Slayt 1 by liuhongmei

VIEWS: 104 PAGES: 76

									       İYONİZASYON VE SİNTİLASYON
           DETEKTÖRLERİ

                   İlhan TAPAN
                 Uludağ Üniversitesi
İlhan Tapan    İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    1
Giriş

 Deteksiyonda esas olan, detekte edilecek radyasyonun
 detektör ortamında yapacağı etkileşmeler vasıtasıyla içeride
 bırakacağı enerjinin ölçülmesidir.
 İki farklı fiziksel etkileşme süreci iyonizasyon ve uyarma
 sonucunda detektör ortamına enerji bırakılması ve ölçülmesi
 prensibine dayalı olarak tasarlanmış detektörler, gaz
 iyonizasyon ve sintilasyon detektörleri.
İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                   2
Yüklü Parçacıkların Madde ile Etkileşmeleri

Madde içerisinde yol alan bir yüklü parçacık enerjisini
iyonizasyon, uyarma veya bremsstrahlung vasıtasıyla
kaybeder.
Yüklü parçacıkların madde içerisinde aldığı dx yolu boyunca,
iyonizasyon ve uyarma yaparak kaybettiği ortalama dE enerjisi
Bethe ve Bloch formülü ile verilir. z gelen parçacığın yükü,                    I ortamın iyonizasyon ve uyarma potansiyeli,
 Z ve A ortamın atom numarası ve atom ağırlığı,          Lorentz faktörü (E/mec2),
 me ve re elektronun durgun kütlesi ve yarıçapı,         parçacığın rölativistik hızı (V/c) ve
 N A Avagadro sayısı,                       yoğunluk etkisi

İfade ortamın durdurma gücü veya diferansiyel enerji kaybı
olarak da adlandırılır.
İlhan Tapan        İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri      UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                             3
Yüklü Parçacıkların Madde ile Etkileşmeleri

 Ortamın durdurma gücü ne kadar büyükse, yüklü parçacığın
 aldığı birim yol başına iyonizasyon ve uyarma yaparak
 kaybettiği enerji de o kadar büyük olur.

         1 cm                dE/dx = 2.12 × 10-3 MeV/cm
İyonize edici
radyasyon
         Argon
                           Wi = 26 eV
                           ~ 80 e-iyon çifti/cm


         1 cm                 dE/dx = 7.29 MeV/cm
İyonize edici
radyasyon
        Germanyum               Wi = 2.9 eV
                            ~ 2.5 × 106 e-hole çifti/cm


 İlhan Tapan       İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                        4
Yüklü Parçacıkların Madde ile Etkileşmeleri
Yüklü parçacıkların çarpışma başına ortama aktardığı enerjinin
kendi enerjisine oranı oldukça düşük olduğundan, enerjisini
tamamen ortama aktarabilmesi için birçok çarpışma yapması
gerekmektedir.
Ortama aktarılan enerji, bir ortalama etrafında dağılıma
sahiptir. Enerji kaybı dağılımı, Landau dağılımı ile temsil edilir
ve yaklaşık ifadesi, , en muhtemel enerji kaybından olan sapmadır,
                Bethe-Bloch formülündeki ortalama enerji kaybı,
                   en muhtemel enerji kaybı,
                  gerçek enerji kaybıdır.
İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                   5
Gazlı Detektörler

Parçacık deteksiyonu ve takibi için kullanılan detektörler
ailesinin önemli üyelerinden birisidir.
                             1923 yılında geliştirilerek
                             Geiger- Müller adı verilen
                             ve tüm modern gazlı
                             detektörlerinin atası olan
                             orantılı detektörlerden,

                   sinyalin gaz hacmi içerisinde bir
                   ön çoğalma vasıtasıyla daha
                   güçlü   alınmasını  sağlayan
                   MPGD lere (Micro-Pattern Gas
                   Detectors)

İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri     UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                      6
Gazlı Detektörler-Elektron-İyon Çifti Oluşumu

Detektör ortamı olarak gaz kullanıldığında, diğer etkileşmeler
sonucu enerji kayıpları ihmal edilerek deteksiyonda sadece
iyonizasyon enerji kaybı dikkate alınır.
          Gaz içerisinde yol alan yüklü parçacığın izi
          boyunca iyonizasyon ile enerji kaybı
          sonucu oluşturacağı elektron-iyon çiftlerinin
          sayısı;
                           N0 =

          E parçacığın toplam enerji kaybı
          Wi Bir elektron-iyon çifti üretmek için gerekli
          ortalama enerji
          (gazlar için ortalama 30 eV civarındadır)

İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri   UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    7
Gazlı Detektörler-Elektrik Alan Etkisindeki Yükler

