wypowiedzenie-umowy-o-prace

Document Sample
wypowiedzenie-umowy-o-prace Powered By Docstoc
					(dane pracownik)                               (miejscowość i data)
             WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ
                            (dane pracodawcy)
1. Rozwiązuję umowę o pracę zawartą w dniu (data zawarcia umowy o pracę)
  z zachowaniem XXXXXXXXX okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu XXX-XX-XX.


 2. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest: (wskazać przyczynę wypowiedzenia)
                            ..............................
                            (podpis pracownika)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:3658
posted:4/21/2011
language:Polish
pages:1