Eden by wanghonghx

VIEWS: 95 PAGES: 18

									                                                                         al
                                                                      Specie!
                                                                       Issu
                                                                        May 2007
                                                       EDEN
                                                       CITY
                                                       BREAKS
Amsterdam                   Eindhoven           Hengelo
Amsterdam American Hotel            Eden Crown Hotel Eindhoven  Eden Star Hotel
T +31 (0) 20 556 3 0 0 0            T +31 (0) 4 0 8 4 4 4 0 0 0  T +3 1 ( 0 ) 74 8 5 1 6 8 0 0
Bes t Wes tern Eden Hotel           Holiday Inn
T +31 (0) 20 53 0 78 78            T +31 (0) 4 0 2 43 3 2 2 2  Leeuwarden
Eden Lancaster Hotel                             Oranje Hotel
T +31 (0) 20 535 6 8 88            Enschede           T +3 1 ( 0 ) 5 8 2 1 2 6 2 4 1
Tu l i p I n n A m s t e r d a m C e n t r e  Eden Hotel De Broeierd
T +31 (0) 20 6 83 49 35            T +31 (0) 53 850 65 0 0    Rotterdam            30 years of Eden:
Eden Rembrandt Square Hotel
T +31 (0) 20 89 0 47 47
                        Eden Dish Hotel
                        T +31 (0) 53 850 6 6 0 0
                                       Eden Savoy Hotel Rotterdam
                                       T +3 1 ( 0 ) 1 0 4 1 3 9 2 8 0  discover our heritage!
                                                       enjoy special
Den Haag                    Groningen           Zutphen
Eden Babylon Hotel Den Haag          Eden Cit y Hotel Groningen  Eden Hotel Zutphen
T +3 1 (0) 7 0 3 8 1 49 0 1          T +31 (0) 50 588 65 65    T +3 1 ( 0 ) 5 7 5 5 9 6 8 6 8
                                                       anniversary menuswww.edenhotelgroup.com
                                                                                       Plus: all of our hotels in short

                                                       A ms t erda m | D en Ha a g | Ein dho ven | Ens c he de | G ro ningen | H enge l o | Le eu w a rden | Ro t t erda m | Zu t p hen
                                                                 Eden update | INHOUD
                                        Contents                                                   14


                                      06                       18
                                      24       26           31


                                              Foreword  05
                                              30 years of Eden: discover our heritage!  06
                                              All of our hotels in short  14
                                              The fine art of interior design 18
                                              Interview Frans Wientjes 20
                                                                24
Welcome to Holland Casino                                 Enjoy special Anniversary Menus
                                              Chanson; de ambassadeur van de bourgogne       26
                                              Eden City Breaks  31
Discover the exciting world of
Holland Casino. Ask for your free
entrance voucher at the frontdesk
of your hotel.           A perfect place for a good time out.                                        3
                                                                 ‘Je moet altijd op de details
                                                                      ‘You should always keep
                                                                  blijven letten en ervoor
                                                                       a close eye on the details
                                                                  zorgen dat je iets meer geeft
                                                                       and make sure you give
                                                                  dan je ontvangt’
                                                                       more than you get’                                                sjoerd Dijkstra, hotelier
                                                                 Beste relatie,

                                                                 Met de overname van Hotel Eden in 1977      geeft dan je ontvangt. Met de benoeming       says himself, ‘more of a salesman than an
                                                                 werd de basis voor de Eden Hotel Group      van Léon Dijkstra tot CEO zal de Eden Hotel     innkeeper’. The considerable journey this
                                                                 gelegd. Hoewel oprichter Sjoerd Dijkstra     een familiebedrijf blijven. Ik heb er het volste  company has made over the years can be
                                                                 al vanaf zijn vroegste jeugd bekend is met    vertrouwen in dat wij u ook de komende 30      attributed mainly to his business instincts.
                                                                 het hotelvak is hij naar eigen zeggen ‘meer    jaar zullen mogen verwelkomen in één van      ‘When I acquired Eden Hotel in 1977, I could
                                                                 koopman dan kastelein’. De enorme vlucht     onze vele sfeervolle hotels!’            not have predicted that in this anniversary
                                                                 die het bedrijf heeft genomen is dan ook                               year we would be able to welcome guests in
                                                                 vooral te danken aan zijn zakeninstinct.                               more than 15 hotels in the centres of many
                                                                                                                    large cities. Every single hotel guarantees an
                                                                 ‘Toen ik het Eden Hotel in 1977 overnam kon                              overnight stay according to our philosophy:
                                                                 ik niet voorzien dat wij in dit jubileumjaar                             hospitality in the heart of the city! Whether
                                                                 onze gasten zouden kunnen verwelkomen                                 it is in the bustling centre of Amsterdam or
                                                                 in maar liefst 15 hotels in het hart van                               pretty Leeuwarden, it doesn’t matter.
                                                                 de binnenstad van diverse grote steden.       NEW: EDEN HOTEL LA                The Eden Hotel Group operates with respect
                                                                 Iedere locatie staat garant voor een         BERGÈRE MAASTRICHT                for historical locations and from a guest-
                                                                 overnachting volgens onze filosofie:                                 oriented vision of style and comfort.
                                                                                            De Eden Hotel Group neemt per 1 juli 2007 het
                                                                 hospitality in the heart of the city! Of dat nu
                                                                                            Designhotel La Bergère in Maastricht over.
                                                                 in bruisend Amsterdam is of in het sfeervolle    De aanwinst van het 74 kamers tellende hotel   Despite the fact that our organisation has
                                                                 Leeuwarden maakt niet uit. De Eden Hotel       past perfect in de filosofie van de Eden Hotel  become more modern and professional
www.auping.nl                                             ontwerp: Frans de la Haye  Group opereert met respect voor historische     Group; het bieden van gastvrijheid in het    in recent decades - in the early years
                                                                                            hart van de stad. De Eden Hotel Group neemt
                                                                 locaties en vanuit een gastgerichte visie op                             reservations were updated using pencils
                                                                                            per 1 juli 2007 het Designhotel La Bergère
                                                                 stijl en comfort.                  in Maastricht over. De aanwinst van het
                                                                                                                    and erasers - it’s still our employees that
                                                                                            74 kamers tellende hotel past perfect in de   define our hospitable character. When
                                                                 Hoewel onze organisatie de afgelopen         filosofie van de Eden Hotel Group; het bieden  you’re running a family business you see        Nieuw. Superbox van Auping
                                                                 decennia is gemoderniseerd en            van gastvrijheid in het hart van de stad.    your people differently. We allow our hotel
                                                                 geprofessionaliseerd - in de beginjaren                                managers considerable independence, so
                                                                 werden reserveringen nog met potlood                                 that they really get to feel a bond with the
                                                                 en een gummetje bijgehouden - zijn onze                                organisation. Their enormous enthusiasm
                                                                 medewerkers nog steeds bepalend voor                                 and an eye for detail is picked up by our
                                                                 onze gastvriendelijke uitstraling. Als                                guests. For us, however, hospitality mainly
                                                                 familiebedrijf kijk je toch anders naar je    Dear reader,                    means that you always give a little bit more
Betere ventilatie • Betere ondersteuning • Beter verstelbaar • Beter slapen • Beter uitgerust • Beter humeur • Betere       mensen. Zo gunnen wij onze hotelmanagers                               than you receive. With the appointment of
                                                                 veel zelfstandigheid, zodat zij zich echt     With the takeover of Hotel Eden in 1977,      Léon Dijkstra as CEO, Hotel Group Eden
                                                                 met de organisatie verbonden voelen. Hun     the foundation for the Eden Hotel Group       will remain a family business. I have every
uitstraling • Betere vergadering • Betere deal • Beter salaris • Betere positie • Betere auto • Beter huis • Beter in       enorme enthousiasme en oog voor detail      was laid. Even though founder Sjoerd        confidence in the fact that we will one day
                                                                 straalt af op onze gasten. Maar gastvrijheid   Dijkstra has been familiar with the hotel      welcome you in one of our many attractive
je vel • Betere vader • Betere echtgenoot • Beter huwelijk • Beter eten • Betere gezondheid • Beter uitzien • Betere sex     betekent voor ons vooral dat je iets meer     business from early childhood, he is, as he     hotels in the next 30 years!’


                                                                                                                              s tr a
                                                                                                                       joe r d D ijk
Beter slapen • Betere ventilatie • Betere ondersteuning • Beter verstelbaar • Beter opstaan • Beter uitgerust
                                                                                                                      S

                                                                                                                                             5
                                                                                                                        Eden update | 30 years of eden: discover our heritage!                                                                            Na de verkoop van het Zwolse hotel, wordt Sjoerd Dijkstra in 1977    At that time the hotel was not as heavenly as it is today, but thanks
                                                                            eigenaar van het Eden Hotel in Amsterdam. Paradijselijk is het hotel   to clever entrepreneurship and a fine nose for property, he was able
                                                                            op dat moment nog niet. Maar dankzij slim ondernemerschap en       to expand it from a modest hotel with 67 rooms to a huge, service-
                                                                            een fijn neusje voor vastgoed weet hij het uit te bouwen van een     oriented conglomerate with 340 bedrooms, studios, and apartments,


  30 years of Eden:
                                                                            bescheiden hotel met 67 kamers naar een groot, servicegericht      spread over numerous streets.
                                                                            conglomeraat met 340 hotelkamers, studio’s en appartementen,
                                                                            verspreid over diverse straten.


  discover our heritage!                                                                 MIMOUN SALMI | AMSTERDAM AMERICAN
                                                                                                       AL 30 JAAR PORTIER in het amsterdam american
                                                                                                       ‘Sinds ik in november 1973 in het toenmalige Amstel Hotel als piccolo ben begonnen,
                                                                                                       is er veel veranderd. Ik vind het huidige American een prachtig hotel dat schitterend
                                                                                                       is gelegen aan de rand van het centrum. Ik ben al die jaren met veel plezier naar mijn
                                                                                                       werk gegaan en vind het nog steeds leuk om met verschillende gasten contact te
                                                                                                       hebben. Sinds het hotel is overgenomen door de Eden Hotel Group is het restaurant
                                                                                                       aantrekkelijker geworden en is het eten sterk verbeterd. Bovendien hebben onze gasten
                                                                                                       veel meer ruimte gekregen. Heel positief dus!’


                                                                                                       doorman at the Amsterdam American for 30 years
                                                                                                       ‘A lot has changed since I started out as a bellboy in November 1973, in what was then
                                                                                                       the Amstel Hotel. I think that the current American is a beautiful hotel at a superb
  De geschiedenis van de Eden Hotel Group begint officieel in 1977. Maar ook de jaren 1955 en 1957 kunnen als bepalend                                           location on the edge of the city centre. I have enjoyed my job over the years and still
                                                                                                       love dealing with so many different guests. Since the hotel was taken over by the Eden
  voor het ontstaan van de florerende hotelketen worden aangemerkt. Feit is dat Doede Dijkstra, vader van oprichter
                                                                                                       Hotel Group, the restaurant has become more attractive and the food has improved
  Sjoerd Dijkstra, in 1955 ‘Hotel Dijkstra’ opende aan de Grote Markt in Groningen. Sjoerd, geboren in 1947, zag zijn                                            considerably. In addition, the guests now have much more space. So it’s all very positive!’
  ouders iedere dag hard werken om het hoofd in deze naoorlogse jaren boven water te houden. En wist één ding
  absoluut zeker: wat er ook zou gebeuren, hij zou nooit hotelier worden!


