PREZENTARE ARIES by wanghonghx

VIEWS: 20 PAGES: 23

									    Aplicarea de bune practici
 internaţionale pentru imbunatatirea
 continua a proceselor sistemului de
management al calităţii unei organizaţii
 profesionale orientate pe conducerea
    de programe şi proiecte

              “PROIECT
           ARIES” PROIECT ARIES in
     Proiect cuprins
     Programul CALIST2004  Conducator: Q AKADEMIA SRL
         Subprogram 4  BUCURESTI Colaborator ARIES
Ce se intelege prin “practici
internationale”

  Practicile recomandate de standardele sau
  metodele internationale ca fiind necesare pentru
  ca procesele identificate sa fie incadrate intr-un
  nivel de capabilitate dat.
  In cazul nostru acestea sunt: ISO TR 15504 si
  CMMI (Capability Maturity Model- Integration*)

* SEI Carnegie Mellon University USA Internal use. Permission to
  reproduce this document and to prepare derivative works from this
  document for internal use is granted, provided the copyright and “No
  Warranty” statements are included with all reproductions and
  derivative works.

           Proiect cuprins in
        Programul CALIST2004       Conducator: Q AKADEMIA SRL
             Subprogram 4      BUCURESTI Colaborator ARIES
Ce se intelege prin “imbunatatire
continua”

  Actiuni de intreprins pentru ca procesele
  tinta sa atinga un nivel de capabilitate
  dorit.
         Proiect cuprins in
      Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
          Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
ETAPELE CERCETARII

  Etapa 1, Analiza diagnostic
  Etapa 2 Dezvoltarea metodei de
  imbunatatire continuǎ
  Etapa 3 Dezvoltarea metodei de evaluare
  a capabilitǎţii procesului
  Etapa 4, Stabilire şi implementare SMC
  Etapa 5 Certificare SMC
  Etapa 6 Diseminarea rezultatelor
  proiectului Proiect cuprins in
      Programul CALIST2004  Conducator: Q AKADEMIA SRL
          Subprogram 4  BUCURESTI Colaborator ARIES
ACTIVITATI
  ETAPA 1
  analiza diagnostic-identificare procese
  ETAPA 2
  Aplicare model-stabilirea ariilor proceselor
  Identificarea şi stabilirea practicilor generice şi specifice
  ale organizaţiei ţinta
  ETAPA 3
  Elaborare metoda de evaluare a capabilitǎţii proceselorA
  Determinarea nivelului de capabilitate a proceselor
  Etapa 4
  Documentarea SMC
  Implementarea SMC
           Proiect cuprins in
        Programul CALIST2004      Conducator: Q AKADEMIA SRL
            Subprogram 4     BUCURESTI Colaborator ARIES
REZULTATE ASTEPTATE

  SMC ARIES certificat;
  Procedura cadru pentru imbunatatirea
  continua a proceselor; (pentru societati de
  profil din ARIES)
  Procedura cadru pentru evaluarea
  capabilitatii proceselor (pentru societati de
  profil din ARIES)

         Proiect cuprins in
      Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
           Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
MODELE PROPUSE

  Model ISO 9001:2001;
  Model CMMI-se sw continuu; (system
  engineering software}
  Model ISO TR 15504 SPICE
         Proiect cuprins in
      Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
          Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
Model ISO 9001:2001-principii (extras)

  Abordare procesuala-procesele
  modelului:
  –  Responsabilitatea managementului;
  –  Managementul resurselor;
  –  Realizarea produsului/ serviciului;
  –  Analiza masurare monitorizare.
  Abordare sistemica;
  Imbunatatire continua
          Proiect cuprins in
       Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
            Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
        Model ISO 9001:2001


          Responsabilitatea                 Clienti
Clienti
          managementului

     Managementul         Masurare, analiza      Satisfactie
      resurselor          imbunatatireCerinte          Realizarea
              produsului         Produs

          Proiect cuprins in
       Programul CALIST2004         Conducator: Q AKADEMIA SRL
           Subprogram 4        BUCURESTI Colaborator ARIES
Modelul CMMI se sw cont

    ARIA           ARIA         ARIA
  PROCESULUI1        PROCESULUI     PROCESULUI 2
       OBIECTIVE             OBIECTIVE
       GENERICE             SPECIFICE
                 NIV ELE DE
                CAPABILITATE     PRACTICII
 PRACTICI GENERICE
                           SPECIFICE
          Proiect cuprins in
       Programul CALIST2004        Conducator: Q AKADEMIA SRL
           Subprogram 4        BUCURESTI Colaborator ARIES
Nivele capabilitate procese-CMMI se
sw continuu

1 Executat
2 Condus
3 Definit
4 Condus cantitativ
5 Optimizabil.


        Proiect cuprins in
     Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
         Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
TIPURI DE PROCESE CMMI se sw cont

  Mangement proces;
  Management proiect;
  Dezvoltare-proiectare;
  Suport.
         Proiect cuprins in
      Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
          Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
Ariile procesului Proces Management

  Process Management
  - Focus spre organizatie
  – Definirea procesului organizational;
  – Training organizational;
  – Performanta procesului;
  – Inovare si dezvoltare organizationala.
         Proiect cuprins in
      Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
           Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
Ariile procesului Management de
proiect

  Management de proiect
  -Planificare proiect
  -Monitorizare si control;
  -Managementul contractului cu furnizorii;
  - Managementul integrat de proiect;
  -Managementul riscului;
  -Integrare echipa proiect
  -Managementul cantitativ al proiectului
         Proiect cuprins in
      Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
           Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
Ariile procesului Dezvoltare proiectare

  Managementul cerintelor;
  Dezvoltare cerinte;
  Dezvoltarea solutiei tehnice;
  Integrare produs;
  Verificare;
  Validare.

