EEM 358 MATLAB ve Genel Uygulamalar by hcj

VIEWS: 35 PAGES: 2

									              Pamukkale Üniversitesi

              Mühendislik Fakültesi

            Elektrik-Elektronik Mühendisliği


                               Ö.V.T : 05/04/2010
                               Ö.T.T : 19/04/2010
     MATLAB ile Mühendislik Uygulamaları
           Ödev # 2
Öğrenci No:
Öğrenci Ad, Soyad:
Ders Yöneticisi: Yrd. Doç Dr. Aydın KIZILKAYA
Değerlendirme ölçütleri:
                         Puanlama
1- Sonuçların elde edilmesi ……………………………………………..   50 /
2- Sunuş………………………………………………………………….         30 /
3- Programın yazılışı…………………………………………………….     20 /
4- Teslimde gecikme (gün)..……………………………………………. −10×gün /
                          Toplam:     100 /
                   Sorular

1- Sayısı önceden belli olmayan kökleri klavyeden girerek bağımsız değişkeni x
  olacak şekilde bu köklere karşı düşen polinomun kendisini ekran çıktısı olarak
  elde ediniz (Polinomu ekrana yazdırma işlemi için “sprintf” fonksiyonundan
  yararlanınız!). Elde ettiğiniz bu polinomu kullanarak x=-5’den 5’e 0.1 artımlarla
  polinomun değerlerinin grafiğini çizdiriniz.

2- Klavyeden belli sayıda gireceğiniz öğrencilerin adı, soyadı ve notu için; seçimlik
  olarak istendiğinde adına göre, soyadına göre veya notuna göre sıralama
  yaptırabilen programı yazınız. Programınız fonksiyon ve ana program şeklinde
  olacaktır! Rasgele girmiş olduğunuz öğrencilerin ad, soyad ve notları içeren tablo
  ve sıralama sonucunda elde edilen yeni tablo ayrı ayrı bir text dosyasına
  atılabilecek şekilde program yazılmalıdır. Arzu edildiğinde o text dosyasından
  yüklenerek ekrana dökümü yapılabilmelidir! Ayrıca yazımdaki Türkçe
  karakterlerin düzeltilmesi sağlanmalı ve ad veya soyada göre sıralama
  büyük/küçük harfe duyarsız olmalıdır. İstenen öğrencinin soyadı girildiğinde
  adıyla beraber notu ekranda görünebilmelidir!

3- İçerisinde yazı olan bir *.doc veya *.txt dosyasını (kendi oluşturduğunuz da
  olabilir!) çağırarak bu dosya içerisindeki yazı kümelerinin seçimlik olarak sağ’a,
  sol’a veya ortaya dayalı olarak yazdırılmasını sağlayan programı yazınız. Bu
  çerçevede program, ayrı ayrı üç fonksiyon m-file dosyasından ve bu fonksiyonları
  kullanan bir ana programdan oluşacaktır!

4- n bilinmeyenden oluşan n denklemin oluşturduğu doğrusal denklem sistemini
  Gauss yok etme yöntemine göre çözen MATLAB programını yazınız. (Burada
  denklem sayısı ve denklem ile ilgili katsayılar dışarıdan girilecek şekilde program
  yazılmalıdır!)Not:
  Program satırları çıktısı ile birlikte verilmelidir.
  Ödevler zamanında teslim edilmelidir.

								
To top