Uttaranchal - Confederation of NGO's of Rural India by mudoc123

VIEWS: 601 PAGES: 40

									                   CONFEDERATION OF NGO'S OF RURAL INDIA

Sl.No R.No  State   District      Membership No.

  1  705 Uttaranchal Almora   UT/ALMORA/1001/2005-06

  2  1655 Uttaranchal Almora   UT/ALMORA/1002/2005-06

  3  1593 Uttaranchal Almora   UT/ALMORA/1003/2005-06

  4  1594 Uttaranchal Almora   UT/ALMORA/1004/2005-06

  5  1595 Uttaranchal Almora   UT/ALMORA/1005/2005-06

  6  1990 Uttaranchal Almora   UT/ALMORA/1006/2005-06

  7  1596 Uttaranchal Almora   UT/ALMORA/1007/2005-06

  8  1695 Uttaranchal Chamoli  UT/CHAMOLI/1008/2005-06

  9  1654 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1009/2005-06

  10  1391 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1010/2005-06

  11  1375 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1011/2005-06

  12  1383 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1012/2005-06

  13  1378 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1013/2005-06

  14  1381 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1014/2005-06

  15  1385 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1015/2005-06

  16  1386 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1016/2005-06

  17  1387 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1017/2005-06

  18  1388 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1018/2005-06

  19  1389 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1019/2005-06

  20  1390 Uttaranchal Dehradun  UT/DEHRADUN/1020/2005-06
21  1384 Uttaranchal Nainital     UT/NAINITAL/1021/2005-06

22  1579 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1022/2005-06

23  1580 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1024/2005-06

24  1581 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1025/2005-06

25  1582 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1026/2005-06

26  1583 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1027/2005-06

27  1584 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1028/2005-06

      Uttaranchal Tehri Garhwal
28 1558 & 3294             UT/TEHRIGARHWAL/1029/2005-06

29  1586 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1030/2005-06

      Uttaranchal Tehri Garhwal
30 1587 & 3293             UT/TEHRIGARHWAL/1031/2005-06

      Uttaranchal Tehri Garhwal
31 1588 & 3291             UT/TEHRIGARHWAL/1032/2005-06

      Uttaranchal Tehri Garhwal
32 1589 & 3292             UT/TEHRIGARHWAL/1033/2005-06

33  1591 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1034/2005-06

      Uttaranchal Tehri Garhwal
34 1592 & 3294             UT/TEHRIGARHWAL/1035/2005-06

35  1696 Uttaranchal Uttarkashi    UT/UTTARKASHI/1036/2005-06

36  1597 Uttaranchal Uttarkashi    UT/UTTARKASHI/1037/2005-06

37  1598 Uttaranchal Uttarkashi    UT/UTTARKASHI/1038/2005-06

38  1376 Uttaranchal Uttarkashi    UT/UTTARKASHI/1039/2005-06

39  1377 Uttaranchal Uttarkashi    UT/UTTARKASHI/1040/2005-06

40  1379 Uttaranchal Uttarkashi    UT/UTTARKASHI/1041/2005-06

41  1380 Uttaranchal Uttarkashi    UT/UTTARKASHI/1042/2005-06

42  1382 Uttaranchal Uttarkashi    UT/UTTARKASHI/1043/2005-06
43  1374 Uttaranchal Uttarkashi   UT/USNAGAR/1044/2005-06

44  1922 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1045/2005-06

45  1921 Uttaranchal Uttarkashi   UT/UTTARKASHI/1046/2005-06

46  1920 Uttaranchal Uttarkashi   UT/UTTARKASHI/1047/2005-06

47  3294 Uttaranchal Rudraprayag   UT/RUDRAPRAYAG/1048/2005-06

48  3294 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1049/2005-06

49  3294 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1050/2005-06

50  3294 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1051/2005-06

51  3294 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRIADUN/1052/2005-06

52  3153 Uttaranchal Nainital    UT/NAINITAL/1053/2005-06

53  2342 Uttaranchal Chamoli     UT/CHAMOLI/1054/2005-06

54  3937 Uttaranchal Gopeshwer    UT//1055/2006-07

55  4498 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRI GARHWAL/1002/2006-07

56  5126 Uttaranchal Nainital    UT/NAINITAL/1003/2006-07

57  5188 Uttaranchal Nainital    UT/NAINITAL/1004/2006-07

58  5342 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1005/2006-07

59  6035 Uttaranchal Haridwar    UT/HARIDWAR/1006/2006-07

60  6108 Uttaranchal Champawat    UT/CHAMPAWAT/1001/2007-08

61  5014 Uttaranchal Pauri Garhwal  UT/PAURI GARHWAL/1002/2007-08

62  5017 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRI GARHWAL/1003/2007-08

63  6469 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1004/2007-08

64  6469 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1005/2007-08
65  6469 Uttaranchal Pauri Garhwal  UT/PAURI GARHWAL/1006/2007-08

66  6469 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1007/2007-08

67  6469 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1008/2007-08

68  6469 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1009/2007-08

69  6295 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1010/2007-08

70  6296 Uttaranchal Haridwar    UT/HARIDWAR/1011/2007-08

71  6651 Uttaranchal Haridwar    UT/HARIDWAR/1012/2007-08

72  6652 Uttaranchal Chamoli     UT/CHAMOLI/1013/2007-08

73  6653 Uttaranchal Pauri Garhwal  UT/PAURI GARHWAL/1014/2007-08
                    UT/UDHAM SINGH NAGAR/1015/2007-
74  6692 Uttaranchal Udham Singh Nagar 08

75  7855 Uttaranchal Tehri Garhwal  UT/TEHRI GARHWAL/1016/2007-08

76  7856 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1017/2007-08

77  7857 Uttaranchal Rudraprayag   UT/RUDRAPRAYAG/1018/2007-08

78  7858 Uttaranchal Nainital    UT/NAINITAL/1019/2007-08
                    UT/UDHAM SINGH NAGAR/1020/2007-
79  7859 Uttaranchal Udham Singh Nagar 08

