Grile Management Financiar UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT by qhb13108

VIEWS: 326 PAGES: 10

More Info
									  UNIVERSITATEA SPIRU HARET
  FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCUREŞTI
  Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

           Grile pentru examenul de licenţă sesiunea iulie 2010, februarie 2011

                A. DISCIPLINE FUNDAMENTALE

                     1. Economie politică
1. Un producator detine un avantaj comparativ (relativ) intr-o activitate daca realizeaza bunul:
  a. cu cel mai mic cost de productie in  d. cu cel mai mare pret de vanzare in
   raport cu ceilalti producatori       raport cu ceilalti producatori
  b. cu cel mai mic cost de oportunitate in e. cu cel mai mare cost de productie in
   raport cu ceilalti producatori       raport cu ceilalti producatori
  c. cu cel mai mic consum de resurse in
   raport cu ceilalti producatori
2. Este marfa:
  a. un bun destinat autoconsumului       d. orice bun economic
  b. un bun liber                e. un bun gratuit
  c. un serviciu destinat pietei
3. Modelul economiei de piata “directionata de consum” , ce promoveaza virtutile eficientei pietei
  fara a se acorda o atentie speciala echitatii si problemelor sociale, este caracteristic pentru:
  a. SUA                     d. Japonia
  b. Italia                    e. China
  c. Germania si tarile nordice
4. Daca anul viitor PIB-ul real va creste cu 5% iar in acelasi timp nivelul preturilor va creste cu 3 %,
  PIB-ul nominal:
  a. va creste cu 8 %             d. va creste cu 8,15%
  b. va scade cu 2%              e. va creste cu 1,85%
  c. va scade cu 2,15%
5. Care din caracteristicile de mai jos nu poate fi atribuita muncii ca factor de productie:
  a. factor activ si determinant al productiei d. consum concomitent de energie fizica
                           si intelectuala
  b. activitate constienta           e. activitate specific umana
  c. factor derivat
6. Care dintre relatiile de mai jos este adevarata:
  a. PGB = PNB + CI               d. PNN = PIB - A
  b. CI = PIB - A                e. PIB = PGB - CI
  c. PIB = PGB + CI
7. In costurile variabile nu sunt incluse cheltuielile cu:
  a. materiile prime              d. salariile personalului administrativ
  b. materialele                e. salariile directe
  c. combustibilii
8. La o firma pretul de vanzare a produselor este de 25 lei/bucata, costul fix global este de 15000 lei
  iar costul variabil mediu este 10 lei. In aceste conditii, pragul de rentabilitate al firmei este de:
  a. 100 bucati                 d. 1500 bucati
  b. 600 bucati                 e. 15000 bucati
  c. 1000 bucati

