Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

gia by wanghonghx

VIEWS: 678 PAGES: 22

									                Công TNHH và DV SX VPP Bách Việt
                      30 Hàn Thuyên – Hà Nội
                   Tel/Fax:04.39 332567/04.39 334087
                     Số Tài Khoản:28234519
               Ngân Hàng TMCP Á Châu –Chi nhánh giao dịch Hà Nội
                      www.vppbachviet.com

     Phần I:Văn Phòng Phẩm
No          Danh mục hàng Hóa            DESCRIPTION    country  unit  PRICE
                                         origin   đv  ĐƠN GIá
                -               Poto copy paper
1  Giấy poto A4 Bãi Bằng, dày 60gr/m2 độ trắng 84 cắt  A4 Local copy paper  Vietnam Ram     34,000
2  Giấy poto A4 Bãi Bằng, dày 60gr/m2 độ trắng 84 tem  A4 Local copy paper  Vietnam   =    36,500
3  Giấy poto A4 Bãi Bằng, dày 70gr/m2 độ trắng 84 cắt  A4 Local copy paper  Vietnam   =    40,000
4  Giấy poto A4 Bãi Bằng XK, dày 70gr/m2 độ trắng 84 tem A4 Local copy paper  Vietnam   =    42,500
5  Giấy poto A4 Bãi Bằng, dày 70gr/m2 độ trắng 90 cắt  A4 Local copy paper  Vietnam   =    42,000
6  Giấy poto A4 Bãi Bằng XK, dày 70gr/m2 độ trắng 90 tem A4 Local copy paper  Vietnam   =    45,000
7  Giấy poto A4 T&T,Mecosum dày 70gr/m2 độ trắng 90   A4 import copy paper  Taiwan   =    45,000
8  Giấy poto A4 Plus + dày 70gr/m2 độ trắng 90     A4 import copy paper   Indo   =    55,000
9  Giấy poto A4 Dunisamas, dày 70gr/m2 độ trắng 90   A4 import copy paper   Indo   =    50,000
10 Giấy poto A4 Paperone, dày 70gr/m2 độ trắng 90     A4 import copy paper   Indo   =    50,000
11 Giấy poto A4 Bãi Bằng XK, dày 80gr/m2 độ trắng 90 tem A4 Local copy paper   Vietnam   =    50,000
12 Giấy poto A4 Dunisamas/Plus A+, dày 80gr/m2 độ trắng  A4 Local copy paper   Indo   =    58,000
  90
13 Giấy poto A4 Paperone, dày 80gr/m2 độ trắng 90     A4 import copy paper   Indo   =    58,000
14 Giấy poto A4 Double A, dày 80gr/m2 độ trắng 90     A4 import copy paper  Thailans  =    58,000
15 Giấy poto A4 Paper one, dày 100gr/m2 độ trắng 90    A4 import copy paper   Indo   =    82,000
16 Giấy poto A3 Bãi Bằng, dày 60gr/m2 độ trắng 84     A3 local copy paper  Vietnam   =    72,000
17 Giấy poto A3 Bãi Bằng XK, dày 70gr/m2 độ trắng 84   A3 local copy paper  Vietnam   =    82,000
18 Giấy poto A3 Bãi Bằng XK, dày 70gr/m2 độ trắng 90   A3 local copy paper  Vietnam   =    88,000
19 Giấy poto A3 Indo,dày 70gr/m2 độ trắng 90       A3 import copy paper   Indo   =    105,000
20 Giấy poto A3 Indo, dày 80gr/m2 độ trắng 90       A3 import copy paper   Indo   =    115,000
21 Giấy poto A4 các màu Kosaka/Grand - dày 80gr/m2    A4 poto colour     Taiwan   =    80,000
22 Giấy niêm phong Poluya dày 28gr/m2 khổ 21 x 27     Poluya paper      Vietnam   =    15,000
23 Giấy poto IK khổ A0 - 80gr - 250 tờ/ram        A0 copy paper IK    Indonesia Shs     2,000
24 Bìa đóng sổ A4 ngoại các màu vân - 100tờ/ram      A4 binding card    Taiwan   =     1,200
25 Bìa đóng sổ A4 ngoại - 5 màu/ram - 100tờ        A4 binding card    Taiwan   =     800
26 Bìa đóng sổ A4 ngoại các màu - 100tờ/ram      A4 binding card       Taiwan   =    500
27 Bìa đóng sổ A4 nội các màu - 250tờ/ram       A4 binding card       Vietnam   =    150
28 Bìa đóng sổ A3 nội các màu - 250tờ/ram       A3 binding card       Vietnam   =    350
              Giấy film            Transparency
29 Giấy film đen trắng A4 hiệu Exell - 100 tờ
30 Bìa mica đóng sổ A4 dày - 100 tờ/tập
31 Bìa mica đóng sổ A4 trung - 100 tờ/tập
32 Bìa mica đóng sổ A4 mỏng - 100 tờ/tập
33 Bìa mica đóng sổ A3 dày - 100 tờ/tập
            Giấy in phun màu            Inkjet paper
34 Giấy A4 in phun màu Epson - 100 tờ/tập SO041061   Poto Quanlity Inkjet paper  China   Pad   70,000
35 Giấy A4 in phun màu Epson - 100 tờ/tập SO041061   Poto Quanlity Inkjet paper  Japan   =   300,000
36 Giấy A4 in phun màu TAKEYO A4 - 100 tờ/tập     Poto Quanlity Inkjet paper  Japan   =   95,000
37 Giấy A4 in phun màu Plus - 100tờ/tập - 1800dpi   Poto Quanlity Inkjet paper  Japan   =   250,000
38 Giấy A4 in phun màu HP - 100tờ/tập         Poto Quanlity Inkjet paper  Japan   =   290,000
39 Giấy A3 in phun màu Epson - 100 tờ -SO041068    Poto Quanlity Inkjet paper  China   =   320,000
40 Giấy A4 in ảnh Epson - 20 tờ - SO41579       High Glossy paper       China   =   70,000
41 Giấy A4 in ảnh Plus - 20 tờ             High Glossy paper       Japan   =   90,000
42 Giấy A4 in ảnh TAKEYO - 20tờ/hộp dày 255gsm     High Glossy paper       Japan   =   200,000
43 Giấy A4 in ảnh HP,Epson - 20tờ/hộp - Q5765A,S042071 High Glossy paper       Japan   =   250,000
           Giấy fax & Giấy Telex        Fax & Telex paper
44  Giấy fax Sunbird 210/216 x 30m - 50cuộn/hộp    Sunbird fax paper roll    Japan   Roll  15,000
45  Giấy fax Sunbird 210/216 x 100m - 25 cuộn/hộp   Sunbird fax paper roll    Japan   =   55,000
46  Giấy fax Mimosa 210/216 x 30m - 50cuộn/hộp    Mimosa fax paper roll     Japan   =   12,000
47  Giấy than Cửu Long màu đen - 100tập/thùng     A4 black carbon paper    Vietnam  Box   22,000
48  Giấy than Cửu Long màu xanh - 100tập/thùng    A4 blue carbon paper     Vietnam   =   32,000
49  Giấy than Hồng Hà màu xanh - 100tập/thùng     A4 blue carbon paper     Vietnam   =   26,000
50  Giấy than Kokusai/Horse Thái Lan - 50hộp/thùng  A4 blue carbon paper     Thailand  =   44,000
51  Giấy can Anh A4 GATEWAY - dày 53gr/m2 - 500 tờ  England canson paper     England   =   185,000
52 Giấy can Anh A4 GATEWAY - dày 63gr/m2 - 500 tờ   England canson paper     England   =   280,000
53 Giấy can cuộn A0 TQ - 100 mét            A0 canson paper        China   Roll  320,000
             Giấy vi tính           Computer form
54 Giấy vi tính khổ 210 x 279 - 2000tờ/hộp - 1 liên  Computer blank form A4    Taiwan   Box  170,000
55 Giấy vi tính khổ 210 x 279 - 3000tờ/hộp - 1 liên  Computer blank form A4    Vietnam   =   175,000
56 Giấy vi tính khổ 241 x 279 - 2000tờ/hộp - 1 liên  Computer blank form A4    Taiwan   =   180,000
57 Giấy vi tính khổ 241 x 279 - 3000tờ/hộp - 1 liên  Computer blank form A4    Vietnam   =   185,000
58 Giấy vi tính khổ 381 x 279 - 2000tờ/hộp - 1 liên  Computer blank form A3    Taiwan   =   280,000
59 Giấy vi tính khổ 381 x 279 - 3000tờ/hộp - 1 liên  Computer blank form A3    Vietnam   =   285,000
   Giấy vi tính 2 liên, 3 liên, 4 liên, 5 liên cắt các cỡ, các khổ
            Giấy giao việc & đề can             Note pad & sticker
60  Giấy giao việc 4cm x 5cm-653 - 12tập/gói,1008t/thùng      Post it notes         Taiwan  PKT   2,500
61  Giấy giao việc 5cm x 7cm-656 - 12tập/gói,576t/thùng      Post it notes         Taiwan   =   3,500
62  Giấy giao việc 7cm x 7cm-654 - 12tập/gói,384t/thùng      Post it notes         Taiwan   =   4,000
63  Giấy giao việc 7cm x 10cm-657 - 12tập/gói,288t/thùng      Post it notes         Taiwan   =   5,000
64  Giấy giao việc 10cm x 13cm-655 - 12tập/gói,240t/thùng Post it notes              Taiwan   =   6,000
65  Bộ đế đựng giấy ghi chú rút Post-it 3M 3" x 3"         Notes document tray       USA    =  140,000
66  Giấy đánh dấu, phân trang 3 màu/tập 7.6cm x 1.5cm       Stick"n self -Adhesive     Taiwan   =   12,000
                                   notes
67  Giấy đánh dấu, phân trang 4 màu 5cm x 1.5cm          Stick"n post it notes(4pads)  Taiwan   =   15,000
68  Giấy đánh dấu Pronti nilon 5 màu 45701/45502          Stick"n post it notes(5pads)  Taiwan   =   15,000
69  Giấy đánh dấu Post it 3M cỡ 1" x 1.7" - 680 -(1-22)      3M self -Adhesive notes     USA    =   30,000
70  Giấy đánh dấu Post it SIGN HERE 3M - 680-9           3M self -Adhesive notes     USA    =   35,000
71  Giấy phân trang 4 màu 3M 670-5AF                Post it notes(4 pads)      USA    =   38,000
72  Giấy phân trang 5 màu 3M 683-5CF                Post it notes(5 pads)      USA    =  105,000
73  Giấy nhãn dính hình tròn, hình chữ nhật Kokuyo         Kokuyo - Tack index       Japan   =   22,000
74  Giấy dán trắng Tom các cỡ - 10tờ/tập,25 tập/gói        Tomy - self labbels      Taiwan   =   7,000
75  Giấy dính cỡ A4 - 100tờ/tập                  China labbel A4        China   =   80,000
76  Giấy dính A4 các cỡ 8,10,12,14,16,24....- 100tờ/tập      UNIcoh labbel A4        Taiwan   =  240,000
               Bút bi thường                 Ball point pen
77  Bút bi Thiên Long TL035 - 30cây/hộp,TL08 - 20cây/hộp TL ball point pen            Vietnam  Pcs   1,400
78  Bút bi Thiên Long TL023,TL024 - 30cây/hộp           TL ball point pen       Vietnam  =   1,800
79  Bút bi Thiên Long TL027,TL041,TL 043 - 20cây/hộp        TL ball point pen       Vietnam  =   2,000
80  Bút bi Thiên Long TL025,TL032 - 20cây/hộp           TL ball point pen       Vietnam  =   2,500
81  Bút bi Thiên Long TL047 - 12cây/hộp              TL ball point pen       Vietnam  =   3,500
82  Bút bi Thiên Long TL031 - 20cây/hộp              TL ball point pen       Vietnam  =   4,000
83  Bút bi Thiên Long TL036 - 10cây/hộp              TL ball point pen       Vietnam  =   4,500
84  Bút bi Hồng Hà 2144 - 35cây/hộp                HH ball point pen       Vietnam  =   1,400
85  Bút bi Bến Nghé BT7,BT8,BT10,B30 - 30cây/hộp          BN ball point pen       Vietnam  =   1,400
