TELEVIZE PRIMA COOL by pengtt

VIEWS: 23 PAGES: 32

									TELEVIZE PRIMA COOL
TÝDEN 8/2011
(21. 2.–27. 2. 2011)
PROGRAMOVÝ VÝBĚR
(předběžná verze)

TELEVIZE PRIMA COOL
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Na Žertvách 24
180 00 Praha 8-Libeň
tel.: 266 700 262
fax: 266 700 123Praha 3. 2. 2011
Pondělí 21. 2.
Will & Grace II (6)            11.40
Sloužit a dezinfikovat
(21' 01'')
Will opouští svou kancelář, protoţe přišel o všechny klienty. Jack je ale
nadšený, protoţe v cateringové agentuře povýšil a dnes večer bude šéfovat
osmi číšníkům v hotelu Waldorf. Will jeho nadšení nesdílí, ale nakonec
zareaguje na Jackovu výzvu a pro dnešek u něj přijme místo číšníka. Karen
se snaţila posílat vzorek látky faxem, takţe Grace musí zaplatit opravu.
Kdyţ Karen odejde, řekne opravář Grace, ţe zná Karen z jednoho filmu „pro
dospělé“. Grace si ho půjčí a zjistí, ţe Karen skutečně hrála v pornu...
Will s ostatními číšníky trénuje nástup a servírování. Aţ těsně před
příchodem hostů vyjde najevo, ţe jde o večírek advokátní komory. Will by
tedy měl obsluhovat bývalé kolegy a soudce, kteří ho znají, coţ kategoricky
odmítá. Jack mu řekne, ţe si můţe vybrat – buď bude přítel a pomůţe mu,
nebo zbaběle uteče...
Will & Grace II, To Serve & Disinfect, USA 1999. Režie: James
Burrows. Hrají: Eric McCormack, Debra Messingová, Megan
Mullallyová, Sean Hayes, Gary Grubbs, Tom Gallop a další.

Angel V (14)    13.00
Čas úsměvů
(41' 02'')
Fred se dozvěděla o jedenácti dětech, které zkolabovaly a leţí v nemocnici v
bezvědomí s velkým úsměvem na tváři. Povaţuje to za mystickou záleţitost
a pověří pomocníka Knoxe, aby zjistil co nejvíc. Jde s případem za
Wesleyem s Angelem. Wesley právě přemlouvá Angela, aby se nebránil
náklonnosti, kterou mu dává najevo Nina, jeţ je vlkodlak a o kaţdém úplňku
se nechává zavřít, protoţe by jinak zabíjela. Wesley i Angel se okamţitě
vrhnou na případ. Zjistí, ţe děti omdlévají u dětského pořadu Čas úsměvů.a
Lorne s Gunnem jdou za producentem Gregorem Framkinem. Netuší, ţe
Framkin je sám obětí. Gunn se ho snaţí vyděsit paragrafy, ale to se nedaří.
Ztrácí totiţ svou právnickou hbitost, která mu byla implantována hlavními
partnery. Angel jde do studia osobně a dostane se do místnosti, kam je vstup
zakázán. Kdyţ vejde, rozzáří se velké vejce, které ho vymrští z místnosti a
promění v loutku. Gunnovi došlo, ţe se něco děje, a jde za doktorem, aby
mu dal znovu schopnosti právníka. Kdyţ je opět formě, zjistí, ţe Framkin
podepsal smlouvu s démony, ale důkladně si ji nepřečetl. Nyní je potřeba
zjistit, jakým kouzlem obírají loutky děti o vitalitu. Fred si pořad nahrála a s
Wesleyem na něj koukají stále dokola. Wesley si nakonec všimne loutky,
která očividně s ostatními nezpívá, a zjistí, o jaké kouzlo jde. Gunn s
Angelem vniknou do studia v době vysílání a začnou se s loutkami prát…
Angel V, Smile Time, USA 2003. Režie: Ben Edlund. Hrají: David
Boreanaz, Alexis Denisof, Charisma Carpenterová a další.

Teorie velkého třesku II (7)      21.05
Polarizace kalhotkové všehochuti
(20' 13'')
Penny dostala tři striky, coţ znamená, ţe třikrát porušila Sheldonova
pravidla. Nejdříve zákaz zasílání vtipných e-mailových příloh. Pak mu sáhla
na cibulový krouţek a do třetice si drze sedla na Sheldonovo místo. A tak je
vyhozena z bytu. Jediná moţnost, jak vše urovnat, je absolvovat Sheldonovu
přednášku. Penny se ale rozhodne proti Sheldonovým pravidlům bojovat.
V restauraci ho odmítne obslouţit a také ho vykáţe.
Sheldon si to rovněţ nenechá líbit, čímţ se rozpoutá sled vzájemných odvet.
Sheldon odstřihne Penny od internetového připojení, Penny mu zabere
všechny pračky v jeho „prací večer“, Sheldon jí pověsí prádlo na telefonní
dráty… Musí zasáhnout Leonard!
The Big Bang Theory, The Panty Piñata Polarization, USA 2008. Režie:
Mark Cendrowski. Hrají: Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon
Helberg, Kunal Nayyar, Kaley Cuocová a další.
Jmenuju se Earl I (22)     21.35
Ukradl policejní odznak
(20' 18'')
Randy, Earl a Catalina jsou u řeky. Randy hledá věci, co někomu uplavaly,
Catalina pere. Earl najde ve vodě policejní odznak a vybaví se mu dávná
vzpomínka.
Kdysi kradli na bowlingu lidem věci z bot. Mimo jiné omylem odcizili i
policejní odznak. Nejdřív se ho chtěli zbavit, ale pak… Servírka po nich
nechtěla peníze, protoţe si všimla odznaku. Uvědomili si, ţe jim dává moc,
a začali ho stále častěji vyuţívat. Kdyţ si uvědomili, ţe uţ by to mohlo být o
ústa, raději ho hodili do řeky… Earl se rozhodne odčinit poloţku číslo 127:
Ukradl jsem policistovi odznak. Uţ tenkrát vypátrali, ţe patřil Stuartovi. Za
jeho ztrátu byl degradován. Earl chce zařídit, aby byl Stuart za hrdinu. Musí
chytit nějakého zločince…
My Name Is Earl, Stole a Badge, USA 2005. Režie: Marc Buckland.
Hrají: Jason Lee, Nadine Velazquez, Eddie Steeples, Ethan Suplee,
Jaime Pressly a další.

Do nitra Planety opic      22.00
(90' 44'')
Astronaut Taylor ztroskotal na planetě, která se ukáţe být zničenou Zemí ve
vzdálené budoucnosti – píše se rok 3955. Taylor se vydává na průzkum
planety s dívkou Novou, která neumí mluvit, protoţe nyní mají na Zemi dar
řeči pouze opice. Později na planetě přistává vesmírná loď, která má za úkol
najít ztraceného Taylora.. Protoţe ale došlo k chybě, ocitá se na planetě
v daleké budoucnosti, kdy je Země zničená. Velitel posádky krátce po
ztroskotání umírá, naţivu zůstává druhý astronaut Brent. Ten svého velitele
pohřbí a vydává se také sám na průzkum…
Beneath The Planet Of The Apes, USA 1970. Režie: Ted Post. Hrají:
James Franciscus, Kim Hunterová, Maurice Evans, Linda Harrisonová,
Paul Richards, Victor Buono, James Gregory a další.

Úterý 22. 2.
Will & Grace II (7)          11.40
Sex, lži a svátky
(20' 18'')
Grace s Willem pořádají oslavu díkůvzdání a jako překvapení pozvou
Jackovu matku. Ten však začne vyšilovat a chce pozvání ihned zrušit. Jen co
odejde, jeho matka se tam objeví. Provádí test, jak dlouho jí trvá cesta do
jejich bytu s kastrolem v ruce, aby jídlo nevychladlo. Moc ráda poznává
Grace, o které jí Jack vyprávěl jako o své bývalé dívce. Grace i Willovi
dojde, ţe Jackova matka neví, ţe Jack je homosexuál...
Willa to dost překvapuje, protoţe to byl právě Jack, kdo ho přinutil přiznat
pravdu sobě, svému okolí a hlavně rodině. Zeptá se na to Jacka a ten
nakonec přizná, ţe matce lhal a nikdy jí to neřekl. Nakonec ale Jack slíbí, ţe
to matce dnes večer řekne. Karen je na něj naštvaná, ţe si za svou fiktivní
přítelkyni nevybral ji, a to, ţe ji v tu dobu ještě neznal, nebere jako důvod...
Will & Grace II, Homo for the Holidays, USA 1999. Režie: James
Burrows. Hrají: Eric McCormack, Debra Messingová, Megan
Mullallyová, Sean Hayes, Gary Grubbs, Tom Gallop a další.

