Docstoc

informatiegids_2007-2008

Document Sample
informatiegids_2007-2008 Powered By Docstoc
					    Inhoudsopgave

    Inleiding / voorwoord            2    Gastheer/dame                  18
    Clubaccommodatie               2    Omroep(st)er                   18
    Webadres                   2    Scheidsrechters senioren             19
    Hoofdbestuur                 3    Scheidsrechters jeugd              19
    Handbalbestuur                3    Afgelastingen Senioren              20
    Voetbalbestuur                4    Trainen zondagmorgen               20
    Jeugdcommissie (voetbal)           4    Richtlijnen voor senioren leiders        20
    Wedstrijdsecretriaat jeugd          4    Strafrapporten en Ongevallen           20
    Senioren commissie              5    Richtlijnen voor de Clubscheidsrechters     21
    Financiële commissie             5    Ondershirt                    21
    Sponsor commissie              5    Boetes (spelerspas) & Uitsluitingen Senioren   21
    Kantine commissie              6    Trainers,leiders spelers overeenkomst      23
    Sleuteladres en contactpersoon clubgebouw  7    Procedure aanvullen teams            24
    Afdeling activiteiten en communicatie    8    Afdeling senioren                25
    Activiteitencommissie            8    Trainers, leiders, spelers e.a.         25
    Uitjes                    8    Afdeling jeugd                  31
    Clubblad één-tweetje             9    Reglement voor jeugdspelers           31
    Klaverjascommissie              9    Voorwaarden 3 maal trainen            31
    Vrijwilligerscommissie            9    Speeltijden Jeugd                32
    Contactpersoon straf & ongevallen      9    Richtlijnen Pupillenvoetbal           32
    Begeleiding pupil van de week        9    Elftalindeling jeugd               33
    Ledenadministratie              10    Trainers, leiders, spelers e.a.         33
    Adreswijzigingen               10    Afdeling Handbal                 46
    Overschrijvingen               10    Technische commissie               46
    Clubtenue Wijhe‟92              11    Contactpersoon selectie spelers         46
    Kledingruilbeurs               11    Handbalscheidsrechters              46
    Blessurebeleid                11    Rommelmarkt commissie              46
    Algemeen verzorger v/d vereniging      11    Contactpersoon verloting (taart)         46
    Contributie                 12    Materiaal & Beheer                46
    Entreegelden                 12    Sport accommodatie                46
    Sponsoring                  12    Spelers reglementen               46
    Shirtsponsors Wijhe‟92            13    Kniebeschermers                 46
    Afdeling accommodatie            15    Aanvoerdersband                 46
    Wassen kleding                15    Borst en rugnummers               46
    Consul veldkeuringen             15    Reserve Shirts                  46
    Kleedkamer en trainingsveld indeling     15    Verzekering                   47
    Mededelingenbord               15    Speelveld                    47
    Kleedkamers                 16    Afgelastingen                  47
    Verenigingseigendommen            16    Scheidsrechters (verplichting)          47
    Bruikleen/uitleen regelement         16    Reglement jeugdspelers              47
    Speelvelden                 16    Speeltijden                   47
    Oproep                    16    Richtlijnen mini‟s                47
    Weekendnummer                16    Handbalscheidsrechters              47
    Afgelastingregeling             17    Inleveradres wedstrijdformulieren        47
    Afwezigheid Scheidsrechter          17    Veldtrainingen                  47
    Uitstel Wedstrijden             17    Zaaltrainingen                  47
    Opleidingen                 17    Leeftijdscategorie                48
    Technische commissie             18    Trainers en begeleiders             48
    Jong Wijhe`92                18    Spelers                     48
    Keeperstrainers               18    Keepers trainers                 55
    Overige taken senioren afdeling       18
    Ontvangst clubs en scheidsrechters(zondag)  18    Bijlagen     organogrammen        1 t/m 3
Informatieboekje                     1                       2007 - 2008
    Inleiding/voorwoord
    Voor U ligt de vijfde editie van het "Informatie boekje".
    Het informatie boekje is een informatieblad voor alle leden, voor jong en oud.
    Deze informatie kan belangrijk zijn voor het bestuur, u als voetballer/handballer of voor u als ouder van een kind dat
    voetbalt of handbalt bij Wijhe`92.
    Er is getracht daar waar mogelijk de meest recente gegevens te gebruiken, helaas zijn echter niet alle gegevens up to date
    en zullen er onjuistheden in dit informatie boekje staan.
    De peildatum van de gegevens in dit informatieboekje is 6 oktober.
    Dit informatie boekje ligt ter inzage in de kantine en de oude bestuurskamer in het kleedgebouw en is voor
    belangstellenden verkrijgbaar in de kantine van onze vereniging.
    Ook bieden wij U de mogelijkheid om dit informatie boekje digitaal te ontvangen.
    In dat geval kunt U contact opnemen met Gijs Lieftink.

    Redactie "informatie boekje"
    Clubaccommodatie

    SPORTPARK “WIJHE’92”
    ZANDHUISWEG 8, 8131 SP WIJHE
    TEL: 0570-521612


    WEB ADRES
               www.wijhe92.nl
Informatieboekje                         2                            2007 - 2008
    Hoofdbestuur
     Voorzitter
    Jan      van `t Land
    Secretaris
    John         Voppen
    Voorzitter Handbal
    Edwin         Rozeman
    Voorzitter Voetbal
    Adrie         Bolijn
    Penningmeester
    Henk         Morrenhof
    Afdeling activiteiten en communicatie
    Gerrit Pieter     Roetert Steenbruggen
    Afdeling Accommodatie
    Jan          Pol
    Notuliste
    Hariette       Hoekstra    Handbal bestuur
    Voorzitter
    Edwin         Rozeman
    Secretaris
    Rudy     te    Braak
    Penningmeester
    Rik          Nijkamp
    Wedstrijdsecretaris
    Ali          Smeenk
    Coördinator teams
    Erik         Hutten
    Lid (wedstrijdformulieren)
    Gerrit        Krasenberg
    Lid (voorzitter leidersvergadering)
    Annie         Sanders
    Notuliste
    Astid         Bouwmeester
Informatieboekje                   3  2007 - 2008
    Voetbal bestuur
    Voorzitter
    Adrie        Bolijn
    Secretaris
    John        Voppen
    Vice voorzitter
    Jan     van `t Land
    Voorzitter seniorencommissie
    Hennie       Koekoek
    Voorzitter jeugdcommissie voetbal
    Louis        Zijderveld
    Voorzitter technische commissie
    vacant
    Algemeen technisch coördinator (adviserend over specifieke onderwerpen)
    Gerard    te   Wierik
    Notuliste
    vacant

    Jeugdcommissie voetbal
    Voorzitter
    Louis        Zijderveld
    Vice voorzitter
    Sjon    van   Vilsteren
    Secretaris
    Henk        Dijkslag
    Wedstrijdsecretaris
    Hans        Kemper
    Jeugdcoördinator A+B
    Anton        Kleine Schaars
    Jeugdcoördinator C
    Jan     van   Rossum
    Jeugdcoördinator D
    Sjon    van   Vilsteren
    Jeugdcoördinator E
    Alexander      Westenbrink
    Jeugdcoördinator F
    Johan        Nijland
    Commissielid
    Ineke    van   Wijhe


    Wedstrijdsecretariaat jeugd voetbal
    Wedstrijdsecretaris junioren tevens voorzitter:
    Hans         Kemper
    Wedstrijdsecretaris pupillen
    Ineke   van    Wijhe
    Coördinator oefenwedstrijden
    Vacant
    Coördinator zaalwedstrijden
    Ingrid        Arentsen
    Coördinatoren toernooien (extern)
    Amelia        Liefers
    Vincent       Schutte
    Coördinator scheidsrechters jeugd
    Tonnie        Grave
Informatieboekje                      4           2007 - 2008
    Seniorencommissie Wijhe ’92
    Voorzitter:
    Hennie        Koekoek
    Vice voorzitter
    Koen         Jansen
    Wedstrijdsecretaris selectieteams: (1e t/m 3e elftal)
    Jack         Moolenbeek
    Wedstrijdsecretaris lagere elftallen:
    Henk         Kok
    Algeheel coördinator dames en meisjes voetbal
    Rianne        Snijders
    Elftalcoördinator:
    Hennie        Koekoek
    Scheidsrechterscoördinator:
    Jacob        Geervliet
    Coördinator ontvangst en begeleiding
    Henk         Kok
    Technisch coördinator senioren:
    Lambert       Eikelboom
    Notulist:
    Vacant
Informatieboekje                        5  2007 - 2008
    Financiële commissie
    Voorzitter tevens penningmeester
    Henk         Morrenhof
    Inning contributie
    Alfons        Dollenkamp
    Financiën handbal
    Rik         Nijkamp
    Financiën kantine
    Alfons        Dollenkamp
    Administrateur
    Rob         Wippert
    Kassa sportpark
    Kay         Schurink
    Tonnie        Vlietstra
    Verkoop loten (thuiswedstrijd 1e elftal)
    Mevr         Schurink
    Mevr         Holleboom
    Sponsorcommissie
    Voorzitter sponsorcommissie
    Willem       Weide

    Penningmeester
    Cor         Wellenberg

    Advertenties
    Roy         Roetert Steenbruggen
    Fred    van der Snel
    Henk        Temmink

    Reclameborden
    Jan    van 't Land
    Henk        Morrenhof
    Wilco       Overweg
    Kleding
    Robert       Bourquin
    Karin       Leerkes
    Bennie       Voorhorst
    Martin       Westerbeek
    Vrienden van Wijhe `92
    Peter       Cornelissen
    Jan        Hetebrij
    Marijn       Marsman
    Willem       Weide
Informatieboekje                  6  2007 - 2008
    Kantine commissie
    Voorzitter
    Astrid      Schuiling
    Penningmeester
    Alfons      Dollenkamp
    commissie lid
    Truus       Lieftink
    Wilco       Schuiling
    Kantine medewerkers
    dinsdagavond            groep
    Carin       Logtenberg     1
    Karin       Westerbeek     1
    Ralf    van  Dragt        2
    Alie    van  Ittersum      2
    Bas        Mosterd       3
    Gary       Mosterd       3
    Miranda      Stolte       4
    Ria        Overweg       4
    mevr       Fredriks      5
    Gerrit      Fredriks      5
    woensdagavond (kaartavond)
    Gerrit      Diepenbroek
    donderdagavond            groep
    Hein       Bouwhuis       1
    Astrid      Schuiling      1
    Gijs       Lieftink       2
    Christiaan    Kolk         2
    Wilco       Schuiling      2
    Evelien      Visser        3
    Herman      Visser        3
    Ben        Harmens       4
    Jose                  4
    zaterdagmorgen            groep
    Diny       Blom         1
    Maria       Schutte       1
    Lianne   v/d  Linde        2
    Elly       Stroomberg      2
    Casper      Dijkslag       3
    Rianne      Snijders       3
    Ina        Hollegien      4
    Jos        Hollegien      4
    Inge       Neplenbroek     5
    Ineke    van  Wijhe        5
    Anita       Jansen        6
    Anja       Koekoek       6
    Paulien      Jansen      reserve
    zaterdagmiddag
Informatieboekje            7      2007 - 2008
    Wouter        Grave                                         1
    Luuk         Nijman                                         1
    Bert         Wagenvoord                                       1
    Rik          Dalhuisen                                       2
    Jorn      van  Dijk                                          2
    Reinier        Leber                                         2
    Wilco         Schuiling                                       3
    Laurens        Spijkerman                                       3
    Rick         Verheyen                                        3
    Arjan         Bult                                          4
    Thomas        Draaijer                                        4
    Christian       Jansen                                         4
    Gerald        Draaijer                                        5
    Dennis     van  Ittersum                                        5
    Marijn        Platenkamp                                       5
    Lars         Draaijer                                      reserve
    zondag
    Hein         Bouwhuis
    Coby         Draaijer
    Jan          Grave
    Leny      van  Hittersum
    Truus         Lieftink
    Joep      van  Riele
    Astrid        Schuiling

    Sleuteladres clubgebouw & contactpersoon barpersoneel
    Astrid        Schuiling

    Afdeling activiteiten en communicatie
    Voorzitter
    Gerrit Pieter     Roetert Steenbruggen

    Activiteitencommissie
    Voorzitter
    Gerrit Pieter     Roetert Steenbruggen
    Commissieleden
    Thomas        Draaijer
    Niels         Hazekamp
    Anja         Koekoek
    Niek         Kleine Schaars
    Anneloes van der   Kolk
    Karin         Leerkes
    Marieke        Olthof
    Wouter        Pol

    Uitjes
    Teams die een uitje, kamp of iets dergelijks organiseren en hierbij de naam van Wijhe `92 gebruiken dienen hiervoor
    schriftelijke toestemming te hebben van het bestuur.
    Zie hiervoor het desbetreffende protocol.
    Clubblad "Een Tweetje"
    Gijs         Lieftink
Informatieboekje                         8                            2007 - 2008
    Jos         Huis in `t Veld
    Copy inleveren: Copybus, redactieleden of per e-mail: eentweetje@wijhe92.nl
    Lay out
    Gerard        Schuiling
    Typewerk
    Tineke        Iseger
    Edith        Klaasboer
    Productie
    Jan         Grave
    Gerrit        Krasenberg
    Ab          Liefers
    Ap          Preuter
    Bezorglijsten
    Jan     van   Dijk
    Bezorgers
    Ab          Liefers
    Ap          Preuter
    Gedi    van de Bosch
    Leo         Schut
    gebr         Plender
    Gerrit        Roetert Steenbruggen
    Rik         Nijkamp
    Fam         Kruit
    Fam         Bomhof
    Lianne        Leerkes
    Buiten gebieden via de postbakjes teams
    Website www.wijhe92.nl
    Redactie
    Richard        Nijboer
    Jan     van   Dijk
    copy inleveren per e-mail: info@wijhe92.nl
    Informatieboekje
    Redactie
    Herman        Visser

    Klaverjascommissie
    Jo          Groothedde
    Willy        Roeke
    Voor inlichtingen over het kaarten kunt u zich wenden tot een van bovenstaande personen.
    Vrijwilligerscommissie
    Voorzitter
    vacant
    Commissieleden
    Stefan        Westendorp
    Bert         Evers
    De commissie is nog op zoek naar minimaal twee personen.

    Contactpersoon Straf & Ongevallen
    John         Voppen
    Begeleiding pupil van de week
    Johan        Draaijer
    Leden Administratie
    Algemeen
    Jan     van   Dijk
Informatieboekje                        9                 2007 - 2008
    Voetbal senioren
    Hennie         Koekoek
    Voetbal jeugd
    Herman         Visser
    Handbal
    Ingrid    te    Braak
    Aan en afmelden:
    Aanmelden als lid
    Via een aanmeldingsformulier kunnen nieuwe leden lid worden van WIJHE‟92.
    Blanco aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij, Jan van Dijk, Hennie Koekoek, Herman Visser, Ingrid te Braak of
    bij de secretaris John Voppen (Meerkoet 1).
    De aanmeldings- formulieren dienen ingeleverd te worden bij de persoon waarvan U het aanmeldings- formulier heeft
    gekregen.
    Afmelden als lid
    Leden dienen zich schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie.
    Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van het formulier dat achterin het EEN TWEETJE staat.
    Leden dienen zich voor 1 juni af te melden, voor zowel de handbal als de voetbal.
    In verband met team indelingen wordt U verzocht dit voor 1 Mei te doen.
    Meld een lid zich af na 1 juni dan dient dit lid nog de contributie te betealen voor het hele volgende seizoen (dus tot
    1 juni van het volgende kalenderjaar).
    Uitzondering geldt voor 5-jarigen, F-pupillen en mini`s die zich voor het 1e jaar van hun officiele lidmaatschap al weer
    afmelden als lid.
    Voor deze jeugdleden geldt dat zij de contributie nog gedurende een half seizoen door dienen te betalen.
    Voetbal Senioren
    Hennie         Koekoek          Weidesalie        12          523065
    Voetbal Jeugd
    Herman         Visser           Molenenk         29          523431
    Handbal
    Ingrid    te    Braak           IJsselstraat        1          524138
    Overigen (trainers, leiders, bestuursleden, donateurs, vrienden wijhe `92 etc etc)
    1 van bovenstaande personen
    Adreswijzigingen
    Ook hiervoor dient u gebruik te maken van het formulier dat achter in het EEN TWEETJE staat.
    En in te leveren bij de daarop vermelde adressen.
    Overschrijvingen
    De meimaand staat bij de voetbalsport bekend als de maand van “overschrijvingen”. Alle aanvragen tot
    overschrijvingen tussen twee amateurverenigingen dienen uiterlijk 31 mei bij het Districtsbestuur, waaronder men
    ressorteert, te worden ingediend. Aanvragen, die na 31 mei worden ingediend , worden beschouwd als aanvragen om
    dispensatie. Dispensatie wordt door de KNVB verleend:
    Tijdens het seizoen als er een gewichtige reden voor is, zoals verhuizing naar een plaats die meer dan 30 km verder ligt.
    Voor de goede orde delen wij U mede, dat de aanvragen voor overschrijvingen naar een andere vereniging,
    uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van de overschrijvingstermijn bij onze algemene secretaris aangevraagd
    dient te worden.
    Aanvragen na deze termijn worden door ons niet meer behandeld.
    Wel dient men rekening te houden, dat alléén overschrijving wordt verleend, nadat alle eigendommen van de
    WIJHE’92, die in het bezit zijn van de aanvrager, ingeleverd worden bij het bestuur.
    Ook eventuele achterstallige contributie dient voldaan te zijn.
    Overschrijvingen
    Indien een lid overgeschreven wil worden van Wijhe‟92 naar een andere vereniging, dan kan deze een
    overschrijvingsformulier afhalen of opvragen bij de secretaris John Voppen (Meerkoet 1, tel: 0570-523745 of e-mail
     hjwa.voppen@hetnet.nl)
    Clubtenue Wijhe’92

    Voetbal                     Handbal
    SHIRT: Rood / Wit                SHIRT: Rood
Informatieboekje                         10                            2007 - 2008
    BROEK: Wit                    BROEK: Rood

    KOUSEN: Rood                   KOUSEN: Wit

    U bent verplicht hierin te spelen.

