Docstoc

Polmeermaterjalid ja polmeerkomposiitmaterjalid likool

Document Sample
Polmeermaterjalid ja polmeerkomposiitmaterjalid likool Powered By Docstoc
					Polümeermaterjalid ja
polümeerkomposiitmaterjalid
valmistustehnoloogia ja omadused
Renno Veinthal, Jaan Kers
e-post: renno.veinthal@ttu.ee; jaan.kers@ttu.ee
Konstruktsioonimaterjalide jaotus

  Metallid           Tuntud 105 Mendelejevi
  Keraamilised materjalid    tabeli elemendist on:
  Polümeerid          81 metallid
  Komposiidid          6 üleminekumetallid
                 18 mittemetallid
  Polümeeride olemus ja liigitus
Polümeerid: kõrgmolekulaarsed ühendid (molaarmass jääb vahemikku 2000-2 000 000
  g/mol)
•  Makromolekulid on ülesehitatud madalamolekulaarsetest ainetest- monomeeridest
Plastid: polümeeride baasil valmistatud tehismaterjalid, mille põhikomponendiks on
  polümeer ning mis töötlemisfaasis on plastsed, tavaliselt kõrgendatud temperatuuri
  ja rõhu mõjul
Polümeerkomposiidid (plastkomposiidid): on materjalid, mis koosnevad polümeersest
  maatriksist (sideainest) ning tugevdavast ehk armeerivast lisandist (täiteaine –
  teraline või kiud materjal ).
NB! Kõik plastid on polümeerid aga kõik polümeerid ei pruugi olla plastid
 (kummid, liimid, pinnakattematerjalid)
Polümeeride liigitus

• Päritolu järgi: looduslikud (tselluloos,
 kautšuk), modifitseeritud looduslikud
 (struktuur säilib peale keemilist töötlemist)
 ja sünteetilised (naftast, maagaasist,
 kivisöest)
• Peaahela kuju järgi: lineaarse, hargnenud ja
 ristsillatud ahelaga
• Rakendusomaduste järgi: tarbeplastid,
 konstruktsioonplastid, eriotstarbelised
 plastid
Polümeeride supermolekulaarne struktuur

• Polümeerid ei saa oma supermolekulaarse struktuuri tõttu olla gaasilises
 olekus, sest keemistemperatuur on üldjuhul kõrgem polümeeri
 lagunemistemperatuurist.
• Polümeerid võivad olla ainult vedelas või tahkes agregaatolekus.
• Supermolekulaarse struktuuri põhimõisted on kristallilisus ja amorfsus
• Kristallilisus on kolmedimensionaalne korrastatus atomaarsel tasandil,
 kus aatomid võrepunktidena moodustavad määratud parameetritega
 kristallvõre.
Kristalliinsus
• Polümeerid ei ole perfektselt kristallilised vaid sisaldavad ka amorfset osa.
 Seetõttu tuleks polümeeride puhul kasutada mõisted kristalliinsus
 (poolkristalliline).
• Polümeerid ei ole ka kolmedimensionaalselt isotroopsed, seetõttu on neile
 iseloomulik polümorfism, st et ühesuguse koostise ja konfiguratsiooniga
 polümeerid võivad kristallumisel anda erinevaid kristallmodifikatsioone.
• Plastide mehaanilised omadused sõltuvad suurel määral
 kristallisatsiooniastmest.
Kristalliinne struktuur mõjutab polümeeride omadusi:
• Suureneb ahelate pakkimistihedus, seega ka polümeeri tihedus
• Tõuseb pehmenemistemperatuur
• Väheneb polümeeri läbipaistvus
 Kristalliinsus

Polümeeride kristallisatsiooniastmeid (%):
Polüetüleen PE (lineaarne)     95%
Polütetrafluoroetüleen PTFE (teflon) 88%
Polüpropüleen   PP       80%
Polüoksimetüleen POM        75%
Polüetüleentereftalaat PET     60%
Polüamiid             50%
Amorfsus

