Managementul Organizatiei by mxi62473

VIEWS: 146 PAGES: 9

More Info
									        REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT:
„ROLUL  MARKETINGULUI ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI MODERNE”                  I. CUPRINS

 INTRODUCERE - motivatie

 Partea I - a MARKETING ACADEMIC
  Capitolul 1. Marketing – concept evolutiv
      1. Pre - marketing
      2. Descoperirea si formalizarea domeniului
      3. Conceptualizarea si dezvoltarea marketingului
      4. Marketingul în actualitate
      5. Universalitatea marketingului
  Capitolul 2. Marketing – functii, rol, pozitie
      1. Functiile si rolul marketingului
      2. Pozitia marketingului
      3. Rol si pozitie – analiza la trecerea în secolul XXI
      4. Particularitati în domenii noneconomice
  Capitolul 3.Punct de Vedere teoretic
      1. Marketingul si organizatia
         1.1. Organizatia
         1.2. Functiile marketingului
         1.3. Rolul marketingului
         1.4. Pozitia marketingului
      2. Marketingul si societatea
         2.1 Harta relatiei marketing-societate
         2.2. Proiect de rol activ al marketingului în societate
      3. Definirea marketingului

 Partea a II-a MARKETING PRACTIC
  Capitolul 4. Marketing – studiu de caz
      1. Malpraxisul marketingului
         1.1. Necunoasterea esentei marketingului
         1.2. Efectul orientarilor manageriale
         1.3. Repozitionari ale marketingului
      2. Recunoasterea esentei marketingului
         2.1 Solicitarea prezentei marketingului
         2.2 Practicarea nerecunoscuta a marketingului
         2.3 Practicarea recunoscuta a marketingului
  Capitolul 5. Punct de Vedere practic
  Capitolul 6. Aspecte ale marketingului în România
      1. Observatii în plan academic si practic
      2. Directii concrete de actiune

 CONCLUZII - punct final

 BIBLIOGRAFIE
                II. CUVINTE-CHEIEArmonizare               AMA – American Marketing Association
Conceptualizare            Benchmarking
Constituenti              CEO - Chief Executive Officer
Consumerism              CMO - Chief Marketing Officer
Entitati de schimb           Cooptition
Formalizare              CRM - customer relationship management
Functie - premiza - obiectiv      Customer driven
Holistic                Furthering
I.D.E-E.A.– Informare. Decizie.    I.D.E-E.A.– Information. Decision.
   Executie-Expeditie. Analiza.       Execution-Expedition. Analysis
Infomediar               LGD – Lunch Golf Dinner
Integrator               Make and sell
Marketing               Market
     - analitic                - Driven
     - antreprenorial             - Driving
     - direct integrat            - Orientation
     - generalizat              - Relating
     - intraprenorial             - Sensing
     - management         Marketing
     - non-profit                Anticipative -
     - relational                Business – To – Business -
     - social                 - Coalition Company
     - societal                - Consumer Relationship
     - strategic               - Exchange Company
     - tactic                  Need – Shaping -
     - tranzactional             - Producer Relationship
     - uman – iluminat             Responsive-
     - universal         ODL- Organization Driving License
     - unu la unu         PR – P ublic Relation
Paradigma               ROI – Return Of Investment
Prosumator               Sense and respond
Resurse operande            Soft money
Resurse operante            Staff and line
Retea                 Stakeholder
Sistem de Marketing Agregat      SWOT
Segmentare. Tintire. Pozitionare    Think – tank
usa–unitate strategica de activitate  Web Marketing
Valoare în utilizare          Value in use
Viziune                VMO – Venture Marketing Organization
                     2
      III. SINTEZE ale partilor principale ale tezei de doctorat


   “Marketingul este o forma civilizata de lupta în care majoritatea bataliilor se câstiga
folosind cuvinte, idei si gândire ordonata”.(Albert W. Emery).
   Paradoxal, marketingul este si unic aducator de pace existentiala organizatiilor si
societatii, totusi, omul academic si practic nu îi recunoaste rolul si pozitia.
   Acestea m-au determinat sa ma înrolez, în spiritul îndemnului sau, în frontul ideatic al
doctoratului pentru re-cunoasterea si recunoasterea esentei sale.
   Arma? Cuvinte, idei si gândire, ordonate în teza „Rolul marketingului în
managementul organizatiei moderne”.
    Privita în ansamblu, lucrarea este ridicata pe doua nivele: Marketing Academic si
Marketing Practic, fiecare fiind înzestrat cu un Punct de Vedere propriu ce se constituie în
pilonii contributiei personale la arhitectura marketingului.