    Het is wel toegestaan dat voetballers een z.g. “legging” onder de normale sportbroek dragen.
    Volgens het reglement van de KNVB is dit wel toegestaan, mits het dezelfde kleur heeft als de sportbroek.
    Dus in ons geval moet het een "witte legging" zijn.
    Het dragen van sportschoenen met zwarte zool is niet toegestaan in de sporthal.
    Gaat u als elftal een overeenkomst aan met een sponsor, dan bent U verplicht voor de tijd het Bestuur en de
    sponsorcommissie hiervan in kennis te stellen.
    Indien een elftal een speler leent van een ander elftal, dan dient de “leider” er zorg voor te dragen, dat desbetreffende
    speler hetzelfde tenue draagt als de rest van het elftal.
    Wordt niet aan bovengenoemd verzoek voldaan, dient men er rekening mee te houden met een veldverwijdering.

    Kledingruilbeurs
    Wij vinden het zonde dat goede, maar niet meer passende kleding en schoenen op zolder of in de vuilnisbak beland.
    Tevens is goede kleding prima te gebruiken voor jeugdleden die uit de oude kleding zijn gegroeid, of als
    een starterspakket voor nieuwe leden van Wijhe '92.  Hoe werkt de kledingbeurs;
    Bruikbare shirts, broekjes en schoenen kunnen worden ingeleverd en U ontvangt hiervoor een vergoeding.
    Jeugdleden die tweede-hands kleding zoeken, kunnen deze van de kledingbeurs kopen.
    Voor de kledeing zijn de volgende prijzen vastgesteld;                  Inkoop     Verkoop
                                           Shirt    € 2.50     € 5.00
    Het spreekt voor zich dat de kleding gewassen                Broek    € 1.00     € 2.00
    en de schoenen gepoetst moeten worden ingeleverd.              Schoenen € 2,50 p.p     € 5,00 p.p

    De kledingbeurs is voor de leeftijdgroep 5 tot 14 jaar. Het geld dat overblijft komt ten goede aan de Jeugd.
    Spullen die voor inlevering worden aangeboden kunnen worden geweigerd, omdat er al teveel van een bepaalde
    maat aanwezig is of omdat de spullen niet meer in goede staat zijn.
    Belangstellenden voor de kledingbeurs kunnen contact opnemen met         Mariët Kruit Boerhaar 10 tel. 525320

    Blessurebeleid
    Voor inlichtingen verzorgers Wijhe`92 Jan Oosthof en Irja van Beek


    Algemeen verzorger v/d vereniging:
    Jan          Oosthof          Emmalaan          1          522294

    Verzorgster 1e
    Irja    van    Beek            Doornweerdstraat      5         06 47054751
    Contributie per 1 januari 2007

     Voetbal       per jaar
    Senior spelend                  €       126.00
    Senior rustend                  €        38.00
Informatieboekje                          11                             2007 - 2008
    Jeugd A                    €         7.00
    Jeugd B + C                  €        62.00
    Jeugd D + E                  €        57.00
    Jeugd F                    €        47.00
    5 jarigen                   €        23.50
    rustend lid met functie                       0
    Handbal        per jaar
    19 jaar en ouder Senioren           €        152.00
    Recreanten                  €        93.00
    16,17 en 18 jaar A jeugd           €        129.00
    13, 14 en 15 jaar B jeugd           €        101.00
    10,11 en 12 jaar C jeugd           €        83.00
    8 en 9 jaar    D jeugd          €        73.00
    5,6 en 7 jaar   mini            €        67.00
    rustend lid met functie                       0
    De contributie dient automatisch betaald te worden.
    Machtigingskaarten zijn bij het secretariaat verkrijgbaar.


    Entreegelden     thuiswedstrijden 1e elftal
    Volwassenen                  €        2.50
    Jeugd tot 17 jaar               €        1.00
    Vrijwilligers, Leden en Donateurs               Gratis

    Donateurs met clubblad             €       22.00  per   jaar
    Donateur zonder clubblad            €       13.00
    Donateur 65+                  €       11.00
    2e donateur uit een gezin            €       11.00
    ontvangt alleen clubblad            €       11.00

    Sponsoring
    De vereniging wordt door vele ondernemers gesponsord. Sponsoring kan plaats vinden d.m.v. bordsponsoring langs
    het veld; bordsponsoring op de ballenvangers achter de doelen; kledingsponsoring; advertentie in het clubblad; het
    schenken van wedstrijdballen; sponsoring van toernooien enz. Sponsors van toernooien worden in het
    desbetreffende uitgave van dat toernooi vermeld.

    Informatie over sponsering kan worden verkregen bij de sponser commissie.
    Contactpersoon: Martin Westerbeek telf 522206
    Shirtsponsering
    Er blijken binnen de vereniging enkele misvattingen te bestaan over shirtsponsering, hierover het volgende.
    Vele teams zijn de afgelopen jaren inde gelukkige omstandigheid geweest dat ze konden spelen in gesponserde shirts,
    dit is absoluut geen vanzelfsprekendheid.
    Voor een aantal hogere teams zijn hierover afspraken gemaakt met de sponsoren, die ook voor vervanging zorgen bij
    beschadiging etc. , voor de meeste teams geldt echter dat een sponser eenmalig shirts, hele tenues of trainingspakken
    aanbiedt, maar dat geen afspraken te maken zijn over vervanging e.d. , in dat geval moet het team zelf voor vervanging
    zorg dragen en de kosten hiervan ook zelf dragen.
    Ook kan het natuurlijk gewoon voorkomen dat een team geen sponsor kan vinden, in dat geval zullen de spelers
    gewoon in eigen shirts moeten spelen.

    Shirtsponsors WIJHE’92
    VOETBAL
    WIJHE‟92 1e      G.J. VAN GURP BV / JANSEN WIJHE BV

    WIJHE‟92 2e      BLANKE ENGINEERING BV
Informatieboekje                         12                            2007 - 2008
    WIJHE‟92 3e   AUTOBEDRIJF FRANK OVERWEG

    WIJHE‟92 4e   PROATHUUS / GAT VAN WIEHE

    WIJHE‟92 5e   DE BOER SCHOENMODE

    WIJHE‟92 6e   SWOLLTAX BV

    WIJHE‟92 7e   DE ORANJERIE

    WIJHE‟92 8e   CAFETARIA 59 / TEVADO

    WIJHE‟92 9e   ASSURANTIEKANTOOR BOTER/CVB BANK

    WIJHE‟92 Dames1 YOURHOSTING.NL

    WIJHE‟92 A1   INTERSPORT SCHUTTE

    WIJHE‟92 A2   LOONBEDRIJF JANSEN WIJHE

    WIJHE‟92 A3   GROLLEMAN TRANSPORT

    WIJHE‟92 B1   AB OOST

    WIJHE‟92 B2   GASTERIJ NIJLANT

    WIJHE‟92 C1   PRIMERA SCHIPPERS / AUTOBEDRIJF RUTGERS

    WIJHE‟92 C2   BECK `S MOTOR WERKPLAATS

    WIJHE‟92 D1   DE COMPLETE BOEKHOUDER ELLEN HAARMODE

    WIJHE‟92 D2   MICO MODE / INTERSPORT SCHUTTE

    WIJHE‟92 E1   TEVADO

    WIJHE‟92 E2   LONGHORN

    WIJHE‟92 F1   SPORT 2000

    WIJHE‟92 F2   AUTO PLAZA
    Shirtsponsors
    HANDBAL
    DAMES I     ORANJERIE     tassen café Logtenberg

    DAMES II    ORANJERIE     tassen café Logtenberg

    A1       CLEOPATRA
Informatieboekje                   13       2007 - 2008
    A2         ELECTRO CENTRUM

    B1         SCHUITEMA / INTERSPORT

    B2         CAFE LOGTENBERG

    B3         CENTURION ACCU ZWOLLE

    B4

    B5         SCHOENAKER

    C1         MICO MODE

    C2         GUNNEMAN

    C3         GASTERIJ NIJLANT

    C4         GASTERIJ NIJLANT

    D1         MICO MODE

    D2

    D3

    D4         SALLANDSE WEGENBOUW        Ook uw firma naam had hier bij kunnen staan!
                               Wilt u een elftal sponsoren?
    Mini`s                        Neem dan contact op met een der bestuursleden
                               van de reclame en sponsorcommissie, die in dit
    Recreanten              tassen KLUIN  “Informatie Boekje” vermeld staan.
    Afdeling Accommodatie
    Voorzitter
    Jan        Pol                                (bestuurlijke zaken)
    Robert       Drost                               (praktische zaken)
    Coördinator onderhoud
    Willem       Kruit
    Onderhoud
    Tonnie       Bult
Informatieboekje                   14                       2007 - 2008
    Jan         Grave
    Jo          Groothedde
    Gerrit        Roeke
    Herman        Swartjes
    Henk     van der Weerd
    Jan     van   Zanten
    Publicatie indelingen
    Gerrit    van de Sluis
    Toezicht
    Maandag
    Johan        Reimert
    Dinsdag
    vacant
    Woensdag
    Elzo     van der Berg
    Donderdag
    Martin        Kolk
    Zaterdag
    Willem        Kruit
    Zondag
    Johan        Reimert
    Harrie        Koekkoek
    Ab          Liefers
    vacant
    vacant    Wassen kleding
    Jan          Oosthof


    Consul veldkeuringen
    Gijs        Lieftink


    Kleedkamer en trainingsveld indeling trainingen
    De indelingen staan op het mededelingenbord.

    Mededelingenbord
    Het komt nogal te vaak voor, dat er op de mededelingenbord in het clubgebouw van alles en nog wat opgeplakt wordt.
    Jan en alleman meent er wat op te moeten plakken.
    Dit is niet de bedoeling.
    Het bord is bedoeld voor een stuk eigeninformatie naar onze leden toe.
    Helaas worden ook de standenlijsten afgescheurd of beschreven.
    Dit is geen visitekaartje voor onze vereniging.

    Kleedkamers
    Helaas komen er vernielingen in onze kleedkamers voor.
    Daarom doen we een dringend beroep op iedereen, om alle afval in de daar voor bestemde afvalbakken te deponeren
    De voetbalschoenen kunnen voor het bereiken van de kleedkamergebouw worden afgeveegd op de bezems, die voor
    de ingang van de kleedkamers liggen.
    Wij vragen ook aan alle leiders om hier toezicht op te willen houden, en om toerbeurt één of twee spelers het
    grove vuil op te laten ruimen, zowel in eigen kleedkamer als dat van de tegenstander.
    Bij de jeugd is het verplicht, dat één van beide leiders in de kleedkamer bij de spelers blijft, tot de laatste speler
Informatieboekje                         15                            2007 - 2008
    vertrokken is. E.e.a. geldt ook voor de spelers van de tegenpartij.

    Verenigingseigendommen
    Elk jaar raken er veel verenigingseigendommen (wedstrijd- en trainingsballen, hesjes en pionnen) zoek of beschadigd,
    tevens wordt er niet altijd zorgvuldig omgesprongen met de trainingsdoelen.
    Controleer voor en na de training en wedstrijd deze spullen en meld eventuele gebreken of vermissingen bij beheer.
    Laat lekke wedstrijd- of trainingsballen niet in de kastjes achter, maar meld dit bij beheer en ze worden vervangen..
    Sluit de kastjes ook tijdens de trainingen en wedstrijden af, om vermissingen te voorkomen.

    Uitgifte en inname sleutels en jasssen/vesten
    Willem        Kruit          Boerhaar           10          525320

    Bruikleen/uitleen regelement
    * De jas krijg je in bruikleen, d.w.z. je geen eigenaar van de jas.
    * Draag je jas alleen tijdens het uitoefenen van jouw functie, dus niet tijdens het winkelen, familiebezoek, het uitgaan,
     vakantie enz enz.
    * Iedere jas is genummerd, jij bent verantwoordelijk voor de jouw toegewezen jas.
    * Jassen die beschadigd zijn inleveren bij beheer, zij zorgen voor het herstel van de jas.
    * Er mogen geen andere uitingen als teksten, namen stickers op de jas worden aangebracht.
    * Sleutels mogen niet worden bijgemaakt, extra sleutels aanvragen bij beheer.
    * Ga met de sleutels om, alsof jouw eigen spullen achter het slot zitten.
    * Wees zuinig op je jas, sleutels en andere verenigingseigendommen.
    * Bij diefstal of verlies dit zo spoedig mogelijk melden bij beheer.
    * Om recht te hebben op verenigingsspullen, wordt een borg gevraagd van Euro 5,00.
           Bestuur (beheer) Wijhe `92

    Speelvelden
    Wij doen een dringend beroep op alle leiders om te willen toezien, dat de netten van de doelen na de zondagmorgen
    worden opgetrokken.
    Ook de cornervlaggen dienen opgeruimd te worden in de materialenruimte.

    Oproep
    Het bestuur doet een dringend beroep aan U allen om het clubgebouw, de sporthal, de kleedkamers en rondom de velden
    alles schoon te houden.
    Dus geen papier, schillen, bekertjes, patatbakjes, e.d. op de grond maar in de daarvoor bestemde bakken.

    ONZE DANK VOOR UW MEDEWERKING

    Weekendnummer
    De KNVB District Oost heeft een weekendnummer ingesteld. Dit nummer is ingesteld voor zowel scheidsrechters,
    rapporteurs alsook verenigingen en is slechts te bereiken vanaf vrijdagmiddag 16:30 uur tot en met zondagavond
    18:00 uur. Het moge duidelijk zijn dat dit weekendnummer slechts dan gebeld kan worden indien scheidsrechters zich
    op het allerlaatste moment moeten afmelden en wanneer verenigingen worden geconfronteerd met zaken waardoor
    plotseling probleemsituaties ontstaan. 06-53402132


    Afgelastingregeling
    De afgelastingsprocedure binnen de vereniging is opgehangen in de oude bestuurskamer en in de beheerruimte.

    We kennen binnen de KNVB de categorie A en B.
    Onder de categorie A vallen.
    Mannen veld standaard t/m 7e klasse
    Mannen veld t/m res 3e klasse
    Vrouwen t/m 2e klasse
    A-B-C junioren t/m 1e klasse
Informatieboekje                          16                            2007 - 2008
    D pupillen top en hoofd klasse

    Categorie B is het overige voetbal

    Voorbeeld als de KNVB district Oost de wedstrijden van categorie B afgelast gaan het pupillenelftal dat uitkomt in de
    hoofdklasse gewoon door, dit geldt eveneens voor de A1 die uitkomt in de 1e klasse.

    Op teletekst pagina 603 wordt het district met de categorie vermeld die afgelast is.
    Onze vereniging ressorteert onder het district Oost.

    Afwezigheid Scheidsrechter
    Indien op het vastgestelde aanvangsuur de aangewezen scheidsrechter niet aanwezig is, doch een andere onder het
    bestuur ressorterende scheidsrechter – niet lid van één van de betrokken verengingen – bereid is als zodanig op te
    treden, dan zijn de verengingen verplicht deze scheidsrechter te aanvaarden voor de gehele wedstrijd.

    Uitstel Wedstrijden
    Het bestuur amateurvoetbal heeft met betrekking tot het verlenen van uitstel voor beker- en competitie wedstrijden
    besloten tot de volgende regeling:
    Uitstel bij het spelen van wedstrijden bij overlijdensgevallen wordt verleend:
    Voor alle elftallen / teams, indien het betreft een verenigingsbestuurder of een erelid van de vereniging;
    Voor het betreffende elftal / team, indien het betreft een speler, oefenmeester, leider, verzorger of vaste
    grensrechter van het elftal.

    Opleidingen
    Het district Oost van de KNVB kent een werkcommissie Opleidingen.
    Heeft u belangstelling voor het volgen van één van deze opleidingen of wilt u meer informatie over een bepaalde
    opleiding, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van Wijhe `92.

