Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

bemutat sequence knife

VIEWS: 15 PAGES: 85

									 Hemosztázis (Vérzéscsillapítás)

A hemosztázis feladata : A vér folyékony állapotban
  tartása az érpályán belül, érfali sérülés esetén az
  elvérzés megakadályozása, majd az érfali
  integritás helyreállítása. Ennek fázisai:
1. Érösszehúzódás (vaszkuláris fázis) (kb. 30 sec)
2 Vérlemezke fázis (trombocita dugó képződés) (kb.
  3-7 perc)
3. Plazma fázis (fibrinképződés) (kb. 5-10 perc)
4. Fibrinolízis (48-72 óra)
  Vérzékenység
Fokozott alvadási készség
Ér (vaszkuláris) - fázis
Vérlemezke (trombocita) - fázis
Nyugvó vérlemezkék
Aktiválódott vérlemezkék
Plazma - fázis (koaguláció)
   The heart of the reaction involves just two
   molecules:
         fibrinogen and thrombin


              Thrombin
    Fibrinogen                 Fibrin
Thrombin removes A’s and B’s, converting fibrinogen to fibrin.
Fibrin proteins clump together due to the affinity of a and b for the
sticky crevices left by A’s and B’s excision.
                  Rube Goldberg machines
                   Pencil Sharpener
Open window (A) and fly kite (B). String (C) lifts small door (D) allowing moths (E) to escape and eat red flannel shirt
(F). As weight of shirt becomes less, shoe (G) steps on switch (H) which heats electric iron (I) and burns hole in pants
(J). Smoke (K) enters hole in tree (L), smoking out opossum (M) which jumps into basket (N), pulling rope (O) and
lifting cage (P), allowing woodpecker (Q) to chew wood from pencil (R), exposing lead. Emergency knife (S) is always
handy in case opossum or the woodpecker gets sick and can't work.
  The modern form of The Argument from Personal Incredulity:
           Irreducible Complexity
"An irreducibly complex system cannot be
produced directly by numerous, successive,
slight modifications of a precursor system,
because any precursor to an irreducibly
complex system that is missing a part is by
definition nonfunctional. .... Since natural
selection can only choose systems that are
already working, then if a biological system
cannot be produced gradually it would have to
arise as an integrated unit, in one fell swoop,
for natural selection to have anything to act
on."
    Invertebrates DO have fibrinogen.
Parastichopus parvimensis (warty sea cucumber)
Orsóhal (ingola) az első gerinces állat, amelyben megjelent a fibrinogén
kb. 450 millió évvel ezelőtt.
Based upon the sequence comparisons, a scenario for when clotting
         proteins made their appearance
    Doolittle, R. F., and Feng, D. F., (1987) Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology
        A model for the evolution of blood clotting

Most serine proteases, including trypsin and thrombin, are auto-catalytic.
 The inactive form of the protease (A) is changed into the active form
 (A*) when two things happen: it is bound to tissue factor (TF) and it
 is activated by tissue proteases, including our protease itself (that's
 the autocatalytic part). This means - and this is important - that our
 protease is actually involved in cutting two things: Fibrinogen, and
 also itself, converting A's inactive precursor protein into A*.

               Ken Miller, http://biocrs.biomed.brown.edu/Darwin/DI/clot/Clotting.html
A gene duplication occurs in the gene for our protease,
   producing a new (B) version of the gene:
Proteins A and B are identical. Each can bind to TF, each
can cleave fibrinogen into fibrin, and each can activate
itself or its sister serum protease. So nothing has really
changed - we've just got two copies of the same gene.
            Ken Miller, http://biocrs.biomed.brown.edu/Darwin/DI/clot/Clotting.html
         Network rearrangements