    Introducerea tezei -motivatie - expune trid imensionalul motivational - personal,
stiintific si practic – de înscriere al autorului în Agora academica a doctoratului pentru
sustinerea cauzei non-profit de cunoastere, re-cunoastere si recunoastere a marketingului.

    Partea I – Marketing Academic- se constituie într-o necesara parcurgere la pas a
istoriei disciplinei. Scriptele marketingului evolutiv de la începuturi pâna în prezent sunt
studiate într-o maniera bidimensionala de abordare. Initial este accesat planul de reper
conceptual al marketingului, ulterior fiind analizata decantarea sa în trinitatea -i de
manifestare: functii-rol-pozitie.
    Capitolul 1 – Marketing-Concept evolutiv – prezinta formarea conceptuala,
disciplinara si stiintifica a marketingului relevându-i continuumul actului creativ în cronologia
evolutiei sale. Sinteza este structurata pe periodizarea conceputa de W.Wilkie si E.Moore,
care mi-a permis desfasurarea de analize, detalieri, aprofundari conform propriei estetici
rationale. Astfel, tabloul istoric este cvadruplu:
   1.1 Pre-marketing este perioada înainte de 1900, de fapt un prea-marketing nerostit dar
   desfasurat pe tarâm practic .
   1.2. Descoperirea si formalizarea domeniului cuprinde perioada 1900-1950, formarea
   de continut a disciplinei pornind de la zero, si coborând uneori la accente de minus
   1.3. Conceptualizarea si dezvoltarea marketingului reprezinta perioada anilor 1950-
   1980 caracterizata prin constructia ampla a esentei disciplinei de catre vizionarii
   atemporali prin valoarea celor revelate
   1.4. Marketingul în actualitate surprinde fragmentarea domeniului dupa 1980 pâna în
   prezent, o epigoniada cu rare acute de realism si viziune în captarea urmei pasului viitor
    Fiecare perioada este caracterizata în esenta contributiei la evolutia marketingului,
cuprinzând identitatile multiple ale aceluiasi marketing precum si fresce ample ale
personalitatilor creatoare de valoare în acest sens. Sunt relevate curentele conceptuale
moderne: marketing relational, market driving, marketing antreprenorial, marketing holistic,
marke tingul centrat pe servicii.
    1.5. Universalitatea marketingului prezinta generalizarea valentelor aplicative ale
marketingului la nivelul oricarui tip de sistem socio-economic, asezarea sa în planetariumul
stiintelor si simbioza speciala a relatiei marketing-societate.
     Analiticul evolutiei marketingului semnaleaza o concluzie deloc onoranta. Solid
edificat în anii de glorie ai cunoasterii de marketing si ai vizionarilor 1950-1980, marketingul
pare a fi atins de o apocalipsa nemeritata la trecerea dintre milenii, caracterizata printr-o
fragmentare fara precedent a corpului principal de gândire, pierdut într-un academic din ce în
ce mai insularizat de practica si departat de relatia cu societatea.

