AKAUN KAWALAN

Document Sample
AKAUN KAWALAN Powered By Docstoc
					AKAUN KAWALAN
OLEH CIKGU SAIDI
APAKAH AKAUN KAWALAN?
  Akaun kawalan ialah ringkasan daripada semua
  akaun dalam lejar/akaun penghutang dan
  pemiutang. Maksudnya disini ialah akan wujud satu
  akaun untuk semua penghutang dan satu akaun
  untuk semua pemiutang.
BAGAIMANA IA DISATUKAN?

 LEJAR PENGHUTANG  AKAUN KAWALAN PENGHUTANG

 Akaun Ahmad    Merangkumi
 Akaun Abu
          semua akaun
 Akaun Ali
 Akaun Lim     penghutang


 LEJAR PEMIUTANG  AKAUN KAWALAN PEMIUTANG
 Akaun Hashim    Merangkumi
 Akaun Abuya
          semua akaun
 Akaun Alisa
 Akaun Lim G    pemiutang
APAKAH KEPENTINGANNYA?
  Menyemak catatan dalam lejar penghutang dan
  pemiutang adalah tepat dan betul
  Memastikan tiada penyelewengan catatan berlaku
  kerana akaun kawalan disediakan oleh orang yang
  berlainan daripada orang yang menyediakan
  akaun penghutang dan pemiutang
AKAUN KAWALAN PENGHUTANG
  Akaun kawalan penghutang bertindak sebagai
  wakil kepada semua akaun penghutang.
  Kedudukan debit dan kredit adalah sama seperti
  akaun penghutang. Proses catatan bermula
  daripada akaun penghutang secara individu dan
  kemudian akan direkod ke dalam akaun kawalan
  penghutang pada akhir setiap bulan
FORMAT
        AKAUN KAWALAN PENGHUTANG
Baki b/b          1000 Pulangan Jualan/masuk        100
Jualan           2000 Bank                1000
Faedah            200 Diskaun diberi            150
Cek tak Layan        500 Hutang Lapuk             100
Diskaun diberi (dibatalkan) 150 Kontra                300
Angkutan           250 Baki h/b              2550
              4100                   4100


*Jualan tunai, Peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk terpulih tidak boleh
direkod dalam akaun kawalan penghutang
AKAUN KAWALAN PEMIUTANG
  Akaun kawalan pemiutang pula bertindak sebagai
  wakil kepada semua akaun pemiutang. Rekod untuk
  debit dan kredit adalah sama seperti merekod
  catatan dalam akaun pemiutang. Proses catatan
  bermula dengan akaun pemiutang secara individu
  dan seterusnya catatab dibuat pada akaun
  kawalan pemiutang pada akhir setiap bulan.
FORMAT
         AKAUN KAWALAN PEMIUTANG
Pulangan belian/keluar   100 Baki b/b              1000
Bank            700 Belian               1500
Diskaun diterima      200 Faedah               150
Kontra           500 Cek tak layan            100
Diskaun diberi(dibatalkan) 150 Diskaun diterima (dibatalkan)    300
Baki h/b            Angkutan              250
              1650
              3300                  3300

 *Belian tunai tidak boleh direkod dalam akaun kawalan pemiutang
CATATAN KONTRA
  Apabila berlaku transaksi membeli dan menjual
  dengan orang yang sama, maka kontra akan wujud
  pada akaun kawalan.
  Contohnya perniagaan kita membeli barang
  dengan Perniagaan Abu dan pada masa sama
  perniagaan kita turut menjual dengan Perniagaan
  Abu.
  CARA MEREKOD TRANSAKSI KONTRA
  Urusniaga pertama: Perniagaan Ali (rujuk sebagai
   perniagaan kita) membeli barang secara kredit sebanyak
   RM500 dengan Perniagaan Mutu dan pada masa sama
   menjualnya secara kredit sebanyak RM1000.
  DI LEJAR PENGHUTANG
             PERNIAGAAN MUTU

                  Kontra        500

   DI LEJAR PEMIUTANG
             PERNIAGAAN MUTU  Kontra          500
*REKODKAN JUMLAH PERBEZAAN IAITU 1000-500=500
  Urusniaga kedua: Ali turut melakukan urusniaga yang sama
  dengan Perniagaan Chong iaitu membeli sebanyak RM800 dan
  menjual sebanyak RM400 secara kredit.
  DI LEJAR PENGHUTANG
             PERNIAGAAN CHONG

                   Kontra     400

  DI LEJAR PEMIUTANG

             PERNIAGAAN CHONG

  Kontra          400

  *REKODKAN JUMLAH PERBEZAAN IAITU 800-400=400
…KEMUDIAN REKODKAN KE AKAUN
KAWALAN

         AKAUN KAWALAN PENGHUTANG

                 Kontra  900         AKAUNKAWALAN PEMIUTANG

Kontra           900
*REKODKAN JUMLAH KONTRA IAITU 400+500=900
RUMUSANNYA…
  Apabila berlaku banyak urusniaga, kemungkinan
  menyebabkan berlaku kesilapan dan penipuan oleh
  pihak tertentu dalam perniagaan. Dengan
  wujudnya akaun kawalan penghutang dan akaun
  kawalan pemiutang ini, kesilapan dan penipuan
  dapat dikesan melalui perbezaan pada jumlah
  penghutang dan pemiutang.