Oversigt over danske indbindingskoder og onix-koder - BookScan.dk

Document Sample
Oversigt over danske indbindingskoder og onix-koder - BookScan.dk Powered By Docstoc
					Formatcodes in the Danish Bibliographic database
                  Danske
    Medietype                      Kode i BogInfoBasen Onix formatkode
                  indbindingsbetegnelser
    Andre medier
                  Ingen          90         Undefined
                  MP3 CD          108         Audio
                  LYDBOG MC        82         Audio cassette
                  KASSETTE         41         Audio cassette
                  LYDBOG CD        81         CD-Audio
                  CD            37         CD-Audio
                  DOBBELT CD        83         CD-Audio
                  SA-CD          85         CD-Audio
                  DVD-A          84         DVD Audio
                  CD_ROM          38         CD-ROM
                  DISKETTE         44         Diskette
                  DVD-ROM         106         DVD-ROM
                  MINI-DISC        42         Other digital
                  DIAS           45         Slides
                  MICROFILM        43         Microfilm
                  DVD           40         DVD video
                  VIDEO          39         VHS video
                  Bog & CD         107         Mixed media product
    Danske bøger
                  Ingen          89         Undefined
                  Ukendt          0          Undefined
                  Lydbog          13         Audio
                  Kassettebånd       24         Audio cassette
                  CD            14         CD-Audio
                  DVD           74         DVD Audio
                  Blå indbinding      9          Hardback
                  Brun indbinding     21         Hardback
                  Indbundet        2          Hardback
                  Hardback         10         Hardback
                  Rød indbinding      4          Hardback
                  Paperback        11         Paperback
                  Limryg          87         Paperback
                  Hæftet          12         Paperback
                  Løsblade         19         Loose-leaf
                  Spiralryg        6          Spiral bound
                  Skindryg         5          Leather / fine binding
                  Fableaindbundet     8          Leather / fine binding
                  Kunstlæder        23         Leather / fine binding
                  Kunstskind        22         Leather / fine binding
                  Lærredsindbundet     3          Leather / fine binding
                  Skindindbundet      7          Leather / fine binding
                  Papbog          70         Board book
                  Folde ud bog       71         Leporello (folded)
                  Klemryg         20         Other book format
                  Ringordner        18         Other book format
                  CD-ROM          16         CD-ROM
                  Video          15         VHS video
                  Bog & kassette      26         Mixed media product
                  Bog & CD         25         Mixed media product
                  Bog & CD-ROM       75         Mixed media product
                  Bog & DVD        73         Mixed media product
                  Bog & video       76         Mixed media product
Karin Erfurt
12.04.2007                                             Page 1 of 11
Formatcodes in the Danish Bibliographic database
                  Materialekasse     77  Other point of sale
    Kort
                  Ingen         91  Undefined
                  Indbundet       99  Hardback
                  Hæftet         100  Paperback
                  Spiral         98  Spiral bound
                  Lamineret       97  Sheet map
                  Plastet        78  Sheet map
                  Falset         79  Sheet map, folded
                  Plano         80  Sheet map, folded
                  Vægkort        101  Wallchart
    Papirvarer
                  Ingen         92  Undefined
                  Kalendere       36  Calendar
                  Plakater        27  Poster
                  Postkort        34  Poster
                  Smudsomslag      29  Trade-only material
                  Tidsskriftskassetter  30  Trade-only material
                  Folder         28  Window piece
                  Udstillingsmateriale  35  Window piece
                  Kontorartikler     33  Other merchandize
                  Lykønskningskort    86  Other merchandize
                  Poser - papir     32  Other merchandize
                  Poser - plastic    31  Other merchandize
    Sampak
                  Ingen         94  unknown
                  Ingen         94  unknown
    Udenlandske bøger
                  Ingen         93  Undefined
                  Lydbog         56  Audio
                  Kassettebånd      67  Audio cassette
                  CD           57  CD-Audio
                  Blå indbinding     52  Hardback
                  Brun indbinding    64  Hardback
                  Indbundet       46  Hardback
                  Hardback        53  Hardback
                  Rød indbinding     48  Hardback
                  Paperback       54  Paperback
                  Hæftet         55  Paperback
                  Løsblade        62  Loose-leaf
                  Spiralryg       60  Spiral bound
                  Skindryg        49  Leather / fine binding
                  Fableaindbundet    51  Leather / fine binding
                  Kunstlæder       66  Leather / fine binding
                  Kunstskind       65  Leather / fine binding
                  Lærredsindbundet    47  Leather / fine binding
                  Skindindbundet     50  Leather / fine binding
                  Klemryg        63  Other book format
                  Ringordner       61  Other book format
                  CD-ROM         59  CD-ROM
                  Video         58  VHS video
                  Bog & kassette     69  Mixed media product
                  Bog & CD        68  Mixed media product
                  Bog & CD-ROM      96  Mixed media product
                  Bog & DVD       95  Mixed media product
Karin Erfurt
12.04.2007                                      Page 2 of 11
Formatcodes in the Danish Bibliographic database
    Onix-kode liste 7  Onix-supplerende tekst     Onix-supplerende kode