  The history of the Eden Hotel Group officially began in 1977, but the years 1955 and 1957 can be considered to be the                Van één naar 15 hotels                          From one to 15 Hotels
  most important with regard to the creation of the flourishing hotel chain. It is in fact Doede Dijkstra, father of founder             Maar de ambities van het familiebedrijf reiken verder dan        But the ambitions of the company extended beyond Amsterdam.
                                                                            Amsterdam. In de loop der jaren worden diverse hotels - vaak       In the ensuing years, different hotels were acquired, often housed
  Sjoerd Dijkstra, who opened ‘Hotel Dijkstra’ in 1955 on the Grote Markt (main market square) in Groningen.
                                                                            gevestigd in panden met een bijzondere culturele of historische     in premises of exceptional cultural or historic value. As a result, the
  Sjoerd, born in 1947, saw his parents work extremely hard every day to keep the business afloat during these post-war                waarde - aangekocht. Zo wordt de organisatie, gekenmerkt door      organisation, which was characterised by its hospitality, expanded
  years. He knew one thing was certain: whatever happened, he would never get into the hotel business!                        gastvrijheid, in hoog tempo over het hele land uitgerold. Eden Hotel   quickly across the country. Eden Hotel Group currently operates
                                                                            Group exploiteert momenteel een vijftiental hotels in het drie- en    fifteen hotels in the three and four-star sector. They are service-
                                                                            viersterren segment. Servicegericht. Sfeervol. En in alle gevallen    oriented, attractive, and all located in lively city centres: this is what
                                                                            gevestigd in bruisende stadscentra: dat is waar de Eden Hotel      the Eden Hotel Group represents in the year 2007! Léon Dijkstra, son
  Toch prijkt die titel alweer 50 jaar op zijn visitekaartje. Want als    Yet his name adorns his calling card 50 years later, because when    Group anno 2007 voor staat! Sinds 2004 berust de algemene leiding    of Sjoerd Dijkstra and university-educated business economist, has
  zijn vader in 1957 plotseling overlijdt, besluit Sjoerd om zijn moeder   his father died suddenly in 1957, Sjoerd decided to help his mother   bij Léon Dijkstra, CEO, zoon van Sjoerd Dijkstra, en afgestudeerd    been the general director since 2004.
  te helpen met de exploitatie van het hotel, dat in 1958 van de hand    run the hotel, which was sold on in 1958. In 1960 a new hotel was    bedrijfseconoom.
  wordt gedaan. In 1960 wordt echter een nieuw hotel aangekocht:       acquired: the famous but at the time seriously run-down ‘Hotel                                          Gems in the City Centres
  het fameuze, maar op dat moment behoorlijk in verval geraakte       Peters’ on the Grote Markt in Zwolle.                  Pareltjes in de binnensteden                       The Eden Hotel Group is proud of all its hotels, but some locations
  ‘Hotel Peters’ aan de Grote Markt in Zwolle.                                                    De Eden Hotel Group is trots op alle hotels. Maar enkele locaties    deserve a special mention. Take the Amsterdam American Hotel
                                        Rechristened ‘Hotel Dijkstra’ and substantially extended, the hotel   verdienen een bijzondere vermelding. Zoals het Amsterdam         at the Leidseplein, for example. The original American was built in
  Omgedoopt tot ‘Hotel Dijkstra’ en aanzienlijk uitgebreid,         soon regained its early grandeur. The grand café, which also had a    American Hotel aan het Leidseplein. Het originele American werd     1882 by the Dutchman Steinigeweg and was very well known due to
  verkrijgt het hotel al snel zijn vroegere grandeur terug. Het       very elegant outdoor café, became a lively meeting place for artists,  in 1882 door de Nederlander Steinigeweg gebouwd en genoot grote     the 36-metre high clock annex watchtower which offered guests a
  grand café, voorzien van een royaal terras, wordt een bruisende      bon vivants and people wishing to be associated with artistic circles.  bekendheid vanwege de 36 meter hoge klokken- annex uitkijktoren     unique view over the lively Amsterdam city centre. After a complete
  ontmoetingsplaats van kunstenaars, bon vivants en mensen          After the hotel in Zwolle was sold, in 1977 Sjoerd Dijkstra became the  die de gasten een uniek uitzicht over de levendige Amsterdamse      renovation in the early 20th century, the hotel was transformed into a
  die graag in artistieke kringen gezien worden.               owner of the Eden Hotel in Amsterdam.                  binnenstad bood. Na een grondige renovatie aan het begin van de     stylish Art Nouveau building. With many authentic details, including
                                                                            20e eeuw, werd het hotel omgebouwd naar een stijlvol pand in Art     floating arches and an elegant clock tower, this hotel, which became
                                                                            Nouveau stijl. Voorzien van vele authentieke details, waaronder     a historical monument in 1972, is considered to be one of the gems of
                                                                            zwevende bogen en een elegante klokkentoren, geldt het hotel,      Amsterdam city centre.
  MARCELLO COSI | EDEN STAR HOTEL HENGELO                                                       dat sinds 1972 een historisch monument is, als één van de parels
                                                                             van de Amsterdamse binnenstad.                     The hotel’s Café Americain has a unique, artistic and strikingly
                             AL vele jaren bartender in het eden star hotel                                                             non-Dutch look and has been been the cultural meeting place of
                             ‘In al die jaren dat ik als bartender voor Eden werk, heb ik vele interessante verhalen    Het inpandige Café Americain heeft een unieke, artistieke atmosfeer   the city of Amsterdam for decades. In addition to the business
                             gehoord en een groot aantal bekende mensen, onder wie diverse leden van het Koninklijk     die on-Nederlands aandoet. Het café is al decennialang dé culturele   people who come to enjoy a relaxing, delicious lunch or to discuss
                             huis, ontmoet. Ik zou er uren over kunnen vertellen, maar dat vind ik niet zo netjes.     ontmoetingsplaats van Amsterdam. Americain wordt, behalve        business while having a drink, Americain is still a firm favourite with
                             Wat ik wel kan zeggen is dat ik het nog steeds fantastisch vind om, samen met mijn       door zakenmensen die in alle rust genieten van een heerlijke lunch    intellectuals and artists. Colourful Tiffany lights? Stunning murals
                             collega’s, het de gasten naar de zin te maken!’                        of overleggen onder het genot van een drankje, nog steeds door      of Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream? The famous reading
                                                                            intellectuelen en artiesten bezocht. Kleurrijke Tiffany lampen?     table where many a heated debate about art has taken place?
                                                                            Wandschilderingen waarop Shakespeare’s Midsummer night’s         The atmosphere in the Americain never fails to evoke the vivacity
                             Bartender at Eden Star Hotel for many years                          dreams te bewonderen zijn? De beroemde leestafel waaraan vele      of the Fin de Siècle!
                             ‘Over the years that I have worked as a bartender for Eden, I have heard many
                                                                            verhitte discussies over kunst zijn gevoerd? De sfeer in het Americain
                             interesting stories and met many famous people, including various members of
                             the (Dutch) royal family. I could talk about it for hours, but I don’t think it’s such     doet onmiddellijk denken aan de Fin de Siècle!
                             an appropriate thing to do. But what I can say is that, along with my co-workers,
6                            I still think it’s fantastic to fulfil guests’ wishes!’                                                                                               7
                                                                                                                                   Eden update | 30 years of eden: discover our heritage!                                             Modern meesterwerk
                                             Ook het ultramoderne Eden Rembrandt Square Hotel mag niet
                                             onvermeld blijven. Voorzien van 166 luxe kamers en het trendy
                                             restaurant FLO, dé culinaire hotspot van Amsterdam, biedt dit
                                             hotel de veeleisende kosmopoliet alles wat u van een verblijf in
                                             een wereldstad mag verwachten. Geniet van beroemde gerechten        MAUD SAMURA | BEST WESTERN EDEN AND EDEN REMBRANDT SQUARE
                                             uit de Franse keuken met een onverwachte ‘twist’, of stel uw
                                             ideale maaltijd samen uit het uitgebreide Fruits de Mer aanbod,                                    RESERVERINGSCOöRDINATOR
                                             variërend van oesters tot dagverse kreeft- en krabspecialiteiten.                                   ‘Als reserveringscoördinator maak ik veel mee. Van extreme drukte tot een plotselinge stroom van
                                                                                                                annuleringen in politiek instabiele tijden. Bij het uitbreken van de Eerste Golfoorlog bijvoorbeeld,
                                                                                                                stond de telefoon niet stil. Mensen waren toen bang om te reizen, en dat merk je als hotel direct.
                                             Modern Masterpiece                                                          De heer Dijkstra was er altijd snel bij om ons over een teleurstelling heen te helpen. Maar ook als
                                             The ultra modern Eden Rembrandt Square Hotel also deserves                                      we onverwacht veel gasten hadden, zorgde hij er persoonlijk voor dat iedereen toch op tijd een
                                             a mention. With 166 luxurious rooms and the trendy FLO                                        slaapplaats in het hotel kreeg toebedeeld. Zijn betrokkenheid was soms zelfs zo groot, dat hij
                                             restaurant, Amsterdam’s culinary hotspot, this hotel has                                       bijna een beetje ‘in de weg’ stond bij de receptie, iets wat we eigenlijk heel leuk vonden.’
                                             everything a cosmopolitan visitor can expect from a stay in a
                                             metropolis. Enjoy the famous French dishes with an unexpected
                                             twist, or put together your dream meal from the extensive
                                             seafood menu, which includes oysters, lobster and crab
                                                                                                                RESERVATIONS COORDINATOR
                                                                                                                ‘As reservations coordinator, I see a lot of what happens, from extreme pressure to a sudden
                                             specialities, brought in fresh every day.
                                                                                                                stream of cancellations in politically unstable times. When the first Gulf War broke out, the
                                                                                                                phone never stopped ringing. People were afraid to travel then, and a hotel immediately feels the
                                                                                                                effects of this. Mr Dijkstra was always there to help us deal with any disappointments, but also
                                                                                                                whenever we had a lot of unexpected guests - and not enough capacity - he personally made sure
                                                                                                                that everyone could get hold of a place to sleep. Sometimes his involvement was so intense, that
                                                                                                                he would get under our feet at reception.’
  Drie nieuwe aanwinsten                              Three new acquisitions                              Toekomstgerichte strategie                           Future-oriented Strategy
  In het eerste kwartaal van 2007 verovert de Eden Hotel Group ook het hart    In the first quarter of 2007, the Eden Hotel Group conquered the centre of    De Eden Hotel Group streeft ernaar om al haar bezoekers optimaal te      The Eden Hotel Group strives to facilitate all its visitors as well as possible.
  van Den Haag. Het pal naast het Centraal Station gelegen Eden Babylon      The Hague. Located right next to the main railway station, Eden Babylon     faciliteren. Dit wordt vertaald naar hotels die zelfs de meest ‘verwende    This is translated into hotels that know how to surprise even the most
  Hotel biedt gasten niet alleen een ideale uitvalsbasis om de hofstad te     Hotel is not only the ideal base for exploring the political capital, but also  gasten’ weten te verrassen. Met sfeervolle, van alle moderne gemakken     discerning of customers. It does so by providing attractive rooms with all
  verkennen, maar ook de kans om de culinaire kwaliteiten van ‘Restaurant     provides the opportunity to try out the culinary qualities of ‘Restaurant    voorziene kamers. Met prachtige gerechten. En met de gastvrije instelling   modern conveniences and by offering delicious meals. And let’s not forget
  Af!’ te ontdekken. En dankzij de overname van twee hotels in Eindhoven      Af!’. Thanks to the takeover of two hotels in Eindhoven, guests can       die zo kenmerkend is voor de keten. Maar de gastgerichte visie wordt      its hospitable attitude, which characterises the company’s approach to
  kunnen gasten nu ook beneden de rivieren van de bijna spreekwoordelijke     now also enjoy the almost proverbial hospitality south of the rivers.      ook vertaald naar een steeds groter dekkingsgebied, zodat gasten in heel    business. This guest-oriented vision has been translated into an even larger
  gastvrijheid genieten. Maar voor welk Eden Hotel u ook kiest: u profiteert    But whichever Eden Hotel you choose, you will always benefit from the      Nederland op hoog niveau kunnen worden ontvangen. Bovendien werkt de      geographical area, and throughout the Netherlands guests can be confident
  altijd van de expertise van vriendelijke, meertalige medewerkers en verblijft  expertise of the friendly, multilingual staff and stay in attractive, well-   Eden Hotel Group hard aan het finetunen van de corporate identity. De ‘Eden  that the reception will be of the same high standard. In addition, the Eden
  in sfeervolle, goed geoutilleerde kamers.                    furnished rooms.                                 huisstijl’ is dan ook op steeds meer gevels te vinden!             Hotel Group is working hard at fine-tuning its corporate identity, and the
                                                                                                                           ‘Eden house style’ is soon to appear on even more facades!
  COR KLEEF | EDEN SAVOY HOTEL                                                                   LIESBETH DE VRIES | EDEN HOTEL DE BROEIERD EN EDEN DISH HOTEL
                                   SINDS 1976 BARKEEPER bij het eden savoy hotel                                                       EEN ERVAREN KRACHT
                                   ‘Tijdens Vrienden van Amstel Live, enkele jaren geleden, waren crew en artiesten te gast                                  Hoewel veel mensen zeggen dat je regelmatig van werkgever moet wisselen, voel ik mij al ruim 30
                                   in het Eden Savoy Hotel Rotterdam. Zo’n 60 muzikale gasten vonden na afloop van het                                    jaar perfect op mijn plaats. Misschien komt dat ook wel omdat de hotelbranche zo afwisselend
                                   concert een plekje aan onze gezellige bar. Ook Thé Lau van The Scene zat aan de bar                                    is en zoveel kansen biedt om je talenten te ontplooien. Ik ken het Dish bijvoorbeeld niet anders
                                   en vertelde dat hij van presentatrice Manuela Kemp had gehoord dat ik waanzinnige                                     dan turbulent. Soms kom je na 14 dagen vakantie terug en kun je bijna je werkplek niet meer
                                   Margarita’s kon maken. Bij wijze van grapje stelde ik voor om er één voor hem te mixen                                   terugvinden na een verbouwing. Het is regelmatig voorgekomen dat ik met een bouwhelm op
                                   op voorwaarde dat hij voor de hele bar zou zingen. Na een slok van zijn Margarita te                                    achter de computer zat! En precies op het moment dat ik dacht misschien aan een nieuwe uitdaging
                                   hebben genomen ging Thé er, breed grijnzend, goed voor zitten. Om volkomen a capella                                    toe te zijn, volgde de overname door de Eden Hotel Group. Perfect! Deze overname biedt mij een
                                   vier prachtige nummers van Frank Sinatra ten gehore te brengen. Het feest in de bar was                                  ideale gelegenheid om me op een functie binnen personeelszaken te oriënteren.’
                                   toen helemaal compleet!’


