Panel - DOC

Document Sample
Panel - DOC Powered By Docstoc
					   PANEL PENGGUBAL MODUL BAHASA ARAB MAJOR
KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH ( j-QAF )
MOD LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH ( LPBS – SR )


Bil          Nama              Kelayakan

   PENYELARAS             B.A (Hons). (Pendidikan al-Quran
                     dan al-Sunnah), UKM.
   EN. OTHMAN BIN LOMAN        Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan
                     Tarannum) MPI.
   Unit Kurikulum           Sijil Perguruan Asas MPI PA & BM
   Bahagian Pendidikan Guru
   Kementerian Pelajaran Malaysia   Penolong Pengarah Unit Kurikulum
1.
                     (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah)
                     Pensyarah Institut Perguruan 4
                     tahun.
                     Guru Kelas Khas Kemahiran al-
                     Quran 4 Tahun.
                     Guru Sekolah Menengah 16 Tahun.
                     Guru Sekolah Rendah 2 Tahun
   PENGERUSI.
   A'edah Zakaria,          B.A. al-Azhar,
   IPGM Kampus Pendidikan Islam    Sijil Perguruan Lepasan Ijazah
2.  Jalan Sungai Merab,        MPI.
   43650 Bandar Baru Bangi,      Pengalaman Mengajar: 19 tahun.
   Selangor Darul Ehsan.
   AHLI
   Amran Bin Abdul Rahman       MA Edu. UKM
   IPGM Kampus Pendidikan Islam    BA Universiti Yarmouk, Jordan
3   Jalan Sungai Merab,        KPLI MPKTBR
   43650 Bandar Baru Bangi,      Pengalaman Mengajar 12 tahun
   Selangor Darul Ehsan.
   AHLI
   Mohamad Fauzi Bin Yahya      M.A. UM
4.
   IPGM Kampus Pendidikan Islam    B.A. (Hon’s) Universiti Yarmouk,
   Jalan Sungai Merab,        Jordan
   43650 Bandar Baru Bangi,      Diploma Pendidikan MPI
   Selangor Darul Ehsan.       Pengalaman Mengajar:14 tahun.
   AHLI                BA ( Hons ) Al-Azhar Cairo.
   Abd. Aziz bin Hassan@ Yahya    Sijil Perguruan Lepasan Ijazah MPI
5.  IPGM Kampus Darulaman       Pengalaman Mengajar 14 tahun
   06000 Jitra
   Kedah Darul Aman
   AHLI                M.A. UKM
6.  Salma Binti Endut         B.A. UKM
   IPGM Kampus Dato’ Razali Ismail  Diploma Pendidikan
   Kuala Terengganu          Pengalaman Mengajar : 18 tahun                  134
     PANEL PEMURNIAN MODUL BAHASA ARAB MAJOR
 KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH ( j – QAF )
 MOD LATIHAN PERGURUAN BERASASKAN SEKOLAH ( LPBS – SR )

Bil          Nama                Kelayakan
   PENYELARAS.
   Aleas Md. Isa,             M.A. UKM,
   Unit Kurikulum,             B.A. (Hons) UKM,
1.  Bahagian Pendidikan Guru,        Sijil Perguruan Lanjutan UKM,
   Kementerian Pelajaran Malaysia,     Sijil Perguruan MPI.
   Pusat Bandar Damansara,         Pengalaman Mengajar: 18 tahun.
   50604 Kuala Lumpur.

   PEN. PENYELARAS             B.A (Hons). (Pendidikan al-Quran dan
                       al-Sunnah), UKM.
   EN. OTHMAN BIN LOMAN          Sijil Perguruan Khas (Qiraat dan
                       Tarannum) MPI.
   Unit Kurikulum             Sijil Perguruan Asas MPI PA & BM
   Bahagian Pendidikan Guru
2.  Kementerian Pelajaran Malaysia     Penolong Pengarah Unit Kurikulum
                       (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah)
                       Pensyarah Institut Perguruan 4 tahun.
                       Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran
                       4 Tahun.
                       Guru Sekolah Menengah 16 Tahun.
                       Guru Sekolah Rendah 2 Tahun
   PENGERUSI.
   A'edah Binti Zakaria,          B.A. al-Azhar,
   IPGM Kampus Pendidikan Islam      Sijil Perguruan Lepasan Ijazah MPI.
3.
   Jalan Sungai Merab,           Pengalaman Mengajar: 19 tahun.
   43650 Bandar Baru Bangi,
   Selangor Darul Ehsan.
   AHLI                  M.A. UM
   Sabri Bin Ahmad Zabidi         B.A. (Hons) Universiti Yarmouk,
4.  IPGM Kampus Pendidikan Islam      Jordan
   Jalan Sungai Merab,           Diploma Pendidikan UIAM.
   43650 Bandar Baru Bangi,        Pengalaman Mengajar: 14 tahun.
   Selangor Darul Ehsan.
   AHLI                  BA ( Hons ) Al-Azhar Cairo.
   Abd. Aziz bin Hassan@ Yahya       Sijil Perguruan Lepasan Ijazah MPI
5.  IPGM Kampus Darulaman          Pengalaman Mengajar 14 tahun
   06000 Jitra
   Kedah Darul Aman
   AHLI                  M.A UKM
   Jefridin Bin Pilus           BA Universiti Mohd. Al-Khamis,
   IPGM Kampus Pendidikan Islam      Morocco.
6.
   Jalan Sungai Merab,           Diploma Pendidikan MPI
   43650 Bandar Baru Bangi,        Pengalaman Mengajar 16 tahun


                    135
136

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:64
posted:4/30/2011
language:Malay
pages:3