86  Bút bi Genvana Smooth K3007 - 10cây/hộp            K3007 ball point pen      Taiwan  =   1,400
87  Bút bi Genvana Smooth K3014 - 10 cây/hộp            K3014 ball point pen      Taiwan  =   2,200
88  Bút bi Genvana G-754 - 10cây/hộp                G754 water ball pen       Taiwan  =   2,800
89  Bút bi Marvy SB -10 - 20cây/hộp                Marvy ball point pen       Japan  =   2,600
90  Bút bi Paper mate - 12 cây/hộp                 Papermate ball point pen     USA   =   2,600
91  Bút bi Steadler 434F sọc - 10cây/hộp              Ball point pen         Germany  =   4,000
92  Bút bi Steadler 430F sọc - 10cây/hộp              Ball point pen         Germany  =   5,000
93  Bút bi 4 màu M & G BP 8030 - 12cây/hộp             M&G ball point pen       China   =   8,000
94  Bút bi bấm UNI Laknoc SN 101 - 12cây/hộp            UNI ball point pen        Japan  =   8,500
95  Bút bi bấm Pentel BK 250 loại II - 12cây/hộp          Pentel ball point pen      Japan  =   13,500
96  Bút bi bấm Pentel BK 250 loại I - 12cây/hộp          Pentel ball point pen      Japan  =   17,000
97  Bút bi bấm thân thép Zebra DP - 12cây/hộp           Zebra ball point pen       Japan  =   18,000
98  Bút bi bấm thân nhựa Steadler ELANCE 421 25          ELANCE ball poin pen      Germany  =   55,000
99  Bút bi bấm thân thép Steadler ELANCE 421 35          ELANCE ball poin pen      Germany  =   65,000
100  Bút bi Post it 3M và miếng đánh dấu 689PEN1NR         3M ball pen & note        USA   =   55,000
101  Bút bi bấm Paker                        Paker ball point pen       USA   =  100,000
102  Ruột bút bi Pentel/Uni Lacknoc - 12cây/hộp           Refill              Japan  =   5,000
103 Bút dính bàn đơn                    Stoped table point pen   China   =    4,500
104 Bút dính bàn đôi Bến Nghé               Stoped table point pen  Vietnam  =    7,500
105 Bút bi nước Genvana dính bàn G-248 kèm ruột      Table water ball pen   Taiwan   =    7,000
           Các loại bút kim,dạ kim        Ball liner & file liner
106 Bút dạ kim Thiên Long Beebee FL 04 - 10cây/hộp     ThienLong point pen    Vietnam  =    3,000
107 Bút dạ kim Thiên Long Beebee FL 06 - 10cây/hộp     ThienLong point pen    Vietnam  =    3,000
108 Bút dạ kim DOLLAR Pointer FLP03 - 10cây/hộp      Dollar micro pen     Pakistan  =    5,500
109 Bút dạ kim Stabilo 88                 Stabilo micro pen     Germany  =    9,000
110 Bút dạ kim Pilot V5 - 12cây/hộp            Pilot hi tec point pen   Japan   =   12,500
111 Bút dạ bi UB -150 Mishubishi - 10cây/hộp        Uni -ball eye micro    Japan   =   12,000
112 Bút dạ kim UB -155 Mishubishi - 12cây/hộp       Uni -ball micro delux   Japan   =   14,000
113 Bút dạ bi UB -150,177 Mishubishi - 12cây/hộp      Uni -ball eye micro    Japan   =   14,000
114 Bút dạ bi UB -245,247 Mishubishi - 12cây/hộp      Uni -ball eye micro    Japan   =   14,000
115 Bút dạ kim Steadtler 306S - 10cây/hộp         Steadtler micro pen    Germany  =   15,000
116 Bút dạ kim các số Steadler 308 - 10cây/hộp       Steadtler micro pen    Germany  =   18,500
117 Bút dạ bi UB -200,205 Mishubishi - 12cây/hộp      Uni -ball eye micro    Japan   =   24,000
118 Bút dạ kim Paker                    Paker point pen      USA    =   100,000
119 Ruột bút dạ kim 346S - 10cây/hộp            Refill          Germany  =    5,500
              Bút bi nước              Water ball pen
120 Bút bi nước Thiên Long GEL 06/ GEL 07 - 20cây/hộp   TL water ball pen     Vietnam  Pcs   3,000
121 Bút bi nước Thiên Long GEL B01/GEL 04 -        TL water ball pen     Vietnam   =   4,000
  12/20cây/hộp
122 Bút bi nước Thiên Long GEL B03/GEL 09 -12/20cây/hộp  TL water ball pen     Vietnam =    5,500
123 Bút bi nước Aihao 801/Mimi - 12cây/hộp         Mimi water ball pen     China  =    2,500
124 Bút bi nước Genvana K1099 - 12cây/hộp         K1099 water ball pen    Taiwan =    3,000
125 Bút bi nước Study Hồng Hà 2160 - 12cây/hộp       HH water ball pen     Việt Nam      5,000
126 Bút bi nước Mitshubishi UM100 - 12cây/hộp       UM water ball pen      Japan =    8,500
127 Bút bi nước Mitshubishi UM152 -12cây/hộp        UM water ball pen      Japan =    16,000
128 Bút bi nước Mitshubishi UM 153 - 12cây/hộp       UB water ball pen      Japan =    22,000
129 Bút bi nước Steadler 465 - 10cây/hộp          Stea water ball pen    Germany =    15,000
130 Bút bi nước Steadler 463 - 10cây/hộp          Stea water ball pen    Germany =    16,000
131 Bút bi nước (ký) Pentel BL 57 - 12cây/hộp       Pentel water ball pen    Japan =    32,000
132 Bút bi nhũ 15 màu - 12cây/hộp             Water colours ball pen   China  =    3,000
            Bút chì kim - bút chì        Mechanical pencil & pencil
133 Bút chì kim Thiên Long PC 014/015 - 20cây/hộp     Mechanical pencil     Việt Nam Pcs    3,500
134 Bút chì kim M & G MP200 - 12 cây/hộp          Mechanical pencil      Taiwan =    4,000
135 Bút chì kim Thiên Long PC 08 - 10cây/hộp        Mechanical pencil     Việt Nam =     9,000
136 Bút chì kim Zebra 0.5 MU - 12cây/hộp          Mechanical pencil      Japan =    9,000
137 Bút chì kim Steadtler 777 - 05/07mm - 12cây/hộp    Mechanical pencil     Germany =    11,500
138 Bút chì kim Pentel 0.5 A255 - 12cây/hộp        Mechanical pencil      Japan =    15,000
139 Bút chì Trung Quốc - 10chiếc/bó            Drawing pencil 2B      China  =     500
140 Bút chì Penligraph 2B - 12cây/hộp           Drawing pencil 2B     Germany =    1,200
141 Bút chì Steadler 2B -134 có tẩy - 12cây/hộp      Drawing pencil 2B     Germany =    3,000
142 Bút chì thường,kỹ thuật Marco 2H-4H, 2B-8B-12cây/hộp  Drawing pencil 3B,4B,5B Germany   =    3,500
143 Bút chì Steadler 2B -120 - 12cây/hộp          Drawing pencil 2B     Germany =    4,500
144 Bút chì Stealtler 3B,4B,5B.6B - 12cây/hộp       Drawing pencil 3B,4B,5B Germany   =    8,500
145 Ruột bút chì kim 0.5 2B - 12chiếc/tuýp, 12tuýp/hộp   Mechanical pencil lead     China  Tub  1,500
146 Ruột bút chì kim 0.5 2B GX-Best -            Mechanical pencil lead     Korea   =   5,000
  12chiếc/tuýp,12tuýp/hộp
147 Ruột bút chì kim Uni,Pentel 0.5 2B -          Mechanical pencil lead     Japan  =   8,500
  12chiếc/tuýp,12tuýp/hộp
148 Ruột bút chì kim Steadtler 0.5 2B -           Mechanical pencil lead     Germany  =   11,500
  12chiếc/tuýp,12tuýp/hộp
149 Ruột bút chì kim K-MAC 0.5 2B -             Mechanical pencil lead     Korea  =   11,000
  30chiếc/tuýp,12tuýp/hộp
             Bút viết bảng           White board marker
150 Bút viết bảng Thiên Long WB06/K 0602 - 12 cây/hộp    White board marker       Vietnam Pcs   5,000
151 Bút viết bảng Lead 500 - 12 cây/hộp           White board marker       Taiwan =    5,000
152 Bút viết bảng Genvana HD 634 - 12 cây/hộp        White board marker       Taiwan =    5,500
153 Bút viết bảng Moami - 12 cây/hộp            White board marker       Korea  =    8,000
154 Bút viết bảng Steadler 351 có thể thay mực -10cây/hộp  White board marker       Germany =   18,500
155 Lọ mực 30 ml Horse                   30 ml toner          Thailans =    4,500
156 Bút dạ kính Thên Long MP - 04 - 20 cây/hộp       Permanent marker        Viet Nam =    5,000
157 Bút dạ kính Zebra 2 đầu MO - 120 - 10 cây/hộp      Permanent marker         Japan =    5,500
158 Bút dạ kính Steadler 311/314,316,317 - 10 cây/hộp    Permanent marker        Germany =   18,500
159 Bút dạ dầu Deli 6821 2 đầu - 12 cây/hộp         Permanent marker         EU  =    4,000
160 Bút dạ dầu Thái Pilot 2 đầu loại II - 12 cây/hộp    Permanent marker        Thailan =    3,500
161 Bút dạ dầu Thiên Long PM-05/07 2 đầu -12 cây/hộp    Permanent marker        Vietnam =    5,500
162 Bút dạ dầu Steadler 350/352 - 12 cây/hộp        Permanent marker        Germany =   17,000
163 Bút sơn các màu - 12 cây/hộp              Paint marker           China =   15,000
             Bút dấu dòng              High lighter pen
164 Bút dấu dòng Java - thân nhỏ - 5 cây/vỉ         Java hi - hiter pen       Korea  Pcs  3,500
165 Bút dấu dòng Thiên Long HL-03 - 5 cây/hộp        ThienLong hi - liter pen    Vietnam  =   4,500
166 Bút dấu dòng Styno ST 880/888 - 12 cây/hộp       Styno Genvana hi-hiter pen   Taiwan  =   5,500
167 Bút dấu dòng Faber - 10 cây/hộp             Faber hi- liter pen      Germany  =  10,000
168 Bút dấu dòng Steadler 364 - 10 cây/hộp         Steadler hi- liter pen     Germany  =  11,500
169 Bút dấu dòng (có giấy Post-it đánh dấu)3M - 689     3M hi - liter pen        USA   =  50,000
               Bút xoá               Correction pen
170 Bút xoá Oval đầu kim - 12 cây/hộp            Correction pen - Metal     Taiwan Pcs   9,000
171 Bút xoá Thiên Long CP02 đầu kim to - 12cây/hộp     Correction pocket pen     Vietnam  =   12,000
172 Bút xoá Uni CPL - 80 đầu nhựa - 12 cây/hộp       Correction pocket pen      Japan  =   12,000
173 Bút xoá KX310 đầu kim - 12 cây/hộp           Correction pocket pen      Japan  =   12,500
174 Bút xoá Gingko đầu kim GIN 1108,1109 - 12cây/hộp    Correction pen - Metal      Japan  =   12,000
175 Bút xoá thân dẹt Gingko đầu kim GIN 1105-12cây/hộp   Correction pen - Metal      Japan  =   16,000
