Intranet Oktatási Informatikus szóbeli tételsor PROMPT Oktatóközpont by hcj

VIEWS: 62 PAGES: 3

									Oktatási Informatikus szóbeli tételsor           PROMPT Oktatóközpont, Gödöllő1. Program és algoritmus
Compiler, linker, interpreter. Algoritmus leíró eszközök. Vezérlő szerkezetek. Elemi algoritmusok
(összegzés, keresés, válogatás, kiválasztás). Változók. Elemi és összetett típusok.

2. Magas szintű nyelvek
Programnyelvek utasításkészlete. A C program szerkezete. Deklarációk, változók hatásköre.
Fordítási egység, programegység (függvények). Szemantika és szintaxis. Utasítások típusai
(értékadás, elágazások, ciklusok).

3. Az objektum orientált programozás alapfogalmai
Objektumok. Az objektum-orientált szemlélet előnyei. Az objektumok tulajdonságai és metódusai
(tagváltozók és tagfüggvények). Konstruktor, destruktor, öröklődés és polimorfizmus.

4. Programozás grafikus környezet
Programozás grafikus környezetben. Események, eseményvezérelt programozás. Komponensek,
tulajdonságaik, eseményeik, eseménykezelő függvények készítése.

5. Adatbázisok, SQL
A relációs adatmodell, normál formák. Az SQL története, alapvető SQL parancsok: Adatbázis, tábla
létrehozása karbantartása (CREATE, USE, DROP, DELETE FROM, ALTER TABLE, INSERT
INTO, UPDATE parancsok). A SELECT utasítás szintaktikája, feltételek megadása (a WHERE
klauza), táblák összekapcsolása.
Csoportosítás, rendezés (GROUP BY, SORT BY, HAVING), aggregát függvények

6. Multimédia alapismeretek
A multimédia fogalma. A médium fogalma, típusai. Időfüggő és időfüggetlen médiumok). Az
adatfolyamok, átviteli módok. A multimédia rendszerek jellemzői, a multimédia rendszerekkel
szemben támasztott követelmények. Az MPC szabványok. A multimédia anyagok tároló eszközei
(CD, DVD).

7. Multimédia alkalmazások szöveges része
A szöveg képernyőn való megjelenítésének szabályai. A hypertext és hypermédia fogalma, a
nemlineáris információ-láncolás eszközei. A navigálás eszközei és módszerei. A lapolvasók típusai,
működési elvük. Optikai karakterfelismerés (OCR).

8. Multimédia rendszerek képanyaga (állóképek, grafikák, mozgóképek)
Képek előállításának módszerei (rajzolás, szkennelés, digitális fényképezés, videószalag
digitalizálása.). A képek tárolása; vektorgrafikus és bittérképes formátumok. A digitális
fényképezőgépek működési elve.

9. Multimédia rendszerek hanganyaga
A hang analóg rögzítése, lejátszása. Hangok digitális rögzítése és lejátszása. A hangkártyák
működési elve. Mintavételezés, kvantálás. A digitalizált hangállomány minősége és mérete. A
digitalizálás szempontjai.

10. Pixelgrafikus képszerkesztő programok szolgáltatásai
Adobe Photoshop. Layerek kezelése, transzformációk. Kijelölések, transzformációk. Effektek:
árnyékolás (drop shadow), domborítás (bevel and emboss), ragyogás (outer, inner glow). Szűrők.
Képek mentése, konvertálása.

C:\Docstoc\Working\pdf\45ec90ae-4434-4035-8e35-c949cacffdcf.doc                   1
Oktatási Informatikus szóbeli tételsor           PROMPT Oktatóközpont, Gödöllő
11. Vektorgrafikus képszerkesztő programok szolgáltatásai
Objektumok fogalma, tulajdonságaik (színek, körvonal, kitöltés). Bezier görbék szerkesztése.
Interaktív eszközök. Paragrafus és művészi szöveg. Objektumok görbévé alakítása. Exportálás
pixelgrafikus állományba. Színre bontás, nyomdai előkészítés.

12. Animáció készítés
Az animációk típusai. Állandó előtérrel, állandó háttérrel készülő animációk. Objektum animáció.
Az animáció készítése és lejátszása. Képkockák szerkesztése (mozgás egy pálya mentén,
fázisrajzolás, képátúsztatás).

13. Multimédia rendszerek fejlesztése
A multimédia fejlesztő munkacsoport tagjai (project menedzser, multimédia tervező, szerző,
hangtechnikus, videó technikus, multimédia programozó). A tervezés, dokumentálás módszerei
eszközei.

14. Az Internet alapjai
Az Internet története, szolgáltatásai. A TCP/IP protokoll. Az Internet címzési rendszere, az IP
címek szerkezete, címosztályok. Az IP címek kiosztása, az InterNIC feladata. Az URL fogalma,
felépítése. A Domain Name Server (DNS) feladata. Az Internethez való csatlakozás hardver és
szoftver feltételei.