                        3
    Capitolul 2 - Marketing – functii, rol, pozitie - realizeaza o disectie a întregului de
marketing în încercarea de a-i releva fiziologia din perspectiva contributiei sale la nivel
organizational.
    2.1. Functiile si rolul marketingului sunt prezentate initial în perioadele istorice de
dezvoltare a marketingului. Am considerat de esenta formularea functiilor marketingului în
exhaustivul valoric al cvartetului functional apartinând Prof.Univ.Dr.Constantin Florescu,
relevându-i perenitatea prin demonstrarea valentei sale de cuprindere a noilor accente
evolutive. Dimensiunea functie -rol este apoi supusa cadrului procesual de marketing-
management, asadar perspectivei manageriale a procesului strategic si tactic de marketing,
relevându-se rolul sau primordial în alegerea, crearea si comunicarea valorii. O analiza de
profunzime este aplicata procesului de planificare strategica, cu referiri istorice si accente
critice în privinta esentei sale de marketing.Este blamat faptul ca marketingul primeste buletin
de identitate asupra rolului de strateg la nivelul secund, al unitatilor de activitate, si doar
certificat de însotitor - contributor la creionarea drumului de ansamblu al organizatiei .
    2.2. Pozitia marketingului surprinde diversitatea de opinii privind asezarea functiei de
marketing în cadrul organizatiei si stadiile de evolutie ale pozitiei marketingului în structurile
organizatorice. Este consemnata statuarea de catre colectivul de academici români, a pozitiei
de stat major a marketingului în organizatie, prezentându-se relatiile si atributiile sale. Este
subliniat fa ptul ca pozitia marketingului în organizatie ramâne înca o problema în dezbatere,
punctele de vedere, teoretice si practice fiind abundente în a-i cauta locul pe masura rolului
îndeplinit, însa nici asupra acestuia nu exista unanimitate. Astfel, ambele cauze ramân înca pe
rol, într-o pozitie cu ascendent moral, dar în plina cautare de dreptate.
    2.3. Rol si pozitie - analiza la trecerea în secolul XXI este o sectiune rezervata noilor
tendinte de reconsiderare a functiei, rolului si pozitiei marketingului. Cele ce urmeaza sunt
înregistrari ale vocilor interesate de traducerea conceptului în limbajul functiei sale
organizationale.
   • Arhitectura functionala si rolul marketingului în conceptul sau relational aplicat în
   organizatia de tip retea.
   • Marketingul, arie functionala puternic definita si puternica cu valente de excelenta în
   retelele de oportunitate pentru client
   • Organizarea procesuala de marketing sustinuta de o functie distincta de marketing cu
   rol cheie în managementul conexiunilor client-elemente critice ale organizatiei
   • Viziune încorporata organizational a marketingului, în procesele esentiale ale
   organizatiei care creaza valoare pentru clienti
   • Cvartet cu valente indicative de detectare a identitatii de rol si functii ale marketingului.
   Cum se comporta cu adevarat clientii si consumatorii ? Cum functioneaza si evolueaza
   pietele ? Cum se racordeaza firmele la piete ? Care sunt contributiile marketingului la
   performanta organizatiei si bunastarea societatii ?
   • Marketingul este totul -Regis McKenna -
    2.4. Particularitati ale marketingului în domenii non -economice releva excelenta
marketingului în acest plan de manifestare. Este analizat procesul complex de multimarketing
relational tratând specific si multifunctional interesele, relatiile, componentele, tranzactiile
multiplelor nivele de actiune ale organizatiei nonprofit. Rolul principal e reprezentat de
detectarea necesitatii, crearea si promovarea schimbarii în comportamentul social si aceasta
apartine marketingului social. Este detaliat procesul decizional strategic de proiectare a
„produsului social” si de declansare a comportamentului voluntar de actiune.
                         4
    Capitolul 3 - Punct de vedere teoretic - formuleaza o viziune proprie asupra
marketingului.
    Actuala pierdere sesizata a esentei marketingului m -a obligat la o abordare mai extinsa a
temei lucrarii, în sensul unei reconfigurari principiale a trinitatii functii-rol-pozitie ce
permite în final sintetizarea identitatii definitorii a marketingului.
    3.1. Marketingul si organizatia Pentru început, am fundamentat clar si realist Ce face
organizatia ? Am formulat astfel, în spiritul logicii sintetic -principiale, ca o organizatie,
indiferent de marime, complexitate structurala, pentru a crea o valoare, trebuie sa succeada în
actiune 4 pasi vitali functionali: Informarea, Decizia, Executia-Expeditia si Analiza.
    Organizatia trebuie sa ... Cine activeaza aceste patru puncte vitale ale organizatiei
transformându-le din imperativ static în realitate dinamica? O sinteza a activitatilor de
marketing în structura participarii lor la activarea punctelor vitale ale organizatiei mi-a
demonstrat faptul ca marketingul este motorul acestora.
    Înzestrata cu reperele date de vocile rationale ale disciplinei si cu propriile observatii
critice din etapa de studiu a oceanului teoretic, am realizat o analiza de profunzime a modului
în care marketingul performeaza pasii functionali vitali organizatiei. În consecinta am
formulat functiile marketingului: Informarea, Decizia, Executia -Expeditia, Analiza
(I.D.E-E.A).
                            -
    P rezenta marketingului în punctele vital functionale ale organizatiei ca regizor,
                                -a
integrator si actor principal al partilor si al întregului m condus la formularea rolului
marketingului în organizatie :
       • Integrator :
       - arhitectureaza si conditioneaza întreaga activitatea organizatiei în succesiune
        logic-functionala de marketing
       - orchestreaza în echipe interdisciplinare stiintificul disciplinelor socio-
        economice alaturi de alte stiinte
       • Translator al rezultatelor din lumea stiintifica în valori cu efect benefic
        progresist asupra societatii în ansamblu:
       • Conducator activ al punctelor vital-functionale ale organizatiei prin activitati
        specifice de marketing :
         Informare     Cercetarea de marketing
         Decizie      Strategia de marketing
         Executie                      valoare si pret
         Expeditie     Tactica de marketing     comunicare si distributie
         Analiza      Analiza de marketing
       • Conducator activ al organizatiei în ansamblu
    Odata cu formularea rolului marketingului am îndeplinit obiectul temei lucrarii, însa, asa
cum am enuntat anterior, mi-am continuat asumata misiune cu reconfigurarea principiala
pozitional-conceptuala.
                                  -a
    Finalizarea întregului rationament la nivel disciplinar m condus firesc, la afirmarea
pozitiei marketingului cea de suprematie în conducerea organizatiei.
    Pentru întarirea afirmatiei am analizat si pozitia marketingului în raport cu
managementul realizând o comparatie sintetica, de esenta a viziunii si actiunii de fond a celor
                      -
doua discipline asupra punctelor vital functionale ale organizatiei. Aceasta a demonstrat
evidenta suprematiei marketingului în conducerea organizatiei. În lumina aceluiasi
rationament am apreciat ca managementul îsi are valoarea sa incontestabila într-o organizatie,
în considerarea sa corecta ca metoda, principiu, tehnica de conducere a unei activitati clar
statuate, punctual tactice, cu obiective precis formulate. Am semnalat si faptul ca
managementul descris de Peter Drucker este de fapt conducerea în plenitudinea-i de
marketing.                        5
    3.2. Marketingul si societatea Aflarea marketingului la cârma microsistemului m-a
determinat la o analiza a rolului sau la nivel macro, al societatii. Am întocmit în acest sens o
harta a relatiei marketing-societate, privita ca suma a microsistemelor organizationale.
Aceasta demonstreaza ca marketingul prin perpetuul I.D.E-E.A la nivel organizational, cu
miscare de revolutie în jurul axului nevoilor umane, determina un perpetuu evolutional al
întregii societati. Ulterior am propus un proiect de rol activ al marketingului în societate. În
spiritul sistemului de marketing generaliza t, stricto-sensu exprimat ca macromarketing, am
desfasurat pe larg firul conducator functional al marketingului întru edificarea unui marketing
guvernamental conducator al organizatiei natiune. Principiile logicii sale functionale sunt
aceleasi: informeaza, decide, executa-expediaza, analizeaza si ele trebuie sa constituie logica
elaborarii politicii si practicii macro -socio -economice. Am schitat si o constructie a unei
structuri politice de guvernare societala în viziune de marketing. Consider ca aducerea
marketingului în capul mesei decizionale guvernamentale ar fi un pas cu efect benefic,
potentator asupra nivelului socio-economic al societatii.
    3.3. Definirea marketingului La finele Punctului de Vedere, am formulat identitatea
definitorie a marketingului: Marketingul este stiinta si arta care armonizeaza sistemele
organizationale cu nevoile umane prin I.D.E-E.A – Informare, Decizie, Executie -Expeditie,
Analiza - conducatoare de solutii evolutive în spirit de excelenta valorica. Componentele
definirii marketingului sunt detaliate într-un decalog cu valente didactice.