    00
    AA         MP3 format           A103
    AB
    AB
    AC         CD standard audio format    A101
    AC         CD standard audio format    A101
    AC         CD standard audio format    A101
    AC         SACD super audio format    A102
    AI
    DB
    DF
    DI
    DZ
    FC
    MC
    VI
    VJ
    WW

    00
    00
    AA
    AB
    AC         CD standard audio format    A101
    AI
    BB         Leather, imitation       B404
    BB         Leather, imitation       B404
    BB         Sewn              B304
    BB         Paper over boards       B402
    BB         Leather, imitation       B404
    BC         Trade paperback (UK)      B106
    BC         Unsewn / adhesive bound    B305
    BC         Sewn              B304
    BD         Loose leaf - sheets only    B303
    BE
    BG         Quarter bound         B309
    BG         Leather, imitation       B404
    BG         Leather, imitation       B404
    BG         Leather, imitation       B404
    BG         Cloth over boards       B401
    BG         Leather, real         B403
    BH         Picture book          B221
    BO         Lift-the-flap book       B202
    BZ
    BZ         Loose leaf - sheets & binder  B301
    DB
    VJ
    WW
    WW
    WW
    WW
    WW
Karin Erfurt
12.04.2007                                     Page 3 of 11
Formatcodes in the Danish Bibliographic database
    XZ

    00
    BB         Sewn              B304
    BC         Unsewn / adhesive bound    B305
    BE
    CA
    CA
    CB
    CB
    PO