Bir elektrik alan uygulandığında, gaz içeride oluşmuş elektron-
iyon çiftleri elektrik alan boyunca harekete zorlanırlar. Bu
hareket esnasında elektronlar gaz molekülleri ile çarpışarak
bir ortalama hıza -sürüklenme hızına (vdrift )- ulaşırlar.

        vdrift =         
  , yüklerin gaz molekülleri ile yaptığı iki
  çarpışma arasında geçen ortalama süre.
 İyi bir detektör performansı için, yüklerin en kısa sürede
 kontağa ulaşması gerekir
İlhan Tapan      İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                      8
Gazlı Detektörler-Elektrik Alan Etkisindeki Yükler

Anota gitmesi gereken elektronlar gaz molekülleri tarafından
yakalanabilirler.
Başlangıçtaki yoğunluğu Ioe olan elektronların, x mesafesi
sonunda sahip olacakları Ie yoğunluğu;

    Ie = Ioe exp (-x)


  , bağlanma (attachment)
  katsayısı (gaza ve elektronların
  enerjilerine bağlıdır).
İlhan Tapan     İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                     9
Gazlı Detektörler-Elektrik Alan Etkisindeki Yükler

Elektrik alan şiddeti yeterince yüksek ise elektronların
kazanacağı kinetik enerji değeri, çarpışma yaptığında gaz
atomlarını iyonize edebilecek seviyelere ulaşabilir.
Başlangıçtaki toplam elektronların sayısı N0 olmak üzere, bu
elektronların düzgün bir elektrik alan şiddetine sahip bir gaz
detektör hacmi içerisinde kontağa ulaşana kadar x mesafesi
boyunca iyonizasyon yapmaları sonucu kontağa ulaşan
elektron sayısı;
              N = N0 ex
     Birinci Townsend katsayısı

        / P = A exp(-BP/E)
  P basınç, E uygulanan elektrik alan,
  A ve B katsayıları gazın cinsine bağlı sabitler
İlhan Tapan       İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                       10
Gazlı Detektörler-Elektrik Alan Etkisindeki Yükler

Eğer detektör içerisindeki elektrik alan değişken ise,
                        x1 elektronun harekete başlama konumu,
    N = N0 exp               x2 kontağın (Anot) konumu.

                                Katot yarıçapı b
             V anot teline uygulanan voltaj,
             r anot telinden olan uzaklık,    Anot yarıçapı a
             a anot telinin yarıçapı ve
             b tüpün yarıçapıdır.
İlhan Tapan     İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                      11
Gazlı Detektörler-Yük Kazancı

Gaz detektörler için yük çoğalma faktörü ya da kazancı,

       M = N / N0 = ex = exp

Kazancı etkileyen faktör: Yüklerin (Space Charge) Etkisi
Yük çoğalması sonucu oluşan yükler, detektör içerisinde var
olan elektrik alan şiddetini azaltır. İyonizasyon katsayısı elektrik
alanın bir fonksiyonu olduğu için bu durum, kazancın ve çıkış
sinyalinin değerinin düşmesine neden olur.
Detektör hacmi içerisinde oluşan E elektrik alan değeri, yük
etkisi nedeni ile Esce kadar azalacaktır. Bu durumda
iyonizasyon katsayısı,
           /P = A exp(-BP/E-Esce )
İlhan Tapan    İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    12
Gazlı Detektörler- Gaz Seçimi

Kullanılan temel gazlar Ar, Ne, He gibi kolay iyonize olabilen
ve elektron alma eğilimi az olan (bu nedenle anoda giden
elektronlara fazla bir etkisi olmaz) asal gazlar dır.
Ek gazlar ise Etan, Metan, Karbondioksit gibi dindirici
(quenching) gazlardır.
Bu gazlar da düşük elektron alma eğilimine sahip olmakla
birlikte, pozitif iyonlara elektron aktararak onları nötr hale
getirir. Dindirici gazlar aynı zamanda yük çoğalması
esnasında gerçekleşen çarpışmalarda uyarılmış gaz
atomlardan yayınlanan fotonları da soğururlar.
Detektörlerde yaygın olarak kullanılan P10 gazı, % 90 argon
ile dindirici gaz olan % 10 metan karışımından oluşur

İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                   13
Gazlı Detektörler- Gaz Seçimi
Ek gazlar kullanıldığında ortaya çıkan problem; penning etkisi
 There may be many non-ionising interactions in avalanche formations. In such interactions some fraction of the
 energy is spent on the creation of short or long lived (metastable) excited states. Excited gas atoms or molecules can
 transfer their excess energy to ionise the other ones in the mixture by making collisions with them. Such an energy
 transfer is known as Penning effect and often occurs in the gas mixtures when the metastable excitation energy level
 of one gas component is energetically higher compared to the ionisation energy of the other gas component. These
 kinds of mixtures are also known as Penning gas mixtures which consist of a noble gas and an admixture at lower
 concentrations
                                        Ö Şahin et al, JINST, 2010
İlhan Tapan          İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri     UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                              14
Gazlı Detektörler- Sinyal ve Dalgalanması