    Opleiding voetbal                            Opleidingen handbal
           Jeugdvoetballeider                              Handbal Scheidsrechter A 1
           Pupillentrainer                               Handbal Scheidsrechter A 2
           Begeleider G-voetbal                             Jeugd Handbal Trainer
           Modules F-, E- en D-pupillentrainers                     Handbal Trainer A
           Juniorentrainer
           Trainer-Coach 3 Jeugd
           Trainer-Coach 3 Senioren
           Basisopleiding scheidsrechter veldvoetbal (BOS-veld)
           Pupillenscheidsrechter
           Juniorscheidsrechter
           Assistent - Scheidsrechter

    Personen die deel willen nemen aan één van deze opleidingen, kunnen contact opnemen met het bestuur.


    TECHNISCHE COMMISSIE:
    Voorzitter technisch commissie
    Vacant
    Algemeen technisch coördinator:
    Gerard    te   Wierik
    Technisch coördinator senioren:
    Lambert       Eikelboom
    Technisch coördinator A-B elftallen:
    Radboud       Hendriks
    Technisch coördinator C elftallen:
Informatieboekje                         17                             2007 - 2008
    Vacant
    Technisch coördinator D elftallen:
    Gerrit       Poppe
    Technisch coördinator E elftallen:
    Jan         Roke
    Technisch coördinator F elftallen en 5 jarigen:
    Edwin        Wienbelt
    Technisch coördinator team onder 23 jaar (Jong Wijhe ’92):
    Henk        De Graaf
    Technisch coördinator keepers:
    Henk        De Graaf
    Coördinator opleidingen:
    Lambert       Eikelboom

    Jong Wijhe’92
    Hans         Tuin
    Keepertrainers:
    Hielke        Dokman
    Dennis   van het  Spijker
    Mark         Vukkink    OVERIGE TAKEN SENIORENAFDELING:
    Wedstrijdcoördinatoren m.b.t. ontvangst en begeleiding scheidsrechters en bezoekende clubs: (zondag)
    Henk        Kok
    Henk    van der Weerd
    Willem       Postma
    Tonnie   van de Bosch
    Coördinator Henk Kok
                                          e
    Gastheer/dame tijdens thuis/uitwedstrijden c.q. begeleiding scheidsrechter 1 elftal:
    Jan     van `t Land
    Jack        Moolenbeek
    Gijs        Lieftink
    Gerrit   van de Sluis
    Willem       Postma
    Willem       Weide
    Annie    van de Sluis
    Omroep(st)er:
    Marina       Menger
    Gijs        Lieftink
    Coördinator Marina    Scheidsrechters senioren:          Coördinator Jacob Geervliet
    Ben         Harmens                                   K.N.V.B.
    Wim         Kruit                                    K.N.V.B.
    Tonnie   van de Bosch
    Jacob        Geertvliet
    Maarten       Tollenaar
    Herman       Nijboer
    Geralt       Nijlant
    Theo        Dollenkamp
    Dick    van de Bosch
    Rene    van de Bosch
Informatieboekje                       18                        2007 - 2008
    Michael   van de Berg
    Kevin        Visser
    Kevin        Brunsveld
    Rob         Wippert


                            Coördinator Tonnie Grave
    Scheidsrechters jeugd junioren:
    Michael  van de Berg
    Bert        Boersma
    Kevin        Brunsveld
    Henk        Dijkslag
    Theo        Dollenkamp
    Gerald       Draaijer
    Johan        Draaijer
    Lambert       Eikelboom
    Gerard       Koetsier
    Sjoerd       Nanninga
    Kevin        Visser


                            Coördinator Sjoerd Nanninga
    Scheidsrechters jeugd pupillen:
    Rammin       Azampanah
    Koen    van den Berg
    Djarno       Brokelman
    Sietse       Dokman
    Berjn        Eckelboom
    Jelle        Groen
    Sander       Hegteler
    Tim         Holterman
    Rens        Jansen
    Niels        Koekoek
    Wout        Kruit
    Aron        Mentink
    Alwin   van   Milgen
    Thom        Neplenbroek
    Martijn       Olthof
    Stief        Sharro
    Arjen        Strijdveen
    Wesley       Voppen
    Kelvin   te    Wierik
    Afgelastingen Senioren
    De Senioren Commissie doet een dringend beroep op iedereen, om op de zondagmorgen bij slecht weer, de
    wedstrijdsecretaris niet te bellen.
    Het komt nogal eens voor, indien men geen verbinding met het clubgebouw kan krijgen, gauw even de
    wedstrijdsecretaris belt, om te vragen of bepaalde wedstrijden doorgang vinden.
    De telefoonlijn van de wedstrijdsecretaris is hierdoor continue bezet en andere verenigingen, waartegen onze elftallen
    moeten voetballen, kunnen niet tijdig melden bij hen de velden zijn afgekeurd. Het onnodig laten vertrekken van
    elftallen naar de tegenstanders is hiervan de oorzaak. Dus bij slecht weer je leider bellen.

     LET OP:
    Algehele afgelasting van het zaterdag en zondagvoetbal betekent niet meer automatisch dat het Districtvoetbal
Informatieboekje                         19                            2007 - 2008
    eveneens is afgelast.
    Dit wordt thans apart vermeld door de media. Voor alle zekerheid kunt U altijd even teletekst pagina 603
    tevoorschijn roepen op Uw TV.

    Trainen op de zondagmorgen
    Bij algehele afgelasting op zondag, wordt door veel elftallen de zondagmorgen benut om te gaan trainen
    We vinden dit een zeer goede zaak.
    Trainingen in overleg met het dienstdoende beheer.

    Richtlijnen voor de seniorenleiders
    Elftallen die uitkomen vanaf de 4e klasse (receatief gedeelte) mogen doorlopend 5 spelers wisselen.
    Een speler / speelster die het veld verlaten heeft mag in dezelfde wedstrijd weer gewisseld worden.
    Voor alle andere klassen geldt 3 wissels per wedstrijd.
    Voor een gewonnen wedstrijd ontvangt het winnende elftal drie punten.
    Bij een gelijkspel ontvangt elk elftal één punt.
    Voor een verloren wedstrijd ontvangt het verliezende elftal uiteraard nul punten.
    De wedstrijd formulieren dienen vóór de wedstrijd volledig ingevuld te worden en ondertekend
    door de aanvoerders, van beide partijen.
    De wisselspelers worden na afloop van de wedstrijd ingevuld.
    M.a.w. de namen van de elf spelers, die in de basis staan, de naam van de grensrechter, wedstrijd, wedstrijdnummer,
    klasse, enz., enz.
    Willen de leiders er op toezien dat na de laatste wedstrijden, die gespeeld worden op de zondagmorgen, de netten
    van de doelen opgehesen worden en de hoekvlaggen opgeruimd worden in de materialenkamer.

    Strafrapporten & Ongevallen

    Wanneer dient er een strafrapport ingezonden te worden?
      a    Indien een eigen speler uit het veld is gezonden.
      b    Indien een speler van de tegenpartij uit het veld is gezonden.
      c    Bij staken van een wedstrijd dienen beide partijen een rapport in te zenden.
      d    Indien een speler van zowel thuis spelende elftal als die van de tegenpartij 2x een officiële waarschuwing
          krijgt van de scheidsrechter, dient hij het veld te verlaten.
          Er behoeft geen strafrapport opgemaakt te worden.

    Bij alle overige gevallen behoeft geen strafrapport ingezonden te worden.
    De rapporten dienen wel binnen 2 werkdagen na de wedstrijddag op het bondsbureau binnen te zijn.
    Indien er een ongeval heeft plaatsgevonden, dan bestaat de mogelijkheid om een ongevallenformulier in te vullen bij
    eventuele derving van inkomsten en geneeskundige kosten.
    Wel dient het formulier binnen 24 uur ingevuld en verstuurd te worden.
    De formulieren zijn verkrijgbaar bij Senioren Commissie en dienen direct na de wedstrijd ingevuld te worden
    zodat deze tegelijk met de wedstrijdformulieren opgestuurd kunnen worden.


    Richtlijnen voor de Clubscheidsrechters

    Een scheidsrechter dient een strafrapport in te zenden indien:

       a    Een speler uit het veld in gezonden.
       b    Een wedstrijd gestaakt is.
           De rappoten dienen wel binnen twee werkdagen na de wedstrijddag op het bondsbureau binnen te zijn.

    Indien de scheidsrechter een speler een boeking geeft, dan kan de gegevens van de desbetreffende speler op de
     voorzijde van de wedstrijdformulier ingevuld te worden, met bijbehorende codenummer m.b.t. de gemaakte
    overtreding.
    De codenummers vindt U aan de achterzijde van het eerste blad van de wedstrijdformulier.
Informatieboekje                         20                           2007 - 2008
    Ondershirt
    Een speler mag geen ondershirt tonen dat van teksten of reclame is voorzien.
    Aan een speler die zijn voetbalshirt omhoog of uittrekt om teksten of reclame te tonen, kan door de tuchtcommissie
    (KNVB) een straf worden opgelegd.
    Boetes spelerspas

    Uitgangsprincipe: GEEN PAS;:: NIET SPELEN
    Overtreding
    1.1.
    Spelen zonder pas of met on-geldige pas.
    Betrokkene                               Strafmaat
    Vereniging                               bij geen bevrijdend verweer: € 74,00 + 1 winstpunt
                                        bij bevrijdend verweer: alleen de geldboete
    Speler                                 3 t/m 6 wedstrijden
    Verantwoordelijke personen (trainer, aanvoerder en/of leider)     Bij pupillen straf halveren.
                                        De trainer niet bestraffen.
                                        Aanvoerder en/of leider afhankelijk van verweer
                                                  : 1 t/m 3 maanden ontzegging
                                                  3 t/m 6 maanden ontzegging
    Overtreding
    1.2.
    Spelen zonder pas of met on-geldige pas van meerdere spe-lers.
    Betrokkene                               Strafmaat
    Vereniging                               bij geen bevrijdend verweer 148,00 + 1 winstpunt
                                        bij beVrijdend verweer: alleen de geldboete
    Spelers                                3 t/m 6 wedstrijden
    Verantwoordelijke personen (trainer, aanvoerder en/of leider)     Bij pupillen straf halveren.
                                        De trainer niet bestraffen.
                                        Aanvoerder en/of leider afhankelijk van verweer:
                                        1 t/m 3 maanden ontzegging
    Overtreding
    1.3.
    Niet, niet voldoende en/of niet zorgvuldig controleren van pas-sen.
    Betrokkene                               Strafmaat
    Scheidsrechter                             3 t/m 6 maanden ontzegging
                                        NIET> 2 t/m 4 maanden
                                        onvoldoende> 1 t/m 3 mnd


    Overtreding
    1.4.
    Spelen met een pas van een ander.
    Betrokkene                               Strafmaat
    Vereniging                               € 184,00 + 3 winstpunten
    Speler                                 6 t/m 1 0 wedstrijden
    Verantwoordelijke personen (trainer, aanvoerder en/of leider)     De trainer niet bestraffen.
                                        Aanvoerderen/of leider afhankelijk van verweer:
                                        1 t/m 3 maanden ontzegging
    Overtreding
    1.5.
    Het aan een ander voor gebruik afstaan van de eigen pas.
    Betrokkene                               Strafmaat
Informatieboekje                          21                          2007 - 2008
    Speler                                  3 t/m 6 maanden ontzegging
                                         4 t/m 8 wedstrijden
    Overtreding
    2.1.
    Niet meewerken aan, hinderen of verhinderen van de controle van de passen door scheids-rechter.
    Betrokkene                              Strafmaat
    Vereniging                              € 184,00 + 3 winstpunten
    Speler                                6 t/m 10 wedstrijden
    Verantwoordelijke personen (aanvoerder, trainer en/of leider)    Aanvoerder, trainer en/of leider afhankelijk van
                                       verweer 3 t/m 6 maanden ontzegging
    Overtreding
    2.2.
    Het zoek maken, laten verdwij-nen, vernietigen van een spe-Ierspas.
    Betrokkene                              Strafmaat
    Vereniging                              € 369,00 + 5 winstpunten
    Speler + verantwoordelijke personen                 3 t/m 6 maanden schorsing
    Overtreding
    3.
    Geen of geen goede gelegen-heid bieden tot opbergen van de passen tijdens de wedstrijd.
    Betrokkene                              Strafmaat
    Vereniging                              € 74.00
    Overtreding
    4.
    Speler laten spelen zonder pas.
    Betrokkene                              Strafmaat
    Scheidsrechter                            KNVB-scheidsrechter 2 t/m 4 maanden ontzegging
                                       verenigingsscheidsrechter 1t/m3 maanden ontzegging
    Bron:     Officiële Mededelingen, Bewaamummer, Land, Seizoen 2006/'07, augustus 2006
    Boetes & Uitsluitingen Senioren
    Spelers, die tijdens een wedstrijd tegen een boeking oplopen krijgen hiervoor een boete door de bond opgelegd.
    De kosten hiervan zijn voor rekening van de speler zelf.
    Met ingang van het seizoen 2007-2008 zijn de zogenaamde „halve‟ gele kaarten afgeschaft.
    Alle gele kaarten die worden gegeven tellen voortaan even zwaar.
    In het verleden telden sommige gele kaarten (zoals praten tegen de scheidsrechter en weggooien van de bal etc.)
    slechts mee voor een halve registratie.
    Dit is vanaf nu dus niet meer het geval.
    Een andere verandering is dat er nu een schorsing geldt van één wedstrijd bij vier gele kaarten (was 3 hele registraties)
    Bij vijf gele kaarten opnieuw één wedstrijd schorsing.
    Bij zes gele kaarten: opnieuw één wedstrijd schorsing etc.
    Wanneer een elftal schuld heeft aan het staken van een wedstrijd, legt de bond de vereniging een boete op.
    Deze boete dient door het elftal zelf worden betaald.          Boetes worden automatisch geïnd.
    TRAINERS LEIDERS/ SPELERS-OVEREENKOMST SENIORENAFDELING
       1    Indien een speler niet aan een wedstrijd kan deelnemen, dient hij zich tijdig, uiterlijk donderdag
           19.00 uur voor de betreffende wedstrijd, behoudens onvoorziene omstandigheden, bij de
           trainer/ leider af te melden.
       2    Indien een speler, zonder kennisgeving, niet op een wedstrijd verschijnt, wordt hij in principe
           de eerstvolgende wedstrijd niet opgesteld. Hij dient dan echter wel aanwezig te zijn.
       3    Indien een speler niet op een wedstrijd verschijnt, moet hij zelf informeren naar de volgende wedstrijd.
       4    Afhankelijk van het trainingsbezoek kan de trainer/ leider de opstelling maken, er vanuit gaande dat de
           spelers van de selectie-elftallen 2 keer per week verplicht trainen.
           Een speler die hieraan geen gehoor geeft kan dientengevolge reserve gezet worden.
           Ook het afzakken naar een lager elftal kan hiervan een gevolg zijn.
           Dit is echter naar inzicht en ter beoordeling van de leider c.q. trainer en gebeurt in overleg met de
           seniorencommissie.
           Voor de lagere elftallen is het niet verplicht, maar wel wenselijk dat men met regelmaat wekelijks traint.
Informatieboekje                         22                             2007 - 2008
           Wanneer een speler buiten de selectie valt, wordt hij door de seniorencommissie in één van de lagere
           elftallen geplaatst.
       5    Indien een speler te laat aanwezig is heeft de leider het recht om hem reserve te zetten voor de te
           spelen wedstrijd.
       6    Bij (onnodige) grove overtredingen of uitlatingen is het bestuur gerechtigd om, eventueel na een
           schriftelijke waarschuwing, de betreffende speler te schorsen. Wanneer het bestuur een speler van een
           (selectie)team schorst wordt deze plek voor het desbetreffende team niet opgevuld.
           Dit gebeurt in overleg met de trainer/ leider.
           Aangaande het bovenstaande is de trainer/ leider gerechtigd om directe maatregelen te nemen.
           Wel moeten het bestuur en de seniorencommissie dan in kennis gesteld worden.
           (zie verder de gedragscode van Wijhe‟92)
       7    Indien een trainer/ leider niet over genoeg spelers beschikt kan hij beschikken over 1 of meerdere spelers
           uit één van de volgende teams, in principe altijd het team dat daarop volgt. Diegene(n) die hij denkt
           te hebben, wordt in overleg met de elftalcoördinator geregeld. Hiervan wordt de betreffende leider,
           die tevens de betrokken speler benadert, in kennis gesteld.
           ( zie verder procedure aanvullen teams)
       8    Elke speler moet zich, in principe, beschikbaar stellen voor een hoger of lager spelend elftal. Tevens
           geldt voor de selectie-elftallen als criteria, dat iedere speler de intentie moet hebben om
           voor het hoogste elftal te gaan.
       9    Indien er spelers van de jeugd en/ of van de invalpoule nodig zijn, wordt dit geregeld door de
           elftalcoördinator en niet door trainers/ leiders.
       10    Indien een speler aan een hoger of lager spelend elftal, met uitzondering van de selectie-elftallen, wordt
           uitbesteed, dan moet hij ter motivatie minimaal 40 minuten meespelen.
       11    Eventuele beslissingen en/ of maatregelen door trainer/ leider genomen, aangaande het bovenstaande,
           worden door de seniorencommissie ondersteund, doch hoeven niet per definitie aan de
           seniorencommissie te worden doorgegeven.
       12    De leider is tussenpersoon voor spelers en seniorencommissie (elftalcoördinator), die tussenpersoon is
           voor leider en bestuur en eventueel voor speler en bestuur.
       13    Bij punten waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist de seniorencommissie.
    Procedure aanvullen teams
    Hoofdregel:      elk team staat spelers af aan hogere teams zonder daar bezwaar tegen te maken.
                (maakt deel uit van leiders, trainers/ spelers reglement)
    Regels:        trainers/ leiders vragen alleen in uiterste noodzaak spelers bij lagere teams.
                er worden alleen spelers uit het direct lagere team gehaald.
                alleen in overleg met elftalcoördinator worden jeugdspelers of invalpoulespelers benaderd.
                2 keer trainende spelers gaan voor bij de selectie teams.
                Alleen elftalcoördinator (Hennie Koekoek) kan gemotiveerd afwijken van bovenstaande regels.
    Donderdagavond
    1e team        hoofdtrainer Wijhe‟92 bepaalt welke spelers hij nodig heeft en geeft dit door aan trainer/ leider
                betreffende team.
    2e team            e               e
                trainer 2 team overlegt met trainer 3 team welke spelers hij nodig heeft en mee krijgt.
     e               e
    3 team         trainer 3 team geeft aan elftalcoördinator door hoeveel spelers hij heeft en hoeveel spelers hij
                nog nodig heeft.
Informatieboekje                          23                            2007 - 2008
               In overleg met trainer wordt bepaald welke spelers het team complimenteren.