Angel V (15)   13.00
Démon starší než sám čas
(41' 52'')
Do laboratoře k Fred byl poslán sarkofág. Fred si je jistá, ţe je uvnitř mumie.
S Knoxem se snaţí prozkoumat schránku pomocí různých přístrojů, ale nic
nefunguje. Kdyţ se k sarkofágu opět přiblíţí, vytryskne z něj proud prachu.
Rovnou na Fred, které se hned udělá špatně. Z její krve zjistí, ţe v prachu
byl démonský parazit. Umírá a všichni začnou zjišťovat, jak jí pomoci.
Angel se Spikem a Lornem najdou Eve, která ale o sarkofágu nic neví.
Řekne jim však, co mají hledat a kde. Wesley zjistí z knih, ţe jde o velmi
starého démona, jehoţ sarkofág byl uloţen na místě zvaném Hlubší studna.
Leţel tu s jinými démony, kteří musejí být hlídáni, aby se nemohli nikdy
dostat zpět na svět. Angel se Spikem studnu naleznou, a kdyţ pobijí stráţce,
dostanou s k Drogynovi, muţi, jenţ nesmí lhát. Sdělí jim, ţe mohou Fred
zachránit, ale kdyţ to udělají, démon, který se bude vracet do studny, cestou
zabije tisíce lidí. Zatímco Angel se Spikem přemýšlejí, co mají udělat, zjistí
Gunn, ţe přivezení sarkofágu a přivedení démona na svět má na svědomí
Knox. Démona uctívá jako svého boha. Wesley odvezl Fred domů, věří v
její záchranu a snaţí se ji uklidňovat. Drogyn připravuje kouzlo k návratu
sarkofágu i démona a Angel se Spikem se musí rozhodnout. Zmaření tisíců
ţivotů za jeden zachráněný je velká daň…
Angel V, A Hole in the World, USA 2003. Režie: Joss Whedon. Hrají:
David Boreanaz, Charisma Carpenterová, Alexis Denisof, Christian
Kane, Stephanie Romanovová, Andy Hallett, Justina Machadoová, Julie
Benzová.

Teorie velkého třesku II (8) 21.05
Rozšíření o tapír-spock
(19' 14')
Howard vymyslel dokonalou metodu, jak balit holky. Ověřuje si ji na
doktorce Stephanii Barnettové, které slíbí, ţe jí pořídí planetární vozítko,
které pomáhal vyvíjet pro NASA. Jenţe vozítko se zasekne a Howard volá
přátele. Zatímco mu Rajesh a Sheldon pomáhají vozítko vyprostit, aby
nakonec smazali hard disky, otřeli otisky a zmizeli, Leonard veze Stefanii
domů. A Stephanie má oči jen pro něho…
Sheldon mezitím přišel s rozšířením klasické hry kámen-nůţky-papír o dva
nové elementy – tapír a spock. Leonard se pokouší jít potají na rande se
Stefanií, ale to by se do toho nesměl připlést Sheldon, který neumí lhát…
Zatímco je Leonard u Stefanie na romantickém rande, neustále jí volá
Howard a zve ji na rodinnou večeři. Penny jako správná ţena hned
prohlédne, ţe Leonard někoho má…
The Big Bang Theory, The Lizard-Spock Expansion, USA 2008. Režie:
Mark Cendrowski. Hrají: Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon
Helberg, Kunal Nayyar, Kaley Cuocová a další.

Jmenuju se Earl I (23)    21.35
Brok v zadku
(19' 37'')
Earl kdysi kradl peníze z parkovacích automatů. Teď je tam vrací. Policista
mu chce dát pokutu, protoţe se to nesmí, a chce po něm řidičák, který Earl
nemá. Schovala mu ho Joy a nemíní jej dát zpátky, dokud neopraví díru ve
zdi.
Earl s Randym jedou zaplatit pokuty. Earl potká Gwen Watersovou.
Uvědomí si, ţe musí odčinit poloţku 147: Střelil jsem Gwen do zadku. Kdyţ
byl malý, omylem do ní napálil dávku broků. A pak ještě lhal jejímu tátovi.
Uţ tehdy byl duševně oslabený opilec, a tak uvěřil jemu, a ne vlastní dceři.
Od té doby Gwen s tátou nepromluvila. Earl to chce napravit. Najdou otce,
který je zase opilý, a odvezou ho do města. Uteče jim zpátky ke skleničce.
Uvězní ho proto v jeho přívěsu a konečně odtáhnou tam, kam potřebují…
My Name Is Earl, BB, USA 2005. Režie: Marc Buckland. Hrají: Jason
Lee, Nadine Velazquez, Eddie Steeples, Ethan Suplee, Jaime Pressly a
další.

Smrtonosná past 3          22.00
(123' 16'')
Uprostřed New Yorku vybuchne za bílého dne bomba. Atentátník zavolá
šéfovi policie Walterovi a chce hrát hru „Simon říká“ s poručíkem Johnem
McClanem. Walter se mu snaţí vysvětlit, ţe McClane je suspendován, ale
kdyţ Simon pohrozí, ţe nechá vybuchnout další budovu, nechá Walter Johna
najít. Prvním jeho úkolem je jít do černošské čtvrti s transparentem, ţe
nenávidí černochy. Všimne si ho černý prodavač Zeus a John mu při
rozhovoru řekne, o co jde. V ten moment si ho však všimne i parta mladíků a
vytáhnou na něj zbraně. Zeus Johnovi pomůţe a společně ujedou taxíkem.
Dostanou se na policejní stanici, kde se všichni snaţí vypátrat Simonovu
totoţnost. Johnův kolega analyzoval Simonovu bombu, která je velmi
propracovaná a součásti na ni byly nedávno ukradeny z jednoho skladu.
Podle mnoţství, které zmizelo, je jasné, ţe Simon můţe sestrojit obrovské
mnoţství bomb, které lze navíc odpálit rádiem, vysílačkou nebo mobilem...
Simon znovu zavolá a spojí se s Johnem. Ví i o tom, ţe Johnovi pomohl
Zeus, kterého zapojí do hry také. Za čtvrt hodiny musejí být oba u stanice
metra, kam jim zavolá do budky. Po vyřešení jeho hádanky je pošle na další
místo, kam musejí dorazit včas, jinak vyhodí do vzduchu vlak metra. John se
snaţí najít bombu v metru a Zeus jede na určené místo, kam bude Simon
opět volat do telefonní budky. Simon to ale neuzná jako splnění úkolu, kdyţ
přišel Zeus sám. John mezitím našel ve vlaku bombu, kterou vyhodí z okna a
ta pak exploduje. Výbuch způsobí obrovské škody v metru i na povrchu, a
protoţe se úkol téměř nedal splnit, myslí si John, ţe bomba měla vybuchnout
právě tady, na Wall Street...
Objeví se agenti FBI a několika dalších agentur, kteří si myslí, ţe za útoky
stojí Peter Simon Gruber, bývalý důstojník německé armády, který je
zároveň bratrem Hanse Grubera, jehoţ John před časem zabil v Los Angeles
při útoku na budovu Nakatomi. Jeho pomocníky jsou Targo, bývalý
důstojník maďarské armády a jeho přítelkyně Katya. Pak zavolá Simon a
oznámí jim, ţe do jedné základní školy umístil jedenáct set kilo trhaviny a je
načasovaná na třetí hodinu odpoledne. Nesmějí se pokoušet bombu
deaktivovat a rozbušky prý fungují na frekvencích policie a FBI, takţe
nesmějí pouţívat ani vysílačky...
John a Zeus mají za úkol doběhnout do tři kilometry vzdáleného parku, kde
mají být u telefonní budky. Mezitím se na Wall Street objeví Simon s
náklaďáky a vydává se za zástupce úřadu hlavního inţenýra. Tvrdí, ţe
starostovi záleţí na urychlené likvidaci škod. Se svými společníky se vydá
do federální banky, kde jsou uloţeny rezervy zlata v hodnotě sto čtyřiceti
miliard dolarů. Zabijí stráţe a dostanou se k trezorům, do kterých najedou
náklaďáky kráterem po výbuchu. John a Zeus najdou podle instrukcí kufr s
bombou. Deaktivují ji tak, ale místo odpovědi na otázku, ve které škole je
bomba, dostanou jen další úkol. Johnovi dojde, ţe na Wall Street, kde
bomba vybuchla, není ani jedna škola, zato je tam spousta bank...
Die Hard: With a Vengeance, USA 1995. Režie: John McTiernan. Hrají:
Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, Graham Greene,
Colleen Campová, Larry Bryggman, Anthony Peck, Nick Wyman, Sam
Phillipsová a další.