Bir detektörden alınan sinyalin büyüklüğü kontağa ulaşan yük
sayısına (birincil parçacık adedi ve detektörün iç kazancına)
bağlıdır.
İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                   15
Gazlı Detektörler-Yaşlanma (Aging)

Yaşlanmadaki kasıt, detektörün kontak elektrotlarının yüzeyinde
oluşan birikmeler sonucu, kazançta kayıp ve dalgalanmalar,
enerji çözünürlüğünde bozulma, kendiliğinden yük boşalması,
kıvılcım atlaması, yüksek voltaj kararsızlığı, tellerde ise aşınma,
şişme ve kopma gibi etkilerin oluşarak detektörün çalışma
performansının düşmesidir.
Çarpışma iyonizasyonunun gerçekleşmesi için elektron
enerjisinin 10 eV’ dan büyük olması gerekirken, moleküllerin
kovalent bağlarının kırılması ve serbest radikallerin oluşması
için elektronun 3-4 eV enerjiye sahip olması yeterlidir.
Serbest radikaller diğer moleküllere kovalent bağlarla
bağlanarak daha ağır moleküller oluşturur (Serbest radikal
polimerizasyonu). Yeterince yoğunlaşma olduğunda, bunlar
elektrot yüzeyine difüzyon ile giderek yapışırlar.
İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    16
Gazlı Detektörler-Yaşlanma (Aging)
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  17
Gazlı Detektörler-Yaşlanma (Aging)
THE ANODE WIRE DEPOSITS SAGA, kazanç kayıplarına yol açıyor
İlhan Tapan       İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                        18
Gazlı Detektörler- Örnek: MPGD ler
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  19
Gazlı Detektörler- Örnek: MPGD ler
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  20
Gazlı Detektörler- Örnek: MPGD ler
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  21
Gazlı Detektörler- Örnek: MPGD ler
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  22
Gazlı Detektörler- Örnek: Foton Akısı ölçümleri

Gaz Monitör Detektörü
 Detektörden geçen fotonların sayısı, detekte edilen parçacıkların
 (iyonlar/elektronlar) sayısına bağlı olarak bulunur.
İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    23
Gazlı Detektörler- Örnek: Elektron Demet Diagnostiği

Demet kayıp monitörü
Özellikle   süperiletken    magnetlerin kullanıldığı hızlandırıcı
sistemlerinde, kayıpların yerini ve büyüklüğünü görebilmek için demet
kayıp monitörü kullanılır. Burada kullanılan detektörler, demet
borusunun çevresine yerleştirilir ve boru malzemesi tarafından
soğurulmayan yüklü parçacıklar veya ışınları detekte etmek için
kullanılırlar. Bu nedenle plastik sintilatörler, fotodiyotlar ve
fotoçoğaltıcı tüpler kullanılır.
İçerisine Ar gazı doldurulmuş ince bir
boru tüm demet hattı boyunca paralel
olarak yerleştirilir. Böylece demette
meydana gelecek en ufak elektron
kaybı   gaz  ile  etkileşip, gazı
iyonlaştırır. Böylece bir akım elde
edilir.
İlhan Tapan    İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    24
Gazlı Detektörler- Örnek: Elektron Demet Diagnostiği

Demet kayıp monitörü
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  25
Sintilasyon Detektörleri

Sintilasyon : Işıldama
Sintilasyon Deteksiyonu: Işıldama vasıtası ile
             parçacık deteksiyonu
Temel Prensip: Işıldama yapan bir madde (Sintilatör)
içerisinden geçen radyasyonun enerjini uyarma vasıtası ile
kaybetmesi (dE/dx) ve uyarılmış atom tarafından yayınlanan
ışığın bir fotodetektör tarafından algılanması.
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                   26
Sintilasyon Detektörleri- Sintilatörler

 İyi bir sintilatör nasıl olmalı:

 Uyarılmış enerji seviyesinden çok kısa sürede bozunma
 süresi içerisinde taban seviyesine düşmeli ve yüksek ışık
 yayınlama verimine sahip olmalı,
 Yayınladığı ışığın kendi içerisinde iletimine izin vermeli,
 Yayınlanan ışığın dalgaboyu, fotodetektörler                  tarafından
 detekte edilebilmeye uygun olmalı.
 Sintilatör çeşitleri:
 Inorganik sintilatörler (kristal, gaz, sıvı)
 Organik sintilatörler

