FORMAT KUNCI KIRA-KIRA by saidisulong

VIEWS: 17,662 PAGES: 2

									                Nama Perniagaan
          Kunci Kira-Kira pada Hari/Bulan/Tahun
Aset Bukan Semasa
Premis                                30000
Kenderaan                          20000
(-)Susut Nilai Terkumpul Kenderaan              4000  16000
Alatan Pejabat                       10000
Tolak Susut Nilai Terkumpul Alatan Pejabat          2000   8000
                                   54000
Aset Semasa
Peghutang                     15000
(-)Peruntukan Hutang Ragu              300
                         14700
Tunai                       5000
Bank                       10000
Stok Akhir                     8000
Insuran Terdahulu                  300
Sewa Terdahulu                   200                  Tambah
Faedah Terdahulu                  100
Sewa Diterima Terakru                400
Faedah Diterima Terakru               100   53500

Liabiliti Semasa
Pemiutang                     5000
Overdraf Bank                   2000           Tolak
Insurans Terakru                  300
Sewa Terakru                    200
Faedah Terakru                   100
Sewa Diterima Terdahulu               400
Faedah Diterima Terdahulu              100   8100  45400
Modal Kerja                             153400Ekuiti Pemilik
Modal                            85000
Untung Bersih                        25000
                              110000
(-)Ambilan                          6600 103400
                                           Tambah
Liabiliti Jangka Panjang
Pinjaman                               50000
                                  153400
Format di atas adalah contoh Kunci Kira-Kira dalam bentuk Penyata, yang menggabungkan Akaun
Perdagangan dan Akaun Untung Rugi. Semoga ia membantu anda untuk mengingati Format Kunci Kira-
Kira.

								
To top