Středa 23. 2.
Will & Grace II (8)         11.40
Cena za zaměstnání
(21' 01'')
Jack je štěstím bez sebe, protoţe dostal novou práci. Bude točit instruktáţní
video o sexuálním obtěţování na pracovišti. Will se mu trochu vysmívá, ale
zároveň ţárlí, protoţe sám je uţ měsíc bez práce. Objeví se ale Grace a
poţádá ho o pomoc. Jeden zákazník s ní podepsal smlouvu, ona za vlastní
peníze nakoupila spoustu věcí a zákazník pak objednávku stornoval. Jedná
se o Bena Doucetta, coţ je známý právnický ţralok. Will má nejdřív obavy,
jestli na to stačí, ale pak se nechá přesvědčit. Doucette dá po krátkém
rozhovoru Willovi nabídku: nejde o finanční vyrovnání, ale o nabídku místa
v jeho firmě...
Will & Grace II, Terms of Employment, USA 1999. Režie: James
Burrows. Hrají: Eric McCormack, Debra Messingová, Megan
Mullallyová, Sean Hayes, Gary Grubbs, Tom Gallop a další.

Angel V (16)       13.00
Schránky
(42' 02'')
Z Fred je démonka Illyria, která vládne nadpřirozenými schopnostmi a
velkou silou. Démon Illyria byl na světě od jeho stvoření a tisíce let strávil
uvězněn v sarkofágu na místě zvaném Hlubší studna. Illyria jde do
laboratoře ke svému sarkofágu, kde v Knoxovi pozná svého přívrţence. Říká
mu však Kvahasan. Angelově týmu se ji nepodaří zastavit. Zjistí, ţe má svou
svatyni, v níţ spí vojsko, s nímţ chce ovládnout svět. Illyria s Knoxem
přijdou do svatyně, ale nedokáţou ji otevřít. Firma Wolfram & Hart ji
zabezpečila. Knox myslel i na to a vzal s sebou kostěný klíč. Svatyně se
začne otevírat. Objeví se Angel, Wesley a Spike. Wesley zastřelí Knoxe a
začne boj, v němţ má Illyria navrch. Ve chvíli, kdy se na vteřinu dveře
svatyně dostatečně pootevřou, proklouzne Illyria dovnitř. Na poslední chvíli
za ní skočí Wesley. Illyria zjistí, ţe její vojsko jiţ neexistuje, a zase se
protáhne opět otevřenou branou ven.
Gunn leţí v nemocnici – Wesley zjistil, ţe má podíl viny na smrti Fred, a
probodl ho. Wesley s Angelem a Spikem se ve shodnou, ţe je potřeba
definitivně uzavřít svatyni a zbavit se Illyrie. Ta však obrátí a poţádá
Wesleye, aby ji naučil, jak ţít v tomto světě, kdyţ ten její je dávno pryč.
Všichni kvůli Fred truchlí, kaţdý o samotě. Illyria také něco cítí, nosí v sobě
přece útrţky vzpomínek patřících Fred…
Angel V, Shells, USA 2003. Režie: Steven S. DeKnight. Hrají: David
Boreanaz, Charisma Carpenterová, Alexis Denisof, Elisabeth Rohmová,
Will Kempe, Katy Boyerová, Anthony Cistaro, Jesse James a další.

Dokonalý podraz I (8)      20.15
Akce Sníh
(41' 29'')
Manţelé Scottovi přišli o dům. Poničil jej hurikán Katrina, a tak Wayne
Scott vyhledal pomoc firmy Henryho Retzinga. Společnost však s opravami
otálela, a kdyţ uţ se do nějaké pustila, odbyla ji. Takţe Wayne odmítl
zaplatit. Retzing proti němu uplatnil zástavní právo, banka dům zabavila a
jeho majitelem se stal Retzing. Wayne proto nyní ţádá Nathana Forda o
pomoc: Chce zpět svůj dům, o který podvodem přišel...
Kdyţ Nate a jeho parta shromaţďují informace o Retzingovi, zjístí, ţe ho
policie uţ nějakou dobu vyšetřuje, zatím ale nemá pádné důkazy. Retzing
má dva syny. Darmošlapa Randyho, milovníka sáňkování, a Dennise, který
je velký pracant a obstarává ve firmě prakticky veškerou agendu. Sophie si
tedy vezme na paškál Randyho…
Leverage, USA 2008. The Snow Job. Režie: Tony Bill. Hrají: Timothy
Hutton, Gina Bellmanová, Christian Kane, Beth Riesgraf, Aldis Hodge
a další.

Teorie velkého třesku II (9)      21.05
Triangulace bílého chřestu
(20' 07')
Fakt, ţe Leonard stále chodí se Stephanií, bourá všechny statistiky. Vţdyť s
Joyce Kimovou chodil 27 dní, během kterých emigrovala zpátky do Severní
Koreje. Pak strávil celé dvě noci s Leslie Winklovou a nakonec přetrpěl
tříhodinovou večeři s Penny. Dokonce i Sheldon chápe, ţe by mohla být
Stephanie pro Leonarda konečně ideální partnerkou. Jakmile proto začne mít
pocit, ţe se Leonard odchyluje od správného kurzu, odebere mu velení a
pokusí se situaci zachránit všemi dostupnými prostředky. Dokonce se sníţí
k nezávaznému rozhovoru a přemluví Penny, aby nebyla před Leonardem
sexy. A také absolvuje s naší dvojicí romantickou večeři…
The Big Bang Theory, The White Asparagus Triangulation, USA 2008.
Režie: Mark Cendrowski. Hrají: Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon
Helberg, Kunal Nayyar, Kaley Cuocová a další.

Jmenuju se Earl I (24)    21.35
První ze seznamu
(26' 36'')
Darnell nechápe, podle čeho si Earl vybírá, co ze seznamu odčiní. Earl mu
dovolí, aby něco zvolil on. Darnell bez váhání ukáţe na číslo 1: Ukradl jsem
10 dolarů chlapíkovi v camdenským obchůdku. Z kamerových záznamů Earl
zjistí, komu peníze ukradl. Muţ si tehdy chtěl za těch 10 dolarů, co mu Earl
vyfouk, koupit los. Earl si ho koupil za něj a vyhrál 100 000 dolarů. Proto
teď vybere všechny peníze a jde je vrátit Paulovi. Randy ho doprovází, i
kdyţ je proti. Za pár minut jsou na mizině.
Earl chce na peníze zapomenout další prací. A tak se vrhá do odčiňování
poloţky číslo 119: Vzal jsem Joy šanci dostat se na malířskou školu.
My Name Is Earl, Number One, USA 2005. Režie: Marc Buckland.
Hrají: Jason Lee, Nadine Velazquez, Eddie Steeples, Ethan Suplee,
Jaime Pressly a další.

Válka policajtů      22.00
(90' 25'')
Simon Garner je sociální kurátor, který má na starosti propuštěné vězně. Má
dost svéráznou povahu a je velice přímý a poctivý, coţ není vţdy vítané.
Právě mu nadřízený oznámil, ţe si na něj jeho kolegové stěţují a bude
propuštěn. Nové místo dostává v Manchesteru…
Tam si jedna malá holka – Kirsty – vyjede jako obvykle v kradeném autě.
Tentokrát ale její jízda málem špatně skončí: kdyţ ujíţdí před policií,
všimne si na sedadle vedle sebe plyšového medvídka koaly, nevěnuje se
řízení a nabourá. Auto stojí na střeše, Kirsty je v bezvědomí. K vozu přijde
muţ, který sebere medvídka – plného drog – a klidně auto i s dívkou zapálí.
Vtom ale přijíţdí policie, takţe se rychle vrátí a Kirsty vytáhne těsně před
tím, neţ auto exploduje. Je to policista, inspektor Burton, který kšeftuje
s podsvětím a s drogami. Teď se ale stal zachráncem mladé dívky a bude ho
čekat vyznamenání...
Svědkem tajné schůzky tohoto policisty s majitelem místního nočního
podniku, jeho účetním a dalším muţem se nechtěně stane právě Simon, který
ho hledá. V hádce chytí inspektor účetního pod krkem a uškrtí ho. Zděšený
Simon kýchne, je odhalen, utíká a nakonec skočí do kanálu. Tam je ale
druhý den nalezena mrtvola účetního – bez hlavy – a Simonovi hrozí
obvinění z vraţdy…
Simon si vzpomene, ţe v místnosti, kde k vraţdě došlo, byla bezpečnostní
kamera. Kazetu z ní uţ ale mazaný inspektor Burton uloţil do bezpečnostní
schránky v bance. A právě tam se neohroţený Simon rozhodne vloupat, aby
vyšla pravda najevo a on se očistil...
Parole Officer, GB 2001. Režie: John Duigan. Hrají: Steve Coogan,
Lena Headeyová, Om Puri, Steven Waddington, Ben Miller, Jenny
Agutterová, Emma Williamsová, Stephen Dillane, Omar Sharif a další.