İlhan Tapan    İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                     27
Sintilasyon Detektörleri- İnorganik Sintilatörler

 Materials:              Mechanism:
 Sodium iodide (NaI)         Energy deposition by ionization
 Cesium iodide (CsI)         Energy transfer to impurities
 Barium fluoride (BaF2)        Radiation of scintillation photons
 ….
                               Time constants:
                               Fast: recombination from
                               activation centers [ns ... μs]
                               Slow: recombination due
                               to trapping [ms ... s]


İlhan Tapan     İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                     28
Sintilasyon Detektörleri- İnorganik Sintilatörler

Sintilasyon Mekanizması
                                                      ELEKTRON

                                 İLETKENLİK BANDI


                                 EKSİTON BANDI BANDI
İnorganik kristallerde sintilasyon                  EXCITON

mekanizması, kristale giren yüksek
                               E
enerjili parçacıkların kristal atomlarını              IŞILDAMA
                                           TUZAKLAR
                                                      ENERJİ
uyararak foton yayınlanması prensibine                MERKEZLERİ

dayanır ve süreç kristaldeki enerji              G
                                  YASAK BAND     EKSİTON
bantları dikkate alınarak anlaşılabilir.
                                 VALANS BAND
                                          BOŞLUK


• Aktarılan enerji, iyonizasyon enerjisinden daha büyük ise, elektron valans banttan
iletkenlik bandına uyarılabilir ve sonuçta serbest bir elektron ve serbest bir boşluk oluşur.
Valans banttaki elektron boşluk bir elektron ile tekrar birleşme yaparak yok olur. Bu
süreçte açığa çıkan enerji bir foton olarak yayınlanabilir.
• Aktarılan enerji bağlanma enerjisinden daha küçük ise, iletkenlik bandının altında
bulunan ve eksiton (uyarım) bandı olarak adlandırılan bölgeye uyarılır. Bu durumda
elektron elektrostatik olarak hala boşluğa bağlıdır ve bu elektron boşluk çiftine eksiton
adı verilir. Eksitonlar kristalde serbestçe hareket edebilirler. Eksiton bir ışıldama
merkezine çarptığında bağlanma enerjisini aktarabilir. Kristal örgüsüne aktarılan bu enerji
ya örgü titreşimleri olarak (fononlar) ortaya çıkar yada ışık olarak yayınlanır.
İlhan Tapan       İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri         UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                              29
Sintilasyon Detektörleri- İnorganik Sintilatörler

Sintilasyon Mekanizması                 Zaman sabitleri
                       N = Ae−t/τf + Be−t/τs
                       Exponential decay of scintillation
                       can be resolved into two components ...
                       τf : decay constant of fast component
                       τs : decay constant of slow component
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri     UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                      30
Sintilasyon Detektörleri- İnorganik Sintilatörler

 Sintilasyon Spektrumu
 Katkı malzemesinin cinsine bağlı olarak kristalden yayınlanan
 ışığın spektrumu ve şiddeti değişmektedir.
    NaI(Tl) λmax = 410 nm; 40000 photons/MeV; τ = 250 ns
    CsI(Tl) λmax = 565 nm; 11000 photons/MeV; τ = 1000 ns
İlhan Tapan      İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                      31
Sintilasyon Detektörleri- İnorganik Sintilatörler

 Özellikleri
    Kullanılan kristale uygun foton detektörü APD,PIN veya PMT seçilmeli
    PbWO sağlam ancak ışık şiddeti düşük

İlhan Tapan      İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                       32
Sintilasyon Detektörleri- Organik Sintilatörler

 Aromatic hydrocarbon
 compounds:
 Naftalin [C10H8]
 Antresen [C14H10]
 Stilben [C14H12]
 ...


    Very fast!


     Scintillation light arises from
     delocalized electrons in π-orbitals


İlhan Tapan       İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                        33
Sintilasyon Detektörleri- Organik Sintilatörler
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                   34
Sintilasyon Detektörleri- Foton deteksiyonu- PMT
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  35
Sintilasyon Detektörleri- Foton deteksiyonu- PMT

 • Çalışma Prensibi

    – Fotokatota gelen ışık fotoelektrik etki ile elektrona çevrilir, foton başına
     fotokatottan elektron yayınlanma olasılığı PMT nin foton deteksiyon
     verimidir (PDE)
      PDE= Quantum efficiency Q.E. = Np.e./ Nphotons      Q.E. ≈ 10-30%
    – Yayınlanan fotoelektronlar odaklanır ve ilk dynoda gönderilir.
    – Dynodlardan ikincil elektronlar yayınlanır (genellikle 4)
    – Elektronlar anot tarafından toplanır.