176 Bút xoá thân dẹt Pentel đầu kim - 12 cây/hộp      Correction pen - Metal      Japan  =   35,000
177 Băng xoá Plus nhỏ - 10 cây/hộp             Mall correction tape      Viet Nam =   11,000
178 Băng xoá Plus to - 10 cây/hộp              Big correction tape      Viet Nam =   14,000
179 Hộp xoá có mực xoá Penliken, Kores           Correction fluid with thiner   Japan Box  20,000
            Các loại sổ & tập            Note books & pads
180 Sổ điện thoại nhỏ A.B.C                 Small phone Note book     Taiwan  Tab  10,000
181 Sổ điện thoại A6 A.B.C 7004, 9003, AD11         Small phone Note book     Taiwan   =  18,000
182 Sổ điện thoại nhỏ A5 bìa da AD6             A5 phone Note book       Taiwan   =  22,000
183 Sổ điện thoại nhỏ A4 bìa da AD9             A4 phone Note book       Taiwan   =  35,000
184 Sổ điện thoại bằng gỗ, nhựa bật - Eagle,LC         Name card Eagle      Taiwan   =  36,000
185 Sổ đăng ký công văn đến đi                 A4 note book official   Vietnam  =  15,000
                                document
   Các loại sổ sách kế toán, chứng từ kế toán.., phiếu thu chi, xuất nhập
186  Giấy tập học sinh Bãi Bằng - 10 tập/gói          Writing tab        Vietnam  =  2,200
187  Vở Hải Tiến... A5 mỏng 80 trang - 10quyển/gói       VN hand note book A5    Vietnam  =  3,000
188  Vở Hải Tiến... A5 dày 120/140 trang - 10quyển/gói     VN hand note book A5    Vietnam  =  4,500
189  Vở Hải Tiến... A5 dày 200 trang - 10quyển/gói       VN hand note book A5    Vietnam  =  7,000
190  Vở Hải Tiến... A5 dày 320 trang - 10quyển/gói       VN hand note book A5    Vietnam  =  10,000
191  Sổ bìa mềm Write-on A4-80 trang - CW2506         CW2506 note book A4    Malaysia  =  10,000
192  Sổ bìa mềm Write-on A4-120 trang - CW2507         CW2507 note book A4    Malaysia  =  11,000
193  Sổ bìa mềm Write-on A4-160 trang - CW2508         CW2508 note book A4    Malaysia  =  16,000
194  Sổ bìa cứng bìa hoa, bìa bóng A5 - 6 tập         VN handcover note book   Vietnam  =  7,000
                                A5
195  Sổ bìa cứng bìa hoa, bìa bóng A5 - 8 tập         VN handcover note book   Vietnam  =  10,000
                                A5
196  Sổ bìa cứng bìa hoa, bìa bóng A4 - 6 tập         VN handcover note book   Vietnam  =  11,000
                                A4
197  Sổ bìa cứng bìa hoa, bìa bóng A4 - 8 tập         VN handcover note book   Vietnam  =  16,000
                                A4
198  Sổ bìa cứng bìa bóng, bìa hoa A3 - 6 tập         VN handcover note book   Vietnam  =  11,000
                                A3
199  Sổ bìa cứng bìa bóng, bìa hoa A3 - 8 tập         VN handcover note book   Vietnam  =  16,000
                                A3
200  Sổ kế toán tổng hợp mỏng - 10quyển/gói          Account note book     Vietnam  =  7,000
201  Sổ kế toán tổng hợp dày - 10quyển/gói           Account note book     Vietnam  =  10,000
202  Sổ bìa da CB -K4                     Hand book CK4       Taiwan   =  6,000
203  Sổ bìa da CB - K6                     Hand book CK6       Taiwan   =  8,000
204  Sổ bìa da CB - CK7                    Hand book CK7       Taiwan   =  10,000
205  Sổ bìa cứng có phân trang A2-K7              Hand book A2 -CK7     Taiwan   =  16,000
206  Sổ bìa da CB - K8                     Hand book CK8       Taiwan   =  12,000
207  Sổ bìa cứng có phân trang A2-K8              Hand book A2 -CK8     Taiwan   =  18,000
208  Sổ bìa da CB - CK9                    Hand book CK9       Taiwan   =  14,000
209  Sổ bìa cứng có phân trang A2-K9              Hand book A2 -CK9     Taiwan   =  20,000
210  Sổ bìa da A4 Ricoh - 120 trang              A4 Ricoh book - 120 pgs  Taiwan   =  15,000
211  Sổ bìa da A4 Ricoh - 200 trang              A4 Ricoh book - 200 pgs  Taiwan   =  22,000
212  Sổ bìa da có khuy cài, có cắm bút 337(15cm x 20cm)    337 Hand book       Taiwan   =  24,000
213  Sổ bìa da có khuy cài, có cắm bút 338(18cm x 26cm)    338 Hand book       Taiwan   =  34,000
214  Sổ xé A6 " Easyfil"                    A6 easyfil writing pad   Taiwan   =  3,000
215  Sổ lò so A6 " Easyfil "                  A6 easyfil twinring pad  Taiwan   =  3,500
216  Sổ lò so A6 " Note book CW2204 " 100 trang        A6 CW2204 twinring pad   Malaysia  =  8,000
217  Sổ xé A5 " Easyfil"                    A5 easyfil writing pad   Taiwan   =  4,000
218  Sổ lò so A5 " Easyfil"                  A5 easyfil twinring pad  Taiwan   =  5,500
219  Sổ lò so A5 " PGrand , CW2203" loại đẹp 100 trang     A5 Business twinring pad  Taiwan   =  12,000
220  Sổ lò so bìa nhựa Hand A5 8801              A5 8801 twinring pad    Taiwan   =  20,000
221  Sổ xé A4 " Easyfil"                    A4 easyfil writing pad   Taiwan   =  7,000
222  Sổ xé A4 " Pgrand 60tờ/quyển" dày             A4 Business writing pad  Taiwan   =  14,000
223  Sổ lò so A4 " Easyfil"                  A4 easyfil twinring pad  Taiwan   =  10,000
224  Sổ lò so A4 " Pgrand 50tờ/q, CW2202"           A4 Business twinring pad  Taiwan   =   17,000
225  Sổ lò so A4 bìa nhựa Hand 8802              A4 8802 twinring pad    Taiwan   =   35,000
226  Sổ lò so A4 " WRITE-ON 120trang CW2209"          A4 twinring pad      Malaysia  =   27,000
227  Sổ lò so A4 " WRITE-ON 160trang CW2208"          A4 twinring pad      Malaysia  =   33,000
228  Sổ lò so A4 " WRITE-ON 200trang CW2207"          A4 twinring pad      Malaysia  =   38,000
229  Sổ card loại 64 card                   Name card holder      Taiwan   =   9,000
230  Sổ card loại 96 card                   Name card holder      Taiwan   =   12,000
231  Sổ card loại 120 card Kokuyo               Name card holder      Japan   =   40,000
232  Sổ card loại 160 card                   Name card holder      Taiwan   =   18,000
233  Sổ card loại 180 card                   Name card holder      Taiwan   =   22,000
234  Sổ card loại 240 card                   Name card holder      Taiwan   =   30,000
235  Sổ card loại 240 card Kokuyo               Name card holder      Japan   =   60,000
236  Sổ card loại 360 card                   Name card holder      Taiwan   =   42,000
237  Sổ card loại 500 card                   Name card holder      Taiwan   =   80,000
238  Sổ card loại 480 card có lò so              Name card holder      Taiwan   =   90,000
239  Thẻ cài ngực Sakura dày - 50chiếc/hộp           Sakura name badge PVC   Taiwan   Pcs    800
240  Thẻ cài ngực Shuter trắng kèm dây S09 - 30chiếc/hộp    Shuter name badge     Taiwan   =   4,000
241  Thẻ cài ngực Deli trắng kèm dây              Deli name badge       EU    =   3,500
   5756/5757(dọc),50chiếc/hộp
242  Thẻ cài ngực Shuter xanh/ghiS02,trắng S04 - 50chiếc/hộp  Shuter name badge     Taiwan   =    3,000
243  Thẻ cài ngực Delimàu xanh/trắng 5752/5742 -        Deli name badge       EU    =    2,000
   50chiếc/hộp
244  Dây đeo thẻ cài ngực                   String           Taiwan   =    1,500
               Các loại file                File
245  File càng cua TLS02 A4,F4 gáy 5/7cm, 4màu,        TLS PVC arch file A4,F4  Vietnam  Pcs  21,000
   50chiếc/thùng
246  File càng cua EDALY A4/F4 gáy 7cm,5            PVC arch file A4,F4    Taiwan   =   30,000
   màu,50chiếc/thùng
247  File càng cua Kokuyo F4/A4 gáy 5/7cm,5          PVC arch file A4,F4    Vietnam  =   30,000
   màu,20chiếc/thùng
248  File càng cua Essenter A4/F4 gáy 5/7cm,          PVC arch file A4,F4    Taiwan   =   32,000
   4màu,30chiếc/thùng
249  File càng cua Plus A4/F4 gáy 5/7cm,5 màu,30chiếc/thùng  PVC arch file A4,F4    Vietnam  =   32,000
250  File càng cua Kingjim A4 gáy 7cm, 1 màu, 20chiếc/thùng  PVC arch file A4      Japan   =   38,000
251  File càng cua Kokuyo A4 gáy 10cm,4 màu,10chiếc/thùng   PVC arch file A4      Japan   =   50,000
252  File khoá xiên Kingjim/Kokuyo A4 gáy 3.5 cm 973,1473   PVC arch file A4      Japan   =   80,000
253  File khoá xiên Kingjim/Kokuyo A4 gáy 5,8 cm 975,1475   PVC arch file A4      Japan   =   100,000
254  File khoá xiên Kingjim/Kokuyo A4 gáy 9,12cm        PVC arch file A4      Japan   =   140,000
   978,1478,1470
255  File 2 còng Not it PVC 4cm loại đẹp, 4 màu        PVC 2 ring file      Vietnam  =   14,000
256  File 2 còng nhựa RB 3302 gáy 2.5cm - 2 màu        A4 plastic 2 ring file   Taiwan   =    8,500
257  Cặp 2 còng nhựa TC532 gáy 4.5cm - 2 màu          F4 plastic 2 ring file   Taiwan   =   11,000
258  File 2 còng nhựa A4S Plus gáy 2cm 83 021 - 3 màu     A4 plastic 2 ring file   Japan   =   15,000
259  File 2 còng nhựa A4S Plus gáy 3cm 83 011 - 3 màu     A4 plastic 2 ring file   Japan   =   17,000
260  File 2 còng nhựa A4S Plus gáy 3cm còng D - 3 màu     A4 plastic 2 ring file   Japan   =   22,000
261  File 2 còng nhựa trong A4 DELI 5381, gáy 4cm       A4 plastic 2 ring file   China   =   24,000
262  File hộp PVC gáy 5cm loại I                PVC box file        Vietnam  =   12,000
263  File hộp PVC gáy 7cm loại I                PVC box file        Vietnam  =   14,000
264 File hộp PVC gáy 10cm loại I                PVC box file         Vietnam  =   15,000
265 File vát PVC đặc đựng tạp chí               PVC magazine holder      Vietnam  =   15,000
266 File nan nhựa đựng tạp chí 1 ngăn             Plastic magazine holder 1   Vietnam  =   15,000
                                tie