    Lagere teams     leiders, lagere teams geven aan elftalcoördinator door hoeveel spelers hij heeft en hoeveel hij
               nog nodig heeft.

    Treden er na donderdagavond nog veranderingen op doordat spelers alsnog afbellen, dan wordt dit doorgegeven
    aan de elftalcoördinator. De teams worden dan als nodig blijkt aangevuld door de elftalcoördinator
    Er worden niet op eigen initiatief spelers benaderd. De elftalcoördinator kan hiervoor indien noodzakelijk de
    invalpoule gebruiken, maar in eerste instantie gaan normaal spelende leden voor.

    Conseqenties:    Er gaan in principe geen spelers meer van b.v. 5e of 6e team naar b.v. 2e of 3e team.
               Duidelijkheid maar minder flexibel.
    Afdeling Senioren
    Selectie
    Trainer
    Hans         Tuin                                          LWFW82P
    Leider 1e
    Henk         Brand                                          FTLC62K
    Johan        Draaijer                                        FHYV50V
    Ass scheidsr 1e
    Michael   van de  Berg                                          BQLV752
    Verzorgster 1e
    Irja         Beek                                          MFVD46U
    Trainer 2e
    Alex         Booy                                          BQLP88C
    Leider 2e
    Alexander van    Dijk                                          BQLS197
    Ass scheidsr 2e
Informatieboekje                         24                            2007 - 2008
    vacant
    Verzorger 2e
    vacant
    Trainer 3e
    Herbert      Bosscher          BQLV925
    Leider 3e
    Ard     de   Graaf            BQKB79Z
    Ass scheidsr 3e
    vacant
    Keeperstrainer
    Mark        Vukkink
    Verzorger (alg)
    Jan        Oosthof           BQLQ522

    Spelers
    Corben   van de Berg             LZPS686  Sel
    Rob        Blanke           BQLR76H  Sel
    Douwe       Booy            BQLR72D  Sel
    Danny       Brunsveld          BQLT158  Sel
    Marcel       Burger           BQLP45V  Sel
    Rik        Dalhuisen          BQLQ88H  Sel
    Casper       Dijkslag          BQLR18Z  Sel
    Gerald       Draaijer          BQLP86A  Sel
    Lars        Draaijer           BQLP918  Sel
    Thomas       Draaijer          BQLV693  Sel
    Martijn      Endeman           BQLS95R  Sel
    Peter       Geerligs          BQLQ05K  Sel
    Marijn   de   Graaf            BQLV41N  Sel
    Wouter       Grave            BQLQ533  Sel
    Mario       Heimeriks          BQLV64W  Sel
    Robert   van  Hittersum          BQLV65X  Sel
    Dennis   van  Ittersum          BQLT18B  Sel
    Christian     Jansen           BQLR273  Sel
    Niek        Kleine Schaars       BQLQ67A  Sel
    Daan        Koerhuis          BPWW24N  Sel
    Jesper       Koetsier          BQLQ21Q  Sel
    Leon        Lankhorst          BQLV67Z  Sel
    Mark        Liefers           BQLQ33V  Sel
    Kevin       Mosterd           BQLR413  Sel
    Jelle       Mulder           BQLT28E  Sel
    Nick        Mulder           BQLV682  Sel
    Tjerk       Mulder           BQLT60S  Sel
    Mark        Nijkamp           BQLQ474  Sel
    Luuk        Nijman           BQLS75L  Sel
    Jurgen       Oldenhof          BQLS94Q  Sel
    Remco       Oosterink          BQLQ407  Sel
    Wilco       Overweg           BQLS984  Sel
    Marijn       Platenkamp          BQLP594  Sel
    Ruud        Pol             BQLR11S  Sel
    Crimson      Roemajauw          FSFS14Y  Sel
    Roy        Roetert Steenbruggen    BQLR63B  Sel
    Arjan       Schuurman          FZTN83Y  Sel
    Sander       Schuurman          BQLT34D  Sel
    Tjade    van de Snel            BQLR398  Sel
    Laurens      Spijkerman         BQLQ78E  Sel
    Aaron       Voor `t Hekke        BQLW02D  Sel
Informatieboekje                 25    2007 - 2008
    Bert       Wagenvoord      BQLQ00U  Sel
    Gert    van  Weenum        FNNN23C  Sel
    Eddy       Wichems       BQLT84S  Sel
    Andre   van de Zee         BQLR03N  Sel
    Joost   van de Zee         BQLR55A  Sel

    4e
    Trainer
    Vacant
    Leider
    Hennie      Koekoek       BQLS245
    Alex       Liefers       BQLQ31T
    Ass scheidsr
    Vacant
    Spelers
    Frank       Achterhuis      BQLT49L  4e
    Roy        Askamp        BQLR57C  4e
    Niels       Bergevoet      BQLT67P  4e
    Mark       Blankenvoorde    BQLR49B  4e
    Roy        Hofstede       BQLP96D  4e
    Andre       IJmker        BQLR16X  4e
    Giel       Jansen        GJPK986  4e
    Johan       Kloosterman     BQNC339  4e
    Jerphaas  van  Ommeren       FLMV46W  4e
    Jeroen      Schalen       BQLR50F  4e
    Edwin       Schutte       BQLS69M  4e
    Arnoud      Spijkerman      BQLR21V  4e
    Rick       Verheyen       BQLQ84D  4e
    Bjorn       Westerop       BQLR468  4e
    Luuk       Wolters        FJYV72V  4e
    5e
    Trainer
    vacant
    Leider
    Edwin       Wienbelt       BQLP97E
    Ass scheidsr
    Bernard      Neplenbroek     FPLT55R
    Spelers
    Herman      Achterhuis      BQLP34R  5e
    Andre       Alberts       BQLT794  5e
    Ronald      Grave        BQLP815  5e
    Jos        Groten        BQLP36T  5e
    Radboud      Hendriks       BQLS06V  5e
    Christiaan    Kolk         BQLT57M  5e
    Erik       Kramer        BQLQ23S  5e
    Henry       Liefers       BQLQ324  5e
    Arjan       Mulder        BQLT29F  5e
Informatieboekje             26    2007 - 2008
    Bennie        Mulder       BQLS44B  5e
    Richard        Nijboer      BQLS50K  5e
    Joshua        Nijland      BQLQ463  5e
    Jan          Plagman      BQPG78Q  5e
    Wim          Poll        GDXN833  5e
    Henk         Veneman      FKCT24Z  5e
    Cor          Wellenberg     BQLS89S  5e
    Stefan        Westendorp     BQLS91N  5e    6e
    Trainer
    vacant
    Leider
    Tijs         Logtenberg     BQLT35E
    Koen         Jansen       FYJL68A
    Ass scheidsr
    vacant
    Spelers
    Joris    van de  Berg        BQLT66O  6e
    Arjen         Besten       BQLT70V  6e
    Geert         Beugelink     LXVC525  6e
    Lex Jan        Bolijn       BQLP54X  6e
    Rinze         Bolijn       FYFX70D  6e
    Frank         Bosscher      BQLS70Q  6e
    Arno         Draaijer      BQLR08S  6e
    Mark         Elshof       BQLT31A  6e
    Patrick   ten    Have        FYFX688  6e
    Koen         Jansen       FYJL68A  6e
    Wout         Jansen       BQLT228  6e
    Niels    van `t  Land        BQLQ496  6e
    Thijs         Logtenberg     BQLT35E  6e
    Arjan         Nijland      FXSN131  6e
    Maarten        Nijman       FYFX655  6e
    Dennis   van het  Spijker      FYKP915  6e
    Christiaan      Thoben       FYHF200  6e
    Clif         Weghorst      FYFX666  6e

    7e
    Trainer
    vacant
    Leider
    Maurice        Wennekes      LZWV888
    Sjoerd        Platenkamp     BQLQ93F
    Ass scheidsr
    vacant
    Spelers
    Danny         Brouwer      BQLR376  7e
    Sytze         Dijk        BQLR15W  7e
    Rob     van    Dort        BQLS62T  7e
    Peter         Geerligs      BQLQ05K  7e
    Danny         Geerts       BQLT85T  7e
    Mark         Hoff        BQLS87Q  7e
    Martijn        IJmker       BQLR70L  7e
    Ramon         Klein Ovink    BQLT65N  7e
Informatieboekje              27    2007 - 2008
    Richard        Klink       BQLR365  7e
    Leon         Lans       BQLR479  7e
    Joris         Mekers      BQLT63L  7e
    Frank         Nijboer      BQLT20G  7e
    Geralt        Nijland      FVNN89M  7e
    Sjoerd        Platenkamp    BQLQ93F  7e
    Tom     de    Ram        BFPQ314  7e
    Hans         Uiterwijk     BQLT45M  7e
    Ralf         Voskes       FTLC61J  7e    8e
    Trainer
    vacant
    Leider
    Kevin         Visser      FKDQ33T
    Maarten        Wender      GJND309
    Ass scheidsr
    Jeff         Visser      FNMB33G
    Spelers
    Kelly    ten    Brinke      MBDS42X  8e
    Jorn    van    Dijk       BQLQ739  8e
    Tom     van    Duuren      GGKJ45H  8e
    Nick         Elshof       FLMJ86I  8e
    Lars    de    Groot       BQLP837  8e
    Niels         Hazekamp     BQLR40C  8e
    Michel        Hollegien     BQLW01C  8e
    Chiel         Jansen      BQLR538  8e
    Ruud    de    Klerk       FHZK59U  8e
    Reinier        Leber       BQLT98Z  8e
    Jasper        Middelkamp    BQLQ717  8e
    Niels         Middelkamp    BQLV420  8e
    Barrie        Ramaker      BQLV11E  8e
    Jelmer   van    Riel       FVRV65C  8e
    Erik    van de  Vegt       FDMSX9G  8e
    Kevin         Visser      FKDQ33T  8e
    Maarten        Wender       GJND309  8e

    9e
    Trainer
    vacant
    Leider
    Andre         Dollenkamp    BQLR90R
    Bert         Grotenhuis    BQLR134
    Wilfred        Lubbers      BQLV21H
    Ass scheidsr
    Jan          Schalen      BQLQ669
    Spelers
    Arnold        Balster      LWTG26T  9e
    Ronnie   van den  Beld       BQLS03S  9e
    Bert         Boersma      FLPF69G  9e
    Martin        Bouwhuis     BQLR82G  9e
    Alfons        Dollenkamp    BQLR91I  9e
    Andre         Dollenkamp    BQLR90R  9e
    Theo         Dollenkamp    BQLR92J  9e
Informatieboekje              28    2007 - 2008
    Harrie        Groten           BQLS02R   9e
    Richard       Heymeriks          FKCT274   9e
    Gerrit        Horstman          BQLT073   9e
    Frank        Kamphuis          BQLS164   9e
    Rob         Kamphuis          BQLV57W   9e
    Marco    ten   Kate            BQLQ13P   9e
    Hennie        Koekoek           BQLS245   9e
    Alexander      Meekers           BQLR457   9e
    Wim         Peppelenbos         FJYF91L  9e
    Wilco        Schuiling          BQLQ68B   9e
    Lambert       Stap            BQLQ79F   9e
    Ton     van   Vilsteren          BQLT50P   9e
    Ron     de    Wit             GJPJ03X  9e

    Spelers invalpoule
    Ronald        Boerkamp          BQLR79K  inval
    Alexander van    Dijk            BQLS197  inval
    Raymond       Dijkslag          BQLQ00P  inval
    Lisanne       Eikelboom          GLGL41G  inval
    Maarten       Huis in `t Veld       BQLS97T  inval
    Emiel        Jansen           BQLS108  inval
    Dennis        Kleinherenbrink       BQLQ14Q  inval
    Tonnie        Koekoek           BQLS234  inval
    Maurice       Krosman           BQLQ26V  inval
    Marijn        Marsman           BQLR457  inval
    Patrick       Roelofs           BQLS63G  inval
    Roy         Roetert Steenbruggen    BQLR63B  inval
    Jan         Schalen           BQLQ669  inval
    Carola        Snijders          MCPF11J  inval
    Udo     de    Vos             BQLS80T  inval
    Dames 1
    Trainer
    Casper        Dijkslag          BQLR18Z
    Barrie        Ramaker           BQLV11E
    Leider
    Martin        Kolk            GMWX552
    Ferry        Jansen           GMWX507
    Richard       Brunsveld          BQLR284
    Ass scheidsr
    Martin        Kolk            GMWX552
    Speelsters
    Carolien       Boschloo           FXSC355  dames
    Hanalot   van   Bruggen           BRCW092  dames
    Veronique      Dalhuisen          GLGL31D  dames
    Sarissa       Djabadoe          GJMN67O  dames
    Dominique      Eilander          GMGX28K  dames
    Monique       Grave            GLGL28H  dames
Informatieboekje                  29    2007 - 2008
    Anne Britt     Groen                                        GLGX84N    dames
    Bernedine      Hakvoort                                       MCTF90C    dames
    Ilse        Kelder                                        GLGL35H    dames
    Sharon       Lans                                         FKCT296    dames
    Kim     van de Meer                                         GLVZ015    dames
    Miranda       Mentink                                       FXSC366    dames
    Lieve        Oosterlaan                                      GLGL45K    dames
    Kim         Ramaker                                       GMZP003    dames
    Cynthia       Seubring                                       FPHY77W    dames
    Rianne       Snijders                                       BRNF31X    dames
    Joyka        Thien                                        FXSC252    dames
    Kim         Verheyen                                       LWFG373    dames
    Sann     de   Weerd                                        GLGL30M    dames
    Afdeling Jeugd

    Reglement voor jeugdspelers
    De vereniging spant zich in om in het jeugdvoetbal te zorgen voor een goede opleiding en begeleiding van de spelers,
    waarbij elke speler even belangrijk is en zo veel mogelijk plezier moet kunnen beleven binnen de club.
    Naast wedstrijden worden er zoveel mogelijk nevenactiviteiten georganiseerd.
    Daar staat tegenover, dat de jeugdspelers ook een bijdrage moeten leveren om dat mogelijk te maken.

    Dat betekent onder meer het volgende:
       1   Op tijd zijn bij training en wedstrijd.
          Afmelden zo vroeg mogelijk bij leider of trainer. (liefst 1 week van te voren)
       2   Regelmatig en met inzet trainen.
       3   Zorg voor het in goede staat verkeren van het tenue en voetbalschoenen. Schoenen met vaste noppen
          zijn het beste voor je voeten.
       4   De aanwijzingen van de trainer en de leider opvolgen.
       5   Het veld en de gebouwen mee netjes houden.
       6   Zuinig zijn op de ballen en andere materialen.
Informatieboekje                         30                           2007 - 2008
       7    Gedraag je correct tegen je medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, enz.
       8    Verzorg je lichaam goed; op rijd teennagels knippen, douchen na training en wedstrijd, verstandig eten
           en drinken, enz.
       9   Doe kettinkjes, horloges, ringen, e.d. af.
       10   Draag scheenbeschermers.
       11   Pak zelf je tas in en controleer voor je vertrekt: shirt – broek – sportslip of zwembroek – 2 paar
           voetbalkousen – bandjes voor je kousen – voetbalschoenen met lange veters – zeep en shampoo –
           handdoek – badslippers – scheenbeschermers – trainingspak en eventueel regenjack
       12   Speel met het shirt in de broek en niet met afgezakte kousen. Een eventuele slidingbroek moet van
           dezelfde kleur zijn als de voetbalbroek.
       13   Laat de trainer en leider weten als je nog meer aan sport doet. Dan kan hij er rekening mee houden.
       14   Heb je wensen, een idee of problemen, praat erover met je leider of trainer. Helpt dat niet, dan kun je
           contact opnemen met de Jeugdcommissie en daarna eventueel met het Bestuur.
       15   Voor roken en voor het gebruik van alcoholhoudende drank geldt, dat dit voor geen enkele jeugdspeler
           en begeleider is toegestaan tijdens de training of wedstrijd en nooit in het kleedlokaal.In andere situaties
           kan een uitzondering worden gemaakt voor degenen die hiervan thuis ook gebruik van maken maar roken
           niet onder de 14 jaar en alcohol niet onder de 16 jaar.

