Nieuwsbrief SKNN by wanghonghx

VIEWS: 18 PAGES: 4

									Nieuwsbrief SKNN
Secretariaat SKNN: Lia van Rhijn, Nieuwe Dijk 26, 9721 XD Zuidwolde. E-mail: secretariaat@sknn-keramiek.nl
Nieuwsbrief SKNN: E-mailadres : nieuwsbrief@sknn-keramiek.nl

Juli 2008


SKKN bestaat 20 jaar

Twintig jaar geleden, om precies te zijn op 9 maart 1989, besloten een aantal enthousiaste keramisten
in het noorden van Nederland tot de oprichting van de Stichting Keramisten Noord Nederland. Deze
stichting kreeg als doelstelling: bevordering van de belangen van de keramisten in Groningen,
Friesland, Drenthe, Overijssel en de gemeente Noordoostpolder en verder al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

Bij zo‟n lustrum is het verleidelijk om allerlei mensen de revue te laten passeren, die zich in de loop
van de afgelopen 20 jaar hebben ingezet om bovenstaande doelstelling te realiseren. Dat zal ik echter
niet doen, omdat ik als huidige voorzitter te kort meeloop in de club om dat zo te kunnen doen, dat ik
niemand over het hoofd zie.


Wie je echter in dit verband niet kunt vergeten is Hannie Mein (1933-2003). Mede door haar inzet is de
SKNN uitgegroeid tot een vereniging van rond de 180 keramisten. Omdat de SKNN zich inzet voor de
belangen van iedereen in Noord Nederland die zich, beroepsmatig of als plezierige hobby, bezig houdt
met klei heeft zij kunnen groeien tot de huidige omvang. Uit waardering voor de inzet van Hannie
Mein draagt de expositiemogelijkheid van de SKNN in Wolvega haar naam.


Behalve het bieden van een podium voor het exposeren van werk van keramisten uit eigen kring, doet
de SKNN meer. Via de driejaarlijkse keramiekgids en de website sknn-keramiek.nl wordt het werk van
de aangesloten keramisten gepromoot. Via lezingen en workshops wordt een bijdrage geleverd aan de
professionalisering van de keramisten. En tenslotte is de SKNN partner van de jaarlijkse Keramiekmarkt
in Dwingeloo.


Het bestuur wil dit 20-jarig bestaan niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn bezig met de
organisatie van een flitsende tentoonstelling, die de voorlopige werktitel draagt: “kleine werken, grote
ambities”. De bedoeling daarbij is dat we alle keramisten-donateurs uitnodigen deel te nemen aan
deze tentoonstelling door middel van een klein werkstuk. Het onderwerp voor dit werkstuk en de
overige randvoorwaarden voor deelname aan de tentoonstelling zullen we in de volgende nieuwsbrief
uitvoerige beschrijven.


                                      Pieter van Enckevort, voorzitter.


Hannie Mein Keramiekgalerij
In de vorige Nieuwsbrief hebben we gemeld dat we bezig waren om de bewegwijzering in de
meubelboulevard te verbeteren d.m.v. banners. Dit is reeds gerealiseerd. Zo is bij de balie/receptie en
het restaurant aangegeven dat de Keramiekgalerij zich op de verdieping bevindt. Bij de liften en
trappenhuizen zijn banners opgehangen met richtingspijlen. Ook in de Keramiekgalerij is een
duidelijke naamaanduiding opgehangen. Er wordt geïnvesteerd in het vervangen van de sokkels. Op dit
moment wordt er gewerkt aan 30 nieuwe sokkels in diverse afmetingen kleur zwart/antraciet en wit.


Ondanks de teruglopende economie zijn er tijdens de afgelopen expositie toch nog een aantal
objecten verkocht. Hoewel dit niet de hoofddoelstelling is, is het toch leuk om te vermelden.


Op zaterdag 5 juli 2008 is onder grote belangstelling de 55e expositie van keramisten uit de kring van
de SKNN geopend. Aan deze expositie nemen dit keer deel: Ardie Blok (foto links), Liesbeth Daale,
Frauke Maltha- Scheele, Wim Muller en Jayanne Reddy (foto rechts).
De expositie is te bezoeken van 5 juli tot 3 juli. Home Center Wolvega (Frisaxstraat 12)
In het magazine „Keramiek‟ van NVK is er in het juni nummer aandacht besteed aan de SKNN door
middel van een artikel over de Hannie Mein Keramiekgalerij, over de lopende expositie en andere
activiteiten van de SKNN.