    00
    PC
    PK
    PK
    XA
    XA
    XH
    XH
    ZZ
    ZZ
    ZZ
    ZZ

    00
    00

    00
    AA
    AB
    AC         CD standard audio format    A101
    BB         Leather, imitation       B404
    BB         Leather, imitation       B404
    BB         Sewn              B304
    BB         Paper over boards       B402
    BB         Leather, imitation       B404
    BC         Trade paperback (UK)      B106
    BC         Sewn              B304
    BD         Loose leaf - sheets only    B303
    BE
    BG         Quarter bound         B309
    BG         Leather, imitation       B404
    BG         Leather, imitation       B404
    BG         Leather, imitation       B404
    BG         Cloth over boards       B401
    BG         Leather, real         B403
    BZ
    BZ         Loose leaf - sheets & binder  B301
    DB
    VJ
    WW
    WW
    WW
    WW
Karin Erfurt
12.04.2007                            Page 4 of 11
Formatcodes in the Danish Bibliographic database
                                     Danske
Medietype         Onix-kode liste 7    Onix formatkode                Kode i BogInfoBasen Onix-supplerende tekst
                                     indbindingsbetegnelser
Andre medier
              00           Undefined       Ingen          90
              AA           Audio         MP3 CD          108         MP3 format
              AB           Audio cassette    LYDBOG MC        82
              AB           Audio cassette    KASSETTE         41
              AC           CD-Audio       LYDBOG CD        81         CD standard audio format
              AC           CD-Audio       CD            37         CD standard audio format
              AC           CD-Audio       DOBBELT CD        83         CD standard audio format
              AC           CD-Audio       SA-CD          85         SACD super audio format
              AI           DVD Audio       DVD-A          84
              DB           CD-ROM        CD_ROM          38
              DF           Diskette       DISKETTE         44
              DI           DVD-ROM        DVD-ROM         106
              DZ           Other digital     MINI-DISC        42
              FC           Slides        DIAS           45
              MC           Microfilm       MICROFILM        43
              VI           DVD video       DVD           40
              VJ           VHS video       VIDEO          39
              WW           Mixed media product  Bog & CD         107
Danske bøger
              00           Undefined       Ingen          89
              00           Undefined       Ukendt          0
              AA           Audio         Lydbog          13
              AB           Audio cassette    Kassettebånd       24
              AC           CD-Audio       CD            14         CD standard audio format
              AI           DVD Audio       DVD           74
              BB           Hardback       Blå indbinding      9          Leather, imitation
              BB           Hardback       Brun indbinding     21         Leather, imitation
              BB           Hardback       Indbundet        2          Sewn
              BB           Hardback       Hardback         10         Paper over boards
              BB           Hardback       Rød indbinding      4          Leather, imitation
              BC           Paperback       Paperback        11         Trade paperback (UK)
              BC           Paperback       Limryg          87         Unsewn / adhesive bound
Karin Erfurt
12.04.2007                                                                 Page 5 of 11
Formatcodes in the Danish Bibliographic database
              BC           Paperback        Hæftet       12  Sewn
              BD           Loose-leaf        Løsblade      19  Loose leaf - sheets only
              BE           Spiral bound       Spiralryg     6
              BG           Leather / fine binding  Skindryg      5   Quarter bound
              BG           Leather / fine binding  Fableaindbundet  8   Leather, imitation
              BG           Leather / fine binding  Kunstlæder     23  Leather, imitation
              BG           Leather / fine binding  Kunstskind     22  Leather, imitation
              BG           Leather / fine binding  Lærredsindbundet  3   Cloth over boards
              BG           Leather / fine binding  Skindindbundet   7   Leather, real
              BH           Board book        Papbog       70  Picture book
              BO           Leporello (folded)    Folde ud bog    71  Lift-the-flap book
              BZ           Other book format    Klemryg      20
              BZ           Other book format    Ringordner     18  Loose leaf - sheets & binder
              DB           CD-ROM          CD-ROM       16
              VJ           VHS video        Video       15
              WW           Mixed media product   Bog & kassette   26
              WW           Mixed media product   Bog & CD      25
              WW           Mixed media product   Bog & CD-ROM    75
              WW           Mixed media product   Bog & DVD     73
              WW           Mixed media product   Bog & video    76
              XZ           Other point of sale   Materialekasse   77
Kort
              00           Undefined        Ingen       91
              BB           Hardback         Indbundet     99  Sewn
              BC           Paperback        Hæftet       100  Unsewn / adhesive bound
              BE           Spiral bound       Spiral       98
              CA           Sheet map        Lamineret     97
              CA           Sheet map        Plastet      78
              CB           Sheet map, folded    Falset       79
              CB           Sheet map, folded    Plano       80
              PO           Wallchart        Vægkort      101
Papirvarer
              00           Undefined        Ingen       92
              PC           Calendar         Kalendere     36
              PK           Poster          Plakater      27
              PK           Poster          Postkort      34
Karin Erfurt
12.04.2007                                                           Page 6 of 11
Formatcodes in the Danish Bibliographic database
              XA           Trade-only material   Smudsomslag      29
              XA           Trade-only material   Tidsskriftskassetter  30
              XH           Window piece       Folder         28
              XH           Window piece       Udstillingsmateriale  35
              ZZ           Other merchandize    Kontorartikler     33
              ZZ           Other merchandize    Lykønskningskort    86
              ZZ           Other merchandize    Poser - papir     32
              ZZ           Other merchandize    Poser - plastic    31
Sampak
              00           Undefined        Ingen         94
              00           Undefined        Ingen         94
Udenlandske bøger
              00           Undefined        Ingen         93
              AA           Audio          Lydbog         56
              AB           Audio cassette      Kassettebånd      67
              AC           CD-Audio         CD           57  CD standard audio format
              BB           Hardback         Blå indbinding     52  Leather, imitation
              BB           Hardback         Brun indbinding    64  Leather, imitation
              BB           Hardback         Indbundet       46  Sewn
              BB           Hardback         Hardback        53  Paper over boards
              BB           Hardback         Rød indbinding     48  Leather, imitation
              BC           Paperback        Paperback       54  Trade paperback (UK)
              BC           Paperback        Hæftet         55  Sewn
              BD           Loose-leaf        Løsblade        62  Loose leaf - sheets only
              BE           Spiral bound       Spiralryg       60
              BG           Leather / fine binding  Skindryg        49  Quarter bound
              BG           Leather / fine binding  Fableaindbundet    51  Leather, imitation
              BG           Leather / fine binding  Kunstlæder       66  Leather, imitation
              BG           Leather / fine binding  Kunstskind       65  Leather, imitation
              BG           Leather / fine binding  Lærredsindbundet    47  Cloth over boards
              BG           Leather / fine binding  Skindindbundet     50  Leather, real
              BZ           Other book format    Klemryg        63
              BZ           Other book format    Ringordner       61  Loose leaf - sheets & binder
              DB           CD-ROM          CD-ROM         59
              VJ           VHS video        Video         58
              WW           Mixed media product   Bog & kassette     69
Karin Erfurt
12.04.2007                                                           Page 7 of 11
Formatcodes in the Danish Bibliographic database
              WW           Mixed media product  Bog & CD    68
              WW           Mixed media product  Bog & CD-ROM  96
              WW           Mixed media product  Bog & DVD   95
Karin Erfurt
12.04.2007                                          Page 8 of 11
Formatcodes in the Danish Bibliographic database
Onix-
supplerende
kode


A103


A101
A101
A101
A102
A101

B404
B404
B304
B402
B404
B106
B305
Karin Erfurt
12.04.2007                     Page 9 of 11
Formatcodes in the Danish Bibliographic database
B304
B303

B309
B404
B404
B404
B401
B403
B221
B202

B301
B304
B305
Karin Erfurt
12.04.2007                     Page 10 of 11
Formatcodes in the Danish Bibliographic database
A101
B404
B404
B304
B402
B404
B106
B304
B303

B309
B404
B404
B404
B401
B403

B301
Karin Erfurt
12.04.2007                     Page 11 of 11

				
DOCUMENT INFO