    Toplam Kazanç:                      N=10 dynodes with g = 4

                                 M = gN = 410 ~ 106İlhan Tapan       İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri    UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                         36
Sintilasyon Detektörleri- Çözünürlük                        NaI(Tl)-PMT
       - 511 keV gamma ışını NaI(Tl) kristaline gönderiliyor
       (Kristalin ışık verimi=LY=40000 foton/MeV)
       - 20000 foton kristal içerisinde oluşur
       (Kristal içerisinde iletim ve yansıma kayıpları var)
       -15000 foton PMT nin fotokatotuna ulaşır
       (Q.E. = Nfotoelektron / Nfoton ≈ 20%)
       - 3000 fotoelektron ilk dynoda ulaşır
       (Kazanç ≈106)
       - 3x109 adet elektron anota ulaşır (qe= 1.6x10-19 C)
       - 4.8x10-10 C yük anota ulaşır (dt=100 ns; I=dQ/dt)
       - 4.8 mA akım elde edilir
İlhan Tapan         İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                         37
Sintilasyon Detektörleri- Çözünürlük

Gelen radyasyonun enerjisinin ölçümlerinde enerji çözünürlüğü,
sinyali oluşturan parçacıkların dalgalanmasına bağlı olarak
belirlenir.


    Bağıl dalgalanma


PMT kullanıldığında, enerji çözünürlüğü, kazanç zincirindeki en
düşük parçacıklar cinsinden yani birinci dynoda ulaşan
fotoelektronların dalgalanmasına bağlı olarak belirlenir.

 Örneğimizde ilk dynoda
 ulaşan fotoelektron sayısı
 3000 olduğundan


İlhan Tapan    İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                     38
Sintilasyon Detektörleri- Kullanım Alanları
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  39
Sintilasyon Detektörleri- YEF’ de Kullanımı

                                               SrI2:Eu
                                              LiI3:Ce
  Scintilators invention                                 LaBr3:Ce
                                             LaCl3:Ce
                                            RbGd2Br7:Ce
                     80-th                   LuAlO3:Ce
                     BGO                   Lu2SiO5:Ce
                                         PbWO4
                                         CeF3
                                        (Y,Gd)2O3:Ce
                   50-th                 BaF2( fast)
        1949         CsI(Tl)               YAlO3:Ce
        NaI(Tl)                         Bi4Ge3O12
                                   BaF2 (slow)              1992
                                   CsI:Na
                                                       PWO
                                  CdS:In
                                  ZnO:Ga
                                                      90-th
                                  CaF2:Eu
                               silicate glass:Ce              BaF2
                             LiI:Eu                      CeF3
                             CsI
                             CsF
                            CsI:Tl             60-th
                            CdWO4             Glasses, pre-crystal
                           NaI:Tl
          ZnS:Ag
         CaWO4

        1900     1920     1940      1960     1980     2000     2020

                             Years
İlhan Tapan      İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri        UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                             40
Sintilasyon Detektörleri- YEF’ de Kullanımı
 Scintillation counters typically have a very good time resolution. They are also
 continuously sensitive, and are therefore often used as triggers for other types of
 detectors, which must have a high voltage pulse applied or a readout sequence initiated in
 order to observe a particle.

 A pair of scintillation counters placed some distance apart can be used to measure the
 time of flight of the particles. If other information is known, such as the momentum of
 the particles (e.g. from their curvature in a magnetic field), then the mass and hence
 identity of the particle can be determined.

 Layers of crossed scintillation counters are also used to form a hodoscope, where the
 position of the particle can be determined from the coincidence between signals from
 counters in the different layers.

 Another application of scintillators is within calorimeters. Because of their short
 radiation length, inorganic scintillators make sensitive electromagnetic calorimeters, and
 are often used to detect medium energy gamma rays. Sheets of plastic scintillator
 between metal plates are used in sampling calorimeters. Here, the number of particles at
 a particular depth in a shower can be determined from the size of the pulse observed in
 the scintillator.
İlhan Tapan      İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                       41
Sintilasyon Detektörleri- Kalorimetrelerde Kullanımı


