Job Vacancy in Malaysia Government---Jawatan kosong badan kerajaan malaysia by myprofit

VIEWS: 4,681 PAGES: 14

More Info
									Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

Cara Memohon Jawatan Kosong di Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Ada 3 kategori pemohon iaitu: A. B. C. Pencari Kerja yang belum berdaftar– Pemohon perlu membuat pendaftaran sebagai pencari kerja baru. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor swasta – Pemohon perlu menyambung pendaftaran untuk sektor kerajaan. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor kerajaan dan swasta - Pemohon perlu mengemaskini profil.

Sila pilih kategori yang berkaitan. A. Pencari Kerja yang belum berdaftar 1. Klik menu Pencari Kerja Baru.

1

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

2.

Masukkan nombor MyKad. Klik pada pautan Agensi Kerajaan dan Swasta.

3.

Masukkan maklumat seperti yang dikehendaki oleh sistem.

2

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

4.

Masukkan maklumat yang diperlukan di bahagian Maklumat Tambahan Sektor Awam.

3

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

5.

Nota Penting: Di bahagian Maklumat Tambahan Sektor Awam > Maklumat Terperinci, perlu mengisi seksyen Jawatan-jawatan Yang Dipohon (Suruhanjaya Perkhidmatan Awam - SPA). Jika anda ingin memohon jawatan di Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran pastikan seksyen Jawatan-jawatan Yang Dipohon (Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran - SPP) juga diisikan.

6.

Untuk memudahkan anda mencari jawatan, klik Rujuk.

4

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

7.

Masukkan sebahagian daripada perkataan di dalam nama jawatan di ruangan Jawatan. Klik Cari. Klik pada Nama Jawatan untuk memilih nama jawatan tersebut.

8.

Isi maklumat seterusnya seperti Akademik, Ko-Kurikulum, Maklumat Tambahan, Pegawai Berkhidmat/KPSL (jika pemohon sedang berkhidmat) bagi melengkapkan pendaftaran. Klik Berikut untuk menghantar pendaftaran.

9.

10.

Klik OK untuk meneruskan pendaftaran

5

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

11.

Setelah pendaftaran berjaya dibuat anda boleh lihat makluman seperti dipaparkan di skrin.

12. 13.

Ini bermakna anda telah berjaya mendaftar di JobsMalaysia. Teruskan permohonan kerja anda di Langkah C

6

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

B. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor swasta 1. Klik menu Login. Masukkan nombor MyKad dan Pin. Klik butang Login.

2.

Di seksyen Pilihan Sektor Pekerjaan, klik pautan Jika anda berminat untuk bekerja dalam Sektor Kerajaan untuk melengkapkan pendaftaran.

7

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

3.

Masukkan maklumat yang diperlukan di bahagian Maklumat Tambahan Sektor Awam.

8

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

4.

Nota Penting: Di bahagian Maklumat Tambahan Sektor Awam > Maklumat Terperinci, perlu mengisi seksyen Jawatan-jawatan Yang Dipohon (Agensi Kerajaan). Jika anda ingin memohon jawatan di Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran pastikan seksyen Jawatanjawatan Yang Dipohon (Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran) juga diisikan.

5.

Untuk memudahkan anda mencari jawatan, klik Rujuk.

9

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

6.

Masukkan sebahagian daripada perkataan di dalam nama jawatan di ruangan Jawatan. Klik Cari. Klik pada Nama Jawatan yang disenaraikan untuk memilih nama jawatan tersebut.

7.

Klik Berikut untuk menghantar pendaftaran.

8.

Klik OK untuk meneruskan pendaftaran

9.

Setelah pendaftaran berjaya dibuat anda boleh lihat makluman seperti dipaparkan di skrin di bawah.
10

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

10. 11.

Ini bermakna anda telah berjaya mendaftar di JobsMalaysia. Teruskan permohonan kerja anda di Langkah C.

11

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

C. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor kerajaan dan swasta boleh terus memohon pekerjaan di Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. 1. Klik menu Login. Masukkan nombor MyKad dan nombor pin. Klik butang Login.

2. Klik menu Kemaskini Segera. Klik submenu Biodata Peribadi. 3. Kemaskini Maklumat Peribadi. Jika ingin memohon jawatan-jawatan yang diiklankan ini, pastikan di seksyen Jawatan Di Pohon anda memohon jawatan berkenaan. (Rujuk Syarat Permohonan dan catatan dibawah)

12

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

Catatan : 1)
Jawatan : Pengawal Keselamatan Jenis Jawatan : Bukan-Pengurusan Sektor Pekerjaan : Pekerja Am / Buruh Nama Jawatan : Pengawal Keselamatan KP11

2)

Jawatan : Pemandu Kenderaan Jenis Jawatan : Bukan-Pengurusan Sektor Pekerjaan : Pekerja Am / Buruh Nama Jawatan : Pemandu Kenderaan (R3)

3)

Jawatan : Pekerja Awam Khas Jenis Jawatan : Bukan-Pengurusan Sektor Pekerjaan : Pekerja Am / Buruh Nama Jawatan : Pekerja Awam Khas (R3)

4)

Jawatan : Pembantu Am Pejabat Jenis Jawatan : Bukan-Pengurusan Sektor Pekerjaan : Pekerja Am / Buruh Nama Jawatan : Pembantu Am Pejabat (N1)

5)

Jawatan : Tukang Masak Jenis Jawatan : Bukan-Pengurusan Sektor Pekerjaan : Hotel, Restoran, Pelancongan & Rekreasi Nama Jawatan : Tukang Masak (N1)

6)

Jawatan : Pekerja Awam Jenis Jawatan : Bukan-Pengurusan Sektor Pekerjaan : Pekerja Am / Buruh Nama Jawatan : Pekerja Awam (R1)

13

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

4. Klik Kemaskini di bahagian bawah skrin untuk mengemaskini biodata anda. 5. Klik menu Kemaskini Segera. Klik submenu Kelayakan. 6. Kemaskini maklumat kelayakan. Jika anda ingin memohon jawatan kosong seperti yang diiklankan, tambahkan maklumat kelulusan yang diperlukan oleh jawatan di sistem (rujuk Syarat Permohonan di bahagian syarat lantikan) jika anda belum mengisi maklumat tersebut. Nota: Anda tidak perlu memadamkan kelayakan anda yang lain. Contoh seperti di bawah:

7. 8. 9.

Klik pada Simpan. Klik pada Kemaskini untuk mengemaskini Kelayakan anda. Seterusnya, klik pada menu Carian dan submenu Carian Kerja Khas. Isikan Kriteria Carian Kerja Khas. Klik Cari.

10.

Keputusan Carian Kerja Khas dipaparkan.

11. 12.

Klik pada Mohon untuk memohon jawatan ini. Ini bermakna anda telah berjaya membuat permohonan jawatan di Kementerian Pertahanan.

*** Terima Kasih kerana menggunakan JobsMalaysia ***
14


								
To top