A mutation in the active site of B changes its behavior,
making it a little less likely to cut fibrinogen and a little
more likely to activate protease A.
    But why would natural selection favor a
     mutation like this in B's active site?
            Ken Miller, http://biocrs.biomed.brown.edu/Darwin/DI/clot/Clotting.html
  The evolution of the meaning of protein function


traditional view       post-genomic view
                    Eisenberg et al. Nature 2000 405: 823-6
           Network expansion by gene duplication
b shows a small protein interaction network (blue) and the genes that encode the proteins (green). When
cells divide, occasionally one or several genes are copied twice into the offspring’s genome (illustrated by the green and red
circles). This induces growth in the protein interaction network because now we have an extra gene that encodes a new protein
(red circle). The new protein has the same structure as the old one, so they both interact with the same proteins. Ultimately, the
proteins that interacted with the original duplicated protein will each gain a new interaction to the new protein. Therefore
proteins with a large number of interactions tend to gain links more often, as it is more likely that they interact with the protein
that has been duplicated. This is a mechanism that generates preferential attachment in cellular networks. Indeed, in the example
that is shown it does not matter which gene is duplicated, the most connected central protein (hub) gains one interaction. In
contrast, the square, which has only one link, gains a new link only if the hub is duplicated.
                                       Barabasi & Oltvai. NRG. (2004) 5 101-113
     Hálózatok evolúciója1. Gén duplikáció
2. Pontmutáció (megváltozott funkció)
3. Új szabályozó mechanizmusok érvényre
  jutása
Yeast protein-protein interaction networks
             the phenotypic effect of removing the
             corresponding protein:
                       Lethal
                       Slow-growth
                       Non-lethal
                       Unknown
                Jeong et al. Nature 411, 41 - 42 (2001)
   A véralvadási rendszer inhibitorai

•  Antitrombin      •  Trombomodulin
•  Heparin kofaktor II  •  Protein C rendszer
•  α1-antitripszin    •  Protein S
•  α2-makroglobulin   •  Heparin
•  Tissue factor     •  Dermatán szulfát
  pathway inhibitor
  (TFPI)
Fibrinolízis
Fibrinolytic Pathway
                          PAI-1
       Plasminogen
                  Tissue Plasminogen Activator (t-PA)
                  Urokinase (uPA)

                  Exogenous: streptokinase
Plasmin Inhibitor
              XL-Fibrin, fibrinogen


       Plasmin

                 XL- fibrin
            degradation products (FDP)
       Anticoagulation Pathways –
           Protein C
Protein C Inhibitor (PAI-3)
Trypsin Inhibitor
                     FX
a2-Macroglobulin
                              Prothrombin

          Protein S
 APC              FVIIIa
            FV
                     FXa   PL, Ca2+

                         FVa
Protein C
                              Thrombin
                  Thrombo-
                  modulin
                        Fibrinogen     Fibrin
 Anticoagulation Pathways -
    Antithrombin
           FX

       TF
       FVIIa
              Prothrombin

TFPI
              PL
           FXa
    Heparin      Va
    (cofactor)

Antithrombin III        Thrombin
    Véralvadási szűrő tesztek

• Vérzési idő
• Protrombin idő (PI) (extrinszik út
 faktorai)
• Aktivált parciális tromboplasztin idő
 (APTI) (intrinszik út faktorai)
• Trombin idő (TI)
• Fibrinogén koncentráció
• D-dimer teszt
   Vérzékenységi betegségek

