Slide 1 - Rīgas Valsts vācu ģimnāzija - labākā skola Latvijā by wanghonghx

VIEWS: 32 PAGES: 25

									    Vislielāko ļaunumu cilvēcei ir nodarījuši tieši
vienīgo patiesību pārliecinātākie aizstāvji un karotāji par
vienīgo patiesību. Jo kāds gudrais ir teicis: "Es ticu
cilvēkiem, kas meklē patiesību, bet vairieties no tiem,
kas saka, ka viņi zina patiesību." Un lūk, šīs vienīgās
patiesības "zinātāju" ideoloģijas ir radījušas gan mūsu
gadsimta baismīgos totalitārisma monstrus, gan
reliģiskās sektas un, diemžēl, sektas arī zinātniskajā
sabiedrībā.
    Ja jūs gribat iet Lielo Patiesību ceļus, tad jums
jebkurā mirklī jāspēj uzdot sev jautājumu — bet varbūt ir
tieši otrādi? Un, ja jūs par katru cenu cenšaties pierādīt,
ka vienīgi jums ir patiesība, tad jūs jau esat iekļuvis
vienīgo patiesību slazdā. Un tā labākajā gadījumā ir tikai
puse no patiesības.
     XX gadsimts
• Lielās patiesības meklējumu laiks
      XX gadsimta tēzes
• Vispārēja progresa un pārmaiľu laiks
• A. Einšteina relativitātes teorija
• Psihoanalīze
• Māksla ir patvērums, kur godā cilvēku
 dīvainības un kaprīzes
• Mākslas komercializācija
• Patērētāju sabiedrība
Alberts Einšteins( 1879-1955)      Anrī Bergsons(1859-1941)
           Zigmunds Freids ( 1856-1939)
       Sabiedrības mērķi

 Dievs       Zinātne   Patiesības nav
Viduslaiki    Jaunie laiki  Postmodernisms
   TĒMA: 20.gs.mākslas virzieni un stili.
• 1.Skolnieki strādā pāros.
• 2.Izlozē mākslas virzienu vai stilu un saņem darba lapas, kas sastāv no
 divām daļām: mājas darba un klases darba.
• 3.Mājās, atbilstoši izlozētajam stilam izpildīt darba pirmo daļu.
• Virziena vai stila konteksts. (Dibināšanas laiks, nosaukuma definīcija,
 dibinātāji). (3 punkti)
• Raksturojums. (Sižetu izvēle, formāts, mākslinieciskā tehnika). (2 punkti)
• Mākslinieki. (Pēc izvēles piedāvāt divus māksliniekus, minot viņu darbus).
 (4 punkti)
• 4. Nākamajā mācību stundā , atbilstoši stilam, izdalīt vizuālos materiālus
 un izpildīt otro darba lapas daļu.
• Apskati dotos attēlus un izvēlies vienu reprodukciju.

• Formulē 5 jautājumus par attēlu, uz kuriem paredzamās atbildes
 vislabāk raksturotu laikmeta sociāli politisko, ekonomisko, zinātnes,
 idejisko virzību.
• Raksturo jaunās tendences kultūrā un mākslā. (20 punkti)
• 5.Neskaidrības gadījumā var uzdot jautājumus savam kolēģim,
 lai pārliecinātos par jautājuma būtību.
• 6.Kad darbs ir izpildīts, tad skolēni samainās ar darba lapām
 un katrs novērtē kolēģa darbu un iesniedz skolotājam.