    Voorwaarden aan het 3 maal trainen van jeugdteams. (A-, B- en C- selectieteams)

    Het voor de 3e maal trainen geschied op vrijwillige basis, speler en ouders moeten hier achter staan.
    De speler mag dit ook niet als een verplichting gaan voelen.
    Als men geen 3e maal getraind heeft, mag het niet zo zijn dat ten koste gaat van een basisplaats.
    De trainingsavond voor de 3e maal trainen is de vrijdagavond.
    Het mag niet ten koste gaan van de opkomst bij de reguliere trainingen.
    De training mag niet ten koste gaan van wedstrijden op zaterdag, doordat men op de 3e avond geblesseerd is geraakt
    Dus een wat aangepaste training.
    De speler moet het plezier en het enthousiasme in het voetbal behouden.
    De kans op overbelasting bewaken.
    Speeltijden Jeugd
    A-junioren                   2 x 45 minuten
    B-junioren                   2 x 40 minuten
    C-junioren                   2 x 35 minuten
    D-pupillen (11-tallen)             2 x 30 minuten
    D-pupillen (7-tallen)              2 x 30 minuten (half veld)
    E-pupillen (7-tallen)              2 x 25 minuten (half veld)
    F-pupillen (7-tallen)              2 x 20 minuten (half veld)

    Richtlijnen Pupillenvoetbal
    Speelvelden
    E- en F-pupillen, spelen op een half veld of op een speciaal pupillenveld.
    De afmetingen van de doelen bedragen 5 bij 2 meter.
    Toelichting: het verdient aanbeveling ook pupillendoelen van netten te voorzien.
    D-pupillen elftallen spelen op hele velden.   m.u.v. van 7 tallen

    Spelers
Informatieboekje                         31                            2007 - 2008
    Aantal spelers per team:
    F-pupillen                    7-tallen
    E-pupillen                    7-tallen
    D-pupillen                    7-tallen
    D-pupillen                    11-tallen
    Wisselspelers     Bij pupillen is het toegestaan onbeperkt en herhaald te wisselen.
    Leiders        Het is niet toegestaan dat tijdens het spel zich leiders in het veld bevinden.
    Wedstrijdbal
    E- en F-pupillen een bal van waterafstotend materiaal nr. 5 met een maximum gewicht van 320 gram.
    D pupillen een bal van waterafstotend materiaal nr. 5 met een maximaal gewicht van 370 gram.
    Hoekschop
    D-7-tallen, E- en F-pupillen – halverwege doel – hoekvlag / middellijn.
    D-11-tallen – halverwege strafschopgebied / hoekvlag.
    Toelichting: Men zal hierbij rekening moeten houden met de individuele mogelijkheden van de spelers.
    D.w.z. bij de jongste F-teams de afstand tot doel iets inkorten en bij E-teams de afstand vergroten.
    Doelschop
    F-pupillen: De doelman mag de bal naar eigen keuze uit de hand of vanaf de grond nemen.
    D-7-tallen, E-pupillen: Vanaf de grond 5 meter voor het doel.
    D-11-tallen: Vanaf de grond – vanaf de 16 meterlijn. (attentie: de bal mag niet worden teruggespeeld op de
    doelverdediger)
    Inworp
    Een foutieve inworp moet door dezelfde speler herhaald worden.
    Strafschop
    Bij de E- en F-pupillen wordt bij voorkeur géén strafschop gegeven. De afstand van strafschoppunt tot doellijn
    bedraagt 8 meter, evenals bij de D-7-tallen. Slechts bij hoge uitzondering toepassen. (F-pupillen gebruiken hun
    handen ter bescherming: niet bestraffen. Indien een werkelijke doelkans door overtreding (opzet) wordt ontnomen,
    dan kan een strafschop worden gegeven.
    Vrije schop
    Alle overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand
    van 5 meter staan.
    Buitenspel
    Bij de E- en F-pupillen géén buitenspel toepassen. (eventueel corrigerend optreden)
    Bij de D-elftallen, D-7-tallen wordt de buitspelregel wel gehanteerd.
    Grensrechters
    Wedstrijden van de E- en F-pupillen worden zonder grensrechters gespeeld.
    Bij de D-elftallen, D-7-tallen dienen wel grensrechters aanwezig te zijn.


    Elftalindeling seizoen 2007-2008
    A1
    Trainer
    Arjan        Langenkamp
    Leider
    Leon         Lankhorst
    vacant
    Ass scheidsr
    Rik         Dalhuizen
    Spelers
    Thijmen       Brinkhuis                                     FFWC22X    A1
    Nick         Dokman                                       FFMK67K    A1
    Ricardo       Heerink                                      FFMK45C    A1
    Aron         Hofstede                                      BQLP70B    A1
    Mark         Hollegien                                     BQLR88M    A1
    Jorn         Kleine Schaars                                   BQLS84N    A1
    Thomas        Leber                                       BQLV29P    A1
    Bram    van   Leussen                                      BQLV99C    A1
Informatieboekje                        32                            2007 - 2008
    Bart       Mosterd           FFWC296  A1
    Glenn       Mosterd           FFWC263  A1
    Jord       Mulder           BQLR85J  A1
    Lloyd   van  Petersen          BQLT33C  A1
    Bart       Pol             BQLR81F  A1
    Bram       Pol             FHZK49R  A1
    Joeri       Slegten           BQLS57H  A1
    A2
    Trainer
    Anton       Kleine Schaars
    Leider
    Tonnie   van den Berg
    Martin       Kolk
    Spelers
    Pim    van den Berg            FQSB64X  A2
    Rene        Buis            FHZK52N  A2
    Paul        Dokman           FFMK63G  A2
    Harold       Eikelboom         FQSB58Y  A2
    Bas        Heideman          BQLR14V  A2
    Frank       Heideman          BQLQ588  A2
    Stefan       Hollegien         FFWL53K  A2
    Thomas       Jansen           FFMK62F  A2
    Tjidde       Koopman          FHZK58T  A2
    Tom    van   Leussen          BQLQ961  A2
    Glenn       Logtenberg         GLHK411  A2
    Jop        Middelkamp         BQLQ97J  A2
    Jeff        Nijkamp          FXQC42P  A2
    Rik    van   Petersen          BQLS175  A2
    Bert        Plender           FJZX193  A2
    A3
    Trainer
    Anton       Kleine Schaars
    Leider
    Wim        Beltman
    Peter       Dokman
    Spelers
    Wim        Beltman           FHZK55Q  A3
    Peter       Bouwmeester         FNPK66Q  A3
    Chiel   van  Dijk            FLMJ84G  A3
    Hielke      Dokman           GDTQ20D  A3
    Tim    van  Hout            FLMJ82E  A3
    Jacco       Kappert           BQLQ22R  A3
    Stefan      Lankhorst          BQLV32L  A3
    Sander      Mosterd           FJYQ01E  A3
    Rik        Plender           BQLS780  A3
    Wouter      Roetert Steenbruggen    FHZK530  A3
    Rico       Sanders           BQLT44G  A3
    Martijn      Strijker          FCBC476  A3
Informatieboekje                 33    2007 - 2008
    B1
    Trainer
    Edilson        Oliveira
    Leider
    Brito         Da Silva
    Bennie        Mulder
    Spelers
    Koen    van den  Berg        FQSB66Z  B1
    Davy         Elshof       FQQW62K  B1
    Wilmar   den    Hartog       FVRZ06B  B1
    Chiel         Kok        FHZK50V  B1
    Mitchel        Kramer       FNMB32F  B1
    Simon         Leber       FNMB19G  B1
    Bas          Mulder       FNMB13A  B1
    Thom         Neplenbroek    FNPK62M  B1
    Wesley        Postema       FJZX182  B1
    Christopher      Roos        FHZK460  B1
    Juray         Schutte      FNMB28I  B1
    Jesse         Slegten      FFWL570  B1
Informatieboekje              34    2007 - 2008
    Leroy       Visser       FQSB62V  B1
    Jowin   van  Werven       FVQJ02M  B1
    Ruben   te   Wierik       FNPK640  B1
    B2
    Trainer
    Gary        Mosterd
    Aron    voor `t Hekke
    Leider
    Joep    van  Riele
    Peter       Poortinga
    Spelers
    Aron       Balster      FNMB14B  B2
    Florian  van  Dijk        FNMB16D  B2
    Dirk    de   Hesse       FNPK60U  B2
    Wouter      Krooshof      FNMB29J  B2
    Joeri       Loozeman      FNMB17E  B2
    Jan        Meijer       FYFZ95O  B2
    Justin      Mosterd      FXQJ09H  B2
    Tom        Poortinga     FLFR02B  B2
    Max    van  Riele       LYFG14G  B2
    Tom        Roeke       FPHD29G  B2
    Lars    van  Rossum       FNMB25F  B2
    Roy        Schoenaker     FTMG96Q  B2
    Jesse       Schutte      FQTB738  B2
    Sonny       Sonoto       FNMB27H  B2
    C1
    Trainer
    Gerald      Draaijer
    Leider
    Fred       Jansen
    vacant
    Spelers
    Raymond      Buis        FVNN75F  C1
    Wout       Jansen       FSBC513  C1
    Michiel      Kemper       FTLC590  C1
    Bram       Kiekebosch     FYGJ27Y  C1
    Jasper      Kok        FPHD30K  C1
    Joey       Mosterd      FVQJ08S  C1
    Tim        Mulder       FSBC535  C1
    Bram       Neplenbroek    FVQJ17Y  C1
    Jelle       Nijboer      FVNN82F  C1
    Joran       Nijboer      FXQC812  C1
    Dennis      Overweg      GGKJ43F  C1
    Niels       Ruiter       FVNN73D  C1
Informatieboekje            35    2007 - 2008
    Sander      Teelen       FZRF93H  C1
    Wouter   van  Welbergen      FSBC498  C1

    C2
    Trainer
    Remco      Oosterink
    Leider
    Jesper      Koetsier
    Bert       Wagenvoord
    Spelers
    Sietse      Dokman       GDTQ214  C2
    Jelle      Groen        GFPB07L  C2
    Tomas      Hollegien      LYWX73X  C2
    Desley      Jansen       GDXN969  C2
    Melvin      Kappert       FVQJ15W  C2
    Rick       Kloosterboer    FVNN76G  C2
    Aron       Mentink       FVQJ03N  C2
    Martijn     Olthof       FQTB75A  C2
    Hop       Pham         GFPB05J  C2
    Leon       Poppe        FYLH57Y  C2
    Stief      Sharro       GLXY13N  C2
    Michiel     Teune        FVGJ11Q  C2
    Mathijs     Voetdijk      FVNN81E  C2
    Ivo    van  Werven       GDXN914  C2
    C3
    Trainer
    Wouter      Grave
    Arjan      Schuurman
    Leider
    Wouter      Grave
    Arjan      Schuurman
    Ineke   van  Wijhe
    Spelers
    Rammin      Azampanah      FVQJ07R  C3
    Rafed      Bachoore      FXQF367  C3
    Djarno      Brokelman      FXQC823  C3
    Berjn      Eckelboom      LWZQ59V  C3
    Paul       Eilander      FTMG95P  C3
    Jeroen      Eppink       FVQJ06Q  C3
    Sander      Hegteler      FZRM71A  C3
    Wout       Kruit        FVNN96M  C3
    Wim       Plender       FZPN95B  C3
    Lars       Varenbrink     FZPV78E  C3
Informatieboekje            36    2007 - 2008
    Hugo       Veldhuis       GGKJ44G  C3
    Elroy      Veneman        FNMB260  C3
    Arjan   van  Wijhe         GBBS197  C3
    Ricardo  den  Ouden              C3

    C4
    Trainer
    Cees       Zevenbergen
    Bennie      Haarman
    Leider
    Patrick     Bruggeman
    vacant
    Spelers
    Kahao      Chou         MCKN68C  C4
    Tim       Holterman       FYGB071  C4
    Marco      Hutten        LZCR453  C4
    Rens       Jansen        FVNN85I  C4
    Niels      Koekoek        GBBS289  C4
    Noel       Loozeman       FXQC775  C4
    Alwin   van  Milgen        LWTG33T  C4
    Davin      Mosterd        GBBS256  C4
    Hugo       Peeters        FXQF345  C4
    Thomas   van  Remmen        GGKJ42E  C4
    Merijn      Stegeman       GLQM855  C4
    Arjen      Strijdveen      FVNN92I  C4
    Michel      Teelen        FZTD539  C4
    Wesley      Voppen         FVQJ192  C4
    Kelvin   te  Wierik        MDSJ79T  C4
    D1
    Trainer
    Jorn       Kleine Schaars
    Leider
    Wim       Neplenbroek
    Frank   van  Lunteren
    Spelers
    Sven       Dokman        FYFZ97Q  D1
    Jesse   van  Dragt         GBBN47N  D1
    Kristian     Eijsvogel       FZRF94I  D1
    Jimmy      Eikelboom       GLQM866  D1
    Remco      Fredriks       FXQF356  D1
    Kasper      Iseger        FXQF378  D1
    Yannick     Koekoek        FYGB03E  D1
    Dylan      Kramer        GBBS186  D1
    Luc       Leloup        FYGB11J  D1
    Rick       Neplenbroek      GBBS278  D1
    Jochem      Poortinga       GBBS142  D1
    Marijn      Ruiter        GBBS245  D1
Informatieboekje             37    2007 - 2008
    Andries     Slegten      GBBS164  D1
    Lars       Wienbelt      FZRF95J  D1
    Sander   te  Wierik       GKDQ338  D1

    D2
    Trainer
    Jorn    van  Dijk
    Leider
    Jos       Groen
    Martin      Westerbeek

    Spelers
    Jeroen      Arentsen      GBBS267  D2
    Luc    te  Braak       GFPB10V  D2
    Jimmy      Grave       FXQF39A  D2
    Sven       Groen       GFPB06K  D2
    Rick       Konkelaar     FXQF389  D2
    Robin      Overweg      GGKJ32B  D2
    Tim       Plagman      FZPV739  D2
    Jarno      Poppe       FZRM72B  D2
    Jorn    van  Rossum       FXQC80B  D2
    Thijs      Schuiling     GDXN947  D2
    Chiel   van  Vilsteren     FYFX622  D2
    Niels      Voetdijk      GBBS234  D2
    Samir   de  Vries       GLCG44Y  D2
    Dennis      Westerbeek     GBBS13Z  D2
    Joris   de  With        FYGB00L  D2
    D3
    Trainer
    Johan      Journée
    Bram       Neplenbroek
    Leider
    Gerard      Nijboer
    Guus       Krooshof
    Spelers
    Jordy   van  Aefst       GFPB12N  D3
    Max       Cornelissen    GJRM61E  D3
    Rémon   ten  Dam        FZPV82B  D3
    Marco      Dijkslag      LZPS697  D3
    Niels      Hoekstra      GBBS223  D3
    Mark       Journée      MBCP67M  D3
    Kim       Koers       LXYF376  D3
    Leroy      Kroes       GGKJ35E  D3
    Joost      Krooshof      FXQC786  D3
    Sander      Olthof       GDXN90D  D3
    Luc    van  Riele       LYFG13F  D3
Informatieboekje            38    2007 - 2008
    Brigitte     Sanders           GBBS20B  D3
    Jeroen      Valk            GLBR65L  D3
    Kevin   van  Zeventer          LYWS84C  D3

    D4
    Trainer
    Toon       Schuiling

    Leider
    Martin      Kipp
    Marijn      Marsman
    Spelers
    Danny      Bril            FYGB05G  D4
    Danny   van  Es             GMHC763  D4
    Jasper      Jansen           GDXN958  D4
    Jason      Kipp            GDXN936  D4
    David      Koning           GDXN97A  D4
    Martijn  van  Langen            FZQT02E  D4
    Gijs       Liefers           MCYB75G  D4
    Marnix      Lubbers           LZHP40X  D4
    Don       Marsman           GBBS29A  D4
    Martijn     Overmars           GGKJ33C  D4
    Yara       Pepelenbos         MDYF78G  D4
    Thomas      Roetert Steenbruggen    LWDQ60H  D4
    Sem    de  Wit             GJRM63G  D4
    E1
    Trainer
    Henry      Liefers
    John       Strijdveen
    Leider
    Henry      Liefers
    John       Strijdveen
    Spelers
    Peter      Journée           GDXD00Y  E1
    Stijn      Kiekebosch         GGKJ26C  E1
    Danny      Kramer           GLQM844  E1
    Donné      Kuster           GGKJ28E  E1
    Tim       Liefers           GDXN877  E1
    Danny      Ohms            GDXN899  E1
    Dion       Strijdveen         GDYQ80W  E1
    Thom       Wellenberg          GFPB130  E1

