Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Phong thuy va cac loai da thach anh P1

VIEWS: 92 PAGES: 5

Từ thời xa xưa, thạch anh đã được coi là thứ đá màu nhiệm. Các nhà trường sinh học trên Thế giới cho rằng nó giúp con người giao tiếp với vũ trụ và với thế giới siêu nhiên, giúp biết quá khứ và tương lai.

More Info
									    Phong thủy và các loại đá thạch anh (Phần 1)
Từ thời xa xưa, thạch anh đã được coi là thứ đá màu nhiệm. Các nhà trường sinh học trên Thế
giới cho rằng nó giúp con người giao tiếp với vũ trụ và với thế giới siêu nhiên, giúp biết quá khứ
và tương lai.
Thạch anh thuộc loại đá bán quý (semi-gemstone), rất cứng, chỉ cứng sau kim cƣơng. Riêng Thạch anh
tím đƣợc xếp vào dòng họ đá quý (gemstone) và đƣợc gọi bằng tên riêng là đá quý Amethyst.

Các doanh nhân Châu Á thƣờng đặt đá Thạch Anh tại góc THỔ (Tây Nam hoặc Đông Bắc) của bàn làm
việc, phòng làm việc hoặc phòng khách, giúp tăng cƣờng mối quan hệ khách hàng, đồng nghiệp, đem lại
thành công trong kinh doanh.

Xin giới thiệu một số loại thạch anh thông dụng và rất quý ở nƣớc ta và trên thế giới:

TINH THỂ THẠCH ANH TRONG SUỐT
Màu trong suốt, tƣơng hợp trong pegmatites, trong các vân loại alpin hay trong một số đá biến chất. Ta
tìm thấy trong tất cả các vùng núi miền Trung nƣớc ta, có nơi mà các tinh thể có thể lên đến nhiều tấn…
(tuy nhiên trƣớc khi khai thác chúng ta cần phải tìm hiểu chỉ số Bovis của các loại đá thạch anh trên
17.000 đơn vị.)

Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết các đặc tính và khả năng trị liệu của tinh thể đá trong tài liệu này. Nó liên
quan đến trung khu thần kinh cũng nhƣ tất cả các trung khu khác vì ánh sáng trắng chứa tất cả các màu
sắc. Tác dụng của nó là giảm đau nhức trên và điều hòa năng lƣợng trên cơ thể (thể chất)

    Giúp tập trung tƣ tƣởng
    Giúp sự cảm nhận (rung động) tăng lên
    Phuc hồi trí nhớ                 xem phong thuy, xem ngay, lich van su
    Phong thủy và các loại đá thạch anh (Phần 1)
THẠCH ANH TRẮNG
Màu trắng, mờ đục, thoát thai từ một cấu trúc ít hoàn hảo hơn lƣới tinh thể, do bị lạnh quá nhanh làm cho
tinh thể bị mờ đục. Đó là loại thạch anh thông dụng nhất đƣợc thấy với một tỷ lệ lớn trong tất cả các mỏ
tinh thể đá. Thạch anh trắng này có một phẩm chất rất ÂM TÍNH so với tinh thể đá là DƢƠNG. Loại
thạch anh TRẮNG này có thể đƣợc sử dụng để làm dịu hay tan biến các căng thẳng và sử dụng trên mối
giao tiếp giữa ngƣời con với ngƣời mẹ và ngƣợc lại. Các chứng bệnh có tính chất Dƣơng.

Con lắc đƣợc làm bằng thạch anh trắng có chất lƣợng tuyệt hảo áp dụng cho các nhà ngoại cảm, các
chuyên gia cảm xạ học...

Trong dòng họ thạch anh trắng xuất hiện 1 loại thạch anh có năng lƣợng cực mạnh rất quý hiếm. Đó là
thạch anh Tóc. Còn gọi là Thạch anh Rutile, thạch anh titan..Thạch anh tóc là thạch anh trắng, bên trong
có chứa các sợi tinh thể Titanium (TiO2) quý hiếm. Trên thế giới thạch anh tóc thiên nhiên đƣợc xem là
vô cùng quý hiếm.
                 xem phong thuy, xem ngay, lich van su
    Phong thủy và các loại đá thạch anh (Phần 1)
Thạch anh trắng :

    Tình yêu cao thƣợng
    Sắc đẹp
    Làm tăng năng lƣợng cao thƣợng – cao nhã.
    Nhún nhƣờng – khiêm tốn
    Trong trắng – ngây thơ
    Sáng kiến mới
    Sự thanh cao
    Đoàn kết

Thạch anh trắng giúp :

    Chữa bệnh đãng trí
    Trợ giúp tìm ngƣời mất tích
    Kiềm hãm và chặn đứng những tính xấu – tâm ma trỗi dậy.

THẠCH ANH HỒNG

Màu hồng do sự có mặt của titanium hay manganèse, trong mờ, tổng quát chắc và ít kết tinh.

Là loại thạch anh rất đặc sắc đƣợc dùng trong tình yêu. Có khả năng trấn an các cá nhân thƣờng bị xúc
động, giảm stress và các cảm xúc bất lợi. Làm thông thoáng các tắc nghẻn do sợ hãi và các cơn ghen
tạo ra. Đó là loại thạch anh thúc đẩy tính đam mê và tình thƣơng nhân loại. Đây là loại thạch anh của các
tình nhân.
                 xem phong thuy, xem ngay, lich van su
    Phong thủy và các loại đá thạch anh (Phần 1)
Có tác dụng trên thể tinh thần nên giúp cho ngũ ngon, không mơ hoảng, giúp phục hồi trí nhớ.

Giúp dễ dàng nhập định, làm thanh khiết các luân xa trong sự luân chuyển vòng quanh cơ thể khoảng
10cm. Làm tăng khả năng nhạy cảm của cơ thể. Nnên để thạch anh hồng dƣới chân giƣờng thì tốt hơn
để ở đầu giƣờng, tránh năng lƣợng quá mạnh của thạch anh ảnh hƣởng đến giấc ngủ..

Thạch anh hồng :

    Tăng trƣởng tình yêu thƣơng
    Giúp ngƣời trở nên chân thành – dễ thƣơng
    Giúp kích thích sự hy vọng và triển vọng của thành công
    Tính độc lập
    Trở nên dịu dàng – dễ mến
    Tâm hồn trong trắng - thành thật.
    Khỏi bệnh
    Hài hòa
    Trẻ mãi
    Cởi mở tấm lòng
    Luôn rộng lƣợng – tha thứ
    Luôn giúp đở mọi ngƣời
    Phục hồi những tổn thƣơng về mặt tinh thần.
    Thay đổi mới luôn luôn trong cuộc sống

Thạch anh hồng có sao.

    Giúp chữa các chứng sau :
    Dễ đạt trạng thái vô thức
    Ổn định tinh thần                xem phong thuy, xem ngay, lich van su
Phong thủy và các loại đá thạch anh (Phần 1)
      xem phong thuy, xem ngay, lich van su

								
To top