PT KORMA JAYA UTAMA Gaji

Document Sample
PT KORMA JAYA UTAMA Gaji Powered By Docstoc
					PT. KORMA JAYA UTAMA            TANDA TERIMA GAJI
                      Bulan : Maret 2011

DEPT : SUPLIER                 NAMA/NIP : AGUS GUNAWAN/103000859

Hari Kerja : 1 Bulan

PENDAPATAN                   POTONGAN

Gaji Pokok        Rp.  1,290,000    Pot. Pinjaman      Rp.    0
Gaji Harian       Rp.      0    Pot. Pinjaman Koperasi  Rp.    0
Tunj. Jabatan / Khusus  Rp.      0    Pot. Iuran Koperasi   Rp.    0
Tunjangan Sembako    Rp.      0    Pot. Jamsostek      Rp.    0
Insentif         Rp.   300,000    Pot. Pajak        Rp.    0
Tunjangan Makan     Rp.      0
Tunjangan Komisi     Rp.   500,000
Tunjangan Pajak     Rp.      0
Tunjangan Jamsostek   Rp.      0                      +

Total Pendapatan     Rp.  2,090,000    Total Potongan      Rp.    0

TOTAL DITERIMA      Rp.  2,090,000

TERBILANG : # Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah #
PT. KORMA JAYA UTAMA            TANDA TERIMA GAJI
                      Bulan : Maret 2011

DEPT : SUPLIER                 NAMA/NIP : AGUS GUNAWAN/103000859

Hari Kerja : 1 Bulan

PENDAPATAN                   POTONGAN

Gaji Pokok        Rp.  1,290,000    Pot. Pinjaman      Rp.    0
Gaji Harian       Rp.      0    Pot. Pinjaman Koperasi  Rp.    0
Tunj. Jabatan / Khusus  Rp.      0    Pot. Iuran Koperasi   Rp.    0
Tunjangan Sembako    Rp.      0    Pot. Jamsostek      Rp.    0
Insentif         Rp.   300,000    Pot. Pajak        Rp.    0
Tunjangan Makan     Rp.      0
Tunjangan Komisi     Rp.   500,000
Tunjangan Pajak     Rp.      0
Tunjangan Jamsostek   Rp.      0                      +

Total Pendapatan     Rp.  2,090,000    Total Potongan      Rp.    0

TOTAL DITERIMA      Rp.  2,090,000

TERBILANG : # Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah #

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:175
posted:4/25/2011
language:Indonesian
pages:1