                                                                                                                long-time employee of Eden Hotel de Broeierd and Eden Dish Hotel
                                   barkeeper at the Eden Savoy Hotel since 1976                                                        ‘Even though many people say you should change your employer on a regular basis, I’ve been
                                   ‘During the Friends of Amstel Live some years ago, the crew and artists were staying at                                  perfectly at home here for more than 30 years. This might be because there is so much variety
                                   the Eden Savoy Hotel Rotterdam. After the concert, around 60 or so musical guests found                                  in the hotel industry and there are so many opportunities to develop your talents. For example,
                                   a place to sit in the bar area. Thé Lau from the band The Scene sat down at the bar and                                  working at the Dish is best described as turbulent. Sometimes you come back after a 2-week
                                   said that the presenter Manuela Kemp had told him that I made amazing Margaritas.                                     holiday and you actually can’t find your physical workplace again because of construction
                                   By way of a joke, I proposed mixing one for him on condition that he sang for everyone in                                 work. I have often sat behind my computer with a construction helmet on my head! And right
                                   the bar. After a sip of his Margarita Thé started singing with a big grin on his face, and                                 at about the time that I was thinking it may be time for a new challenge, the takeover by the
                                   sang four beautiful Frank Sinatra numbers unaccompanied. That just made the party in                                    Eden Hotel Group took place. Perfect. This takeover gives me the ideal opportunity to
                                   the bar that night!’                                                                    focus on a position in the Personnel department.’
8                                                                                                                                                                    9
E
                                                                                                                              Eden update | 30 years of eden: discover our heritage!


     Eden Hotel Group in het kort Eden Hotel Group in short
     Met 15 hotels in de binnensteden van ondermeer Amsterdam,       With 15 hotels in the centres of Amsterdam, Rotterdam, The Hague,         Het vastgoed van 11 van de 15 hotels is eigendom van de Eden Hotel    The real estate of 11 of the 15 hotels is owned by the Eden Hotel
     Rotterdam, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Enschede en        Groningen, Leeuwarden, Enschede, Eindhoven and elsewhere, the           Group, het familiebedrijf dat wordt geleid door twee generaties      Group, the family company headed by two generations of Dijkstras.
     Eindhoven heeft de Eden Hotel Group zich ontwikkeld tot één van    Eden Hotel Group has developed into one of the leading independent         Dijkstra. Het bedrijf startte in 1977 met de aankoop van het Best     The company was founded in 1977 with the acquisition of the
     de grotere, onafhankelijke hotelketens in Nederland. In totaal    hotel chains in the Netherlands. The group exploits a total of           Western Eden Hotel in Amsterdam. Binnen het royale aanbod van       Best Western Eden Hotel in Amsterdam. The Eden Hotel Group is
     exploiteert de groep bijna 2.000 hotelkamers in het drie- en     nearly 2,000 hotel rooms in the three and four-star sector, as well        internationale hotelketens onderscheidt de Eden Hotel Group zich     renowned among great international hotel chains for its flexibility
     viersterren segment, plus diverse appartementen en restaurants,    as various apartments and restaurants, including Café Americain,          door flexibiliteit en servicegerichtheid. De organisatie zelf wordt    and service orientation. The organisation itself is characterised
     waaronder Café Americain, het Haagse Af! en FLO Amsterdam.      Af in the Hague, and FLO Amsterdam. At least 800 enthusiastic           gekenmerkt door een platte, decentrale structuur waardoor snel kan    by a flat, decentralised structure, which means specific guest
     Ruim 800 enthousiaste en professionele medewerkers staan dag     professional employees are ready to help guests day and night.           worden ingespeeld op specifieke klantwensen. De wereld verandert     requirements are quickly anticipated. The world is changing at high
     en nacht klaar om de gasten optimaal te bedienen.                                                    in hoog tempo. Maar gastvrijheid blijft altijd bepalend voor de      speed, but hospitality is and remains a deciding factor for customer
                                                                                  gasttevredenheid!                             satisfaction!


     EDEN TIJDSLIJN | EDEN TIMELINE
                                                                                                        G
                                                                                                       l
                           m
                          re
                                                                                                      AA
                                                                                                   ) te
                          l
                          n
                         da
                         te
                                                                                                      e
                        nt
                        ge
                                                                                                 ** Ho
                                                                                                 ) NH
                                                                                                    ed
                     ** l
                        er
                                                                                                     o
                       Ho
                    3 te
                       Ce
                       in
                                                                                                    )
                                                                                                    )
                                                                                                   el
                                                                                                ** d
                                                                                                   en
                                                                                                ** re
                                                                                                  ch
                                                                                                  **
                                                                                                  **
                                                                                               xe DE
                      *)
                      tt
                                                                                              ** ier
                   3* l
                   s Ho
                     an
                     on
                                                                                                 ng
                      m
                  s ote