                                                      1
 9. Atunci cand veniturile sunt mai mici decat cheltuielile avem o executie bugetara:
  a. echilibrata               d. deficitara
  b. normala                 e. excedentara
  c. corecta
10. Consumul de capital fix se include in costul de productie:
  a. sub forma uzurii fizice a acestuia    d. prin amortizare
  b. sub forma uzurii fizice si morale a   e. doar in cazul serviciilor
    acestuia
  c. proportional cu productia obtinuta
11. In cazul unei operatiuni bursiere la termen, in urma scaderii cursului actiunilor castiga:
  a. vanzatorul actiunilor           d. atat vanzatorul cat si cumparatorul
                           actiunilor
  b. cumparatorul actiunilor          e. angajatii firmei
  c. firma care a emis actiunile
12. Titlul de valoare care confera posesorului dreptul la un venit anual fix numit cupon se numeste:
  a. cambie                  d. obligatiune
  b. trata                   e. cec la purtator
  c. actiune
13. Detinatorii de obligatiuni emise de o firma sunt:
  a. reprezentanti ai Bancii Nationale     d. brokeri specialisti
  b. creditori ai societatii care a emis    e. proprietari ai unei parti din capitalul
    obligatiunile                 societatii care a emis obligatiunile
  c. agenti de schimb care actioneaza in
    numele clientilor
14. PIB real exprima valoarea adaugata bruta a bunurilor si serviciilor finale:
  a. in preturi curente           d. la PPC (Paritatea Puterii de
                         Cumparare)
  b. in preturi constante          e. in preturi administrate
  c. in preturi actuale
15. Costul unitar (costul total mediu):
  a. scade atata timp cat costul marginal ii d. intotdeauna scade odata cu cresterea
    este superior                productiei
  b. creste atata timp cat costul marginal ii e. se calculeaza ca raport intre costul
    este inferior                total si cantitatea produsa
  c. intotdeauna creste odata cu cresterea
    productiei
16. Cuponul unei obligatiuni este egal cu 10% din valoarea sa nominala. Atunci cand cursul obligatiunii
  creste cu 20% devenind 1200 u.m. (unitati monetare), valoarea cuponului este:
  a. 120 u.m.                d. 100 u.m.
  b. 200 u.m.                e. 80 u.m.
  c. 1000 u.m.
17. Pentru realizarea unei anumite productii se utilizeaza capital tehnic in valoare de 2 milioane RON.
  Cunoscand ca un sfert din acesta il reprezinta capitalul circulant iar rata amortizarii este de 10%,
  capitalul consumat este de:
  a. 150000 RON                d. 1500000 RON
  b. 500000 RON                e. 2000000 RON
  c. 650000 RON
18. Diferenta dintre investitiile brute si investitiile nete este egala cu:
  a. taxa pe valoare adaugata           d. consumul de capital circulant
                                                      2
   b. consumul intermediar           e. impozitele indirecte nete
   c. consumul de capital fix
19. Presupunem ca o firma inregistreaza urmatoarele costuri: salarii - 6000 RON, echipament - 2000
  RON, materiale -1000 RON. Firma este proprietara cladirii in care isi desfasoara activitatea asa ca
  nu trebuie sa plateasca chiria care in mod normal ar fi fost 3000 RON. In aceste conditii, costul
  contabil este:
  a. 10000 RON                 d. 7000 RON
  b. 3000 RON                 e. 6000 RON
  c. 13000 RON
20. Cresterea ratei dobanzii va determina:
  a. reducerea randamentului actiunilor    d. reducerea cursului obligatiunilor
  b. cresterea investitiilor          e. reducerea volumului depozitelor
                          bancare
   c. cresterea cursului obligatiunilor
21. Totalitatea fluxurilor economice formeaza:
  a. economia mondiala            d. circuitul economic
  b. economia nationala           e. agregatul economic
  c. ciclul economic
22. Care din afirmatiile urmatoare, referitoare la pamant (sol), nu este corecta:
  a. factor de productie limitat        d. factor de productie primar
  b. factor de productie regenerabil      e. factor de productie neregenerabil
  c. factor de productie originar
23. La baza combinarii factorilor de productie nu sta:
  a. maleabilitatea              d. substituibilitatea
  b. adaptabilitatea             e. divizibilitatea
  c. complementaritatea
24. Combinarea factorilor de productie se reprezinta grafic prin:
  a. curba posibilitatilor de productie   d. curba de isoutilitate
  b. curba isocuantei (isoproductiei)    e. curba Laffer
  c. curba de indiferenta