267 File nan nhựa đựng tạp chí 1 ngăn DELI 9841        Plastic magazine holder 1   China  =   28,000
                                tie
268 File nan nhựa đựng tạp chí 3 ngăn             Plastic magazine holder 3   Taiwan  =   24,000
                                tiers
269 File nan nhựa đựng tạp chí 3 ngăn Deli 9833        Plastic magazine holder 3   China  =   50,000
                                tiers
270 File nan nhựa đựng tạp chí 4, 5 ngăn Deli 9834/35     Plastic magazine holder 4,5  China  =   70,000
                                tiers
271 File nan nhựa đựng tạp chí 3 ngăn + 01 tủDeli9831     Plastic magazine holder 3   China  =   115,000
                                tiers
272  Cặp nhựa màu 1,2 khoá                  Clip plastic file lock    Vietnam  =   10,000
273  Cặp nhựa trong, nhũ 1, 2 khoá các màu Bili/DELI     Clip plastic file lock    Taiwan   =   18,000
274  Cặp da PVC 2 khoá các màu Camelia            Clip PVC file lock      Vietnam  =   16,000
275  Cặp trình ký loại II các màu               Clip board A4/F4       Vietnam  =   8,500
276  Cặp trình ký loại I các màu               Clip board A4/F4       Vietnam  =   14,000
277  Cặp trình ký 1 nhựa mica Deli 9256, 9259         Clip board A4/F4       Taiwan   =   24,000
278  Cặp 3 dây nhựa gáy 10cm                 Expending file with 3 tie   China   =   10,000
279  Cặp 3 dây giấy loại thường gáy vải mềm          Expending file with 3 tie   Vietnam  =   3,500
280  Cặp 3 dây giấy loại tốt gáy 10cm             Expending file with 3 tie   Vietnam  =   5,000
281  Cặp nhựa 1 ngăn 2 khuy bấm - F405            Expending file FT 405     China   =   5,500
282  Cặp nhựa 1 ngăn dính Shinhao F305            Expending file F305      China   =   5,500
283  Cặp nhựa 1 ngăn dính Shuter A1811/DELI 5572       Expending file A1181      China   =   12,000
284  Cặp nhựa chun 12 ngăn - F4302,4303            Expending file -12 draw    China   =   14,000
285  Cặp nhựa sần 12 ngăn có qoai xách F421          Expending file - 12 draw    China   =   18,000
286  Cặp nhựa chun 12 ngăn Deli MF 5556,5557,5558       Expending file -12 draw    China   =   38,000
287  Quyển file 10 túi Plus                  A4/F4 clear holder      Vietnam  Tab  12,000
288  Quyển file 20 túi Plus                  A4/F4 clear holder      Vietnam  =   15,000
289  Quyển file 40 túi Plus                  A4/F4 clear holder      Vietnam  =   20,000
290  Quyển file 60 túi Plus                  A4/F4 clear holder      Vietnam  =   32,000
291  Quyển file 80 túi DELI 5280               A4/F4 clear holder      Taiwan   =   70,000
292  Quyển file 100 túi DELI 5200               A4/F4 clear holder      Taiwan   =   80,000
              Các loại kẹp tài liệu             Folder
293  File bìa các màu Plus                  Inner folder          Japan  Pcs   3,000
294  File bìa 2 túi cạnh - TG                 Inner folder         Taiwan   =   5,000
295  File bìa Plus 021N -A5 S có xâu tài liệu - 10chiếc/túi  Inner folder         Vietnam  =   3,500
296  File bìa Plus 021N -A4 S có xâu tài liệu - 10chiếc/túi  Inner folder         Vietnam  =   4,500
297  File túi 11 lỗ Bili - 100chiếc/túi            Jindeli PP pocket       China   =    400
298  File túi 11 lỗ Plus - 10chiếc/túi            RE 141 PP pocket       Vietnam  =    700
299  File nhựa trong - E355 Plus - 10chiếc/túi        Plastic colour A4 folder   Vietnam  =   1,500
                                E355
300  Cặp bấm - My clear bag mỏng A4 - 20chiếc/túi       Plastic pocket file      Vietnam  =    1,200
301  Cặp bấm - My clear bag dày A4 - 12chiếc/túi       Plastic pocket file      Vietnam  =    1,800
302  Cặp bấm - My clear bag dày A4 Plus - 10chiếc/túi     Plastic pocket file      Vietnam  =    2,000
303  Cặp bấm - My clear bag dày A4 Plus - 10chiếc/túi     Plastic pocket file      Vietnam  =    2,200
304 Cặp bấm - My clear bag dày F4 Plus - 10chiếc/túi    Plastic pocket file     Vietnam  =    2,500
305 Túi phong bì nhựa có dây khổ A4,F4 118/119 -      Plastic enverlope W/3 tring China   =    2,500
  12chiếc/túi
306 File rút gáy - 10chiếc/túi               Plastic folder drawable    China  =    1,500
                              back
307 File rút gáy Deli - 5chiếc/túi, Shuter B310, Bili -   Plastic folder drawable    China  =    3,500
  10chiếc/túi                       back
308 File bìa nhựa Acco LW 320 - 10chiếc/tập         Plastic folder Acco LW    Taiwan  =    4,000
                              320
309 File bìa nhựa Plus - FL-101 RT (LW 320) - 10chiếc/túi  Plastic folder file FL-    Japan  =    5,000
                              101RT
310  File treo - Easyfil - 25chiếc/hộp           A4/F4 hanging file      Taiwan   =    5,500
311  Chia file giấy 5 màu - 10bộ/túi            A4 colour divider      Taiwan  Tab   4,000
312  Chia file nhựa 6 màu Plus               A4 colour plastic divider  Vietnam  =    7,000
313  Chia file nhựa - 10bộ/túi, giấy 10 màu - 5bộ/túi   A4 colour plastic divider  Taiwan   =    7,000
314  Chia file nhựa, bìa 1-12 - 10bộ/túi          A4 colour divider 1-12    Taiwan   =   14,000
315  Chia file nhựa,bìa 1-15,16 - 10bộ/túi         A4 colour divider 1-15,16  Taiwan   =   18,000
316  Chia file nhựa, bìa 1-31, A-Z - 5bộ/túi        A4 colour divider 1-31, A-  Taiwan   =   30,000
                              Z
             Các loại đục lỗ              Paper punch
317  Đục 2 lỗ nhỏ Dearmar PC-01 có thước - đục 12tờ    Dearmar Paper punch     Vietnam  Pcs   24,000
318  Đục 2 lỗ nhỏ Eagle 837S có thước - đục 10 tờ     Eagle Paper punch      Taiwan   =    20,000
319  Đục 2 lỗ nhỡ Eagle 837-10 có thước - đục 20 tờ    Eagle Paper punch      Taiwan   =    28,000
320  Đục 2 lỗ nhỡ KWTRIO 912 - đục 20 tờ          KW TRIO Paper punch     Taiwan   =    32,000
321  Đục 2 lỗ nhỡ Dearmar PC02, PC03 - đục 20 tờ      Dearmar Paper punch      ấn độ   =    35,000
322  Đục 2 lỗ nhỡ CARL No.35 có thước - đục 15 tờ     Carl Paper punch       Japan   =    34,000
323  Đục 2 lỗ nhỡ CARL No.40 có thước - đục 20 tờ     Carl Paper punch       Japan   =    44,000
324  Đục 2 lỗ Genmes J73 đục 20 tờ             Genmes Paper punch      Taiwan   =    24,000
325  Đục 2 lỗ Genmes có thước sắt J78 - đục 30 tờ     Genmes Paper punch      Taiwan   =    38,000
326  Đục 2 lỗ KW - TRIO có thước sắt 978 - đục 30 tờ    KW TRIO Paper punch     Taiwan   =    48,000
327  Đục 2 lỗ KW - TRIO có thước sắt 9670- đục 70 tờ    KW TRIO Paper punch     Taiwan   =   200,000
328  Đục 2 lỗ KWTRIO 952 đục 150tờ             KW TRIO Paper punch     Taiwan   =   750,000
329  Đục 2 lỗ CARL HD - 410 đục 100 tờ           Carl Paper punch       Japan   =  1,050,000
330  Đục 2 lỗ CARL No 122 đục 150 tờ            Carl Paper punch       Japan   =  1,200,000
331  Đục 2 lỗ TATA HP -02 đục 520 tờ            Carl Paper punch       Taiwan   =  1,200,000
332  Đục 3 lỗ Kanex 2030 - 20 Tờ có thước         Kanex Paper punch       ấn độ   =    90,000
333  Đục 3 lỗ KW - Trio có thước 963 đóng - 150 tờ     KW TRIO Paper punch     Taiwan   =   350,000
334  Đục 3 lỗ KW - Trio có thước 953 đóng - 300 tờ     KW TRIO Paper punch     Taiwan   =  1,200,000
335  Đục 4 lỗ Kanex 2040 - 20 tờ có thước         Kanex Paper punch       ấn độ   =    90,000
336  Khoan tay 2 lỗ TATA P2 - 250 tờ            TATA Paper punch       Taiwan   =   380,000
337  Khoan tay 3 lỗ TATA P3 - 250 tờ            TATA Paper punch       Taiwan      480,000
338  Khoan tay 4 lỗ TATA P4 - 250 tờ            TATA Paper punch       Taiwan      550,000
        Các loại máy dập ghim & ghim dập         Stapler & staples
339  Máy dập ghim mini Deli 222 dập 5-10 tờ, 12chiếc/hộp  ,,,,, mini stapler      Taiwan  Pcs   9,000
340  Máy dập ghim nhỏ KW-TRIO 5270 dập 10tờ-        KW - Trio small stapler   Taiwan   =   12,000
   12chiếc/hộp
341  Máy dập ghim nhỏ Dearmar SL-011/SL021 dập 16tờ-    Dearmar small stapler    Vietnam  =    15,000
   24chiếc/hộp
342  Máy dập ghim nhỏ con giống SDI 1104 dập 10-      SDI 1104 small stapler    Taiwan  =    15,000
   16tờ,12chiếc/hộp
343  Máy dập ghim nhỏ Max HD10 - xịn dập 10-         Max HD10 small stapler  Japan   =    16,500
   16tờ,12chiếc/hộp
344  Máy dập ghim nhỏ Plus PS 10E dập10-16tờ, 12chiếc/hộp  Plus small stapler    Vietnam  =    16,500
345  Máy dập ghim nhỏ Plus PS 10E kèm ghim dập 10-16tờ,   Plus small stapler    Vietnam  =    20,000
   12chiếc/hộp
346  Máy dập ghim nhỏ Plus ST-010FE dập 20 tờ, 12chiếc/hộp  Plus small stapler    Vietnam  =    22,000
347  Máy dập ghim trung Dearmar SL-032 dập 20tờ,       Dearmar big stapler   Vietnam  =    28,000
   12chiếc/hộp
348  Máy dập ghim trung Dearmar SL-042 dập 20tờ,       Dearmar big stapler   Vietnam  =    35,000
   12chiếc/hộp
349  Máy dập ghim trung Eagle 207dập 20tờ, 12chiếc/hộp    Eagle big stapler    Taiwan   =    24,000
350  Máy dập ghim trung Eagle 206 có nhổ ghim dập 20tờ,   Eagle big stapler    Taiwan   =    32,000
   12chiếc/hộp
351  Máy dập ghim trung xoay chiều 414 dập 20tờ,       414 big stapler      China   =    24,000
   12chiếc/hộp
352  Máy dập ghim trung xoay chiều DELI 828 dập 25tờ,    DELI 828 big stapler   Taiwan   =    28,000
   12chiếc/hộp