    E2
    Trainer
Informatieboekje                39    2007 - 2008
    Eddy        Bosch
    Andre       Isguzar
    Leider
    Eddy        Bosch
    Andre       Isguzar
    Erwin       Kroezen
    Spelers
    Chiel       Bosch       GFPB08M  E2
    Martijn      Dollenkamp    LZSW32W  E2
    Tim        Isguzar      GGKJ31A  E2
    Milan       Jokovi      GGKJ36F  E2
    Menno       Kroezen      GGKJ29F  E2
    Wout        Morrenhof     GGKJ27D  E2
    Joost       Roeke       GDXN844  E2
    Chiel       Strijdveen    GDYQ79S  E2
    Max        Varenbrink    GDXN888  E2

    E3
    Trainer
    Remco   van   Zijl
    Ricardo      Heerink
    Leider
    Remco   van   Zijl
    Paul        Nijboer
    Spelers
    Jesse   van den Beld       LWCV64T  E3
    Mike        Jonkman      GJRM62F  E3
    Lucca       Koekoek      GGNK93M  E3
    Twan        Leloup       GJCG40I  E3
    Ruben       Lieftink     LYWS90L  E3
    Lukas       Malfait      LZCR50B  E3
    Marc        Nijboer      LYLW52C  E3
    Mike        Schurink     GJRM64H  E3
    Roy    van   Zijl       GJRM67K  E3    E4
    Trainer
    Koen    van der Berg
    Juray       Schutte
    Leider
    Gert        Burink
    Jacco       Jonkman
    Spelers
    Ludo        Bourquin     GLQM833  E4
    Wesley       Horstman     GGKJ38H  E4
    Jesse       Huizer      GLHR37M  E4
    Jens        Jonkman      LVYR68K  E4
    Nick        Loozeman     GDXN866  E4
    Sander       Olthuis      LWCV63S  E4
    Jan        Ruitenberg          E4
    Martijn      Teelen      MBXZ48A  E4
    Bart        Terhorst      GGKJ25B  E4
    Stefan   van der Vegt       LWCV61Q  E4
Informatieboekje            40    2007 - 2008
    E5
    Trainer
    Sjoerd      Nanninga
    Tjidde      Koopman
    Leider
    Reinoud   ten  Broeke
    Anton       Ruijter
    Spelers
    Swen    ten  Broeke       GLBR68O  E5
    Joran    van  Essen       MBCP690  E5
    Mart       Jansen       GJRM65I  E5
    Rivaldo      Kile        GFXW07C  E5
    Sven       Post        LXYF365  E5
    Jesse       Roelofs      GLCG462  E5
    Leon       Ruijter      MCKN70H  E5
    Jan        Slegten      GLCG473  E5

    E6
    Trainer
    Simon       Leber
    Bas        Mulder
    Leider
    Jos        Koekkoek
    Marcel      Kluin
    Spelers
    Lars       Bomhof       LXYY759  E6
    Andy       Copelj       MDFT85L  E6
    Adriaan      Kluin       LYWX74Y  E6
    May-lin      Koekkoek      LWCV65U  E6
    Carlijn      Konkelaar     GMWX472  E6
    Bradley      Kroes        LZCR475  E6
    Siem       Meester      GLBR64K  E6
    Chantal      Sanders      LZSW395  E6
    Meike       Schuiling     MDYF77F  E6
    Jeffrey   van  Wijhe             E6


    F1
    Trainer
    Cristiaan     Kolk
    Robin       Kluiver
    Leider
    Cristiaan     Kolk
    Robin       Kluiver
    Spelers
    Jim        Damman       LWQL568  F1
    Joost       Holleboom     GLCG484  F1
    Kevin       Kluiver      GLBR69P  F1
    Dennis      Kolk        GLCG45Z  F1
    Jari       Lubbers      LZSW35Z  F1
    Sybe       Schurink      LZPS789  F1
    Niels       Westerbeek     LZPS723  F1
    Lucas jr     Wuarbanaran    GLBR63J  F1
    Bram       Zijderveld     LWSY84Q  F1

    F2
Informatieboekje            41    2007 - 2008
    Trainer
    Gert       Horstman
    Leider
    Yvonne      Mosterd
    Alexander     Westenbrink

    Spelers
    Stijn       Boerdam      LWCV67W   F2
    Noah       Bruggeman      GLCG495  F2
    Mathijs   van  Engelen       LWTG32S  F2
    Niek       Haarman       LYWS86E  F2
    Daan       Hoeve        LZPS745  F2
    Collin      Horstman      LWZQ58U   F2
    Oscar       Krijgsman      LZPS70B  F2
    Damian      Mosterd       LWDQ618  F2
    Nils       Westenbrink    LWCV66V   F2

    F3
    Trainer
    Robert      Bourquin
    Leider
    Rene       Mars
    Peter       Cornelissen
    Spelers
    Marnick      Bourquin      LZCR44Z   F3
    Tom        Cornelissen    LZSW384   F3
    Randy       Eikelboom     MDFT84K   F3
    Job        Groten       LWTG31R   F3
    Sinan       Isikli       GLHR38N   F3
    Damon       Kipp        LZSW409   F3
    Jelle       Mars        LZSW373   F3
    Aidan       Minnes       MCKN718   F3
    Jonne       Roelofs      LZSW34Y   F3
    F4
    Trainer
    Wiljan   ten  Broeke
    Martin      Elshof
    Leider
    Robby       Blanke

    Spelers
    Dennis   van  Assen       MCRS152   F4
    Max        Blanke       MBCP705   F4
    Noah    ten  Broeke       LYZX07X   F4
    Lars       Elshof       LYWS87F   F4
    Merijn   van  Essen       MBCP68N   F4
    Luuk       Jonkman      LYWS88G   F4
    Dolf       Marsman      LZSW362   F4
    Marijn      Strijdveen     LYWX66X   F4
    Noah       Wuarbanaran     LZPS756  F4

    F5
Informatieboekje            42     2007 - 2008
    Trainer
    In roulatie Kader F4 (Wiljan, Martin en Robby)

    Leider
    ouders

    Spelers
    Marijn   van   Brakel              J28NR73  F5
    Mees    van   Dragt              MCKN69D  F5
    Rikke        Jilderda             LZTM776  F5
    Tiemen        Jonkman             MCQC014  F5
    Giel         Kosse              LWTG34U  F5
    Jur         Reijnders            LYWX706  F5
    Sam         Roetert Steenbruggen       MDFT87N  F5
    Justin        Voppen              MBBJ40G  F5
    Abanob        Sharro              MDRB04K  F5

    F6
    Trainer
    Ritske        Venema

    Leider
    Ritske        Venema
    ouders
    Spelers
    Bram    van   Dartel              LZPS734  F6
    Roald        Drost               664KEW7  F6
    Bjarne        Hovestad             XKHEWUE  F6
    Jaron        Hovestad             UMBVQ52  F6
    Jort         Morrenhof            MDFT86M  F6
    Matthijs       Ramaaker             4EMFDDU  F6
    Bob         Romijn              R3JP7CG  F6
    Ruben        Stroomberg            MDGM03V  F6
    Dion         Venema              YGAT4CV  F6    4x4
    Trainer (woensdag)
    Ryan         Eikelboom
    Henk         Jonkman
    Christopher      Roos
    Mitchel        Kramer
    Trainer /leider (zaterdag)
    Rijk     van den Berg
    Bert         Liefers
    Patrick        Roelofs

    Spelers
    Hessel   van den Beld               MCSR14Z  4X4
    Stef        Berends              RAF2QX2  4X4
    Patrick   van den Berg               MCTQ213  4X4
    Raymond       Doorgeest             MCQC00D  4X4
    Roy     van   Emmen               MDBV52P  4X4
    Stan        Grolleman             MCQB994  4X4
    Jens    van   Gurp                     4X4
Informatieboekje                     43    2007 - 2008
    Cas     ten  Have                            MCKN75C 4X4
    Nick        Heuvink                           43HPRHU 4X4
    Cas        Jansen                           QHZDXQJ 4X4
    Nino        Jansen                                4X4
    Rens    de   Jong                            LZSW31V 4X4
    Jelle       Kingma                           MCKN74B 4X4
    Cristian      Koekkoek                               4X4
    Jesse       Kok                             2AS5ERV 4X4
    Daan        Liefers                           MCKN729 4X4
    Marc        Maassen                               4X4
    Wannes       Malfait                           Y9XE6MM 4X4
    Mart        Middelkamp                         MDBV53Q 4X4
    Buck        Nijboer                               4X4
    Melvin   den  Ouden                                4X4
    Sam        Piket                            PCFTY2J 4X4
    Xander   de   Raad                            MCQC025 4X4
    Liam        Reezigt                           U49ADDK 4X4
    Niels       Reins                            823Z56W 4X4
    Ot         Roelofs                           LZSW33X 4X4
    Jochem       Schurink                               4X4
    Thijn       Swart                            8C926EU 4X4
    Floris       Weerkamp                           QS3262S 4X4
    Ben        Wevers                           R9U8ABJ 4X4
    Jaron       Wielink                               4X4
    J5
    Trainers/leiders
    John        Strijdveen  Meidoorn      11        524662
    John        Temmink   Grutto       3        521015
    Vacant
    Spelers
    Thomas       Bentum    Langstraat     12  09-10-`01  524503  YJW456C  J5
    Bart        Beumer    Holstweg (Olst)  46  19-12-`01  561553        J5
    Gijs        Blanke    Hoevenhoek     15  01-08-`02  524364        J5
    Mika    ten  Broeke    Mandenmakershoek  7  25-08-`02  52524340  W3EZQGK  J5
    Sander       Derks    Kievit       55  03-06-`02  523995  3REX4J9  J5
    Youri       Dijkslag   Schoutenstraat   4  29-10-`01  525499        J5
    Niels       Elshof    Disselhof      2  01-12-`01  564263  MCYM80B  J5
    Lorenz       Feijen    Marktstraat     6  25-07-`02  522725  SZJGTTE  J5
    Jelmer       Jilderda   Akkerwinde     7  07-08-`02  524115        J5
    Sidny       Kluiver   Kolkweiden     17  16-11-`02  524220        J5
    Thomas       Kogelman   Zuider Koeslag   1  09-04-`02  521928   YV6ZZ6J  J5
    Thijs       Konkelaar  Stationsweg    44  07-10-`02  523704  GZZDWDM  J5
    Bo         Piket    Leenstrastraat   15  30-06-`02  525788  MY7Q9TH  J5
Informatieboekje                  44                    2007 - 2008
    Davey       Pol        Maasstraat        2  09-06-`02  521005   3RGT6V5    J5
    Rowin       Strijdveen    Meidoorn        11  20-03-`02  524662   MDYF80L    J5
    Floris      Temmink      Grutto          3  21-10-`02  521015           J5
    Job        Veldhoen     Broekslag        2  07-05-`02 06 30642194  Y7ZTQ42    J5
    Jorit   van de Vlekkert     Kievit         32  15-07-`02  524995   V63NS7S    J5
    Leroy   van  Weeghel      Wiederhorsten      87  26-09-`02  522529           J5
    Joep       Weerkamp     Nieuwstraat         19-06-`02  524686   6DMCBCS    J5
    Wessel      Weide       Grutto         16  18-08-`02  524932    892G3CD    J5
    Afdeling Handbal

    Technische commissie
    Leden
    Karin       Leerkes      IJsselstraat      12        523078
    Dick       Nuesink      Joke Smitlaan      6        563427
    Erik       Rijers      Eekhoornveld (zwolle)  62       038-4658736
    Guido       Torenbeek     Overzegge (zwolle)   26       06-46274209

    Contactpersoon selectiespelers
    Stef       Nijboer      Wijhendaalseweg     8        523848
    PR
    Jos        Huis in 't Veld  Kerkstraat       10        521580

    Handbalscheidsrechters
    Juul       Blom       Enkweg         85        523294
    John       Holleboom     Leenstratstraat     3       06-14425930
    Jos        Huis in 't Veld  Kerkstraat       10        521580  (in opleiding)
Informatieboekje                   45                        2007 - 2008
    Karin         Leerkes          IJsselstraat        12         523078
    Ronnie    v.d.   Zande           de Ganzenboom       140 Schalkhaar   633619

    Rommelmarktcommissie
    Karin         Leerkes          Ijsselstraat                (0570) 523078
    Henk          Smeenk          Disselhof                  (0570) 522763
    Ali          Smeenk          Disselhof                  (0570) 522763
    Bertine        Temmink          Molenenk                  (0570) 521835
    John          Holleboom         Leenstratstraat               (06)14425930

    Contactpersoon verloting (taart)
    Diny          Blom           Enkweg                    (0570) 523294
    Inge          Mulder          Molenenk                  (0570) 52 34 87

    Materialen & Beheer
    Jan          Leerkes          Hoevenhoek         21         523488

    Sportaccommodatie
    Sporthal de Speelbrink              De Lange Slagen      26         522173
    Sportvelden Wijhe '92              Zandhuisweg         8         521612

    Spelersreglementen
    Een wedstrijd wordt met 6 veldspelers en 1 keeper gespeeld.
    Er wordt continu tijdens de wedstrijd gewisseld met max. 5 spelers.

    Kniebeschermers
    Het is wenselijk dat er met kniebeschermers gespeeld wordt.
    Aanvoerdersband
    De aanvoerder van een zondagteam moet met een aanvoerdersband spelen.
    Borst- en rugnummers
    A jeugd, B jeugd uitkomend in de hoogste klasse en senioren dienen rug- en borstnummers te dragen.
    Reserveshirts
    Het uitspelende team moet voor reserveshirts zorgen.
    Shirts kunnen bij Ali Smeenk gehaald worden en de geleende shirts moeten binnen 14 dagen bij haar terug
    bezorgd worden.
    Verzekering
    Contact persoon binnen de handbal is de penningmeester Rik Nijkamp.
    De gegevens en formulieren zitten in de leiderstassen.

    Speelveld
    De leiders en trainers zorgen ervoor dat de netten in de doelen hangen en weer worden opgeruimd.
    De leiders, trainers en zaaldienst zorgen ervoor dat de doelen in de sporthal na de training/wedstrijd op de juiste
    plaats worden gehangen.
    Afgelastingen
    Alleen in uitzonderlijke gevallen, gaat altijd via de wedstrijdsecretaris

    Scheidsrechters
    De handbal kent een leveringsplicht voor scheidsrechters.
    Voor de B jeugd spelend in de hoofdklasse, de A jeugd en de seniorenteams dient de vereniging 1 scheidsrechter
    te leveren.
    Als er geen scheidsrechter is komen opdagen mogen de teams in onderling overleg deze wedstrijd door een
    aanwezige scheidsrechter laten spelen.

    Reglement voor jeugdspelersInformatieboekje                          46                            2007 - 2008
    Speeltijden handbal
    D en C jeugd     2 x 20 minuten
    B jeugd        2 x 25 minuten
    A jeugd        2 x 30 minuten
    Senioren       2 x 30 minuten

    Richtlijnen mini’s
    Spelen op een aangepast veld met kleinere doelen. Het team bestaat uit 6 spelers en de spelregels zijn aangepast
    aan het spelplezier voor deze jonge spelers.