         Crystal calorimeters in the world.
     New generation of calorimeter – new scintillator development
                     asymmetric b-factory   Proposals         LHC
İlhan Tapan      İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                       42
Sintilasyon Detektörleri- Kalorimetrelerde Kullanımı
 SPEAR (Stanford Positron Electron Accelerating Ring) machine at SLAC, completed in
 1972.
 CESR (Cornell Electron Storage Ring), which has delivered over 6/fb of integrated
 luminosity to date. The CLEO-II detector (proposed 1983, approved 1984, operational since
 1989) consists of drift chambers for tracking charged particles and measuring dE / dx, time-of-
 flight counters, a 7800-element CsI electromagnetic calorimeter, a 1.5-tesla superconducting
 solenoid, iron for flux return and muon identification, and muon chambers. A major upgrade,
 the CLEO-III detector, was proposed and approved in 1994, and the installation is planned for
 1998.
 L3 is one of the four omni-purpose detectors at the Large Electron Positron Collider LEP. an
 electromagnetic calorimetermade of Bismuth Germanate (BGO).
 SSC GEM: Superconducting Super Collider (ABD-texas-iptal) üzerinde planlanmış iki
 detektörden birisi “Gamma Elektron Muon detector”
 SSC L STAR :Superconducting Super Collider üzerinde planlanmış iki detektörden birisi
 LHC L3P: LHC üzerine kurulması düşünülen a Lepton Photon Precision Physics deneyi
 detektörü
 LHC GMS (Geometry Monitoring System): ALICE detektörü için
 BaF2 Crystal (Barium Fluoride), CeF3 (Cerium Fluoride)
İlhan Tapan       İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                       43
Sintilasyon Detektörleri- Kalorimetrelerde Kullanımı
     SUPERCONDUCTING                         CALORIMETERS
     COIL                              ECAL        HCAL
                                   Scintillating
                                   PbWO4 crystals    Plastic scintillator/brass
                                             sandwich                                                   IRON YOKE
       TRACKER
       Silicon Microstrips
       Pixels


   Total weight : 12,500 t                                      MUON
   Overall diameter : 15 m
                            MUON BARREL                   ENDCAPS
   Overall length : 21.6 m
   Magnetic field : 4 Tesla         Drift Tube  Resistive Plate      Cathode Strip Chambers ( CSC)
                        Chambers (DT) Chambers (RPC)      Resistive Plate Chambers ( RPC )


İlhan Tapan           İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri     UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                               44
Sintilasyon Detektörleri- Kalorimetrelerde Kullanımı
          An homogenous scintillating crystal detector
          Made out of 75,000 crystals

               Subdivided into a barrel and two endcap

                       Barrel section
                         contains 61,000 crystals
                         two APDs per crystal
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  45
Sintilasyon Detektörleri- Kalorimetrelerde Kullanımı

   GEANT4 Simulation


                         Parçacığın geliş
                         doğrultusu
        APD
    14th International Conference on Calorimetry in High Energy Physics, 10-14 Mayıs,2010, Pekin, Çin


İlhan Tapan         İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri   UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                           46
Calorimetric Energy Resolution and Stochastic Term

  Energy resolution in the ECAL
                E is the energy of the incident particle

       Term            Contribution to        Aim for CMS ECAL Barrel
       a             Photoelectron statistic    ~ 2.8% GeV1/2
       Stochastic term      Shower fluctuations
       b             Calibration          ~ 0.55%
       Constant term       Non-uniformities
       c             Electronic noise        155 MeV at low luminosity
       Noise term         Dark current          210 MeV at high luminosity


İlhan Tapan          İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri    UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                             47
Calorimetric Energy Resolution and Stochastic Term

   APD contributes to all the terms ECAL energy resolution

     a  sensitive area, quantum efficiency, excess noise
     b  gain sensitivity to operating voltage and temperature,
        aging and radiation damage
     c  low capacitance, serial resistance and dark current

 By neglecting the intrinsic resolution, the APD photo-electron
 statistics contribution to stochastic term is given by

              Npe is the number of primary photoelectrons
              Npe = Nph .QE
              Nph ; photons from crystal, QE ; quantum efficiency
           F is the avalanche gain fluctuation or excess noise factor

İlhan Tapan      İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                      48
Calorimetric Energy Resolution and Stochastic Term

The relative fluctuation of the APD signal in the proportional
mode
     Npe is the number of primary photoelectrons
       : S.D. of the number of primary photoelectrons;
    M : Avalanche gain
    σM : S.D. of the avalanche gain


                           APD photo-electron statistics
                           contribution to stochastic term

İlhan Tapan      İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                       49
Calorimetric Energy Resolution and Stochastic Term

 The total stochastic term of the energy resolution for crystal-
 APD combination is composed of a contribution from shower
 containment (lateral leakage contribution) and a contribution
 from APD signal fluctuation (photo-electron statistics).

 1- Event to event fluctuations in the lateral shower containment
......(alateral),
 2- Photo-electron statistics contribution from APD (a pe)
İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    50
Simulation- alateral

  The lateral shower shape determines the distribution of the
  energy deposition in a cluster of crystals around the impact
  point.
  The contribution to the stochastic term coming from
  fluctuations in the lateral shower containment (lateral
  leakage) of PbWO4 crystals has been simulated by GEANT4
  for 0.2-100 GeV electrons.