                      )
                                                                                             s 4 ua
                                                                                                 ov
                                                                                                  )
                                                                                                **
                                                                                                **                                                                                                ns
                     Ro
                     **
                    en
                                                                                             lu l
                    da
                                                                                            s ro e
                    ic
                                                                                               he
                    Gr
                                                                                            de ote
                 om en
                                                                                            om el
                                                                                            om Sq
                                                                                               dh
                                                                                            om el
                                                                                            ) lE
                                                                                               4
                 om h
                ) t ph
                                                                                               4
                ) t el
                   er
                ) er
                                                                                           ro o t
                ro Ed
                                                                                           ro o t
                                                                                              s
                   l
                                                                                           *) el
                                                                                              s
               ro er
                                                                                          ro dt
                                                                                             in
                                                                                          om B
                                                                                          ** te
                                                                                          ** H
               *) te
               *) st
                                                                                             4
               ** A m
               ** o
                                                                                          8 H
                 Zu
                                                                                         ** o t
                                                                                         ro D e
                                                                                         30 H
              2 t
                                                                                         t) E
                                                                                        6 6 an
                                                                                        ** n
              18 n
                                                                                        ** Ho
             ** H
             ** Ho
             ** Am
             (9 a s
                                                                                        (7 e
             (2 er
                                                                                       4 lo
                                                                                       1s n
                                                                                       (1 n
                                                                                       4* H
             ** m
                                                                                       n nj
               el
                y
                                                                                       1 l
                                                                                       (1 r
                                                                                          In
                                                                                      n ow
                                                                                      s ish
                                                                                      (6 te
            m nc
               **
           s avo
            M st
                                                                                      s by
                                                                                      M mb
            s da
           s it y
                                                                                      s ar
           s Inn
                                                                                     de r a
           s ot
                                                                                    de Ho
                                                                                     ne y
             **
          DA W e
          da L a
                                                                                    om Ba
                                                                                     v e Cr
                                                                                    om S t
          om er
                                                                                    DA Re
                                                                                    om D
                                                                                    J u i da
                                                                                   ar O
         om n H
         om n C
         om n S
                                                                                       4
         o m ip
                                                                                   ro n
         ro s t
            4
            3
                                                                                   w en
            3
         er n
            4
                                                                                   ro en
                                                                                   he en
                                                                                   h o en
                                                                                      en
                                                                                   ER n
         ER t
                                                                                     de
        ro e
                                                                                  of l
        ro e
        ro e
       st e
        ro l
       S T Bes
                                                                                 ST e
      74 Am
                                                                                 s Ho
                                                                                 eu Ed
      0 Tu
      4 Ed
       4 Ed
       3 Ed
          Ed
                                                                                 0 0 Ed
                                                                                 s c Ed
                                                                                    Ed
                                                                                 nd d
                                                                                 4 3 Ed
                                                                                 00 E
                                                                                Ei E
                                                                                   ro
                                                                             06                                                                                  06
     (1 5
     (7 2
     (7 3
       99
     (9 1
       98
   77
                                                                               (1 6
                                                                                  06                                                                                  06                                                                                  07                                                                                  07                                                                               (a 7
       0       0       0       0
                                                                                  0
                                                                                  0
     20     20     20     20
                                                                             20                                                                               20
   19     19     19
                                                                               20                                                                               20                                                                               20                                                                               20                                                                               20                                                                               20
     AM
     Am
                                                                               AM
                                                                               En
                                                                               Le
     (9
                                                                               (1
                                                                               (1
     ‘Een dag om nooit te vergeten’                    ‘An unforgettable day’                               ‘Beter een goede buur                           ‘A good neighbour is worth more
     De familie Fisher uit het Engelse Southampton vierde hun diamanten  The Fisher family from the English town of Southampton celebrated          dan een verre vriend’                           than a far friend’
     huwelijk in het Eden Dish Hotel. En dat werd een onvergetelijke    their diamond wedding anniversary in the Eden Dish Hotel. This           Leendert Verheij, rector van het Studiecentrum Rechtspleging       Leendert Verheij, Principal of the Administration of Justice Study
     gebeurtenis. ‘Iedere keer dat wij het Dish bezoeken worden wij    turned out to be an unforgettable event. ‘Every time we visit the         (SSR), het opleidingsinstituut van en voor de rechterlijke organisatie  Centre (SSR), the educational institute of and for the legal profession
     hartelijk door staf en personeel ontvangen. Maar ons verblijf van   Dish, we receive a heartfelt welcome from all the staff. But our stay       in Nederland, is een graag geziene gast in Eden Hotel Zutphen.      in the Netherlands, is a very welcome guest in Eden Hotel Zutphen.
     4 tot 11 november was extra speciaal. De zorg en aandacht die     from the 4 through 11 November was extra special and the care           ‘Het SSR ligt letterlijk op een steenworp afstand van het hotel. Onze   ‘The SSR is literally a stone’s throw from the hotel. About 5,000 of
     wij ter gelegenheid van ons diamanten huwelijk mochten ontvangen   and attention given to us on the occasion of our diamond wedding          cursisten overnachten er jaarlijks bijna 5.000 keer! Omdat ik zelf in   our students stay there every year! Because I myself live in the west
     zullen wij ons altijd met liefde blijven herinneren!’         anniversary we will always remember with love!’                  het westen van het land woon verblijf ik ook regelmatig in het Eden    of the country, I regularly stay in the Eden Hotel, and every time I
                                                                                  Hotel Zutphen. Steeds opnieuw ervaar ik dan wat ‘hospitality in the    experience again what is meant by ‘hospitality in the heart of the
                                                                                  heart of the city’ precies inhoudt! Na een lange cursusdag en een     city’! After a long day of giving courses, and a good dinner, there’s
     ‘Ik ben heel erg over                         ‘I’m very happy to talk about the                         goed diner is er ruim de tijd om in de gezellige bar bij te praten, de  time to sit at the bar for a chat, exchange the latest bits of gossip or
      de samenwerking te spreken!’                     collaboration!’                                  ‘laatste roddels’ uit te wisselen of nader kennis te maken met nieuwe   to become better acquainted with new colleagues from other places.
     Robert Jan Stroeve van Amsterdam Business Hotel Reservations, een   Robert Jan Stroeve of Amsterdam Business Hotel Reservations, an          collega’s uit andere plaatsen. Voor mij geldt dan ook letterlijk: beter  For me, this also applies literally: a good neighbour is worth more
     onafhankelijke intermediair op het gebied van hotelreserveringen,   independent intermediary in the field of hotel reservations, naturally       een goede buur dan een verre vriend. Ik wil de Eden Hotel Group nog    than a far friend. I would like to wish the Eden Hotel Group many
     weet uiteraard veel van hotels. En de samenwerking met de Eden    knows a lot about hotels. And he is extremely satisfied with the          vele ‘years of hospitality’ toewensen.’                  more years of hospitality.’
     Hotel Group bevalt hem uitstekend. ‘Ik heb destijds zelf het Eden   collaboration with the Eden Hotel group. ‘At the time I approached
     Hotel benaderd, waarna het balletje binnen onze groep is gaan     the Eden Hotel myself, which is what got things started within
     rollen. Inmiddels heb ik uitstekende contacten met de medewerkers   our group. Since then, I have enjoyed excellent contact with the          ‘Het persoonlijke contact spreekt                     ‘The personal approach really
     van reserveringen en sales! Professioneel, flexibel, servicegericht  reservations and sales staff! I have found our collaboration to be         mij bijzonder aan!’                            appealed to me!’
     en persoonlijk: dat is hoe ik de samenwerking ervaar. Met name het  professional, flexible, service-oriented and personal. Especially the       Liesbeth (Motorola) boekte ruim vijf jaar geleden voor de eerste     More than five years ago, Liesbeth (Motorola) reserved a room in the
     Eden Rembrandt Square Hotel vind ik een bijzondere aanwinst voor   Eden Rembrandt Square Hotel is an exceptional asset to the city of         keer een kamer in het Rotterdamse Eden Savoy Hotel. Sindsdien is     Eden Savoy Hotel in Rotterdam for the first time, and she has been
     Amsterdam! Ga zo door, wat mij betreft!’               Amsterdam! Keep up the good work!’                         zij een regelmatige gast. ‘Vooral het persoonlijke contact spreekt    a regular guest ever since. ‘It’s mainly the personal approach that
                                                                                  mij, evenals de servicegerichte instelling van de medewerkers, zeer    appeals to me, just like the service-oriented attitude of the staff.
                                                                                  aan. Zelfs als we een tijdje niet boeken houden we af en toe contact.   Even if we don’t reserve anything for a while, we still have contact
     ‘Perfecte dag in de Broeierd!’                    ‘Perfect day in the Broeierd!’                           In mijn ervaring denken de managers altijd mee met de gasten. Zij     with them every now and then. In my experience, the managers
     Derk en Tanja Hulshof vierden hun huwelijk in Hotel de Broeierd.   Derk and Tanja Hulshof celebrated their wedding in Hotel de            hebben oog voor onze belangen en zijn bereid om een stapje extra     always think along with the guests. They notice what’s important to
     ‘We hebben echt een topdag gehad. Derk en ik willen jullie graag   Broeierd. ‘We had such a great day. Derk and I would like to thank         te zetten. Mede door deze positieve ervaringen zijn wij ook kamers    us and are always prepared to take that extra step. Based on these
      hartelijk bedanken voor de inzet van al het personeel dat      you all very much for the efforts of all the staff that were present.       gaan boeken in Groningen en is het aantal reserveringen vanuit de     positive experiences, we also started reserving rooms in Groningen
     aanwezig was. De kwaliteit van het eten, jullie flexibiliteit     The quality of the food, your flexibility when we arrived late due to       groep fors toegenomen!’                          and the number of reservations from our group has increased
     toen wij door vervoersproblemen te laat arriveerden: alles werd    transport problems, everything was dealt with so well. We have                                                dramatically!’
     soepel opgelost. We hebben veel complimenten gehad over het diner   received an incredible number of compliments for the meal and the
     en de vriendelijkheid van de kelners. Geen moeite is jullie teveel.  friendliness of the waiting staff. Nothing was too much trouble for
     We kunnen jullie service dan ook van harte aanbevelen!’        you lot. We highly recommend your service!’

10                                                                                                                                                           11
       CWL HOTELDIENSTEN BV & CWL DIENSTVERLENING BV:
       VOOR EEN SCHOON HOTEL!

       Wij leveren stewarding, nachtportiers, kamermeisjes,
       medewerkers algemene dienst etc.

       Bel voor vrijblijvende informatie naar Lex Hoozemans, CWL: 010 522 34 81.
            V O O R     A L     U W      B E V E I L I G I N G S Z A K E N
                                                                                                    feliciteert
                                                                                                      Koele interieurbouw

                  �����������
                  �����������������
    �����������������������������������������������������������    ���������������������������������������������������������� �
                                                                                                      Eden Hotel Group
    ������ ������ ����� ����� ���������� ����� ������������ ����  �  ��������������������������������������������������������� �                                 met hun 30 jarig bestaan
    �������������������������������������������������������������                                 �
                                      ������� ����� ����� ��� ������ ����� ������� ����������� ���
                                    �
    ����� ��������� ��� ���� ����� �������� ��������� ���� ���������  ������������������������������������������������������������
    ��� ����������������� ����� ��� ����������� ���� ���������� ���  ��������������������������������������������

                   European VIP Services is gespecialiseerd in:
   Persoons beveiliging/vervoer   Evenementenbeveiliging        Anti terrorist intelligence       Beveiliging en brandbeveiliging advies
   Hotelbeveiliging         Bedrijfshulpverlening training    Crisisbehandeling            Persoonsdocument-controle
   Objectbewaking          Brandbestrijding           Do and Dont’s training m.b.t. reizen  Het maken cq begeleiden van
                                                                                 KANTOOR/FABRIEK: BOVENHEIGRAAF 85A, 8095 PB ‘T LOO-OLDEBROEK
   Risicoanalyses          Explosieven onderzoek, ook      en verblijven in hotels (speciaal    business continuity plannen                 TEL.: 0031(0)525 - 63 00 00 | FAX: 0031(0)525 - 63 06 06
   Security&safety audits      met honden              voor internationale bedrijven)     www.europeanvip.nl            E-MAIL: INFO@KOELE-INTERIEURBOUW.NL | WWW.KOELE-INTERIEURBOUW.NL
                                                                                                                     INTERIEURBOUW
12                                                                                                                            13
E
                                                                                    Eden update | hotels
   Eden hotels
          Amsterdam American Hotel                                   Eden City Hotel Groningen
          Direct aan het levendige Leidseplein vindt u een schoolvoorbeeld van Art           Bijkomen in een bruisende omgeving: dat is wat u van dit 93 kamers tellende
          Nouveau: het American. Beroemd om de stijlvolle inrichting en het even            hotel mag verwachten. Geniet van het uitzicht op de beroemde Martinitoren
          artistieke als sfeervolle Café Americain, waar het heerlijk brunchen is.           en schud de hectiek van u af in de sauna of het Turks bad. In dit luxueuze
          Iedere gast voelt zich thuis in één van onze 175 charmante kamers en suites.         hotel in de ‘beste binnenstad van Nederland’ is het altijd genieten! Take it
          Located directly on the lively Leidseplein, this is a classic example of Art         easy in a lively location: something you would be right to expect from this
          Nouveau: the American. It is famous for its stylish design and for its artistic       hotel with 93 rooms. Enjoy the view of the famous Martini Tower and get rid
          and lively Café American, where delicious brunches are served. Every guest          of your stress in the sauna or by taking a Turkish bath. In this luxury hotel,
          feels right at home in any one or our 175 charming rooms and suites.             you cannot fail to enjoy ‘the best city centre in the Netherlands’!
          Best Western Eden Hotel Amsterdam                              Eden Dish Hotel Enschede
          Het eerste hotel van de Eden Hotel Group. En dus dé basis van het grote           Wat ooit een studentenhotel was, is nu Eden Dish Hotel: een 99
          succes. U verblijft in één van de 218 moderne kamers en wordt uiterst gastvrij        comfortabele kamers tellend hotel dat een ideale uitvalsbasis vormt
          ontvangen door één van de behulpzame conciërges. Het hotel kijkt uit over          voor zakelijke en particuliere gasten. Vanuit het stadshotel heeft
          de Amstel en ligt vlakbij de bekende, sfeervolle grachten! The first hotel of        u bovendien een prachtig uitzicht over het gezellige centrum van
          the Eden Hotel Group, and therefore the foundation of the company’s huge           Enschede! What was once a student hotel is now the Eden Dish Hotel:
          success. Stay in one of the 218 modern rooms after an extremely hospitable          a hotel-restaurant with 99 comfortable rooms, which forms the ideal
          reception by one of the obliging concierges. The hotel looks out over the          base for both business and private guests. This hotel has a stunning
          Amstel and is situated close to famous and picturesque canals!                view over Enschede’s bustling city centre!
          Eden Crown Hotel Eindhoven                                  Holiday Inn Eindhoven