    Handbalscheidsrechter
    Contactpersoon jeugdwedstrijden / zaaldienst
    Voor de mini- en D wedstrijden speelsters van de zaterdag.
    Voor de C en B wedstrijden speelsters van de dames recreanten en zondagspeelsters.
    Op zaterdag worden ouders van jeugdleden door de leiders ingedeeld om de zaaldiensten te verzorgen.
    Voor de zondag worden leden ingedeeld om de zaaldiensten te verzorgen.
    Inleveradres wedstrijdformulieren
    Gerrit       Krasenberg       Broekslag       18              522683
    De wedstrijdformulieren moeten voor 18.00 uur zondagavond ingeleverd worden!!!
    Veldtrainingen
    We trainen vanaf begin augustus (als de basisscholen weer beginnen) en de maand september op het verharde
    handbalveld van Oranjerie/Wijhe '92. De eerste week van april tot juli gaan we opnieuw naar buiten.
    Zaaltrainingen
    Vanaf de laatste week van september beginnen de trainingen op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag
    in de sporthal, op de maandagen in gymzaal Pinokkio op de Boerhaar.
    We trainen in de zaal tot en met de maand maart.
    Alle jeugdteams hebben in de schoolvakanties geen training.
    De tijden worden in september bekend gemaakt.
    Leeftijdscategorie
    Zaterdag
    Mini (6 en 7 jaar)               2000, 2001 (vanaf 6 jaar)
    D jeugd (8 en 9 jaar)             1998, 1999
    C jeugd (10, 11 en 12 jaar)          1995, 1996, 1997
    B jeugd (13, 14 en 15 jaar)          1992, 1993, 1994
    Zaterdagavond/Zondag
    A jeugd (16, 17 en 18 jaar)          1989, 1990, 1991
    Senioren (19 jaar en ouder)          1988 en ouder
    Donderdagavond
    Dames recreanten (18 jaar en ouder)      1989 en ouder


    Dames 1
    Trainer (trainingen in sporthal: dinsdag 20:00 - 21:00 uur en donderdag 20:30 - 21:30 uur)
    Guido         Torenbeek        Overzegge (Zwolle)   26       (06) 46 27 42 09
    Leid(st)er
    Guido         Torenbeek        Overzegge (Zwolle)   26        (06) 46274209
    Johanna        Teekema         Ereprijs        18        (0570) 523533
    Laura         Dijkslag        Zuider Koeslag     24        (0570) 522312
Informatieboekje                         47                            2007 - 2008
    Speelsters
    Karin   van de  Beld - Marsman     Fluitekruid       14  11/10/69  (0570) 524889  ZT425KZ  Dames 1
    Ilona        Kops Hagedoorn     de Grienden       7  03/09/88  (0570) 523490  ZT467T2  Dames 1
    Francien       Korstanje        Langstraat       71  07/03/90  (0570) 524789  ZT468GQ  Dames 1
    Lianne        Leerkes         Hoevenhoek       21  04/07/87  (0570) 523488  ZT467QX  Dames 1
    Lisette       Logtenberg       Boerhaar        16  13/04/87  (0570) 521277  ZT533YL  Dames 1
    Linda        Lugtenberg       Rietbergweg       7  25/01/89  (0570) 523476  ZT467W5  Dames 1
    Anouk        Mulder         Molenenk         4  12/08/88  (0570) 523487  ZT467V4  Dames 1
    Sarie        Nijboer         Kerkstraat       20  20/04/90  (0570) 523336  ZT466Y4  Dames 1
    Jessie        Oosten         Staatssecretarislaan  31  30/03/90  (038) 4201056  ZT471TN  Dames 1
    Irma         Scholtemeijer-Schutte  Laurier         13  25/01/74  (0572) 352880  ZT466X3  Dames 1
    Kim         Schutte         Boerlestraat      5a  03/02/87  (0570) 523249  ZT467LS  Dames 1
    Ellen        Teekema         Ereprijs        18  23/09/83  (0570) 523533  ZT467GN  Dames 1
    Jessica       Zernitz         Molenstraat       10  20/08/88  (0570) 523353  ZT523CS  Dames 1


    Dames 2
    Trainer (trainingen in Pinnokio: maandag 19:45 - 21:00 uur en in sporthal: donderdag 20:30 - 21:30 uur)
    John         Holleboom       Leenstratstraat      3        (06)14425930 ZT467PW
    Leid(st)er
    John         Holleboom       Leenstratstraat      3        (06)14425930 ZT467PW
    Leoni         Reimert        Waterstraat        8       (0570) 523183 ZT467KR
    Speelsters
    Christel   ten   Broeke        Langeveldsloo       6   13/03/87 (0570) 523515 ZT620FP   Dames 2
    Femke         Dijk         Fluitekruid        16   22/05/86 (0570) 522824 ZT511Z6   Dames 2
    Romy         Elshof        Wijhezicht        26   30/06/89 (0570) 523526 ZT538LN   Dames 2
    Chantall       Heerink        Kerkpadsblok       14   22/03/88 (0570) 523514 ZT586YL   Dames 2
    Monique        Kappert        Dijkzicht         20   11/08/80 (06) 54 297856 ZT581QW   Dames 2
    Anneloes van der Kolk            Nieuwendijk        35   28/01/86 (0570) 523050 ZT519HC   Dames 2
    Marieke        Olthof        Wijhezicht        78   02/04/86 (0570) 521279 ZT793KH   Dames 2
    Eline         Pelgrim        Enkweg          30   17/02/88 (0570) 523373 ZT531XE   Dames 2
    Leoni         Reimert        Waterstraat        8   08/08/86 (0570) 523183 ZT467KR   Dames 2
    Jessica        Schutte        Boerlestraat       5a   01/08/85 (0570) 523249 ZT467JQ   Dames 2
    Annemarie       Smeenk        de Essenbree       28   01/06/78 (0572) 364659 ZT466Z5   Dames 2
    Marjet        Wagenvoord      de Wandelingen       5   19/11/86 (0570) 523136 ZT467Y7   Dames 2


    A1
    Trainer (trainingen in sporthal: dinsdag 19:00 - 20:00 uur en donderdag 19:30 - 20:30 uur)
    Erik         Rijers         Eekhoornveld (Zwolle) 62         (038) 4658736  ZT784MH
    Leid(st)er
    Erik         Rijers         Eekhoornveld (Zwolle) 62         (038) 4658736  ZT784MH
    Annet    de    Jonge          Beethovenlaan      510       (06) 29521468
    Speelsters
    Jeske         Blom          Enkweg          85  02/12/91 (0570) 523294   ZT490FC  A1
    Marielle       Fredriks        Morgenster        11  25/10/92 (0570) 523577   ZT633JD  A1
    Elleke        Leerkes         Achter de Hoven     20  02/08/91 (0570) 523506   ZT545PN  A1
    Lorette        Leerkes         Hoevenhoek        21  22/11/90 (0570) 523488   ZT467Z8  A1
    Valerie        Logen          Stationsweg       42  12/06/91 (0570) 523069   ZT557GP  A1
    Lieke         Mulder         Schippershuizen      4  09/11/91 (0570) 523354   ZT490GD  A1
    Roos         Nijboer         Wijhendaalseweg      8  07/02/93 (0570) 523848   ZT573SZ  A1
    Elsemiek       Olthof         Wijhezicht        78  07/11/90 (0570) 521279   ZT572X3  A1
    Myrza         Roeke          De Wredestraat      7  03/09/91 (0572) 393276   ZT570VH  A1
    Carlijn        Rozeman         Morgenster        27  11/02/92 (0570) 523120   ZT633HB  A1
    Kaya         Sanders         Akkerwinde        3  25/06/91 (0570) 523486   ZT490HE  A1
    Sharona        Schutte         Boerlestraat       14  14/02/92 (0570) 524132   ZT533VI  A1
    Sylvia        Schutte         Overmaterhoek      23  10/10/91 (0570) 522650   ZT468PZ  A1
Informatieboekje                        48                          2007 - 2008
    A2
    Trainer (trainingen in Pinnokio: maandag 19:45 - 21:00 uur en in sporthal: donderdag 20:30 - 21:30 uur)
    John         Holleboom       Leenstratstraat      3       (06)14425930 ZT467PW
    Leid(st)er
    Eddy         Klein Hofmeijer    de Wandelingen      37       (0570) 523137
    Jorien        Groot Koerkamp    Kappeweg         1a       (0570)522411
    Speelsters
    Tessa    van   Brummelen       Kerkpadsblok       38   03/04/91 (0570) 524490 ZT706ZC  A2
    Anouk         Diepman        de Wandelingen      23   01/01/91 (0570) 521233 ZT677TL  A2
    Femke         Elshof        Wijhezicht        26   03/05/91 (0570) 523526 ZT539KP  A2
    Marleen        Eppink        Wijhezicht        24   07/08/91 (0570) 524603 ZT651ZX  A2
    Eline         Klein Hofmeijer    de Wandelingen      37   25/10/90 (0570) 523137 ZT554KK  A2
    Marjolein van de Linde           Schimmelpennincklaan 24d 22/05/91 (0570) 521793 ZT490LI      A2
    Lisa         Lugtenberg      Rietbergweg        7   11/11/91 (0570) 523476 ZT490MJ  A2
    Marloes        Middelkamp      Zuider Koeslag      23   20/03/91 (0570) 523208 ZT527JD  A2
    Lisette        Rozeman        Morgenster        27   04/01/90 (0570) 523120 ZT572W2  A2
    Ellen         Slot         Pimpernel         11   26/09/90 (0570) 523092 ZT573RY  A2
    Alissa        Voorhorst       Zuider Koeslag      25   08/07/91 (0570) 523239 ZT490JG  A2
    Leslie        Zernitz        Molenstraat        10   14/02/91 (0570) 523353 ZT523BR  A2
    B1
    Trainster (trainingen in Pinnokio: maandag 18:30 - 19:45 uur en in sporthal: donderdag 19:30 - 20:30 uur)
    Karin        Leerkes         IJsselstraat       12       (0570) 523078 ZT466TX
    Leidster
    Karin        Leerkes         Ijsselstraat       12       (0570) 523078 ZT466TX
    Elly         Hoff          Fluitekruid       10       (0570) 523176
    Speelsters
    Lynn     van der Giessen         Boerhaar         11a 02/08/94 (0570) 523288 ZT572TX   B1
    Sophie        Huis in 't Veld     Kerkstraat        10   17/08/93 (0570) 521580 ZT587BZ  B1
    Carien        Jansen         Ijssellanden       2   08/06/92 (0570) 522573 ZT552MG  B1
    Lisa     ten   Kate          Oranjelaan        26   20/01/94 (0570) 522769 ZT558T7  B1
    Lisan        Klein Hofmeijer     de Wandelingen      37   16/11/93 (0570) 523137 ZT582GP  B1
    Jodie    de   Klerk          Maasstraat        5   13/05/92 (0570) 523096 ZT581PV  B1
    Janine        Nijboer         Raalterweg        16a 07/01/93 (0570) 523612 ZT538MO   B1
    Pauline       Nijboer         Raalterweg        16a 07/01/93 (0570) 523612 ZT538NP   B1
    Anouk        Westerbeek       Kappeweg         7   18/06/93 (0570) 522206 ZT584VC  B1

    B2
    Trainster (trainingen in sporthal: donderdag 18:30 - 19:30 uur)
    Leoni        Reimert         Waterstraat     8       (0570) 523183 ZT467KR
    Leidster
Informatieboekje                        49                        2007 - 2008
    Carin        Logtenberg        Wijheseweg        4        (0570) 521214
    Loes         Kruit          Boerhaar         10        (0570) 525320
    Speelsters
    Sharon        Buis           de Wandelingen      47  02/06/92  (0570) 523364  ZT578NB  B2
    Angelique      Heerink         Kerkpadsblok       14  30/07/92  (0570) 523514  ZT527HB  B2
    Susan        Hollegien        Nijlandstraat       7  18/07/92  (0570) 523147  ZT523TB  B2
    Nicole        Koekoek         Wijheseweg        6  07/06/93  (0570) 523742  ZT575WB  B2
    Lieke        Koopman         Kaardebol        16  15/01/93  (0570) 521804  ZT706XA  B2
    Amber   van    Leussen         Dijk           6  01/11/93  (0570) 522522  ZT609WB  B2
    Bodil        Logtenberg        Wijheseweg        4  04/10/93  (0570) 521214  ZT572VZ  B2
    Jorinde       Nijland         Wijheseweg        10  25/06/93  (0570) 523644  ZT551KB  B2
    Britt        Oostveen         het Anem         14  22/11/92  (0570) 523219  ZT728T6  B2


    B3
    Train(st)er (trainingen in sporthal: donderdag 17:30 - 18:30 uur)
    Dick         Nuesink         Joke Smitlaan       6        (0570) 563427 ZT443RC
    Jessie        Oosten         Staatssecretarislaan   31        (038) 4201056 ZT471TN
    Leidster
    Leoni         Reimert         Waterstraat        8        (0570) 523183 ZT467KR
    Hetty         Bosch          Wijhendaalseweg      4        (0570) 523017
    Speelsters
    Elyn         Blom          Enkweg          85  21/03/94  (0570) 523294  ZT554LL  B3
    Rianne        Bosch          Wijhendaalseweg      4  10/06/94  (0570) 523017  ZT645RW  B3
    Dominique       Hutten         Pimpernel         26  14/01/94  (0570) 522226  ZT711PA  B3
    Demi     de    Krosse         Wethouder Kuiperstraat  71  29/04/94  (0570) 562213  ZT584CR  B3
    Taylor        Onderberg        Molenweg         196  25/03/94  (038) 4210295  ZT567S8  B3
    Fieke         Roetert Steenbruggen Roerdomp           1  07/07/94  (0570) 522817  ZT633MG  B3
    Milou         Rozeman         Morgenster        27  01/11/94  (0570) 523120  ZT645SX  B3
    Cindy         Schutte         Boerlestraat       5a  13/01/94  (0570) 523249  ZT563KM  B3
    Mirte         Temmink         Wijhendaalseweg      5a  04/12/94  (0570) 523254  ZT587YO  B3
    Rowie         Zevenbergen       Overmaterhoek       10  28/05/94  (0570) 524067  ZT610MR  B3


    B4
    Trainer (trainingen in sporthal: donderdag 17:30 - 18:30 uur)
    John         Holleboom        Leenstratstraat      3        (06)14425930 ZT467PW
    Leidster
    Jitze         Terpstra        Wittemerslag       27        (0570) 523821
    Speelsters
    Lianne        Arentsen        Bereklauw        29  29/12/93  (0570) 523777  ZT645TY  B4
    Leonie    ten   Broeke         Langeveldsloo       6  13/10/93  (0570) 523515  ZT770MU  B4
    Roos         Jansen         Enkweg          32  14/08/93  (0570) 523289  ZT582DM  B4
    Janine        Koekoek         Achter de Hoven     31  08/02/93  (0570) 523231  ZT657L3  B4
    Madelon        Logen          Stationsweg       42  01/05/94  (0570) 523069  ZV883NA  B4
    Laura         Nijboer         Nijlandstraat      16  20/10/92  (0570) 521445  ZT618PO  B4
    Naomi         Nijboer         Akkerwinde        13  28/07/92  (0570) 523390  ZT511Y5  B4
    Lotte         Oosterwechel      Boerlestraat       10a  11/06/92  (0570) 523672  ZT538PR  B4
    Nathalie       Roos          Prins Hendrikstraat    5  25/08/93  (0570) 523191  ZT572Z5  B4
    Nynke         Terpstra        Wittemerslag       27  22/01/92  (0570) 523821  ZT654RY  B4

    B5
    Trainster (trainingen in sporthal: donderdag 18:30 - 19:30 uur)
    Sarie        Nijboer         Kerkstraat        20        (0570) 523336 ZT466Y4
    Leidster
Informatieboekje                        50                          2007 - 2008
    Tessa   van    Brummelen        Kerkpadsblok      38       (0570) 524490 ZT706ZC
    Karin        Schoenaker        Enkweg         42       (0570) 524668 ZT468HR
    Ciska        Balster         Wijhezicht       10       (0570) 523368
    Speelsters
    Dorinda       Balster         Wijhezicht       10  10/11/94  (0570) 523368  ZT797CL  B5
    Maaike        Elshof          Kappeweg        20  03/07/94  (0570) 571039  ZT589QM  B5
    Kirsten       Jansen          Prins Hendrikstraat   4  23/11/94  (0570) 522860  ZT562VU  B5
    Sanne        Konkelaar        Stationsweg      44  24/06/94  (0570) 523704  ZT623CZ  B5
    Romy         Kramer          Hoevenhoek       33  20/06/94  (0570) 525507  ZT586ZM  B5
    Wendy        Lugtenberg        Rietbergweg       7  25/01/94  (0570) 523476  ZT563XZ  B5
    Anouk        Roelofs         Grutto         17  19/06/94  (0570) 523956  ZT591MX  B5
    Carmen        Schoenaker        Enkweg         42  04/10/94  (0570) 524668  ZT623D2  B5
    Ilse         Schoenaker        Prins Hendrikstraat   3  23/07/94  (0570) 521601  ZT582FO  B5
    Marlijn       Vrielink         Grutto         7  14/03/94  (0570) 523925  ZT766NE  B5
    C1
    Trainer (trainingen in Pinnokio: maandag 17:30 - 18:30 uur en in sporthal: donderdag 16:30 - 17:30 uur)
    Dick         Nuesink        Joke Smitlaan       6       (0570) 563427 ZT443RC
    Jessie        Oosten        Staatssecretarislaan   31       (038) 4201056 ZT471TN
    Leid(st)er
    Dick         Nuesink        Joke Smitlaan       6       (0570) 563427 ZT443RC
    Ans          Duteweert       Langstraat        79       (0570) 523032
    Speelsters
    Ezra         Blom         Enkweg          85   31/10/95 (0570) 523294 ZT589RN  C1
    Maud         Groot Zwaaftink    Kaardebol         12   21/08/95 (06) 23059093 ZT633LF  C1
    Linde         Huis in ´t Veld    Kerkstraat        10   11/12/96 (0570) 521580 ZT693VL  C1
    Nicole        Hutten        Pimpernel         26   23/06/95 (0570) 522226 ZT485DO  C1
    Lisa         Jonkman        Ereprijs         21   09/02/95 (0570) 521371 ZT593N6  C1
    Susan         Koekoek        Wijheseweg         6   20/05/95 (0570) 523742 ZT651YW  C1
    Chaël         Schutte        Enkweg          10   16/02/95 (0570) 523737 ZT633KE  C1
    Anne         Slegten        Langstraat        79   12/01/95 (0570) 523032 ZT641RK  C1
    Eline         Wellenberg      Kolkweiden        24   02/07/95 (0570) 523723 ZT673LZ  C1