  Crystal is same size used in CMS ECAL,
  a truncated-pyramidal shape;
  a length of 23 cm (25.8X0)
  front side 2.2x2.2 cm2
  rear side 2.6x2.6 cm2


 İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    51
Simulation- alateral

                         Energy deposition in single crystal
                              Electrons  at  different
                              energies were injected in
                              the central of the crystal.
                           78% of the energy of the incident electron
                           was deposited
 İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri      UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                        52
   Simulation- alateral

     Energy deposition in 9 crystal blocs of a 3x3 matrix
                                               central
Events
                                               crystal of
                                               the 3x3
                                               matrix

                                               deposition in the central crystal to
                                               that in all nine crystals is 85%.
                                          Events
                                                    Toplam enerji
                  E (MeV)
     Energy deposits in 3x3 PbWO4 crystals for 1 GeV electrons injected into                      Energy (MeV)
     the center of the central crystal
                                                Energies deposited in the nine crystals
     İlhan Tapan         İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri         UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                                      53
Simulation- alateral

 Comparison of Geant4 and EGS4
  Event Numbers
                200 MeV                  400 MeV
                       600 MeV
                            800 MeV
                                  1 GeV
                                Energy (MeV)          Energy spectra obtained by summing up all energy
          deposits in the nine crystals for the incident electrons       Energy resolution sE/ E of the 3x3 crystal matrix
          of 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and 1.0 GeV, respectively.

                                              Shimizu, H., et al. 2000. NIM A: 447,p.467

 İlhan Tapan                 İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri       UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                                        54
Simulation- alateral

 Energy deposition in 5x5 matrix
    Deposited energy as a function of incident electron
    energy

   78% of the energy of the incident electron
   deposited in the central crystal.
   The total deposited energy in the 9 crystals 93%
                in the 25 crystals 96%.          Deposited energy fraction as a function of incident
                                     electron energy
 İlhan Tapan          İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri       UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                                55
Simulation- alateral


  alateral
         Intrinsic energy resolution (a lateral) for the 1x1, 3x3 and 5x5
         crystals matrices as a function of incident electron energy İlhan Tapan    İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri       UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                          56
Simulation- ape

PbWO4 – APD Simulation
The light generated by 0.2-100 GeV electrons in the PbWO4 crystal
has been obtained using with the GEANT4 simulation code.


                  electron
    APDs
 The Single Particle Monte Carlo technique has been used to
 calculate APD output signals and their fluctuations
İlhan Tapan    İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    57
Simulation- ape

Cherenkov and scintillation lights in the electromagnetic shower
                                          As the scintillation light is
                                          emitted in the wavelength
                                          region of 320 nm to 600 nm
                                          peaking at around 420 nm,
                                          the Cherenkov light is
                                          emitted with a characteristic
                                            spectrum.
       Cherenkov, scintillation and total photons spectrums at the end of the crystal


İlhan Tapan           İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri      UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                               58
 Simulation- ape                      PbWO4 Spectrums for 1 GeV electron

                 Cherenkov Spectrum                       Cherenkov Spectrum


       Number of photons
                 Scintillation Spectrum                    Scintillation Spectrum
Number of                                    Number of
generated                                    photons
photons in                                   at the end
the crystal                                   of the
                                        crystal

                                                 Spectrum
                 Spectrum
                                    Wavelength (nm)
İlhan Tapan                İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri      UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                                     59
Sintilasyon Detektörleri- Kalorimetrelerde Kullanımı
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  60
Simulation- ape

    Photon absorption by APD
                           Number of photons


 Quantum efficiency variation with wavelength
 for the S8148 APD structure

                                                         Wavelength (nm)


                                     Total photons spectrums at absorbed in the APD
İlhan Tapan         İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri           UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                                   61
Simulation- ape


• A Single Particle Monte Carlo code

• by tracking the generated charge carriers through the APD

• motion of particles is spatially restricted in the device model

• each charge carrier is assumed to be independent of the
others

• diffusion, drift and impact ionisation processes

• the charge released by an incident photon or by an impact
ionisation can modify externally applied field


İlhan Tapan    İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    62
Simulation- ape

Avalache gain, number of electrons left from the avalanche
region per number of primary photoelectrons entered.