SKNN hangt de Beest uit !
Op „Werelddierendag‟ 4 oktober 2008 zal de opening zijn van de thema-expositie „Beestenboel‟
Aan de expositie nemen 20 keramisten deel, allen leden van de Stichting Keramisten Noord Nederland.
De expositie loopt tot 8 januari 2009 en wordt gehouden in de vaste eigen galerie „Hannie Mein
Keramiekgalerij‟. Er zullen ongeveer 80 dieren van diverse pluimage te zien zijn: van kleine vogeltjes
tot kameleons van circa 1 meter lang.
Het belooft een unieke kleurrijk en gevarieerde expositie te worden waarin het dier in allerlei vormen
centraal staat.
De opening is om 15.00 uur en zal verricht worden door mevrouw Aleid Rensen , voormalig directrice
van het Noorderdierenpark in Emmen.


Aan de expositie nemen deel: Marrie de Boer, Marijke Boers, Gerry van Brummen, Joke Dekker, Wil van
Donselaar, Miny van Enckevort, Riek Hendriksen, Hansje van Houten, Alie Jager, Inge Jonkers, Loekie
Leeuwerik, Klaske v Loon, Frauke Malthe-Scheele, Bastiaan Postma, Willemien Roodhorst, Annita
Swaerts, Karen Versloot, Rita Visman, Greetje Westra en Koos Zwiers


Voor het jaar 2009 zijn de eerste twee kwartalen vol gepland. Voor het derde en vierde kwartaal zijn er
nog enkele plaatsen beschikbaar. Opgave via het aanmeldingsformulier of via e-mail bij Jan Boer :
boer.j@planet.nl
Nieuwe donateur-keramisten
In deze rubriek willen we voortaan onze nieuwe donateur-keramisten voorstellen. Tussen mei en juli
hebben de volgende keramisten zich aangemeld:
    Erna Futselaar, Deken Reijgerslaan 40, 7602 GE Almelo, 0546-861958, E-mail:
    ernafutselaar@home.nl , website: www.ernafutselaar.nl
Keramiek uit de Jugendstilperiode           (persbericht Purmerends Museum)


Jugendstil Flights of Fantasy, De Porceleyne Fles, 1890 - 1914
Vanaf 7 juni 2008 staat in het Purmerends Museum een mooie expositie over de Jugendstilperiode bij
de Delftse plateelbakkerij De Porceleyne Fles. De tijd tussen 1890 en de Eerste Wereldoorlog is een van
de meest spannende en vruchtbare perioden in de keramische geschiedenis gebleken.
De tentoonstelling is samengesteld met objecten uit particulier bezit, waarvan het merendeel
afkomstig is uit de collectie van Rick Erickson. Deze Engelse verzamelaar is deskundige met betrekking
tot de geschiedenis en de producten van De Porceleyne Fles.


De Koninklijke Porceleyne Fles
Delfts aardewerk bestaat al honderden jaren. Het begon ooit als antwoord op het blauwwit
gedecoreerde Chinees porselein dat in het begin van de 17e eeuw in Europa zijn intrede deed.
De Koninklijke Porceleyne Fles werd in 1653 opgericht en behoorde toen tot één van de 32 kleine
ateliers in Delft. In 1840 was De Porceleyne Fles echter de laatst overgebleven plateelbakkerij, die zich
met moeite het hoofd boven water kon houden, tot de fabriek in 1876 in handen kwam van Joost
Thooft (1844-1890). Thooft‟s droom was om de traditionele Delftse aardewerkindustrie nieuw leven in
te blazen. In 1877 verbond Adolf le Comte (1850-1921), leraar Ontwerpen aan de Polytechnische
School in Delft, zich aan De Porceleyne Fles als artistiek adviseur. Een andere nieuwe werknemer die
een cruciale rol zou spelen, was Leon Senf (1860-1940), die zich in 1878 aan de fabriek verbond als
hoofdschilder. Abel Labouchere (1860-1940), vanaf 1881 werkzaam in De Porceleyne Fles, werd drie
jaar later Thooft‟s zakelijke partner. Samen met hun personeel ontwikkelde deze mannen Delfts Blauw
keramiek van hoge kwaliteit dat binnen een paar jaar wereldwijd een beroemd en gewild product werd.