   NeW      Het Crown Hotel Eindhoven ligt in het hart van de lichtstad, middenin
          het winkel- en uitgaansgebied. Het hotel telt 130 kamers en heeft sinds        NeW  Vanaf 1 juni 2007 kunt u terecht in dit nieuwe viersterrenhotel in
                                                         Eindhoven! Na een grondige renovatie belooft dit hotel een echte
          de opening een uitstekende reputatie opgebouwd bij zowel zakelijke              ‘landmark’ te worden. Het hotel telt 199 kamers en beschikt over
          gasten als toeristen. The Crown Hotel Eindhoven is situated in the heart           een restaurant, een gezellige bar en uitgebreide vergaderfaciliteiten.
          of the city of lights, right in the middle of the shopping and nightlife area.        This new four-star hotel will be open for business in Eindhoven from
          The hotel has 130 rooms and since its launch has built up a reputation of          1 July 2007! After undergoing an extensive renovation, this hotel
          excellence with both business customers as well as tourists.                 promises to become a true landmark. It has 199 rooms and a restaurant,
                                                         a delightful bar and extensive meeting facilities.
          Eden Babylon Hotel Den Haag                                 Eden Lancaster Hotel Amsterdam
          In hartje Den Haag, recht tegenover het prachtige Malieveld en vlakbij            Het elegante Eden Lancaster Hotel is perfect gelegen in het centrum
   NeW      het stadscentrum, vindt u Eden Babylon Hotel Den Haag. Het recentelijk            van Amsterdam. U verblijft in een monumentaal pand, waar u logeert
          gerenoveerde hotel telt 143 kamers, waarvan 20 suites. Het hotel beschikt          in één van de 92 moderne en comfortabele kamers. In het hotel vindt u
          over perfecte vergaderfaciliteiten en biedt onderdak aan het gerenommeerde          ondermeer een sfeervolle lobby met internetcorner. The elegant Eden
          restaurant ‘Af!’ Eden Babylon Hotel The Hague is located immediately opposite        Lancaster Hotel is perfectly located in Amsterdam city centre.
          the beautiful Malieveld and close to the city centre. This newly renovated hotel       It is a listed building, and you will enjoy staying in one of the 92 modern,
          has 143 rooms, including 20 suites. Excellent meeting facilities are also available,     comfortable rooms in elegant surroundings. In addition to a beautiful
          and the hotel is home to the highly recommended restaurant ‘Af!’               lobby, the hotel also has an Internet corner.
          Eden Hotel De Broeierd Enschede                               Eden Oranje Hotel Leeuwarden
          Ontwaken in de oudste herberg van Twente? Welkom in de Broeierd, een             Opgericht in 1879, kan het Eden Oranje Hotel bogen op een lange en
          comfortabel viersterren hotel in authentieke Saksische stijl met 61 ruime          veelbewogen historie. Charmant, sfeervol en onlosmakelijk verbonden
          hotelkamers, een informele, sfeervolle brasserie en een unieke trouwlocatie.         met de Leeuwarder binnenstad, biedt het Eden Oranje Hotel u moderne
          Dankzij de ligging is dit een ideale bestemming voor natuurliefhebbers. Want         faciliteiten in een klassieke, maar sprankelende ambiance.
          to wake up in the oldest inn in the province of Twente? Welcome to the Broeierd,       Established in 1879, the Eden Oranje Hotel can boast of a long and
          a comfortable four-star hotel in authentic Saxon style, with 61 spacious hotel        eventful history.Charming, attractive and inextricably linked with the
          rooms, an attractive and informal brasserie and a unique place for weddings.         centre of Leeuwarden, the Eden Oranje Hotel has every modern facility in
          Thanks to its location, this is a perfect destination for nature lovers.           a classic but stunning setting.
14                                                                                                15
                                                        E
                                                                                          Eden update | hotels
                                                        Eden hotels
                                                               Eden Star Hotel Hengelo
                                                               Eigentijds, centraal gelegen en sfeervol: welkom in het Eden Star
                                                               Hotel in hartje Hengelo. Hier vindt u kamers en suites die thematisch
                                                               zijn ingericht en die een oase van rust bieden na een dag winkel- en
                                                               uitgaansplezier. Contemporary, central and attractive: welcome to the
������������������������������                ���������������������������                   Eden Star Hotel in the heart of Hengelo. The rooms in this hotel are
                                                               thematically designed and provide an oasis of peace after a day
                                                               of shopping and a night of painting the town.
                                                               Tulip Inn Amsterdam Centre
                                                               Het Tulip Inn Amsterdam Centre combineert een typisch Nederlandse
                                                               huisstijl met een warme en moderne uitstraling. Gelegen in het historische
                                                               centrum van Amsterdam, beschikt deze meervoudige winnaar van de ‘Hotel
                                                               of the Year Award’, over 70 moderne hotelkamers, veelal met uitzicht over
                                                               de grachten. The Tulip Inn Amsterdam Centre combines a typical Dutch
                                                               house style with a warm and modern character. Located in the historic
                                                               centre of Amsterdam, this winner of several ‘Hotel of the Year Awards’
                                                               has over 70 modern hotel rooms, many overlooking the city’s canals.
                                                               Eden Rembrandt Square Hotel Amsterdam
                                                               Geopend in april 2006: een uniek 4-sterren hotel in eigentijdse stijl,
                                                               ideaal gelegen aan de rand van het beroemde Rembrandtplein.
                                                               Comfort staat in alle 166 kamers voorop. Maar u kunt hier ook meer
                                                               dan uitstekend dineren in het altijd verrassende FLO! Opened in April
                                                               2006: a superb 4-star hotel in contemporary style, ideally located on the
                                                               edge of the famous Rembrandt Square. Comfort is a priority in all 166
                                                               rooms, and you also enjoy an excellent evening meal in the continually
                                                               surprising FLO!
                                                               Eden Savoy Hotel Rotterdam������������
                                                               Het 4-sterren Eden Savoy Hotel ligt in het centrum van Rotterdam
                                                               en beschikt over 94 ruime, van vele gemakken voorziene kamers.
                                                               Geniet ‘s ochtends van een superieur ontbijtbuffet en ontspan u
                                                               ‘s avonds in de bijzondere bar: ‘The Garden of Eden’! The 4-star
                                                               Eden Savoy Hotel is situated in Rotterdam city centre and has more
                                                               than 94 spacious rooms with many conveniences. Enjoy a superior
�����������������������������������������������������������������������������������������������������             breakfast in the mornings, and in the evenings relax in the gorgeous
                                                               ‘Garden of Eden’ bar!
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������              Eden Hotel Zutphen
                                                               Eeuwenoude geschiedenis en moderne weldaad vinden elkaar in Eden
                                                               Hotel Zutphen. Het 17e eeuwse pand in het hart van de oude Hanzestad
                                                               telt 74 sfeervolle kamers en biedt uitstekende faciliteiten. Eet een hapje in
                                                               de trendy brasserie en besluit uw avond op het gezellige terras!
                                                               Ancient history and modern convenience meet in Eden Hotel Zutphen.
                                                               The 17 th century building in the heart of the former Hanseatic League city
                   ��                                           has 74 attractive rooms and excellent facilities. Enjoy a snack in the trendy
                                  �� �
                  �
                                   �
                      ��                                         brasserie and plan your evening in the friendly outdoor café!
                        ���� ������ � � �                                                                                                       17
                                                                                                                                        Eden update | interior design
        art of
   The fine interior design
   The fine art of interior design


   Het ‘s-Gravelandse Dubbel M ontwerpt en ontwikkelt interieurprojecten. Voor aansprekende restaurateurs, onder
   wie de met twee Michelin sterren bekroonde topkok Ron Blaauw. Maar ook voor bijvoorbeeld conferentiecentra,
   sportclubs, particulieren én voor de Eden Hotel Group. Gasten van onder andere Brasserie 6 (onderdeel Eden Hotel
   Zutphen) en het Eden Rembrandt Square Hotel zullen, zonder het te weten, kennis hebben gemaakt met
   de verrassende creaties van het totaalinrichtingsbureau.


   Graveland-based company Dubbel M designs and develops interior projects. Clients include attractive restaurants                  Ook een knipoogje, ja. Maar wel een hele gezellige! Daarnaast       concept. By working a little heart motif through pillows and fabrics,
   such as that of top chef Ron Blaauw, who has been awarded two Michelin stars. Dubbel M is also involved in projects                hebben we het Eden hearts concept ontwikkeld. Door een klein        for example, the chain’s motto - hospitality in the heart of the city
                                                                            hartje te verwerken in bijvoorbeeld kussens en stoffen is het motto    - is visually translated.’
   for conference centres, sports clubs, private individuals and the Eden Hotel Group. Guests of the Brasserie 6 (part of
                                                                            van de keten - hospitality in the heart of the city - visueel vertaald.’
   the Eden Hotel in Zutphen), for example, and of the Eden Rembrandt Square Hotel will have experienced the surprising
   creations of this agency, which deals with all aspects of interior design and furnishing.                                                                   Deliberation in the Serengeti
                                                                            Overleg in de Serengetti                          Another of the design agency’s attractive projects is the high-profile
                                                                            Een ander aansprekend project van het ontwerpbureau is de styling     styling of various spaces in Burgers’ Zoo. Madeline: ‘One of the
                                                                            van diverse ruimtes in Burgers’ Zoo. Madeline: ‘Daar hebben we       things we did there was to redesign the auditorium. The idea was to
   Pijl met een knipoog                          Arrow with a Wink                             onder andere het nieuwe auditorium vormgegeven. Het idee was        find a concept that was exceptionally functional, had a very natural
   Madeline van Schothorst, die leiding geeft aan het bedrijf, en     Manager Madeline van Schothorst and designer Maureen Mak          om te kiezen voor een concept dat uiterst functioneel was, maar      look to it but at the same time. Eventually we based the design on
   designer Maureen Mak van Waay, stonden aan de basis van de       van Waay are the ones who came up with the ‘arrow’ concept that      tegelijkertijd een zeer natuurlijke uitstraling had. Uiteindelijk     the great gnu trek in the Serengeti. You can see this in the variety of
   bijzondere ‘pijlen’ die het Amsterdamse Rembrandt Square een      gives Amsterdam’s Rembrandt Square such a distinctive character.      hebben we de inrichting gebaseerd op de trek van de gnoes in de      colours in the chairs. The alternating colours suggest movement and
   lekker eigenwijs karakter verlenen. Maureen: ‘Het idee voor de pijlen  Maureen: ‘The idea for the arrows placed at strategic locations in the   Serengetti. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de verschillende kleuren   the space is given a very lively feel.’
   die op strategische plaatsen op de hotelkamers en in de gangen     hotel rooms and in the corridors came about while we were thinking     stoelen. Door de kleurafwisseling wordt beweging gesuggereerd en
   zijn aangebracht, is ontstaan toen we nadachten over een concept    about a concept that had to be fresh, visually identifiable and also    krijgt de ruimte een levendig karakter.’
   dat zowel fris, visueel herkenbaar als verrassend was. Omdat      surprising. Because hotel guests often ask for the best restaurant or
                                                                                                                  Customer-driven Design Team
   hotelgasten vaak vragen naar bijvoorbeeld het beste restaurant     the nicest museum, for example, we have installed arrows as a kind                                          Naturally, the design team also works for private individuals, and it
   of het meest bijzondere museum, hebben we bij wijze van knipoog     of a nod and a wink to those requests. The arrows are highly stylised
                                                                            Klantgedreven ontwerpteam                         keeps a keen eye on all developments in the field of interior design.
   pijlen aangebracht. Die zijn strak gestileerd, en sluiten uitstekend  and tie in really well with the four-star hotel’s commercial character.’  Het ontwerpteam werkt uiteraard ook voor particulieren. En houdt      ‘This is one of our strong points, making an selection from the
   aan op het zakelijke karakter van het viersterrenhotel.’                                              ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. ‘Dat is één van onze sterke    enormous range available and tailoring it to the individual. People
                                                                            punten; een op het individu toegespitste selectie uit het enorme      are sometimes overwhelmed by everything coming at them at once:
                                       A Tulip with Ones Coffee                          aanbod maken. Mensen worden soms overweldigd door alles wat er       so much furniture, so many ideas! As the result of our years
   Tulpje bij de koffie                          Dubbel M takes care of the complete design of the hotel’s various     op ze af komt; zoveel meubels, zoveel ideeën! Door onze jarenlange     of experience and out excellent contacts, we are able to reach
   Dubbel M verzorgde de volledige inrichting van de diverse kamers    rooms and suites, creating a perfect balance between essential       ervaring en goede contacten komen wij tot oplossingen die mensen      solutions that are ideal for our clients. We come up with all our
   en suites in het hotel, waarbij een perfecte balans werd gevonden    facilities and attractive accents. Madeline: ‘We have also redesigned   op het lijf zijn geschreven. Alle concepten bedenken we in-house,     concepts in-house, including floor plans, furniture and colour
   tussen essentiële faciliteiten en sfeervolle accenten. Madeline:    a large number of rooms in the Best Western Eden, which is more      inclusief bijvoorbeeld bouwtekeningen, meubels en kleurenplannen.     schemes. In addition, we manage external organisations which
   ‘Maar we hebben ook een groot aantal kamers in het Best Western     focused on the tourist market. We chose tulips as a motif worked      Daarnaast sturen we externe organisaties aan die een deel van de      take care of part of the actual execution.’
   Eden, dat meer op toeristen is gericht, opnieuw vormgegeven.      throughout the whole interior. Again, a nod and a wink, but a       praktische uitvoering verzorgen.’
   Gekozen is om tulpen in het interieur te verwerken.           charming one! In addition, we have developed the Eden hearts
                                                                                                                  Colour is Back in Interiors!
                                                                            Kleur is terug in het interieur!                      According to Madeline, one trend that is set to persist is colour.
                                                                            Een trend die volgens Madeline de komende periode zeker door        ‘Colour is making a comeback. For a long time, light earthy tints
                                                                            zal zetten is kleur: ‘Kleur maakt een comeback. Heel lang zag je      were very fashionable. And although it’s good to keep a muted
                                                                            vooral lichte aardetinten. En hoewel het goed is om de basis rustig    base, you can vary your colourful accessories endlessly. Be brave
                                                                            te houden, kun je met kleurrijke accessoires eindeloos variëren. Doe    and choose turquoise, for instance. Or add an extra lively tint for the
                                                                            bijvoorbeeld eens dapper en kies voor turkoois. Of geef de zomer een    summer by using yellow accents, a colour that for many years was
                                                                            extra vrolijk tintje door gele accenten aan te brengen; een kleur die   considered to be as inappropriate as cursing in church, but now it’s
                                                                            jarenlang als vloeken in de kerk werd beschouwd, maar helemaal       back. Because there’s so much available these days, the possibilities
                                                                            terug is. Er is tegenwoordig zo veel te koop dat je je bijna niet meer   are endless. I remember visiting a trade fair a few years ago and
                                                                            hoeft in te houden. Ik kan me herinneren dat we een paar jaar       getting the idea that I had already seen pretty much everything. But
                                                                            geleden een beurs bezochten en het idee hadden dat we nu toch écht     new things are being created all the time, such as floor tiles with a
                                                                            alles al eens hadden gezien. Maar er worden steeds weer nieuwe       wood pattern, for example. Perfect for the bathroom! Or experiment
                                                                            dingen bedacht. Vloertegels met een houtmotief bijvoorbeeld.        with stylish chandeliers or mosaic tiles and create your own little
                                                                            Ideaal voor in de badkamer! Of experimenteer eens met bijzondere      piece of Heaven!’
                                                                            kroonluchters of mozaïektegels. Voor je het weet heb je jouw eigen
                                                                            Eden gecreëerd!’