To je vražda, řekla           1.40
(82' 27'')
Slečna Jane Marplová cestuje ve vlaku a podřimuje. Náhle se prudce
probudí a v protijedoucím vlaku na moment spatří hrůzostrašnou scénu:
jakýsi muţ se sklání nad sedící mladou světlovlasou ţenou a škrtí ji. Ţena po
malé chvilce klesá bezvládně na sedadlo…
Slečna Marplová okamţitě kontaktuje policii, jmenovitě inspektora
Craddocka, ale ten jí příliš nevěří. Nikde nebylo nalezelo tělo a nikdo
nehlásil nic podezřelého. Slečna Marplová se ale nedá odradit: ve
společnosti svého dobrého přítele, knihovníka Stringera, prohledá okolí trati
v místě, kde k vraţdě došlo. Najde tam malý kousek koţešinového límce,
který podle ní patřil nepochybně zavraţděné. V blízkosti trati se tu nachází
panství Ackenthorpových. A jak jinak by mohla slečna Marplová pokračovat
v pátrání neţ jako někdo, kdo se dostane do domu a co nejblíţ jeho
obyvatelům. A tak se z ní stane načas sluţka…
Seznamuje se s nepříjemným starým panem Ackenthorpem, na jehoţ smrt –
jak se zdá – čeká celá rodina, aby získala dědictví. Stará se o něj dcera
Emma a v domě je toho času i Alexander, syn Edith, zemřelé dcery starého
Ackenthorpa. Právě Alexander ukáţe slečně Marplové stáje, kde Jane najde
pudřenku, která podle jejího názoru určitě patřila zavraţděné ţeně. Ostatně i
její tělo všetečná slečna brzy objeví v sarkofágu v místnosti, kde jsou
uskladněné nejrůznější předměty z Egypta. To uţ se ale do věci zapojí
policie. Inspektor s překvapením zjišťuje, ţe je na místě slečna Marplová.
Dostaví se i doktor Paul Quimper, který se stará o starého Ackenthorpa a
miluje Emmu. A policie chce svolat celou rodinu, protoţe v den, kdy
k vraţdě došlo, tu byli všichni přítomni. Jedná se o bratry Harolda, Alberta a
Cedrica a Alexanderova otce Eastleye. Emma se navíc vytasí s dopisem od
jisté Martiny, Francouzky, se kterou chodil další bratr, Edmund, který byl
ale později zabit ve válce. Ţena v dopise tvrdí, ţe si ji Edmund ještě před
svou smrtí vzal a ţe se teď, po šestnácti letech, rozhodla podívat na jeho
rodinu do Anglie. Je jasné, ţe podezření nyní padá na některého člena
rodiny...
Murder, She Said, GB 1961. Režie: George Pollock. Hrají: Margaret
Ruthefordová, Arthur Kennedy, Muriel Pavlowá, James Robert Justice
a další.


Čtvrtek 24. 2.
Will & Grace II (9)         11.40
Život není žádná olivová zahrada
(21' 01'')
Grace s Willem a přáteli Robem a Ellen zajdou do asijské restaurace. Robovi
s Ellen se tu ale vůbec nelíbí a z jídla jsou znechuceni. Vyprávějí o
restauraci Olivová zahrada, kde mají úplně jiná jídla a navíc tam mají vţdy
svůj stůl. Nakonec se rozhodnou odejít a nechat tu Willa a Grace s nově
příchozími Naomi a Kaiem, se kterými si očividně hned padli do noty. Slíbí
si ale, ţe zítra půjdou do Olivové zahrady. Grace s Willem pak zaţijí s
Naomi a Kaiem úţasný večer a dostanou se do vynikajícího klubu, kde
potkají slavné osobnosti...
Karen chce, aby s ní šel Jack na třídní schůzky jejích nevlastních dětí,
protoţe její manţel nemůţe. Jack má nepříjemné vzpomínky na základní
školu, kde se mu všichni vysmívali a šikanovali ho, ale Karen ho nakonec
přesvědčí. Na Jacka ve škole přijde zase jeho fobie, ale kdyţ se tam objeví
školák, kterého šikanují jeho spoluţáci, pomůţe mu...
Will & Grace II, I Never Promised You an Olive Garden, USA 1999.
Režie: James Burrows. Hrají: Eric McCormack, Debra Messingová,
Megan Mullallyová, Sean Hayes, Gary Grubbs, Tom Gallop a další.

Angel V (17)       13.00
Pod povrchem
(40' 16'')
Angelovi je jasné, ţe partneři něco chystají. Se Spikem navštíví Eve, která je
zavřená ve svém bytě a chrání se pentagramy. Angel ji vezme do firmy, kde
ji chce ochránit. Navštíví v nemocnici Gunna – musí se vzmuţit a přestat se
obviňovat ze smrti Fred. Gunn se dá skutečně do práce a zjistí, ţe Lindsey,
který by měl o záměrech partnerů něco vědět, je v jiné dimenzi a je moţné
ho dostat zpět. Zatímco Gunn, Spike a Angel jedou vysvobodit Lindseye,
Wesley se utápí v alkoholu a snaţí se přesvědčit Illyriu, aby odešla. Příliš
mu připomíná Fred. Angel, Spike a Gunn najdou Lindseye, který zná jen
ţivot se svou ţenou a synem. Angel mu strhne přívěsek a Lindsey se
rozpomene. Vzápětí přijde Lindseyova ţena se samopalem a začne střílet.
Všichni ví, ţe se mohou dostat do reálného světa jen skrze zlost. Gunn je
nasměruje do sklepa, kde objeví několik srdcí. Lindsey vysvětlí, ţe to jsou
jeho srdce, jelikoţ byl ve sklepě pravidelně týrán. Záhy dorazí trýznitel.
Konečně se otevřou dveře, za nimiţ šlehají plameny, ale Gunn ostatním
vysvětlí, ţe zůstává. Aby mohl jeden odejít, musí být jiným nahrazen. Gunn
o pravidlu pomlčel, bere svůj úděl jako pokání ztrátu Fred. Spike s Angelem
se vrátí do firmy ve chvíli, kdy Eve dohonil muţ, kterého poslali hlavní
partneři. Všichni si myslí, ţe přišel Eve zabít, ale on jen přišel převzít její
místo. Eve mu podepíše dokumenty a Angel se začne Lindseye vyptávat na
hlavní partnery…
Angel V, Underneath, USA 2003. Režie: Skip Schoolnik. Hrají: David
Boreanaz, Alexis Denisof, Charisma Carpenterová, Glenn Quinn,
Elisabeth Rohmová, Beth Grantová a další.

Criss Angel: Extrémní magie II (8)         20.15
Splněný sen
(21' 28'')
Kouzelník Criss Angel je nejen velmi šikovný, ale i dobrosrdečný. Chad
Juros měl velmi krušný ţivot, ve třech letech mu doktoři diagnostikovali
rakovinu, dlouho se léčil a byl na tom zle. Dvakrát prodělal klinickou smrt.
Aby se s nemocí lépe vypořádal, učil se magii. Kdyţ se vyléčil, rakovina
bohuţel propukla u jeho tatínka, který se jí neubránil. Mladík od té doby
touţí splnit tátovo přání a stát se mágem. Proto také napsal Angelovi, zda by
se ho ujal a pomohl mu jeho umění rozvinout. Nevěřil, ţe se mu Criss ozve,
ale stalo se. Chada si vyzkoušel a nějakou dobu ho učil. A nakonec mu
sjednal…
Criss Angel Mindfreak, USA 2005. Chad´s Story. Režie: Criss Angel.
Hrají: Criss Angel, Luigi Francis, Shorty Francis, John Farrel a další.