Amorfsus on polümeersete ahelate täiesti juhuslik asetus ruumis, seega tähendab
 maksimaalset ebakorrapärast struktuuri.
• Plast on amorfne kui tema polümeeri makromolekulide paiknemisel ei ole
 korrapärasust: molekulid on üksteisest läbipõimunud.
• Kuuma amorfse plasti jahutamisel muutub ta esmalt vedelikulaadsest ainest
 kummilaadseks ning edasisel jahutamisel klaasilaadseks aineks
Amorfsed plastid: PMMA (pleksiklaas), PS, PVC
Iseloomulik on suur läbipaistvus


Plastide mehaanilisi omadusi kirjeldab hästi deformatsiooni sõltuvus
  temperatuurist konstantse koormuse korral.
Graafiliselt esitatuna nimetatakse neid termomehaanilisteks kõverateks
 Amorfsus

Klaasistumine on amorfse sulapolümeeri  Polümeeride termomehaanilised kõverad
  üleminek tahkesse olekusse.
  Klaasistumistemperatuuril Tg toimub
  üleminek polümeersest klaasiolekust
  kummisesse olekusse või vastupidi.
Sulamistemperatuuril Tm toimub
  üleminek polümeersest klaasiolekust
  sulaolekusse (kristalliinsed polüm.)
Kasutamistemperatuuril on polümeer,
  kas klaasiolekus (PS, PMMA) või
  kummiolekus (elastomeerid) sõltuvalt
  sellest, kas kasutamistempratuur on
  madalam või kõrgem kui Tg.
Polümeeride liigitamine vormimisomaduste järgi
 Termoplastid        Reaktoplastid e.       Elastomeerid
              Termosetid
 Lineaarsed,        Võrkstruktuuriga,       Lineaarsed, harvalt
 vähehargnenud       ristsillatud makromolekulid  ristsillatud makromolekulid
 makromolekulid

 Toatemperatuuril jäigad  Toatemperatuuril jäigad ja  Toatemperatuuril elastsed
              tugevad

 Võimalik korduvalt     Võimalik vormida ainult üks  Võimalik vormida ainult
 vormida, viies materjali  kord, mille käigus toimub   üks kord, mille käius
 soojendamisel       molekulide omavaheline    toimub osaline molekulide
 sulaolekusse ja      ristsildumine ja tugeva    omavaheline sildumine ja
 jahutamisel uuesti     struktuuri moodustamine    elastse struktuuri
 tahkestada                        moodustamine
Polümeeride liigitamine taaskasutuskoodide põhjal
      PET  Polüetüleentereftalaat Gaseeritud joogi pudelid ja ahju
                     panemiseks mõeldud nõud


      HDPE  Kõrgtihe        Ketšupi, majoneesi, nõudepesuvahendi
          polüetüleen      jne. pudelid

      PVC  Polüvinüülkloriid   Aknaprofiilid      LDPE  Madaltihe       Kilekotid
          Polüetüleen


      PP   Polüpropeen      Margariini topsid, mikrolaineahju nõud      PS   Polüstüreen      Jogurtitopsid, plastmassist söögiriistad,
                     kaitsepakendid elektroonikaseadmetele

      MUU              Kõik teised plastikud, mis ei kuulu
                     juba nimetatud kuude rühma. Näiteks
                     melamiin, mida tihti kasutatakse
                     plastiktaldrikute ja -topside
                     valmistamisel
Plastide töötlejad ja plastide kasutamine
• Plaste tootvad firmad tegelevad ainult plastide
 tootmisega toorainest, mis moodustab ainult ühe osa
 tootmisest.
• Plastide töötlejad – toodavad plastist tooteid kuid
 üldiselt plastide toormaterjali – polümeere ei tooda.
• Euroopas ca. 25 000 firmat, 1 milj. Töötajat, 85%
 firmadest on alla 100 töötajaga
• Plastitoodang on kasvanud viimastel aastatel 4%
Plastide kasutamine

