Format Akaun Kunci Kira Kira - PowerPoint by mfg40392

VIEWS: 1,154 PAGES: 22

More Info
									      BAB 3
   KEMASUKAN PEKONGSIProsedur Kemasukan Pekongsi

Perkara yang dipertimbangkan semasa kemasukan
pekongsi baru:

Penilaian semula aset

Penilaian nilainamaTujuan: Menjaga kepentingan pekongsi lama dari
segi usaha mereka menubuh dan menjalankan
perniagaan selama ini. Ia penting bagi memastikan
nilai sebenar perniagaan semasa kemasukan
pekongsi baru.
     Penilaian Semula Aset


Rasional Penilaian Semula Aset

 Aset perniagaan dinilai semula bagi menentukan nilai
 sebenar sebelum kemasukan pekongsi baru.
 Ia ditentukan daripada nilai semasa aset di tolak
 dengan liabiliti.
 Nilai ini akan diguna oleh pekongsi lama untuk
 menentukan berapa harga atau nilai yang perlu dibayar
 oleh pekongsi baru.
 Ini dapat mengelak pekongsi baru mendapat faedah
 dari kenaikan nilai aset perniagaan tanpa membayar
 premium tambahan. Sebaliknya, jika nilai semasa
 aset perniagaan jatuh sebelum kemasukan pekongsi
 baru dan penilaian semula tidak dilakukan, maka
 pekongsi baru akan menanggung kerugian tersebut.
Contoh (Perakaunan Perkongsian di Malaysia:m/s 33)
Tatacara Merekod Penilaian Semula Aset

  Satu akaun sementara iaitu akaun penilaian
  semula aset dibuka apabila penilaian semula aset
  dilakukan. Tujuannya ialah merekod segala
  peningkatan dan penurunan nilai aset dan lain-
  lain pelarasan spt. catatan tidak lengkap, belanja
  penilaian semula serta segala belanja atau hasil
  yang tertinggal untuk dicatatkan dalam akaun
  untung rugi.
Catatan Urusniaga Penilaian Semula Aset

Bagi aset yang mengalami kenaikan nilai:

Debit Akaun aset
 Kredit   Akaun penilaian semula aset

Bagi aset yang mengalami penurunan nilai:

Debit Akaun penilaian semula aset
 Kredit   Akaun aset
Belanja yang belum direkod:

Debit Akaun penilaian semula aset
 Kredit   Akaun belum bayar (liabiliti)

Hasil yang belum direkod:

Debit Akaun belum terima (aset)
 Kredit   Akaun penilaian semula aset
Lebihan dalam penilaian semula aset (keuntungan):

Debit Akaun penilaian semula aset
 Kredit   Akaun modal/akaun semasa pekongsi lama
    (Mengikut nisbah agihan untungrugi yang lama)

Kurangan dalam penilaian semula aset (kerugian):

Debit  Akaun modal/akaun semasa pekongsi lama
    (Mengikut nisbah agihan untungrugi yang lama)
  Kredit   Akaun penilaian semula aset

Contoh (Perakaunan Perkongsian di Malaysia:m/s 35)
      Penilaian Nilainama


Pengenalan

  Nilainama merupakan aset tidak ketara tetapi boleh
  memberi keuntungan kepada perniagaan pada masa
  hadapan.
  Contoh: keupayaan atau kekuatan luar biasa dalam
  sesuatu kemahiran(expertise), pengalaman, penyelidikan,
  kuasa monopoli, mutu pengeluaran atau mutu pekerja
  yang baik dll.
  Didefinasikan sebagai perbezaan antara nilai perkongsian
  sebagai entiti berterusan dengan nilai keseluruhan aset
  perkongsian (selepas ditolak liabiliti).

Contoh (Perakaunan Perkongsian di Malaysia:m/s 40)
Kepentingan Nilainama

  Sebelum perubahan dibuat dalam perkongsian, nilainama
  yang wujud dan tidak tercatat di dalam akaun perkongsian
  perlu diiktiraf dan diagihkan kepada perkongsain lama
  terlebih dahulu.
  Tujuannya untuk mengelak hak atau kepentingan tidak
  tercatat kepunyaan setiap pekongsi lama dari berpindah
  kepada pekongsi baru tanpa sebarang premium.
  Maka, pengiktirafan nilainama perlu dibuat sebelum
  berlaku perbuahan di dalam perkongsian yang disebabkan
  oleh:
     Perubahan di dalam nisbah agihan untung dan rugi;
     atau
     Persaraan; atau
     Kemasukan pekongsi baru.