    C2
    Trainer (trainingen in sporthal: donderdag 16:30 - 17:30 uur)
    Dick         Nuesink         Joke Smitlaan      6       (0570) 563427 ZT443RC
    Jessie        Oosten         Staatssecretarislaan  31       (038) 4201056 ZT471TN
Informatieboekje                        51                        2007 - 2008
    Leid(st)er
    Sylvia        Wellenberg        Kolkweiden      21       (06) 28522761
    Maarten       Huis in 't Veld     Nieuwendijk      37       (0570) 524089
    Speelsters
    Loes    van de  Berg           Achter de Hoven    24  20/02/95  (0570) 523408  ZT625XS  C2
    Debby        Bredewold        Veldweg        12  15/08/95  (0529) 497493  ZT692WJ  C2
    Loraine       Brokelman        Grutto        27  11/09/96  (0570) 523731  ZT654SZ  C2
    Sanne        Huis in ´t Veld     Nieuwendijk      37  10/02/97  (0570) 524089  ZT689GJ  C2
    Fleur        Huis in 't Veld     Kerkstraat      10  25/06/95  (0570) 521580  ZT659NB  C2
    Ruth    ten    Kate           Oranjelaan      26  17/01/96  (0570) 522769  ZT659PD  C2
    Liz         Meester         Stationsweg      54  27/12/95  (0570) 522957  ZT659QE  C2
    Esmée        Nijland         Wijheseweg      10  06/06/97  (0570) 523644  ZT708SB  C2
    Anja         Plender         de Wandelingen     1  16/07/95  (0570) 522712  ZT587ZP  C2

    C3
    Trainster (trainingen in sporthal: dinsdag 17:00 - 18:00 uur)
    Lorette       Leerkes          Hoevenhoek      21       (0570) 523488 ZT467Z8
    Leid(st)er
    Carolien       Woudstra         Wittemerslag     5        (0570) 523832 ZT416BO
    Speelsters
    Cheryl        Barneveld         Grutto        23  29/07/97  (0570) 521543  ZT740HA  C3
    Laura    van den Beld           Boerlestraat     2  24/07/97  (0570) 523876  ZT588YR  C3
    Evelien       Engeltjes         Morgenlanden     12  26/02/96  (0570) 524117  ZT682GW  C3
    Priscilla      Heerink          Kerkpadsblok     14  07/12/95  (0570) 523514  ZT664GS  C3
    Iris         Hogeboom         Roerdomp       4  21/05/96  (0570) 523450  ZT702YX  C3
    Floor    ten   Kate           Mandenmakershoek   13  24/01/97  (0570) 523388  ZT689HK  C3
    Dorien    van   Remmen          Boerhaar       37  07/12/95  (0570) 521881  ZT589LH  C3
    Lieke        Woudstra         Wittemerslag     5  09/04/96  (0570) 523832  ZT588D6  C3
    Merle        Zevenbergen        Overmaterhoek    10  23/10/95  (0570) 524067  ZT664FR  C3
    C4
    Trainster (trainingen in sporthal: woensdag 17:30 - 18:30 uur)
    Eline        Klein Hofmeijer     de Wandelingen    37       (0570) 523137 ZT554KK
    Leid(st)er
    Henk         Wimmenhoeve       Achter de Hoven    36       (0570) 522345
    Ingrid        Koekkoek         Spoorstraat      8b       (0570) 523611
    Speelsters
    Eline        Bergsma         Hoevenhoek       5  27/10/97  (0570) 524601  ZT752QY  C4
    Sarah        Groten          Leugenshorst     2a  15/07/97  (0570) 524128  ZV647LK  C4
    Danique   van   Houte          Weidesalie       6  21/09/96  (0570) 523024  ZT742GJ  C4
    Kirsten       Kingma          Wijhezicht      34  07/04/96  (0570) 524786  ZT664XB  C4
    Ayla         Koekkoek         Spoorstraat      8b  24/06/97  (0570) 523611  ZT749F5  C4
    Zoë         Kok           Achter de Hoven    36  27/04/97  (0570) 522345  ZT787HL  C4
    Lisa         Kolk           Meidoorn       24  09/06/97  (0570) 524505  ZT796QW  C4
    Anouk        Schurink         Wijheseweg      5a  20/08/97  (0570) 524402  ZT766LC  C4
    Denise        Stolte          De Lange Slagen      03/11/97  (0570) 521377  ZV683QX  C4
    Rachèl        Voppen          Meerkoet       1  31/12/96  (0570) 523745  ZT708RA  C4
    Marlin    te   Wierik          Prins Hendrikstraat  5  19/03/95  (0570) 523191  ZV915ZY  C4

    D1
    Trainster (trainingen in sporthal: dinsdag 17:00 - 18:00 uur)
    Francien       Korstanje         Langstraat      71       (0570) 524789 ZT468GQ
Informatieboekje                        52                        2007 - 2008
    Leider
    Marco    ten   Kate           Mandemakershoek    13        (0570) 523388
    Marc         Hekking         Lierderholthuisweg   2        (0570) 524370
    Speelsters
    Isa     van   Dragt          Dijk          32  19/01/98  (0570) 522127   ZT751FK  D1
    Elisa         Hekking         Lierderholthuisweg   2  28/07/98  (0570) 524370   ZT773TG  D1
    Laura         Hekking         Lierderholthuisweg   2  28/07/98  (0570) 524370   ZT773SF  D1
    Lynn     ten   Kate           Oranjelaan       26  12/03/98  (0570) 522769   ZT711QB  D1
    Sara     ten   Kate           Mandenmakershoek    13  06/07/98  (0570) 523388   ZT728S5  D1
    May     de    Krosse          Leugenshorst      2  04/09/98  (0570) 524939   ZT749D3  D1
    Merle         Roelofs         Grutto         17  19/10/98  (0570) 523956   ZT748YL  D1
    Vera         Roetert Steenbruggen   Roerdomp        1  13/01/98  (0570) 522817   ZT749C2  D1
    Liv     van   Vilsteren        Bereklauw       22  18/04/98  (0570) 523967   ZT752PX  D1


    D2
    Trainster (trainingen in sporthal: vrijdag 17:00 - 18:00 uur)
    Marjolein van de Linde             Schimmelpennincklaan  24d       (0570) 52 17 93 ZT490LI
    Leidster
    Marjolein van de Linde             Schimmelpennincklaan  24d       (0570) 52 17 93 ZT490LI
    Yvonne    van   Vilsteren         de Jakke        13       (0570) 52 28 77 ZT697BD
    Speelsters
    Hanne        Bonsing          Kerkstraat       22  27/01/98  (0570) 52 32 56  ZT798CO  D2
    Kelly        Grolleman         de Wandelingen     21  07/01/99  (0570) 52 45 08  ZT796PV  D2
    Iris         Kingma          Wijhezicht       34  26/04/98  (0570) 52 47 86  ZT742FI  D2
    Hanneke   van der Linde           Schimmelpennincklaan  24d  05/06/98  (0570) 52 17 93  ZT770LT  D2
    Maret        Mentink          Boerhaar        26  08/07/98  (0570) 52 27 00  ZT793NK  D2
    Britt        Olthof          Wijhezicht       78  24/04/98  (0570) 52 12 79  ZT713TK  D2
    Sanne        Reijnders         Grutto         49  31/07/98  (0570) 54 53 25  ZT728R4  D2
    Fleur        Temmink          Wijhendaalseweg     5a  21/05/98  (0570) 52 32 54  ZT748ZM  D2
    Lynn     van   Vilsteren         de Jakke        13  12/11/98  (0570) 52 28 77  ZT751DI  D2


    D3
    Trainster (trainingen in sporthal: vrijdag 18:00 - 19:00 uur)
    Jeske        Blom           Enkweg         85        (0570) 52 32 94 ZT490FC
    Bianca        Schutte          Enkweg         10        (0570) 52 37 37
    Leid(st)er
    Marco        Kattenberg        Watersnip        5        (0570) 521244
    Amelia        Liefers          Ereprijs        20        (0570) 52 35 68
    Speelsters
    Sascha    van den Beld           Boerlestraat      2  02/07/99  (0570) 52 38 76 ZT796SY   D3
    Aniek    te   Braak           Ijsselstraat      1  03/09/99  (0570) 52 41 38 ZT802DJ   D3
    Amy         Hoekstra         Ereprijs        9  1/7/1999  (0570) 52 35 34ZV770QM   D3
    Lisa         Huis in 't Veld      Nieuwendijk      37  27/02/99  (0570) 52 40 89 ZT793RO   D3
    Maud         Kattenberg        Watersnip        5  17/07/99  (0570) 52 12 44 ZT797DM   D3
    Floor        Liefers          Ereprijs        20  15/05/00  (0570) 52 35 68 ZV529BX   D3
    Lieke        Roeke           Meidoorn        15  27/02/99  (0570) 52 23 75 ZT793MJ   D3
    Silke        Wienbelt         Meidoorn        28  23/03/99  (0570) 52 36 42 ZT793LI   D3

    D4
    Trainer (trainingen in sporthal: woensdag 18:00 - 19:00 uur)
    Rob          Wippert        Bereklauw        22        (0570)523525
    Leid(st)er
    Rob          Wippert        Bereklauw        22        (0570)523525
Informatieboekje                         53                          2007 - 2008
    Edith        Wippert         Bereklauw      22         (0570)523525
    Astrid        Bouwmeester       Ereprijs       21        (06) 30 57 7995 ZT620GQ
    Speelsters
    Mandy        Beltman         Waterstraat      1a  15/07/99  (0570) 52 10 75 ZT802CI  D4
    Iris         Groote Schaarsberg   Raalterweg      23  25/04/99   (06) 1226 2796 ZT797ZA  D4
    Maury   van    Gurp          Enkweg        54a  13/11/99  (0570) 52 41 66 ZT797FO  D4
    Merel        Hendriks        Boerhaarseweg     8  21/04/99  (0570) 52 23 94 ZT798BN  D4
    Michelle       Jonkman         Ereprijs       21  25/08/99  (0570) 52 13 71 ZV523VZ  D4
    Rosel        Oostveen        Het Anem       14  14/06/99  (0570) 52 32 19 ZV760G7  D4
    Denise        Strijkveen       Peperkamp       1  08/04/99  (06) 40 51 49 77 ZV600JN  D4
    Juultje       Wippert         Bereklauw      22  17/08/99  (0570) 52 35 25 ZT793PM  D4


    Mini's
    Trainster (trainingen in sporthal: woensdag 17:00 - 18:00 uur)
    Karin    van de Beld - Marsman      Fluitekruid     14        (0570) 52 48 89 ZT425KZ
    Kaya         Sanders         Akkerwinde      3        (0570) 52 34 86 ZT490HE
    Leid(st)er
    Karin    van de Beld - Marsman      Fluitekruid     14        (0570) 524889 ZT425KZ
    Jacomien   van   Houte          Weidesalie      6        (0570) 523024
    Speelsters
    Djoy     van den Beld           Fluitekruid     14  03/06/00  (0570) 524889  ZV523W2  Mini 1
    Bente        Bonsing         Kerkstraat     22  4/3/2000  (0570) 523256  ZV770TP  Mini 1
    Kyra         Grotenhuis        Fluitekruid     1  6/16/2000  (0570) 523975  ZV770RN  Mini 1
    Kaylee    van   Houte          Weidesalie      6  3/7/2000  (0570) 523024  ZV771RU  Mini 1
    Olinka    van   Houte          Weidesalie      6  3/7/2000  (0570) 523024  ZV770VR  Mini 1
    Danielle       Koekkoek         Wijheseweg      3  5/16/2000  (0570) 521207  ZV770SO  Mini 1
    Kenzi        Plagman         Kievit        5  8/3/2000  (0570) 524664  ZV770PL  Mini 1
    Xena         Wimmenhoeve       Achter de Hoven   36  5/14/2000  (0570) 522345  ZV809S9  Mini 1
    Recreanten
    Trainster (trainingen in sporthal: donderdag 21:30 - 22:30 uur)
    Karin        Leerkes         Ijsselstraat    12        (0570) 523078 ZT466TX
    Contactpersoon
    Astrid        Bouwmeester       Ereprijs      21        (06) 30577995 ZT620GQ
    Speelsters
    Marijke   van de Beld           Boerlestraat     2  03/01/68  (0570) 523876  ZT504LC  Recrant
    Astrid        Bouwmeester       Ereprijs      21  03/11/68  (06) 30577995  ZT620GQ  Recrant
    Ingrid    te   Braak          Ijsselstraat     1  18/04/66  (0570) 524138  ZT468LV  Recrant
    Annie        Hegeman         Molenstraat     29  04/08/56  (0570) 522355  ZT775C5  Recrant
    Rinet        Huis in 't Veld     Nieuwendijk     37  03/11/66  (0570) 524089  ZV529DZ  Recrant
    Patricia   ten   Kate           Mandemakershoek   13  24/08/69  (0570) 523388  ZW009FL  Recrant
    Annet        Kingma          Wijhezicht     34  06/09/66  (0570) 524786  ZT641SL  Recrant
    Gerda        Leerkes         Hoevenhoek     21  27/08/59  (0570) 523488  ZT468BL  Recrant
    Nicole    te   Lintelo         de Jakke       6  27/04/81  (0570) 525272  ZT494R6  Recrant
    Irma         Lugtenberg        het Anem      10a  17/04/73  (0570) 521846  ZV583GG  Recrant
    Ria         Overweg         Morgenlanden     1  20/12/53  (0570) 521662  ZT468DN  Recrant
    Annie        Sanders         Akkerwinde      3  27/09/61  (0570) 523486  ZT468CM  Recrant
    Karin        Schoenaker        Enkweg       42  11/12/63  (0570) 524668  ZT468HR  Recrant
    Maria        Schutte         Boerlestraat     5a  14/05/62  (0570) 523249  ZT468FP  Recrant
    Riet         Veldhuis         Beatrixlaan     7  29/09/77  (0570) 522496  ZT467FM  Recrant
    Yvonne    van   Vilsteren        de Jakke      13  22/08/66  (0570) 522877  ZT697BD  Recrant
    Carolien       Woudstra         Wittemerslag     5  25/12/66  (0570) 523832  ZT416BO  Recrant
Informatieboekje                        54                        2007 - 2008
    Keeperstraining oud
    Trainster (trainingen in sporthal: woensdag 18:00 - 18:30 uur)
    Dick         Nuesink         Joke Smitlaan   (0570) 563427 ZT443RC
    Erik         Rijers          Eekhoornveld    (038) 4658736 ZT784MH
    Karin        Leerkes         Ijsselstraat    (0570) 523078 ZT466TX

    Keeperstraining jong
    Trainster (trainingen in sporthal: woensdag 18:00 - 18:30 uur)
    Leoni        Reimert         Waterstraat    (0570) 523183 ZT467KR
Informatieboekje                        55              2007 - 2008
Informatieboekje  56  2007 - 2008
      2
Informatieboekje  57  2007 - 2008
      3
Informatieboekje  58  2007 - 2008
      4
Informatieboekje  59  2007 - 2008
      5
Informatieboekje  60  2007 - 2008
      6
Informatieboekje  61  2007 - 2008
      7
      8
Informatieboekje  62  2007 - 2008
      9
Informatieboekje  63  2007 - 2008
      10
Informatieboekje  64  2007 - 2008
      11
Informatieboekje  65  2007 - 2008
      12
Informatieboekje  66  2007 - 2008
      13
Informatieboekje  67  2007 - 2008
      14
Informatieboekje  68  2007 - 2008
      15
Informatieboekje  69  2007 - 2008
      16
Informatieboekje  70  2007 - 2008
      17
Informatieboekje  71  2007 - 2008
      18
Informatieboekje  72  2007 - 2008
      19
Informatieboekje  73  2007 - 2008
      20
Informatieboekje  74  2007 - 2008
      21
Informatieboekje  75  2007 - 2008
      21
Informatieboekje  76  2007 - 2008
      23
Informatieboekje  77  2007 - 2008
      24
Informatieboekje  78  2007 - 2008
      25
Informatieboekje  79  2007 - 2008
      26
Informatieboekje  80  2007 - 2008
      27
Informatieboekje  81  2007 - 2008
      28
Informatieboekje  82  2007 - 2008
      29
Informatieboekje  83  2007 - 2008
      30
Informatieboekje  84  2007 - 2008
      31
Informatieboekje  85  2007 - 2008
      32
Informatieboekje  86  2007 - 2008
      33
Informatieboekje  87  2007 - 2008
      34
Informatieboekje  88  2007 - 2008
      35
Informatieboekje  89  2007 - 2008
      36
Informatieboekje  90  2007 - 2008
      37
Informatieboekje  91  2007 - 2008
      38
Informatieboekje  92  2007 - 2008
      39
Informatieboekje  93  2007 - 2008
      40
Informatieboekje  94  2007 - 2008
      41
Informatieboekje  95  2007 - 2008
      42
Informatieboekje  96  2007 - 2008
      43
Informatieboekje  97  2007 - 2008
      44
Informatieboekje  98  2007 - 2008
      45
Informatieboekje  99  2007 - 2008
      46
Informatieboekje  100  2007 - 2008
      47
Informatieboekje  101  2007 - 2008
      48
Informatieboekje  102  2007 - 2008
      49
Informatieboekje  103  2007 - 2008
      50
Informatieboekje  104  2007 - 2008
      51
Informatieboekje  105  2007 - 2008
      52
Informatieboekje  106  2007 - 2008
      53
Informatieboekje  107  2007 - 2008
      54
Informatieboekje  108  2007 - 2008
      55
Informatieboekje  109  2007 - 2008
Informatieboekje  110  2007 - 2008
Informatieboekje  111  2007 - 2008
Informatieboekje  112  2007 - 2008
Informatieboekje  113  2007 - 2008

				
DOCUMENT INFO