   A II-a parte a lucrarii – Marketing Practic - se constituie într-un studiu amplu privind
prezenta si rolul marketingului pe tarâmul practicii, la nivel de perceptie si realitate în rândul
reprezentativului organizational contemporan.
   În alcatuirea dosarului informativ necesar, aveam nevoie de raspuns la o problematica
complexa acoperind toata aria functiilor marketingului, nivelul si forma ei de practicare,
constientizare, cunoastere si recunoastere de catre nivelele functionale reprezentative si în
special de cele superioare de conducere ale organizatiilor cu greutate globala. De asemenea
aveam nevoie de o reprezentativitate si de o profunzime pe masura. Ca atare, am considerat
desfasurarea unei cercetari individuale inadecvata si improprie, aceasta neavând capacitatea
de înzestrare a rezultatelor cu exigentele anterior exprimate. În consecinta am apelat la o
formula de cercetare prin accesarea informatiilor de actualitate de la cel mai înalt nivel.
   Capitolul 4 – Marketing – Studiu de Caz - are la baza varii cercetari globale,
cantitative si calitative deopotriva, de actualitate (2003-2005), cu o problematica complexa si
relevanta pentru propria cautare, ce acopera o cazuistica vasta si repr ezentativa. Martorii
apelati în virtutea demonstratiei sunt cercetatori stiintifici, companii si institute de cercetare si
consultanta cu profesionalism, credibilitate si prestigiu de necontestat: The Conference Board,
The Boston Consulting Group, Booz Allen Hamilton Global Management Consulting Inc.,
Assosciation of National Advertisers USA, Aspen Institute, IBM Business Consulting
Services-Institute for Business Value, Institute of International Research,
McKinsey&Company, Forrester Research, Gartner Research, Shankar Ganesan-Alan J.
Malter-Frederick E.Webster Jr. Ei se constituie în voci sintetice, profund si relevant
documentate ale celor mai reprezentative spete organizationale mondiale.
   Aspectele esentiale urmarite în studiul de caz se constituie în doua subcapitole.
   4.1. Malpraxisul marketingului analizeaza formele de manifestare a practicilor eronate
de marketing surprinse în cazuistica cercetata: necunoasterea esentei marketingului cu
consecinte functionale, efectul orientarilor manageriale asupra marketingului, repozitionari
ale marketingului si mutilarea rolului sau.
   4.2. Recunoasterea esentei marketingului detecteaza prezenta marketingului, în spiritul
si amploarea sa functionala expusa în punctul de vedere teoretic. Studierea cu atentie a
cercetarilor pune în evidenta o varietate de manifestari, de la nivelul reclamarii necesitatii
marketingului, trecând prin practicarea lui nerecunoscuta, pâna la recunoasterea esentei sale.