80  7860 Uttaranchal Pauri Garhwal  UT/PAURI GARHWAL/1021/2007-08

81  7861 Uttaranchal Pauri Garhwal  UT/PAURI GARHWAL/1022/2007-08

82  7862 Uttaranchal Pauri Garhwal  UT/PAURI GARHWAL/1023/2007-08

83  8107 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1024/2007-08

84  8143 Uttaranchal Pithoragarh   UT/PITHORAGARH/1025/2007-08

85  9042 Uttaranchal Pithoragarh   UT/PITHORAGARH/1026/2007-08

86  9043 Uttaranchal Pauri Garhwal  UT/PAURI GARHWAL/1027/2007-08
87   9119 Uttaranchal Almora     UT/ALMORA/1028/2007-08

88   9120 Uttaranchal Chamoli     UT/CHAMOLI/1029/2007-08

89   9044 Uttaranchal Nainital    UT/NAINITAL/1001/2008-09

90   9045 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1002/2008-09

91   9046 Uttaranchal Pauri Garhwal  UT/PAURI GARHWAL/1003/2008-09

92   9386 Uttaranchal Almora     UT/NALMORA/1004/2008-09

93   9388 Uttaranchal Nainital    UT/NAINITAL/1005/2008-09

94   9389 Uttaranchal Pauri Garhwal  UT/PAURI GARHWAL/1006/2008-09

95   9583 Uttaranchal Nainital    UT/NAINITAL/1007/2008-09

96   9584 Uttaranchal Nainital    UT/NAINITAL/1008/2008-09

97   9585 Uttaranchal Uttarkashi   UT/UTTARKASHI/1009/2008-09
                     UT/UDHAM SINGH NAGAR/1010/2008-
98   9586 Uttaranchal Udham Singh Nagar 09

99  10059 Uttaranchal Tehrigarhwal  UT/TEHRIGARHWAL/1011/2008-09

100  10080 Uttaranchal Pauri Garhwal  UT/PAURI GARHWAL/1012/2008-09
                     UT/UDHAM SINGH NAGAR/1013/2008-
101  10081 Uttaranchal Udham Singh Nagar 09

102  10082 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1014/2008-09

103  10083 Uttaranchal Dehradun    UT/DEHRADUN/1015/2008-09

104  10084 Uttaranchal Chamoli     UT/CHAMOLI/1016/2008-09

105  10085 Uttaranchal Unnao      UT/UNNAO/1017/2008-09

106  10086 Uttaranchal Uttarkashi   UT/UTTARKASHI/1018/2008-09

107  10087 Uttaranchal Chamoli     UT/CHAMOLI/1019/2008-09
                     UT/UDHAM SINGH NAGAR/1020/2008-
108  10088 Uttaranchal Udham Singh Nagar 09
N OF NGO'S OF RURAL INDIA - UTTARANCHAL (UT)

            Name of the NGO
    Kumaon Adventure and Environment Fellowhsip
    (KAEF)

    Maharshi Dayanand Vidya Mandir Samiti
    Voluntary Association for the Development of the Hills
    of Uttarakhand (VADHU)

    Uttranchal Gram Udyog Vikas Sansthan

    Gramin Samaj Kalyan Samiti "GRASS"
    Institute of Himalayan Enviromental Research &
    Education (INHERE)
    Dalakoti Jan Kalyan Gramodyog Shiksha Avam
    Paryavaran Sanstha (NAGARBAN)
    Jai Nanda Devi Swarojgar Shikshan Sansthan
    (JANDESH

    Bhartiya Gramothan Sanstha

    SHARNUM

    Maa Raj Rajeshwari Kuteti Kala Sangam Samiti

    Himvant Gramin Vikas Sanstha

    Gramin Jan Vikas Sanstha - Rataldhar

    Shri Deo Suman Paryavaran Research Society

    Parvatiya Jan Kaliyan Jan Chokshi Sameethi

    Gramin Vikas Sameethi

    Himalay Jan Vikas Sewa Sansthan

    Gramya Mahila Kalyan Sansthan

    Samarpit Sewa Sanstha

    Mahila Jagriti Avem Uthan Samiti
Ishwar Jyoti Parvatiya Mahila Gramodyog Vihas
Sanshtan

Garhwal Vikas Kendra

Racka Vikas Avam Jan Kalyan Samiti
Social Upliftment for Rural Youth Association
(SURYAD)
Urvasi Uttaranchal Vikas Avam Prakritik Paryawaran
Sanrakshan Samiti
Gramin Kirshi Vikash Avam Paryawaran Sambhardan
Sanstha ("DAREM")