353  Máy dập ghim trung xoay chiều HS 2005 dập 20tờ,     HS 2005 big stapler   Taiwan   =    35,000
   12chiếc/hộp
354  Máy dập ghim trung xoay chiều Eagle 9629 dập 20tờ,   9629 Eagle big stapler  Taiwan   =    44,000
   12chiếc/hộp
355  Máy dập ghim gù Max HD - 88R dập 40tờ, 12chiếc/hộp Max big stapler        Japan   =    90,000
356  Máy dập ghim đại Stacom C103 - dập 100tờ      Stapler heavy duty      Taiwan   =   140,000
357  Máy dập ghim đại Stacom C104 - dập 240tờ      Stapler heavy duty      ấn độ   =   200,000
358  Máy dập ghim đại KW-Trio 50SA - dập 100tờ      KW Trio stapler heavy    Taiwan   =   180,000
                             duty
359 Máy dập ghim đại KW - Trio 50LA - dập 200 tờ     KW Trio stapler heavy    Taiwan   =   265,000
                             duty
360 Máy dập ghim đại Kanex HD 1213 - dập 100tờ      Stapler heavy duty      ấn độ   =   160,000
361 Máy dập ghim đại Kanex HD 1224 - dập 240tờ      Stapler heavy duty      ấn độ   =   340,000
362 Máy dập ghim 3 hộc ghim PLus ST-050M- dập 130 tờ   ST- 050E Plus stapler     Nhật   =   800,000
363 Ghim dập N0 -10 S311 - 10hộp nhỏ/hộp to        Staples N0 -10        Taiwan  Box    1,000
364 Ghim dập N0 -10 Plus - 20 hộp nhỏ/hộp to       Staples N0 -10        Vietnam  =    1,500
365 Ghim dập N0 -03 S211 - 10hộp nhỏ/hộp to        Big staples N0 -03      China   =    1,800
366 Ghim dập N0 -03 Plus - 10hộp nhỏ/hộp to        Big staples N0 -03      Vietnam  =    4,500
367 Ghim dập gù Max 2115/4 - 12hộp nhỏ/hộp to       Big staples N0 -2115/4    Japan   =    30,000
368 Ghim dập KW - Trio 23/8,23/10,23/13,23/15,23/17,23/23 Big staples         Taiwan   = theo cỡ
369 Ghim dập Hand 23/8,23/10,23/13,23/15,23/17,23/23   Big staples         Taiwan   = theo cỡ
370 Ghim cài tam giác -C62 - 10hộp/hộp to, 500hộp/thùng  Triangle paper clip 625    China   =    1,800
371 Ghim cài chữ nhật -C32 - 10hộp/hộp to, 500hộp/thùng  Giant paper clip C32     China   =    2,000
372 Ghim cài chữ nhật -C82 - 10hộp/hộp to, 500 hộp/thùng Giant paper clip C82     China   =    2,500
373 Ghim cài nhựa màu,Inox Dear CP-06P,07M,08M      Plastic colour paper clip  Vietnam  =    7,000
374 Ghim cài nhựa các hình CP01P,02P,03P,04P Dearmar   Plastic colour paper clip  Vietnam  =    9,000
375 Hộp đựng ghim nam châm tròn              Square paper clip box    Taiwan  Pcs   16,000
376 Hộp đựng ghim nam châm dẹt DELI 0988         Square paper clip box     EU   Pcs   12,000
377 Nhổ ghim nhỏ                     Stapler remover       Taiwan   =    3,500
378 Nhổ ghim nhỏ SR - 02                 Stapler remover       Vietnam  =    5,000
379 Nhổ ghim nhỏ SR - 01                 Stapler remover       Vietnam  =    7,000
380 Nhổ ghim dài                         Stapler remover       Taiwan  =   10,000
             Kéo & dao, lưỡi dao           Scissors & Hand cutter, blade
381  Kéo văn phòng nhỏ - 120mm, 12chiếc/vỉ           Small scissors 6.5"     China   Pcs   3,500
382  Kéo văn phòng nhỏ Dearmar SC-03 -160mm, 20chiếc/hộp Small scissors 6.5"        Vietnam   =   10,000
383  Kéo văn phòng to Dearmar SC-04 -180mm, 20chiếc/hộp Small scissors 8.5"        Vietnam   =   14,000
384  Kéo văn phòng nhỏ Deli 6008 - 160mm, 12chiếc/hộp      Small scissors 6.5"      EU    =   8,000
385  Kéo văn phòng nhỡ Deli 6009 - 180mm, 12chiếc/hộp      Small scissors 8.5"      EU    =   12,000
386  Kéo văn phòng to Deli 6010 - 210mm, 12chiếc/hộp      Big scissors 8.5"       EU    =   16,000
387  Kéo văn phòng to -Koopee -180mm, 12 chiếc/hộp       Big scissors 8.5"      Korea   =   14,000
388  Kéo văn phòng Inox                     Big scissors 8.5"     Vietnam   =   12,000
389  Kéo văn phòng to Hợp Thành                 Big scissors 8.5"     Vietnam   =   16,000
390  Dao dọc giấy nhỏ 1 lưỡi - 120chiếc/thùng          Small hand cutter      China   =   1,500
391  Dao dọc giấy nhỏ 1 lưỡi 955, SDI 0411, 12chiếc/hộp     Small hand cutter      Taiwan   =   8,000
392  Dao dọc giấy nhỏ 1 lưỡi - 60chiếc/hộp           Small hand cutter      Japan   =   5,000
393  Dao dọc giấy nhỏ 3 lưỡi tự thay lưỡi CK-011, 12chiếc/hộp Small hand cutter      Vietnam   =   18,000
394  Dao dọc giấy nhỏ 6 lưỡi tự thay kèm gọt chì CK-021,    Small hand cutter     Vietnam   =   20,000
   12chiếc/hộp
395  Dao dọc giấy to 1 lưỡi - 120chiếc/hộp           Big hand cutter       China   =    2,500
396  Dao dọc giấy to 1 lưỡi có chốt tay SF - 6898, 36chiếc/hộp Big hand cutter       Taiwan  =   12,000
397  Dao dọc giấy to 1 lưỡi - 60chiếc/hộp            Big hand cutter       Japan  =    8,500
398  Dao trổ 3 lưỡi to 3 lưỡi 918 - thân đệm cao su,12chiếc/hộp Big hand cutter       Taiwan  =   14,000
399  Dao trổ 3 lưỡi nhỏ -SDI 0404, 12chiếc/hộp         Hand cutter SDI two blades Taiwan   =   14,000
400  Dao dọc giấy to 3 lưỡi tự thay CK-032           Big hand cutter      Vietnam  =   26,000
   Dearmar,12chiếc/hộp
401  Dao trổ 3 lưỡi to -SDI 0423 - 12chiếc/hộp         Hand cutter SDI two blades Taiwan   =   26,000
402  Lưỡi dao trổ nhỏ Dearmar CB-011,              Small cutter blades    Vietnam  =    9,000
   10chiếc/tuýp,30tuýp/hộp
403  Lưỡi dao trổ to Dearmar CB-022,              Big cutter blades     Vietnam  =   12,000
   10chiếc/tuýp,20tuýp/hộp
404  Dao Thái chuôi vàng                    Hand cutter        Thailans  =    5,000
405  Dao Thái chuôi đen                     Hand cutter        Thailans  =   10,000
406  Dụng cụ cắt thư Plus                    Envelope letter opener    Japan  =   90,000
407  Bàn xén giấy tay A4                    Paper cutter A4      Vietnam  =   180,000
408  Bàn xén giấy tay A4 DELI 8057/8060 cắt đẩy         Paper cutter A4       Taiwan  =   400,000
409  Bàn xén giấy tay A4 KWTRIO                 Paper cutter A4       Taiwan  =   500,000
410  Bàn cắt giấy tay A3 KWTRIO                 Paper cutter A3       Taiwan  =   650,000
              Thước & tẩy, hồ           Ruler & Eraser, Glue
411  Thước kẻ nhựa 20 cm                    Plastic ruler        Taiwan  Pcs   2,500
412  Thước kẻ nhựa 30 cm Thiên Long               Plastic ruler       Vietnam   =   3,000
413  Thước kẻ nhựa 30 cm                    Plastic ruler        Taiwan   =   4,000
414  Thước kẻ nhựa 50 cm                    Plastic ruler        Taiwan   =   10,000
415  Thước kẻ nhựa 100 cm                    Plastic ruler        Taiwan   =   32,000
416  Tẩy chì Stabilo - 50viên/hộp                Eraser           Germany   =   1,500
417  Tẩy Thiên Long E05, E06 - 30viên/hộp            Eraser           Vietnam   =   2,500
418  Tẩy Steadtler 526 -B40, H40 - 40viên/hộp          Steadler eraser      Germany   =   4,500
419  Tẩy Steadtler 526 -WB40, B30, H30 - 30viên/hộp       Steadler eraser      Germany   =   6,000
420  Tẩy Pentel nhỏ - 60viên/hộp                Pentel eraser        Japan   =   4,000
421  Tẩy Pentel to - 20viên/hộp              Pentel eraser         Japan   =  10,000
422  Tẩy Gingko siêu mềm nhỏ 1302/1306S - 30viên/hộp   Gingko eraser         Japan   =   3,000
423  Tẩy Gingko siêu mềm to 1306L - 30viên/hộp      Gingko eraser         Japan   =   4,500
424  Hồ nước Thiên Long 30ml - 12 lọ/lố          ThienLong Glue fluid     Vietnam   =   1,800
425  Hồ nước Genvana 50ml - 24lọ/hộp           ThienLong Glue fluid     Taiwan   =   2,500
426  Hồ nước Steadler 31ml - 30lọ/hộp           Steadler Glue fluid     Germany  Box   6,500
427  Hồ khô Thiên Long G-05 8gr - 30thỏi/hộp       ThienLong glue stick 8gr   Vietnam  Pcs  5,000
428  Hồ khô 3M Scotch 8gr - 30thỏi/hộp          3M Scotch glue stick 8gr    USA    =   6,000
429  Hồ khô Steadler 8gr - 30 thỏi/hộp          Steadler glue stick 8gr   Germany   =   7,000
430  Hồ khô Steadler 22gr - 10thỏi/hộp          Steadtler glue stick 22gr  Germany   =  18,000
431  Hồ khô Steadler 35gr - 10thỏi/hộp          Steadler glue stick 31gr   Germany   =  20,000
432  Hồ khô K MAC 15gr - 20thỏi/hộp            K-MAC glue stick 22gr     Korea   =   8,500
433  Hồ khô K MAC 35gr - 12thỏi/hộp            K-MAC glue stick 35gr     Korea   =  16,000
434  Nam châm dính bảng mặt trời(6chiếc/hộp)MH-01P    Magic holder         Vietnam  Box  12,000
435  Nam châm + kẹp dính bảng Plus nhỏ          Magic holder          Japan  Pcs  24,000
436  Nam châm + kẹp dính bảng Plus to           Magic holder          Japan  Pcs  26,000
437  Keo con voi                     Super glue           USA   Box  10,000
438  Keo đa dụng Scotch 3M 6004/6046/6045         Super glue           USA   Tuýp  40,000
439  Keo dán 502                     Super glue          Vietnam   =   4,000
440  Gia cố chứng từ                   Herma reinforcement ring -  Germany   =  20,000
                              500pcs
             Các loại kẹp tài liệu            Fastener
441  Kẹp giấy đôi bằng sắt 15mm BC-011 -         Double clip (1doz/box)    Vietnam  Box   3,500
   12c/hộp,120hộp/thùng
442  Kẹp giấy đôi bằng sắt 19mm BC-022 -         Double clip (1doz/box)    Vietnam  =   4,000
   12c/hộp,240hộp/thùng
443  Kẹp giấy đôi bằng sắt 25mm BC-033 -         Double clip (1doz/box)    Vietnam  =   7,000
   12c/hộp,240hộp/thùng
444  Kẹp giấy đôi bằng sắt 32mm BC-044 -         Double clip (1doz/box)    Vietnam  =   9,000