Plastide rakendusalad:  Plastide kasutamine
 Pakend 40%       PE 35%
 Ehitus 17%       PP 20%
 Autotööstus 10%     PVC 18%
 Elektroonika 6%
 Põllumajandus 4%   Termoplastid 90%
 Muud 23%       Reaktoplastid 10%
Standardid
  ISO 1043  Plastid - Tähised ja termini-lühendid.
  ISO 1043-1 Osa 1: Polümeerid ja nende eri-
  omadused.
  ISO 1043-2 Osa 2: Täidised ja sarrused.
  EVS-EN ISO 1043-3 Osa 3: Plastifikaatorid.
  EVS-EN ISO 1043-4 Osa 4: Leegiaeglustid.
  ISO 11469 Plastid – Identifitseerimine ja plasttoodete
  markeerimine.
  ISO 1629 Kautšukid ja lateksid – Nomenklatuur
Lühendid (vt ka www.plast.ee)
  ABS- akrüülonitriilbutadieenstüreenplast
  ASA- akrüülnitriilstüreenakrülaatplast
  EP- epoksüvaik või –plast
  E/P van. EPM- eteenpropeenplast
  ETFE- eteentetrafluoreteenplast
  EVAC van. EVA- eteenvinüülatsetaatplast
  LCP- vedelkristallpolümeer
  MF- melamiinformaldehüüdvaik
  PA
   PA6
   PA66 polüamiid,
Lühendid
  PAI- polüamiidimiid
  PC- polükarbonaat
  PE- polüeteen
  PF -fenoolformaldehüüdvaik
  PE-HD van. HDPE, PEH polüeteen; kõrgtihe
  PE-HMW van. HMWPEpolüeteen; kõrge
  molekulkaaluga
  PE-LLD van. LLDPEpolüeteen; lineaarne madaltihe
  PEEK polüeetereeterketoon
Lühendid
  PI polüimiid
  POM polüoksümeteen, polüatsetaal,
  polüformaldehüüd
  PP- polüpropeen
  PS- polüstüreen
  PS-E van. EPS polüstüreen; vahustatav
  PS-HI van. HIPS polüstüreen; löögikindel
  PVC- polüvinüülkloriid
Lühendid


  SI- silikoonplast
  UF- karbamiidformaldehüüdvaik
  UP- küllastamata polüestervaik
Liigitus lõppomaduste ja otstarbe järgi


  Tarbeplastid:           Konstruktsiooniplastid:
    Polüetüleen (PE)         Polükarbonaat (PC)
    Polüpropüleen (PP)        Polüamiid (PA)
    Polüvinüülkloriid (PVC)      Polüatsetaal (POM)
    Polüstüreen (PS)         Polüetüleentereftalaat
    Fenoolformaldehüüdvai       (PETP)
    k (PF)              Polümetüülmetakrülaat
                     (PMMA),
                     Epoksüvaik (EP)
Olulised talitlusomadused

  Mehaanilised           Füüsikalised
    Vastupanu             Sooja-/külmakindlus
    mehaanilistele mõjudele      Soojusjuhtivus
    (tõmme, surve, paine)       Soojuspaisumine
    Kõvadus            Keemiline vastupidavus
    Hõõrdumine,          Sanitaar-hügieenilised
    kulumiskindlus
  Optilised             omadused
    Läbipaistvus
    Valguse neeldumine/
    peegeldumine
Põhiliste termoplastide omadused
Plasti liik     Tihedus Rm, MPa E, GPa   A%    AU, J/m2
           Kg/m3
Polüetüleen
HDPE         960   22…38  0,4…1,4  20…1300  80…100
LDPE         920   1…16  0,1…0,3  90…650
Polüpropüleen    905   27…40  0,5…1,9  30…200  2…12
(PP)
Polüvinüülkloriid
(PVC)
plastifitseerimata  1470  24…62  2,4…4,1  2…40   2…100
(UPVC)
Plastifitseeritud  1375  7…56  0,01…0,4  200…450
(PPVC)
Põhiliste termoplastide omadused
Plasti liik    Tihedus Rm, MPa E, GPa   A%     AU, J/m2
          kg/m3
Polüstüreen (PS)  1070  35…84  2,8…3,5  1…4,5   1,3…3,4
Akrüülplastid   1100  50…75  2,7…3,5  5…8    -
(PMMA)
Polükarbonaat   1200  59…70  2,2…2,4  50…120   65…90
(PC)
Polüamiidid (PA)
- PA 6       1100  40…90  1,9…3,3  40…150   3,2…5,5
- PA 11      1050  40…55  1,2    100…350  40…70
- PA 12      1020  49…65  1,1…1,4  120….350  64…100
Polüatsetaal    1400  62….80  2,9…3,3  25…60   70…120
(POM)
Põhiliste termoreaktiivide omadused


