Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

PLAN DE REABILITARE

VIEWS: 39 PAGES: 4

									RESPONSABILITATE SOCIALA-SA8000
                 1
                                       RESPONSABILITATE SOCIALA-SA8000
   Data :15.01.2011
Conducerea ........................asigura angajarea numai de personal care a implinit 18 ani si adoptarea unui program
general pentru eventualele actiuni de remediere necesare in cazul in care sunt depistati copii muncind in conditiile
prevazute de definitia muncii copiilor.

Un astfel de program ofera sprijin pentru frecventarea scolii de catre copii si se asigura ca acestia nu sunt expusi la
situatii periculoase, nesigure sau nocive sau in stare sa prejudicieze dezvoltarea lor armonioasa cum ar fi:

   expunerea la riscuri fizice, psihologice sau sexuale;
   efectuarea de activităţi sub pământ, sub apă, la înălţimi periculoase sau în spaţii restrânse;
   efectuarea de activităţi cu maşini, materiale sau instrumente periculoase, care implică manipularea sau
   transportul unor greutăţi;
   efectuarea de activităţi într-un mediu în care copiii sunt expuşi la acţiunea unor substanţe, agenţi sau
   proceduri periculoase, ori în condiţii de temperatură, umiditate, zgomot sau vibraţii care le-ar prejudicia
   sănătatea şi în alte condiţii de altă natură;
   efectuarea de activităţi în condiţii extrem de dificile, pe parcursul mai multor ore sau în timpul nopţii, ori
   pentru care copilul este reţinut într-un mod nejustificat de către angajator şi în alte condiţii de această
   natură;
   efectuarea de activităţi în locurile cu condiţii deosebite sau speciale de muncă, stabilite potrivit legii;
   expunerea la riscuri de accidentare sau de îmbolnăvire profesională;
   orice formă de muncă care, prin natura acesteia, contravine scopurilor şi măsurilor luate în vederea
   frecventării obligatorii a unei forme de învăţământ, potrivit legii

Programul, de asemenea furnizeaza datele de contact ale organizatiilor care pot fi consultate atunci cand minorii
sunt gasiti muncind in cadrul …………………….., in contradictie cu cerintele SA 8000 sau legislatia nationala.

............................. va intra in contact cu structuri cum ar fi Autoritatea Nationala Pentru Protectia Drepturilor Copiilor
(B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr.7, Bucuresti, Telefon 021-315.36.33), Autoritatea Nationala pentru Protectia
Familiei si Drepturilor Copiilor (B-dul Magheru, Bucuresti NR.7, Telefon 021-315.36.33), Asociatia Telefonul
Copilului (Telefonul copilului 116111, e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului), Agentia Nationala Pentru Tineret.

Atunci cand .................................depisteaza o situatie in care un copil a fost obligat sa munceasca datorita situatiei
socio-economice din zona in care societatea se afla, respectiv saracia de familie, lipsa mijloacelor de trai al familiei
indiferent de societatea care l-a angajat ..........................va pune in aplicare programul de remediere pentru copii.
                                                                 2
                                        RESPONSABILITATE SOCIALA-SA8000
............................... se angajeaza sa se asigure ca furnizorii sai nu folosesc copii in activitatile lor si in cazul in
care angajeaza lucratori tineri, acesta se face respectand principiul de a proteja dreptul acestora la educatie, de a
asigura conditii de sanatate, integritate si dezvoltare fizica, in conformitate cu legislatia existenta si standardul de
referinta.

In colaborare cu organizatiile enumerate mai sus ........................... va alege de la caz la caz daca sa ia una sau mai
multe dintre urmatoarele actiuni, asigurandu-se in acelasi timp ca sunt garantate educatia si o forma de subzistenta
pentru copil dupa ce a comunicat cele necesare partilor in cauza:

  1. Oferirea unui venit alternativ la copilul “concediat” pentru a reduce impactul financiar asupra familiei.
  2. Furnizarea de educatie pentru copil, prin plata taxelor scolare, carti, transport la scoala.
  3. Sa angajaze alti membri ai familiei minorului pentru a asigura sprijin financiar pentru familie, pentru a se
    asigura frecventarea scolii de catre copii.
  4. Sa colaboreze cu ONG-urile si cu administratiile locale pentru gasirea unei solutii pe termen lung pentru a
    rezolva problema.

In cazul in care lucratorul este un angajat tinar, sub rezerva reglementarilor invatamantului obligatoriu va lucra in
cadrul companiei numai in urmatoarele conditii:

   ore de munca in afara programului scolii
   totalul orelor alocate transportului (la si de la locul de munca si de scoala) orele de scoala si orele de la
   locul de munca sa nu depaseasca 8 ore pe zi
   in nici un caz nu trebuie sa lucreze mai mult de 6 ore pe zi
   nu va lucra in ture de noapte

In cazul in care lucratorul este un angajat tanar, care nu face obiectul reglementarilor invatamantului obligatoriu (18
ani) va lucra in cadrul companiei, in urmatoarele conditii:

   nu va lucra pe timp de noapte
   nu va lucra mai mult de opt ore pe zi
   va avea o munca sigura si usoara

  Referinte legislative:

    Declaratia Universala a Drepturilor Omului
    Conventia Internationala a Drepturilor Copilului
    Conventia 138 SI Recomandarea 146 (ILO) Varsta minima si Recomandari
    Conventia 181 (ILO) Forme grave de munca a minorilor
    Conventia Romaniei (art. 49-Protectia copiilor si a tinerilor, art.32-Dreptul la invatatura)
    OG nr. 26/1997 Ordonanta de Urgenta privind protectia copilului aflat in dificultate

  Definitii SA 8000:

  Copil orice persoana in varsta mai mica de 15 ani, doar daca legea locala privind varsat minima stipuleaza o
  varsa mai mare pentru munca sau obligatorie pentru efectuarea studiilor scolare in acest caz se aplica varsta
  mai mare.
                                                                3
                                 RESPONSABILITATE SOCIALA-SA8000
Tanar salariat orice salariat care depaseste varsta copilului dupa cum este definit anterior si care are varsta
mai mica decat 18 ani.
Munca minorilor orice munca efectuata de un copil cu varsta mai mica decat cea specificata la definitia
copilului cu exceptia prevederilor Recomandarii ILO 146.
Actiune de remediere orice sprijin sau actiuni necesare pentru a asigura securitatea, sanatatea, educarea si
dezvoltarea copiilor care presteaza sarcini de munca asa cum este definit mai sus prin munca minorilor si care
au terminat o astfel de munca.DIRECTOR GENERAL
.....................................
                                                       4

								
To top