Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

T

VIEWS: 15 PAGES: 4

 • pg 1
									                  T.C.
               GAZİ ÜNİVERSİTESİ
             SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

        YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

ANABİLİM DALI / BİLİM DALI: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / ESKİ TÜRK
EDEBİYATI

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanmayacak
Anabilim/Bilim Dalı Lisans Mezunları:
1- Türkçe Eğitimi Bölümü
2- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
3-Türk Halkbilimi
4-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1-Türkiye Türkçesi I
2-Osmanlı Türkçesi I
3-Eski Türk Edebiyatına Giriş I

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1-Türkiye Türkçesi II
2-Osmanlı Türkçesi II
3-Eski Türk Edebiyatına Girişi II

         DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

ANABİLİM DALI / BİLİM DALI: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / ESKİ TÜRK
EDEBİYATI

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanmayacak
Anabilim/Bilim Dalı Lisans Mezunları:
1- Türkçe Eğitimi Bölümü
2- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
3-Türk Halkbilimi
4-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1- Eski Türk Edebiyatında Temel Bilgiler I
2- Eski Türk Edebiyatında Mensur Eserler I

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1- Eski Türk Edebiyatında Temel Bilgiler II
2- Eski Türk Edebiyatında Mensur Eserler II
                      T.C.
                GAZİ ÜNİVERSİTESİ
              SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

        YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI


                     1
ANABİLİM DALI / BİLİM DALI: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / YENİ TÜRK
EDEBİYATI

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanmayacak
Anabilim/Bilim Dalı Lisans Mezunları:
1- Türkçe Eğitimi Bölümü
2- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
3-Türk Halkbilimi
4-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1-TDE-103 Osmanlı Türkçesi I
2-TDE-111 Yeni Türk Edebiyatına Giriş I

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1-TDE-103 Osmanlı Türkçesi II
2-TDE-111 Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

         DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

ANABİLİM DALI / BİLİM DALI: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / YENİ TÜRK
EDEBİYATI

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanmayacak
Anabilim/Bilim Dalı Lisans Mezunları:
1- Türkçe Eğitimi Bölümü
2- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
3-Türk Halkbilimi
4-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1- Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri I (1920-40)
2- Modern Türk Şiirinin Başlangıcı I


II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1- Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri I (1940-80)
2- Modern Türk Şiiri Başlangıç II
                     2
                  T.C.
               GAZİ ÜNİVERSİTESİ
             SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

        YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

ANABİLİM DALI / BİLİM DALI: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / TÜRK HALK
EDEBİYATI

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanmayacak
Anabilim/Bilim Dalı Lisans Mezunları:
1- Türkçe Eğitimi Bölümü
2- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
3-Türk Halkbilimi
4-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1-TDE-113 Türk Halk Edebiyatı Giriş I
2-TDE-103 Osmanlı Türkçesi I
3-TDE-313 Türk Halk Bilimi I

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1-TDE-113 Türk Halk Edebiyatı Giriş II
2-TDE-103 Osmanlı Türkçesi II
3-TDE-313 Türk Halk Bilimi II

         DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

ANABİLİM DALI / BİLİM DALI: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / TÜRK HALK
EDEBİYATI

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanmayacak
Anabilim/Bilim Dalı Lisans Mezunları:
1- Türkçe Eğitimi Bölümü
2- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
3-Türk Halkbilimi
4-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1- Türk Halk Edebiyatının Kaynakları I
2- Anlatım Türleri I

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1- Türk Halk Edebiyatının Kaynakları II
2- Anlatım Türleri II
                     3
                  T.C.
               GAZİ ÜNİVERSİTESİ
             SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

        YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

ANABİLİM DALI / BİLİM DALI: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / TÜRK DİLİ

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanmayacak
Anabilim/Bilim Dalı Lisans Mezunları:
1- Türkçe Eğitimi Bölümü
2- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
3-Türk Halkbilimi
4-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1-Türkiye Türkçesi I
2-Osmanlı Türkçesi I
3-Türk Dili Tarihi I

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1-Türkiye Türkçesi II
2-Osmanlı Türkçesi II
3-Türk Dili Tarihi II

         DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

ANABİLİM DALI / BİLİM DALI: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / TÜRK DİLİ

Bilimsel Hazırlık Programı Uygulanmayacak
Anabilim/Bilim Dalı Lisans Mezunları:
1- Türkçe Eğitimi Bölümü
2- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü
3-Türk Halkbilimi
4-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1- Orhun Türkçesi Üzerine Araştırmalar
2- Harezm Kıprak Türk. Üzerine Araştırmalar

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)’da Uygulanacak Bilimsel Hazırlık Dersleri:
1- Eski Uygur Türkçesi Üzerine Araştırmalar
2- Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar
                     4

								
To top