Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Managementul Clasei De Elevi - DOC by svb64057

VIEWS: 284 PAGES: 10

Managementul Clasei De Elevi document sample

More Info
									             OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ
                        AN ŞCOLAR 2009-2010


  I.    Cursuri avizate M.E.C.I

Denumirea programului: Managementul instituţional
● Public-ţintă vizat: noii directori investiţi în funcţie.
● Durata cursului: 36 ore.
● Scop: formarea directorilor pentru activitatea de management; dezvoltarea competenţelor. manageriale în
domeniile de bază ale activităţii şcolare.
● Formatori: Inspector management educaţional, Tincuţa Lungu.
● Nr. cursanţi planificaţi: 25 directori.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
  Denumirea programului: Managementul clasei de elevi. Managementul schimbării şi al
                  conflictelor – învăţământ preşcolar
● Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preşcolar.
● Durata cursului: 25 ore.
● Scop: sprijinirea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar în organizarea şi conducerea unui colectiv de
preşcolari; gestionarea unor situaţii de criză; abordarea comportamentelor provocatoare/problemă, prin
valorificarea rolurilor manageriale şi implementarea unor strategi.
● Formatori: prof. metodist CCD Tulcea: Marinela Peiciu; prof. sociopsiholog: Jenica Batiste.
● Nr. cursanţi planificaţi: 50 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
Denumirea programului: Consiliere şi orientare
● Public-ţintă vizat: coordonatori educativi, învăţători, diriginţi.
● Durata cursului: 24 ore.
● Scop: asigurarea formării cadrelor didactice care aplică programele şcolare pentru aria curriculară Consiliere
     şi orientare.
● Formatori: prof. Carmen Vicolov, inspector educativ Petre Viorica.
● Nr. cursanţi: 50 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
Denumirea programului: Educaţie pentru sănătate
● Public - ţinta vizat: profesori, învăţători, coordonatori educativi, educatori.
● Durata cursului: 30 ore.
● Scop: crearea de scenarii didactice moderne, care vizează integrarea momentelor de învăţare analitică în
    secvenţe sintetice ample, utilizarea eficienta de către profesori a metodelor de diferenţiere a instruirii,
    dezvoltarea unor calităţi manageriale ale profesorilor (management personal, al timpului, al clasei, etc)
● Formatori: prof. Viorica Petre, Inspector şcolar de specialitate; prof. Fanica Damian- formator naţional.
● Nr. cursanţi: 25 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
Denumirea programului: Educaţia părinţilor pe baza metodei „Educaţi aşa!”
● Public - ţintă vizat: educatoare .
● Durata cursului: 25 ore.
● Scop: pregătirea teoretică şi practică a instructorilor de părinţi în vederea susţinerii cursului „Educaţi aşa!”,
     în vederea conştientizării părinţilor asupra rolului lor activ şi proactiv în educaţia copilului şi în
     creşterii abilităţilor parentale.
● Formatori: prof. sociopsiholog Batiste Jenica; inst. Mergeane Mariana.
● Nr. cursanţi: 25 educatoare.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
Denumirea programului: Integrarea copiilor cu CES
● Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
● Durata: 24 ore.
● Scop: cunoaşterea instrumentelor specifice de planificare a individualizării învăţării; cunoaşterea rolului şi
    responsabilităţilor diferiţilor parteneri implicaţi în activitatea de integrare a elevilor cu CES.
● Formatori: prof. Laura Nicuşan.
● Nr. cursanţi: 50 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
Denumirea programului: Abilitare curriculară pentru învăţământul primar
● Public-ţintă vizat: învăţători, nivelul: debutanţi/ necalificaţi.
● Durata: 24 ore.
● Scop: abilitarea curriculară a învăţătorilor debutanţi/ necalificaţi
● Formatori: prof. Mioara Măncescu , I.S.J. Tulcea; inst. Virginia Panait; inst. Viorica Pavel; inst. Fănica Ida;
    înv. Lucica Mihalache.
● Nr. cursanţi: 60 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
Denumirea programului: Abilitare curriculară pentru învăţământul preşcolar
● Public – ţintă vizat: cadre didactice calificate şi necalificate din învăţământul preşcolar.
● Durata: 24 ore.
● Scop: abilitarea cadrelor didactice care predau în învăţământul preşcolar privind organizarea spaţiului
    educaţional ,proiectarea didactică,organizarea şi desfăşurarea activităţilor ALA, ADE, ADP.
● Formatori: inst.Peiciu Marinela; inst.Iordache Gherghina; inst.Ghiolmez Aurelia; Inspector înv preşcolar:
    Crăciun Silvia; ed. Cernencu Marcela; ed.Şapera Mariana; inst. Olteanu Dorina.
● Nr. cursanţi: 75 cursanţi.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
Denumirea programului: Metodica predării disciplinelor cuprinse în aria curriculară
                          Limbă şi comunicare
● Public – ţintă vizat: profesori necalificaţi care predau disciplinele cuprinse în aria curriculară Limbă şi
    comunicare.
● Durata: 24 ore.
● Scop: iniţierea  profesorilor necalificaţi în didactica predării disciplinelor în vederea creşterii calităţii
    procesului instructiv – educativ.
● Formatori: Inspector de specialitate, prof. Zinaida Târcatu; Inspector de specialitate, prof. Corina Constantin.
● Nr. cursanţi: 50 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
    Denumirea programului: Metodica predării disciplinelor cuprinse în aria curriculară
                               Matematică şi Ştiinţe
● Public – ţintă vizat: profesori necalificaţi care predau disciplinele cuprinse în aria curriculară Matematică şi
    Ştiinţe.
● Durata: 24 ore.
● Scop: iniţierea  profesorilor necalificaţi în didactica predării disciplinelor în vederea creşterii calităţii
    procesului instructiv – educativ.
● Formatori: Inspectori de specialitate ISJ.
● Nr. cursanţi: 25 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
 Denumirea programului: Metodica predării disciplinelor cuprinse în aria curriculară Om
                          şi societate
● Public – ţintă vizat: profesori necalificaţi care predau disciplinele cuprinse în aria curriculară Om şi
    societate.
● Durata: 24 ore.
● Scop: iniţierea   profesorilor necalificaţi în didactica predării disciplinelor în vederea creşterii calităţii
    procesului instructiv – educativ.
● Formatori: Inspectori de specialitate ISJ.
● Nr. cursanţi: 25 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.