Uttaranchal Jeevan Jyoti Seva Sansthan

Tehri Garhwal Manav Vikas Sansthan

Uttarkhand Jan Jagriti Sansthan

Shri Rajeshwari Bal Evam Mahila Kalyan Samiti

Mount Valley Development Association

Meera Bahin Gramin Vikash Sansthan

Uttaranchal Grameena Jan Vikash Sansthan

Rashtriya Mahila Kalyan Sanshtan

Parvatiya Vikash Sanstha

Munda Dhanpur Kalyan Samiti

Paryavaran Evam Samajik Vikas Sansthan

Shardha Gramodyog Avam Vikas Sansthan

Shayam Smriti Van, Paryavaran, Jan Kalyan Samiti

Jeevan Jyoti Sanstha
Action for Women's Awareness and Rural
Development

Gramin Mahila Vikas Samiti
Vidhata Gramin Vikas Sansthan

Himalayan Sewa Sansthan

Aadarsh Gramodyog Sewa Mandal Sansthan

Hansram Kamli Mahila Vikas Samiti

Gramin Sudhar Avam Shramik Sewa Sansthan

Uttarakhand Shiv Nrittyakala Sangam Samiti

Sri Kalika vidhyamandir Samitti

Bhartiya Lok kalyan Sansthan

Mahila Kalyan Samithi

Viklang Mandbudhi Kalyan Samiti

Badrish Kirti Jan Kalyan Samiti

Nav Jyoti Mahila Kalyan Sansthan

Jan Vikas Sansthan Chirbatiya

Adarsh Shiksha Avam Samaj Sevs Samiti

Gangotri Welfare Society

Mission for Anath Development & Welfare Society

Adarsh Yuva Samiti

Ohm Jan Vikas Samiti

Institute For Development Support

Abhiyan Social & Educational Society

Parvatiya Vikas Samiti

Devanshi Sanskritik Evam Samajik Sanstha
Prabhat Organization

Nav Jeevan Doon Ghati Janjati Seva Sansthan

Manav Shikshan Sansthan Samiti

Gramin Bal Evam Mahila Utthan Sansthan

Ranwai Jaunsar Bal Mahila Utthan Sansthan

Jagriti Mahila avam Bal Vikas Sansthan

Ram Raj Gramodhyog Sewa Sansthan

Himalay Rachnatmak Jan Kalyan Samiti

The Education & Environment Society

Bhartiya Sanskriti Sanstha

Jan Jati Seva Mandal

Chetna

Himalayan Vikas Sansthan

Parivartan Samajik Avam Pariyavaran Sanstha

Institute Of Social Development (ISD)

Rashtriya Uday Avam Asahay Jan Vikas Sansthan

Shiv Gramin Takniki Vikas Avam Mahila Utthan Samiti

Janhitkari Sanstha

Gaurav Shiksha Niketan
Prachin Vigyan Pragaitihasik Anusandhan Avam
Prashasnik Prabandhan ' Ashray'

Simant Gramin Mahila Vikas Samiti
Mahila Kalyan Jan Seva Avam Paryavaran Vikas
Samiti
Savera Shikshan Sansthan

Pawan Shiksha Avam Jan Utthan Samiti

Matrishakti Kalyan Samiti

Indira Craft Welfare Society
Samanvit Gramin Vikas Avam Prakritik Sanrakshan
Samiti

Parvatiya Adarsh Siksha Sangha

Welfare Association for Downtrodan(W.A.D.A.)
Sahara Manav Sansadhan, Swasthya avom
Paryavaran Vikas Sansthan

Nainy Mahila Avam Bal Vikas Samiti

Parvatiya Mahila Vikas Samiti

Kedarjan Vikas Samiti

Vatika Samajik Sanstha

Himalayan Institute for Environment, Ecology & Development (HIFEED)

Samaj Sewa Avom Siksha Samiti
Uttarakhand Bhumihin Shramik Avom Samaj Kalyan
Samiti

Nari Shakti Jagran Samiti

Shri Krishna Gramautthan Samiti

Human & Environment Development Society

Bhartiya Kisan Kalyan Samiti

Association for Intigrce Mankind (M)

Parvatiya Gramyanchal Vikas Sanstha

Paridhi Seva Sansthan
ARANCHAL (UT)
                                 Payment
              Address of the NGO          Status

    Khatyari Top, Vivekananda Puri, Almora.            1,500.00

    P.O.Burgal, DeGhat, Almora Dist.-263659.Uttaranchal      1,500.00

    Old Abkari, Ranikhet-263645, Almora Dist.           1,500.00

    Vi,. Dhaili, P.O.Darman, Block-Hawal Bagh, Almora Dist.    1,500.00

    Talla, Chinakhan, Almora                   1,500.00

    Masi, Bazar, Masi, Almora-263658.               1,500.00

    Vill. & P.O. Nagarvan, Almora Dist.              1,500.00

    Kalp Kshetra Bharki, P.O. Bharki, Chamoli Dist. - 246443   1,500.00

    Vill. & P.O. Dandi, Via. Rani Pokari, Dehradun Dist.     1,500.00

    765 Street, 4 Lane, 1 Rajendra Nagar, Dehradun.        1,500.00

    Vill. Mounde, P.O. Uttar Kashi                1,500.00

    Vill. & P.O. Manpur, Uttar Kashi Dist.            1,500.00

    P.O. Ram More, Uttar Kashi Dist.               1,500.00

    Vill. Hildiyana, P.O. Nyosathi, Uttar Kashi Dist.       1,500.00

    Vill. & P.O. Zhanjara, Dehradun                1,500.00

    Ambedkar Marg, Kaulagarh, Dehradun.              1,500.00

    40, Tilak Road, Debradun.                   1,500.00

    Wing No.3, Barrck No.24/1, Prem Nagar, Dehradun.       1,500.00

    57, H.N.R. Colony, Ajabpur Khund, Dehradun.          1,500.00

    Tapovan Enclave, Talaam Wala, Dehradun.            1,500.00
Vill. Gorakhpur, P.O. Bhimtal-263136, Nainital Dist.         1,500.00

V.P.O. Suman Kyari (Nain Bagh), Tehri Garhwal             1,500.00

P.O. Herap Ghar, Tehri Garhwal Dist.                 1,500.00
Vill. Sound Koti Patti Makhlogi, P.O. Badshahi Thoul, Tehri
Garhwal Dist.-249199                         1,500.00