                         6
   Rezultatele cercetarilor folosite ca marturii confirma existenta în practica a celor doua
aspecte pe care le-am intuit si supus analizei. Mai mult, aceiasi martori fac dovada ca harta
practica bipolara a organizatiilor pe coordonata succesului se suprapune perfect cu harta
practica bipolara a rolului marketingului în conducerea lor. Ceea ce da verdict favorabil
propriei reconfigurari principiale a marketingului.
    Capitolul 5 - Punct de Vedere practic - aferent Marketingului Practic, creioneaza
directii de actiune concrete pentru implementarea esentei marketingului – functii, rol, pozitie -
în plan educational si organizational.
    În plan educational pledez pentru diseminarea cunoasterii de esenta a marketingului într-
o arie larga a fondului educational: cel al tuturor institutiilor de învatamânt superior, precum
si cel de formare si perfectionare profesionala a conducatorilor de organizatii în varii domenii.
Este propus un Ghid de Marketing principial pentru concretizarea acestei diseminari.
    În plan organizational, pentru orientarea organizatiilor în viziune de marketing, sunt
propusi concret pasi executori esentiali si radicali:
 - constituirea arhitecturii organizationale pe pilonii functionali ai marketingului, asadar
  constituirea ei în nuclee functionale conduse de marketeri
 - impunerea unei certificari de competenta de marketing pentru conducerea unei organizatii,
                a
  operationalizata prin: /el borarea Ghidului de Marketing si /conditionarea ocuparii
  pozitiilor de conducere ale oricarei organizatii -conducere în ansamblu si a nucleelor
  functionale- de obtinerea „Organization Driving License” – permis de conducere a
  organizatiei – certificând însusirea de cunostinte esentiale, principiale de marketing
  mentionate în ghid
    Capitolul 6 – Aspecte ale marketingului în România – Tema tezei –esenta
marketingului la nivel principial general valabil- si demersul de reconfigurare principiala, de
esenta a marketingului a impus surprinderea profilului existential al marketingului în
academicul si practicul la nivel global, asadar o detasare de particularul national.
Aprofundarea cazului particular al marketingului în România constituie în complexul sau o
tema de cercetare stiintifica de sine statatoare, reclamându-si drepturile si obligatiile de
centrare în cadrul unei teme de doctorat distincte si dedicate în întregime acesteia. Astfel,
sectiunea dedicata României cuprinde observatii referitoare la marketingul românesc în plan
academic si practic în lumina sintetica a înscrierii sale în aspectele relevate de analiza
statusului marketingului la nivel global, asadar în perspectiva aplicabilitatii esentei de
marketing si în spatiul românesc.
    În plus, sunt seta te directii de actiune concrete, personale reprezentând proiecte de
implementare a marketingului în plan educational si practic românesc, în conformitate cu
formula reconfigurata a esentei sale expusa în corpul lucrarii. Proiectul la nivel educational
are ca obiectiv aducerea disciplinei de marketing în fondul educational al tuturor institutiilor
de învatamânt superior, în spatiul curricular al disciplinelor fundamentale de tip obligatoriu
precum si elaborarea Ghidului de Marketing principial. Proiectul la nivel practic vizeaza
implementarea marketingului la nivel organizational si societal. Nivelul fundament, cel
organizational presupune programarea particularizata pentru România –având la baza o
cercetare stiintifica asupra statusului marketingului în organizatiile românesti-a proiectului de
impunere a competentei de marketing în conducerea organizatiilor; desfasurarea activitatii de
concentrare a actiunii în rândul societatii civile pentru legiferarea sa. Nivelul superior, cel
societal al proiectului practic vizeaza continuarea desfasurarii de forte pe terenul socio-politic
pentru concretizarea proiectului de rol activ al marketingului în societatea româneasca, asadar,
asezarea macromarketingului la masa guvernarii.
    Concluziile tezei – punct final - se constituie într-o replica la cele trei cautari ale
motivatiei introductive, trasând în lumina raspunsurilor formulate în cadrul lucrarii si
sintetizate în aceasta sectiune, puncte de start în plan personal, didactic si practic pentru
finalizarea luptei de re-cunoastere si recunoastere a rolului marketingului.

