenleveranties via de Ho Chi Minh
  route.

•  De oppositie tegen Ngo Dien Diem en
  de Amerikaanse aanwezigheid mond
  uit in de oprichting van de Viet Cong:
  allerlei groeperingen scharen zich
  rondom de communisten. Met mede
  weten van de VS wordt Ngo Dinh
  Diem in 1963 tijdens een coup
  vermoord.

•  Grootschalige bombardement
  campagnes worden uitgevoerd en
  Amerikaanse soldaten komen in 1964
  bij Da Nang Vietnam binnen.
    Amerikaanse interventies
•  In 1968 zijn 500.000 Amerikaanse
  soldaten aanwezig in Vietnam.

•  De Amerikaanse publieke opinie
  verliezen het vertrouwen in het
  beleid van de regering Johnson
  onderneer door het Ter offensief.

•  De Amerikanen laten in 1973 de
  oorlogvoering over aan het Zuid-
  Vietnamese regime.

•  De Vietnamese traditionele waarden
  en normen staan haaks op de
  oplossingen en modellen van de
  Amerikaanse adviseurs.

•  Het regiem is vervreemd geraakt
  van de eigen ambtenaren en
  soldaten.
       Amerikaanse aftocht
•  Het Amerikaanse congres stopt de
  financiële ondersteuning.
  Economisch raakt Zuid Vietnam
  uitgehold.

•  Saigon, de hoofdstad van Zuid –
  Vietnam valt op 30 April 1975.

•  Zuid – Vietnam wordt
  samengevoegd met het
  communistische noorden.

•  De communisten willen eind jaren
  `70 Zuid-Vietnam gaan socialiseren.
  Een vijf jaren plan wordt
  geïmplementeerd, maar leidt tot
  grootschalig economisch
  wanbeheer. Honger, armoede en
  onderdrukking jagen grote groepen
  naar zee.

•  Een exodus van bootvluchtelingen
  ontstaat.
  Armoede, Collectivisaties en de
     Doi Moi politiek
•  Het verenigde Vietnam (in 1976)
  kent een diepe en uitzichtloze
  armoede in de jaren `70 en `80.

•  Heropvoedingskampen,
  collectivisaties in het zuiden en
  oorlogsschade zorgen ervoor dat
  het regiem veel steun verliest.

•  De VS stellen een economische
  boycot in.

•  Een exodus van bootvluchtelingen
  ontstaat.

•  Orthodoxe Marxisten moeten in
  1986 bakzeil halen. Vietnam begint
  een hervormingsbeleid (De Doi
  Moi), die tot op de dag van vandaag
  voortduurt.
   De Vietnamese socialistisch
  georiënteerde markteconomie
•  De Vietnamese markt is open gegaan     •  NGO’s komen ook naar Vietnam. Zij
  voor buitenlands kapitaal. Bedrijven en    dienen met Vietnamese partners samen
  instellingen moeten echter altijd een     te werken. Een van de eerste
  Vietnamese partner vinden om te mogen     organisaties is het Medisch Comité
  opereren op de Vietnamese markt.        Nederland Vietnam.

•  Begin jaren `90 zette de SU haar      •  Tussen de Nederlandse en de
  renteloze leningen om in marktconforme     Vietnamese universitaire wereld bestaan
  kredieten.                   sinds eind jaren `60 intensieve contacten.

•  De eerste bilaterale relaties ontstonden  •  Vietnam heeft haar schulden
  tussen Noord -Vietnam enerzijds en       teruggebracht van 43 miljoen naar 13
  landen als Zweden, de USSR en China      miljoen dollar.
  anderzijds. De relaties met China staan
  vanaf 1980 op gespannen voet. De USSR   •  Onder Clinton heeft de VS haar boycot
  heeft begin jaren `90 haar renteloze      beëindigd.
  leningen omgezet in marktconforme
  leningen.
                        •  Prins Claus maakt een privé bezoek aan
                          Vietnam in 1993. In 1995 bezoeken Wim
•  Vietnam gaat multilaterale relaties aan    Kok en Hans van Mierlo Veitnam. Het
  met de wereldbankbegin jaren `90, maar     resultaat is een overeenkomst waaruit
  moet wel haar financiële huishouding      diverse partnerschappen en projecten
  omzetten van planeconomie naar het       zijn geregeld tussen Vietnamese en
  Westerse stelsel van Nationale         Nederlandse hoger
  rekeningen.                  onderwijsinstellingen.
     Kinderen van de rekening:
      Straatkinderen in Saigon
                     •  Ruim 15.000 kinderen leven in
•  Snelle economische groei sinds      Ho Chi Minh City op straat.
  1990 (8% per jaar).
                     •  Straatkinderen zijn kinderen of
•  Inkomen is $ 420,- per inwoner, per    jongeren tot 18 jaar, die niet
  jaar.                   naar school gaan, die op straat
                       werken en óf op straat óf in een
                       opvanghuis slapen.
•  65% woont op het platteland.
                     •  52% slaapt op straat.
•  23% van de bevolking heeft geen
  beschikking over schoon        •  68% van de straatkinderen is
  drinkwater.                ziek.

