Docstoc

contract-mlm---14.01.2011.final

Document Sample
contract-mlm---14.01.2011.final Powered By Docstoc
					                  CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MLM
                           Nr_______/_____________

SUBSEMNAŢII:

1.    SC FOREVER LIVING PRODUCTS ROMÂNIA SRL - Beneficiar

Societate Comercială înmatriculată în România, la Camera de Comerţ şi Industrie sub nr. J40/12036/1998, având CUI:
RO11258030, cu sediul social în Bucureşti, sector 1, B-dul Aviatorilor nr.3, reprezentată de Domnul Szőcs Gábor în calitate
de Director General,

Şi

2. Prestatorul de Servicii / Distribuitor:

2.a. PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ / INTREPRINDERE INDIVIDUALA: (nume/prenume sau denumire)

…………………………………………………………………………………………………………................................
constituita conform legii române, inregistrata la ONRC sub nr. ______/___________, şi a Codului de inregistratre fiscala
nr. ______/__________, având sediul (**) în (judeţ, localitate, stradă, nr. etc, cod postal)___________________________
_________________________________________________________________________________________________
telefon fix __________________, telefon mobil ________________, E-mail __________________________, Cod
CAEN(*) ____________________reprezentată de _________________________________________________________


2.b. INTREPRINDERE FAMILIALĂ / CABINET MEDICAL (denumire) :

…………………………………………………………………………………………………………................................
constituita conform legii române, inregistrata la ONRC sub nr. ______/___________, şi a Codului de inregistratre fiscala
nr. ______/__________, având sediul (**) în (judeţ, localitate, stradă, nr. etc, cod postal)___________________________
_________________________________________________________________________________________________
telefon fix __________________, telefon mobil ________________, E-mail __________________________, Cod
CAEN(*) ____________________reprezentată de _________________________________________________________


2.c. SOCIETATEA COMERCIALĂ (denumire) :

…………………………………………………………………………………………………………................................
constituita conform legii române, inregistrata la ONRC sub nr. ______/___________, şi a Codului de inregistratre fiscala
nr. ______/__________, având sediul (**) în (judeţ, localitate, stradă, nr. etc, cod postal)___________________________
_________________________________________________________________________________________________
telefon fix __________________, telefon mobil ________________, E-mail __________________________, Cod
CAEN(*) ____________________reprezentată de _________________________________________________________

şi__________________________ _________________________________ funcţia de administrator al societăţii.


Au convenit asupra următoarelor:

Prestatorul de servicii va efectua servicii de MLM pentru beneficiar, pe care le va factura ulterior acestuia din urmă în
conformitate cu Politicile Companiei si a Planului de Marketing ce au fost in prealabil aduse la cunoştinţa prestatorului de
servicii.

Drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare sunt cele prezentate în Formularul de Înscriere nr. _________/_____.

BENEFICIAR                               PRESTATOR DE SERVICII / DISTRIBUITOR

SC Forever Lliving Products România SRL                Nume:……………………………………
Szőcs Gábor                              Cod distribuitor 400-000-………………………..
Director General                            Semnătură şi Ştampilă

(*) unul din codurile CAEN: 4618/4619/7320/7022.
(**) Adresa completa a sediului (Bloc, scara, etaj, ap, cod postal). Daca sediul difera de adresa de corespondenta se va inscrie si aceasta
din urma.
Este obligatorie completarea tutruror informatiilor solicitate de contract in mod citet si complet.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4
posted:5/5/2011
language:Romanian
pages:1