                        7
               IV. CURRICULUM VITAE
Date personale
 Numele si prenumele     ENEA MIHAELA
 Data nasterii        1974 martie 1
 Locul nasterii        Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinti
 Domiciliul actual      Lipova, Calea Ardealului nr. 445 jud. Arad
 Cetatenia          Româna
 Starea civila        Necasatorita
 Functia actuala       Lector universitar suplinitor
 Locul de munca        Universitatea Ecologica Deva
 Specialitate         Economist – Management în Economia Turismului si
                Comertului International
 Limbi straine cunoscute   Engleza – avansat, Franceza - începator
 Cunostinte PC        Word, Excel

Studii efectuate
 • 1999 – 2005 – Doctorand – Academia de Studii Economice Bucuresti, Specializarea
  Marketing
 • septembrie 1997 – Licentiat în economie - Academia de Studii Economice Bucuresti,
  Facultatea de Relatii Economice Internationale
 • 1992-1997 - Facultatea de Management în Economia Turismului si Comertului
  International Deva filiala Universitatii Ecologice Bucuresti, specialitatea management în
  economia turismului si comertului international.
 • iunie 1992 – Bacalaureat Grupul Scolar Industrial Lipova jud. Arad
 • 1988-1992 - Liceul la Grupul Scolar Industrial Lipova Jud. Arad

Functii îndeplinite
 • 2001 – 2005, lector universitar suplinitor, Universitatea Ecologica Deva
 • 1999 – 2001, asistent universitar, Universitatea Ecologica Deva
 • 1997 – 1999, preparator universitar, Universitatea Ecologica Deva

Activitatea didactica universitara
 • 2001 – 2005 Curs de Marketing international, Tranzactii comerciale internationale,
  Managementul a facerilor economice internationale si Seminarii la Bazele Marketingului,
  Cercetari de Marketing, Marketing international, Marketing în turism, Tehnici
  promotionale, Tranzactii comerciale internationale, Managementul afacerilor economice
  internationale
 • 1999 – 2001 Seminarii la: Bazele Marketingului, Cercetari de Marketing, Marketing
  international, Marketing în turism, Tehnici promotionale, Tranzactii comerciale
  internationale, Managementul afacerilor economice internationale
 • 1998 - 1999 Caiete de seminarii: /Bazele Marketingului /Tranzactii comerciale
  internationale si Teste grila: /Bazele Marketingului /Tranzactii comerciale internationale
 • 1997 - 1999 Seminarii la: Bazele Marketingului, Cercetari de Marketing, Marketing în
  turism, Tehnici promotionale