   12c/hộp,120hộp/thùng
445  Kẹp giấy đôi bằng sắt 41mm BC-055 -         Double clip (1doz/box)    Vietnam  =   16,000
   12c/hộp,60hộp/thùng
446  Kẹp giấy đôi bằng sắt 51mm BC-066 -         Double clip (1doz/box)    Vietnam  =   20,000
   12c/hộp,48hộp/thùng
447  Kẹp giấy đôi bằng sắt 15mm - 12c/hộp, 360hộp/thùng  Double clip (1doz/box)    Taiwan   =   2,500
448  Kẹp giấy đôi bằng sắt 19mm - 12c/hộp, 240hộp/thùng  Double clip (1doz/box)    Taiwan   =   3,000
449  Kẹp giấy đôi bằng sắt 25mm - 12c/hộp, 240hộp/thùng  Double clip (1doz/box)    Taiwan   =   5,000
450  Kẹp giấy đôi bằng sắt 32mm - 12c/hộp, 120hộp/thùng  Double clip (1doz/box)    Taiwan   =   7,000
451  Kẹp giấy đôi bằng sắt 41mm - 12c/hộp, 108hộp/thùng  Double clip (1doz/box)    Taiwan   =   10,000
452  Kẹp giấy đôi bằng sắt 51mm - 12c/hộp, 60hộp/thùng  Double clip (1doz/box)    Taiwan   =   14,000
453  Kẹp giấy đôi bằng sắt màu 60c/hộp 15mm        Double clip (60pcs/box)   Taiwan   =   18,000
454  Kẹp giấy đôi bằng sắt màu 40c/hộp 19mm        Double clip (40pcs/box)   Taiwan   =   16,000
455  Kẹp giấy đôi bằng sắt màu 48c/hộp 25mm        Double clip (48pcs/box)   Taiwan   =   28,000
456  Kẹp giấy đôi bằng sắt màu 24c/hộp 32mm        Double clip (24pcs/box)   Taiwan   =   18,000
457  Kẹp giấy đôi bằng sắt màu 24c/hộp 41mm        Double clip (24pcs/box)   Taiwan   =   28,000
458  Kẹp giấy đôi bằng sắt màu 12c/hộp 51mm        Double clip (12pcs/box)   Taiwan   =   22,000
459  Kẹp giấy đôi bằng sắt màu 10c/hộp CP-09M       Double clip Colour      Vietnam  =   8,000
460  Kẹp tàI liệu Inox B-2400               Metal double clip      Vietnam  =   12,000
461  Đẩy kẹp Inox BC -2400 (NC-01)                         Vietnam   =   15,000
462  Kẹp giấy sắt 50bộ/box - xâu tài liệu         Metal fastener       Japan   =   15,000
463  Kẹp sắt nhựa 50bộ/hộp - xâu tài liệu nhựa      Plastic fastener UNICO  Taiwan   =   14,000
464  Kẹp tài liệu inox 2cm DELI - 8536 (36chiếc/hộp)   Metal fastener 2cm    Taiwan   Pcs    700
465  Kẹp tài liệu inox 3cm DELI - 8535 (24chiếc/hộp)   Metal fastener 3cm    Taiwan   Pcs   1,000
466  Kẹp tài liệu inox 4cm DELI - 8534 (24chiếc/hộp)   Metal fastener 4cm    Taiwan   Pcs   1,500
467  Kẹp tài liệu inox 5cm DELI - 8533 (12chiếc/hộp)   Metal fastener 5cm    Taiwan   Pcs   2,200
468  Kẹp tài liệu inox 7cm DELI - 8532 (12chiếc/hộp)   Metal fastener 7cm    Taiwan   Pcs   3,500
469  Kẹp tài liệu inox 10cm DELI - 9532 (4chiếc/vỉ)    Metal fastener 7cm    Taiwan   Pcs   5,500
470  Kẹp tài liệu inox 15cm DELI - 9531 (3chiếc/vỉ)    Metal fastener 7cm    Taiwan   Pcs  10,000
471  Đinh ghim đầu hoa mặt trời/cờ các nước PN10M/PN06P  Thumb tack        Vietnam  Box  10,000
472  Đinh ghim đầu nhựa trắng và màu PN-04P,05P      Thumb tack        Vietnam  Box   7,500
473  Đinh ghim inox, màu PN03M, 01M,02M          Thumb tack        Vietnam  Box  10,000
           Băng dính & cắt băng dính      Tapes & tapes dispenser
474  Cắt băng dính đế to, vòng to 3M - C38        3M tape dispenser      USA   Pcs  75,000
475  Cắt băng dính đế to cắt 2-2.5cmSunny 2004, Deli812  Deli tape dispenser    Taiwan   =   35,000
476  Cắt băng dính Sunny - 12chiếc/hộp          Sunny tape dispenser    Taiwan   =   10,000
477  Cắt băng dính con lợn Deli 811 - 12chiếc/hộp     Deli tape dispenser     China   =   16,000
478  Cắt băng dính tay                  Hand metal dispenser    China   =   15,000
479  Cắt băng dính tay Eagle, Deli 801          Hand metal dispenser    Taiwan   =   20,000
480  Băng dính trong 1cm - 12cuộn/cây           Transperent tape      China  Roll   500
481  Băng dính trong 1.8cm - 10cuộn/cây          Transperent tape      Vietnam  =   1,500
482  Băng dính trong 1.2cm 3M 104 kèm cắt băng      Transperent tape 3M     USA    =   15,000
483  Băng dính trong 1.8cm thơm 3M 810-3/4/36yr      Transperent tape 3M     USA    =   28,000
484  Băng dính trong/đục 5cm - 40yr - 6cuộn/cây      Transperent tape      China   =   4,000
485  Băng dính trong/đục 5cm - 70yr - 6cuộn/cây      Transperent tape      China   =   6,500
486  Băng dính trong/đục 5cm - 80yr - 6cuộn/cây      Transperent tape      China   =   8,000
487  Băng dính trong/đục 5cm - 100yr - 6cuộn/cây     Transperent tape      China   =   14,000
488  Băng dính đóng sổ sần, màu bóng 3cm 8cuộn/cây    Simili Colour tape     Taiwan   =   6,000
489  Băng dính đóng sổ sần, màu bóng 5cm 6 cuộn/cây    Simili Colour tape     Taiwan   =   8,000
490  Băng dính 2 mặt 0.6cm - 56cuộn/cây          Double side tape      Taiwan   =   1,500
491  Băng dính 2 mặt 1.2cm - 24cuộn/cây          Double side tape      Taiwan   =   2,500
492  Băng dính 2 mặt 2cm - 15cuộn/cây           Double side tape      Taiwan   =   3,000
493  Băng dính 2 mặt 2.4cm - 12cuộn/cây          Double side tape      Taiwan   =   4,000
494  Băng dính 2 mặt 5cm - 6cuộn/cây           Double side tape      Taiwan   =   8,000
495  Băng dính 2 mặt 1.2cm 3M 136 kèm cắt băng      Double side tape 1.2cm   Taiwan   =   30,000
496  Băng dính điện - 10cuộn/cây             Insulating tape      Taiwan   =   2,500
          Đĩa mềm vi tính & hộp đựng đĩa     Disketter & Storange box
497  Đĩa mềm Maxell 1.44MB vỏ nhựa - 10đĩa/hộp      Maxell disketters formater Japan  Box  74,000
498  Đĩa mềm Maxell, Imation 3M 1.44MB vỏ giấy -     Maxell, IBM 3M disketters Japan    =   44,000
   10đĩa/hộp                      formater
499  Đĩa mềm imation 3M 1.44MB vỏ nhựa -10đĩa/hộp     3M disketters formater   Taiwan   =   68,000
500  Đĩa CD room Maxell, 3M Imation vỏ nhựa - 10đĩa/hộp  CD room disketter     Taiwan  Pcs  12,000
501  Đĩa CD Room 3M không vỏ - 50đĩa/hộp         CD room disketter     Taiwan   =   4,500
502  Đĩa CD room không vỏ - 50đĩa/hộp.          CD room disketter      China   =   3,500
503  Vỏ đựng đĩa CD                    Disketter box        China   =   1,500
504  Đĩa CD ghi lại được Maxell, 3M IBM - 10chiếc/hộp   Maxell, 3M CD riwe     Taiwan   =   35,000
505 Đĩa DVD Room không vỏ - 100chiếc/hộp          DVD room disketter     China   =    8,000
506 Đĩa DVD Room không vỏ Imation 3M - 25đĩa/hộp      DVD room disketter     Taiwan   =    15,000
507 Đĩa DVD Room Maxell-5đĩa/hộp, Imation 3M vỏ nhựa -   DVD room disketter     Taiwan   =    25,000
  20đĩa/hộp
508 Ví đựng đĩa CD 20 đĩa                 20 disk CD pocket       China  =    35,000
509 Ví đựng đĩa CD 40 đĩa                 40 disk CD pocket       China  =    48,000
510 Ví đựng đĩa CD 80 đĩa                 80 disk CD pocket       China  =    80,000
511 Hộp đựng đĩa mềm 50 chiếc               Disketter Storange box    Taiwan  =    85,000
512 Hộp đựng đĩa mềm 100 chiếc               Disketter Storange box    Taiwan  =   100,000
          Các loại khay TL & gọt chì       Document tray & sharpener
513 Gọt chì thân nhựa SDI - 50chiếc/hộp          Pencil sharpener SDI     Taiwan  Pcs   3,000
514 Gọt chì thân nhựa Steadler 511 05 CA40 - 40chiếc/hộp  Pencil sharpener       Germany  =    3,500
515 Gọt chì Maped - 30chiếc/hộp              Pencil sharpener Maped    Germany  =    4,000
516 Gọt chì thép Steadler 510 - 10 - 20chiếc/hộp      Pencil sharpener       Germany  =    8,500
517 Gọt chì KWTRIO quay tay - 12chiếc/hộp         PMP -PR01 sharpener      Taiwan  =   85,000
518 Khay hồ sơ 2 tầng bằng nhựa -DT305-2a         Plastic document tray 2 tier Vietnam  =   45,000
519 Khay hồ sơ 3 tầng bằng nhựa -DT305-3a         Plastic document tray 3 tier Vietnam  =   60,000
520 Khay hồ sơ 4 tầng bằng nhựa -DT305-4a         Plastic document tray 4 tier Vietnam  =   85,000
521 Khay hồ sơ 2 tầng bằng mica TLS - DT602        Plastic document tray 2 tier Taiwan   =   95,000
522 Khay hồ sơ 2 tầng bằng nhựa DELI 9216 các màu     Plastic document tray 2 tier Taiwan   =   70,000
523 Khay hồ sơ 2 tầng bằng sắt DELI 9183          Plastic document tray 2 tier China   =   100,000
524 Khay hồ sơ 3 tầng bằng mica TLS - DT603        Plastic document tray 3 tier Taiwan   =   140,000
525 Khay hồ sơ 3 tầng bằng nhựa DELI 9217 các màu     Plastic document tray 3 tier Taiwan   =   90,000
526 Khay hồ sơ 4 tầng KOKUYO                Plastic document tray 4 tier Japan   =   380,000
527 Khay hồ sơ 5 tầng KOKUYO                Plastic document tray 5 tier Japan   =   450,000
528 Khay cắm bút 203 nhỏ                  Desk organzer         Taiwan  =   14,000
529 Khay cắm bứt bằng sắt DELI 908/909/9174/9172      Desk organzer         China   =   20,000
530 Khay cắm bút 203 to                  Desk organzer         Taiwan  =   22,000
531 Khay cắm bút đa năng DELI 9110             Desk organzer         Taiwan  =   50,000
532 Khay cắm bút xoay, cố định .. các màu có cắt băng   Desk organzer         China   =   35,000
533 Khay cắm bút xoay các màu LC nhỏ            Desk organzer         Taiwan  =   65,000
534 Khay cắm bút trong có chức danh, có cắt băng      Desk organzer         Taiwan  =   95,000
535 Khay cắm bút đa năng xoay bằng gỗ P935W        Desk organzer         Taiwan  =   100,000
536 Hộp đựng card 400 card - Genmes/KWTRIO         Name card box 400 cards    Taiwan  =   65,000
537 Hộp đựng card 600 card - Genmes/KWTRIO         Name card box 600 cards    Taiwan  =   75,000