Denumirea programului: Curs de iniţiere în biblioteconomie
● Public- ţintă vizat: bibliotecari începători.
● Durata: 24 ore.
● Scop: dezvoltarea competenţelor de lucru cu cartea , catalogarea şi clasificarea publicaţiilor, dezvoltarea
    abilităţilor de comunicare şi relaţionare cu utilizatorii bibliotecii.
● Formatori: prof. Zinaida Tărcatu.
● Nr. cursanţi: 25 bibliotecari.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
Denumirea programului: Tehnici de evidenţă a colecţiei de bibliotecă
● Public- ţintă vizat: personal didactic auxiliar, bibliotecari şcolari.
● Durata: 24 ore.
● Scop: însuşirea unor noţiuni de bază privind gestionarea publicaţiilor din bibliotecile şcolare în vederea
    păstrarii valorilor materiale ale bibliotecii, pentru furnizarea unor date privitoare la situaţia colecţiilor de
    publicaţii, comunicare prin intermediul cărţii.
● Formatori: prof. Zinaida Târcatu, bibliotecar CCD: Doina Sbarnea.
● Nr. cursanţi: 25 bibliotecari.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
Denumirea programului: Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat
● Public- ţintă vizat: profesori documentarişti/responsabili C.D.I., directori unităţi de învăţământ
● Durata: 24 ore.
● Scop: formarea iniţială a profesorilor documentarişti în amenajarea şi dotarea centrelor de documentare şi
    informare, îndeplinirea funcţiilor de valorificare a accesului la informaţie şi documentaţie în mediul
    şcolar defavorizat.
● Formatori: prof. Camelia Şerban.
● Nr. cursanţi: 25 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
                  II.PROGRAME PRIORITARE M.E.C.I.

 DENUMIREA PROGRAMULUI: Programul naţional de dezvoltare a competenţelor
                        de evaluare ale cadrelor didactice – (DeCeE)
 ● Furnizor: C.N.C.E.I.P
   Public ţintă: cadre didactice de toate specialităţile din învăţământul preuniversitar.
   Durata: 60 ore.
   Scopul programului: Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice utilizate în demersul
               didactic în vederea asigurării calităţii optime ale serviciilor educaţionale din
               învăţământul preuniversitar.
 ● Formator: Gherasim Argentina, Preda Gilda,Bădârcea Daniela, Enică Felicia, Petrescu Lucian,
             Antonescu Niculae, Albăceanu Gherghina, Lungu Tincuţa, Coriu Liliana,
             Constantin Corina, Dogaru Liliana, Bilauschi Iulian, Petrov Daniela.
   Nr. cursanţi: 25 cadre didactice.
 ● Certificare: atestat C.N.F.P.
Denumirea programului: Proiectul interdisciplinar în cadrul Centrului de Documentare şi
                               Informare
 ● Public- ţintă vizat: profesori documentaristi, responsabili de Centre de Documentare şi Informare.
 ● Durata: 24 ore.
 ● Scop: formarea continuă a profesorilor documentarişti/responsabililor de Centre de Documentare şi
    Informare, diversificarea activităţilor desfăşurate în cadrul C.D.I.
 ● Formatori: prof. Camelia Şerban.
 ● Nr. cursanţi: 25 cadre didactice.
 ● Certificare: adeverinţe tip CCD