Plasti liik      Tihedus Rm, MPa  E, GPa A%   AU,
            kg/m3              J/m2
Epoksüplastid (EP)   1850  60     3…4  4    8…10
Fenoplastid (PF)    1275  35…55   165  5,2…7  1…1,5

Aminoplastid
  -Karbamiid-     1550  40…90   7…10  0,5…1,0 -
  formaldehüüd (UF)
  -melamiin-     1550  41…70   7…11  0,5…1,0 -
  formaldehüüd (MF)
Termoplastid
Polüetüleen (PE)

  Polüetüleeni omadused ja kasutusvaldkonnad võivad
  erineda suurtes piirides
  HDPE - lineaarne polümeer.
    Madalatel temperatuuridel hea löögisitkus,
    suurepärane keemiline vastupanu,
    tundlik UV kiirgusele
  LDPE - ulatuslikult hargnenud ahelaga polümeer
    Madalatel temperatuuridel hea löögisitkus,
    väike kõvadus ja tugevus,
    suur keemiline inertsus,
    suurepärane dielektrik
Termoplastid
Polüetüleen (PE)
  LLDPE - lineaarne madaltihe
  PE (korrapärase struktuuriga)
    Kõrgem tõmbetugevus,
    Kõrgem löögisitkus,
    Parem sulavoolavus kui
    LDPE
  UHMWPE – ülikõrge
  molekulmassiga PE
    Suur kõvadus ja tugevus,
    suur keemiline inertsus,
    Vastupidav kriimustustele
    ja abrasiivkulumisele
    Suur sitkus
    Ei ole sulatöödeldav;
    töödeldakse kummiolekus
Termoplastid
Polüpropüleen (PP)

  Kõrgkristalne polümeer (nagu
  PE)
  Võib olla nii termoplast kui ka
  elastomeer (sõltub
  polümeeriahela külgrühma
  paiknemisest)
  Suurema kõvadusega kui
  HDPE
  Tihedus sarnane LDPE
  Hea keemiline vastupanu,
  kõrge väsimustugevus
  Madalal temperatuuril haprub
  Väga tundlik UV-kiirgusele!
  Koostisse peavad kuuluma
  antioksüdandid ja UV filtrid
Termoplastid
Polüvinüülkloriid (PVC)

  Odav termoplast
  Hea keemiline vastupanu
  hapetele ja leelistele
  Cl aatomid muudavad
  polümeeri molekulid
  polaarseteks-> tõmbejõud
  molekulide vahel tõstavad
  kõvadust ja jäikust
  Termiliselt väga ebastabiilne
  Kompaundis peavad olema
  stabilisaatorid
  Termoplastid
  Fluorosüsinikpolümeerid

  PTFE- Polütetrafluoretüleen
  PVDF- polüvinüülideenfluoriid

Iseloomustab:
 Kõrge termopüsivus (kuni 350 ºC)
 Keemiliselt inertne
 Head antifriktsioonomadused
 Omaduste tõstmiseks erilisandid:
  klaaskiud, pronkspulber, grafiit
Termoplastid
Polüstüreen (PS)


  PS- polüstüreen
  ABS- akrüülnitriil-
  butadieen-stüreen
  SAN- stüreenakrüülnitriil

PS - rabe, klaasjas ja
 läbipaistev, hõlpsasti
 töödeldav, hea
 mõõtmepüsivus, madal
 kemikaalikindlus, väga
 tundlik UV kiirgusele
Termoplastid
Polüstüreen (PS)

  ABS- akrüülnitriidist, butadieenist ja stüreenist
  koosnev kopolümeer
  Iseloomustavad:
    Head mehaanilised omadused
    Kõrge löögisitkus
    Hea mõõtmetepüsivus
    Keemiliselt vastupidav hapetes, leelistes,
    lahustites
    Kergesti vormitav
Termoplastid
Akrüülplast (PMMA)