Jugendstil bij de Porceleyne Fles
In Nederland en andere noord Europese landen viel de bloeitijd van de Jugendstil tussen 1890 - 1914.
De artistieke, sociale en politieke ontwikkelingen van de 19e eeuw zorgden voor een omgeving waarin
kunst en toegepaste kunst de overheersende neostijlen konden doorbreken en een totaal nieuwe stijl
tot bloei konden brengen. De Nederlandse Jugendstil baseerde zich op ideeën uit de Britse Arts and
Crafts Beweging, de Aesthetic Movement, de Belgische en Franse Art Nouveau, de Duitse Jugendstil en
de Oostenrijkse Sezession. Nederlandse ontwerpers maakten gebruik van zowel golvende vloeiende
belijningen (slaolie-stijl) als meer gestileerde symmetrische vormen, vaak in combinatie met bont
florale motieven. De grote ervaring in Nederland binnen de keramiekindustrie vormde het begin van
veel nieuwe plateelbakkerijen, die allemaal Jugendstil aardewerk maakten, zoals Rozenburg in Den
Haag, Wed. N.S.A. Brantjes, NV Haga in Purmerend en andere plateelbakkerijen zoals in Arnhem en
Gouda. Maar zonder twijfel ligt de oorsprong van deze nationale industrie bij De Porceleyne Fles.
Vanaf 1890 begon een tijd van weergaloze groei voor De Porceleyne Fles. De voorgaande anderhalve
decennia waren een uitdagende periode geweest voor Joost Thooft. Hij had geworsteld met de
technieken en materialen om een hoogstaande kwaliteit Delfts Blauw te maken. Tegen de tijd dat
Thooft sterft - op 27 mei 1890 - was zijn droom om het Delftse keramiek nieuw leven in te blazen
vruchtbaar gebleken. De Porceleyne Fles was klaar voor een nieuwe periode in haar bestaan,
voortbouwend op Thoofts droom; het uitbreiden van de collectie Delfts Blauw en het creëren van nieuw
producten, waaronder het prachtige Jugendstil keramiek.


De reputatie van het traditionele handbeschilderde Delfts Blauw overschaduwde lang de belangrijke rol
die De Porceleyne Fles met haar sieraardewerk had in deze beweging. In minder dan twintig jaar
introduceerde De Porceleyne Fles „Berbas‟ (1891), „Reflet Metallique‟ (1892), „Jacoba‟ (1897),
„Tinglazuur of email keramiek‟, inclusief „Pijnacker‟ (1897), Leon Senfs „pauwen ontwerp‟ (1898),
„Porselein-Biscuit‟ (1900), „Sectiel‟ (1900), „Nieuw Delfts‟ (1910) en „Lustre‟ (1910). Het merendeel van
deze uitvindingen viel samen met de Jugendstil en in de expositie zijn hier veel voorbeelden van te
zien. De algemene stemming en sfeer veranderde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Door het
veranderende modebeeld werd Jugendstil al snel als gedateerd beschouwd, waarmee deze stijlperiode
tot een einde kwam.
De laatste jaren is er weer een toenemende interesse voor Jugendstil keramiek. In eerste instantie voor
de meer flamboyante vormen uit andere fabrieken, maar nu wordt ook het keramiek uit De Porceleyne
Fles gewaardeerd en gerespecteerd als een onvervangbare, belangrijke en waardevolle kunstvorm uit
die speciale periode 1890-1914.
Rondom de expositie
Tijdens de tentoonstelling worden op zaterdag 6 september en zaterdag 15 november demonstraties
plateelschilderen gegeven door een oud schilder van De Porceleyne Fles.
In de museumwinkel zullen - in een gelimiteerde en gecertificeerde oplage – een Jugendstil schotel
(polychroom) en een Jugendstil kan (Delfts Blauw) te koop zijn.


PURMERENDS MUSEUM – Kaasmarkt 20, 1441 BG Purmerend, www.purmerendsmuseum.nl
Het Purmerends Museum is geopend van       dinsdag tot en met vrijdag    10.00-16.00 uur
                         zaterdag en zondag        13.00-17.00 uur
Website SKNN-keramiek
Op de vorige oproep om een foto op te sturen voor onze website is door een aantal keramisten
gereageerd. Maar er ontbreken nog steeds foto‟s van werk van een aantal keramisten. Wij willen de site
graag zo compleet mogelijk maken.
Kijk even naar de website of dat ook voor jou geldt. Is dat zo stuur dan een foto (JPG-bestand) naar
info@sknn-keramiek.nl en de foto wordt per omgaande op de website geplaatst.
Kopij voor de SKNN-nieuwsbrief
Berichten voor de volgende Nieuwsbrief kunnen vóór 1 oktober 2008 aangeleverd worden op het
volgende e-mailadres: nieuwsbrief@sknn-keramiek.nl

								
To top