538 Hộp đựng card 800 card - Genmes/KWTRIO         Name card box 800 cards    Taiwan  =   85,000
539 Gía kẹp giấy đánh máy tính DELI            Copy holder          Taiwan  =   70,000
540 Gía kẹp giấy đánh máy tính gắn liền          Copy holder          Taiwan  =   50,000
541 Gía kẹp giấy đánh máy tính gắn liền DH240 3M      Copy holder          USA   =   140,000
542 Gía dựa file lớn DELI 9262               Book end - large       Taiwan  Pcs   18,000
            Các loại máy tính              Calculator
543 Máy tính Casio - HL 122 TV-w, 12 số          Casio calculator       China  Pcs   125,000
544 Máy tính Casio - JL 210, 12 số, màn hình cong     Casio calculator        Japan  =  2,700,000
545 Máy tính Casio - JL 210, 12 số, màn hình cong     Casio calculator       China   =   250,000
546 Máy tính Casio - JS20LA, 12 số màn hình cong      Casio calculator        Japan  =  2,700,000
547 Máy tính Casio - JS20TV, 12 số màn hình cong      Casio calculator       China   =   440,000
548 Máy tính Casio - JS40LA, 14 số màn hình cong      Casio calculator        Japan  =  3,200,000
549 Máy tính Casio - JS40 V, 14 số màn hình cong      Casio calculator      China  =   450,000
550 Máy tính Casio - LC403, 8 số              Casio calculator      China  =   55,000
551 Máy tính kỹ thuật Casio - FX500MS, 12 số        Casio calculator      China  =   150,000
552 Máy tính kỹ thuật Casio - FX570MS, 12 số        Casio calculator      China  =   220,000
553 Máy tính Casio DF-120TE W,JF - 120TE W - 12 số     Casio calculator      China  =   220,000
554 Máy tính Canon HS-1200C,HS1200RS 12 số         Canon calculator      China  =   180,000
555 Máy tính Canon HS-1200TS, KS 123 12 số -tính thuế   Canon calculator      China  =   320,000
556 Máy tính Casio DM 1400V, 14 số màn hình cong      Casio calculator      China  =   280,000
557 Máy tính Casio DM 1600V, 16 số màn hình cong      Casio calculator      China  =   350,000
558 Máy tính Casio HP - 100TE, 14 số, có in báo cáo    Casio calculator      China  =   500,000
559 Bàn di chuột                      Mouse pad         Taiwan  =    6,000
560 Chuột máy tính thường Mitshumi             Mitshumi mouse      Malaysia =   65,000
561 Chuột quang cho máy tính Mishimi, IBM         Mitshumi mouse       China  =   120,000
562 Bàn phím Mitshumi                   Keyboard          Taiwan  =   125,000
563 Chổi quét máy máy tính                               China  =   40,000
564 Chai lau bàn ghế văn phòng 3M - 573          3M - 573          USA   =   70,000
565 Bộ lau bàn phím máy vi tính 3M - 674          3M - 674          USA   =   90,000
566 Bộ lau màn hình 3M - 675                3M - 675          USA   =   220,000
567 Chay tẩy lau máy tính 3M - CL574            3M - CL574         USA   =   70,000
568 Bộ lau màn hình, bàn phím 3M - CL680          3M - CL680         USA   =   140,000
569 Pin con thỏ nhỏ - 40 viên/hộp - 720viên/thùng     Con tho battery small   Vietnam Dold   2,000
570 Pin con thỏ trung - 12 viên/hộp - 192 viên/thùng    Con tho battery big    Vietnam =    3,500
571 Pin con thỏ to - 12 viên/hộp - 192 viên/thùng     Con tho battery big    Vietnam =    4,000
572 Pin Toshiba 3A/2A - 4viên/vỉ, 40viên/hộp        Toshiba battery small    China  =    4,000
573 Pin Enigezer 2A,3A - 2viên/vỉ, 40viên/hộp       Enigezer battery small  Singapore =   15,000
               Phong bì                Envelopes
574 Phong bì trằng A4 có dây cài miệng - 100chiếc/gói   White envelope A4 W    Vietnam  Pcs   2,000
                              string
575 Phong bì trắng/nâu A4 có dán keo - 100chiếc/gói    White/ Brow envelope A4  Vietnam  =     900
576 Phong bì nâu A4 có dây cài miệng 1 đáy - 50chiếc/gói  Brow enverlope A4     Vietnam  =    1,500
                              wstring
577 Phong bì nâu A4 có dây cài miệng 2 đáy - 50chiếc/gói  Brow enverlope A4     Vietnam  =    2,000
                              wstring
578  Phong bì vàng Grap A4 có dán - 100chiếc/gói     Yelow enverlope A4     Indo   =    2,500
579  Phong bì vàng Grap A5 có dán - 100chiếc/gói     Yelow enverlope A5     Indo   =    1,500
580  Phong bì A5 trắng có dán - 100chiếc/gói       White enverlope A5    Vietnam  =     400
581  Phong bì trắng 22 x12 - 100chiếc/gói         22x12 white enverlope   Vietnam  =     300
582  Phong bì máy bay - 100chiếc/gói           Envelopes         Vietnam  =     200
             Dấu & mực dấu             Stamp pad & ink
583  Bàn dấu Horse to -N02 - 12chiếc/lố          Horse big stamp pad    Thailans Pcs   15,000
584  Bàn dấu Horse nhỏ - N03 - 12chiếc/lố         Horse small stamp pad   Thailans =   10,000
585  Bàn dấu có mực Penlikan               Penlikan stamp pad    Germany  =   40,000
586  Bàn dấu có mực Shinny                Shiny, Veco stamp pad   Taiwan  =   40,000
587  Mực dấu Cửu Long các màu - 10lọ/hộp         CuuLong stamp ink     Vietnam  =    6,500
588  Mực dấu Horse các màu - 10lọ/hộp           Horse stamp ink      Thailans Box   4,500
589  Mực dấu Trodat các màu - 10lọ/hộp          Trodat stamp ink      Taiwan  =   30,000
590  Mực dấu Artline các màu - 10lọ/hộp          Artline stamp ink      Japan  =   35,000
591 Mực dấu Shinny các màu - 12lọ/hộp            Shinny stamp ink       Taiwan  =      40,000
592 Dấu sẵn mực các mẫu                   X - stamer - self inking   Taiwan  =      60,000
593 Dấu cao su có ngày các mẫu               Stamp white date       Taiwan  =      40,000
594 Dấu liền mực hiệu SHINNY đặt theo yêu cầu        Oder            Germany  =   gíá theo mẫu
             Lò so đóng sổ           Binding ring & sheet
595 Lò so nhựa xoắn gáy A4 các màu, các cỡ(100c/hộp)    A4 binding 0 - ring 6mm -  Taiwan
                              51mm
   Từ @ 6 đến @ 51 đóng được từ 10 tờ đến 500 tờ
              Bảng trắng                White board
596  Bảng trắng 60 x 80cm                  White board        Vietnam  Pcs     90,000
597  Bảng trắng 80 x 120cm                 White board        Vietnam  =     160,000
598  Bảng trắng 120 x 160cm                 White board        Vietnam  =     300,000
       Nhận đặt làm các loại bảng từ, bảng ghim, bảng phun sơn theo các cỡ khác nhau
599  Xoá bảng loại II                    Board wipper        China  Pcs     2,500
600  Xoá bảng DELI 7810                   Board wipper         EU   =      5,000
601  Xoá bảng 2 mặt Plus                  Board wipper        Japan   =     15,000
602  Sáp đếm tiền                      Diviler carh sap      Vietnam  =     10,000
603  Mút đếm tiền II                    Diviler carh wipper     China   =      2,500
604  Mút đếm tiền I                     Diviler carh wipper     China   =      4,000
605  Lăn nước đếm tiền 9109, 9108              Diviler carh water     China   =     15,000
          Băng dính & cắt băng dính        Tapes & tapes dispenser
   Cắt băng dính đế to, vòng to 3M - C38         3M tape dispenser      USA   Pcs     75,000
   Cắt băng dính đế to cắt 2-2.5cmSunny 2004, Deli812  Deli tape dispenser     Taiwan   =     35,000
   Cắt băng dính Sunny - 12chiếc/hộp           Sunny tape dispenser    Taiwan   =     10,000
   Cắt băng dính con lợn Deli 811 - 12chiếc/hộp     Deli tape dispenser     China   =     16,000
   Cắt băng dính tay                   Hand metal dispenser     China   =     15,000
   Cắt băng dính tay Eagle, Deli 801           Hand metal dispenser    Taiwan   =     20,000
   Băng dính trong 1cm - 12cuộn/cây           Transperent tape       China  Roll      500
   Băng dính trong 1.8cm - 10cuộn/cây          Transperent tape      Vietnam  =      1,500
   Băng dính trong 1.2cm 3M 104 kèm cắt băng       Transperent tape 3M     USA    =     15,000
   Băng dính trong 1.8cm thơm 3M 810-3/4/36yr      Transperent tape 3M     USA    =     28,000
   Băng dính trong/đục 5cm - 40yr - 6cuộn/cây      Transperent tape       China   =      4,000
   Băng dính trong/đục 5cm - 70yr - 6cuộn/cây      Transperent tape       China   =      6,500
   Băng dính trong/đục 5cm - 80yr - 6cuộn/cây      Transperent tape       China   =      8,000
   Băng dính trong/đục 5cm - 100yr - 6cuộn/cây      Transperent tape       China   =     14,000
   Băng dính đóng sổ sần, màu bóng 3cm 8cuộn/cây     Simili Colour tape     Taiwan   =      6,000
   Băng dính đóng sổ sần, màu bóng 5cm 6 cuộn/cây    Simili Colour tape     Taiwan   =      8,000
   Băng dính 2 mặt 0.6cm - 56cuộn/cây          Double side tape      Taiwan   =      1,500
   Băng dính 2 mặt 1.2cm - 24cuộn/cây          Double side tape      Taiwan   =      2,500
   Băng dính 2 mặt 2cm - 15cuộn/cây           Double side tape      Taiwan   =      3,000
Băng dính 2 mặt 2.4cm - 12cuộn/cây         Double side tape     Taiwan  =      4,000
Băng dính 2 mặt 5cm - 6cuộn/cây           Double side tape     Taiwan  =      8,000
Băng dính 2 mặt 1.2cm 3M 136 kèm cắt băng      Double side tape 1.2cm  Taiwan  =      30,000
Băng dính điện - 10cuộn/cây             Insulating tape      Taiwan  =      2,500
                BÁO GIÁ GIẤY CAN
   STT             Danh mục hàng              Loại    Đơn giá
    1.  Giấy Can 53g/m – A4                    500tờ/hộp     175.000
    2.  Giấy Can 63g/m – A4                    500tờ/hộp     240.000