15. Az elektronikus levelezés alapja
Az elektronikus levelezés hardver és szoftver feltételei, első megvalósítása (BBS). Az Internetes
levelezés, a levelezés protokolljai. A levél részei. Ismertebb levelezőprogramok, szolgáltatásaik.

16. A levelezőrendszer telepítése és konfigurálása
Az Internetes levelezés protokolljai (POP3, SMTP, IMAP). A modemes kapcsolat kiépítése,
konfigurálása. A levelezőrendszer konfigurálása Win98 környezetben. A levelezésben használatos
kódrendszerek (UNICODE, UUENCODE, UUDECODE, MIME). A levelezés biztonsági kérdései,
rejtjelezés, rejtett kulcsú és nyilvános kulcsú titkosítás.

17. FTP, Gopher, Telnet
Az FTP protokoll jellemzése. Bejelentkezés az FTP-re, egyszerű FTP parancsok. Keresés FTP
archívumokban (ARCHIE), állományok letöltése. A Gopher kialakulása, szolgáltatásai. Gopher
szerverek elérési módja (saját, nyilvános Gopher kliens). Keresés a Gopher-en (Veronica). A Telnet
kapcsolat kiépítése, Telnet szolgáltatások. Hozzáférés távoli gépek eőforrásaihoz a Telneten
keresztül.

18. Hírcsoportok, levelező listák
A USENET fogalma, kialakulása. News szerverek, hírcsoportok, feliratkozás hírcsoportokba.
Hírolvasás (kliensprogramok), hozzászólások, cikkek közzététele (FAQ, GYIK). Off-line hírolvasás
(hírek letöltése). A levelező listák működése. Feliratkozás és kijelentkezés.

19. World Wide Web
A Web fogalma, működése, a http protokoll. A hypertext, hypermédia, hyperlink fogalma.Web
szerverek és kliensek. A Web-en keresztül elérhető szolgáltatások. Az információ keresés
módszerei és eszközei.


C:\Docstoc\Working\pdf\45ec90ae-4434-4035-8e35-c949cacffdcf.doc                   2
Oktatási Informatikus szóbeli tételsor           PROMPT Oktatóközpont, Gödöllő20. Web lapok szerkesztése
A Web-hely fogalma, felépítése. A Web lap elemei, szerkesztésének lépései. A forráskód felépítése,
a HTML nyelv elemei. A hivatkozások típusai, hivatkozások szerkesztése. A Web lapokon
alkalmazott programozási lehetőségek (script-ek). Az aktív űrlap fogalma, megvalósítása, szerver
oldali feldolgozás. A honlap publikálása.

21. Adatvédelem, adatbiztonság
Jogi alapfogalmak. Munkajog, szerzői jog. Szerződések típusai, a szerződés tartalmi felépítése. Az
elektronikus nyilvántartásokat fenyegető veszélyek. Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok.
Az adatvédelmi törvény.

22. Humán informatika
Jel, jelfeldolgozás, első és második jelzőrendszer. A tanulás folyamata, a többcsatornás
megjelenítés előnye a tanulás során. A gépi és emberi információfeldolgozás összehasonlítása
(analógiák, modellek).

23. Hálózati alapismeretek
A számítógépes hálózatok fogalma, kialakításának célja. Hálózatok típusai. Hálózati topológiák,
szerverfajták (file szerver, nyomtató szerver, alkalmazás szerver). A hálózatban alkalmazott gépek
és jellemzőik. Hálózati eszközök.

24. Hálózati operációs rendszer
A hálózati operációs rendszer fogalma. A Novell Netware főbb jellemzői (parancsorientáltság,
dedikáltság, NDS, TTS, SFT). A Novell Netware alap protokollja: az IPX/SPX protokoll. A címtár
főbb objektumai. A Novell telepítésének lépései.

25. Hálózatok biztonsága
Lokális hálózatok védelmi rendszere, a védelem szintjei, alkalmazott módszerek. Hozzáférés
szintjei, jogosultságok, attributumok.

26. Átvitelvezérlés, protokollok
Az átvitelvezérlés fajtái, a protokoll fogalma. Az OSI hálózati rétegmodell. Hálózati, átviteli és
alkalmazási protokollok. OSI-TCP/IP közötti különbségek.

27. A Linux operációs rendszer
A Linux története, jellemzői. Állomány- és könyvtárkezelés Linux-ban. A Linux védelmi rendszere,
alapvető Linux parancsok.. A Linux grafikus kezelő felülete (X-Windows).
C:\Docstoc\Working\pdf\45ec90ae-4434-4035-8e35-c949cacffdcf.doc                   3

								
To top