Tehri Garhwal.                            1,500.00

Hotel Jyoti Tourist, Main Market, Ghansali, Tehri Garhwal Dist.    1,500.00

Vill. & P.O. Pilkhi, Tehri Garhwal Dist.               1,500.00

Vill. & P.O.Samendidhar Via Pilkhi, Tehri Garhwal Dist,Uttaranchal.  1,500.00

Khad, P.O.Jajal, Tehri Garhwal Dist.                 1,500.00

Vill. Dundoli, P.O. Malyakot, Nailchami, Bhilangna, Tehri Garhwal.  1,500.00

Doni, P.O.Megadhar, Tehri Garhwal - 249155              1,500.00

Kothar, Bhilang, P.O.Dewat, Tehri Garhwal Dist.            1,500.00

Vill. & P.O.Mandar Pardha, Tehri Garhwal Dist.            1,500.00

Mussoorie Road, Chamba, Tehri Garhwal                 1,500.00

P.O.Dunda, Dist. Uttar Kashi.                     1,500.00

Vill. Mounda, P.O.Chinwa, Purola Tq., Uttar Kashi Dist.        1,500.00

Pritam Ramola Bhavan, Manera (Dilsaur), P.O. & Dist. Uttar Kashi.   1,500.00
53, Vijai Nagar, Gyansu (Near Maharshi Vidya Mandir), Post.
Uttarkashi-249193.                          1,500.00

Ganga Motor Workshop, Bhatwari Road, Uttar Kashi-249193.       1,500.00
Hotel Bhaghirathi Palace Joshiyara, P.O. Joshiyara, Uttar Kashi
Dist.                                 1,500.00

Behind Bhairavi Mandir, Uppla Barahat, Uttar Kashi-249193       1,500.00

Chibala, Purola, Dist. Uttar Kashi                  1,500.00
432, Avas Vikas Colony, Jaspur, U.S.Nagar.            1,500.00
Dhamatoli Hindo, P.O. Kholi (Hadiyana), Via.Ghansali, Tehri
Garhwal.                             1,500.00

Hanuman Chowk, C/o Dand Area, Near Kali Mandir, Uttar Kashi   1,500.00

Vill. Kewla, Pomori, Uttar Kashi                 1,500.00

Grass ,Dist-Rudraprayag Utteanchal                1,500.00

Post Magadhar, Tihrigadhawal Uttaranchal             1,500.00

Village-Vahedha,Post-Ghansaali, Tihrigadhawal.          1,500.00

Paakh Patti, Gyarah gaon,Post Magadhar Tiharigadhawal.      1,500.00

Sevla khurd,Post-Mohubbeywala, Deheradoon,Uttaranchal.      1,000.00
R.K. Tent House Road,Near Abdullah Prteol Pump,Gurkul Vihar
Kusum Khera ,Haldurani Nainital,Uttaranchal           1,500.00
Vishwanath Takies Parisar Rishi Ganga Indira Market,Gopeshwar-
246401,Chamoli(Uttaranchal) Himalaya.              1,500.00

Head Office Nagpur Near Petrol Pump Gopeshwer.Uttaranchal.    1,500.00
Vill & Post Chirbatiya, Via-Tilwara, District-Tehri Garhwal,
Uttaranchal.                           1500.00

Tanda, Po-Julphia, Ramnagar, Uttaranchal.Uttaranchal. Postal
Adarsh Nagar, Mukhani Haldwani, Nainital,            1500.00
Add-Opp-New Mantessary School, Kohli Colony, Kusumkhera,
Haidwani, Nainital, Uttaranchal.                 1500.00

SCA-Gusain Bhawan Near ITI Joshiyara Uttarkashi, Uttaranchal.  1500.00
Laksar Road, Jagjeetpur, Post-Kankhal, Dist- Hardwar,
Uttaranchal.                           1500.00

Pithauragarh Road, Lohaghat, Dist-Champawat, Uttrakhand.     1500.00
Near-Police Line, Kandoliya Road Pauri-246001, Pauri Garhwal,
Uttarakhand.                           1500.00
Near Water tank, Dhalwala, P.O.-Muni-Ki-Reti, Tehri Garhwal.
Uttrakhand                            1500.00

30/4,Rajiv Nagar, P.O.-Nehrugram,Dehradun,Uttarakhand.      1500.00

Gram -Majhaun (Paudha),via Premnagar,Dehradun, Uttarakhand    1500.00
Star T.V.Centre, Uppar Bazar , Pauri Garhwal, Uttarakhand.     1500.00

78, Anarwala Gadhi Cantt,Dehradun,Uttarakhand            1500.00

Dehradun Road,Doiwala, Dehradun,Uttarkhand.             1500.00

Gram-Birsani , P.O. Koti, Via Sahaspur, Dehradun, Uttarakhand.   1500.00

19-C, Subhash Road, Dehradun, Uttarakhand              1500.00
152 Ganesh Chauk, Ganesh Pur, Rurekee, Haridwar,
Uttarakhand.                            1500.00

Shop Plot No-9, Govindpuri, Haridwar, Uttarakhand.         1500.00
Bagoli (Aampur), Post- Bagoli, Narayanvgarh, Dist-Chamoli,
Uttarakhand.                            1500.00

Vill & Post-Paidul Paudhi, Dist- Pauri Garhwal, Uttarakhand.    1500.00
Khera Colony, Kicha By Pass Road, Rudrapur, Udham Singh
Nagar, Uttarakhand.                         1500.00
Kharson Kiyari, Post Singoni Sera, Dist- Tehri Garhwal,
Uttarakhand.                            1500.00

A/61, Saket Colony, Ajabpurkala, Dehradun, Uttarakhand.       1500.00

Vill- Utiyasu, Post- Mai Ki Mandi, Dist-Rudraprayag, Uttarakhand.  1500.00

5/574, Mall Gorakhpur, haldwani, Nainital, Uttarakhand.       1500.00
Haldwani Bypas Road, Kishanpur, Post-Kichna, Dist-Udham Singh
Nagar, Uttarakhand.                         1500.00
Vill-Ratanpur, Post-Kumbhi Chaudh, Kotdwar, Dist- Pauri Garhwal,
Uttarakhand.                            1500.00

Vill-Padampur, Post-Padampur, Dist-Pauri Garhwal, Uttarakhand.   1500.00
Patel Marg, Kotdwar, Near Maidola Bhawan, Dist- Pauri Garhwal,
Uttarakhand                             1500.00
Alaknanda Enclave, Lane E, Nathanpur, P.O.-Nehru Gram,
Dehradun, Uttarakhand.                       1500.00