 As the photon absorbtion depth is a function of wavelength,
 the charge generation in the avalanche region decreases the
 avalanche gain and increases the excess noise factor.
         APD Gain and excess noise as a function of wavelength
İlhan Tapan    İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri   UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                     63
Simulation- ape

 The behaviour of the mean signal and its fluctuation results
 from the combined effect of the wavelength dependent
 absorption coefficient of the incident photons and of the
 depth dependent avalanche gain in the depletion.
       APD Signal variation versus wavelength        Relative fluctuation in the APD signal versus wavelength

İlhan Tapan          İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri       UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                                64
Simulation- ape


 APD Signal fluctuation or photo-electron statistics
 contribution on stochastic term has been calculated for
 Cherenkov, scintillation and total photons from PbWO4 .
                         Relative fluctuation in the APD signal (a pe) as a function of
                         incident electron energy

İlhan Tapan    İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri       UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                          65
Simulation- stochastic term a
       Stochastic term (a) variation as a function of incident electron
       energy for 3x3 crystal matrice
İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri      UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                       66
Simulation results- stochastic term a

  For 1 GeV incident electrons
  ape (photo-electron contribution) : 2.07 %
  alateral            For 3x3 crystal matrice: 1.90 %

                  For 5x5 crystal matrice: 1.42 %


   The total the stochastic term contribution to the energy resolution
   for 3x3 matrice

                                             %
   The CMS test beam results : 2.8 %

   CMS Collaboration, 2008. JINST 3 S08004, The CMS experiment at the LHC, p.90
İlhan Tapan         İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                          67
Sintilasyon Detektörleri- Hızlandırıcılarda Kullanımı

Demet Konum Monitörü- Sintilatör Ekran

Demetin önüne bir sintilatör ekran konularak, çıkan ışığın bir CCD
kamera ile görüntülenmesine dayanan tahribatlı bir yöntemdir.
İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    68
Son
                 Teşekkürler
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  69
Ek
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  70
Elektromanyetik Radyasyonun Madde ile Etkileşmeleri


Deteksiyonda rol oynayan üç önemli E.M. etkileşme fotoelektrik
soğurum, compton saçılması ve çift oluşumudur
İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                   71
Elektromanyetik Radyasyonun Madde ile Etkileşmeleri

Fotonun yapacağı etkileşme türü enerjisine bağlı olarak değişir

                         Fotoelektrik soğurum keV
                         mertebesindeki enerjilerde gerçekleşir

                         MeV mertebesindeki enerjilere doğru
                         gidildikçe compton saçılması baskın
                         duruma gelir

                        Yüksek enerjilerde ise çift oluşumu
                        baskın duruma geçer.İlhan Tapan    İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                     72
Gazlı Detektörler- Örnek: Foton Akısı ölçümleri

 Gaz Monitör Detektörü:
 Gaz monitör detektörü, foton akısı ölçümlerinde kullanılmaktadır. Foton
 demet diyagnostiğinde kullanılan en önemli araçlardan biridir. Detektör
 bir soy gazın foto-iyonizasyonuna dayalı çalışmaktadır. Klasik
 detektörlerden daha düşük parçacık yoğunluğuna sahip olan gaz
 detektörler, transparent olmaları nedeni ile demete zarar vermeyen bir
 detektör olarak kullanılabilmektedir. Genellikle detektörün yapısı ve
 çalışma prensibi açısından en iyi performansı sağladığından Xenon gazı
 kullanılmaktadır. Detektör içinde foto-iyonizasyon ile üretilen elektronlar
 ve iyonlar, oluşturulan homojen bir elektrik alan vasıtasıyla farklı
 yönlerde hızlandırılarak toplanabilmektedirler. Elektrik alan şiddeti
 üretilen yüklü parçacıkların hepsini toplayabilecek büyüklükte olmalıdır
 ( yaklaşık 400 V/cm). Tek bir foton pulsu ile gaz içinde çok sayıda yüklü
 parçacık oluşturabilir, oluşan yüklü parçacıkların deteksiyonu Faraday
 kafesleri kullanılarak yapılmaktadır (Şekil sonraki sayfa). Detektörden
 geçen fotonların sayısı (Nfoton), detekte edilen parçacıkların
 (iyonlar/elektronlar) sayısı (Nparticle) yardımı ile belirlenir
İlhan Tapan     İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                     73
Faraday Kabı
Demetin taşıdığı yük miktarına bağlı olarak demet akımını ölçer.
Doğrudan demetin önüne konulduğu için demet yapısına zarar
vererek ölçüm yapan bir sistemdir.
Kap, Cu, Pb gibi iletken malzemeden oluşmaktadır. Malzemenin türü
ve L kalınlığı demetin E enerjisine bağlı olarak seçilir. Malzemede
birim uzunluk başına enerji kaybı dE/dx olmak üzere L= E/(dE/dx)
olmalıdır. Yaklaşık 0.4 m kalınlığındaki bakır, 1 GeV enerjili
elektronları durdurmak için yeterlidir.
İlhan Tapan   İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                    74
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  75
Sintilasyon Detektörleri- Kalorimetrelerde Kullanımı
İlhan Tapan  İyonizasyon ve Sintilasyon Detektörleri  UPHDYO-VI, 2-7 Eylül 2010, Bodrum-Türkiye
                                                  76

								
To top