25. Pe termen scurt, daca productia creste cu 100%, CFM (costul fix mediu):
  a. creste cu 50%              d. scade cu 50%
  b. scade cu 150%              e. scade cu 100%
  c. creste cu 100%
26. Indicele dezvoltarii umane (HDI) se construieste prin agregarea urmatorilor indicatori:
  a. ritmul cresterii economice, nivelul de d. consumul alimentar pe locuitor,
    cultura al populatiei, rata de crestere   ponderea cheltuielilor pentru instructie
    demografica                 si educatie in bugetul familiei, numarul
                           de elevi si studenti la 100000 de
                           locuitori
  b. durata medie de viata, PIB-ul pe      e. numarul mediu de copii dintr-o
    locuitor calculat in functie de paritatea  familie, marimea PIB, suprafata medie
    puterii de cumparare, nivelul de       locuibila pe locuitor
    instruire al populatiei
  c. ponderea populatiei bogate in totalul
    populatiei, ponderea elevilor in totalul
    populatiei de varsta scolara, dinamica
    raportului dintre indicele natalitatii si
    cel al mortalitatii
                                                     3
27. In 2006 in Romania, valoarea exporturilor a fost de 25.850 mil. EUR, în timp ce valoarea
  importurilor a fost de 40.746 mil. EUR. In acesta situatie, Romania a avut:
  a. excedent comercial de 14.896 mil. EUR d. balanta comerciala pozitiva
  b. deficit comercial de 14.896 mil. EUR e. curs de revenire la export negativ
  c. balanta comerciala echilibrata
28. Printre instrumentele politicii monetare si de credit se numara:
  a. impozitele si taxele           d. cheltuielile publice
  b. cererea                  e. subventiile
  c. rata dobanzii
29. Guvernul poate sa contracareze recesiunea economica prin politica fiscala recurgand la:
  a. marirea cheltuielilor publice      d. sporirea fondurilor economisite
  b. scaderea cheltuielilor publice     e. cresterea ratei dobanzii
  c. scaderea impozitelor
30. Programarea macroeconomica in cadrul economiei de piata nu poate fi:
  a. indicativa              d. incitativa
  b. informala              e. orientativa
  c. imperativa
31. Titlurile de valoare emise de banci cu scopul acordarii de imprumuturi agentilor economici, care le
  garanteaza cu terenuri sau imobile, se numesc:
  a. bonuri de tezaur             d. actiuni privilegiate
  b. obligatiuni ipotecare          e. trate
  c. rente viagere
32. Indicele bursier calculat la bursa din New York (New York Stock Exchange) se numeste:
  a. Dow Jones                d. FTSE
  b. Rasdaq                  e. Standard & Poor
  c. Nikkei
33. Operatiunile cu valuta, pur comerciale, efectuate de banci pe cont propriu, in scopul realizarii de
  profit se numesc:
  a. operatiuni valuatare de tip Hedging   d. operatiuni de transfer valutar
  b. operatiuni valutare de tip swap     e. operatiuni la vedere
  c. operatiuni de arbitraj valutar
34. Serviciul datoriei externe reprezinta:
  a. un departament al Bancii Nationale a d. dobanda datorata pentru imprumuturile
    Romaniei ce se ocupa cu gestionarea     straine garantate de stat
    imprumuturilor externe
  b. cerintele impuse de organismele     e. transele anuale scadente ale
    financiare internationale pentru      imprumutului extern si dobanda anuala
    acordarea de imprumuturi in conditii
    mai favorabile
  c. creditele acordate de banci straine unor
    agenti economici nationali
35. Acceleratorul scoate in evidenta relatia care are loc intre:
  a. cresterea venitului si cresterea     d. cresterea economiilor si cresterea
    consumului                   investiilor
  b. cresterea consumului si cresterea     e. cresterea venitului si cresterea
    investitiilor                 economiilor
  c. cresterea venitului si cresterea
    investitiilor

                                                     4
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCUREŞTI
Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune

        Grile pentru examenul de licenţă sesiunea iulie 2010, februarie 2011

               A. DISCIPLINE FUNDAMENTALE

                 2. Analiză economico-financiară

1)    Indicele fondului de rulment = 106%
Indicele activelor imobilizate = 104%
Indicele capitalului propriu = 108%
Aceasta inseamna ca:
a. a crescut capitalul permanent si s-a redus d. a crescut fondul de rulment si nevoia de
  ponderea imprumuturilor pe termen mediu   fond de rulment;
  si lung;
b. s-au redus capitalul permanent si ponderea e. a crescut capitalul permanent si s-a
  imprumuturilor pe termen mediu si lung;   mentinut ponderea datoriilor pe termen
                         mediu si lung.
c. s-au redus capitalul permanent si ponderea
  capitalului propriu;
2)   Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este supraunitar. Aceasta situatie are
urmatoarea semnificatie:
a. un dezechilibru financiar;        d. o capacitate de autofinantare sporita;
b. o incapacitate de plata;         e. un fond de rulment pozitiv.
c. un risc de insolvabilitate scazut;
3)   Rata stocurilor se calculeaza astfel:
a. ca raport intre stoc si pasivul total;      d. ca raport intre stoc si activul total;
b. ca raport intre stocul productiei         e. ca raport intre stocul de produse finite si
  neterminate si activul total;            activul total.
c. ca raport intre stocul de materii prime si
  activul total;
4)   Indicele capitalului propriu = 110%; indicele capitalului permanent = 108%; indicele activelor
imobilizate = 115%.
Aceasta semnifica:
a. cresterea ratei rentabilitatii financiare si d. cresterea ponderii resurselor proprii in
  scaderea fondului de rulment;          capitalul permanent;
b. cresterea fondului de rulment si scaderea e. scaderea fondului de rulment si cresterea
  ratei rentabilitatii financiare;        ponderii surselor proprii in capitalul
                          permanent.
c. reducerea ponderii resurselor proprii in
  capitalul permanent;
5)   Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este subunitar. Aceasta situatie are
urmatoarea semnificatie:
a. o incapacitate de plata;         d. un fond de rulment negativ;
b. o capacitate de autofinantare sporita;  e. un dezechilibru financiar.
c. un risc de insolvabilitate scazut;