Near Veer Siva School, G.I.C.Road Pithoragarh, Uttarakhand.     1500.00
Koranga Bhawan, Tildhukari, Cant Road, Pithoragarh-262501,
Uttarakhand.                            1500.00
Kashi Rampur, Milaitri Road, Kotdwar, Pauri Garhwal,
Uttarakhand.                            1500.00
Dharmgaon, Near G.I.C., Dwarahat, Almora, Uttarakhand.      1500.00

Vill & Post-Kheti Via Aadibaddri, Dist- Chamoli, Uttarakhand.   1500.00

Lakhanpur, Kotdwar Road, Ramnagar, Nainital, Uttarakhand     1500.00

123, Chukkhuwala, Dehradun, Uttarakhand.             1500.00

Vill-Dabara, P.O.-Chamnau, Dist- Pauri Garhwal, Uttarakhand.   1500.00

Badhgal Namah Dholi Khan, Almora, Uttarakhand.          1500.00

Vill-Dungashil Rawat, Bhimtal, Nainital, Uttarakhand.       1500.00
Padampur Khusaro, Near Parag Milk Dairy, Kotdwar, Pauri
Garhwal, Uttarakhand.                       1500.00
Devdar Cottege, Power House, Sukhatal, Mallital, Nainytal,
Uttarakhand.                           1500.00
E-23, Premrali Compound, Mohanpark, Mallital, Nainytal,
Uttarakhand.                           1500.00

Dangwal Bhavan, Danda, Uttar Kashi, Uttarakhand.         1500.00
Anand Bhawan, Ward No-20, Jagatpura, Rudrapur, Udham Singh
Nagar, Uttarakhand.                        1500.00
Post Bag No-7, Hifeed Campus, Ranichauri-249199, Dist-Tehri
Garhwal, Uttarakhand.                       1500.00
Infront of Punjab National Bank, Badrinath Marg, Kotdwar, Dist-
Pauri Garhwal, Uttarakhand.                    1500.00
Tranjit Camp, Rudrapur, Post- Rudrapur, The-Kichchha, Dist-
Udham Singh Nagar, Uttarakhand.                  1500.00

61, Dispensary Road, Dehradun, Uttarakhand.            1500.00

Vill-Birsani, P.O.-Horawala, Dehradun, Uttarakhand.        1500.00

Vill-Kameda, P.O.-Gaucher, Dist-Chamoli, Uttarakhand.       1500.00

216, A.B. Nagar, Unnao, U.P.                   1500.00

Himalayan Building Works, Joshiyada, Uttarkashi, Uttarakhand.   1500.00
Vill-Vinayak Dhar, P.O.-Khari (Nagnath), Dist-Chamoli,
Uttarakhand.                           1500.00
Indira Colony, Gali No-2, Rudrapur, Dist- Udham Singh Nagar,
Uttarakhand.                           1500.00
                                Name of the Contact
Phone / FAX / Mobile                      Person

Not Mention                           Mr.Dharmendra Kumar Dubey

05966-282626,9412956888(M)                   Bachhi Ram Sharma

05966-221350,220806(F) , nrautela@rediffmail.com        Mr. Narendra Routela

05962-230872                          Mr.Girish Sharma

05962-231044,9412436325(M)                   Mr.Gopal Singh Chauhan

05966-257374,05966-257217(F) , inhere@rediffmail.com.      Mr. G.C. Pant

05962-280018 , 9412977357(M)                  Mr.Bramhanand Dalakoti
                                Ms.Bhumi Devi &
01389-227259,222219 pp,9412970812(M),jandesh74@rediffmail.com  Mr.Laxmansingh Negi

0135-2433658,0135-2416496,0135-2438002(F)            Mr.P.M. Chandok

0135-2754467,9837218030, p_soloman@rediffmail.com        Mr.Solomon Prakash

Not Mention                           Mr. Vijay Prasad Balooni

9412303506(M)                          Mr.Vinod Gairola

01376-264693(P) , 9412420917(P)                 Mr. Rana Je

9412032283(M)                          Mr. Mahesh Chandra Singh

0135-2772096, 9412953160(M)                   Mr.Rameshwar Prasad

0135-2756938                          Kuwar Singh

0135-2623457                          Mr.K M Gupta

0135-2773122 , 9412975613(M)                  Smt Prem Lata Rawat

0135-2726844 , 0135-2726844                   Ms. Kamala Jaiswal

0135-2781574                          Smt Usha Rani
05942-247112,05442-247872(F),09412084978(M), ijsansthan@yahoo.co.in   Mr. I D Dumka

01376-228420                               Ms. Meera Kaintura

9412420917(M)                              Mr.Kirti Singh Rana

233026,yashpal-surya@indiatimes.com                   Mr.N. S. Negi

                               9412970275 Smt Sangeeta

01379-258304,01379-258304(F), darem_ghansali@yahoo.co.in         Mr.R.P.Anthwal

9837224144(M)                              Mr.Shiv Prasad Gairola

01376-271065                               Mr.Bhagawati Prasad Nautiyal

01378-214212,214252                           Mr.Pratap Shikhar

01379-256398                               Mr.M S Bisht

01378-273428,01379-258385,09412079206(M) , mvda_tehri@yahoo.co.in    Mr. Autar Singh Negi

                              1,378,273,885 Mr.Prakash Singh Panwar

01376-171798                               Mr.Balveer Singh

01376-255087,9412987539(M)                        Ms. Nirmala Vist

01371-225454,9412077959(M)                        Mr.Padam Joshi

01374-226336 , 222889                          Ms.Maya Rana

95-1374-274917(WL) , 01374-226099 pp                   Mr. Saibesh Chand Ramola

01374-222474 , 01372-222474(F) , 9412987526 & 9412026688(M)       Smt. Vimla Nautiyal

