Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

urlop-macierzynski

VIEWS: 492 PAGES: 1

 • pg 1
									(Dane pracownika)                         (miejscowość i data)
                            Do
                            (Dane pracodawcy)
        WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
Wnoszę o udzielenie urlopu macierzyńskiego w terminie 2 tygodni przed planowana datą
porodu, która zgodnie z zaświadczeniem lekarskim przypada w dniu XXXX-XX-XX
                            Z poważaniem


                            ................................
                            (podpis pracownika)

								
To top