Futurama VII (3)     20.45
Krutá aplikace
(20' 40'')
Na trhu se objeví nový auPhone. Posádka Planet Expressu se do něj doslova
zblázní. Všichni s radostí utratí 500 dolarů, jen aby ho měli. Nikdo z nich
však netuší, ţe Mamka do přístroje umístila virus. Hodlá jím ovládat jejich
mozky, aby dělali přesně to, co chce. Fry zjistí, ţe ho Bender natočil při
ranním karate ve spodkách a ţe na záznam láká nové fandy na Twitcheru.
Vsadí se s ním, ţe ho překoná. Kdo bude mít jako první 1 000 000 fandů,
vyhraje dolar. A kdo prohraje, bude muset skočit do vany plné blitků
mimozemské kozy. Jakmile Fry zjistí, ţe Bender vede, rozhodne se klesnout
na jeho úroveň a natočí Leelu se zpívajícím furunklem na zadku…
Futurama VII, USA 2010. Attack of the Killer App. Animovaný

Teorie velkého třesku II (10)     21.05
Záhada s paní Vartabedianovou
(20' 20')
Zatímco si Sheldon pomalu zvyká na souţití ve třech, Leonardovi se bydlení
se Stephanií začíná zajídat. Sheldon navíc vyuţívá skutečnosti, ţe je
Stephanie lékařka, a stále si na něco stěţuje. Dokonce ji navštíví v
nemocnici, kde chce podstoupit spoustu vyšetření.
Nakonec dá tedy Leonard na radu Penny a odhodlá se Stephanii říct, ţe věci
trochu uspěchali a měli by ve vztahu zvolnit. Výsledek se však mine
účinkem…
The Big Bang Theory, The Vartabedian Conundrum, USA 2008. Režie:
Mark Cendrowski. Hrají: Jim Parsons, Johnny Galecki, Simon
Helberg, Kunal Nayyar, Kaley Cuocová a další.

Jmenuju se Earl II (1)     21.35
Něco moc špatného
(19' 32'')
Joy se rozhodla pořídit velkou vestavěnou televizi. Nevejde se však do
karavanu, a tak ji chce vrátit. Nepodaří se, protoţe má na účtence ţvýkačku,
která smazala půl číselného kódu. Tak nechá telinu před karavanem. Začne
pršet, přístroj zkratuje a vyhoří. Reklamaci pochopitelně nikdo neuzná. Aby
se Joy uklidnila, ukradne náklaďák. Chce ho prodat překupníkovi Jasperovi,
ale ten tak riskantní zboţí nechce. Earl se rozhodne Joy pomoct, aby odčinil
poloţku 183: Nikdy jsem nepodpořil Joy.
V náklaďáku najdou neznámého člověka. Joy se auta nechce vzdát, a tak
Earla napadne nařídit chlápkovi, aby si zavázal oči a utíkal. Ten po chvíli
narazí do stromu a omdlí. Karma Earlovi nedovolí ho tam nechat. Naloţí ho
a odvezou do nemocnice. Cestou dojde nafta a Earl jde na šest kilometrů
vzdálenou benzinku. Joy mezitím chlápek uteče…
My Name Is Earl II, Very Bad Things, USA 2006. Režie: Marc
Buckland. Hrají: Jason Lee, Nadine Velazquez, Eddie Steeples, Ethan
Suplee, Jaime Pressly a další.

Obludárium         22.00
(84' 52'')
Do městečka přijel lunapark, jehoţ hlavní atrakcí je představení, v němţ
vystupují nejrůznější „obludy“, tedy hříčky škodolibé přírody. Pan Capriny
zvaný Cap, majitel poutě, chce v představit novou stvůru, která vypadá jako
drak z bájných pověstí a je velmi krvelačná. Pastor Owen nabádá lidi, ať na
představení nechodí, a ţádá šerifa, aby show zakázal. Tvrdí, ţe s atrakcí
přijel sám ďábel. Šerif zjistí, ţe Cap má všechna povolení, tudíţ nemá důvod
představení zakázat. Owenův syn Taylor s kamarádem Jessem házejí po
stvůře v kleci popcorn tak nešikovně, ţe ji rozzuří. V záchvatu běsnění se jí
podaří uniknout. Kdyţ odlétne, Cap šerifa ujistí, ţe je neškodná. Lţe! Touha
obludy po krvi vzrůstá. Ještě v noci rozcupuje Taylora a pokračuje i přes
den. Kdyţ se pastor dozví o synově smrti, dává vinu šerifovi a chce se
pomstít. Šerif jde za vědmou Samarou, která mu dá ve staré knize přečíst
legendu, kde se píše, ţe jde o samotného ďábla. Stal se jím kletbou ţeny,
která jiţ nechtěla děti, a kdyţ se jí narodilo třinácté, proklela ho…
Carny, Kanada 2008. Režie: S. Wilson. Hrají: L. Philips Diamond, S. E.
Giardová, A. C. Peterson a další.Pátek 25. 2.
Will & Grace II (10)        11.40
Zaměstnanec paní Walkerové
(21' 01'')
Jack přijde s obrovskou novinou. Bude se vysílat pořad Staroţitnosti na
cestách, kde znalec oceňuje různé předměty, o kterých si lidé myslí, ţe mají
historickou hodnotu. Jack a Grace pořad sledují a hrozně se jim líbí jak se
tváří lidé, kdyţ zjistí, ţe jejich údajná staroţitnost je ve skutečnosti bezcenná
cetka. Jackovi se navíc velice líbí anglický moderátor soutěţe Paul, který je
také gay. Rozhodnou se do pořadu dostat. Will dostane v práci ultimátum –
buď do týdne seţene nového klienta, nebo skončí...
Grace vzala do pořadu konvici, kterou koupila ve vetešnictví za pár dolarů.
Hodlá předstírat, ţe se jedná o vzácný porcelán po babičce. Těší se, ţe aţ jim
Paul oznámí, ţe je to bezcenné, bude předstírat zděšení. Paul jim však řekne,
ţe se cena dá odhadnout na třicet tisíc dolarů, a Grace i Jack jsou
nefalšovaně překvapení...
Will & Grace II, Tea & a Total Lack of Sympathy, USA 2000. Režie:
James Burrows. Hrají: Eric McCormack, Debra Messingová, Megan
Mullallyová, Sean Hayes, Gary Grubbs, Tom Gallop a další.

Angel V (18)       13.00
Milosrdná lež lepší než vražedná pravda
(40' 35'')
Angel vysvětlí Wesleyovi, ţe je na čase, aby se přestal opíjet a začal
pracovat. Wesley se dá do díla. Přijdou za ním manţelé, kteří se bojí o syna
Connora. Pravděpodobně má nadpřirozené schopnosti. Angel se potká s
Connorem v hale. Zjistí, ţe jde o jeho vlastního syna. Wesley nemá ponětí,
ţe Connor je Angelův syn, jelikoţ se Angel při převzetí firmy s hlavními
partnery, dohodl, ţe Connor zmizí, aby na něj mohli všichni zapomenout.
Podmínka byla jediná: Partneři mu musí zajistit hezké dětství. Angel případ
odmítne, ale Connor je i s rodiči napaden démony. Angel je nucen dopravit
je zpět do firmy. Wesley zjistí, ţe za napadením Connora je démon Cyvus
Vail. Angel se za ním vydá. Démon Angelovi vysvětlí, ţe to byl on, kdo
vytvořil Connorovi vzpomínky z dětství, a chce, aby chlapec udělal to, k
čemu je předurčen. Musí zabít mocného démona Sahjhana, který je uvězněn
v urně. Mohla by se však při jakékoli manipulaci rozbít, čehoţ se Cyvus
velmi obává. Angel vysvětlí Connorovi, ţe v jednom proroctví se o něm
hovoří v souvislosti se zabitím Sahjhana. Connor je ochoten démona usmrtit.
Angel ho k Cyvusovi dovede a Connor se začne se Sahjhanem bít. Na místo
dorazí i rozčilený Wesley, který objevil smlouvy, jeţ Angel s firmou
podepsal. Vzal s sebou i krabičku s plamínkem, v němţ jsou ukryty předešlé
vzpomínky. Angel nechce, aby Wesley krabičku rozbil. Přesto to udělá a
hned se mu vrátí vzpomínky. Connor zabije Sahjhana, ale vypadá to, ţe
jemu se vzpomínky nevrátily…
Angel V, Origin, USA 2003. Režie: Terrence O´Hara. Hrají: David
Boreanaz, Alexis Denisof, Charisma Carpenterová, Glenn Quinn a
další.

Hrdinové IV (14)           21.15
Kapitola třináctá: Čerstvé rány
(39' 42'')
Koná se pohřeb senátora Nathana Petrelliho. Pro veřejnost byla příčinou
jeho smrti tragická nehoda – pád letadla. Je ale těţké přetvařovat se a
„nevědět“, kdyţ člověk ví… Proto Peter nese ztrátu sourozence velmi těţce,
i kdyţ se mu rodina snaţí pomoci. Peter bratrovi před smrtí slíbil, ţe bude
hrdina. Ale jak být hrdina, kdyţ srdce prahne po pomstě? Marně mu matka
domlouvá, ţe msta vede jen k dalším skonům. Peter jí nenaslouchá. Proto
Angela ţádá o pomoc Claire. Ta však sympatizuje s Peterem, jsou na tom ve
svých rodinách v podstatě dost podobně. Jenţe Peter své emoce nezvládá.
Bezhlavě vyhledává nebezpečí a snaţí se být hrdina za kaţdou cenu…
Heroes IV, USA 2009, Let it Bleed. Režie: Jeannot Swarc. Hrají: Jack
Coleman; Hayden Panettiereová, Milo Ventimiglia, Greg Grunberg;
Robert Knepper; Dawn Olivieri; Zachary Quinto, Ray Park; Cristine
Roseová; Madeline Zimaová a další.