 Denumirea programului: Programare bazelor de date cu PL/SQL
 ● Public ţintă vizat:Profesori de informatică din învăţământul preuniversitar cu cunoştinţe medii de limbă
            engleză.
           Cadre didactice care predau în la clase cu profil economic cu cunoştinţe medii de limbă
            engleză şi abilităţi de operare pe computer.
 ● Durata: 138 ore.
 ● Scop: Programul are scopul de a forma cursanţilor competenţe de utilizarea a celor mai recente tehnologii
    informatice şi abilităţi cheie pentru afaceri.
    Cursanţii vor învăţa să utilizeze limbajul PL/SQL pentru a optimiza interfaţa aplicaţiilor cu baza de date
    sau cu alte aplicaţii Oracle. Utilizând facilităţi avansate precum pachete, cursoare, execuţia de rutine
    externe, tipuri avansate de obiecte, cursanţii vor învăţa să scrie programe de calitate în PL/SQL.
    Eficienţa programării, utilizarea rutinelor în C şi Java, pagini web PL/SQL, interfaţa cu e-mailul precum
    şi mecanismul de acces la date, toate sunt descrise şi folosite în cadrul acestui program.
● Formatori: prof.Dogaru Liliana
● Nr. cursanţi: 25 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD


Denumirea programului: Modelare date şi programare SQL Oracle
● Public ţintă vizat: Profesori de informatică din învăţământul preuniversitar cu cunoştinţe medii de limbă
           engleză.
           Cadre didactice care predau la clase cu profil economic cu cunoştinţe medii de limbă
           engleză şi abilităţi de operare pe computer.
● Durata: 138 ore.
● Scop: Scopul programului este de a forma cursanţilor competenţe de utilizarea a celor mai recente tehnologii
    informatice şi baze de date necesare pentru a preda la clasă, elevilor, disciplina “Informatică” ce conţine
    modulul “Sisteme de gestiune a bazelor de date, A. Modelare date şi programare SQL (Oracle)”.
● Formatori: prof.Dogaru Liliana.
● Nr. cursanţi: 25 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.


Denumirea programului: ThinkQuest
● Public ţintă vizat: Profesori de informatică din învăţământul preuniversitar cu cunoştinţe medii de limbă
           engleză.
           Cadre didactice care predau la clase cu profil economic cu cunoştinţe medii de limbă
           engleză şi abilităţi de operare pe computer.
● Durata: 8 ore.
● Scop: Noţiunile introductive furnizate de Fundaţia Oracle Education conferă cadrelor didactice abilităţile
    elementare şi cunoştinţele necesare pentru un start rapid în folosirea proiectelor ThinkQuest ca o unealtă
    eficientă pentru învăţare în sala de clasă. Ca parte a cursului de formare de bază, cadrele didactice învaţă
    să folosească uneltele în proiectele ThinkQuest pentru a crea proiecte şi a gestiona participarea elevilor.
● Formatori: prof.Dogaru Liliana
● Nr. cursanţi:25 cadre didactice.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
                 III. CURSURI ACREDITATE C.N.F.P
DENUMIREA PROGRAMULUI: Tehnologia informaţiei computerizate – iniţiere
● Furnizor: C.C.D. Tulcea
● Public ţintă: cadre didactice şi personal didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar.
● Durata: 102 ore.
● Scopul programului Abilitarea personalului de predare precum şi personalului auxiliar din învăţământul
      preuniversitar pentru informatizarea serviciilor didactice şi administrative.
● Formator: Şerban Eugen, Nedelcu Mitică, Andronic Daniel, Hanţescu Eliza.
● Nr. cursanţi: 100 cadre didactice.
● Certificare: atestat C.N.F.P.