                                 223294 Shri Bishmber Dutt Painully

01374-220180                               Mr.N C Bhatt

                                 222877 Shri Manohar Shyam Nautiyal

013732-23765                               Ms. Aruna Gairola
05947-222306                               Mr.Vivek Singhal

                               9411142182 Kamala Ram

                                 222300 Smt Chandra Mohini

01373-233352                               Kr.Narayani Chauhan

01364234266 , 01364234288(F), 9837975477(M)

9411188274(M)                              Shri Shiv Charan Shyamvidi

9411188274(M)                              Satya Prakash Doundiya

                               9411144750 Chandra Mani Bharti
09359412693(M)                              Ms.Anamika Sharma

9412082143(M)01372-252598(O),Fax-01372-252777              Dr.Surendra Kumar Dhimari

01372-252902,01372-252925(F), 9412364790(M),Navjyoti_gpr@yahoo.co.in   Mahanand Vist

01379217560, 01379-217560(F), 09412076948(M), jvschirbatiya@rediff.com  Ms. Laxmi Bartwal

No Application

05946-264463, rsrautela.51@yahoo.com, gangotri05@yahoo.com        Mrs. Durga Rautele

01374-222805, 224323, 09411313403 & 09411396647             Mr. R.S. Tephan Diyali

01334-244194, 09719008423, ayushardwar@yahoo.co.in            Dalmir Singh

05965-234435, 0596-234206, 09412929908(M), naveen_murari@yahoo.co.in   Mr. Prakash Batt
01368-221103, 221103(F), 09412030867, ids_pauri@rediffmail.com,
patwalb@yahoo.com                            Mr. Bharat Patwal

09897180100, & 9412955597(M)                       shri Chandra Mohan Batt

2672221, 9927395900(M)                          Mr.Birender Kumar Brijalwan

0135-3291558, 9411780431                         Kumari. Kusum Negi
01368-22520,09811320933,geetha_bisht13@yahoo.com       Geetha Bisht

9412989207(M)                         Dr. S.S.Pawar

9837248899(M)                         Smt. Anita Devi.

09412383061(M)                        Shrimati Prabha Rawat

09897368907(M)                        Smt. Yogita Vasudev

01332-260496, 9897246672(M)                  Smt Usha

01334-227527, 09927220088(M)                 Smt. Sanju Sharma

0136-211020, 09927217536(M)                  Smt. Chandrakala Nautiyal

01368-227174, 09410129450(M)                 Shri Ajit Negi

09319525118 & 09412975507 (M)                 Shri Bal Krishan Upadhyay

09410318542(M)                        Mr. Tika Ram Sharma

0135-2103387, 09319704328(M), chet_122@rediffmail.com     Mr. Kishor Joshi

09412032544(M)                        Mr. K.N.Dobhal

09837520314(M)                        Smt. Sangeeta Pandey
09410375034, 09410375033 & 9837079157(M),
amit_kumar_560@hotmail.com, isd_world@hotmail.com       Amit Kumar Srivastava

01382-225236, 09411744582(M)                 Smt. Sonia Devrani

09837232161(M)                        Smt. Monika Barthwal

09917387146 (M)                        Smt. Madhu Maheswari

0135-2678578, 09411139934(M)                 Smt. Gayatri Panwar
09411702233, 05964-224996, 05964-227055(F), 09411702233(M),
preetipant_2007@yahoo.com                   Ms. Preeti Pant

05964-225770, 228581.                     Shri Jitendra Pant

01382-224266, 09412081499(M)                 Shri Nandan Singh Rawat
09985298660 & 09719977845(M)                     Smt. Renuka Deen

01363-289114, 289448, 09412970859(M)                 Shri Vinod Kumar Singh Negi

09412075839(M)                            Shri Harish Chandra

09837083368 & 09837038312(M), indiracraft@rediffmail.com       Ku.Madhu Gupta

01386-265277, 09412923382 & 09412918095(M)              Rajendra Prasad Sundriyal

09810544642, 09891061152(M), 011-22561933, 55             Shri K.D.Tiwari

09250583308(M), wada1988@yahoo.com                  Meenu Varshney
05942-238790, 05442-237758(F), 09411197578(M), nmebvs.2010@gmail.com Smt Vijaylaxmi Thapa

05942-236376, 09720129776(M)                     Smt. Usha Kapoor

01371-225532, 09411385431(M), skjvs@rediffmail.com          Shri Vijeshwar Presad Dangwal

05944-242832, 09219696272(M)                     Km. Vandana Rani
01376-252141, 252149, 01376-252288(F), 09812984030(M),
hifeed_uttaranchal@rediffmail.com                   Mr. Kamal Bahuguna

01382-225398, 09412907260(M), dograkarani@rediffmail.com       Shri Karan Dogra

09837357143(M)                            Ms Indu Pandey

2656713, 09358141465 & 09897554035(M)                 Mrs Uma Gupta

09425780078(M), skgsamiti@yahoo.com                  Km. Ruchika

09411343055 & 09898622091(M)                     Shri M.P.Maithani

09935939026 & 09968439256(M)                     Shri Ram Naresh Trivedi

09412394832(M)                            Shri Kushla Nand Bahuguna

09412145701 & 09412907349(M)                     Shri Pradeep Joshi
05944-247656, 05944-247229(F), 09837445863(M),
ngo.paridhi@rediffmail.com                      Shri Mukesh Kumar
Activities

Awareness art Comptition,Vanikaran Pariyijana,Cleanness of River,Development of Sports,Organization of Training & Seminar

Not Mension

Water Supply,Eco. Conservation,Watershed Development

S.G.S.Y.,Nursery & Plantation of Manipur Banz,Oak Tasar Culture and Ericulture.

S.G.S.Y.,Swashakti,Project NABARD,T.S.C. Public School etc.

Social & Cultural activity,Health,Education,Environment awareness,Women Development etc.