Contoh (Perakaunan Perkongsian di Malaysia:m/s 41)
Definisi Nilainama

Beberapa definisi nilainama:

  Nilai keseluruhan firma ditolak dengan nilai saksama aset
  ketara. Nilai keseluruhan firma diperolehi melalui
  pelbagai cara antaranya melalui penilaian oleh penilai
  profesional.
  Persepsi masyarakat perniagaan terhadap sesebuah firma.
  Nilai disebabkan oleh keupayaan atau kekuatan luar biasa
  dalam sesuatu kemahiran(expertise), pengalaman,
  penyelidikan, kuasa monopoli, mutu pengeluaran atau
  mutu pekerja yang baik dll.
  Nilai disebabkan ciri atau keadaan yang baik bagi
  emebolehkannya mendapat keuntungan luar biasa.
Ciri-Ciri dan Sumber Nilainama

Ciri-ciri:

  Tidak boleh dilihat secara zahir.
  Tidak memiliki ciri fizikal.
  Tidak boleh dirasa dan dipindah secara zahir.
  Suatu kualiti yang abstrak dan sukar untuk meletakkan
  nilai ke atasnya.
Sumber-sumber:

  Nama baik pemilik seperti individu yang terkenal dan
  mempunyai reputasi yang baik.
  Kualiti barangniaga yang telah dikenali ramai.
  Lokasi perniagaan yang baik.
  Kuasa monopoli.
  Lesen perniagaan yang eksklusif spt. paten, jenama dan
  francais.
  Memiliki kontrak strategik spt. tender membekal makanan
  15 tahun lamanya.
Kaedah Pengiraan Nilainama

Purata Untung Bersih

  Kaedah ini menggunakan purata untung bersih dan
  didarabkan dengan satu pembolehubah yang dipanggil
  'nombor tahun belian'.

Contoh (Perakaunan Perkongsian di Malaysia:m/s 47)
Purata Wajaran


  Kaedah ini menggunakan purata untung bersih iaitu
  membahagikan jumlah untung beberapa tahun dgn angka
  wajaran. Setelah purata untung diperolehi, ianya
  didarabkan dgn 'nombor tahun belian'.

Contoh (Perakaunan Perkongsian di Malaysia:m/s 47)
Nilai Bersih Purata Untung Bersih

  Kaedah ini menggunakan purata untung bersih ditolak
  dgn jumlah gaji pekongsi dan hasilnya didarabkan dgn
  'nombor tahun belian'.

Contoh (Perakaunan Perkongsian di Malaysia:m/s 48)
Untung Luarbiasa

  Kaedah ini mencadangkan nilainama dikira melalui
  formula berikut:

  Purata untungbersih      x
  Tolak: Gaji pekongsi      x
  Tolak: Pulangan atas modal   x
                  y

  y merupakan untung luarbiasa

Contoh (Perakaunan Perkongsian di Malaysia:m/s 49)
Anggaran Keuntungan Masa Hadapan

  Kaedah ini mencadangkan nilainama dikira melalui
  menolakkan keuntungan yang dianggar setahun dgn gaji
  pekongsi dan nilai ini dipermodalkan pada kadar pulangan
  perniagaan (rujukan perniagaan sejenis) dan kemudian
  ditolak dgn jumlah harta bersih perniagaan.

Contoh (Perakaunan Perkongsian di Malaysia:m/s 50)
Pembayaran Premium Untuk Nilainama

  Pekongsi baru yang menyertai perkongsian perlu
  membayar sejumlah wang iaitu sbg sumbangan modal dan
  premium. Premium adalah gantirugi kepada pekongsi
  lama kerana membenarkan pekongsi baru menyertai
  perkongsian dan berkongsi untung atau rugi perniagaan di
  masa hadapan.
Beberapa kaedah pembayaran premium, antaranya:

  Pembayaran premium dibuat secara persendirian tanpa
  melibatkan perkongsian. Tiada rekod dibuat di dalam
  akaun perkongsian. Wang dibayar terus kpd pekongsi
  lama.
  Pembayaran premium dibuat melalui perkongsian kpd
  pekongsi lama. Kesannya sama spt di (a).
  Pembayaran premium dibuat terus kpd perkongsian dan
  ianya tidak dikeluarkan.

Contoh (Perakaunan Perkongsian di Malaysia:m/s 51)
Catatan Perakaunan

Nilainama Tercatat.

  Kesan drpd catatan ini, akaun nilainama akan wujud
  dalam kunci kira-kira. Kaedah merekod adlh spt. di
  bawah:

Debit Akaun Nilainama
 Kredit   Akaun Modal Pekongsi
    (Mengikut nisbah agihan untungdan rugi lama)
Nilainama Tidak Tercatat.

  Kaedah ini sama spt kaedah nilainama tercatat tetapi
  terdapat catatan tambahan spt berikut:

Debit Akaun Nilainama
 Kredit   Akaun Modal Pekongsi
    (Mengikut nisbah agihan untungdan rugi lama)
  Utk menghapuskan nilainama, akaun modal pekongsi di
  debitkan semula (termasuk pekongsi baru) dan akaun
  nilainama di kreditkan.

Debit Akaun Modal Pekongsi
 (Semua akaun modal pekongsi termasuk pekongsi baru di
 debit mengikut nisbah agihan untungrugi yang baru)
 Kredit    Akaun Nilainama

Contoh (Perakaunan Perkongsian di Malaysia:m/s 53)

								
To top