Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

skt pk

VIEWS: 301 PAGES: 3

									NO KP: 750926-02-5934

NAMA: NORISYAH BINTI RAMLEE

JAWATAN/GRED: PPPLD/DGA322.LATIHAN

 BIL    KURSUS/                  TARIKH/TEMPOH  TEMPAT

 1.     KURSUS PENDEK AKTIVITI PENGENDALIAN    04/05/2010   SK PENDIDIKAN
      PELAJAR BERMASALAH PEMBELAJARAN              KHAS ALOR SETAR,
      SEKOLAH-SEKOLAH INTEGRASI NEGERI KEDAH.  1 HARI     KEDAH.
BAHAGIAN 1 – PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN

BIL  Ringkasan Aktiviti / Projek                      Petunjuk prestasi

   (senaraikan aktiviti/ projek)                     ( kuantiti/kualiti/masa/kos)

1.  Menjalankan tugas sebagai penyelaras Pendidikan Khas.

     -  Menyediakan jadual waktu untuk guru-guru program        Rujuk fail jadual waktu Pend.khas
       Integrasi Pendidikan Khas di sekolah ini.

     -  Membuat permohonan alaun untuk murid-murid OKU di
       sekolah ini.

     -  Menghadiri mesyuarat/taklimat yang berkaitan dengan
       Program Pendidikan Khas daerah kota Setar.

     -  Mengadakan mesyuarat Panitia Pendidikan Khas.

     -  Menyediakan rancangan Tahunan Kelas Pendidikan Khas.

     -  Menguruskan kemasukan pelajar ke kelas Pendidikan Khas
       di sekolah ini.

     -  Menguruskan pembelian peralatan dan BBM untuk kelas
       Pendidikan Khas.

     -  Menguruskan aktiviti luar bilik darjah bagi kelas Pendidikan
       Khas seperti lawatan, terapi bowling dan terapi berkuda.
2.
   Guru data Pendidikan Khas

     -  Mengemaskini data SMPK versi 1.0 Pendidikan Khas.

     -  Mengemaskini data operasi pendidikan Khas.
3.  Penolong guru Penasihat Doktor Muda.

     -  Membimbing murid Persatuan setiap kali ada perjumpaan.
4.  Guru penasihat rumah sukan (kembara).

5.  AJK Bimbingan Dan Kaunseling.                     Rujuk buku rekod.

6.  AJK Kantin sekolah.

7.  Membuat rancangan harian.
BAHAGIAN II – Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan pertengahan tahun.

Bil  Ringkasan Aktiviti/Projek               Petunjuk Prestasi

   (senarai aktiviti/projek)               (Kuantiti/kualiti/masa/kos)1.  Menjadi guru pembimbing guru-guru praktikum      Surat perlantikan
   Institut Perguruan Darulaman.

     -  Menyediakan jadual waktu untuk guru2
       praktikum di kelas Pendidikan Khas.

     -  Memantau/menyelia danguru-guru pelatih
       yang menjalankan latihan mengajar di kelas
       Pendidikan Khas.

								
To top