Primary School,Formation of S.H.G.,Cultural activity etc.

Awareness of Poverty,Child Development,Health Development Project,Vegetable Production,Income generation Programme,A

Rural Development,Handloom,Handicraft,Drinking water,Women Empowerment,S>H.G. Formation etc.

Vermi Compost,Hazards of Pesticides,Environmental Sanitation,General Health,Awareness,Training of Trainers in Health etc.

Serve Shikhksha Abhiyan,Training etc.

Environment Pravention , Training

Formation of S.H.G. , Training Programme,Village Development Programme etc.

Herbal Medicine , Cash Croap avom case Programme,Formation of S.H.G. etc.

Education

Harvest Tank Training

S.H.G. & Rain water Harvest Tank

Creche Programme,Family Counselling Center,Women Awareness Programme,Short Stay Home,Dairy Unit,S.H.G. Programm

Watershed Management

Adult Education Programme,consumer Awareness camp,Vocational Trainning for OBC / Sc ,Family Planning Camp,Women C
Bee Keeping ,Honey Production,Health and Environment,Rain Water Harvesting, Marketing of Rural Products etc.

Pre Primary School,Artificial insemination,Horticulture Promation,Non Formal Education for drop out girls,Training,Joint Forest

S.H.G. Farmation,T.S.C. Programme etc.

S.H.G. Formation,Hand Pump,Gober Gas Sainitation etc.

Formation of S.H.G.,Working on Complete Awareness Programme Schedule etc.

Income Generation and Rural Developments

Total sanitation Compaigning,Training Programme for Panchayat Functionery,S.H.G. Formation,and Operation,and Holiticultura

Education, Healthcare,Income Generation Activity,S.H.G. Formation Awareness & Gramin Vikas Activity etc.

Women Empowerment,Child Health & Education,Environment Retresation etc.

Health,Education,Income Generation Programme,Drinking Water,Watershed,Plantation,Vegitable Production(S.H.G.,T.S.C.) e

Training,Rural Development,Rural Technology

Self Activity,Women Empowerment Natural Claimities,Plantation,Afforestations,Envieonment Awareness,Health,Awareness etc

Formation of S.H.G. etc.

Empowerment of Women

Income Generation Programme,Formation ofS.H.G. and Awareness training Programme etc.

Training Programme of Herbal without any Finantial Healps gant,Security or Land Slide Training,S.H.G. etc.

Basic School,Seving Center,etc.

Working In Backword Area,Rural area for Health,Social Economic,Female Awareness Herbol Field & Other Awareness Progra

Social & Cultural activity,Health,Education,Environment awareness,Women Development , S.H.G. etc.

Working In Backword Area,Rural area for Health,Social Economic,Female Awareness ,etc.

Social & Cultural Activity,Education,Health,Awareness,etc.

Women Empowerment,Environment S.H.G. Formation
Installation of Water Hand Pipes ,Pumps,Eye Camps,Tree Plantation,Women & Children Health Camp etc.

Women Welfare,Health Education & Tredition Medicine Plant,S.H.G.etc.

Not Mension

Education

Not Mension

Flock Culture Training & studies of Drama. Backward Class Development Health Education

Not Mension

Income Generate of B.P.L.,All Impliment of Women
Non Residential School for Mentally Challenged Children Vocational Trainning S.H.G. Formation Free Medical Checkup Camp,

Education, Health,Awareness & Gramin Vikas Activity

Childhood Rducation,Environmental Education,Seminor,Motivation,Training Programme.
To create equitable Society,through Rural Development,Health & Hygiene, Education, Agriculture practice,
Monitoring, Research and other Activities related to uplift livelihood Programme in mountainous region.Organization of SHG and Motivate the Groups for self Employment to work amoung Women and Inspire them for
better Health, Hygine and Make Them Self Dependent.

Educvation, Medical Health Awareness, Environment, SHG Training Programme.

Mahila & balvikash related, SHGs

Women Empowerment, Total sanitation, Reproductive Child Health, S.G.S.Y. Drinking Water.

Environment, Awareness,Natural Resource Management, Women Empowerment, Livelihood, Health.

Social Activeness, Environment, Polution, Education, Health, Bal Vikas, Women Empowerment.

Condense CourseAwareness Camp, Educational Camp

Folk Culture Awareness, Social Work and Popularising Folk music and Dance
Environment Protection, Child, Women and Youngsters Development Programmes.

Child Care Centre, Awareness Camp, Contents Course.

Women's Self Employment Training Programme.

Family Suggestion Centre, Child Care Centre

Computer Training, Awareness Camp, Baalwadi

Short term Education, Crache Home, Awareness Camp.
Child Care Centre, Family Planning Consulting, Women Empowerment, Health Camp, Probitation of Bad Habits
Activeness Camp.

Not Mention

Not Mention

Family Counselling Center, Chrechi, S.H.G. Forming.

Childcare Activity, Aged Women Education Programme etc.

Education, Health, Handicraftcare, SHG.

Not Mention

Creche Programme, Computer, Buitician Training, etc.

Total Sanitation of Swajal, NRHM etc.

Silai Centre, Handicraft, Education.

SHG

SHG

Education, Rural Development.
Computer Education, Non formal Education, Women & Child Development, Medicinal Agriculture, Technical
Handicraft, Comercial Development, Handicapped Activity, Health Camp, Yoga Training.

Not Mention

Not Mention
School, Silai Center, Computer Center.

Not Mention

Pariwar Pramarsh Kendra, Creche Center.

Handicraft, Health, Environment, SHG etc.

Social, Science, Environment, Education, Health etc.

P.C.Programme through CAPART

Sustainable Development, Awareness Programme, Training Programmes.
Rain Water Harvesting Tank,.

Awareness Camp, School, Training Centre.

Not Mention

Education, T.S.C. etc.

Education, Health

Not Mention

Health, Education

Cratche, Training Center.