Lovci duchů IV (4)   22.05
Proměna
(39' 28'')
Castiel řekl Deanovi, ţe musí zastavit svého bratra, který má nadpřirozenou
moc od démona Azazela. Nebo ho zastaví Bůh. Sam svou temnou sílu ale
pouţívá k záchraně lidí posedlých zlem. Dean najde Sama s démonkou Ruby
a vidí, jak vytáhne z člověka zlo. Sam se mu snaţí vysvětlit, ţe to špatné, co
se mu stalo, pouţívá k dobru. Dean však usoudí, ţe balancuje mezi dobrem a
zlem. Samovi zavolá lovec Travis. Ţádá bratry o pomoc. Mají se podívat na
Jacka Montgomeryho. Sam s Deanem se rozjedou do Corthage v Misouri.
Najdou dům Jacka Montgomeryho, pozorují ho a připadá jim normální. Ale
jen do chvíle, neţ začne jíst syrové maso. Sam s Deanem proberou s
Trevisem, co viděli, a dozví se, ţe Jack je nestvůra zvaná Rugaru...
Supernatural III, Metamorphosis, USA 2007. Režie: Kim Manners.
Hrají: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Katie Cassidyová, Lauren
Cohanová, Jim Beaver, Sterling K. Brown, Michael Massee a další.

Kleopatra (2/2)           22.55
(123' 46'')
Trvalo dlouho, neţ Marcus Antonius společně s Octavianem pomstili smrt
Caesara a zabili jeho vrahy. Oba muţi získávají pocty imperátorů. Antonius
si ale uvědomuje, ţe uţ nemá peníze. Rufio mu radí, aby poţádal o pomoc
Kleopatru, ale on je příliš hrdý. Nakonec se s ní ale setká – a nejen to. I přes
svou hrdost jí vyzná své dlouho utajované city a odjíţdí s ní do Egypta.
V Římě se zatím „roztahuje“ Octavian. Antoniovi stoupenci proto chtějí, aby
se vrátil...
Antonius odjíţdí od milované Kleopatry. V Římě mu jsou přiznána veškerá
jeho práva. Je však donucen uzavřít politický sňatek se sestrou Octaviana.
To Kleopatru velmi raní. Řím však Egypt potřebuje. Veškeré posly ale
Kleopatra odmítá, Antonius je nakonec nucen přijet sám. S Kleopatrou se
usmiří, ale ona má podmínky – aby si ji vzal podle egyptských zvyků, aby
jejího syna prohlásil králem Egypta a postoupil Egyptu území, která ona
ţádá. To rozhořčí Octaviana a Řím. Schyluje se k válce. Proto moudrý
Kleopatřin rádce Sosigenes odjíţdí do Říma, aby vše urovnal a vyjádřil, ţe
Egypt chce mír...
Vše ale končí jinak. Lstivý Octavian přesvědčí senát o nutnosti války a navíc
sám zabije Sosigenea. Chystá se velká námořní bitva, kterou Antonius
s Kleopatrou prohrají a odplouvají do Egypta. On je však zničený prohrou.
Octavian se vydává za nimi se svými legiemi. Nabízí Kleopatře mír za ţivot
Marca Antonia. Ta ale milovaného muţe odmítá vydat. Antonius se chystá
do bitvy, přestoţe Kleopatra tuší, ţe marné. Proto posílá svého syna do
bezpečí. Kleopatra se nemýlila. Antoniův věrný přítel Rufio je zabit a jeho
legie ho opouštějí. Antonius prchá za Kleopatrou...
Sem táhne se svým vojskem i Octavian, který má na svědomí ještě jeden
hrůzný čin – smrt syna Kleopatry. Antonius si myslí, ţe Kleopatra prchla, a
proto se pokusí o sebevraţdu. Ta však na něj čeká v hrobce. Jeho polomrtvé
tělo sem dopraví Kleopatře věrný Apollodorus. Zde Antonius umírá.
Octavian je jiţ v paláci a i u Kleopatry. Ta pozná, ţe jí lţe a její syn je
mrtvý. Rozhodne se opustit svět a nechá se uštknout hadem. Má jen poslední
přání – chce být pohřbena po boku Marca Antonia...
Cleopatra, USA 1963. Režie: Joseph L. Mankiewicz . Hrají: Elizabeth
Taylorová, Richard Burton, Rex Harrison, George Cole, Hume Cronyn,
Cesare Danova, Kenneth Haigh, Andrew Keir, Martin Landau a další.Sobota 26. 2.
Cleveland Show I (7)       8.50
Díkůvzdání u Brownů
(20' 44'')
Na Díkůvzdání přijede Clevelandovi matka, která nesnáší Donnu. Nemůţe jí
odpustit, ţe nad Clevelandem na střední ohrnovala nos. Vezme i otce, který
uţ ji dvakrát opustil. Všichni se neustále hádají. Pak však přijede Donnina
teta Momma a situace se uklidní. V nestřeţeném okamţiku si ale Cleveland
všimne, ţe má teta penis. A to si s ní chce jeho otec zjevně něco začít!
Hrůza! Má ho upozornit, ţe teta není tak docela teta, ale spíš strýček? K jeho
překvapení se mu tatínek záhy svěří, jak si s Mommou pěkně uţil. Cleveland
je šokovaný, zděšený a nic nechápe…
Cleveland Show I, USA 2008. A Brown´s Thanksgiving. Animovaný.

Status: Nežádoucí II (15)        9.15
Trojnásobná loupež
(41' 28'')
Z ničeho nic se objeví Michaelova bývalá snoubenka Samantha, o které
nikdo nic nevěděl. Před měsícem dostala nabídku na práci od muţe jménem
Tyler Brennen. Chtěl po ní, aby vykradla společnost AFC, konkrétně mu šlo
o naváděné letadlo UAV. Samantha se ve firmě nechala zaměstnat a ukradla
naváděcí čip. Zatím ji nikdo nepodezřívá, ale aţ zjistí, ţe čip chybí, bude
první na ráně. Spěchala, protoţe Brennen drţí jako rukojmí jejího syna
Charlieho. Druhý den má dojít k předání. Samantha chce syna zpět, ale
nechce dát Brennenovi čip. Mike vymyslí plán, jak po předání Brennena
chytit, ale nepodaří se ho realizovat. Samantha se chce se synem se někde
ukrýt. Aţ vyjde najevo, ţe čip zmizel, půjdou po ní rozvědky celého světa.
Michaelovi je jasné, ţe to není dobrý nápad, a tak jí nabídne pomoc…
Burn Notice II, Sins of Ommission, USA 2008. Režie: Dennie
Gordonová. Hrají: Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce
Campbell, Sharon Glessová, Seth Peterson, Todd Stashwick, Johnny
Messner a další.

Dům loutek II (2)     13.50
Instinkt
(41' 48'')
Nate Jordan přišel o manţelku při porodu a není nyní schopen svého syna
milovat. Stane se tedy klientem Domu loutek a najme si Echo, aby se stala
náhradní matkou jeho syna. Topher Brink vymaţe její osobnost a udělá z ní
Emily, maminku nemluvněte. Nepřemění ji ale jen na bázi mozkové
činnosti, přidá i úpravu na hormonální úrovni, takţe je schopná kojit. Jako
Emily podezřívá Echo svého muţe Nata z nevěry. V jeho pracovně totiţ
najde fotky, na nichţ je s jinou ţenou. Nate jí vysvětlí, ţe ţena na fotkách
není milenka, ale poznal jí dřív neţ Emily a jiţ není naţivu. Emily se k ránu
vzbudí a zaslechne manţelův telefonní hovor. Ţádá její odstranění, o dítě se
postará sám. Emily zpanikaří, uteče i se synem a dostane se na policii, odkud
ji Ballard odveze do Domu loutek na vymazání paměti. Hormonální změna
podporující mateřský pud je však silnější neţ mozek a Echo se vydá pro
syna…
Dollhouse, Instinkt, USA 2009. Režie: Marita Grabiaková. Hrají: Eliza
Dushku, Harry Lennix, Fran Kranzová, Tahmoh Penikett, Enver
Gjokaj, Dichen Lachmanová, Amy Ackerová a další.