18                                                                                                                                                      19
                                                                                                                                       Eden update | interview
                                                                     Toen oprichter Sjoerd Dijkstra zijn functie van algemeen directeur in 2004     In 2004 when founder Sjoerd Dijkstra transferred his function of CEO to
                                                                     overdroeg aan zoon Leon Dijkstra, afgestudeerd bedrijfseconoom, was de       his son Leon Dijkstra, a university-educated business economist, business
                                                                     zakelijke continuïteit gegarandeerd. Om de balans binnen de top van het      continuity was guaranteed. To optimise the balance at the top of the
                                                                     bedrijf te optimaliseren werd door vader en zoon echter uitgekeken naar      company, the father and son team searched for someone with a thorough
                                                                     iemand die het hotelmetier perfect beheerste. Met de aanstelling van        knowledge of the hotel business. With the appointment of Frans Wientjes,
                                                                     Frans Wientjes, geboren en getogen in een familie van hoteliers, is dat      born and reared in an hotelier family, that balance was achieved.
                                                                     evenwicht gevonden.

                                                                     Bijzondere samenwerking                              Exceptional Collaboration
                                                                     Frans Wientjes: ‘Ik ben letterlijk in het hotel van mijn ouders opgegroeid.    Frans Wientjes: ‘I literally grew up in my parents’ hotel and helped out from
                                                                     Vanaf het moment dat ik mijn handen kon gebruiken heb ik meegeholpen.       the moment I could use my hands. As such, I have personal knowledge of all
                                                                      Zo heb ik persoonlijk kennis gemaakt met alle aspecten van het          aspects of the hospitality industry, as well as plenty of experience.’
                                                                     gastheerschap en veel ervaring opgedaan.’ De relatie tussen de twee        The relationship between the two ‘hotel dynasties’ goes back a long way.
                                                                     ‘hotelfamilies’ gaat ver terug. ‘Toen ik een kleuter was bezocht Sjoerd      ‘When I was a toddler, Sjoerd Dijkstra would regularly visit my parents’ hotel
                                                                     Dijkstra het hotel van mijn ouders in Zwolle al regelmatig. Onze families     in Zwolle. Our families have a lot of respect for each other and maintain a   The lure of the city:
   Frans Wientjes, director of operations, explains Eden’s unique concept
                                                                     hebben veel respect voor elkaar en onderhouden warme banden. Dat maakt
                                                                     de huidige samenwerking voor mij extra bijzonder.’                                                                     Hospitality in the heart of the city
                                                                                                               warm relationship. This makes this current collaboration that little bit more
                                                                                                               special for me.’                                                                                                               Hospitality in the Heart of the City
                                                                     Frans Wientjes is als operationeel directeur eindverantwoordelijk voor de     Frans Wientjes is as operational manager ultimately responsible for the
                                                                     exploitatie van de vijftien hotels. ‘Hoe verschillend de hotels onderling ook   operation of the fifteen hotels. ‘No matter how different the hotels are
                                                                     zijn, de heldere filosofie - hospitality in the heart of the city - is binnen de  from each other, the clear philosophy - hospitality in the heart of the city -
                                                                     hele groep herkenbaar. Als operationeel directeur ben ik uiteraard nauw      is recognisable right through the group as a whole. Naturally as director
                                                                     betrokken bij de verwerving van nieuwe projecten en begeleid ik, samen met     of operations I am closely involved with the acquisition of new projects and,
                                                                     een enthousiast team, de individuele hotelmanagers vanuit ons centrale       together with an enthusiastic team, I support the individual hotel managers
                                                                     support office. Het is bijzonder leuk om jonge mensen op te leiden tot       from our central support office. It is particularly rewarding to help young
                                                                     tophoteliers die werken op basis van dezelfde uitgangspunten. Een heldere     people become top hoteliers that work from the same basic starting points.
                                                                     en zorgvuldige omgang met medewerkers staat daarbij hoog in het vaandel.      A transparent and caring relationship with the employees is of paramount
                                                                     Wij zijn altijd op zoek naar ambitieuze en talentvolle mensen. Naar mensen     importance here. We are always on the lookout for ambitious and talented
                                                                     die hun vak verstaan en weten welke specifieke uitdagingen een keten als      people, people who understand their profession and know the challenges
                                                                     de Eden Hotel Group, die zich heeft gespecialiseerd in hotels op centrum-     faced by a chain like the Eden Hotel Group, which specialises in hotels at
                                                                     locaties, moet overwinnen.’                            city centre locations.’

                                                                     Verdere uitbreiding                                Further Expansion
   Affiniteit met het hotelwezen is een eigenschap die alle     Affinity with the nature of the hotel business is the one quality  ‘Wij zijn ervan overtuigd dat onze keuze voor centrumlocaties de juiste is.    ‘We are convinced that our choice of central locations is the correct one.
   medewerkers van de Eden Hotel Group gemeen hebben. Die      that all Eden Hotel Group employees have in common.         Het zijn plaatsen waar je als reiziger gemakkelijk kunt komen, ook zonder     These are the destinations the traveller can easily get to, even without a car.
                                                                     auto. Bovendien kennen wij deze markt niet alleen door en door, maar        In addition, not only do we know this market extremely well, we also find it
   liefde voor het gastheerschap is dan ook te herkennen op alle  The appreciation for hospitality is evident at all levels of the
                                                                     vinden we het ook bijzonder uitdagend om gasten die een kort bezoek aan      exceptionally challenging to serve customers who are paying a short visit to
   niveaus binnen de organisatie. Frans Wientjes, operationeel   organisation. Frans Wientjes, director of operations, who      een stad brengen optimaal te bedienen. Dat stelt extra hoge eisen, want      a city in the best possible way. This means it is essential to maintain extra
   directeur, die de hotelketen in juli 2006 is komen versterken,  came on board to support the hotel chain in July 2006, makes    je hebt weinig tijd om een eventueel foutje goed te maken. We exploiteren     high standards, because you have very little time to correct any mistakes.
   levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van de  an important contribution to maintaining the hospitable       momenteel 15 hotels in zeven Nederlandse steden. In de toekomst willen       At the moment we are operating 15 hotels in seven Dutch cities. In the future
                                                                     we dit aanbod uitbreiden naar 20 hotels. Door te kiezen voor hotels die      we wish to increase this to 20 hotels, and by choosing hotels that comply
   gastvrije uitstraling die de keten kenmerkt. Frans Wientjes:   character for which the chain is famous. Frans Wientjes:      voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen en naadloos passen binnen onze        with our high quality standards that fit seamlessly with our strategy, we are
   ‘De Eden Hotel Group breidt zich in hoog tempo uit. Maar     ‘The Eden Hotel Group is expanding very quickly, but we prove    strategie, kunnen wij onze klanten straks in heel Nederland aantrekkelijke     in a position to provide our clients in the Netherlands with very attractive
   wij bewijzen iedere dag opnieuw dat professionaliteit en een   each day that professionalism and a family feeling can fit     aanbiedingen doen!’                                special offers!’
   familiaire sfeer naadloos kunnen samengaan.’           together seamlessly.’
 ‘Professionaliteit
  ‘Professionalism and
 en een familiaire sfeer.’
  an Informal Atmosphere.’
20                                                                                                                                                       21
                                                       ��������������������������������   Admire the art of
diamondpolishing in Amsterdam
                                                          ����������������������������������������������������������
 Don’t miss this exciting opportunity        • free guided tours
 to see diamonds being crafted           • multilingual guides
 through all stages! Admire the work        • tours 7 days a week, year around
 of talented craftsmen, as they turn        • open 9.00 a.m. till 5.00 p.m.
 rough diamonds into dazzling,           • personal attention for individuals
 exquisitely polished stones. Buy           and groups
 diamonds for yourself or someone          • tours last approximately 1 hour
 special from our amazing selection,        • diamonds mounted while you wait
 and have your purchase mounted           • large jewellery collection on
 while you wait! Or shop in Gassan          premises
                                                    �
 Diamond’s own jewellery store, one         • parking for tour buses
                                                    �                                                    �


 of the largest and most beautiful         • mooring site for canal boats.          ��


 collections in Amsterdam. Here’s why                                 �� a tour of Gassan Diamonds is the          To arrange your tour, call Gassan         ��
 highlight of any trip to Amsterdam:        Diamonds at +31(0)20-6225333.           ���                                                    �
                 A Brilliant Choice
 Nieuwe Uilenburgerstraat 173-175, 1011 LN Amsterdam, Holland T +31(0)20-6225333 F +31(0)20-6246084
             E info@gassandiamonds.com I www.gassandiamonds.com                                                  23
                                                                                                                                 Eden update | jubileumMENU