• Vērtēšanas skala
  1   2   3   4    5    6    7    8    9   10

  1-3  4-7  8-10  11-13  14-17  18-20  21-23  24-26  27-28  29
   TĒMA: 20.gs.mākslas virzieni un stili.
•  Jūgends jeb Art Nouveau          • Action Painting
•  Ekspresionisms              • Kinētiskā māksla un
•  Fovisms                   opārts
•  Futūrisms                 • Popārts
•  Kubisms                  • Minimālisms
•  Dadaisms                 • Konceptuālā māksla
•  Art Deco                 • Hiperreālisms
•  Sirreālisms                • Grafiti
•  Sociālistiskais reālisms
    TĒMA: 20.gs.mākslas virzieni un stili.
                        Jūgends jeb Art Nouveau
Gustavs Klimts(1862-1918)             Antonio Gaudi (1852-1926)
Skūpsts (1907/08)                 Batļo māja (Casa Batllo) (1904/06)
                   Ekspresionisms
Vasilijs Kandinskis(1866-1944)  Franks Marks(1880-1916)
Mazais prieks(1913)       Lapsas (1913)
                              Fovisms
Anri Matiss (1869-1954) Deja II(1910)


                    Ţorţs Ruo (1871-1958)
                    Divas klaunu galvas
                             Futūrisms
Dţakomo Balla (1871-1958)       Umberto Bočoni (1882-1916)
Saitē piesieta suľa dinamisms (1912)  Cilvēka ķermeľa dinamisms (1913)
                         Kubisms
Pablo Pikaso (1881-1973)
Aviľjonas meitenes (1907)  Ţorţs Braks(1882-1963)
              Augļu trauks un kārtis(1913)
                         Dadaisms
Marsels Dišāns(1887-1968)  Kurts Šviterss(1887-1968)
Strūklaka(1917)       Merz 163 (1920)
                            Art Deco
Tamāra de Lempika(1898-1980)  Eduards Dzenis(1907-)
Tamāra zaļajā Bugatti(1925)  Plakāts 1938
                         Sirreālisms
Salvadors Dali (1904-1989)
Neatlaidīgās atmiľas (1931)
               Renē Magritte (1898-1967)
               Mīlētāji (1928)
                 Sociālistiskais reālisms
Nikolajs Artemevičs Pavļuks.
Ļeľins savā darba istabā (1947)   Vera Muhina (1889-1953)
                  Strādnieks un kolhozniece(1936)
                            Action Painting
                             Dţeksons Polloks.
                             Rudens ritmi. (1950)
Dţeksons Polloks (1912-1956) darbā  Dţeksons Polloks  Ivs Kleins(1928-1962)
                   Katedrāle (1947)  Performance (1960)
                     Kinētiskā māksla un opārts
                             Maurits Kornēlijs Ešers (1898-1972)
                             Kārtība un haoss (1950)
                Maurits Kornēlijs Ešers
Viktors Vazarelli (1908-1997)               Maurits Kornēlijs Ešers (1898-1972)
                (1898-1972)Perspektīve
Kompozīcijas                        Gulbji(1956 )
                               Popārts
               Rojs Lihtenšteins (1923-1997)
               xxx (1968)
                            Endijs Vorhols (1928-
                            1987)
Endijs Vorhols (1928-1987)               Dolārs (1981)
Merilina Monro (1967)
                         Minimālisms
Bārnets Ľūmens (1905-1970)  Roberts Morris (dzim.1943)
Divi vārdi (1954)      Bez nosaukums (1964)
               Konceptuālā māksla
               Dţozefs Košuts (dzim.1945)
               Red (1989)

Dţozefs Košuts (dzim.1945)
Viens un trīs krēsli (1965)
               Dţozefs Košuts (dzim.1945)
               xxx
                        Hiperreālisms
                Franko Briks (dzim.1937)
                xxx
Roberts Kotingems(dzim.1935)
Roxy (1972)
   Grafiti
...
   Iespējai redzēt mūsdienās ir daudz lielāka nozīme, nekā
ticēt, neredzot. Jums ir gan iespēja nopirkt no satelīta
uzņemtu fotoattēlu, kurā redzama jūsu māja, gan iespēja
aplūkot savus iekšējos orgānus, kuru attēls iegūts, izmantojot
magnētiskos procesus un, ja jūs neesat apmierināts ar bildes
iznākumu, jūs varat to pārveidot - ar to digitāli manipulējot,
palīgā ņemot savu datoru.

              paldies…

								
To top