DENUMIREA PROGRAMULUI: Iniţiere IT şi utilizare AEL
● Furnizor: SIVECO România S.A.
  Public ţintă: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
  Durata: 89 ore.
●  Scopul programului: Abilitarea personalului de predare în folosirea eficientă a calculatorului şi a
      platformei AEL.
● Formator: Şerban Eugen, Nedelcu Mitică, Căpriţă Camelia, Hanţescu Eliza.
● Nr. cursanţi: 50 cadre didactice.
● Certificare: atestat C.N.F.P.
DENUMIREA PROGRAMULUI: Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate
● Furnizor: C.C.D. Tulcea
  Public ţintă: cadre didactice de toate specialităţile din învăţământul preuniversitar.
  Durata: 89 ore.
  Scopul programului: Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor profesionale ale cadrelor
              didactice de a răspunde nevoilor copiilor, elevilor şi tinerilor din grupurile
              dezavantajate în vederea asigurării şi promovării şanselor egale la educaţie.
● Formator: Mariana Costache, Georgeta Rîşnoveanu, Gabriel Stoica, Silvia Crăciun, Ioana Bujeniţă,
       Laura Nicuşan, Eugenia Bujdei, Luminiţa Ologeanu, Niculina Dobre.
● Nr. cursanţi: 25 cadre didactice
● Certificare: atestat C.N.F.P.
    IV.CURSURI PROPUSE SPRE ACREDITARE C.N.F.P. – FURNIZOR C.C.D
                           TULCEA


Denumirea programului: Managementul proiectelor
● Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar.
● Durata: 48 ore.
● Scop: Susţinerea dezvoltării conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii în învăţământul pre-primar, primar
    şi secundar şi promovarea performanţelor, a inovaţiilor şi a dimensiunii europene în sistemul şi practicile
    educaţionale.
● Formatori: Inspector Programe Europene - prof. Daniela Stănică, prof. Gabriela Nichifor.
● Nr. cursanţi: 50 cadre didactice.
● Certificare: atestat C.N.F.P.


Denumirea programului: Character First (Mai întâi caracterul)
● Public-ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal.
● Durata: 69 ore.
● Scop: însuşirea unor noţiuni, norme şi principii specifice educării caracterului; formarea de atitudini şi
    comportamente responsabile privind educarea caracterului elevilor; dezvoltarea capacităţii de a rezolva
    situaţii problemă privind caracterul.
● Formatori: prof. Nichifor Gabriela; prof. Bumbac Carmen; prof. Agache Oana.
● Nr. cursanţi: 25 cadre didactice.
● Certificare: atestat C.N.F.P.
Denumirea programului: Tehnologia informaţiei computerizate (TIC)- nivel avansaţi
● Public – ţintă vizat: personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar care au o pregătire
    în domeniul TIC (cursuri TIC – nivel începător, certificat ECDL, facultate/curs postuniversitar în
    domeniu).
● Durata: 69 ore.
● Scopul: utilizarea computerului şi a tehnicilor moderne de comunicare la un nivel optim.
● Formatori: prof. informatician Eugen Şerban, prof. Nedelcu Mitică.
● Nr. cursanţi: 25 cadre didactice.
● Certificare: atestat C.N.F.P.
          V. CURSURI CU TAXA – FURNIZOR C.C.D. TULCEA
Denumirea programului: Curs de limba engleză
● Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât
    cadrele didactice.
● Durata: 48 ore.
● Scop: cunoaşterea regulilor de bază ale limbii engleze şi a noţiunilor de bază pentru a putea comunica în
    această limbă.
● Nr. cursanţi: 25 beneficiari.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
●Taxa cursant:200 lei.


Denumirea programului: Curs de limba italiană
● Public – ţintă vizat: cadre didactice din învăţământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât
    cadrele didactice.
● Durata: 48 ore.
● Scop: dobândirea unor deprinderi lingvistice de bază în limba italiană.
● Nr. cursanţi: 25 beneficiari.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
●Taxa cursant: 200 lei.
Denumirea programului: Tehnici de operare IT – Internet, Excel, Power Point
● Public – ţintă vizat: personalul din învăţământul preuniversitar, categorii de beneficiari altele decât cadrele
    didactice.
● Durata: 48 ore.
● Scop: Cunoaşterea noilor tehnologii şi a posibilităţilor de dezvoltare profesională şi personală
● Nr. cursanţi: 50 beneficiari.
● Certificare: adeverinţe tip CCD.
● Taxa cursant: 250 lei.

								
To top