                                                                                         terrine van gebraiseerde witlof,
                                                                                       gezouten Bayonne ham en ganzenlever
                                                                                           met een crème van walnoten

                                                                                                             Ontdek de geheimen
                                                                                                             van onze chefs!
                                                                                                             Thuis genieten van de overheerlijke gerechten die samen het
                                                                                                             jubileummenu vormen? Diverse gerenommeerde chefs lichten een
                                                                                                             tipje van de ‘culinaire sluier’ op. Bezoek de website voor een overzicht
                                                                                                             van de recepten en vergroot uw gastronomische kwaliteiten!
                          30 jaar EDEN menu                                                                           Chef kok Rudolf Bos (FLO Amsterdam) verrast de gasten regelmatig.
                                                                                                             Bijvoorbeeld met deze elegante terrine van gebraiseerde witlof,
                             Voorgerecht                                                                           gezouten Bayonne ham en ganzenlever, die wordt geserveerd met een
                                                                                                             exquise crème van walnoten. Zo maakt u dit bijzondere gerecht zelf:
                            (FLO, Amsterdam)
                         Terrine van gebraiseerde witlof,                                                                     Voor de terrine
                       gezouten Bayonne ham en ganzenlever                                                                     Snijd eerst de struikjes witlof door midden, en zet ze dan (met wat
                                                                                                             boter) aan in een pan. Carameliseer de witlof met suiker en blus ze
                                                                                                             af met een geurige Aceto Balsamico. Voeg de Jus de veau (kalfsfond)
                               Tussengerecht                                                                        toe en laat het geheel op een laag vuurtje gaar worden. Perfecte
                            (AmericaIn, Amsterdam)                                                                       garing bereikt? Laat de witlof dan uitlekken en los in dit uitlekvocht
                           Drieluik van zalm, snoekbaars                                                                    drie blaadjes gelatine op. Bekleed een terrinevorm met de Bayonne
                                                                                                             ham. Snijd de ganzenlever voorzichtig in plakjes van ongeveer 3
                             en St. Jacobsmosselen                                                                      millimeter dikte. Nu is het tijd om de terrine te vullen! Begin met


                                                                                in gr ediën ten
                                                                                                             een laagje gelei, breng dan een laagje witlof aan en sluit af met een
                             Hoofdgerecht                                                                          laagje ganzenlever. Herhaal dit net zolang totdat de terrinevorm
                           (Brasserie 6, Zutphen)                                                       (voor 12 tot 15 personen)
                                                                                                             volledig is gevuld. Om ervoor te zorgen dat de structuur van het
                                                                                                             gerecht perfect wordt, moet tussen ieder laagje een bescheiden
                          Gemarineerde eendenborst met                                                                     schepje gelei worden aangebracht. Hierdoor blijven de diverse
                          gewokte groentjes en kersenjus                                                                    laagjes aan elkaar plakken. Is de terrine goed gevuld? Breng dan
                                                                                Terrine:         Saus:              een laatste laagje ganzenlever aan en dek ook die af met een beetje
                                Nagerecht                                           25 struikjes witlof    walnotenolie           gelei. Vouw de terrine vervolgens dicht met de ham en laat het
                             (Bakspieker, Enschede)                                        700 gram Bayonne ham   zout               geheel (onder druk; bijvoorbeeld met een deksel op de drukvorm)
                                                                                600 gram Ganzenlever   peper              ongeveer twee uur in de koelkast op temperatuur komen. De terrine
                             Bitterkoekjes bavaroise                                       1⁄2 liter Jus de veau   2 eierdooiers          is nu klaar om geserveerd te worden!
                                                                                200 gram suiker      azijn
                                                                                50 gram boter       mosterd             Voor de saus
                                                                                2 dl. Aceto Balsamico                   Eerst maakt u een delicate mayonaise. Doe de eierdooiers in een
                                                                                3 blaadjes gelatine                    kom en meng deze (naar smaak) met mosterd, een snufje zout, wat
                                                                                                             peper en een scheutje azijn. Voeg dan, al kloppend, langzaam de
                                                                                                             walnotenolie toe totdat er een lobbige substantie ontstaat.

                                                                                                             En dan: the finishing touch!
                                                                                                             Meng wat roquette en rauwe witlof (met walnoten aangemaakt)
                                                                                                             en plaats deze salade op het midden van een bord. Voeg een klein


   Enjoy special Anniversary Menus
                                                                                                             beetje goede olijfolie en wat zout en peper toe. Snijd de afgekoelde
                                                                                                             terrine in plakjes van ongeveer 1,5 centimeter en leg die op de
                                                                                                             salade. Verspreid de crème van walnoten met een lepel losjes om het
                                                                                                             gerecht. Maal ten slotte wat verse peper en zout over de terrine.

   Gastvrijheid staat vanzelfsprekend ook centraal in de diverse restaurants en brasserieën die door de Eden Hotel Group worden geëxploiteerd.                                     Eet smakelijk!
   Van meesterlijke culinaire creaties tot smakelijke tussendoortjes waarvan u in de diverse hotelbars kunt genieten: aan ieder gerecht is aandacht
   besteed door koks en kelners met liefde voor het vak én voor de gasten. En dat proeft u!
   Omdat wij in 2007 ons 30 jarig jubileum vieren willen wij u graag extra verwennen. In de restaurants FLO (Amsterdam), Brasserie 6 (Zutphen),
   Het Americain (Amsterdam), De Bakspieker (Enschede) en de Orangerie (Leeuwarden) geniet u van een aantrekkelijk geprijsd jubileummenu.
   Alvast ‘voorproeven’? Bovenstaande gerechten vormen het speciale menu.   It goes without saying that hospitality is vital in the numerous restaurants and hotels operated by the Eden Hotel Group. From masterful
   culinary creations to the tasty snacks you can enjoy in the various hotel bars: chefs and waiters look after every meal with love for the job and
   for the guests. And the proof is in the pudding (or, in this case, the taste!)
   Because we are celebrating our 30th anniversary in 2007, we would like to indulge our guests even more. In the restaurants FLO (Amsterdam),
   Brasserie 6 (Zutphen), the Americain (Amsterdam), the Bakspieker (Enschede) and the Orangerie (Leeuwarden), you will be able to enjoy an
   attractively priced anniversary menu. You will find all menus - including full recipes - on our website www.edenhotelgroup.com.

                                                                             Van links naar rechts: Drieluik van zalm, snoekbaars en St. Jacobsmosselen,
                                                                             Gemarineerde eendenborst met gewokte groentjes en kersenjus, Bitterkoekjes bavaroise

24                                                                                                                                                  25
                                                                                                                             Eden update | wijn verlinden    Wijn Verlinden en de Eden Hotel Group presenteren:
    de ‘Ambassadeur van de Bourgogne’
   Wijnliefhebbers weten het: het weer in de Bourgogne is onvoorspelbaar. Vorst, regen- en hagelbuien kunnen
   tijdens de oogsttijd zomaar voor verrassingen zorgen. Vanwege de grillige klimatologische omstandigheden
   hebben de verschillende Bourgognes stuk voor stuk een geheel eigen karakter. De Bourgogne is bovendien één van
   de meest terroir-georiënteerde (zie kadertje) wijnstreken in Frankrijk.   Veel aandacht gaat uit naar de geografische locatie waar de      miljoenen flessen opgeslagen! Een klein deel daarvan vindt haar
   wijn wordt geproduceerd. Niet onlogisch, want het gebied telt     weg naar de hotels van de Eden Hotel Group; reden waarom ook     Back to basics                            Eden en Wijn Verlinden
   honderden verschillende grondsoorten. Wie echt wil kennismaken    onze gasten van deze topwijnen kunnen genieten!            Het nieuwe - maar uiterst ervaren - team kiest ervoor om terug
   met de smaak van de Bourgogne heeft dus een ruime keuze. Maar                                        te gaan naar de roots: de druiven worden voortaan met de hand    Familiebedrijf Wijn Verlinden is al sinds 1885 importeur
   kenners zijn het erover eens dat een glas Chanson een uitstekend                                      geoogst, en ook het ploegen vindt weer ‘ouderwets’ met paarden    van kwaliteitswijnen. Hoewel de in Den Bosch gevestigde
   begin van een vinologische ontdekkingstocht vormt. Wijnen van dit   Ambassadeur van de Bourgogne                     plaats. Het wijnhuis beschikt over eigen wijngaarden in de      hofleverancier constant innoveert, werkt het bedrijf nog steeds
   huis zijn delicaat, perfect in balans en puur. Puur Bourgogne dus!  In de 19e eeuw neemt de familie Chanson het roer van Verry over    Bourgogne, waardoor men een kwart van de benodigde druiven      volgens dezelfde tijdloze principes: aandacht voor kwaliteit en
                                      en groeit het bedrijf onder leiding van Alexis Chanson uit tot    zelf kan produceren. Deze wijnen worden op de markt gebracht     hoogstaande service. De samenwerking tussen de Eden Hotel
                                      één van de meest gerenommeerde wijnhuizen in de Bourgogne.      onder het etiket “Domaine Chanson”. De overige druiven worden    Group en Wijn Verlinden heeft ertoe geleid dat de hotels en
   Acht meter dikke muren                        Gaandeweg worden de beste wijngaarden rond Beaune           - na een kritische selectie - bij de betere wijnboeren in (vooral)  restaurants een grote diversiteit aan wijnen voeren. De selectie
   Wijnhuis Chanson Père & Fils in Beaune doet er alles aan om het    overgenomen, waardoor het huis ook zelf kan gaan produceren.     de Côte de Beaune ingekocht, en vervolgens door Chanson       wordt, in nauw overleg met de adviseurs van Wijn Verlinden,
   typische Bourgogne-terroir over te brengen in de wijn. En dat lukt  Vanaf 1970 maken traditionele productiemethodes langzaam       gevinifieerd, gebotteld en geëxporteerd onder het label Chanson   perfect afgestemd op de aard van het individuele hotel en de
   wonderwel, gezien de uitstekende reputatie van het huis, waarvan   plaats voor een modern vinificatieproces. De constante focus op    Père & Fils. Het resultaat? Verfijnde tot krachtige wijnen van    specifieke smaak van de gasten. Zo ontstaan karaktervolle
   de wijnen door Wijn Verlinden in Den Bosch worden geïmporteerd.    kwaliteit zorgt ervoor dat de wijnen onverminderd populair blijven.  topniveau, die alle bijzondere eigenschappen van het terroir in   wijnkaarten, waarop momenteel een twintigtal wijnen van
   De historie van Chanson gaat terug tot 1777, als Simon Verry     Toch wordt het door de toenemende concurrentie noodzakelijk      zich verenigen!                           Chanson prijken.
   - een ambitieuze handelaar in wijn en delicatessen - de kelders in  om eind jaren negentig in de organisatie te investeren. In 1999
   het centrum van Beaune koopt, waar het wijnhuis nog steeds is     wordt het huis overgenomen door kapitaalverschaffer ‘Sociéte
   gevestigd. Daarnaast weet Verry de hand te leggen op het Bastion   Jacques Bollinger’. Deze groep omvat diverse prestigieuze                                         Meer informatie? Bezoek www.wijnverlinden.nl.
   de L’Oratoire, een imposante uitkijk- en verdedigingstoren uit    familiewijnhuizen, waaronder de Champagnehuizen Bollinger en
   de 15e eeuw. Dit immense bouwwerk heeft muren van acht meter     Ayala, Langlois-Chateau uit de Loire Vallei en Delamain in Cognac.
   dik, waardoor een constante vochtigheidsgraad en temperatuur
   gegarandeerd zijn. Anno 2007 zijn hier duizenden vaten en
   OVER TERROIRS       Terroir is een term uit de oenologie. De meest gebruikelijke uitleg van het begrip is dat men de “bodemsoort”
                in de wijn kan proeven; het Franse ‘terre’ betekent dan ook ‘grond’ of ‘bodem’. Volgens sommige kenners is
                het terroir in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit van een wijn. De Bourgogne is een terroir met een
                bodem die bestaat uit kalk, mergel, klei en kiezelhoudende aarde, met hier en daar sporen van ijzer.