Health, Education, Handicraft, SHG etc.

School, Creche.

SHG

Family Consultation, Creache Center, Health, Drinking Water, Industrial Training etc.
Fees Paid for the year  Arrears of Working in One year of
2005-06 - Receipt No.  fees, if any. rural areas active working

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes

Yes           No     Yes     Yes
Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes
Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  no  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes
Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes
Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes

Yes  No  Yes  Yes
Bank A/C operational  Minimum turnover -  Not black- Accepted /
for one year      more than Rs.50,000/- listed   kept pending
                       Not black-
Yes                  779399 listed    Accepted
                       Not black-
Yes          Yes          listed    Accepted
                       Not black-
Yes                  2425000 listed    Accepted
                       Not black-
Yes                  250000 listed    Accepted
                       Not black-
Yes                  908681 listed    Accepted
                       Not black-
Yes                 22639248 listed    Accepted
                       Not black-
Yes                  246899 listed    Accepted
                       Not black-
Yes                 82339.73 listed    Accepted
                       Not black-
Yes          Yes          listed    Accepted
                       Not black-
Yes          Yes          listed    Accepted
                       Not black-
Yes                  180860 listed    Accepted
                       Not black-
Yes          Yes          listed    Accepted
                       Not black-
Yes                   10249 listed    Accepted
                       Not black-
Yes                  204372 listed    Accepted
                       Not black-
Yes                  540000 listed    Accepted
                       Not black-
Yes                  603450 listed    Accepted
                       Not black-
Yes          Yes          listed    Accepted
                       Not black-
Yes                  646677 listed    Accepted
                       Not black-
Yes          Yes          listed    Accepted
                       Not black-
Yes                  469150 listed    Accepted
           Not black-
Yes      1900765 listed    Accepted
            Not black-
Yes     1009901.59 listed    Accepted
            Not black-
Yes       722822 listed    Accepted
            Not black-
Yes  Yes       listed    Accepted
            Not black-
Yes  Yes       listed    Accepted
            Not black-
Yes       776489 listed    Accepted
            Not black-
Yes       43983 listed    Accepted
            Not black-
Yes       578643 listed    Accepted
            Not black-
Yes  Yes       listed    Accepted
            Not black-
Yes       110356 listed    Accepted
            Not black-
Yes       185953 listed    Accepted
            Not black-
Yes       36459 listed    Accepted
            Not black-
Yes       47235 listed    Accepted
            Not black-
Yes       36760 listed    Accepted
            Not black-
Yes       238766 listed    Accepted
            Not black-
Yes       293500 listed    Accepted
            Not black-
Yes  Yes       listed    Accepted
            Not black-
Yes  Yes       listed    Accepted
            Not black-
Yes       181770 listed    Accepted
            Not black-
Yes  Yes       listed    Accepted
            Not black-
Yes       51253 listed    Accepted
            Not black-
Yes  Yes       listed    Accepted
                Not black-
Yes           515225 listed    Accepted
                Not black-
Yes           182000 listed    Accepted
                Not black-
Yes  Yes            listed    Accepted
                Not black-
Yes  Yes            listed    Accepted
                Not black-
Yes  Yes            listed    Accepted
                Not black-
Yes            81595 listed    Accepted
                Not black-
Yes           249700 listed    Accepted
                Not black-
Yes            81595 listed    Accepted
                Not black-
Yes  Yes            listed    Accepted
                Not black-
Yes           150000 listed    Accepted
                Not black-
Yes           901754 listed    Accepted
                Not black-
Yes  Not Mention        listed    Accepted
                Not black-
Yes          3746213 listed    Accepted
                Not black-
Yes               listed    Accepted
                Not black-
Yes           110000 listed    Accepted
                Not black-
Yes          120396.37 listed    Accepted
                Not black-
Yes  Not Mention        listed    Accepted
                Not black-
Yes          2374688 listed    Accepted
                Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
                Not black-
Yes           90000 listed    Accepted
                Not black-
Yes  2,29,944         listed    Accepted
                Not black-
Yes  Not Mentioned      listed    Accepted
                 Not black-
Yes  2,33,720          listed    Accepted
                 Not black-
Yes  Not Mentioned       listed    Accepted
                 Not black-
Yes  Not Mentioned       listed    Accepted
                 Not black-
Yes  Not Mentioned       listed    Accepted
                 Not black-
Yes          208255  listed    Accepted
                 Not black-
Yes          274009  listed    Accepted
                 Not black-
Yes           97800  listed    Accepted
                 Not black-
Yes          211153  listed    Accepted
                 Not black-
Yes          617312  listed    Accepted
                 Not black-
Yes  Not Mention        listed    Accepted
                 Not black-
Yes          170000  listed    Accepted
                 Not black-
Yes          350000  listed    Accepted
                 Not black-
Yes  Not Mention        listed    Accepted
                 Not black-
Yes  Not Mention        listed    Accepted
                 Not black-
Yes           72409  listed    Accepted
                 Not black-
Yes          120000  listed    Accepted
                 Not black-
Yes          150000  listed    Accepted
                 Not black-
Yes          100000  listed    Accepted
                 Not black-
Yes  Not Mention        listed    Accepted
                 Not black-
Yes          121861  listed    Accepted
                 Not black-
Yes          11.47134  listed    Accepted
                 Not black-
Yes          515790  listed    Accepted
               Not black-
Yes         1552500 listed     Accepted
               Not black-
Yes         1045798 listed     Accepted
               Not black-
Yes         800000  listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes         194404  listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes         200000  listed    Accepted
               Not black-
Yes         9707059  listed    Accepted
               Not black-
Yes         6000000  listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes  Not Mention       listed    Accepted
               Not black-
Yes         200000  listed    Accepted
               Not black-
Yes          55750  listed    Accepted
               Not black-
Yes         1454400  listed    Accepted
Reason for
pending

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.
N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

								
To top