Graft-versus-host ziekte na een allogene transplantatie

Document Sample
Graft-versus-host ziekte na een allogene transplantatie Powered By Docstoc
					Graft-versus-host ziekte na een allogene transplantatie
Naast de afstoting van het transplantaat door de gastheer, bestaat er ook een omgekeerde vorm van
afstoting: die van het transplantaat tegen de gastheer, de graft-versus-host ziekte. Zodra de
afweercellen (T-cellen) van de donor in het lichaam van de patiënt komen, herkennen ze dat lichaam als
vreemd en vallen het lichaam aan. Graft-versus-host kan altijd optreden, ook al komen de kenmerken
van de witte bloedcellen (HLA-typering) tussen de patiënt en de donor overeen. Er bestaan namelijk
toch altijd kleine verschillen tussen het weefsel van de patiënt en de donor.
Graft-versus-host is een grillige ziekte die zich korte of langere tijd na de allogene transplantatie
ontwikkelen. De acute vorm treedt op tussen tien dagen en drie maanden na de transplantatie en is
tijdelijk. De chronische vorm van graft-versus-host begint na twee tot drie maanden en kan jaren
aanhouden. Ook de ernst van de klachten kan verschillend zijn. De ziekte kan zich uiten in enkele
weliswaar hinderlijke maar ongevaarlijke symptomen, maar kan ook levensbedreigend zijn. Van tevoren
is niet te voorspellen of iemand er last van krijgt en hoe het verloop zal zijn.


De klachten die bij graft-versus-host optreden, kunnen beperkt blijven tot roodheid en jeuk aan
handpalmen, voetzolen of achter de oren. Ook een rode verkleuring van de huid over het hele lichaam
komt voor. Er kunnen klachten optreden als diarree en misselijkheid en ontstoken mondslijmvliezen. De
ziekte kan ook gepaard gaan met een long- en/of leverbeschadiging.


Om de aanvalsreacties te onderdrukken krijgt u meestal medicijnen. Na verloop van tijd 'went' het
donortransplantaat als het ware aan zijn gastheer en neemt de kans op de graft-versus-host ziekte af.
Er is nóg een manier om de graft-versus-host ziekte tegen te gaan. Door een groot deel van bepaalde
afweercellen (T-lymfocyten) uit de stamcellen te verwijderen, vermindert de kans op ernstige graft-
versus-host. Hieraan kleeft echter ook een belangrijk nadeel. T-cellen spelen namelijk een belangrijke
rol in het opruimen van eventueel achtergebleven kankercellen. Het ontbreken van T-cellen kan dus de
kans op terugkeer van de ziekte iets vergroten. Graft-versus-host heeft dus in bepaalde situaties ook
een positieve kant. De afweercellen werken weliswaar tegen het eigen weefsel, maar ook tegen de
ziekte. Een lichte vorm van de graft-versus-host ziekte is dus niet ernstig en heeft alleen maar een
positief effect.


De T-cellen zijn actief tegen de ziekte. Andersom geldt ook: minder actieve T-cellen en minder of
geen last van graft-versus-host kan betekenen dat de kans op terugkeer van de ziekte groter is.
Daarom worden soms na de transplantatie alsnog afweercellen (lymfocyten) gegeven.

				
DOCUMENT INFO
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!