26                                                                                                                                            27
     Wijn Verlinden
feliciteert de Eden Hotel Group
 met haar 30-jarig jubileum!
                                  Ge w
                                      eldi
                                         g! W
                                           ow!
                                             F ee s
                                                 t! Co
                                                    o l! Ga
                                                        af! Pro
                                                            f ici   a t ! Ve t ! G e
                                                                          ba k ! St o e r !
                                                              ngr  a t u l a t i o n s ! S u p e r ! G e l u k g e w e n s t! Ye s !
                                                           n! Co
                                                 e  !T  r akte re
                                              Y ippe
                                           erd!
                                    el  icit e
                                  Gef
                                  Namens de ideeënleverancier in drukwerk:
                                                                                                   www.dea.nl
                                  Eveline, Michael, Harry, Henk, Diede, Heleen, Anass, Ger, Aad,
           Wijn Verlinden levert kwaliteitswijnen aan  Fabian, Karin, Rolf, Alex, René, Iwan, Dirk Jan, Inta en Joost
           meerdere locaties van de Eden Hotel Group.
           Wilt u meer weten over onze wijnen? Kijk op
           w w w. w i j n v e r l i n d e n . n l                                                                           29
                                                                                             EDEN HOTEL GROUP
                                                                                             mei 2007
                                                                                                                                 CITY BREAKS
                                                                                                                    Join the celebration!
                                                                                                                         Luxe verwenarrangementen
                                                                                                                        tegen aantrekkelijke tarieven
                   Quadriga feliciteert de Eden Hotel Group
                   met het 30-jarig bestaan!
                   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
                   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
                   �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
                   ������������������������������������������������

                   ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
   Genesis                                  Nummer 1 in digitale Entertainment & Internet diensten
                                        ������������������������������������������������������������������������������������
                                        �������������������������������������������������������

                                        �����������������������������������������������������������������������������������������
                                        ���������������������������������������������������������������������������������������������
                                        ������������������

                                        ����������������������������������������������
                                        �������������������������������������
   Digitale TV  On-demand entertainment     Internet diensten


                                                                             ����������������������������30
                                                                                              A ms t erda m | D en Ha a g | Ein dho ven | Ens c he de | G ro ningen | H enge l o | Le eu w a rden | Ro t t erda m | Zu t p hen
   Eden City Breaks: Join the celebration!                                                                   U kiest uit één van de navolgende arrangementen:
                                                                                         (Alle vermelde prijzen gelden voor 2 personen)

                                                                                                                                       € 90
   Genieten van typisch Brabantse gastvrijheid? Een ontspannen wandeling maken door de                                             Eden Surprise package
   schitterende paleistuinen? U laten verleiden door het bruisende nachtleven? Grootstedelijke                                         Boek een jubileumarrangement in de sfeervolle hotels Eden De Broeierd (oudste herberg van
                                                                                         Twente) Eden City (unieke ligging in hartje Groningen), Eden Crown (centraal in de lichtstad),
   globetrotters zijn bij de Eden Hotel Group aan het juiste adres. Als gast van de hotelketen                                         Eden Dish (gezellig stadshotel) of Eden Star (moderne, thematische inrichting) en doe nieuwe
   die ‘hospitality in the heart of the city’ tot motto heeft verheven verblijft u altijd in de                                        inspiratie op in een verrassende omgeving. Voor slechts € 90 per kamer maakt u kennis met
                                                                                         deze vijf bijzondere hotels. U wordt ontvangen met een welkomstdrankje en treft een leuke
   mooiste, meest bijzondere en sfeervolste accommodaties die de Nederlandse steden te                                             attentie op uw kamer aan. Deze hotels zijn allemaal gelegen in levendige stadscentra en
                                                                                         serveren een prima ontbijt, dat bij de prijs is inbegrepen.
   bieden hebben!

   Logeren in één van onze vijftien hotels is een unieke ervaring. En tot eind december
                                                                                                                                      € 120
   profiteert u bovendien van bijzondere extra’s, die uw verblijf onvergetelijk maken. Speciaal                                        Eden Big City package
   voor ons dertigjarige jubileum zijn luxe verwenarrangementen samengesteld, zodat u tegen                                          Met het Eden ‘Big City’ arrangement ontwaakt u middenin de grote stad. Boek een kamer
                                                                                         in het elegante Eden Lancaster (Amsterdam), het centraal gelegen Tulip Inn Amsterdam
   aantrekkelijke tarieven kennis kunt maken met de gastvrijheid die zo kenmerkend is voor                                           Centre, het levendige Eden Savoy (Rotterdam) of ons nieuwste groepslid Eden Babylon
   de Eden Hotel Group. Laat u inspireren door de foto’s op deze pagina en ontdek hoe u ons                                          Hotel in hartje Den Haag en profiteer van uitstekende faciliteiten, inclusief een uitgebreid
                                                                                         ontbijtbuffet. Voor maar € 120 per kamer verkent u de leukste plekjes van de ‘wereldsteden’
   jubileum kunt meevieren!                                                                          Amsterdam, Rotterdam of Den Haag. Uiteraard wordt u verwelkomd met een gratis drankje en
                                                                                         ontvangt u een bijzondere attentie op uw kamer.                                                                                                                                      € 150
                                                                                         Amazing Eden package
                                Of u nu kiest voor een lang weekend Groningen - in 2005 nog
                                verkozen tot beste binnenstad van Nederland - of voor een
                                ontdekkingstocht langs de vele Amsterdamse musea: onze
                                jubileumarrangementen bieden voor ieder wat wils. Om u te
                                                                                         De charmes van de oude Hanzestad Zutphen leren kennen? Bewonder de fraaie koopmanshuizen
                                helpen om een keuze te maken uit het brede aanbod vindt u
                                                                                         en authentieke stadspoorten of ontdek de vele speciaalzaken die in de kronkelende straten
                                hier een overzicht van de arrangementen. Moeite om te kiezen?
                                                                                         en steegjes verborgen zijn. Liever uitwaaien op één van de Waddeneilanden en genieten van
                                Laat u dan verleiden door de aantrekkelijke tarieven, en ontdek
                                                                                         de unieke Friese cultuur? Kies voor het ‘Amazing’ Eden package in Eden Zutphen of het Eden
                                de unieke charmes van meerdere hotels! U zult altijd opnieuw
                                                                                         Oranje Hotel in Leeuwarden en u beleeft een ontspannen dag, die wordt afgesloten met
                                worden verrast door de gastvrije ontvangst. En op iedere locatie
                                                                                         een driegangendiner. En dat voor slechts € 150 per kamer per nacht! Daarnaast omvat dit
                                ligt weer een nieuwe, leuke attentie voor u klaar! De Eden Hotel
                                                                                         arrangement een attentie op uw kamer én een welkomstdrankje.
                                Group heeft bovendien de stadsbelasting al voor u voldaan.


                                                                                                                                      € 180
   Geïnspireerd?                                                                                Eden Original package
   U boekt het jubileumarrangement van uw keuze via e-mail                                                           Hoewel wij liever vooruit kijken dan achterom, is ons dertigjarige jubileum natuurlijk bij
   (30jaar@edenhotelgroup.com) of door te bellen met                                                              uitstek het moment om toch even bij het verleden stil te staan. Benieuwd naar het hotel
   uw hotel(s) naar keuze! Voor boekingsvoorwaarden en                                                             waar het allemaal begon? Als gast van het Best Western Eden Hotel verblijft u in de
   beschikbaarheid verwijzen wij u graag naar onze website:                                                          bakermat van de Eden Hotel Group. Uitzicht op de Stopera? Een drankje in de ‘Garden of
   www.edenhotelgroup.com.                                                                           Eden’? Voor slechts € 180 maakt u kennis met alle moderne charmes van dit klassieke hotel
                                                                                         in hartje Amsterdam! Inclusief welkomstdrankje, presentje op uw kamer en een feestelijk
                                                                                         driegangendiner.                                                                                                                                      € 210
                                                                                         Eden First Class package
   For our english guests: PLEASE VISIT OUR WEBSITE                                                              De hotels van de Eden Hotel Group vormen de ideale uitvalsbasis voor mensen die een
                                                                                         bezoekje aan de hoofdstad brengen. Centraal gelegen en voorzien van alle gemakken;
   WWW.EDENHOTELGROUP.COM FOR OUR SPECIAL JUBILEE                                                               Eden Rembrandt Square en het Amsterdam American zijn absolute binnenstedelijke pareltjes.
   PACKAGE DEALS.                                                                               Kies voor een nacht in het vermaarde American en laat u betoveren door de vele authentieke
                                                                                         Art Nouveau elementen die dit hotel kenmerken. Of boek een kamer in Het Eden Rembrandt
                                                                                         Square, dat een uitstekende ligging aan het gezellige Rembrandtplein combineert met moderne
                                                                                         faciliteiten. Voor welk hotel u ook kiest, voor € 210 geniet u gegarandeerd volop: van een perfect
                                                                                         driegangendiner, van een jubileumattentie op uw kamer en van een gratis welkomstdrankje.                                                                  Graag tot ziens in één (of meerdere) van onze hotels!
                                                                  Voor boekingsvoorwaarden en beschikbaarheid verwijzen wij u graag naar onze website: www.edenhotelgroup.com.
32                                                                                                                                          33
                                                     Eden update | hotels
                                      Last
                                      but
                        Interieur Ontwerpers
                        DubbelM Project BV
                                      not ....
                                      least
    COLOFON
Een uitgave van Imagepress
 in nauwe samenwerking
 met de Eden Hotel Group.


Kabelweg 1, 1271 AN Huizen
                                       Enkele referenties:
  T  035 - 799 09 83
  F  035 - 799 09 84
                                       Landgoed Duin & Kruidberg Burgers‘ Zoo
  E info@imagepress.nl
  W www.imagepress.nl                            Feadship Ron Blaauw Stern Autoschade
                                       Rabobank Eden Hotel Group De Pauwenhof
      Tekst                               De Goede Gooier en vele particulieren....
    Tekstenzo.com
    Vormgeving
    Spresso.nl
    Fotografie
  Eden Hotel Group
    Spresso.nl
     Drukwerk      DubbelM Project BV Noordereinde 249 1243JV ‘s-Graveland tel:+31 35 629 49 80 fax:+31 35 629 49 78
    Eenvooralles                     www.dubbelm.nl info@dubbelm.nl
                                                                35

								
To top