  Toatemperatuuril amorfne kuni
  klaasistumistemperatuurini
  Tk=110ºC
  Kõva, jäik, kõrge löögisitkusega
  Hea läbipaistvus (pleksiklaas)
  Inertne majapidamis-
  kemikaalidele
  Ei kannata orgaanilisi lahusteid
Termoreaktiivid


Epoksüüdvaigud
  Elektriskeemidel elektroonika komponentide
  fikseerimiseks;
  Hammasrattad;
  Adhesiividena.
Termoreaktiivid
Fenoolvaigud
  Piljardipallid;
  Adhesiividena (laastplaadid, friktsioonmaterjalid);
  Käepidemed;
  Elektrilised isolaatorid;
  Hammasrattad (vähekoormatud);
  Laagrid;
  Vahustatud kujul plaaditüüpi ehitusmaterjalina.
Termoreaktiivid

Elastomeerid
  Rehvid;
  Voolikud (butüül kummi, isopreen);
  Tihendid (akrülaat hea õlikindlus) ;
  Vibrosummutid;
  Elektrilised isolaatorid (bütuul, isopreen);
  Jalatsite tallad (etüleen-propüleen);
  Mänguasjad (looduslik kummi, madal UV- ja õlikindlus);
  Jne.
Plastide töötlemise põhiprotsessid
Termoplastide töötlemise põhiprotsessid:
 Survevalu
 Ekstrusioon
 Termovormimine
 Rotovormimine

Põhiprotsesse võib jaotada:
 Primaarsed – toote lõplik vormimine toimub ühe
 protsessina
 Sekundaarsed – toote vormimine toimub pooltootest
  Survevalu protsess
  Survevalu teostamiseks on vaja plast muuta sisestatud tahkest olekust (tavaliselt
  pelletite või pulbri vormis) töödeldavasse sulaolekusse.
•  sisestatud materjali plastifitseerimine pöörleva teo abil (samm 1)
•  peale vormi sulgemist järgneb plastifitseeritud materjali surumine vormi läbi teo
   edasi liikumise (samm 2),
•  surve hoidmine ja detaili jahutamine vormis (samm 3)
•  teo tagasiliikumine ja uus tsükkel(samm 4)
•  viimane protsessi samm on vormi avamine ja detaili väljutamine vormist (samm 5).
Survevalu masina komponendid
  Sõltumata töödeldavast materjalist, koosneb survevalu masin järgmistest
  komponentidest:
•  Masina raam toetab sisestusüksust ja sulgemisüksust (vormi avamine ja
  sulgemine tootmistsüklis)
•  Survevalu tsükli jada kontrollitakse kontrollsüsteemi poolt
•  Vormitud detaili jahutamisel, peab vormitud segu olema jahutatud enne
  vormist väljavõttu (temperatuuri kontrollerid).
 Survevalu eelised:
• Võimalus valmistada avatud anumaid.
• Valudetaili omahind on madal tingituna masstootmisest;
• Valmistoode enamasti ei vaja järeltöötlust, kui siis
 minimaalselt
• Protsessi automatiseeritus;
• Suur tootlikkus – ööpäevas 5000 – 10 000 detaili;
• Vormide pikk tööiga (10 000 000 tsüklit);
• Lühike tootmistsükkel;
• Võimalik reguleerida tootmistsüklit ja suurendada toodangut.
 3. Plastide töötlemise põhiprotsessid


Survevalu puudused:

• Vormide kõrge hind, tingituna keerulisest   ehitusest    ning
 pinnakvaliteedist;
• Kallid seadmed, keeruline seadistus;
• Keerulise kuju ja suurte mõõtude suhtega    detaile   ei  saa
 valmistada;
• Teisest materjalist lisade sissevormimine on keeruline ja kallis;
• Vormi ümbertegemine on kulukas
  3. Plastide töötlemise põhiprotsessidEkstrusioon
•   Ekstrusioon on pooltoodete nagu toru, profiili või lehe
    pidevtootmine plastist.
•   Lisaks teistele komponentidele, sisaldub
    ekstrusioonsüsteemis: ekstruuder, ekstrusioonipea,
    kalibreerimis/jahutus osa, ajam, lõikemehhanism.
•   Ekstruuderi kuumas silindris (140 – 240 °C) muudetakse
    plastikud pöörleva teo toimel plastseks
•   Plastne segu surutakse läbi vormiva kanali
    (ekstrusioonipea ehk suulise) ja seejärel toode
    jahutatakse.
Ekstrusioon-puhumisvormimine
Ekstrusioon puhumisvormimisel toimub kaks protsessi paralleelselt:
 vormitooriku ekstrusioon
 ekstrudeeritud vormitooriku puhumine õhu abil
  soovitud tooteks
Venitus-puhumisvormimine
  Venitus puhumisvormimine on erivariatsioon
                         Kilede tootmine
  puhumisvormimisest.
  Kasutatav efekt – sarnane nagu kile puhul –
  venitus
  ligilähedal klaasistumis või kristalliitide
  sulamistemperatuurile
  Sellel teel tõstetakse mehaanilisi omadusi
  märgatavalt.
  Sellel protsessil ei venitata vormitoorikut
  mitte ainult radiaalselt (nagu ekstrusioon
  puhumisvormimisel) vaid ka pikisuunaliselt.
3. Plastide töötlemise põhiprotsessidVenitus-puhumisvormimine
   PET plastpudelite tootmine
  3. Plastide töötlemise põhiprotsessid
  Termovormimine (pneumo- ja vaakumvormimine)
  Lehtmaterjlide korral kasutatakse üle- või alarõhu abil
   vormimist, vastavalt pneumo- või vaakumvormimist.
  Termoplastid soojendatakse temperatuurini 100 – 200
   °C ja surutakse (rõhk kuni 2,5 MPa) või tekitatakse
   vaakumi abil alarõhk, mille abil surutakse leht vastu vormi, mille kuju ta jahtudes
   omandab.
  Pneumovormimine võimaldab võrreldes
  vaakumvormimisega valmistada sügavamaid ja suurema seinapaksusega tooteid.
3. Plastide töötlemise põhiprotsessid
Termovormimine (pneumo- ja vaakumvormimine)
            Vaakumvormimine matriitsi abil
Rotovormimine
Rotatsioonvalu korral surutakse pulbriline plast tsentrifugaaljõu mõjul
vastu kuuma vormi, jahtudes omandab sulanud materjal vormi kuju.
Nii saab vormida suuri ja keeruka kujuga esemeid.

Rotovormimise meetodil valmistatavad plasttooted:

  anumad ja mahutid,
  välisvalgustite kuplid,
  settekaevud ja kuivtualetid
  erineva suuruse ja kujuga merepoid).
  sanitaartoodetest valmistatakse kuivkäimlaid,
  autotööstusele Volvo ja Scania veoautode ja teemasinate
  kütusepaagid
Rotovormimine

  Rotovalu tsükkel:

a) laadimine,
b) kuumutamine,
c) jahutamine
d) vormist väljavõtmine
Plastmaatrikskomposiitmaterjalid (PMKM)
EELISED:                 PUUDUSED:
  suur eritugevus,             suhteliselt väike jäikus,
  vastupanu keemiliselt           madal soojus- ja kiirguspüsivus,
  agressiivsetele keskkondadele,      hügroskoopsus,
  väike soojus- ja elektrijuhtivus,     füüsikalis-mehaaniliste omaduste
  hea raadiolainete läbitavus;       muutumine vananedes ja
  tehnoloogilisus – madalad         keskkonnategurite mõjul.
  temperatuurid ja väiksed surved
  tootmisel;
  valmistamisviiside paljusus
                    Jäikuse suurendamiseks kasutatakse
                    suure jäikusega armatuuriliike nagu
                    suure elastsusmooduliga klaaskiud,
                    süsinikkiud, boorkiud,
                    ränikarbiidkiud.
4. Polümeerkomposiitide olemus ja liigitus
Polümeerkomposiitide armeerimise skeemid
a) pidevarmeerimine, b) diskreetne armeerimine,
c) dispersioonarmeerimine d) kihtarmeerimine
Polümeerkomposiittoodete valmistamise
tehnoloogiad
  Käsitsi lamineerimine (hand-lay-up)
  Vormimine vaakumkotis (Vacuum bag
  moulding),
  Injektsioonvormimine
  Pihustamismeetod (spray-up)
  Kerimine ehk mähkimine (filament winding)
  Pultrusioon
Käsitsi lamineerimine
Käsitsi lamineerimisel (hand-lay-up) kasutatakse ühepoolseid vorme,
sobilik suurte mõõtmetega toodete (vannid, basseinid, paadid)
väikeseeria tootmiseks, kõvenemine toimub ruumitemperatuuril
Pihustamismeetod
Pihustamismeetodi (spray-up), puhul pihustatakse
sideaine ja kiudude segu vormile.
Vormimine vaakumkoti abil
Vormimine vaakumkotis (Vacuum bag moulding), mille korral
käsitsi asetatud materjalikihid (klaaskiudmatt, kärgpaneelid, jt)
surutakse kokku elastse diafragma või vaakumkoti abil, kasutades
ülerõhku või vaakumit. Üheks variandiks on ka vormimine
autoklaavis, kus kasutatavad kõrgendatud temperatuurid
kiirendavad toote kõvenemist.
Vormimine vaakumkoti abil
Injektorvormimine (RTM)
Injektorvormimine erineb vaakumvormimisest selle poolest,
et kõvendiga segatud vaigu vormiviimiseks kasutatakse alarõhu
asemel ülerõhku (kuni 20 bar),millega surutakse vaik vormi.
Vormist õhu välja saamiseks kasutatakse õhutus kanalit.
Vormimise skeemid: otsepressimine (a), valupressimine
(b), survevalu (c)
  1 – tempel,
  2 – valuvorm,
  3 – punker,
  4 – valusõlm
Kerimine ehk mähkimine
Kerimine ehk mähkimine (filament winding), tehnoloogilisim
meetod tsisternide ja mahutite valmistamiseks. Reeglina
kasutatakse ringja või ovaalse ristlõikega toodete valmistamiseks.
Mähkimistehnoloogia ja tooted
Kevlariga  CNC-      Süsinikkiud-
armeeritud  mähkimismasin  epoksüvaigust
surveanum          toru
Klaaskiudarmatuuriga mähitud torude
mehaanilised omadused
Mähitud komposiitide
rakendused
Märg survevormimine

           Suhteliselt lihtne vorm,
           madalad rõhud;
           Suhteliselt pikk valmistus-
           tsükkel;
           Sobib lihtsamate detailide
           valmistamiseks, kuni
           mõnituhat tk. seerias;
           Polüestervaik (külm või kuni
           150 ºC)
           Kõvenemisaeg 5-15 min
BMC ja SMC protsess
  BMC pooltoode on tainjas mass;
  SMC pooltooteks painduv leht paksusega kuni mõni mm;
  Rõhk: SMC- 5-10 MPa, BMC- 10-15 MPa;
  Tsükli pikkus 30-150 s;
  SMC reeglina suurseeriatootmises.
SMC ja BMC materjali koostis
Tooraine        Low-profile  Standard
             SMC      BMC
Vaik          20-27%     20%
Klaaskiud        25-30%     15%
Kaltsiumkarbonaat    40-50%     54%
Kahanemst reg. manus          9%
Muud           3-5%     2%
Survevalu protsess
             Survevalu teostamiseks on vaja
             plast muuta sisestatud tahkest
             olekust (tavaliselt pelletite või
             pulbri  vormis) töödeldavasse
             sulaolekusse.
           •  Sisestatud         materjali
             plastifitseerimine pöörleva teo abil
             (samm 1)
           •  peale vormi sulgemist järgneb
             plastifitseeritud materjali surumine
             vormi läbi teo edasi liikumise
             (samm 2),
           •  surve  hoidmine  ja  detaili
             jahutamine vormis (samm 3)
           •  teo  tagasiliikumine   ja  uus
             tsükkel(samm 4)
           •  viimane protsessi samm on vormi
             avamine ja detaili väljutamine
             vormist (samm 5).
Survevaluvorm
Pultrusiooniprotsess
•  Põhiprotsess seisneb pikkade kiudude tõmbamises läbi
•  (pull trough-> pultrusioon):
•  plastiga täidetud vanni (vaik+kõvendi)->
•  läbi tõmbesilma, milles antakse tootele kuju ja eemaldatakse
  liigne vaik->
•  tõmbesilma, milles antakse lõplik ristlõikekuju ning
  pinnaviimistlus->
•  Tõmmatud detaili jahutamine suruõhuga või veega
•  Tõmbekiirus 0-5...2 m/min
•  Tõmbesilm on reeglina pikkusega 500...1200 mm pikk, sisaldab
  tsoone eri temperatuuriga
Pultrusiooniprotsess
Pultrusiooniprotsessis kasutatavad materjalid