Heuréka – město divů III (14)          14.40
Přistání po dvaceti letech
(41' 56'')
Vesmírná loď Columbus, projekt Global Dynamics týkající se
mezihvězdného průzkumu, přistane po dvaceti letech v Heuréce a přiveze
jednoho pasaţéra – dva roky zesnulou Kim Zamazali. Kde se tam vzala, je
pro kaţdého záhadou. Ovšem jen do té doby, neţ vyjde najevo, ţe ji palubní
počítač stvořil jako svou náhradu, protoţe mu po nákaze virem hrozilo
zničení. Problém však je, ţe vir zmutuje a začne se z lodi přenášet na lidi.
Jediným řešením je právě Kim, která má v DNA zakódovanou imunitu...
Eureka III, Ship Happens. USA 2009. Režie: Chris Fisher. Hrají: Colin
Ferguson, Salli Richardson-Witfieldová, Joe Morton, Ed Quinn, Erica
Cerraová, Neil Grayston, Niall Matter a další.

Chlapi sobě I (8)       17.10
Pouťové vztahy
(20' 40'')
Sam hodlá vyuţít místní pouti, aby obnovil svůj vztah s Angelou, ale ta chce
se Samem pouze kamarádit. Sam zdánlivě souhlasí a chová se přátelsky. Při
poruše na extrémní pouťové atrakci se ovšem ke svým citům přizná a
Angela prohlédne. Ve stejné době se Jack s Chrisem snaţí s nevalným
úspěchem sbalit na pouti dvě dívky a Kyle dělá jako vţdy potíţe. Naopak T.
J. seká dobrotu.
Complete Savages I, Carnival Knowledge, USA 2004. Režie: Daniel
Stern. Hrají: Keith Carradine, Erik von Detten, Andrew Eiden, Shaun
Sipos, Evan Ellingson, Jason Dolley, Vincent Ventresca a další.

Knight Rider – Legenda se vrací (1)            17.40
Rytíř v zářivé zbroji
(40' 43'')
Na konzulátu je Sára odvlečena čtyřmi neznámými muţi do trezorové
místnosti. Muţi se ptají po Michaelovi Traceurovi. Zdá se, ţe s ním nemají
právě nejlepší úmysly...
Michael a KITT nakonec Sáru dostanou ze zajetí nepřátel a ujíţdějí pryč.
Z důvodů různých nezbytných manipulací se ale v autě udělá velké horko a
vše nasvědčuje tomu, ţe pokud nedojedou včas do centra, mohou zemřít.
Nakonec oba ztratí vědomí, ale to uţ vjíţdějí do bran centra. Kdyţ se zotaví,
Sára se Mikea ptá, kdo byli ti čtyři muţi. Z jejich řečí vyplynulo, ţe ho znají
z Iráku. Mike si ale na nic nevzpomíná: jsou určité věci, které mu zcela
vymizely z paměti...
Mike se znovu vypraví hledat „balíček“. Doprovází ho Sára, která ho
upozorní na nepříjemný fakt: zdá se, ţe někdo přímo z centra spolupracuje
s nepřítelem...
KITT oznamuje Michaelovi, ţe jeho čidla zaznamenala pod mostem, po
kterém přejíţdějí, přítomnost muţe. Mike vystoupí a muţe doţene, vtom ale
přijede další auto a z něho vystoupí mladá ţena. Ptá se Mikea, jestli se na ni
pamatuje. Ani tuhle ţenu ale Mike nezná. Ţena ho omráčí a rychle odjíţdí
s muţem, který prohlásil, ţe on je ten hledaný „balíček“. Mike a Sára je
pronásledují, ţena pak muţi uřízne prst a jeho vyhodí z jedoucího auta. Mike
zraněného naloţí. Muţ tvrdí, ţe v jeho DNA se ukrývá šifra, klíč
k nezlomitelnému kódu...
Knight Rider, A Knight in Shining Armor, USA 2008. Režie: David
Solomon. Hrají: Justin Bruening, Deanna Russoová, Sydney Tamiia
Poitierová, Bruce Davidson, David Hasselhoff a další.

Kull dobyvatel      20.00
(91' 37'')
Barbar Kull, bývalý otrok, zabije v bitvě tyranského krále Valusie. Stane se
králem jeho říše – umírající vladař mu z posledních sil předá korunu a
jmenuje ho následníkem. Čestný Kull, který je odhodlán provést zásadní
změny – odstranit náboţenský útlak i další zákony tíţící prostý lid, a
především zrušit otroctví –, však záhy zjistí, ţe mít velkou moc neznamená
jen velkou odpovědnost, ale také mocné nepřátele. Takové, jako je velitel
královské stráţe Taligaro. Ten zosnuje spiknutí, jehoţ cílem je zavraţdit
Kulla a zmocnit se trůnu. S pomocí čaroděje Enarose oţiví mumifikovanou
královnu Acheronu Akivashu, aby obnovila starý řád a vládu zlých démonů.
Zastavit ji můţe jenom ledový dech spravedlivého krále Valka…
Kull the Conqueror, USA 1997. Režie: John Nicolella. Hrají: Kevin
Sorbo, Tia Carrereová, Thomas Ian Griffith, Litefoot, Roy Brocksmith
a další.

Malibu Express      22.00
(96' 42'')
Soukromý detektiv a ţenami obletovaný krasavec Cody Abilene končí lekci
střelby. Zatím se mu rozhodně střílí lépe na pevný neţ na pohyblivý terč.
Navštíví jednu z mnoha přítelkyň a vrací se na svou loď, kde i bydlí a před
kterou na matčinu paměť – zabil ji ţelezniční vagon – postavil kulisu s
nápisem Malibu Express. Některým lidem se to moc nezdá...
Je nejvyšší čas myslet na práci. Douglas Wilton se mu zmíní o problému
nezákonného skupování amerických počítačů, které končí v Rusku. Zdá se,
ţe by s tím mohla mít něco společného rodina Lillian Chamberlainové.
Wilton ho ale napřed pošle za komtesou Lucianou, krásnou Italkou a
přítelkyní lady Lillian. Code z ní samozřejmě ihned udělá svou milenku a
pak se s ní vydá k lady Lillian. V domě s ní kromě řidiče a pomocníka
Shana, který uţ má za sebou pobyt ve vězení, bydlí ještě synovec Stuart s
manţelkou Anitou a neteř Liza, Stuartova sestra. Jak všímavému Codymu
neunikne, svalovec Shane spí nejen s Lizou, ale i s Anitou, jejíţ manţel
Stuart vypadá nedomrle a podle Shanových slov je to buzerant. Anita sice se
Shanem spí ráda, nadšení ji však přejde, kdyţ zjistí, ţe si mladík vše
nahrává.
Liza, jak Cody zjistí, má přítele Jonhathana Harpera, který se zabývá
obchodováním s počítači. Cody se Harperovi vůbec nezamlouvá. Pošle za
ním své gorily, které ho zbijí a ještě mu zničí auto.
Shane ovšem nenatáčí jen Anitu. Kdyţ vozí Stuarta do speciálního klubu,
„dokumentuje“, jak se s chutí převléká za ţenu. Na Shana dotírají věřitelé,
nutně potřebuje peníze. A jak jinak by je získal neţ vydíráním?
Malibu Express, USA 1985. Režie: Andy Sidaris. Hrají: Darby Hinton,
Sybil Danningová, Art Metrano a další.Neděle 27. 2.
Cleveland Show I (8)       8.50
Tady spím já
(20' 43'')
Cleveland mladší nechce jet na školní výlet do Washingtonu, protoţe má
strach z odloučení. Rallo ţárlí, protoţe se doma nic netočí kolem něj. Chystá
útok. Vymluví se na zlý sen, vleze rodičům do postele a Clevelanda odtud
vyštve. Rallo začne manţelské loţe okupovat kaţdý večer. Otec Cleveland
je vytočený, protoţe chce spát jen se svou ţenou. Uţ z toho začíná být velmi
nervózní a pociťuje značné napětí. Donna se tedy rozhodne Rallovi
vysvětlit, jak se věci mají…
Cleveland Show, USA 2008. From Bed to Worst. Animovaný

Status: Nežádoucí II (16)        9.15
Menší zlo
(41' 31'')
Michael vězní Victora, od kterého chce vědět, proč a na čí pokyn zabíjel
Carliny agenty. Victor mu vylíčí svůj příběh. Někdo vyvraţdil celou jeho
rodinu, přišel o práci a pak se objevila Carla, která ho najala. Byl tehdy
šťastný, jenţe pak zjistil, ţe mu jeho rodinu nechala zabít právě Carla. Patří
to prý k přijímání do firmy… Proto se rozhodl organizaci „vykuchat“. Tak
se dostal aţ k Michaelovi. Ten mu nabídne, ţe na tom můţou dělat spolu.
Victor ho pošle na svůj člun, kde prý najde potřebný důkaz. S Fionou najdou
na lodi spoustu Victorových fotek s rodinou a pár osobních věcí. Mezitím
Victor řekne Samovi, ţe mají co do činění s jakousi černou organizací, která
se asi na čas usadila v Miami. Kdyţ Michael nevydá Victora Carle, bude
jeho rodina v nebezpečí…
Burn Notice II, Lesser Evil, USA 2008. Režie: Tim Matheson. Hrají:
Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon
Glessová, Seth Peterson, Todd Stashwick, Johnny Messner a další.