6)   Rata finantarii imobilizarilor Capital pe rmanent > 1 semnifica:
                     Active imo bilizate
a. un dezechilibru financiar;            d. degajarea unui fond de rulment pozitiv;
b. un risc de insolvabilitate ridicat;        e. o incapacitate de autofinantare sporita.
c. o incapacitate de plata;

                                1
7)   Pentru realizarea echilibrului financiar rata autonomiei financiare globale trebuie sa fie:
a. mai mare de 50%;                d. peste 33%;
b. intre 20% – 50%;                e. intre 33% si 100%.
c. peste 20%;
8)     O intreprindere prezinta urmatoarea situatie:
Fond de rulment  in perioada de baza (P0);
          = 0,5
   Stocuri

Fond de rulment      in perioada curenta (P1).
        = 0,9
  Stocuri
Aceasta situatie semnifica:
a. scaderea stocurilor fara miscare;              d. diminuarea ratei de finantare a stocurilor;
b. diminuarea creantelor;                   e. cresterea ratei de finantare a stocurilor.
c. cresterea obligatiilor fata de furnizori;
9)   Indicele cifrei de afaceri este de 140%,         iar indicele stocurilor de produse finite 110%. Aceasta
reprezinta:
a. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de d.        cresterea stocurilor ca urmare a
  rotatie a stocurilor;                     supraaprovizionarii;
b. reducerea volumului de activitate, fapt    e.        cresterea stocurilor si accelerarea vitezei
  care genereaza sporirea stocurilor;              de rotatie a acestora.
c. cresterea volumului vanzarilor prin
  reducerea stocurilor;
10)  Activul total creste cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta situatie semnifica:
a. cresterea fondului de rulment;        d. diminuarea profitului brut;
b. cresterea profitului brut;          e. cresterea patrimoniului firmei.
c. cresterea nevoii de fond de rulment;

11)       Ce exprima relatia: Vt ⋅ A t  Pn − Pn  ⋅100
                     1   1   1   0

                       
                    A t1 K p1  Vt1  Vt 0 


a. influenta preturilor de vanzare asupra d. influenta vitezei de rotatie a activului
  ratei rentabilitatii financiare;       total asupra ratei rentabilitatii
                        financiare;
b. influenta costurilor unitare asupra ratei e. influenta profitului net la 1 leu venituri
  rentabilitatii financiare;          totale asupra ratei rentabilitatii
                        financiare.
c. influenta structurii cifrei de afaceri
  asupra ratei rentabilitatii financiare;
12)  Influenta structurii vanzarilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de „+4%”.
Rezulta:
a. cresterea ponderii produselor la care   d. reducerea costurilor pe produse si
  rata rentabilitatii este mai mare decat    cresterea rentabilitatii;
  media pe intreprindere la nivelul bazei
  de comparatie;
b. scaderea ponderii produselor la care   e. marirea preturilor de vanzare la
  rata rentabilitatii este mai mare decat    produsele cu rentabilitate scazuta.
  media pe intreprindere;
c. cresterea ponderii produselor la care s-
  a marit rata rentabilitatii;
13)   Indicele activelor totale = 102%
Indicele capitalului permanent = 109%
Indicele cifrei de afaceri = 112%
Aceasta situatie semnifica:
a. se reduce rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale;
                                   2
b.  creste rata stabilitatii financiare si se reduce eficienta activelor totale;
c.  se reduce rata stabilitatii financiare si creste eficienta activelor totale;
d.  creste rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale;
e.  se reduce rata stabilitatii financiare si se accelereaza viteza de rotatie a activelor
   circulante.
14)    Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
                                 - lei -
             Nr. crt.        Indicatori         P0     P1
              1     Capital propriu           10.000   12.000
              2     Datorii pe termen mediu        1.600    3.600
              3     Profit net              1.350    1.944