    3.  Giấy Can73g/m – A4                     250tờ/hộp     155.000
    4.  Giấy Can83g/m – A4                     250tờ/hộp     175.000
    5.  Giấy Can90g/m – A4                     250tờ/hộp     180.000
    6.  Giấy 112g/m – A4                      100tờ/hộp     90.000
    7.  Giấy Can 53g/m - A3                    500tờ/hộp     350.000
    8.  Giấy Can 63g/m – A3                    500tờ/hộp     480.000
    9.  Giấy Can73g/m - A3                     250tờ/hộp     310.000
   10.  Giấy can 83g/m – A3                    250tờ/hộp    360 .000
   11.  Giấy Can 90g/m – A3                    250tờ/hộp     345.000
   12.  Giấy Can 112g/m – A3                    100tờ/hộp     195.00
   13.  Giấy in màu Epson - A4 (Loại I)              100tờ/hộp     245.000
   14.  Giây in mầu Epson - A4 (Loại II)              100tờ/hộp     45 000
   15.  Giấy in màu Epson - A3 (Loại III)             100tờ/hộp     135.000
   16.  Giấy in màu Epson - A3 (Loại II)              100tờ/hộp     270.000
   17.  Giấy in màu Epson - A3 (chính hãng)            100tờ/hộp     780.000
   18.  Giấy in màu OJ – A4 (Nhật)                 100tờ/hộp     145.000
   19.  Giấy in màu G&G – A4 (Trung Quốc)             100tờ/hộp     65.000
   20.  Giấy in ảnh Philljet – A4 (Hàn Quốc)            20tờ/hộp     145.000
   21.  Giấy In Màu – A4 (Đức)                   200tờ/hộp     290.000
   22.  Giấy In Màu – A4 (Đức)                   50tờ/hộp     135.000
   23.  Giấy In Màu – A3 (Đức)                            350.000
   24.  Giấy In Phun ảnh Epson – A4(loại II)            100tờ/hộp     55.000
   25.  Giấy In Phun ảnh Epson – A4(loại I)             20tờ/hộp     236.000
   26.  Giấy In Phun ảnh Epson – A3                100tờ/hộp     720.000
   27.  Giấy In Phun Màu HP – A4                  100tờ/hộp     250.000
   28.  Giấy In phun ảnh HP – A4                  25tờ/hộp     205.000
   29.  Fim in laser 3M – A4(Trung Quốc)              100tờ/hộp     125.000
   30.  Fim photo Exell – A4 (Trung Quốc)             100tờ/hộp     55.000
   31.  Fim in màu – A4(3460) (Mỹ)                 50tờ/hộp     475.000
   32.  Giấy in phun màu MisSumitshi (Nhật)            100tờ/hộp     125.000
   33.  Giấy in phun ảnh MitSumitshi (Nhật)             20tờ/hộp     210.00
   34.  Đĩa CD-R 3M (Taiwan)                     Chiếc       9.500
   35.  Đĩa CD-RW 3M (Taiwan)                    Chiếc      24.500
36.  Đĩa Mitsumitshi(50chiếc/cọc)(Hongkong)      Chiếc    6.500
37.  Đĩa mềm Maxell(Japan)              Chiếc    7.500
38.  Đĩa mềm 3M hộp liền(Mỹ)             Chiếc    4.500
39.  Đĩa SONY CD-RW (Hongkong)            Chiếc    18.500
40.  Đĩa SONY CD-R(Hongkong)             Chiếc    9.500
41.  Đĩa DVD SONY DVD-R(Hongkong)           Chiếc    26.000
42.  Đĩa DATACE CD-R(50 chiếc/cọc) (China)      Chiếc    3.000
43.  Đĩa CD-R SoMei banana (50chiếc/cọc) (China)   Chiếc    2.200
44.  Băng dính Nhật Louis Tape (hộp sắt) (Japan)  Hộp(12cuộn)  95.000
45.  Băng dính Mỹ Scotch 3M(Mỹ)          Hộp(02cuộn)  175.000
                   Báo Giá
              Mực in Phun Các Hãng
 Hp
TT  Mã Mực         Dùng Cho Các loại Máy in        Mực đổ  Cartridge
 1  HP 51678D,color    Desk jet 970.930/1220          9$    32,5$
 2  HP 15645A,Black    Desk jet 850c/870/1600/750        8$    28$
 3  HP 51623D,color    Desk jet 700/810/1120/1170/880           28$
 4  HP C6615-15,Black   Desk jet New 840c/830/810             25$
 5  HP 6625A-17 color   Desk jet new 840c                 26$
 6  HP 51640-Black     Desk jet New 1200/350c/755cm       8$    24$
 7  HP 51644C-Xanh     Desk jet 700/750/755cn          5$    39$
 8  HP 51644Y-Vàng     Desk jet 700/750/755cn          5$    39$
 9  HP 51644M-Hồng     Desk jet 700/750/755cn          5$    39$
10  HP C4844A(10) Black  Desk jet New 500/800                37$
11  HP C4911(82)-Xanh   HP 500/800New                   41$
12  HPC4912(82) Hồng    HP 500/800New                   41$
13  HP C4913(82) Vàng   HP 500/800New                   41$
14  Đầu phun 11                                41$
15  HP 51656 ,Black    HP 2200/2250/2260                 37$
16  HP 51656,black     HP 5550/5551                    27$
17  HP 51657,color                              30$
18  HP 51658,color     HP 5550/5551                    27$
19  HP51629A-Black     Desk jet 600/660/680/690         9$    24$
20  HP51649A-color     Desk jet 600c/600                 25$
21  HP 51627 Black     HP3420/5550/5551/7350/7550/2110/2150        24$
22  Hp 51628 Color     HP3420/5550/5551/7350/7550/2110/2150        27$
23  HP C5010A(14)     HP 1600                      27$
24  HP C1816A       Desk jet 693c/1600/870               23$
25  HP 20 Black      Desk jet 610/590/725/640              27$
26  HP 51625A color    Desk jet 300/400/500                23$
27  HP 51626A Black    Desk jet 400/540/550                25$
28  HP 51541A color    Desk jet 850c/1600/870          9$    24$
29  HP 33M                                  23$
                      Báo Giá
                Mực in Phun Các Hãng
   EPSON
TT     Mã Mực          Dùng Cho các loại máy in      CATRIDGE  Nội Địa
 22  S020108     Black Ink color 800/1520             18&    14$ & 10$
 23  S020110     Color Ink Cartridge for Stylus 700ex       14$    13$
 24  S020187     Black Ink Cartridge for Stylus 700ex       14$    12$
 25  S020189     Black Ink Carrtridge for Stylus color      14$    14$
 26  S020191     Color 800/1520440/640/740/460/860/1160      21$    16$
 27  S020193     Color Ink cartridge for stypul 750        16$    13$
 28  S020191     Color Ink cartridge(C,Y,M,LC,ML) for photo1200  20$    16$
 29  T003091     Black for SC-900(singer Pack)          28$
 30  T005091     Black Ink Cartridge for SC-900          32$
 31  T007091/T01   Black Ink Cartridge for             17$    13$
 32  T008091     Color Ink Sp870/870DDC/SP790/890         18$    13$
 33  TT009091    Color Ink cartridge for Sp1270          27$    17$
 34  TT00109/T007  Black Ink 870/870DC/1270/890/1290        17$
 35  T003091     Black Ink SC 480/580(Double)           28$    11$
 36  T014091     Color ink cartridge SC480/580          19$    14$
 37  T018091/T019  Black Ink color 680/880             26$    20$
 38  T0118091/T020  Color Ink stylus color 680/880          22$    16$
 39  T026      Black Ink Stylus photo810            23$    18$
 40  T027      Color ink Stylus photo 810            20$    15$
 41  T028      Black Ink stylus C60               27$
 42  T029      Color Ink Stylus C60               24$
 43  T038                               14$
 44  T039                               16$
                     Báo Giá
             Mực in Phun Các Hãng
 EPSON
TT    Mã Mực      Dùng Cho Các loại Máy In        Cartridge  Nội Địa
 1  S015016   LQ670/860/1070/2550              5,9$
 2  S015019   Ribbon Cartridge LX 300            3,2$
 3  S015020   Ribbon Cartridge GX 1170            3,6$
 4  S015021   Ribbon Cartridge LQ 300            3,2$
 5  S015023   Ribbon Cartridge LQ 1170            2,1$
 6  S015032   Ribbon Cartridge LQ 100            3,7$
 7  S015055   Ribbon Cartridge DFX5000/8000         12,5$
 8  S015066   Black Ribbon Cartridge DLQ 300/300       18,5$
 9  S015077   Color Fabric Ribbon Cartridge L0300      22$
 10  S015086   Ribbon Cartridge LQ 2170/2070         9,5$
 11  S020025   Black Ink Cartridge 400/800/1000        11,6$
 12  S020034   Black Ink Cartridge (for stylus color Pro)   14$
 13  S020036   Black Ink Cartridge (for stylus color Pro)   4,5$
 14  S020039   Black Ink (Double pack) 400/800/1000      25$
 15  S020047   Black Ink S-820/II/IIS/color 200        13$
 16  S020049   Black Ink Cartridge for-S-820/II/IIS/color   20$
 17  S020062   Black Ink Cartridge (Eson Stylus 1500)
 18  S020066   Black Ink Cartridge (for stylus color ProXL)  26$
 19  S020089   Black Ink Cartridge Color 400/600/1520     20,5$     16$ & 13$
 20  S020093   Black Ink Cartridge (for stylus color )    12$      12$
 21  S020097   Color Ink Cartridge for color 200/500     20$
                  Báo Giá
            Mực in Phun Các Hãng
Cannon
TT    Mã Mực     Dùng Cho Các Máy In     Mực đổ    Cartridge
 1  BC 01 Black  BJ200/Bj240/BJC250            13$
 2  BC 02 Black  BJC 240/BJC 10Sp      9$       15$
 3  BC 03 Black  210/255sp/265sp      9$       20,5$
 4  BC 05 Color  BJC240/BJC 255/BJC     10$      14$
 5  BC 06 Color                       14$
 6  BC 10 Black  BJ30/BJC 10/BJC 85            16$
 7  BC 11 Color  BJ30/BJC 70/BJC 85            16$
 8  BC 20 Black  BJC 4550/BJC 5500     10$      15$
 9  BC 21E Color  BJC 4100/4200sp/5500           16$
10  BC 22E Color  BJC 4100/4650sp/5500           16$
11  BX2 Black   Fax Cannon 320/340/400   9$       21$
12  BX 3 Black   BJC 4100.4200SP/550    9$       15$
13  BCI 10 Black  Cannon BJC-30/BJC 70           14$
14  BIC 21 Black  BJC 4200/BJC 4550             8$
15  BIC 24 Color  BJC 420/BJC 4550      5$       10,5$
16  BCI24 Black  New                    10$
17  BIC 24 Black  New                    14$
18  BJC 11 Black  Cannon BJC70/80              10$
19  BJC 11 Color  Cannon BJC 70/80             12$

								
To top