Dům loutek II (3)     13.50
Výměna
(41' 54)
Ředitelka Domu loutek potřebuje Ballarda k výslechu sériového vraha
Terryho Karrense, který je synovcem jejich mecenáše Bradleyho Karrense.
Terryho osobnost nahráli do Victora. Terry je totiţ po autohavárii v kómatu.
Na Ballardovi je, aby z Terryho dostal místo, kde drţí několik ţen, s nimiţ si
hraje na milující rodinu. Samozřejmě proti jejich vůli a jen za pomoci
paralyzujících injekcí. Terry sice řekne, ţe ţeny zadrţuje, ale neprozradí
místo. Se strýcovou pomocí se mu podaří utéct. Jediná moţnost, jak zabránit
Terrymu v zabíjení, je vymazat ho na dálku z Victorova mozku. Topher
Brink odpojí všechny loutky, provede výmaz, ale celý systém zkolabuje...
Dollhouse, Belle Chose, USA 2009. Režie: David Salomon. Hrají: Eliza
Dushku, Harry Lennix, Fran Kranzová, Tahmoh Penikett, Enver
Gjokaj, Dichen Lachmanová, Amy Ackerová a další.

Heuréka – město divů III (15)          14.35
Smrtonosná voda
(41' 56'')
Allison pořádá předporodní oslavu, brzy má přijít na svět její dítě. Mimo
jiné jsou pozvány tři vědkyně, které se zabývají vývojem technologicky
velmi pokročilých potřeb pro kojence. Zanedlouho je jedna z nich nalezena
mrtvá. Zemřela za velmi zvláštních okolností – utopila se v autě uprostřed
silnice. Carter se ujímá vyšetřování. Musí jednat co nejrychleji, protoţe
utopených obětí přibývá a hrozí nebezpečí, ţe se další stane Carterova nová
láska Tess Fontana. Mezitím se Henry pokouší stáhnout z klonu Kim data,
která jsou obsaţena ve všech buňkách jejího těla. Po prvním neúspěšném
pokusu následují další. Všechny jsou pro Kim smrtelně nebezpečné...
Eureka III, Shower the People, USA 2009. Režie: Stephen Surjik. Hrají:
Colin Ferguson, Salli Richardson-Witfieldová, Joe Morton, Ed Quinn,
Erica Cerraová, Neil Grayston, Niall Matter a další.

Chlapi sobě I (9)        17.10
Příliš mnoho dětí
(20' 39'')
Klukům leze na nervy, ţe Nick tráví páteční večery doma. Rozhodnou se, ţe
mu pořídit ţenskou. Dají mu inzerát do internetové seznamky. Nick jejich
trik prohlédne a vzápětí se nezávisle na jejich snaze seznamuje s Maggie. Ta
ovšem nemá ráda velké rodiny, a proto jí Nick zalţe, ţe má pouze dva syny
– Sama a T. J. Zbývající synové to nelibě nesou a přinutí Nicka, aby řekl
Maggie pravdu. Ta okamţitě odchází, aby se vzápětí vrátila…
Complete Savages I, My Two Sons, USA 2004. Režie: Paul Abascal.
Hrají: Keith Carradine, Erik von Detten, Andrew Eiden, Shaun Sipos,
Evan Ellingson, Jason Dolley, Vincent Ventresca a další.

Řekni, kdo tě zabil II (4)       17.40
Přítelníci
(41' 14'')
Za Emersonem přijde Veronica a ţádá ho, aby vyšetřil neobjasněnou vraţdu
jejího přítele Joea. Se stejným přáním se na něj obrátil uţ jeho zubař Eugene.
Ned, Emerson a Chucky si všimnou, ţe mrtvola má v zádech bodnou ránu,
kterou vrah neuměle zašil. Kdyţ Ned Joea oţiví, z jeho tělesných otvorů
začne proudit formaldehyd. Joe prohlásí, ţe ho zabil nejlepší přítel. Veronica
jim vysvětlí, ţe Joe byl přítelník a pracoval ve firmě Nejlepší přítel, kde si
lidé bez přátel můţou najmout přítelníky. Ředitel Buddy jim řekne, ţe Joe
byl nejlepší zaměstnanec a v den vraţdy neměl ţádného klienta. Emerson s
Nedem se v bytě, kde Joe bydlel, setkají s osamělým umělcem Randym,
jehoţ koníčkem je vycpávání zvířat. Randy byl Joeovým klientem. Prohlásí,
ţe měl Joe v práci přítelkyni, i kdyţ to bylo zakázané. Chucky a Olive se
nechají najmout, aby našly Downy, dívku, kvůli které chtěl Joe z firmy
odejít. Zjistí, ţe Downy je asistentka Barb, která je přijímala. Barb je zavře
do skříně, ze které je osvobodí aţ Emerson. Najdou Barb zavraţděnou. Po
oţivení jim řekne, ţe Joe měl ten večer melouch, byl s klientem a uţ se
nevrátil...
Pushing Daisies II, USA 2008, Frescorts. Režie: Peter Lauer. Hrají: Lee
Pace, Anna Frielová, Chi McBride, Jim Dale, Field Cate, Ellen
Greeneová, Swoosie Kurtzová a další.
Falco    20.00
(113' 19'')
Film mapuje ţivot, kariéru a tragickou smrt Johanna Hölzela, rakouského
zpěváka zvaného Falco, který byl členem vídeňské skupiny Drahdiwaberl.
Později jako sólový hudebník prorazil hity jako Der Kommissar, Wiener
Blut a světovým hitem Rock Me Amadeus.
Falco, Rakousko 2008, Režie: T. Roth. Hrají: Ch. Tramitz, P. Aulitzky,
M. Rubey a další.

Dexter I (9)    22.00
Táta to ví nejlíp
(53' 11'')
James Doakes jede autem s kolegou Angelem. Zahlédne podezřelého muţe,
ten se dá na útěk, Doakes ho pronásleduje a zastřelí. Pak tvrdí, ţe na něj muţ
vystřelil a on jen opětoval palbu. Dexter však s historkou nesouhlasí,
cákance krve vypovídají o něčem jiném.
Deb přemlouvá Dextera, aby se seznámil s jejím novým přítelem Rudym.
Opravdu ho miluje. V tom Dexterovi přijde dopis, ţe umřel jeho biologický
otec a odkázal mu dům. Jenţe Debře se to nezdá. Jejich otec přece tvrdil, ţe
Dextrovi biologičtí rodiče zemřeli ještě před adopcí při tragické nehodě…
Dexter, USA 2006. Father Knows Best. Režie: Adam Davidson. Hrají:
Michael C. Hall, Julie Benzová, Jennifer Carpenterová, Erik King,
Lauren Velezová, David Zayas, James Remar a další.

Zákon gangu I (9)        23.15
Cesta do pekel
(42' 59'')
Jax se chystá zakopat tělo zastřeleného agenta ATF Kohna. V klubu se
mezitím Gemma strachuje o syna. Piney a Opie se ho vydají hledat do
nemocnice. Chibs musí vyndat Cameronovi kulky, protoţe se mu do rány
dostala infekce. Jeden projektil se podaří odstranit, jelikoţ však při zákroku
nechtěně naruší tepnu, musí ji Juice ucpat prstem, neţ přijede nějaký doktor.
Do klubu dorazí také Unser a chce vzít Claye s sebou na stanici, kde si s ním
potřebuje promluvit o útoku na Darbyho. Clay mu vysvětlí, ţe i na něho
včera Mayans zaútočili. Odjíţdějí a Clay přikáţe manţelce, aby zůstala v
klubovně. Ihned po jeho odchodu se ale Gemma zvedne a jde hledat Jaxe,
který měl dovézt zdravotnické nástroje. Protoţe jí v tom Tig nedokáţe
zabránit, jede raději s ní…
Sons of Anarchy, USA 2007. Hell Followed. Režie: Bill Gierhart. Hrají:
Charlie Hunnam, Katey Sagalová, Mark Boone jr., Kim Coatesová,
Tommy Flanagan, Johnny Lewis, Maggie Siffová, Ron Perlman a další.

								
To top