     Modificarea procentuala a ratei rentabilitatii financiare este de:

a.   +1,7%
b.  +2,9%
c.  -2,9%
d.  -3,7%
e.  +5,7%

15)    Pe baza relatiei: V = AC ⋅ T, se determina:
                 CA
a. viteza de rotatie a capitalului propriu;     d. viteza de rotatie a activelor circulante;
b. viteza de rotatie a stocurilor;          e. rata stabilitatii financiare.
c. viteza de rotatie a creantelor;
16)  Echilibrul financiar se realizeaza atunci cand:
a. trezoreria este negativa;           d. fondul de rulment este negativ;
b. trezoreria este zero;             e. fondul de rulment este zero.
c. trezoreria este pozitiva;
17)   Nevoia de fond de rulment poate fi definita ca fiind:
a. partea din activele circulante care trebuie d. acea parte a capitalului permanent ce
  finantata din fondul de rulment;        depaseste valoarea activelor imobilizate si
                          este destinata finantarii activelor
                          circulante;
b. acea parte a capitalului propriu care    e. excedentul activelor circulante peste
  finanteaza activitatea curenta;         valoarea datoriilor pe termen lung.
c. acea parte a capitalului propriu care
  finanteaza activele imobilizate;

18)    Pe baza relatiei: Capital permanent , se determina:
                Pasiv total
a. viteza de rotatie a capitalului permanent;    d. rata stabilitatii financiare;
b. rata lichiditatii curente;            e. rata autonomiei financiare.
c. rata solvabilitatii generale;
19)   Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia:
a. (Stocuri + creante) – datorii financiare;  d. Capital permanent – datorii financiare;
b. Capital permanent – active circulante;   e. Active circulante – datorii de exploatare
                          pe termen scurt.
c. (Stocuri + creante) – datorii de exploatare
  pe termen scurt;
20)  Echilibrul financiar se analizeaza cu ajutorul indicatorilor;
a. fondul de rulment;              d. fondul de rulment, necesarul de fond de
                          rulment si trezoreria neta;
b. necesarul de fond de rulment;        e. disponibilul de fond de rulment.
c. trezoreria neta;

                              3
21)   Fondul de rulment poate fi definit astfel:
a. acea parte a surselor permanente ce      d. acea parte a capitalului permanent ce
  finanteaza necesitatile permanente;       depaseste valoarea activelor imobilizate si
                          este destinata finantarii activelor
                          circulante;
b. acea parte a capitalului propriu care     e. acea parte a capitalului propriu care
  finanteaza activitatea curenta;         finanteaza activele imobilizate.
c. excedentul activelor circulante peste
  valoarea datoriilor pe termen lung;
22)  Elementele de activ cresc cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta conduce la:
a. cresterea fondului de rulment;       d. cresterea patrimoniului net;
b. cresterea nevoii de fond de rulment;    e. diminuarea profitului brut.
c. cresterea profitului brut;
23)
                  Creante (sold mediu)             , se determina:
 Pe baza relatiei:
             Rulajul debitor al conturilor de creante (CA)