• Vérlemezkékkel kapcsolatos zavarok:
  Csökkent szám (trombocitopéniák)
    „  funkció (trombocitopátiák)
• Alvadási zavarok (koagulopátiák)
• Komplex zavarok
• Egyéb
            Hemofiliák
•Hemofilia A (VIII Faktor képzési zavara, X-kromoszóma)
•Hemofilia B (IX Faktor képzési zavara, X-kromoszóma)
•Hemofilia C (XI Faktor képzési zavara, 4. kromoszóma)
Hemofilia A legjellemzőbb tünetei: (gyakoriság: 20/100
ezer fiú) Ismétlődő izületi és izomközi bevérzések, bőralatti
vérzések, műtétek és traumák utáni szűnni nem akaró
vérzések. Izületi deformitások
Súlyos: VIIIF szint < 1%, mérsékelt: 1-4%, enyhe: 5-25%
A hemofilia B tünetei hasonlóak a Hemofilia A-hoz
A hemofilia C tünetei enyhébbek a másik kettőnél
    von Willebrand betegség
     Három formája ismeretes:
1. A vWF működése normális, de a
  mennyisége kevés
2. A vWF mennyisége normális, de a
  működése kóros
3. A vWF csaknem teljesen hiányzik
Tünetei: bőr és nyálkahártya vérzések (enyhe
 traumák után), orrvérzés, foghúzás utáni
 elhúzódó vérzések. Típustól függően
 enyhétől az igen súlyosig terjedhetnek.
A trombózis veleszületett hajlamosító
       tényezői
• A protein C képzés  • Emelkedett FXI szint
 zavarai        • A fibrinogén
• Az FV Leiden      képződés mennyiségi
 mutáció (Arg506Gln)   és minőségi zavarai
• Emelkedett FVIII   • A fibrinolítikus
 szint (>150%)      enzim-rendszer
             működésének
             zavarai
  A trombózis szerzett hajlamosító
        tényezői
• Érelmeszesedés (az    • Általános sebészeti
 artériás oldalt érinti)   műtétek
• Rosszindulatú       • Terhesség
 betegségek (főleg a    • Orális
 vénás oldalt érintik)    fogamzásgátlók,
• Hemolízis          hormonpótló kezelés
• Fokozott viszkozitás   • Tartós immobilitás
• Általános sebészeti    • Elhízás
 műtétek          • Antifoszfolipd
• Ortopédiai műtétek     szindroma
„Don’t worry about your heart, it will last you

       as long you live”

         (W.C. Fields)
Mély vénás trombózis
LOVE = HEMOSTASIS
 Everybody talks
 about it, nobody
  understands it.
     JH Levy 2000
            Coagulation Cascade
       Intrinsic Pathway           Extrinsic Pathway
 Contact
            IX    TF Pathway  Tissue Factor + VII
Activation
   XI             TF-VIIa    X
    Prekallikrein
             Ca2+    PL         Common Pathway
 XIIa   HMW
     Kininogen
                             Prothrombin
  XIa
               PL, Ca2+ (Tenase)
            IXa
                VIIIa         PL, Ca2+
                         Xa            XIII
                   (Prothrombinase)
                             Va
Anticoagulation proteins:
 Protein C, Protein S,                  Thrombin
   Antithrombin III
                                     XIIIa
                       Fibrinogen      Fibrin    Fibrin
                                 Monomer    Polymer
  Most of the enzymes involved in clotting are serine prote
The serine
proteases are                          The N-terminal
homologous. They                         segments are thought
are also                             to be responsible, at
homologous to the                        least in part, for the
pancreatic serine                        specificities of the
proteases trypsin,                        proteolytic blood
chymotrypsin, and                        clotting factors.
elastase.
           The Evolution of Vertebrate Blood Clotting
           By Kenneth Miller, http://biocrs.biomed.brown.edu/Darwin/DI/clot/Clotting.html
The blood clotting system looks like a Rube Goldberg machine
                       Is it Irreducibly
                       Complexity?


                        From Stryers’ Biochemistry
The domain architecture of blood coagulation proteins reveals a history
             of exon shuffling
                                 Peer Bork’s Modules page:
                   http://www.bork.embl-heidelberg.de/Modules/extra.html
Fibrinogen is composed of two each of three homologous
        polypeptide chains (a, b, g)
Szöveti faktor + VII Faktor komplex
A        A+  B+            B
   TF               TF
  Fibrinogén        FibrinB        B+
  TF

     A           A+


         Fibrinogén      Fibrin

								
To top