Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Maart 2011

VIEWS: 4 PAGES: 3

									                  Maart 2011
maandag   dinsdag   woensdag   donderdag  vrijdag   zaterdag   zondag
      1      2      3      4      5      6
      vakantie  vakantie   vakantie   vakantie


7      8     9       10      11     12      13
vakantie  Rapport-  Hoofdluis-
      gesprekken controle
      groep 2
14     15     16      17      18     19      20
      20.00 uur  Michelle,         13.00 uur  19.00 uur
      MR     SMW, op          OR     H.Vormsel
      vergade-  school          vergade-
      ring    Koffie-          ring
            ochtend
            groep 1-2
21     22     23      24      25     26      27

28     29     30      31
Leerlingen- Collega’s  Michelle,
raad    uit     SMW, op
      Antwerpen  school
      op bezoek

We hebben een nieuwe website! Dus kijk snel:
    www.kbsoosthoek.nl

Telefoonstoring
Tot onze spijt is er gisteren een defect in onze telefooncentrale vastgesteld. De
benodigde onderdelen zijn besteld en er zal zo spoedig mogelijk tot reparatie worden
overgegaan.
Tot die tijd is de school alleen per email bereikbaar.
Voor noodgevallen kunt u gebruik maken van tel. 06-83255241 (Anneke)
Paasviering
 Misschien lijkt het nog ver weg, maar voor ons is Pasen alweer in zicht!
Wij zijn voor het paasfeest opzoek naar lege schoenendozen.
 Heeft u nog schoenendozen, levert u deze dan voor 1 april in bij de groepsleerkracht.
Alvast bedankt!

H.Vormsel
Zij hebben zich al een flinke tijd hierop voorbereid en straks is het dan zover.
In de viering van zaterdagavond 19 maart wordt het H.Vormsel toegediend
aan Liselot, Martijn, Mattia, Martijn, Menno, Kelvin, Christiaan, Mandy, Derk en Dylan.
Namens onze school zullen juf Coby en Anneke daar van harte bij aanwezig zijn.

Koffie-ochtend
Op woensdag 16 maart houden wij weer onze koffie ochtend bij de kleuterbouw.
Dit keer van 10.45-11.30 uur, zodat geïnteresseerde ouders ook een kijkje kunnen
nemen bij de 3+groep.
De ochtenden zijn bedoeld om ouders, die belangstelling hebben voor een basisschool,
met ons kennis te laten maken. Dus als u iemand in uw omgeving weet die een kind in de
peuterleeftijd heeft, nodig ze dan uit gezellig bij ons langs te komen!


Inspectiebezoek
Op 17 februari heeft de schoolinspectie een kwaliteitsonderzoek verricht op onze
school. Daarbij heeft de inspecteur zich in lovende woorden over de Oosthoek
uitgesproken. Het officiële rapport volgt binnen een aantal weken. Wij houden u op
de hoogte!

3+ groep.
Wij bieden,in samenwerking met Zus en Zo, elke woensdagochtend een peuteractiviteit
aan voor kinderen van 3-4 jaar. De kinderen gaan dan,onder leiding van juf Veronica,
met spelletjes en activiteiten aan de slag die aansluiten bij de thema’s van de
kleutergroepen. Er is een afwisselend programma van samen spelen, creativiteit,
bewegen en zingen. Zo leren de kinderen spelenderwijs omgaan met bijvoorbeeld taal,
woorden, letters of cijfers.
Van een aantal ouders begrijpen wij, dat zij het lastig vinden dat de peutergroep pas
om 9.45 uur begint. Daarom bieden wij, als service voor ouders die kinderen op onze
school hebben, al opvangmogelijkheid vanaf 8.30 uur. Juf Veronica is dan aanwezig, en
de kinderen kunnen vrij spelen. Het programma aanbod blijft gehandhaafd van 9.45-
11.45 uur.
Nieuwe meubels aula
Heeft u ze al gezien? In de aula staan prachtige gekleurde stoelen en nieuwe tafels.
Dit is mede mogelijk gemaakt door de gulle gift die de kinderen, die vorig jaar in groep
8 zaten, bij hun afscheid aan de school deden. We zijn er heel blij mee!

Stagiaires
Wij bieden als school jaarlijks een snuffelstageplek aan 3de-jaars leerlingen van
VMBO de Kring. De komende periode zullen twee leerlingen, Femke en Mandy, in een
aantal klassen hun stage lopen.

Oproep van de overblijfouders
Wilt u tijdig doorgeven als uw kind onverwacht niet naar de overblijf gaat?
Zonder afmelding weten we niet waar uw kind is, en dat zorgt voor veel problemen.

Vooruitblik
1-4         groep 4 naar de dierentuin
4-4         thema avond Dialoog
15-4        OR vergadering
21-4        paasfeest
22-4 t/m6-5     vakantie

								
To top