Armatuur:
  E-klaas (punutud kiud, matt) eeliseks odavus, Rm- 3450 MPa,
  E-moodul- 70 GPa, suhteline pikenemine 3…4%, varieeritakse
  kiu läbimõõtu, optimeeritakse pinnakatte abil nakkeomadusi
  S-klaas (punutud kiud, matt), vastutusrikkad konstruktsioonid,
  Rm- 4600 MPa, E-moodul: 85 GPa
  Süsinikkiud Rm- 2050-5500 MPa, E-moodul: 210…830 GPa,
  suhteline pikenemine 0,5…1,5%. Eeliseks madal tihedus
  (ρ=1,8 g/cm3)
  Orgaanilised kiud- kasutatakse suure sitkusega KM
  valmistamiseks Rm- 2750 MPa, E-moodul: 130 GPa, suhteline
  pikenemine 4%
  Polüesterkiud- kasutatakse klaaskiu asendajana juhul kui
  vajalik on sitkus ja löögikindlus kuid suur tõmbe- ja
  paindetugevus pole vajalikud
Pultrusiooniprotsessis kasutatavad
materjalid

  Maatriks:
  Küllastamata polüestervaik- kõveneb kiiresti- mitmesugused lisamanused
  Vinüül-estrid- kõrgemad meh. omadused, talub kõrgemaid temperatuure,
  75% kallim kui polüester, paremad sitkusnäitajad
  Epoksüvaigud- eelmistest kallimad, paremate meh. Omadustega, max
  temperatuur kuni 150ºC , kõvenemisprotsss aeglasem kui teistel,
  pultrusiooniprotsessiks seetõttu vähemsobiv
  Teised reaktoplastid - metüül-metakrülaat (suurem leegikindlus, hea
  tehnoloogilisus) ja fenoolvaigud
  Termoplastid:
  Täitematerjalid (fillerid)- kaltsium karbonaat, alumiinium-silikaat
  Termovormimine (pneumo- ja vaakumvormimine)

  Lehtmaterjlide korral kasutatakse üle- või alarõhu abil
  vormimist, vastavalt pneumo- või vaakumvormimist.

  Termoplastid soojendatakse temperatuurini 100 – 200
  °C ja surutakse (rõhk kuni 2,5 MPa) või tekitatakse
  vaakumi abil alarõhk, mille abil surutakse leht vastu vormi, mille
  kuju ta jahtudes omandab.

  Pneumovormimine võimaldab võrreldes
  vaakumvormimisega valmistada sügavamaid ja suurema
  seinapaksusega tooteid.
Erinevate meetoditega valmistatud PMKM
tehnilis-majanduslikud näitajad

           Seadmete  Tootlikkus  Tugevus   Vormija    Toote   Toote
 Vormimise viis    maksumus             kvalifikatsioon maksumus  homo-
                                          geensus
Käsitsivormimine     1      3      3      10      9     1
Vaakumvormimine     2      2      4      10      9     3
Autoklaavis elastse
kotiga vormimine     3     1      6      6      7     4
Pihustusvormimine     4     4      3      10      8     1
Riide mähkimine      6     6     10      2      4     9
Pultrusioon        7     9      9      2      2     10
Lehtstantsimine     10     8      7      4      9     10
Vaigu
sissepritsimine      3      2     3      7      7     8
Survevalu        10     10     6      2      10     10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:109
posted:4/23/2011
language:Estonian
pages:71