Alte activitati
 • 1999-2005 Activitate promotionala pentru Universitatea Ecologica Deva
 • Mai – Iunie 2003 - Curs de marketing - Camera de Comert si Industrie jud. Hunedoara
 • Nov. – Dec. 2002 - Curs de marketing - Camera de Comert si Industrie jud.Hunedoara
 • 2000 – Membru – Asociatia Româna de Marketing

                       8
Participarea la simpozioane, sesiuni stiintifice
 • 8 mai 2004 - Screeningul României în intercity-ul european – Simpozionul „Dezvoltare
  prin integrare”, organizat de Universitatea Ecologica Deva
 • 11 decembrie 2002 - Marketingul managementului – lego sau logos? – Sesiunea de
  comunicari stiintifice „România în perspectiva integrarii europene”, organizat de
  Universitatea Ecologica Deva
 • 11 decembrie 2002 - Marketingul educational – Sesiunea de comunicari stiintifice
  „România în perspectiva integrarii europene”, organizat de Universitatea Ecologica Deva
 • noiembrie 2001 – Marketingul managementului – lego sau logos? – Conferinta
  Internationala Marketingul în procesul dezvoltarii economice si sociale 1971 – 2001: 30
  de Ani de Marketing în România - Diploma Aniversara „30 de Ani de Marketing în
  România”
 • 22-23 iunie 2000 - Marketingul educational - Conditie esentiala pentru reusita
  învatamântului superior românesc la admiterea în secolul XXI – Sesiunea de
  comunicari stiintifice a doctoranzilor – ASE Bucuresti
 • martie – mai 2000 - Studiul cererii pentru învatamântul superior a populatiei judetului
  Hunedoara - Cercetare de marketing pentru Universitatea Ecologica Deva
 • 19 noiembrie 1999 - Importanta macromarketingului în economia de tranzitie -
  Sesiunea de comunicari stiintifice “Ziua Economistilor” - Universitatea Ecologica filiala
  Deva în colaborare cu AGER (Asociatia Generala a Economistilor din România) filiala
  jud. Hunedoara
 • 30 octombrie 1998 - Politica de marketing privind rentabilizarea Statiunii
  Balneoclimaterice Lipova - Sesiunea Stiintifica Nationala “Marketingul în întreprinderea
  româneasca”, 85 de ani de la înfiintarea Academiei de Studii Economice - A.S.E.,
  Facultatea de Comert, Catedra de Marketing
 • mai1993 - Lantul celor 4E: Economie, Ecologie, Entropie, Energie, piedica în calea “E-
  ului”suprem: EXISTENTA - Simpozionul “Cei 4E (Economie, Ecologie, Entropie,
  Energie)”, organizat de Universitatea Ecologica Deva

Lista lucrarilor publicate
 • Marketingul managementului – lego sau logos?
  ü Sesiune de comunicari stiintifice „România în perspectiva integrarii europene”, Editura
   Infomin Deva 2003, 140-145, 6p.
  ü Rezumat publicat în Volumul de rezumate Marketingul în procesul dezvoltarii
   economice si sociale, 1971-2001, 30 de ani de marketing în România –” ASE
   Bucuresti 22-23 noiembrie 2001, 26, 1p
  ü Motto-ul articolului publicat în Revista de Comert, nr.12(24) decembrie 2001, coperta 3
 • Importanta macromarketingului în economia de tranzitie - Articol publicat în revista
  Marketing - Management, AROMAR, nr. 6 (54)/1999, 419-421, 3p;
 • Suprematia marketingului - Punct de vedere - Articol publicat în revista Marketing -
  Management, AROMAR, nr.4 (52)/1999, 245-248, 4p;
 • Politica de marketing privind rentabilizarea Statiunii Balneoclimaterice Lipova–
  Sesiune Stiintifica Nationala „Marketingul în întreprinderea românesca” rezumatul
                                      -5,
  publicat în volumul de rezumate ASE Bucuresti, 30-31 octombrie 1998, 4 1p.
                       9

								
To top