•  Sterke migratie van het platteland  •  80% leeft van eenvoudige
  naar de stad.               verdiensten.
     Overleven in Saigon
 Belangrijkste bron van
 inkomsten van
 straatkinderen in HCM stad

Loterij tickets verkopen 34,1%
Voddenrapen       20,5%
Straat verkoop      16,6%
Schoenenpoetsen      9,8%
Werken op de markt    3,3%
Kleine diefstallen/
zakkenrollen       3%
Werken als pooier    0,12%
Werken in prostitutie  0,3%
 Komst van NGO’s naar Saigon
• Christine Nobel

• Save the Children

• Mekong eye doctors

• Medisch Comité NL - Vietnam

• Togather

• Education for Development
 www.kansenvoorkinderen.nl
• Education for Development is in 1996 opgericht door twee
 vrijwilligers, die bezorgd waren over het lot van kansarme,
 straat- en werkende kinderen in Ho Chi Minh Stad, Viëtnam.

• In het begin was het doel het vergroten van educatieve kansen
 door op straat Engelse lessen te geven.

• EFD heeft de organisatie zich uitgebreid en ontwikkeld tot een
 organisatie een dynamische organisatie van vast personeel en
 vrijwilligers.

• EFD richt zich nu op het opzetten van duurzame projecten
 i.s.m. partners met een langdurige positieve impact op het
 leven van kansarme kinderen.
     Leren van Vaardigheden
•  Om kinderen in staat te stellen
  een eigen toekomst op te
  bouwen is het nodig om
  vaardigheden te leren.

•  Vaardigheden zijn nodig om een
  inkomen te kunnen verwerven.

•  Hoe kun je kinderen
  vaardigheden laten leren?
     Vaardigheden onderwijs

•  Bewuste beroepskeuze
  (kinderen worden vaak
  `gedwongen’ door hun
  omgeving, verliezen interesse
  en worden zo drop outs.

•  Straatkinderen krijgen on-the-
  job training.

•  Leerlingen krijgen een
  begeleider, die hun de
  vaardigheden bijbrengt.

•  Overgang van een vrij leven op
  straat naar het gereguleerde
  leven van werk is vaak lastig.
         EFD en Tuong Lai
•  Social Employment Unit (werk
  oriëntatie) opzetten

•  Counseling: kinderen helpen een
  bewuste beroepskeuze te maken
  (kinderen worden vaak `gedwongen’
  door hun omgeving, verliezen
  interesse en worden zo drop outs).

•  Voorbeeld: Motorbike Wash Shop.
  Meest gebruikte vervoermiddel in
  Saigon is de scooter.

•  Leerdoelen: omgaan met klanten,
  gebruik van water en electriciteit
  berekenen, kleine reparaties.

•  Project staat nu bijna op eigen
  benen.
  KVK-NL in Nederland, België en Zwitserland
        en EFD in Vietnam


•  In Nederland richten we ons op
  het inzamelen van fondsen en
  het geven van voorlichting. Wij
  zoeken in Nederland:

•  1 a 2 fondsenwervers

•  Contacten met middelbare
  scholen
       Literatuur en films:
• J. Pluvier, Vietnam, Laos,   • Apocalyps Now
 Cambodja
                 • The Dear Hunter
• N.L. Jamieson, Understanding
 Vietnam            • Born on the 4th of July

• D. de Vries, Vietnam in een  • Indochine
 rugzak

                 • The Quiet American
• Bao Ninh, Het verdriet van
 Vietnam
                 • The lover
• K.L. Nelson, The making of
 detente            • The Scent Green Papaya