Ценова оферта. - Български Енергиен Холдинг ЕАД

Document Sample
Ценова оферта. - Български Енергиен Холдинг ЕАД Powered By Docstoc
					Приложение №3              ДО
                     БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД

                      1336 София, ж.к. „Люлин” 2
                      бул.”П.Владигеров” № 66


             ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на     ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ТОНЕРИ ЗА ЛАЗЕРНИ
поръчката:        И МАСТИЛЕНО-СТРУЙНИ ПРИНТЕРИ

   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената
поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно
Техническата спецификация на Възложителя и специфицирано в
Техническото ни предложение, за сумата от [сума] [с цифри и думи] лева без
ДДС.

                                    Единична
   Продуктов                                    Количество /
No                  Описание             цена лв. без
    номер                                       бр. /
                                     ДДС


 1  CC530A   Консуматив HP Color LaserJet Black Print       ……….        1
         Cartridge for HP Color LaserJet CP2025/ CM2320
         MFP, 3 500 кoпия (ISO/IEC 19798)
 2  CC531A   Консуматив HP Color LaserJet Cyan Print       ……….        1
         Cartridge for HP Color LaserJet CP2025/ CM2320
         MFP, 2800 копия (ISO/IEC 19798)
 3  CC532A   Консуматив HP Color LaserJet Yellow Print      ……….        1
         Cartridge for HP Color LaserJet CP2025/ CM2320
         MFP, 2800 копия (ISO/IEC 19798)
 4  CC533A   Консуматив HP Color LaserJet Magenta Print      ……….        1
         Cartridge for HP Color LaserJet CP2025/ CM2320
         MFP, 2800 копия (ISO/IEC 19798)
 5  Q7553A   Консуматив за лазерен принтер HP Black Print     ……….        1
         Cartridge for LJ P2015 up to 3000 pages
 6  Q7553X   Консуматив HP LaserJet Q7553X Black Print      ……….        1
         Cartridge for LJ P2015, up to 7,000 pages
 7  CB436A   HP LaserJet Toner Black LJ1522
 8  Q2612A   Консуматив за лазерен принтер HP ultraprecise    ……….        1
         standard capacity print cartridge, black, HP
         LJ1010,1020, М1005 MFP series
 9  Q6000A   HP Color LaserJet Q6000A Black Print Cartridge for  ……….        1
         LJ2605 printer
 10  Q6001A   HP Color LaserJet Q6001A Cyan Print Cartridge for   ……….  1
         LJ2605 printer
 11  Q6002A   HP Color LaserJet Q6002A Yellow Print Cartridge    ……….  1
         for LJ2605 printer
 12  Q6003A   HP Color LaserJet Q6003A Magenta Print Cartridge   ……….  1
         for LJ2605 printer
 13  C9412A   HP 38 Matte Black Pigment Ink Cartridge with     ……….  1
         Vivera Ink for PhotoSmart B9180
 14  C9413A   HP 38 Photo Black Pigment Ink Cartridge with     ……….  1
         Vivera Ink for PhotoSmart B9180
 15  C9414A   HP 38 Light Grey Pigment Ink Cartridge with Vivera  ……….  1
         Ink for PhotoSmart B9180
 16  C9415A   HP 38 Cyan Pigment Ink Cartridge with Vivera Ink   ……….  1
         for PhotoSmart B9180
 17  C9416A   HP 38 Magenta Pigment Ink Cartridge with Vivera    ……….  1
         Ink for PhotoSmart B9180
 18  C9417A   HP 38 Yellow Pigment Ink Cartridge with Vivera Ink  ……….  1
         for PhotoSmart B9180
 19  C9418A   HP 38 Light Cyan Pigment Ink Cartridge with Vivera  ……….  1
         Ink for PhotoSmart B9180
 20  C9419A   HP 38 Light Magenta Pigment Ink Cartridge with    ……….  1
         Vivera Ink for PhotoSmart B9180
 21  51645AE   HP 45 Black Inkjet Print Cartridge (42ml) for     ……….  1
         DeskJet 1220c printer
 22  C6578AE   HP 78 Tri-Colour Inkjet Print Cartridge (38ml) for  ……….  1
         DeskJet 1220c printer
 23  Q2610A   HP LaserJet 2300 Smart Print Cartridge, black (up   ……….  1
         to 6,000 pages)
 24  Q2610D   HP LaserJet 2300 Smart Print Cartridge, black, dual  ……….  1
         pack (up to 6,000 pages each)
 25  C4096A   Консуматив HP LaserJet 2100/2200 Ultraprecise     ……….  1
         Print Cartridge, black (up to 5,000 pages)
 26  013R00625  Консуматив Xerox WC 3119 Print Cartridge, 3000    ……….  1
         pages


                              ОБЩО: ……….
                             20% ДДС: ……….
                             ВСИЧКО: ……….

Правно обвързващ подпис:

              Дата      ________/ _________ / ______
        Име и Фамилия       __________________________
           Длъжност       __________________________
   Наименование на участника      __________________________

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:44
posted:5/6/2011
language:Bulgarian
pages:2