         Proiect cuprins in
      Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
          Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
     Ariile proceselor suport

  Managementul configuratiei;
  Asigurarea calitatii procesului si
  produsului;
  Analiza, masurare, monitorizare;
  Rezolvare de probleme;
  Mediul organizational pt integrare;
  Analiza cauzelor si rezolvare;
         Proiect cuprins in
      Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
          Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
Obiective si practici specifice-exemplu
pt aria “Planificarea proiectului”

  SG 1 Establish Estimates [PA163.IG101]
  SP 1.1-1    Estimate the Scope of the Project
  SP 1.2-1    Establish Estimates of Work Product and Task Attributes
  SP 1.3-1    Define Project Life Cycle
  SP 1.4-1    Determine Estimates of Effort and Cost
  SG 2 Develop a Project Plan [PA163.IG102]
  SP 2.1-1    Establish the Budget and Schedule
  SP 2.2-1    Identify Project Risks
  SP 2.3-1    Plan for Data Management
  SP 2.4-1    Plan for Project Resources
  SP 2.5-1    Plan for Needed Knowledge and Skills
  SP 2.6-1    Plan Stakeholder Involvement
  SP 2.7-1    Establish the Project Plan


            Proiect cuprins in
         Programul CALIST2004        Conducator: Q AKADEMIA SRL
              Subprogram 4        BUCURESTI Colaborator ARIES
Obiective si practici generice-exemplu
   pt Management de proiect

  GG 1 Achieve Specific Goals [CL102.GL101]
  GP 1.1     Perform Base Practices
  GG 2 Institutionalize a Managed Process [CL103.GL101]
  GP 2.1     Establish an Organizational Policy
  GP 2.2     Plan the Process
  GP 2.3     Provide Resources
  GP 2.4     Assign Responsibility
  GP 2.5     Train People
  GP 2.6     Manage Configurations
  GP 2.7     Identify and Involve Relevant Stakeholders
  GP 2.8     Monitor and Control the Process
  GP 2.9     Objectively Evaluate Adherence
  GP 2.10    Review Status with Higher Level Management
           Proiect cuprins in
        Programul CALIST2004      Conducator: Q AKADEMIA SRL
             Subprogram 4     BUCURESTI Colaborator ARIES
  Model ISO TR 15504 SPICE

                      NIVEL
CATEGORIE PROCES
                    CAPABILITATE
                     ELEMENTE
  PROCES
                     COMUNE
  PRACTICI DE              PRACTICI
   BAZA                GENERICE
          Proiect cuprins in
       Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
           Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
Nivele capabilitate ISO 15504

1 Executat informal;
2 Planificat si controlat;
3 Bine definit;
4 Controlat cantitativ
5 Continuu imbunatatit


        Proiect cuprins in
     Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
          Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
PROCESE ISO TR 15504-categorii

  Client-furnizor (CUS)  16
  Dezvoltare-proiectare (ENG)      25
  Proiect (PRO) 35
  Suport (SUP) 45
  Organizationale (ORG)


         Proiect cuprins in
      Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
          Subprogram 4   BUCURESTI Colaborator ARIES
     Practici generice-exemplu

  Level 1:   Performed-Informally Level
  Common Feature 1.1:      Performing Base Practices
  1.1.1Perform the process.
  Level 2:   Planned-and-Tracked Level
  Common Feature 2.1:      Planning Performance
  2.1.1Allocate resources.
  2.1.2Assign responsibilities.
  2.1.3Document the process.
  2.1.4Provide tools.
  2.1.5Ensure training.
  2.1.6Plan the process.
           Proiect cuprins in
        Programul CALIST2004    Conducator: Q AKADEMIA SRL
            Subprogram 4    BUCURESTI Colaborator ARIES
Demersul primei etape a proiectului-
analiza diagnostic-identificarea
proceselor tinta

 Procese
  Tinta
 ARIES          ISO 9001:2001
                       CMMI/ISO 15504
                      Obiective generice
                      Practici generice
 Procese identificate
                      Obiective practici specifice
                      Management de proces
                      Nivel 1capabilitate

          Arii Procese descrise           Model
                                Capabilitate
          Proiect cuprins in
                                (etapa 2)
       Programul CALIST2004      Conducator: Q AKADEMIA SRL
           Subprogram 4     BUCURESTI Colaborator ARIES

								
To top