YK sertifika toreni konusma by xiangpeng

VIEWS: 8 PAGES: 11

									                 Gazi Üniversitesi
                Prof.Dr.N.Akyıldız
                İşitme, Konuşma,
                  Ses ve Denge
                   Bozuklukları
                 Tanı, Tedavi ve
                  Rehabilitasyon
                     Merkezi
       14 Mart 2001
   Gazi Ün. Tıp Fakültesi KBB AD - Odyoloji BD ve
Prof.Dr.N.Akyıldız İşitme Konuşma Ses ve Denge Boz.Tanı
Tdv.Reh. Merkezi tarafından, Dünya Bankası’nın desteğiyle,
 ‘İşitme engelli bireyler için Türk İşaret Dili (TİD) müfredatı
   geliştirilmesi ve eğitimcilerin yetiştirilmesi projesi’
         çerçevesinde düzenlenen
 Birinci TİD Eğitimci Programı ve Temel TİD Kursları’nın
               ‘Sertifika Töreni’ ne
                 Hoşgeldiniz
       İşitme ve Konuşma
         Engelliler
          Konuşma Engeli:
 * Doğuştan işitme engellilerde ilk 24 ayda işitsel
       rehabilitasyon sağlanamazsa;
* Sonradan ortaya çıkan (orta-ileri) işitme engellilerde
  işitsel rehabilitasyon 6-24 ayda sağlanamazsa
             gelişir.

         İşitme Engeli:
 Her iki kulakta en az 30-35 dB ve üzerinde
      işitme kaybı olması halidir.
   Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002-2003 (DIE & BÖİB)


    Ülkemizde İşitme Kaybı sıklığı:
      (orta –ağır, tek ve iki taraflı)  % 0 3.7        252.807


(İki taraflı-ileri: % 32.42; iki taraflı-orta: % 24.88)  % 0 2.8  191.313


        Doğuştan:       % 29.46        % 0.1  68.326
        Sonradan:       % 67.06            122.986
        Bilinmeyen:      %    3.50
     Doğuştan İşitme Kaybı Sıklığı
- Sağlıklı
 yenidoğanlar:   1-2 / 1000 (Belgin, 2002)
          1.1 / 1000 (Gazi Ün, Ankara, 2004)
- Y.bakımda kalan
  yenidoğanlar:   2 / 100 (Gazi Ün, Ankara, 2004)


       1.300.000 canlı doğum / yıl
     1.500-2.000 doğuştan işitme kaybı/ yıl
      SORUN: ‘Geç Tanı’ – ‘Geç Cihazlama’
- Ailelerin işitme kaybından şüphelendiği yaş: 1.7        y
- İşitme kayıplarında tanı yaşı: 3.4    y
                         (Belgin ve ark, 1991)


- Doğuştan işitme kayıplılarda tanı yaşı: 1.73        y
- Cihazlama yaşı: 3.17   y
                   (Durgun, Kemaloğlu ve ark, 2005)
      Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002-2003 (DIE & BÖİB)


                                  199.000
   İşitme cihazı kullanma oranı: % 20.84
                                  50.000

İşitme engellilerin sorunları:
  - Kamunun sağladığı olanaklardan faydalanamama: % 57.76
  - Teknolojik olanaklardan faydalanamama:      % 52.83
  - İletişim olanaklarını kullanamama:        % 38.40
  - Toplumdan yardım alamama:            % 38.19   (27 %, p< 0.05)

  - Günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözememe: % 35.20
  - Eğitim olanaklarından faydalanamama:       % 33.01


     ‘İşaret Dili’ bir toplumsal iletişim aracı
            haline gelmelidir.
İşgücüne katılma:
  - Engelliler:         % 21.71 (E/K: 5/1)  (DIE & BÖİB, 2002)
 - İşitme  Engelliler (Tahmin): % 7.77       (TİİBK)


İş arayanlar:
   - Engelliler:         % 15.46   (DIE & BÖİB, 2002)

   - İşitme Engelliler (Tahmin): % 5.53    (TİİBK)


       ‘İşaret Dili’ bir toplumsal iletişim aracı
             haline gelmelidir.
         Gazi Üniversitesi
        Prof.Dr.N.Akyıldız
       İşitme, Konuşma, Ses
       ve Denge Bozuklukları
          Tanı, Tedavi ve
          Rehabilitasyon
              Merkezi
            14 Mart 2001Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  KBB AD - Odyoloji BD      ‘İşitme Engelli Bireyler İçin
             Türk İşaret Dili
      Müfredatı Geliştirilmesi ve
  Eğitimcilerin Yetiştirilmesi Projesi’
 ‘İşaret Dili’ odyoloji merkezlerinde ve işitme
engelliler okullarında bir eğitim ve rehabilitasyon
       aracı haline gelmelidir.
   Ülkemizde Türk İşaret Dili
      Çalışmaları

• Y.Doç.Dr. Aslı ÖZYÜREK
 ve Deniz İLKBAŞARAN
 (Koç Üniversitesi, İstanbul)


• Ulrike ZESLAN
 (Max Planck Institute fpr
 Psycholinguistics, Hollanda)
                          Dünya Bankası
                          Yaratıcı Kalkınma
                          Fikirleri Yarışması


Dünya Bankası, Avrupa Yolunda Sosyal Katılım ve İlerleme konusunda yenilikçi
fikirleri ortaya çıkartmak için Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışmasına (KFY) 3
            Mayıs 2005’te ilk kez ev sahipliği yapacak.


Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması, en iyi fikirlerin ödüllendirilmesine ek
olarak, yerel yenilik ağları kurulması, yeni fonlara ulaşma yolları sağlanması ve yeni
  çözümler konusunda bilinç oluşturulması için de düşünüldü. Türkiye Yaratıcı
Kalkınma Fikirleri Yarışmasının Türkiye’de sivil toplumun seslerinin güçlenmesinde
             önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.
 İşte bu nedenle, herkesi yarışmaya bir veya birkaç projeyle girmeye davet etmek
                     isteriz.

								
To top