a. raportul de imobilizare a creantelor;        d. raportul creante-obligatii;
b. rata datoriilor;                  e. ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.
c. durata de folosire a surselor atrase;
24)  Activul total creste cu 5, iar datoriile totale cu 20. Aceasta situatie semnifica:
a. cresterea fondului de rulment;         d. diminuarea profitului brut;
b. cresterea profitului brut;           e. scaderea patrimoniului net.
c. cresterea nevoii de fond de rulment;
25)  Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta:
a. veniturile, cheltuielile si rezultatele  d. veniturile, cheltuielile si rezultatele
   aferente activitatii de exploatare;          dau activitati de finantare;
b. provenienta lichiditatilor si modul lor       e. veniturile, cheltuielile si rezultatele din
   de folosire;                     activitatile totale ale intreprinderii.
c. rolul lichiditatilor si echivalentelor de
   lichiditate la sfarsitul anului;
26)    Ce exprima relatia: (∑ q1p1 − ∑ q1c1 ) − (∑ q1p1 − ∑ q1c 0 )
a.  influenta volumului vanzarilor asupra profitului;
b.  influenta pretului de vanzare asupra profitului;
c.  influenta structurii cifrei de afaceri asupra profitului;
d.  influenta costului unitar asupra profitului;
e.  influenta pretului si costului unitar asupra profitului.

27)    Pe baza relatiei:     Obligatii (sold mediu) ⋅ 360     se determina:
               Rulajul creditor al conturilor de obligatii

a.  durata de folosire a surselor atrase;
b.  durata de imobilizare a creantelor;
c.  raportul creante-obligatii;
d.  gradul de solvabilitate;
e.  ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.

28)    Pe baza relatiei:                    , se determina:

a. rata datoriilor;                  d. solvabilitatea imediata;
b. gradul de indatorare;                e. solvabilitatea patrimoniala.
c. lichiditatea patrimoniala;


                               4
29)    Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
                                  - lei -
            Nr. crt.          Indicatori          P0     P1
             1      Cifra de afaceri neta           1.600    1.750
             2      Cheltuieli aferente cifrei de afaceri   1.405    1.552
             3      Indicele preturilor de vanzare       –      102%
             4      Indicele costurilor            –      98%

     Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de:
a.  -2,21%
b.  +2,21%
c.  +3,21%
d.  -3,21%
e.  -1,21%
30)    Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:

             Nr. crt.
                           Indicatori         P0    P1
               1     Capital propriu            4.500   5.000
               2     Datorii pe termen mediu si lung     600    400
               3     Profit net               1.620   2.430
               4     Cifra de afaceri           10.800  13.500

     Influenta profitului la 1 leu cifra de afaceri asupra ratei rentabilitatii financiare este de:
a.  +8,1%
b.  -8,1%
c.  +6,1%
d.  -6,1%
e.  -7,1%
31)   Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc;
CA = 6.300 lei; T= 360 zile; qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei.
Cifra de afaceri critica este:
a. 4000 lei
b. 8000 lei
c. 9000 lei
d. 10000 lei
e. 15000 lei
32)   Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc;
CA = 6.300 lei; T= 360 zile; qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei.
Volumul productiei vandute pentru obtinerea unui profit estimat ca suma globala este:
a. 10500 bc
b. 20500 bc
c. 10800bc
d. 10000 bc
e. 16500 bc
33)  Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
  – capacitatea maxima de productie = 100.000 lei
  – cheltuieli fixe = 20.000 lei
  – cheltuieli variabile la 1 leu cifra de afaceri = 0,50
  – gradul efectiv de folosire a capacitatii de productie = 75%
  Pragul rentabilitatii este:
a. 40000 lei
b. 10000 lei
c. 50000 lei
                               5
d. 80000 lei
e. 100000 lei
34)    Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
                                 - lei -
             Nr. crt.       Indicatori          P0     P1
              1.    Cifra de afaceri           1.250    1.152
              2.    Active circulante, din care:      300     320
              3.    – creante                125     128
                   T = 360 zile
    Influenta creantelor asupra eliberarilor (imobilizarilor) de active circulante este de :
a.  +6 lei
b.  +5lei
c.  +3 lei
d.  +100 lei
e.  +200 lei
35)    Pe baza datelor:
   Indicatori                    u.m.    P0       P1
   Cifra de afaceri                 lei     60.000     66.000
   Soldul mediu al activelor circulante, din care:  lei     7.500     8.070
   – stocuri                     lei     4.500     4.770
   – creante                     lei     3.000     3.300

T = 360 zile
Influenta soldului mediu al creantelor asupra vitezei de rotatie a activelor circulante este de:
a. –4,00 zile;
b. –1,10 zile;
c. –1,64 zile;
d. +1,64 zile;
e. +4,00 zile.
                             6

								
To top